Hem

 

 

 

Hur predatorn väljer ut sitt "offer"

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Psykopaten/Predatorn, väljer ut sitt/sina "offer" med stor noggrannhet. De som står i "skottlinjen" är de med empati, människor som värnar om andras välbefinnande. Psykopater ser detta som en "svaghet" hos andra eftersom de själv saknar både ett samvete och empati. I följande artikel (en i mängden), EMPATHIC PEOPLE ARE NATURAL TARGETS FOR SOCIOPATHS – PROTECT YOURSELF - Här - så går det bl.a., att läsa följande;
"Empati fällan: terapeuter och rådgivare, är per definition, empatiska människor, för att underlätta klienternas återhämtning - men denna kvalitet kan innebära att denna yrkesgrupp också lättare kan falla offer för en psykopat, eller vad Dr Jane & Tim McGregor kallar "apaths" (motsats till empater). Detta är den första brittiska artikeln vad gäller denna grymma sport, som visar hur man kan identifiera och undvika att bli viktimiserad."

Men det är inte bara terapeuter och rådgivare som kan råka illa ut. Vem som helst med empati kan göra det. Psykopater är mycket bra på att läsa av människor och de letar hela tiden "offer" som de kan viktimisera.

 

Under uppbyggnad

 


 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014