Hem

 

 

ICD-10

Att notera: DSM-V kommer att lägga till följande diagnos; Antisocial/Psychopathic Disorder Type.
Dessa individer utmärker sig bl.a. genom att vara arroganta, självcentrerade/egoister och ser sig själv som privilegierade och berättigade till allt de behagar. De ser sig själv som att stå över/vara bättre än alla andra, viktigare/mer betydelsefulla än alla andra och motiveras av egennyttiga mål, dvs., sådant som främjar dem själv. De strävar efter att få makt över andra och gör det genom att manipulera, utnyttja, lura, vilseleda, undanhålla information, bedra eller på annat sätt (t.ex. skaffar sig "hållhakar") för att på så vis nå sitt mål/få makt över någon annan/andra. De är känslokalla och visar lite/ ingen alls empati vad gäller andras behov och känslor om de nu inte överenstämmer med deras egna. De bryr sig inte om/föraktar andra, deras rättigheter, tillhörigheter, säkerhet och visar lite, till ingen alls ånger eller skuld för de skador som de orsakar andra. De kan uppträda/bete sig aggressivt eller sadistiskt mot andra i jakten på att uppnå sitt/sina personliga mål och tycks glädjas av att förödmjuka, förnedra, nedvärdera, kränka, såra, dominera eller på annat sätt skada andra. (Att de njuter av detta har vi numera "bildbevis på Här) De är ytligt charmiga och insmickrande (inställsamma/sockersöta/fjäskar mm) när de vill ställa in sig hos någon. (och/eller övertyga andra för att på så sätt uppnå sitt/sina mål) De saknar moral och tar inte/oftast inte ansvar för sina handlingar och skyller sina misslyckande och brister på andra. De saknar även en djupare insikt vilket troligtvis beror på att de saknar verkliga känslor vilket i sin tur bl.a. beror på rent fysiska hjärnskador. Detta är en anledning till att man inte kan ha en djupare diskussion med en sådan individ, allt vänder dem till deras fördel för att på så sätt dölja denna oförmåga.
Mer läsning, T 04 Antisocial/Psychopathic Personality Disorder Type Klicka Här
 

ICD-10 (International Classification of Diseases) är sammansatt av WHO (Världshälsoorganisationen) ICD-10 är också den referenslitteratur man använder sig av i Sverige och Europa när man diagnostiserar mentala beteendestörningar.

Antisocial personlighetsstörning – Karaktärsdrag

 

1) Är hård och okänslig, bryr sig inte om andras känslor eller välbefinnande.

2) Ett fullkomligt och ihållande mönster av att inte ta något ansvar samt bryr sig inte om sociala normer, regler, eller skyldigheter.

3) En oförmåga att upprätthålla långvariga relationer även då det inte tycks finnas några svårigheter med att initiera några sådana.

4) Blir lätt frustrerad, får lätt raseriutbrott och är våldsbenägen. (saknar spärrar mot extremvåld)

5) Känner ingen skuld och lär sig inte av tidigare erfarenheter vilket även omfattar bestraffning.

6) Har en benägenhet att skylla på andra eller ge en trovärdig förklaring till sitt uppförande vilket har fått dem att hamna i konflikt med samhället.

(Ihållande beteende problem kan uppmärksammas under uppväxtåren liksom avsaknad av moral)

För att kunna ställa diagnosen Antisocial så måste tre av dessa drag vara närvarande och ha existerat över en längre tid.

 * * * * *

 

För ett korrekt språk görs en hänvisning till den svenska översättningen av manualen. Se; http://www.who.int/classifications/icd/en/

Amerikamsk beskrivning; Klicka Här

Europeisk beskrivning; Klicka Här

Psychopathy and the DSM-IV Criteria for Antisocial Personality Disorder Av; Robert D. Hare, Stephen D. Hart och Timothy J, Harpur. Journal of Abnormal Psychology August, 1991, Vol. 100, No. 2, 391-398. Klicka Här

För mer information, länkar;

Klicka Här Antisocial Personality Part I, The Harvard Mental Health Letter, Vol 17, Number 6, December 2000.

Klicka Här Antisocial Personality Part II, The Harvard Mental Health Letter, Vol 17, Number 7, January, 2001.

Klicka Här Antisocial personlighetsstörning (Psykopat, Sociopat) "En person med en anti-social personlighetsstörning, även kallat en psykopat eller sociopat, handlar helt efter sitt eget intresse utan hänsyn till andra människor. Han eller hon kan ställa till stor skada för samhället. Och de är ofta svåra att komma åt, då de är skickliga på att skaffa sig maktpositioner." Av; Gunborg Palme, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Senast ändrad: 28 feb 2007- Web4Health

Klicka Här "Antisocial Personality Disorder is a condition characterized by persistent disregard for, and violation of, the rights of others that begins in childhood or early adolescence and continues into adulthood."

Klicka Här Psyksjuk, Ordlista.

Klicka Här ANTISOCIAL PERSONALITY, SOCIOPATHY, AND PSYCHOPATHY. "People who cannot contain their urges to harm (or kill) people repeatedly for no apparent reason are assumed to suffer from some mental illness. However, they may be more cruel than crazy, they may be choosing not to control their urges, they know right from wrong, they know exactly what they're doing, and they are definitely NOT insane, at least according to the consensus of most scholars (Samenow 2004)."

Klicka Här Antisocial personality disorder (APD or ASPD)

Klicka Här Antisocial and Histrionic Personality Disorders.

Klicka Här Antisocial Personality Disorder.

Klicka Här "People with antisocial personality (ASPD) show little or no concern for the rights of others".

Klicka Här Antisocial Personality Disorder.

Klicka Här PSYCHOPATHIC PERSONALITY Where Are The Good Guys Now? AN ENDEMIC SOCIAL DISEASE, A MASK OF SANITY Av; John B. Horne.

Klicka Här PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Av; Lisa Ekselius, professor, ordförande, Eva Andersson, överläkare, Ingalill Fagemo, leg. sjuksköterska, Jörgen Herlofson, dr, specialist i psykiatri, Gunnar Kullgren, professor, Eva Lindström, docent, Mia Ramklint, med. dr och Pär Svanborg, med. dr. (2006)

Klicka Här Antisocial personlighetsstörning Av; Tasja Klausch, EU-s medicinska experter svarar på frågor om personlighetsstörningar. (På Svenska)

Klicka Här Antisocial Personality Disorder, Psychology Today.

Senast inlagda länkar; (9 Augusti, 2008)

Klicka Här What is Antisocial Behavior? By; wisegeek.com

Klicka Här Multiple Factors at Root of Antisocial Behavior. By; Joan Arehart-Treichel, Psychiatric News, August 1, 2008, Volume 43, Number 15, page 4. OBS! Se nedan, "Medication used to treat ..." Av, Dr. Leedom.

Klicka Här Can Antisocial Behaviors Be Prevented? Psychiatric News, August 1, 2008, Volume 43, Number 15, page 4.OBS! Se nedan, "Medication used to treat ..." Av, Dr. Leedom.

Klicka Här På grund av ovan inlagda artiklar har jag också valt att lägga in följande, Medication used to treat sociopathy/psychopathy, skrivit av Liane Leedom, M.D. "Nothing will make a sociopath loving and empathetic or build a conscience. A loving person takes care of his/her family, is trustworthy and doesn’t lie. Medication cannot make a person loving; it can only reduce dangerousness. Focus on the use of the term reduce, as I did not say eliminate dangerousness. In a hypothetical research study, a 50% reduction in the battering of family members and a 50% reduction in arrests would be considered “improvement. That does not mean sociopaths are turned into people you want to share your life with." En individ med en antisocial personlighetsstörning befinner sig inom samma störningsområde som en psykopat. Dessa individer går inte att "bota", man kan inte ge någon ett samvete eller empati. Det handlar om fysiska och kemiska skador på hjärnan. Det bästa är därför att inte ha något att göra med dessa individer eftersom de utgör en stor fara för din mentala och fysiska hälsa.

********************************

Klicka Här "En sida som kom till efter brytningen från en person med Antisocial personlighetsstörning. Det är inte förrän man kommer ur relationen, som man får insikt och kunskap om vad det handlade om. Ju mer jag fick kunskap, ju mer svar fick jag på alla min frågor". Mycket bra sida där man bl.a. finner en rad artiklar och länkar som kan vara till hjälp. (På Svenska)

Klicka Här Antisocial Personality Disorder APD and the serial bully Av; Tim Field. (f.d., http://www.bullyonline.org/workbully/apd.htm) Mycket informativ och läsvärd hemsida!

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013