Hem

 

 

Den vinningslyste psykopaten - Hemliga/dolda maktspel

 

Några utdrag av intresse från följande video. The Sociopath's Game- Covetous Psychopaths Här som i sin tur delvis citerat Dr. Martha Stout samt några egna tillägg.

"Girighet - ett omättligt begär efter andras ägodelar. Eftersom det är omöjligt att stjäla någon annans mest värdefulla ägodelar som t.ex., skönhet, intelligens, framgång, stark karaktär - så nöjer sig den vinningslystna psykopaten med att besudla eller skada dessa avundsvärda egenskaper hos andra för att på så sätt frånta dem dessa så att de inte heller kommer att ha dem eller åtminstone inte kommer att kunna njuta av dem lika mycket som tidigare. Som Milton säger, "Här ligger nöjet i att ta i stället för att ha ".

Eget inlägg: t.ex., försöka förstöra någon annans namn och rykte.

Den vinningslystna psykopaten anser att livet, på något sätt, har lurat henne, eftersom hon inte har vad andra människor har och därför måste hon "rätta till detta" genom att i hemlighet "råna" dem/frånta dem det avundsvärda och därmed orsaka förödelse i deras liv. Hon anser sig förolämpad av naturen, omständigheter och öde, och det enda sättet att visa sig kraftfull är genom att förminska andra. Hon hämnas på andra, vilka inte har en aning om att de blivit föremål för hennes vrede, det är den viktigaste aktiviteten i den vinningslystna psykopatens liv, hennes högsta prioritet.

Eget inlägg: Psykopater är väl medvetna om att de inte är som andra, inns givetvis mer att tillägga.

Eftersom detta hemliga maktspel, för alla vinningslystna psykopater, är prioritet nummer ett, så ägnar hon all sin tid åt att, i hemlighet/bakom ryggen, orsaka så mycket skada som möjligt och har därför en hög tollerans mot de risker hon tar för att uppnå sitt mål. När maktspelet väl blivit iscensatt så utför hon handligar som merparten av oss skulle betrakta som oerhört kränkande, rent av onskefullta samt möjligen självdestruktiva. Men, när en sådan person finns i vår närhet, även dagligen, så är vi ofta omedvetna om hennes aktiviteter. Vi förväntar oss inte att personen (den vinningslystna psykopaten), i all hemlighet, för en farlig, ondskefull vendetta mot någon, som i de flesta fall, inte har gjort något för att såra eller kränka henne. Vi förväntar oss inte detta, så vi ser det inte, även om det händer till någon vi känner - eller till oss personligen. De handlingar som den vinningslystna psykopaten utför är oftast så vansinnigt galna och så otroligt ondskefulla, till den grad, att vi vägrar tro på att det var avsiktliga handlanden, eller att det överhuvudtaget hände. På så sätt är hennes sanna natur osynlig för gruppen. Hon kan lätt gömma sig, fullt synlig, så som Doreen gjorde och det bland verkligt intelligenta, professionella människor på sjukhuset i nästan ett decennium.

De människor, som inom Doreen, inte väcker hennes vrede, en längtan efter något de har, eller för något som de är, dem låter hon vara i fred. Mot dem, som hon f.ö., ser på som sina undersåtar, kan hon vara hur charmig och tillmötesgående som helst och det eftersom de är använbara för att upprätthålla hennes, "ulv i fårakläder", förklädnad. En förklädnad som hon bär för att framstå som en utomordentligt trevlig, omtänksam, ansvarsfull och hårt arbetande person.

Eget tillägg: Bara för att någon inte väcker ett vrede inom psykopaten så betyder det inte att de kan känna sig trygga. Personer så som Doreen kan ge sig på någon annan bara för "nöjets" skull, för att på så sätt tillfredställa sin egen 'mörka sida'.

Doreen kommer troligtvis aldrig att bli bestraffad på ett motsvarande sått, för alla de oräkneliga psykologiska övergrepp som hon har begått. I slutändan så ger hon ett bra bild på vad skillnaden är mellan en psykopat och en brottsling, som förbluffande nog är samma sak som skillnaden mellan en stygg treårig flicka som ses som väluppfostrad och en som får skäll för att ha tagit godis ur sin mammas handväska. Skillnaden, ligger helt enkelt i om hon åker fast eller inte.

De vanligaste kännetecknet på en psykopat består av pågående bedrägeri/er och i att 'sopa igen' spåren. Endast de mest flagranta brotten (kidnappning, mord osv) är svåra att dölja. Personer så som Doreen Littlefield åker sällan fast och även när de gör det, så som att ha blivit uppdagade, så leder det sällan till åtal. Resultatet av det är att de flesta psykopater inte sitter i fängelse. De är här ute i världen med dig och mig."

Eget inlägg:

Att dessa individer inte ställs till svars för sina hänsynslösa maktövergrepp och den, för "offret", förödelse som alltid följer, tyder på att vi har ett rättssystem som inte fungerar. Anledningen till att det inte fungerar beror tillsynes på att vi, har haft/har "mobbare" sittande på politiska maktpositioner som i sin tur har styrt/styr över rättsväsendet/rättssystemet. Den psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska misshandeln av medborgarna är allt för uppenbar.

Att bl.a., "politiker", sittande på höga maktpositioner, tillsynes själv inte omfattas av "lagen" är tillika uppenbart. Det finns gott om exempel på det. "Lagarna" tycks gälla för medborgarna, men inte för dem själv.

Hur som helst, det är medborgarna som gemensamt sitter på den verkliga makten. Men så länge medborgarna "tiger och tar emot", så kommer inga förändringar, till det bättre, att ske. Men, det börjar röra på sig i rätt riktning och det i takt med att en allt växande skara människor har fått upp ögonen för dessa "mobbare".

Även av intresse:

Mesolimbic dopamine reward system hypersensitivity in individuals with psychopathic traits (2010) HärPsychopaths' brains wired to seek rewards, no matter the consequences (2010) Här

(Jan. 25, 2017)

 

© 2003 - 2017 EVAH.org