Hem

 

 

BITE modellen - Hur psykopaten tar makt och kontroll över dig och ditt liv

Psykopaten isolerar dig från människor som verkligen älskar dig och som kan hjälpa dig. Om du från 'utsidan' hade sett vad som pågår så hade du gett dig av. Detta är anledningen till att du isoleras från familj och vänner. Allt mycket cyniskt uträknat.

Psykopater är mycket förutsägbara, dvs. när man väl känner till deras metoder. Nedan information, BITE modellen, gäller en intim relation. Tittar man lite närmare så kan man också se hur modellen används av bl.a., av "politiker", banksters osv., för att få makt och kontroll. Inlägget är ett sammandrag från en rad olika källor bl.a., Lovefraud Här, Steven Hassan’s Bok, Combating Cult Mind Control, Freedom of mind Här CONDITIONS FOR MIND CONTROL DR. MARGARET SINGER Här How Thought Reform works Här , Cults in Our Midst Här m.fl. samt från egen erfarenhet av psykopater. Se även Hassan's video, HÄR eftersom en psykopat och dennes familj kan ses som en sekt men utan de religiösa inslagen.

* Se även nedan "otillbörlig påverkan" - juridisk term - Du tränas i att inte visa empati för någon som du i grunden älskar för att på så sätt få dig att ta avstånd från personen som genomskådat psykopaten och dennes familj. Det handlar om psykisk och känslomässig misshandel/terror, ett kriminellt beteende från psykopatens/psykopaternas sida. Normala människor met ett samvete och empati beter sig inte på det här sättet mot andra.

("Han" kan ersättas med "hon" om du träffat på en kvinnlig psykopat)

Vad gäller en intim relation så lurar psykopaten in dig genom att återspegla dig, dina värderingar och dina drömmar. Du tänker, WOW, han ser mig för den som jag verkligen är och vi har så mycket gemensamt. Genom att återspegla dig så uppstår det en enorm, nästintill overklig dragningskraft till psykopaten. - Stort Varningstecken!!! Den du i verkligheten har förälskat dig i, är en spegelbild av dig själv och dina drömmar , vilket är anledningen till den stora dragningskraften. Allt är ett skådespel för att på så sätt lura in dig. Detta är också en anledning till att det är svårt att lämna en psykopat. Allt mycket cyniskt uträknat i syfte att skada.

Han "avgudar" dig, sätter dig på en piedestal, säger och gör saker som får dig att må bra, känna dig uppskattad beundrad och älskad. Han visar intresse för dig och vill veta allt om dig och din familj vilket får dig att känna dig speciell, utvald och smickrad. Eftersom du tror att du funnit din "drömprins" så öppnar du upp dig, helt ovetande om att all information framöver kommer att användas mot dig, i syfte att lättare kunna manipulera och dupera dig. Men, dragningskraften och allt "charmandet" får dig att förälska dig i och lita på honom, han är ju när allt kommer omkring, "precis som dig själv". Stort Varningstecken!!! - Han "groomar" dig, precis som en pedofil groomar ett barn, "politikern" groomar medborgaren, försäljaren groomar sina kunder osv.

Alla psykopater "groomar" andra, var än de befinner sig. De har inga normala känslor, de saknar empati, allt går ut på att hänsynslöst (de saknar ett samvete) manipulera, lura och bedra andra i syfte att "höja sig själv" på andras bekostnad.

Han vill att ni flyttar ihop. Har han ingen bostad så ställer han upp och skaffar en sådan, oftast med hjälp av pappa eller mammas pengar. Pengar har de, eftersom det alltid finns någon att lura och bedra. Tidigt i relationen vill han förlova och gifta sig - Stort Varningstecken!!!

BITE modellen - 4 metoder för att ta över dig och ditt liv

Ni har flyttat in tillsammans, du är förälskad och tror dig ha funnit din "drömprins". Detta gör att du inte lägger märke till hur psykopaten, sakta men säkert, börjar ta makt över dig och ditt liv. Bor hans familj i närheten så hjälper dessa till med att lura och bedra dig, vilket döljs bakom "smicker" och "hjälpsamhet". (De "goomar" dig) Allt är mycket cyniskt uträknat från första början för att få dig att gå i den psykologiska, fysiska och ekonomiska fällan. Sakta men säkert isoleras du - Stort Varningstecken!!!

B - Beteende kontroll

1.

 • Tar kontroll över var du bor, hur du bor och vem som du får umgås med.
 • Kontroll över ditt klädval, färger och frisyr. Tung betoning på  "pryd klädsel",  du skall inte ”sicka ut” i mängden.
 • Kontroll över vad du äter, dricker, antar, och avvisar
 • Kontroll över hur du beter dig utanför hemmet, du skall förhålla dig tyst och lågmäld.
 • Kontroll över hur mycket sömn du får. Sker genom att ständigt hålla dig sysselsatt.
 • Ekonomiskt beroende. Tar kontroll över er gemensamma ekonomi.
 • Lite eller ingen tid med din familj och vänner. Ledig tid skall spenderas med psykopaten.(födelsedagar, högtider, semester/resor osv.

2. Mycket tid tillsammans med psykopaten men även dennes familj för att på så sätt kunna indoktrinera dig.

3
. Måste be om lov innan större beslut fattas. Du uppmuntras till att "Välj rätt".

4
. Måste rapportera allt till psykopaten: Dina tankar, känslor, aktiviteter m.m. Korsförhör är inte ovanliga. Görs även mer subtilt genom att skapa skuldkänslor genom att bl.a. säga ”du skulle väl aldrig ljuga för mig?”. Upprepade gånger ombedd att ge ingående detaljer. Förminskar traumatiska upplevelser och skuldbelägger dig. Alla övergrepp eller svårigheter tystas.  Detta för att få dig att lida i ensamhet.

5.
Straff och belöningar: Straff innefattar skrämmande vredesutbrott, att bli skam och skuld belagd, tystnad (bli ignorerad/utfrusen), kallad för öknamn, sträng kritik, för att nämna något.  För att undvika detta så gör du psykopaten till viljes - blir ”belönad”.

6.
Avskräcker individualism: Du skall inte ha en egen identitet utan i stället smälta in i mängden, inte tala för högt, inte klä dig så att du ”sticker ut” i mängden, inte ge din syn på saker och ting.  Allt kritiskt tänkande undermineras, du skall inte ha några självständiga tankar, åsikter, känslor osv. Det kan tillåtas till en viss del men bara så länge psykopaten ”godkänner” det.  Att ifrågasätta leder alltid till bestraffning.

7.
Stela regler och förordningar: Gäller allt du företar dig, från klädsel till hur du skall bete dig.

8. Lydnad och beroende: Psykopaten kräver fullständig lydnad och beroende, på alla plan.

Ovan, skapar ett beroende och efter en tid så slutar du att tänka och agera självständigt och gör som du, av psykopaten, förväntas göra. Efteråt har många beskrivit det som, ”Jag blev behandlad och tränad som en hund”.

Vad gäller medborgarna: Kontroll över bostadsbyggandet bl.a., "mode", "kostråd" - vad du bör och inte bör äta/dricka, uppmanar dig till att sluta röka men inte sluta "vaccinera" dig (Alla sjukdomstillstånd pga. "vaccin" tystas ner - du får lida i ensamhet) Kontroll över din ekonomi genom "skatter". Genom "lagar och förordningar" - talar om för dig vad du får och inte får göra. Allt för att styra och ta kontroll över ditt beteende. Normala, känslomässigt mogna vuxna människor med ett samvete och empati behöver ingen som talar om för dem vad de får och inte får göra. De klarar alldeles utmärkt av att sköta sig själv.

I - Information Kontroll

Lurar och bedrar

 • Psykopaten säger,”Jag älskar dig” (men psykopater är p.g.a. hjärnskador oförmögna att älska/knyta sig an någon annan) eller genom att säga, ”Du missförstod mig.” så ”leker psykopaten med ditt huvud”, får dig att tvivla på dig själv osv. Psykopaten kan manipulera, lura och bedra dig eftersom du saknar information och genom att underminera allt kritiskt tänkande, något som f.ö., sker redan i början av relationen.
 • Medvetet undanhåller information.  Görs för att lättare lura och bedra dig. 
 • Vänder saker till sin fördel eller ljuger rakt av. (inga svårigheter när man saknar ett samvete och empati) Var uppmärksam, psykopaten kan framstå som väldigt trovärdig - ett korn av sanning lindas in i lögner för att få lögnen att se trovärdig ut och du saknar information/fakta.
 • Ser till att du inte har tid över till att fundera/ tänka över saker och ting. Fatta snabba beslut, där många gånger viktig information/fakta saknas eller undanhålls.
 • Du uppmuntras till att spionera på andra, information som du sedan skall rapportera tillbaka till psykopaten.  Psykopater är kända för att luska efter information, de vill ingående veta allt om alla, saker som de sedan möjligtvis kan utnyttja på ett eller annat sätt till sin fördel, t.ex., dra ekonomiska fördelar av, smutskasta osv.
 • Omoraliska övergrepp och brott du av psykopaten förmås att begå kommer förr eller senare att vändas mot dig. Görs för att kunna skam och skuldbelägga dig, (”hålla dig i schack”),köra ner dig på samma nivå som psykopaten befinner sig på varpå han/hon kan anklaga dig för att vara ”psykopat”, störd, omoralisk osv. Gör inget som du sedan inte kan stå för!
 • ”Charmiga”. Använder sin ”charm” för att lura och bedra.
 • Munviga.  En massa ”skitsnack” som flyter på. Allt i syfte att bl.a., framstå som "smart" eller t.ex. för att förvilla.

Vad gäller medborgarna Kontroll (bl.a. genom presstöd) över den information du får genom media, tidningar, TV osv. För att inte nämna att vi alla numera TVINGAS till att betala radiotjänt för innehav av dator - även då vi inte tittar på svt. (Galenskap) "Politiker" är kända för att undanhåll information, vrida information till sin fördel och ljuga rakt av. "Global uppvärming"/"klimatförändringar" utgör ett praktexempel på detta. Man filmar under våren isberg som smälter, bryts av och rasar ner i havet (vilket f.ö. är en naturlig företeelse) för att sedan inbilla människor att det pågår en "global uppvärmning" och"havsnivån" kommer att stiga och bla, bla, bla. Vänligen notera hur barnsligt detta är. Bedrägeriet går ut på att lura av dig pengar och sänka din levnadsstandard - och där kommer ondskan in.
Psykopater tycker inte om att bli ifrågasatta varpå de nu bl.a., i England har infört "porrfilter". Det handlar inte om "porrfilter" det handlar om att strypa din tillgång till information. Lät du dig viseledas och manipuleras av följande artikel? Porrfiltret blockerade artikel om snöoväder Här

T - Tankekontroll/ "otillbörlig påverkan"

Magiskt tänkande. Ett framträdande drag hos psykopaten är en förhöjd självuppfattning varpå psykopaten MÅSTE inbilla dig att han/hon är ”smartare” än dig. (Stämmer givetvis inte överens med verkligheten - Du är smartare eftersom du inte är hjärnskadad) Psykopaten kan t.o.m., bokstavligen säga det rakt ut att han är smart. Anledningen är: Det är lättare att manipulera, lura och bedra någon som tror sig vara underlägsen.

Svart/vitt tänkande.

Det finns ingen ”gråzon” Du är god eller ond, lycklig eller olycklig, av hög moral eller omoralisk osv. På tal om moral, psykopater vill alltid framstå som att ha hög moral men är precis motsatsen . (Se upp för "moralens väktare")  Om du har manipulerats/skrämts till att begå övergrepp på någon annan, så har du facit i handen. All skam och skuld tillhör psykopaten.

 • Oss mot Dem Det är på detta sätt som psykopaten isolerar dig. Jag är bra för dig säger psykopaten men det är inte de andra (dvs. din familj och vänner) vilka psykopaten f.ö., förr eller senare ser till att smutskasta, kan även manipulera/skrämma dig till att smutskasta egna familjemedlemmar, allt för att få dig att ta avstånd från dem eller dem från dig. Allt handlar om att isolera dig och skapa ett större berornde på honom. Alla som kan hjälpa och vara till stöd för dig försvinner gradvis med tiden (dvs. de som inte är införstådda i störningen). De första att ”åka ut”, dvs., bli 'smutskastade', är givetvis de som genomskådat psykopaten och dennes familj. Han vill att du ser på allt ur hans synvinkel. Gör du inte det så kommer du snabbt att uppdaga honom och anledningen till att du isolerats från familj och vänner.

 • Positiva tankar – Negativa tankar Handlar om att sätta stopp för allt kritiskt tänkande och bl.a., all konstruktiv kritik vilka, enligt psykopaten, är ”negativa tankar” och det eftersom dessa ”negativa tankar” kommer att avslöja psykopaten. Du skall bara ha ”positiva tankar” vilket bl.a., får dig att förneka verkligheten och se dem som vill hjälpa dig som ”onda” vilket motiveras med att ”de vill bara förstöra för dig”, ”de är avundsjuka” på dig osv. alltså rationalisera bort fakta vilket leder till ett ”önsketänkande".

Du får inte ifrågasätta psykopaten Ställer du kritiska frågor eller ifrågasätter psykopaten så kommer det att leda till bestraffning. Detta leder till att du lägger allt kritiskt tänkande ”på hyllan” och det av rädsla för repressalier. Enligt psykopaten så har han/hon ju redan talat om för dig att du inte lika ”smart” och därför så skall du ”hålla dig på mattan” annars . . .  Andras åsikter är också bara ”skräp” (oavsett om det handlar om fakta) Enligt psykopaten så kan/vet han/hon ju bäst.

"Otillbörlig påverkan" (juridisk term)
Du tränas i att inte visa empati för och i att ta avstånd från en person som du i grunden älskar men som av psykopaten ses som 'ond' eftersom personen har genomskådat psykopaten och dennes familj.

Du tror att dina tankar och handlingar är dina egna, men de är de inte. Alla dina tankar och handlingar är styrda av psykopaten (och dennes familj) . Som någon med insikt skrev i ett forum, ” Jag anser att en manipulativ person styr en annan med hjälp av små lögner eller genom att ändra fokus för den andre så att denne fattar beslut som han/hon tror att de kommit på själv men som egentligen är planterade av den manipulerande personen.” Så sant som det är sagt.
Bör noteras: Man kan inte tala om för någon att de är utsatta för "tankekontroll", dvs. otillbörlig påverkan. eftersom de själv inte vet om det och kommer därför snabbt att avisa detta. Den här typen av psykologisk och känslomässig terror förekommer även i vårdnadstvister Se Här

"Otillbörlig påverkan" är en form av psykologisk och känslomässig misshandel som är ämnad att skada "offret" och personen som "offret" tagit avstånd från, I grund och botten handlar det om att få fullkomlig makt och kontroll över "offret".
Alla psykopater är kriminella!

Vad gäller medborgarna: Utan att ta reda på fakta så kommer du att vara lättmanipulerad, lättlurad och en enkel match för att bli "hjärntvättad". Du kommer därför att tro på "global uppvärming", tro på att "vacciner" skyddar osv.

E - Emotionell Kontroll (Känslomässig kontroll)

Psykopaten manipulerar och begränsar dina känslor.  Som följande person sa, "Han skulle bestämma över mina känslor också. Jag fick inte bli arg, så det vågade jag inte vara på flera år. Här " Psykopaten styr dig genom att använda dina känslor som ”verktyg”.  

Överdrivna skuldkänslor
Om det finns problem så är det enligt psykopaten, givetvis alltid ditt fel. 

 1. Du förväntas vara perfekt och om du inte lever upp till psykopatens förväntningar så är det ditt fel, allt för att ge dig skam och skuldkänslor.
 2. Din familj är givetvis inte perfekt i psykopatens ögon, så du skall känna skam och skuld över dem också.
 3. Ditt förflutna:  Din barndom, utbildning, tidigare relationer osv. Allt vrids givetvis till psykopatens fördel för att få dig att känna skam och skuld.
 4. Dina tankar, känslor och handlingar, skam och skuldbeläggs dem också.
 5. Personer du umgås med/har umgåtts med, smutskastas och du skam och skuldbeläggs

Överdriven Rädsla

 • Rädsla för världen utanför Får dig att tro på att du inte kan klara dig själv utan psykopaten.  Får dig att tro på att det finns ingen glädje utan psykopaten i ditt liv.
 • Rädsla för ”fienden” (dvs., ”onda” som kan förstöra det för er med andra ord, de som har uppdagat psykopaten)
 • Rädsla för att psykopaten skall lämna dig
 • Rädsla för att tänka kritiskt och ifrågasätta (”negativa tankar”)
 • Rädsla för att inte bli ”godkänd” av psykopaten
 • Rädsla för att bli skadad om du lämnar
 • Känslomässig berg-och-dalbana för att hålla dig i obalans.

Känslor (Emotions) - Kontrolleraren styr dig genom att skapa skuldkänslor och rädsla. Kontrolleraren framkallar skuld för allt möjligt, skuld över din egen identitet, skuld över din familj, skuld över vad du har gjort tidigare, skuld över dina tankar, känslor och beteende. Kontrolleraren styr också genom att inge rädsla. Du skall vara rädd för att tänka självständigt, rädd för världen utanför, rädd för fienden, rädd för att bli lämnad eller bli avvisad. Den som är kontrollerad blir till sist också rädd för att inte bli "godkänd" av kontrolleraren. Det hela går ut på, enligt Hassan, att "offret" skall inte kunna se ett underbart liv framför sig utan kontrolleraren.

Andra metoder enligt Dr. Margaret Singer,

1. Selektiv belöning/bestraffning (se "Stockholssyndromet" Här men t.ex., även denna sida, Hej Syster - du är inte ensam - Till dig som utsatts för psykisk misshandel. Det finns en väg ut. Här
2. Konrolleraren får dig att svärta ner sig själv och bortse från ditt eget kritiska tänkande
3. Alternativ behandling av, hårdhet/hot och mildhet/kärlek
4. Kontrollerad framkallning av skuldkänslor
5. Aktivt främjande av beroende
6. Utsugning av kraft och energi
7. Fysiskt begränsa offrets frihet/bestraffning

Någon som vill att du skall bortse från ditt eget samvete och empati - ÄR PSYKOPAT!

Vad gäller medborgarna Skam och skuld över att "DU har orsakat den globala uppvärmingen" (vilket bara är ett påhitt för att beskatta dig än mer och sänka din levnadsstandard. ) "Makthavarna" vill "skydda" dig mot de "farliga terroristerna" genom sin övervakning (FRA, NSA osv.) när det i verkligeten går ut på att spionera på och övervaka medborgarna. Skrämma dig till att "vaccinerar" dig, speciellt markbart när F.N. höjde "svininfluensan# till en "pandemi" och andra knep som användes för att lura så många som möjligt. Du skall befinna dig på en ständig berg-och-dalbana för du vet inte var eller när det "smäller", t.ex., var och när nästa iscensatta "terrordåd" äger rum.

Psykopaten skapar en känsla av hjälplöshet genom att avlägsna dig från människor som kan vara till stöd för dig

BITE - Beteende, Information, Tankekontroll, Emotionell/känslomässig kontroll. Denna 'modell' används av alla psykopater oavsett var de befinner sig. Ju mer information du har, ju mindre kan dessa individer manipulera, lura och bedra dig för att på så sätt få makt och kontroll över dig och ditt liv.
Precis som med en 5-åring så måste man sätta gränser. Kan du inte sätta gränser så be andra om hjälp för att ta dig ur denna mycket destruktiva relation, den kommer att 'kosta' dig på alla sätt och vis. Som Dr. Mark Banschick sa, "Be om hjälp för att på ett realistiskt sätt hantera din rädsla. Det är skrämmande att befinna sig på insidan i en hemsk relation och att behöva hantera det ensam."

Att låta en psykopat ta makt och kontroll över dig och ditt liv är som att lämna över dig till en elak 5-åring.

(Jan. 15, 2014)

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014