Hem

 

 

 

Företaget/Organisationen som psykopat
Psykopatens lystnad efter mera makt och mera pengar är omättlig.

Ett företag/organisation kan agera som en psykopat.  För att så skall ske så krävs det givetvis att det I ledningen sitter en eller flera individer med någon typ av antisocial personlighetsstörning.   Vad alla bör uppmärksamma är att om en psykopat har lyckats ta sig upp I en ledande position så är han/hon snabb med att omge sig av likasinnade och så kallade ”ja sägare” och detta i syfte att kunna hålla sig kvar i sin maktposition.  De likasinnade p.g.a., att de liksom "chefen" saknar "spärrar" och "ja sägarna" p.g.a. att de är lättkontrollerade och att de ”ser upp till chefen” vilket får honom/henne att känna sig överlägsen/allsmäktig.

En psykopat har en nedärvd genetisk läggning som gör att han/hon inte kan knyta an till andra. 
Detta drag, gör I sin tur, att psykopaten bara är ute för att sko sig själv även om han/hon har omgett sig av likasinnade  “kompisar”.  Utan samvete och empati så gör den här individen vad som helst för att nå sina mål. Detta gör individen mycket farlig för andra. 

När man väl förstår hur dessa individer ”fungerar” så kan man också lättare förstå bakgrunden till en rad skandaler inom företagsvärlden och politiken och varför somliga, där rättsystemet inte fungerar som det skall, tycks vara ostraffbara.  Fri från skam och skuld och en oförmåga att känna empati så tar och gör psykopaten som han/hon vill.  Det som gör det lätt för psykopaten att nå sina mål är, att människor i allmänhet litar på vad andra säger.  Hade vi inte kunnat göra det så hade vi ganska så snart blivit paranoida.  Eftersom psykopaten tror att alla andra också håller på som honom/henne (han/hon vet ju inte bättre) så känner psykopaten sig allsmäktig/överlägsen när han/hon lyckas lura någon. (Notera hur sjukt det hela är)

För ett samhälle skall fungera och frodas så är det mycket viktigt att de som inte håller sig till reglerna får ta konsekvenserna av sitt/sina handlanden.   Ett företag/organisation som leds av en eller flera psykopater genomsyras givetvis av ledningens sjukliga/patologiska drag.  Detta märks bl.a. på 1. En minskad insyn i verksamheten, saker och ting sker i det fördolda, ingen transparens/öppenhet.  2.  Snabba beslut, detta så att ingen skall hinna tänka eller reagera vilket gör det lättare för ”chefen”/ledningen att nå sina mål.  Människor med ett samvete och empati överväger konsekvenserna av sina beslut innan sådana tas.  3.  Psykopaten skaffar sig ”hållhakar” på andra för att sedan utnyttja dessa till egen fördel.  Många gånger försöker dessa individer också på olika sätt lura andra till att göra något olagligt eller oetiskt i syfte att kunna skaffa sig en hållhake.  4. Chefen härmar, stjäl eller gör andras idéer/arbete till sitt. (Det hela "skriker", titta på MIG, så smart och duktig JAG är! – Syfte, som alltid,uppmärksamhet.)  5.  Sladder, förtal och rävspel är ”vardagsmat” inom organisationen vilket bl.a. märks på en hög sjukfrånvaro och personalomsättning samt personer som avlider.  6.  Kompetenta medarbetare utmanövreras förr eller senare eftersom dessa personer får ”chefens” självförtroende att vackla.  Några nya med kompetens anställs inte heller av samma anledning.

Resultatet av att ha en psykopat i en chefsposition blir förr eller senare förödande för verksamheten.  Maktmissbruk, bedrägeri, korruption, miljöförstöring, slavarbete mm. följer i deras spår.   I ett klimat där det råder maktfullkomlighet, kan ingen/ingenting växa och utvecklas.  Arbetsmoralen körs i botten vilket leder till en minskad produktivitet och en minskad omsättning/vinst för företaget.  Förr eller senare så visar psykopaten sitt rätta ”jag”, men då är det oftast för sent och skadan redan skedd.  I förebyggande syfte bör företag/organisationer privata som statliga och kommunala personlighetstesta de som ansöker om chefspositioner.  Detta hade i sin tur höjt företaget/organisationen och ökat välbefinnandet för de anställda, men även samhället i sin helhet och det,
angår oss alla.
Det handlar inte om höger eller vänster, det handlar om godhet - ondhet.
Här några länkar av intresse;
The Corporation
Klicka Här
The Corporation - A film by Mark Achbar, Jennifer Abbot and Joel Bakan Klicka Här
The nature of the Corporation - The Complete Diagnosis Klicka Här

För att se videon Klicka Här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2014