Hem

 

 

Om psykologiska och känslomässiga skador

*Var uppmärksam på att "han" kan ersättas med "hon" och att "offer" inte skall tydas som nedlåtande

Psykopaten tillfogar sina "offer" psykologiska och känslomässiga skador. En relation med en psykopat kommer alltid att skada "offret", ingen undkommer oskadad.

Känslomässiga och psykologiska skador leder till;
1. Depression, gråtattacker, förtvivlan och hopplöshet.
2. Ängslan/Oro
3. Panikattacker
4. Rädsla
5. Tvångsmässigt beteende
6. Känsla över att ha förlorat kontrollen
7. Lättirriterad, arg och förbittrad
8. Känslomässigt avtrubbad, bedövad (utom rädsla)
9. Drar sig undan normala rutiner och relationer.

Psykologiska skador visar sig genom förändringar i ens tankemönster i motsats till känslor. Några tecken på psykologisk skada omfattar följande;
1. Överdrivna skuldkänslor och att man lägger all skuld på sig själv.
2. Känsla av hjälplöshet
3. Låg självkänsla/lågt självförtroende
3. Minnesluckor
4. Svårigheter i att fatta beslut
5. Koncentrationssvårigheter
6. Distraherad
Överdrivna skuldkänslor kännetecknar psykologiska skador. Skuldkänslorna kommer i från att man inte kan göra allt som psykopaten kräver att man skall göra.

Källa: Women who love psychopaths s.89 * Att notera, även då denna bok , vilken är baserad på en studie gällande kvinnor som hamnat i greppet på en psykopat så gäller sak samma för män som hamnat i greppet på en kvinnlig sådan.

"Så gott som varje psykopat har anklagat sin partner för att vara psykopat. Han är en mästare på att projisera sin egen störning på andra. Nästan varenda kvinna sa att hennes partner (psykopaten) hade sagt till henne att hon hade en störning eller var mentalt sjuk och att ingen annan därför skulle vilja vara med henne."
Women who love psychopaths
s.46

Psykopaten isolerar sakta men säkert sin partner från resten av världen, familj och vänner. Hon har därför mycket lite stöd från andra vilka annars hade kunnat hjälpa henne minska och hantera sin ängslan och oro. Att vara tillsammans med en psykopat gör en ängslig och orolig. Om hon funderar på att lämna relationen så framkallar det en överväldigande känsla av rädsla och oro. Genom argument så höjer psykopaten också hennes oroskänsla. Utan familj och vänner som stöd för att hantera stressen så vänder hon sig till psykopaten, som är källan till den stress och oro hon känner. Han ser till att både öka och minska hennes stress/oro vilket får henne att hoppas på att allt kommer att ordna sig. Women who love psychopaths s.49 (Det hela leder till en ond cirkel vilket gör det svårare för "offret" att lämna psykopaten)

Lägg därtill psykopatens stirrande som både kan "hypnotisera" och skrämma "offret".
" Genom att stirra på sin partner så 'bränner' psykopaten in det han säger i sitt "offers" hjärna. "Psykopaten stirrar henne i ögonen medan han stryker hennes kind, vilket får henne att hamna i en slags trans, allt medan han säger, du är den mest givande kvinnan, du har gett mig vad ingen annan har gjort. Jag vet att du alltid kommer att ge och att vi alltid kommer att vara tillsammans. Jag vet att du aldrig kommer att göra mig illa, eller lämna mig, eller ljuga för mig, eller bedra mig, eller . . . de 'hypnotiska handbojorna' har låst fast henne vid honom.
Women who love psychopaths
s.49

De ständiga växlingarna, tvingas gå på "äggskal" osv. gör att "offret" hamnar i obalans och hela tiden strävar efter att 'stabilisera' förhållandet. Det gör också att hon börjar ifrågasätta sina egna upplevelser, åsikter och tankar. Ju mer han inpräntar i hennes hjärna att deras relation är normal i motsats till sina andra relationer, ju mer börjar hon tro att hon är 'tokig' eller att det är något annat fel med henne. När han väl övertygat henne om att deras relation är normal så kan han börja skifta verkligheten från det normala till det onormala. Han får henne att jobba hårdare på deras relation (vilken hon investerat tid i) allt medan han talar om för henne att hon inte duger så inte undra på att hon inte kan få några andra relationer att fungera. Den här typen av "dubbel bindning" får henne att "hoppa", medan han sitter på sidlinjen och säger till henne att "hoppa högre". Ju hårdare hon arbetar med att få relationen till att fungera, ju mer misslyckas hon. Women who love psychopaths s.72

"Psykopaten spelar hela tiden på hennes känslor för att på så sätt hålla henne kvar, få kontroll över henne och för att få henne att göra som han vill"

"De drama som utspelar sig, de känslomässiga 'topparna och dalarna', de dagliga maktkamperna, lögner som uppdagas och ersätts med nya, rädslan för att bli övergiven gör henne orkeslös."
Women who love psychopaths
s.77

Så hur tar man sig ur en sådan här relation? Fortsättning följer . . .

*Att notera vad gäller ovan bok är det faktum att man på sidan 81 citerar Sam Vaknin som skrivit boken, Malignant Self Love. Hade de gjort en bakgrundscheck på denne individ så hade de snart funnit att han är, likt vilken annan psykopat, är en manipulativ lurendrejare och bedragare (bl.a., en fejkad utbildning). Sam Vaknin har blivit diagnostiserad psykopat och är huvudperson i en film vid namn ,I Psychopath Här Detta i sin tur går att bevisa att även psykiatriker och andra som vill hjälpa de som råkat illa ut också kan bli lurade. Intressant också att notera är psykiatrikern Leedom (en av författarna) som f.ö., även gifte sig med en psykopat, när hon sedan såg tillbaka på relationen, många gånger hade undrat, "varför säger/gör han så?" Det är därför ett kritiskt tänkande är YTTERST VIKTIGT, för vem som helst kan bli lurad.

(Oktober 18, 2012)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013