Hem

 

 

Anklagelser om sexuella övergrepp

Har din partners mamma/pappa/svärförälder, din egen mamma/pappa, fosterförälder eller t.ex., lärare , fått dig att tro på att du blivit utsatt för sexuella övergepp som barn? Har du av en partner eller t.ex., kollega blivit falskt anklagad för att vara pedofil? Har någon fått dig att tro på att en arbetskamrat till dig är pedofil/begår sexuella övergrepp på sina egna eller andras barn? Ja, då bör du läsa vidare och det eftersom du (oavsett situation) med största sannolikhet har med en psykopat att göra. Psykopatens manipulativa förmåga skall aldrig underskattas.

Psykopater är kända för att anklaga andra för att ha begått sexuella övergrepp på barn/ungdomar, för att vara pedofil. Anklagelser om sexuella övergrepp sker ALLTID BAKOM RYGGEN på den anklagade. Detta så att den anklagade inte skall kunna försvara sig själv mot anklagelserna, dvs., inte för än det är försent och skadan redan skedd. Allt mycket cyniskt uträknat.

Följande artikel är således av intresse, ”Psykoanalytiker styrde nyckelpersonerna i Quick-affären” (Okt. 19, 2013) Här och då i första hand vad gäller Margit Norell som av allt att döma uppenbarligen var en psykopat. Följande mening ger den första indikationen på att så var fallet, "Hon hette Margit Norell och var en av vissa älskad, av andra fruktad, psykoanalytiker." Andra indikationer är som följer, "yrkesverksamma psykologer och terapeuter beskriver henne som den enda mamma de har haft i sitt liv." Att framstå som moderlig/faderlig är ett mycket utmärkande drag vad gäller psykopater. Allt är ett skådespel i syfte att skapa förtroende för, och därmed få "offret" att öppna upp sig för psykopaten. Var så säker på att all information som "offret" delar med sig, kommer, förr eller senare, att vändas mot dem och användas för att än bättre kunna manipulera, lura och bedra. Vidare läsning, se bl.a., Varningstecken (6) Framstår som "moderlig", "faderlig" eller som "riddaren i nöden". Var på din vakt! - "Hur kan jag skydda mig? Här

Vidare, "Hon hade en fantastisk förmåga att vara närvarande. Tror jag det, det handlar om stenhård kontroll. Lägg därtill, "Och hon var alltid tvärsäker." Alla psykopater är "tvärsäkra" i syfte stt bättre kunna övertyga sina "offer" men även andra, om att de talar "sannng". Än en gång, underskatta inte psykopatens manipulativa förmåga och ju äldre psykopaten är, ju mer tid har hon/han haft på sig att "slipa kniven".
Att uppmärksamma, De stirrar intensivt på dig, ger dig all deras uppmärksamhet när de försöker övertyga dig om något. (hypnotiserande)

Vad gäller anklagelser om sexuella övergrepp, "En av de bärande teorierna hos Margit Norell, och gruppen kring henne, var att patienterna i terapin kunde få fram hemska barndomsminnen som de hade förträngt. Ofta gällde det sexuella övergrepp i mycket tidig ålder. Även några av terapeuterna berättar att de själva började minnas sådana händelser som de tidigare inte hade vetat om." Man kan inte förtränga och/eller glömma den här typen av övergrepp. Vad det handlar om är vad som kallas för coercive persuasion, dvs. suggestiv/hypnotisk övertalning eller som i detta fall, "suggestiv terapi" som i sin tur kan väcka falska minnen. För att bättre förstå hur det går till, läs bl.a., Tankekontroll/"Hjärntvätt" Här, det handlar alltså om samma metoder som bl.a., sektledare använder sig av. Gruppen runt Norell kan därför liknas vid sektmedlemmar, detsamma gäller (i en relation) psykopatens egna familjemedlemmar. Att notera: Att manipulera, lura, övertyga, någon som har isolerats från sin egen familj, är givetvis betydligt lättare. Vidare läsning, Psykopater isolerar sina "offer" Här (I ovan fall så begicks övergreppen när den falskt anklagade föräldern eller andra familjemedlemmar inte var närvarande, "offret" var isolerad)

Psykopaten väcker falska minnen hos andra och/eller anklagar andra för att på så sätt rentvå sig själv, för att dölja sexuella övergrepp på sig själv och/eller de sexuella övergrepp som de själv har begått eller fortfarande begår. Psykopaten rentvår sig själv genom att "kleta ner" andra med de sexuella övergreppen. För att bättre förstå, se Projisering Här I vardagstal så kallas detta för "mobbning" dvs. psykologisk och känslomässig misshandel som, i detta fall, både "offer" och den falsk anklagade blir utsatta för. Den här typen av våld leder många gånger till depression och tankar på självmord som följd, s.k. "mord genom självmord" varpå, seriemobbare = seriemördare. Den negativa stress som "offret" (den som lurats att tro på att de under barndomen blivit utsatta för sexuella övergrepp) och den falsk anklagade, blir utsatta för kan även leda till rent fysiska skador, hjärnblödning, hjärtinfarkt, cancer osv. Se Post Traumatisk Stress Här

Den psykiska terror som den falsk anklagade blir utsatt för kan liknas vid forna tiders "häxjakt" i vilken andra människor (omedvetna eller medvetna) används som "spelpjäser" för att på så sätt tillföra "offret" än mer skada. Genom att utnyttja andra, få dem att utföra "smutsjobbet" så kan psykopaten lättare slinka undan, "det var inte jag, det var hon, det var han osv - skylla på andra (tar inget eget ansvar och cyniskt uträknat). Genom att skada andra, få dem att begå självmord, orsaka fysiska skador eller som under "häxjaktens" tid, brännas på bål, så får psykopaten utlopp för sin sadistiska sida. Ja, psykopater njuter av att skada/ta död på andra, något vi f.ö. har "bildbevis på i dag, se bl.a.Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. (Nov. 7, 2008) Här (Liknande studier har även gjorts på vuxna där man kan se hur "njutningscentrat" lyser upp hos psykopaten när någon annan far illa) Rent fysiskt märks det på psykopaten genom det 'självgoda leendet'.

Vidare läsning för de som blivit falskt anklagade, se bl.a. Vårdnadstvister (PAS) Här samt Vuxna barn i greppet på en psykopat Här , På Arbetsplatsen Här Smutskampanjen Här och Den Troliga lögnen Här Om du har ett barn, minderårig som vuxen, som börjar bete sig annorlunda gentemot dig och/eller t.ex. har sagt upp sin kontakt med dig så kan du vara säker på att en psykopat är inblandad. Som Tim Field sa, de är inte så svåra att upptäcka bara man vet vad man letar efter. (se nedan inlägg, Psykopaten och dennes familj)

Psykopater styr bl.a. genom att, hos normala människor, framkalla rädsla och skam. Skamkänslor får bl.a., de som manipulerats och lurats till att begå övergrepp på någon annan så som att t.ex., delta i en smutskampanj, mamipulerats och lurats till att tro på något som inte är sant osv. En person som visar omtanke om någon annan/andra skambeläggs, också av psykopaten (allt vänds mot personen för att få honom/henne att framstå som pedofil) görs för att väcka avsky hos andra så att de manipuleras och luras till att delta i "smutskampanjen" mot den falsk anklagade ("mobbning" - får mobben mot sig), den här typen av falska anklagelser är ofta förekommsnde inom skolan och vården. Anledningen förutom att förgöra någon annan (skada namn, rykte, psykologiskt, känslomässigt och ekonomiskt - allt mycket cyniskt uträknat) är bl.a., att psykopaten saknar förståelse för verkliga känslor eftersom hon/han inte har några sådana själv (flackt känsloliv) Lägg därtill att psykopaten saknar ett samvete och empati och allt vad det innebär. Psykopater är farliga för andra männiswkor och hör således hemma bakom galler där de inte kan skada/ta död på andra (oftast s.k., .'mord genom självmord')
*Skam och rädsla är f.ö. något som psykopaten själv saknar på grund av sin skadade hjärna.

Psykopater har ett djupt förakt för andra människor (bottnar i att de anser sig stå över/vara "smartare" än alla andra) varpå de anser sig berättigade till att behandla andra som de behagar. Förutom att lära sig om denna mycket grava störningen så måste man också lära sig tänka kritiskt - ställa frågor, ta reda på fakta osv. Att "blint" tro på och/eller lyda någon annan, oavsett hur trovärdig individen framstår att vara, kommer förr eller senare att skada dig, kanske till och med kosta dig livet. Vad gäller samhället som helhet så visar sig föraktet bl.a., genom höga skatter och avgifter (samtliga påtvingade andra), en parasitisk livsstil (t,ex., . "politiker", "kungliga", högavlönade V.D:ar, "bankstrar"), bostadsbrist, nedmontering av välfärden, korrupt rättsväsende, att tillåta GMO, chemtrails och manipulera och lura människor att "vaccinera" sig med hälsofarliga "vaccin" är bara några exempel.

Avslutningsvis, Margit Norell ödelade med stor sannolikhet många liv. Vad gäller Sture Bergwall/Thomas Quick, så lär det bli intressant att se vad det s.k. "rättsväsendet" väljer att göra. Likt psykopaten så tycks Bergwall/Quick ha ett stort behov av uppmärksamhet (erkände bl.a. 30 mord) lägg därtill allt annat. Tala om att skapa kaos! Uppenbarligen en hel del psykopater involverade i denna löjeväckande härva/"cirkus".

Att notera: De verkliga offren för den här typen av övergrepp skam och skuldbeläggs samt skräms till tystnad sv psykopaten (varpå inga rykten sprids). I extrema fall så låses de in så som i fallet Josef Fritzl Här som tydligen saknar ett samvete och empati Här På grund av denna sadistiska "lek" som samvets- och empatilösa psykopater "leker" med andra människors liv så I fråga om skuld, om konkreta bevis saknas, så bör de involverade testas. Detta så att rättvisa skipas för dem som har blivit utsatta för den här typen av perverst våld (falskt anklagad). Men så länge vi tillåter psykopater styra samhället, allt för uppenbart, så lär de drabbade inte få någon upprättelse liksom de som anklagats för annat som de är oskyldiga till.

Oavsett var psykopaten befinner sig så följer alltid förödelse i hans/hennes spår.

Även läsvärt

"Farliga Sinneslekar: Hur psykopater manipulerar och bedrar" (Dangerous Mind Games: How Psychopaths Manipulate and Deceive), se sidan "Gasljus" - Hur psykopaten "leker" med ditt förstånd Här

The fallout from one woman’s lies (April 18, 2011) Här

HISTORY and TIMES of THE KINGDOM Här

Psykopater bryr sig inte om andra människor vilket beror på en skadad hjärna. De är hurvida duktiga på att framstå som att göra det (manipulativt beteende). Allt är ett skådespel i syfte att lura och bedra. Se bl.a. följande studie; Brain Response to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals With Psychopathy (2013) Här Se även följande artikel , Psychopaths Are Not Neurally Equipped to Have Concern for Others (Apr. 24, 2013) Här

(Okt. 23, 2013)

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014