Hem

 


Om du hamnat i klorna på en psykopat, så oavsett vad du har råkat ut för, så skall du inte skämmas.
Det är inte ditt fel!


Oavsett om du har blivit "mobbad", hamnat i en relation med, blivit manipulerad, lurad och bedragen eller på annat sätt skadad av en psykopat så skall du inte känna skam eller skuld över det inträffade - Det är inte ditt fel. All skam och skuld tillhör psykopaten som medvetet handlade som han/hon gjorde. Men, det är på detta sätt - genom att skam och skuldbelägga - som psykopaten, till en början, effektivt tystar sina "offer".
(Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.)

Så hur hamnar någon i greppet på en psykopat? De som det föreligger verklig risk för är de som tidigare haft en relation med en psykopat eller har hamnat i någon annan typ av personlig kris. En person som tidigare haft en relation med en våldsverkare har fått sitt självkänska och självförtroende körd i botten och faller därför lättare om "kärleksbombad", se nedan inlägg (Nov. 17, 2011). Det är därför inte ovanligt att en person som haft en tidigare relation med en psykopat hamnar i en likadan situation om igen. Följande person bakom den HÄR sidan råkade illa ut, inte mindre än tre gånger, varav den siste spärrade in henne på ett mentalsjukhus. Hon har nu läkt och gått vidare. Bedragaren (kärlek eller pengar däribland även kultledare) är också snabba med att "zooma in" på personer som hamnat i en personlig kris. Var därför uppmärksam på "räddaren i nöden", "prinsen som kommer inridande på den vita hästen" osv.

Anledningen till att en person stannar kvar hos en psykopat även då de är medvetna om att de är illa behandlade beror på den psykologiska och känslomässiga manipulation som de ständigt blir utsatta för. (Se bl.a., nedan inlägg Hjärntvätt (15 april, 2011); När du älskar din misshandlare: Stockholm syndromet och traumabindning/när "offret" fäster sig vid våldsverkaren, (1:e april, 2011) och Psykopaten gör dig "tokig" (Sept. 30, 2011) samtliga finner du nedan. Dessa personer blir till slut så traumatiserade att de oftast saknar förmågan att på egen hand ta sig ur relationen/situationen/kulten mm, och behöver allt stöd och all hjälp som de kan få.

Om du fallit "offer" (skall inte tydas som nedlåtande) så är du med stor sannolikhet medveten om att du är illa behandlad. Psykopaten binder hur som helst fast dig genom att varva "ömhet och kärlek" med känslomässigt och psykologiskt våld, detta för att göra dig beroende på honom/henne och göra det svårare för dig att ta dig ur denna destruktiva relation. Var väl medveten om att gllt din partner gör/säger handlar om ett medvetet och utstuderat våld i syfte att förgöra dig, förvandla dig till en "dörrmatta" eller driva dig till självmord, somliga mördar genom att förgifta eller med våld ha ihjäl sitt offer, våldshandligar som vi oftast hör om i media. För att "överleva" denna minst sagt vidriga misshandel så ger sig somliga "offer" in i en fantasivärld i vilken psykopaten är allt det som "offret" önskar att våldsverakeren vore. Man kan säga att "offret" på så sätt förgör på så sätt sig själv men det är som alltid psykopaten som är orsaken till denna "flykt" från verkligheten. Det är en ond cirkel som måste brytas. Om du fallit "offer" så skall du inte skämmas, tag hjälp av familj, vänner eller utomstående för att ta dig ur denna farliga relation. Du kan ta ditt liv tillbaka och återgå till en normal tillvaro!

Nedan ett sammandrag av Domestic Violence and Abuse Signs of Abuse and Abusive Relationships, vidare läsning Klicka Här

Du är inte ensam!

Befinner du dig i en misshandelsrelation? Är du för det mesta på din vakt och/eller rädd för din partner? Känns det som om du inte kan göra någonting rätt? Anser du att du förtjänar att bli illa behandlad? Har du funderat över om det är du som är tokig? Känner du dig känslomässigt bedövad eller hjälplös?

Vad gäller din partner, förödmjukar din partner dig? Kritiserar/nedvärderar din partner dig? Behandlar din partner dig så illa att du skäms över detta för utomstående/familj/vänner? Ignorerar/osynliggör din partner dig? Ser din partner ner på dina åsikter och dina framgångar? Är det du som får ta på dig skulden för din partners beteende eller när något går snett? Ser din partner på dig som en tillhörighet i ställer för en person? Har din partner oförutsägbara humörsvängningar?

Skadar din partner dig känslomässigt, psykologiskt, ekonomiskt och/eller fysiskt? Hotar din partner dig? Hotar din partner dig med att han/hon skall skada/döda barnen? Hotar din parter dig med att begå självmord om du skulle lämna relationen? Tvingar din partner dig till att ha sex? Hotar din partner dig med att förstöra dina tillhörigheter? Är din partner svartsjuk och dominerande? Kontrollerar din partner dig, var du går och gör? Hindrar din partner dig från att besöka din familj och vänner? Begränsar din partner dig vad gäller tillgång till pengar, telefon eller bil? Har din partner hela tiden koll på dig?

Är du också ekonomiskt misshandlad? Kontrollerar din partner dina och/eller era pengar? Undanhåller din partner dig pengar och/eller kreditkort? Måste redovisa för var du spenderar dina pengar på? Får du en vecko/månadspeng? Hindrar din partner dig från att arbeta? Saboterar din partner ditt arbete genom att t.ex., ringa dig flera gånger under dagen, hittar på ursäkter så att du inte kommer till arbetet i tid? Stjäler din partner dina pengar och/eller ägodelar?

En våldsverkare använder sig av en rad olika metoder för att manipulera och kontrollera sitt "offer"

Makt: Måste vara den som bestämmer, tar alla beslut, talar om för dig vad du får/inte får göra, förväntar sig att du lyder utan att ifrågasätta. Våldsverkaren behandlar dig som en betjänt, ett barn och/eller som en tillhörighet. Förödmjukar: Våldsverkaren gör allt i sin makt för att få dig att må dåligt, känna dig mindervärdig, att du inte duger. Om våldsverkan lyckas få dig att tro att du är mindre värd så blir det svårare för dig att ta dig ur relationen och detta är "målet" som våldsverkaren vill åstadkomma. En våldsverkare gör därför allt i sin makt för att få dig att känna dig mindervärdig och därmed maktlös.
Isolerar: För att göra dig mer beroende på våldsverkaren så isolerar han/hon dig från familj och vänner. Du kanske även tvingas be om tillåtelse för att träffa någon, göra och/eller åka någonstans.
Hot: Din partner hotar dig i syfte att skrämma dig från att lämna relationen. Hotar att skada/döda dig, dina barn, ditt husdjur mm. Han/hon kan också hota med att begå självmord om du lämnar, hota med att på falska grunder polisanmäla och/eller stämma dig, ta dina barn ifrån dig mm, allt i syfte att skrämma dig till lydnad. Förnekar och skuldbelägger: Våldsverkare är mycket 'duktiga' vad gäller att hitta på ursäkter för sådant som inte går att ursäkta. De kan skylla på en dålig barndom, en dålig dag eller skuldbelägga partnern - "du tvingade mig till det", "det är ditt fel att . . ."

Anledningen bakom känslomässig och psykologisk misshandel handlar om att sakta men säkert bryta ner dig/"offret", din självkänsla och din självständighet till den grad att du inte klarar av ta dig ur förhållandet på egen hand. "Målet" är att förvandla dig till en "dörrmatta" och/eller driva dig till att begå självmord för att på så sätt mörda dig. Somliga mördar hur som helst rent fysiskt och du/"offret" är medveten om detta ständigt överhängade hot och talar i vissa fall om det för någon utomstående. De flesta "offer" är medvetna om att de är illa behandlade men är så känslomässigt, psykologiskt och ekonomiskt nedbrutna att de till slut inte vet hur de skall ta sig ur denna destruktiva relation och därför behöver de all hjälp som de kan få.

Som "offer" för psykopatens våld så har du inget att skämmas över.

Som anhörig, vän eller utomstående så bör du vara uppmärksam på följande;

Offret uppvisar en låg självkänsla och dåligt självförtroende.
Offret uppvisar personlighetsförändringar
Offrets tid tillsammans med familj och vänner är starkt begränsad
Offret är deprimerad/befinner sig i en depression (märks bl.a., av genom att offret tycks sakna empati), offret är nervös eller självmordsbenägen.

Om du misstänker att någon är misshandlad, gör din röst hörd. Genom att visa att du bryr dig så kan du kanske till och med rädda offrets liv.

Att göra och inte göra

Gör:
Fråga om något inte står rätt till.
Tala om att du bryr dig.
Lyssna och validera.
Erbjud din hjälp.
Stöd hans/hennes beslut.

Att inte göra:
Vänta inte på att offret skall komma till dig.
Döm och skuldbelägg inte.
Utöva inga påtryckningar.
Ge inte några råd.
Ställ inga villkor vad gäller ditt stöd.

Vidare läsning, Klicka Här

Kom ihåg, våldsverkare är mycket skickliga på att kontrollera och manipulera sina offer. Människor som är känslomässigt misshandlade och/eller slagna hamnar i en depression, är känslomässigt uttömda, rädda, skamsna och förvirrade. De behöver hjälp för att ta sig ur relationen och har många gånger isolerats från familj och vänner. Genom att erjuda ditt stöd så kan du hjälpa personen att ta sig ur relationen och börja läka.

Om du är misshandlad så skall du inte skämmas, det är inte ditt fel - oavsett - ALL skam och skuld tillhör våldsverkaren som oftast saknar ett samvete vilket är anledningen bakom att du är illa behandlad. Det handlar i grund och botten om medfödda neurobiologiska skador och därför så kan du inte "bota" din partner oavsett hur du än försöker genom din kärlek eller t.ex., försöka vara till lags. Se relationen för vad den är, be om hjälp om så behövs för att ta dig ur denna destruktiva relation innan den förgör dig.

Du kan återgå till ett normalt liv igen även om det kanske inte känns så för tillfället. Känslomässig och psykologisk misshandel bryter ner din självkänska och ditt självförtroende vilket får dig att känna dig hjälplös och utsatt. Några symptom på den här typen av misshandel är; Shock, förnekelse och misstro, du blir lätt arg och irriterad, dina känslor åker "berg och-dalbana", du har skamkänslor, känner dig förödmjukad och kanske tom. skuldbelägger dig själv för det inträffade. Du känner hopplöshet, känner sorg, känner dig förvirrad, orolig, rädd, får svårigheter med att koncentrera dig, du känner dig bedövad, orolig och kanske även drar dig undan andra. Fysiska tecken kan visa sig som att du får svårigheter med att sova, har mardrömmar, är lättskrämd, får hjärtklappningar, har värk och smärtor, är trött och orkeslös och dina muskler är på spänn. Vidare läsning Healing Emotional and Psychological Trauma Symptoms, Treatment, and Recovery Här, se även Post Traumatis Stress på denna sida Här

Dessa symptom kan vara i dagar till år menen var så säker på att efter det att du lämnar förhållandet så kommer de med tiden att försvinna.  Att sörja vad som kunde ha varit är helt normalt men man måste gå vidare. Tankar på självmord är inte heller ovanliga så se till att du har någon som du dagligen kan prata med för att ta dig ur din depression. Försök att på naturlig väg ta dig ur din depression, lättare fysik aktivitet så som att gå ut en runda "rensar huvudet" och ger dig således psykisk fysisk styrka. Med stöd och hjälp av andra och självhjälp så som att lära dig allt du kan om den här typen av våldsverkare, s kommer du så småningom blir starkare än du någonsin varit. Som man säger, ju hårdare du faller desto högre studsar du!

Ett "offer" känner sig många gånger skamsen över att ha hamnat i ett misshandelsförhållande vilket gör att han/hon drar sig undan och förvärrar situationen för sig själv. Därför som "offer" - Känn ingen skam eller skuld över det inträffade - Det är inte ditt fel - All skam och skuld hör hemma hos förövaren som medvetet gör/gjorde allt för att skada dig.

Något anhöriga bör vara uppmärksamma på.
Hos dem som hamnat i greppet på en psykopat så råder det oftast kognitiv dissonans vilket gör att psykopaten kan driva sitt "offer" att skada och/eller döda sig själv eller en av offrets familjemedlemmar som psykopaten av en eller annan anledning vill undanröja. Med andra ord, den känslomässiga och psykologiska misshandeln som "offret" ständigt är utsatt för gör att han/hon inte kan 'tänka klart'. Det är bl.a., på det här sättet som psykopater skadar/dödar andra utan att "få blod på sina egna händer".

(Dec. 6, 2011)

 

 

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013