Hem

 

Gaslighting Här

Gasljus Här

Gaslighting, Crazy Making and the Reversive Blockade - Techniques of the Psychopath
Klicka Här

 

"Gasljus" - Hur psykopaten "leker" med ditt förstånd

Gaslighting/Gasljus, är ett systematiskt försök av en person för att urholka en annans verklighet. Bästa sättet att skydda sig själv, är att ge sig av.

"Gaslighting is a form of psychological abuse in which false information is presented in such a way as to make the target doubt his/her memory and perception. Psychologists call this “the sociopath’s dance”. It could involve denial or staging of strange events."
Vidare läsning, THE GASLIGHTING EFFECT Klicka Här

Psykopaten gör dig "tokig"
Känslomässig misshandel kan leda till att du börjar tro på att det är du som är "tokig" - Så är givetvis inte fallet!
Mer om relations- familjevåld och komplicerad PTSD

Nedan inlägg är skrivit av en kvinna som bor i Australien och som själv blivit utsatt för känslomässig/psykologisk misshandel. Hon vill med sitt inlägg uppmärksamma den här typen av misshandel och de 'osynliga' skador som våldsverkaren tillfogar sitt offer. Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede och som vanligt så kan "han" ersättas med "hon".

För utomstående så kan känslomässig/psykologisk misshandel uppdagas genom att offret själv, känslomässigt skadar en och/eller samtliga familjemedlemmar och/eller tar avstånd från en/samtliga av dessa, isolerar sig (e.i. en vanlig metod för att få offret att ta avstånd från t.ex., sin egen mamma är att inbilla offret att mamman är avundsjuk på offret). Att offret mer eller mindre har förvandlats till en 'skugga' av sitt forna 'jag', är ytterligare tecken på känslomässig/psykologisk misshandel samt att offret bl.a., tar på sig all skuld (som tillhör psykopaten), är rädd för att "göra fel", litar inte på sitt eget omdöme, vikt-minskning/ökning, är hela tiden på spänn, trött och orkeslös, nedstämnd, stressrelaterade sjukdomar (hjärtklappning till dödliga sjukdomar), överarbetar/arbetsnarkoman. En person som blir utsatt för den här typen av våld får/har även svårigheter med att lita på andra, plågas av skuldkänslor och värdelöshet, nedvärderar sig själv mm. tillstånd som psykopaten är orsak till, läs mer om Den Sadistiske Psykopaten, inlägget finns längre ner på sidan.

Nedan översatta inlägg från Australien, Crazy Making Emotional Abuse, Domestic Violence & Complex Post Traumatic Stress Disorder kan läsas i sin helhet Här

"Känslomässig misshandel kan vara lika skadlig som andra former av misshandel. Faktum är, att den här typen av misshandel kan även vara dödlig. Grav mental och/eller psykologisk misshandel kan jämföras med de olika metoder av psykisk tortyr som militären använder sig av för att förhöra sina krigsfångar.

Effekterna av långvarig känslomässig misshandel kan få förödande fysiologiska effekter på ett offer och kommer nästan alltid att ha långvariga skadliga effekter på offrets psyke och det på grund av de olika psykiatriska skador som våldsverkaren tillfogat sitt offer. Långvarig känslomässig, mental och psykologisk misshandel kan vara lika skadlig och dödlig som fysisk sådan eftersom det kan leda till att offret begår självmord.

Bokstavligt talat, du drivs till att bli "tokig"

I de relationer där det inte förekommer någon fysisk misshandel eller bara obetydlig sådan, kan få offret att tro att de inte är misshandlade. Olyckligtvis så är detta oftast inte sant. Många offer för misshandel blir aldrig slagna, men de betyder inte att de är de lyckligt lottade. Jag anser att känslomässig misshandel är kärnan i vad gäller alla former av misshandel. De flesta offer hade aldrig låtit en främling misshandla dem på samma sätt som de blir misshandlade av en familjemedlem eller partner. Där i ligger makten hos förövaren.

Personligen så har jag fått erfara, känslomässig, fysisk, mental, sexuell, finansiell och verbal misshandel och jag anser att känslomässig misshandel är mycket värre än fysisk sådan. Blod och blåmärken är gripbara eftersom man kan se skadorna. Ingen kan förneka att du har blivit slagen och det eftersom andra också kan se skadorna och kan hjälpa dig om du låter dem göra det.

Den känslomässiga makten som förövaren har över offret, vad gäller känslomässig/psykologisk misshandel är däremot osynlig, både vad gäller offret och alla andra och det kan vara svårt att lägga märke till den här typen av misshandel eftersom den sker metodiskt och gradvis. Förövaren lurar in dig i relationen för att sedan sätta i gång med att mentalt manipulera dig vilket i sin tur orsakar förändringar hos dig. (Eget tillägg: Detta gör att offret inte förstår vidden av det våld och den fara som han/hon är utsatt för, vilket gör offret än mer sårbar)

Mental och känslomässig misshandel är aldrig uppenbar och skadorna som förövaren tillfogar dig kan vara osynliga, både för dig själv och andra. Dessa skador tar också mycket längre tid att läka än säg, ett brutet ben. Somliga skador blir så djupa att de aldrig riktigt läker. Eftersom känslomässig misshandel är svår att upptäcka så är den också lätt att dölja. Ord kan av våldsverkaren, vridas om och förvrängas för att rättfärdiga och ursäkta misshandeln och givetvis, de saker som sägs för att skada, sker bakom stängda dörrar.

Det kan vara svårt att komma ihåg exakt vad som sades, denna osäkerhet om vad som var sagt, är förövaren snabb med att vända till sin fördel för att få dig att framstå som tokig/galen och detta gör han för att, skifta fokus bort från - och dölja, sitt eget vidriga/sjuka beteende, vilket gör att du känner dig än mer osäker, förvirrad och orolig varpå du inte på ett objektivt sätt kan försöka reda ut saker och ting nästa gång som det sker.

Jag är säker på att du kan förstå varför människor som blivit utsatta för känslomässig/psykologisk misshandel beskriver det som om att de har blivit drivna till att bli "tokiga", för det är precis det som de har blivit. Förövaren gör dig "tokig".

Har du drivits till att bli "galen/tokig" eller lider du av komplicerad post traumatisk stress disorder?

Att beskriva känslomässig misshandel som att ha blivit driven till att bli "tokig", är helt korrekt. Långvarig känslomässig/psykologisk misshandel kan leda till komplicerad Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD), en mer grav form av PTSD. Bägge beror på tillfogade psykiatriska skador (hjärnskador) från vilka du kan, med rätt hjälp och stöd, läka och återgå till ett normalt liv igen. Att läka vad gäller, komplicerad Post Traumatisk Stress Disorder, tar hur som helst längre tid eftersom de skador som våldsverkaren åsamkade dig, skedde under en längre tidsperiod och var mycket allvarliga.

Sorgligt nog, vad gäller komplicerad PTSD, så tar det vanligtvis omkring upp till 5 år att läka och läkandet kan inte börja för än offret lämnat situationen som är orsak till det hela och får rätt stöd och hjälp.
(mer om PTSD Här)

På den ljusare sidan, PTSD och komplicerad PTSD handlar om psykiatriska skador vilka KAN läka. Symptom så som oro och depression handlar inte om kemiska obalanser utan i stället om reaktions- eller situations- störningar vilket gör att du KAN läka. Jämför detta med andra personlighetsstörningar så som t.ex., Bi-polär störning som handlar om kemiska obalanser vilka alltid kommer att vara närvarande.

Familjevåld har ökat drastisk i vårt samhälle. Det handlar inte bara om fysiskt våld och detta är något som människor i allmänhet måste börja uppmärksamma, speciellt de som fallit offer. När allt kommer omkring så handlar det om att uppmärksamma och utbilda andra vad gäller de här typen av misshandel/våld. Tålamod och uthållighet liksom hänsyn ger lön för mödan men offret måste också själv upptäcka och inse den situation som dem befinner sig i för att sedan själv avgöra om de vill ge sig av (eller stanna). Gemensamt, så kan vi stödja, utbilda och inspirera och viktigaste av allt, visa hur man uppträder på ett korrekt sätt, genom att själv göra det.

Olika metoder av känslomässig misshandel;
1) Blir kallad för öknamn
2) Kritiserad och nedvärderad
3) Skrik och svordommar
4) Förolämpar dina vänner/din familj
5) Ljuger och manipulerar
6) "Leker" med ditt förstånd
7) Projiserar/lägger skulden på dig
8) Förödmjukar
9) Avundsjuk, svartsjuk, tjurar, surar
10) Känslomässig utpressning
11) Utnyttjar eller hotar dina barn"

Ovan inlägg har flera länkar som du kan gå in på för vidare läsning. Om din engelska är lite 'rostig' så kan du alltid använda dig av t.ex., babylon Här Översättningen är inte alltid korrekt men du kan i alla fall skaffa dig en uppfattning om innehållet.

Kom ihåg, situationen du befinner dig i är inte hopplös. Genom att förstå vad som händer och lära dig av andra som befunnit sig i samma situation som dig så kan du ta dig ur din situation - det är INTE hopplöst! Det är inte heller ditt fel att du har hamnat i den situation du nu befinner dig i, all skuld hör hemma hos våldsverkaren, oavsett vad du kanske tror. Att stanna kvar i en relation med en psykopat i hopp om att han skall förändra sig, bli som han var i början av relationen kommer bara att skada dig än mer. Psykopater kan inte förändra sig, kan inte bli 'bättre' eftersom det bl.a. rent fysiska skador på hjärnan. Den person som han i början låtsades sig vara, då han lurade in dig i relationen, finns inte - det var ett skådespel! Att inse att du blivit lurad och bedragen är inte speciellt roligt, men det är bästa du kan göra för dig själv innan du blir än mer skadad. För mer läsning, Where there is life, there is hope … or is there? Klicka Här

Gemensamt för de som har en psykopat som partner är att, de går ner i vikt, klär sig bättre, finner ett bättre arbete,  ägnar sig åt fler hobbyverksamheter som till synes kan ses som positiva tecken.  Men det är de inte, alla dessa förbättringar handlar bara om att få psykopatens godkännande och därmed undvika hans ogillande. Vidare läsning, se inlägget, När du älskar din misshandlare: Stockholm syndromet och traumabindning/när "offret" fäster sig vid våldsverkaren, finns längre ner på sidan (april 1, 2011)

Psykopater njuter av att skada andra, något vi f.ö. har "bildbevis på Här De får bl.a., en "kick" av att driva någon till att begå självmord, s.k. "mord genom självmord", vare sig det sker på arbetsplatsen genom att sprida falska och illasinnade lögner om en kollega till, att kränka sin egen partner, till den milda grad att hon/han, till sist inte ser någon annan utväg ur sitt personliga helvete än att ta livet av sig och det, allt medan psykopaten säger sig "bry sig" om/"älska" dem. Att driva någon till att begå självmord får psykopaten att känna sig "överlägsen" och "allsmäktig", ja så sjuka är dessa individer. Psykopater kan inte knyta sig an andra, allt dem gör, gör de för att främja sig själv. Lär dig så mycket du kan om dessa mycket gravt personlighetsstörda individer så fort som möjligt för att på så sätt skydda dig själv, dina närmaste och dina medmänniskor.

Var snäll mot dig själv - förstör inte fler år av ditt liv!

(Sept. 30, 2011)

"Farliga Sinneslekar: Hur psykopater manipulerar och bedrar"

eller

Hur psykopaten "leker" med ditt förstånd

Claudia Moscovici som driver sidan psychopathyawareness har gjort ännu ett mycket bra inlägg i fråga om psykopater och relationer vilket jag gjort en snabböversättning av. Hela inlägget, Dangerous Mind Games: How Psychopaths Manipulate and Deceive går att läsa Här Även de som råkat illa ut på sin arbetsplats eller t.ex., blivit lurad av en bedragare känner säkert igen dragen eftersom det handlar om samma drag. Som vanligt så kan "han" ersättas med "hon"

"Vi har alla blivit brända av psykopater av den enkla anledningen att vi föll för deras lögner och snack. Ju mer informerade/insatta människor är i de metoder som psykopater använder sig av för att bedra, desto snabbare kan dem kännaigen/identifiera dem och därmed skydda sig själv mot dem. Psykopaten får till stor del makt över andra genom att bedra dem. Som Cleckley noterade i sin bok, The Mask of Sanity, den störta anledningen till att människor går på deras lögner, beror inte på att lögnerna i sig själv är så övertygande, utan på de retoriska knep som de använder sig av. Så vilka är då dessa knep/metoder?

1.Talför/ytlig charmig.
Som vi redan vet så är dessa två huvudrag vad gäller psykopati, drag vilka psykopater använder till sin fördel. Psykopater ljuger lika lätt som dem andas. Anledningen till att de inte uppdagas utav en lögndetektor är på grund av att sådana test mäter känslor och inte bedrägeri. Även under press så behåller psykopaten sitt lugn. De kan berätta de mest osannolika historier - så som när de får ett samtal från sin flickvän så säger de till dig att det var ett slumpartad samtal från en fängelsekund - men sättet som han säger det på får dig att vilja tro på honom. I bland distraherar de dig från innehållet av samtalet med sina charm. De tittar kärleksfullt på dig, stryker ditt hår eller din arm och understryker det dem säger med kyssar, smekningar och ömma ord så att du blir hypnotiserad av dem i stället för att fokusera på vad det är som dem säger. (*Bör tilläggas att psykopaten, många gånger också intensivt stirrar dig i ögonen för att se om han har övertygat dig om vad han/hon säger.)

2. Analogier och metaforer.
Eftersom psykopatens fakta oftast är fabricerade så förlitar han sig på analogier och metaforer för att stödja sina falska eller manipulativa påståenden. Till exempel, om de vill övertyga dig om att bedra din partner eller skilja dig så kan psykopaten lägga fram förslag genom att använda sig av analogier/jämförelser. Psykopaten kan säga, tänk på det hela som en förälder som bryter benet på sin son så att han skall slippa ut
och kriga. Den här jämförelsen går givetvis inte hem om du pausar och tänker på det som sagts. Din nuvarande partner har inte värvats för att dumpas för en psykopat. Du skonar inte honom genom att bryta hans ben eller i detta fall krossa hans hjärta. Du ger bara psykopaten poäng för sin spetsfundighet och missbruk av analogi för att spela rätt in i hans händer, vilket skadar både dig själv och din make.

3. Förtal.
Psykopaten förtalar många gånger andra i syfte att misskreditera dem och få andra att betvivla det som personen/offret säger, när han/hon försöker säga sanningen. Han projiserar sina egna fel och misstag på dem han skadar. För att framstå som trovärdig så baktalar/smutskastar han sin flickvän eller fru, och lägger all skuld på henne för den havrerade relationen, det är hennes fel eller misstag, inte hans.

4. Rundsnack.
När du ställer en enkel och rättfram fråga till en psykopat som kräver ett rättframt svar, så går han runt i cirklar eller så så börjar han prata om något helt annat. Till exempel, om du frågar honom var han var kvällen innan, i bland ljuger han. Andra gånger, så försöker han avleda dig genom att föra något annat på tal. Han kan också använda sig av smicker, tala om för dig hur sexig din röst låter och hur mycket han tänder på dig. Allt i syfte att avleda dig från och glömma bort frågan som du från början ställde.

5. Svävande/Undvikande.
Psykopater kan vara mycket undvikande. När du frågar en psykopat en specifik fråga, så kommer han ibland att svara i allmänna termer, tala om mänsklighet, eller män, eller kvinnor, eller vad som helst: allt utom sig själv och sina handlingar, vilket du, i första hand, frågade honom om.

6. Pekar finger åt andra.
När du anklar en psykopat för att ha gjort något fel, så kommer han med stor sannolikhet att berätta om någon annan person som är lika dålig/omoralisk/ond som han själv eller generellt sett, så är hela mänskligheten likadan. Vad gäller första delen, så kan detta vara sant eller osant. Oavsett vilket, så är det betydelselöst. Vad gäller psykopaten, så handlar det om hur han uppför sig och hans handlingar, det är det som gäller, inte hur andra uppför sig eller vad dem gör. Vad gäller mänskligheten, så finns det inte någon människa som är perfekt men, alla av oss lider inte av någon personlighetsstörning. Om du tvivlar på detta så forska lite själv. Googla hans symptom, och psykopati och se om alla eller flertalet av dem du känner uppvisar dessa drag. Givetvis så kan även normala människor ibland vara manipulativa, ljuga eller fuska. Men, de kommer inte ens i närheten av de samvetslösa svek, manipulering och förödelse som psykopater är kapabla till. Dessutom, flertalet av oss, oavsett våra brister, bryr oss om andra.

7. Fabricerar detaljer.
I Postmodern Condition Här så redovisar den franske filosofen Jean-François Lyotard att man, genom att komma med en mängd detaljer, kan man få en lögn att framstå som mer trovärdig. När du ger ett vagt svar, så kommer den person man talar med, att ana att du försöker undvika att svara och kommer därför att fortsätta ställa frågor. Men, om du hittar på/fabricerar detaljer - så som när du var på ett hotellrum med din flickvän men säger till din fru att du var med din killkompis på en Kina restaurang vid namn Y och åt fritterad kyckling med ris som bara kostade 35 kronor och hur ni diskuterade hans problem med hans flickvän, som har lämnat honom eftersom han bedrog henne med andra - så kommer frun förmodligen att tro på den sammanställda historien. Ju mer träning, desto bättre blir psykopaten på att dra historier/fabricera detaljer. Även dem som skriver noveller kan bli avundsjuka på hur snabbt psykopaten kan hitta på "trovärdiga fakta".

8. Spelar på dina känslor.
Mycket ofta, när de konfronteras med en annan bild av vad som hände, så kommer psykopaten att spela på dina känslor. Till exempel, om hans fru talar med hans flickvän så kommer han troligtvis att fråga: "Vem kommer du att tro på, mig eller henne?" Detta återskapar det komplicerade förhållandet mellan flickvännen och frun och sätter fruns kärlek och lojalitet på prov ifråga om honom. Det fungerar också som en undanflykt. På detta sätt så slipper han bemöta informationen som frun fick av flickvännen. För dem som fortfarande kan tänka klart och inte låter sig bli manipulerad, så bör svaret vara ganska så uppenbart. Vilken person som helst, och vilken annan bedragare och lögnare som helst, är mer trovärdig än psykopaten. Men för en kvinna, vars liv och känslor är virade runt psykopaten, så kommer hon med all sannolikhet att tro på psykopaten, mer så än hans flickvän eller någon annan för den delen. Även i en sådan hopplös situation - om psykopatens partner inte vill se sanningen i vitögat - så är det fortfarande viktigt att ge henne information och säga sanningen som det är. Psykopater skapar medberoende, de formar band som gör partnern beroende på dem. De är lika farliga som vilken annan farlig drog som helst. Om partnern är medveten om hur psykopatens handligar skadar henne och om hans personlighetsstörning, så är hon åtminstone på det klara om den risk som hon utsätter sig själv för. Alla har rätt till att göra sina egna val, inklusive den risk det innebär att vara tillsammans med en psykopat. Men de bör kunna göra informerade val, så att de vet, vem dem väljer och således är beredda på de negativa konsekvenserna av sitt beslut.

Att kunna bedra andra är en en mycket underhållande lek för psykopater. De får ett offer att ljuga för ett annat. De använder sedan bägge för att ljuga för ett tredje. De "hjärntvättar" alla runt omkring sig. De uppmuntrar andra till att börja gräla med varandra eller så ser de till att hålla människor åtskilda åt så att de inte kan jämföra sina "anteckningar" och upptäcka lögnerna. De virar många gånger in ett "korn" av sanning i sina lögner för att få dem att framstå som trovärdiga, får dig att fokusera på detta lilla "korn" i stället för på lögnerna runt omkring det. I grund och botten så är psykopater elaka bedragare. Det spelar igentligen ingen roll hur ofta de ljuger eller talar sanning. Psykopater använder både lögner och sanning som "verktyg" för att övertyga andra om deras version av verkligheten vilken bara går ut på att främja dem själv, för att på så sätt kunna kontrollera dem. Av denna anledning, så är det meningslöst att försöka reda ut vad som är sanning eller vad som är lögn. Som M. L. Gallagher, en medsribent till sidan lovefraud.com så vältalig uttryckte sig, "psykopaten är i sig själv, en enda stor lögn". Från hej till hejdå, från att du är vacker till att du är ful, från att du är kvinnan i mitt liv till att du betyder ingenting för mig, från början till slut, hela relationen med en psykopat är en lögn.

(Sept. 16, 2011)

Hur psykopaten "leker" med ditt 'huvud'
För dem som befinner sig i en relation med en psykopat. Låt inte stolthet stå i vägen - Be om hjälp för att ta dig ur din situation och skuldbelägg inte dig själv!

Sarah Strudwick, författare till boken, Dark Souls: Healing and Recovering from Toxic Relationships (boken och hennes hemsida finner du Här) skrev för snart ett år sedan ett mycket bra inlägg på sidan Lovefraud, om hur psykopaten "leker" med ditt förstånd/ ditt intellekt - "ditt huvud". Genom att förstå hur psykopaten manipulerar och lurar dig, så kommer det också att bli lättare för dig att ta dig ur den farliga relationen. Oavsett om du vill tro det eller inte, så står ditt liv på spel. Psykopater föredrar att inte fysiskt mörda eftersom de då kan hamna i fängelse. De njuter Här i stället av att försöka driva sina "offer" in i en depression för att på så sätt få dem att begå självmord eftersom detta får psykopaten att känna sig 'allsmäktig' (Grandios). I en relation så sker detta bl.a., genom att isolera partnern/"offret", se bl.a., Mr Wonderful – CONTROL, DOMINANCE and POWER Här. Psykopaten använder sig av en rad olika metoder för att åstadkomma detta, psykopaten kan hota, skrämma eller t.o.m. manipulera, likt en kultledare, sitt "offer" att ta avstånd från familj och vänner. De första som "åker ut" är givetvis dem som har genomskådat våldsverkaren. Meningen är att "offret" till sist skall känna sig så ensam och hjälplös att hon/han inte ser någon annan utväg ur sitt personliga helvete än att ta livet av sig själv, s.k., "mord genom självmord". - En psykopat är ondskan personifierad.

Nedan en snabböversättning av Sarah Strudwick's inlägg, How sociopaths mess with your head Här (som vanligt, 'han' kan ersättas med 'hon')

"Jag får många e-post meddelanden från människor som ber mig ta upp olika ämnen. Ett sådant ämne är de många häpnadsväckande kreativa sätt som psykopaten "leker" med ditt 'huvud'. En person som skrev till mig, beskrev det hela mycket bra genom att göra en likelse och säga att, det var som om hennes huvud hade befunnit sig i en tvättmaskin.

Psykopaten använder sig av en rad olika metoder - 'Gaslighting'/Gasljus (dvs. få dig att tro på att du håller på att bli tokig/galen, se inlägg längre ner på sidan), känslomässig utpressning, manipulerar (bl.a. undanhåller information, vrider om information till sin fördel mm), förvirrar, ljuger och skrämmer.

Psykopaten försöker få offret att tro på att hon håller på att bli tokig ('Gaslighting'/Gasljus) genom att systematiskt och med ökad frekvens, undanhålla fakta och/eller ge felaktig information. Gradvis så börjar offret bli mer och mer ängslig/orolig, förvirrad, litar mindre på det egna minnet och sin egen uppfattning. När våldsverkaren under en längre tid använt sig av den här metoden så kommer du bokstavligen att bli, 'tokig' och när man sedan ser tillbaka på relationen så kommer det att kännas som om 'huvud' mestadels, hade befunnit sig i en tvättmakin.

Psykopaten kan genom det han säger och gör, få dig att tro att du blivit "tokig/galen" ('gasjus'); Psykopaten åstadkommer detta genom att ljuga - du manipuleras till att tro på något som inte är sant. Genom att få dig att tro på något som inte är sant så, kontrollerar psykopaten din information. Här ett klassiskt exempel: För att hålla dig i psykologisk obalans så kan psykopaten, när du inte märker det, flytta på saker i hemmet och när du sedan påpekar detta så kommer psykopaten att tala om för dig att du inbillar dig saker.

Låt säga att psykopaten vill få dig att tro att du är glömsk. Du har tappat bort dina bilnycklar och psykopaten "hjälper" till att leta efter dem. Även då psykopaten har varit mycket "hjälpsam" så hittar du helt plösligt dem sittande i tändningslåset. Du tänker för dig själv, jag skulle aldrig ha lämnat dem där. Psykopaten säger, där ser du, du är så vårdslös, vem som helst hade ju kunnat stjäla bilen! I verkligheten så är det psykopaten som har tagit nycklarna (när du inte såg det) för att sedan, medan du letade efter dem, sätta dem i tändningslåset.

Ett knep som en psykopat som jag kände använde sig av, var att hacka sig in i mitt hotmail e-post konto. Individen bytte inte ut mitt lösenord, men raderade selektivt mina meddelanden, så att jag ena minuten såg dem för att sedan upptäcka att de helt plötsligt var borta.

Fler metoder:

Psykopater vill få det att se ut som om de lider av selektiv minnesförlust. De kan t.ex., säga: "jag kommer inte ihåg att jag sagt till dig att du är "felkopplad," eller "Sa jag verkligen det?"

De är mästare på att vara oförutsägbara. Detta får offret att ständigt vara på sin vakt, osäker på vad dem står, eftersom psykopaten hela tiden flyttar på 'målstolparna'. Offret är därför hela tiden på spänn (hyperspända) eftersom dem inte vet när våldsverkaren kommer att ha ett utbrott eller ändra humöret. Detta i sin tur gör offret rädd och osäker.

Andra metoder; psykopaten kan se till att "offret" är omedveten om vad som händer och vilka förändringar som äger rum bakom ryggen på henne. T.ex., de planerar saker i vilka du är involverad för att sedan upphäva och/eller inte fullfölja det planerade, de smutskastar dig bakom din rygg, vilket är gjort i syfte att isolera dig från andra. Det handlar om en medveten misshandel, för att få "offret" att hela tiden befinna sig i ett tillstånd i vilket hon ständigt känner sig osäker och förvirrad.

Det finns även en hel mängd av andra 'sinnesjuka' metoder som psykopaten använder sig av som inte faller in under kategorin, verbal misshandel så som att, nedvärdera dig, "mobba" dig, osynliggöra dig (bl.a., vägra att kommunicera med dig) osv. Metoder som även narcissister använder sig av. (Att notera - eget inlägg; I den 5:e upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, som kommer att publicers 2013, så har arbetsgruppen rekommenderat att man ändrar namnet, Narcissistisk personlighetsstörning till Antisocial/Psykopatisk Typ. Mer läsning Här

Att osynliggöra dig är ett 'favoritvapen' som psykopater och narcissister använder sig av. Det är ytterst effektivt eftersom det då blir omöjligt för dig att kommunicera med den. Detta är det mest kraftfulla och lömskaste 'vapen' av dem alla som finns i deras 'vapenarsenal' av rävaktiga metoder för att misshandla andra.

Kommentarer för att få dig att tro på att du är "tokig"

Andra metoder innefattar samtal eller handlingar för att avleda dig från det ursprungliga argumentet eller för skuldbelägga dig. Argumenten de använder sig av är oftast tvetydiga eller mycket oklara och handlar om att få dig att tro, att det är du som är "tokig", förvirrad, i obalans osv., för att på så sätt göra dig oförmögen att svara/värja dig. Till ex.;

1) "Jag tycker, att eftersom du är så arg, så kan du inte se klart och därför gör vi bäst i att prata om det här en annan gång."
2) "Det är den mest dåraktiga sak som jag någonsin har hört. Varför skulle jag göra något sådant? Jag tänkte inte beätta det för dig, men i går så gick jag ut och köpte dig den där saken du ville ha."
3) "Lyssna nu här, om du tänker gråta varenda gång vi har den här konversationen, hur skall jag då kunna svara dig? Du är i obalans. Här är en näsduk, vi pratar om något annat i stället."
4) "Det finns ingen anledning att diskutera det här mer, i varje fall inte förän du har fått ordning på dina fakta."
"Det är bara i din fantasi. Varför inte fortsätta med att äta din antidepressiva medicin älskling? Låt mig laga dig en kopp te."

Dimman klarnar

Om du känner dig förvirrad och "tokig" pga. av deras 'gasljus' beteende ("gasljus" - saker de säger och gör för att få dig att tro på att det är du som är tokig), deras muntliga angrepp och känslomässiga krav samt underliga konversationer, stanna upp!

Det är precis så här som dem vill att du skall känna dig. Den minut som det går upp för dig, vad det är som dem håller på med, och det faktum att han faktiskt håller på med att manipulerar dig, ja, i bland händer mirakel.

Du inser då att mycket av det som han säger och gör saknar allt vad sunt förnuft heter. Du tar ditt huvud ut ur tvättmaskinen. Ditt huvud slutar att snurra runt och dimman börjar lägga sig. Du inser då att det är inte du som är tokig, det är han.

Efter en relation med en psykopat så har många av offren sagt att det kändes bokstavligen som om deras huvud höll på att snurra runt i en tvättmaskin. De är känslomässigt, andligt och finansiellt dränerade. All din energi har bokstavligen sugits ut ur dig och du är hjärntvättad till den milda grad att du inte längre vet vad som är sant eller inbillat.

Mitt råd till dig är, skriv ner allt som psykopaten säger till dig för då kommer du snart att vilja ta ditt huvud ut ur tvättmaskinen - förhoppningsvis långt innan du centrifugeras och psykopaten lyckats ta allt ifrån dig."

* * *

Det är inte ovanigt för psykopatens "offer" att ifrågasätta sin egen mentala hälsa och sitt eget självvärde. Något som förstärks genom att psykopaten strirrar offret i ögonen och förnekar att händelser de båda haft tillsammans inte har ägt rum.
Surviving Psychopathy Här (Dr. Robert Hare och Dr. Liane Leedom sitter bl.a., i styrelsen)

Avslutningsvis, även av intresse för dig, man som kvinna, som är utsatt för våld i nära relation och detta eftersom våldsverkaren, man som kvinna, uppvisar samma personlighetsdrag; Pappamanualen - 'Härskarteknik' klicka Här Att notera: Oavsett vad politikerna säger så sker ingenting vilket tyder på att de är själv uppenbarligen är "mobbare", se bl.a., Seriemördare och politiker delar samma personlighetsdrag, Serial Killers and Politicians Share Traits Här Vi kan själv marka av att så uppenbarligen är fallet genom deras handlingar, så som att man bl.a., tillåter farliga "vaccin", studier Här och Här samt hemliga avtal Här, tillåter GMO (orskar bl.a. skador på de inre organen Här på svenska Här), utförsäkringar (ekonomiskt våld som driver människor till att begå självmord, sk. mord genom självmord), ett korrupt rättssystem se bl.a., Här osv.

Lägg därtill att tidningarna nu har börjat införa censur vad gäller läsarkommentarerna för att som det heter, 'sätta stopp för rasism och personangrepp'. LOL Sverige börjar mer och mer likna en diktatur. (Sverige är numera en del av diktaturen EU i vilken din röst inte uppmärksammas, se bl.a., Här och detta sedan Reinfeldt och Malmstöm ansåg sig berättigade till att skriva under Lissabonfördraget utan ditt medgivande.)

Att uppmärksamma, psykopater tål ingen kritik eller att bli ifrågasatta, de måste ha fullkomlig makt och kontroll. Detta märks bl.a., av på de övergrepp som de begår.

(sept. 5/6, 2011)

'Gasljus'/crazy making - viktig läsning!
En kvinnas berättelse om psykiskt våld

Gasljus är en term som används för att beskriva hur psykopaten får sitt "offer" att tro att han/hon håller på att bli "tokig". Termen kommer från filmen Gasljus med Ingrid Bergman och Charles Boyer. Charles Boyer spelar maken som har lockat Ingrid Bergman till att gifta sig med honom så att han kan stjäla juvelerna som är gömda i hennes familjehem i London. (Han har lurat henne till att flytta dit) Under sökandet efter juvelerna uppe på vinden så använder han ett gasljus vilket i sin tur dämpar de övriga gasljusen i hemmet, lägg därtill ljuden som hörs från vinden där han letar. Hans fru klagar över den dunkla belysningen och ljuden men hennes man säger att hon bara inbillar sig saker. Hon börjar tvivla på sig själv och sin egen verklighetsuppfattning varpå hennes man säger att hon behöver hjälp. Han gömmer hennes saker och anklagar henne för att vara glömsk och får även husan med sig för att driva henne "tokig". Bergman/frun, tror att hon håller på att bli tokig - lite anar hon sin makes plan. Detta är en klassisk beskrivning i hur psykopater isolerar och manipulerar. En vän till frun får henne till sist att inse vad som pågår.

Den här "metoden" sägs även Charles Manson ha använt sig av i det s.k. “creepy crawler” inbrottet där ingenting stals, man bara arrangerade om möblerna. Det handlar alltså om en gradvis, medveten 'nedmontering' av en persons självkänsla till den grad att "offret" inte längre kan konfrontera sin våldsverkare, de blir övertygade om att de de är känslomässigt instabila och håller på att bli tokiga. (När 'färdigbehandlad') föreslår psykopaten att "offret" skaffar hjälp och får på så sätt även andra att tro, att "offret" är mentalt ostabil/mentalt sjuk.

Herr "Underbar" (U), utsatte mig för detta liksom sina två tidigare fruar. Han inbillade sin första fru att hon hallucinerade och behövde hjälp. Han försökte "hjälpa" henne genom att försöka få henne inlagd på ett mentalsjukhus. Endast hennes föräldrar lyckades få henne att förstå att det inte var hon som var tokig. Under en viss tid så tvingades man ge henne lugnande medel. Efter det att hon hade skilt sig från Herr U, så talade hans bror om för henne att makens plan var att få henne inlåst för att sedan stjäla hennes mark. Hans andra fru som ansökte om skilsmässa blev beroende av lugnande tabletter.

Herr U gjorde sak samma mot mig och lyckades få mig inlagd på ett mentalsjukhus under 11 dagar. Jag behandlades och läkarna som efteråt sa att jag visade tecken på depression eller vanföreställningar. Herr U, vägrade skriva under några papper så att jag kunde skrivas ut. Efter det att han hade skrivit in mig på sjukhuset så åkte han hem och bytte ut alla låsen, lade beslag på alla dokument, till huset, mitt pass, födelsecertifikat, identitetspapper) och åkte sedan tillbaka till England (Jag bodde i Frankrike och var inlagd på ett franskt sjukhus). Genom att mina föräldrar skrev ett brev till sjukhuset så blev jag utskriven.

Detta 'fenomen' är känt i psykiatriska tidskrifter - du kan läsa den första sidan av artikeln, The 'Gaslight' Phenomenon' Reappears, Här.
Ett abstract, Gaslighting: A marital syndrome Här

Gasljus är inget nytt fenomen utan upptäcktes redan på 1700-talet som en metod som psykopater använder sig av för att för att bl.a., göra sig av med en familjemedlem, en släkting, delar av familjen mm. Denna taktik/metod kallas även för "crazy making".

Vad som är så ofattbart för den som fallit "offer" för den här typen av våld, är hur någon skulle kunna göra så här mot dem allt medan psykopaten säger att han älskar henne. (Kan givetvis även vara omvänt)
Röd Flagg:
När någon säger att du är glömsk eller försöker förvirra dig tills du inte vet vad som är 'upp eller ner', - Den personen försöker förstöra dig! Som jag ser det så är detta inget annat än ondska.

Samma 'metod' använder sig psykopaten av vad gäller t.ex., att få vårdnaden om gemensamma barn, inom försäljning, eller försöker få något annat av värde som tillhör "offret". Allt medan "offret" blir mer och mer förvirrad så står psykopaten kallt och lugnt vid sidan om och tittar på. Lär dig om Passivt-Aggresivt våld.

Ovan en snabböversättning av artikeln Gaslighting Klicka Här

Läs även, Dr. Simon's serie om den här typen av våld, ‘Series On Aggressive Personalities’ at Psychology, Philosophy and Real Life Här Hans hemsida finner du i vänster kolumn, se "Manipulative People".
Se också Dr. Ed Slack's inlägg, Stop being deceived and manipulated! Här
In the Grip of a Psychopath Här

En förälder som uppdagat psykopaten anklagas ofta, av våldsverkaren, för att vara psykopat eller mentalt sjuk och detta för att isolera "offret", få honom/henne att avbryta all kontakt med föräldern. Den här sadisten drar sig inte heller för att manipulera "offert" så att han/hon själv anklagar föräldern för att vara mentalt sjuk för att på så sätt förhoppningsvis bryta banden. Detta är bara några sätt som psykopaten isolerar sitt "offer".
Fullkomlig makt och kontroll över "offret" är vad det handlar om. Lär dig om projisering för att se hur våldsverkaren projiserar sin "mörka sida" på andra eller genom "offret" projiserar sin egen störning på andra Här. Manipuleraren gör också allt för att vrida information till sin fördel, Den Troliga Lögnen Här

Video: Tio tecken på känslomässig misshandel - 10 signs of emotional abuse Klicka Här
Översatt;
1. Får dig att känna dig värdelös, utan något värde
2. Du går på "eggskal" för att inte göra våldsverkaren arg.
3. Våldsverkaren kallar dig öknamn, talar om för dig att du är dum, krossar din värdighet och självkänsla.
4. Bryr sig inte om det som har värde för dig, bryr sig inte om dina känslor, avbryter dig när du talar eller t.o.m. börjar sjunga.
5. Hotar att lämna dig eller skada dig, terroriserar
6. Ber/får dig att göra otrevliga och eller förnedrande/förödmjukande saker. (manipulerar/hotar mm. för att få sin vilja igenom)
7. Isolerar dig från familj och vänner
8. Begränsar din frihet tills du inte längre har någon
9. Tvingar dig att acceptera tankar och beteende som är olagliga
10. Utnyttjar dig för att främja sig själv.

Psykopaten vill gifta sig för att lättare kunna "lägga vantarna" på det av värde som tillhör "offret"!

Fråga någon som du kan lita på om hjälp för att ta dig ur helvetet! Vad det gäller hämnd så är psykopaten MYCKET långsiktig och psykopater hjälper varandra eftersom de njuter av att skada!
(24 mars, 2011)

 

Reclaim Your Self Power From Gaslighting Abuse (Video) Klicka Här

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2017