Hem

 

Psykopaten omdefinierar "offrets" verklighet

och får därmed "offret" att säga och göra saker som de annars inte skulle ha gjort.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Psykopater är missbrukare, maktmissbrukare och likt vilken annan missbrukare så måste psykopaten ha sin
"dagliga dos", makt och kontroll över någon annan/andra. Psykopater får sitt behov tillfredställt genom att
MANIPULERA (tar ett korn av sanning och vrider om det till sin fördel, genom smicker, genom "tyck synd om mig leken, genom att undanhålla information", använda sin "fantasi" osv.) och LJUGA.

Genom att isolera "offret" från familj och vänner så kan psykopaten lättare omdefiniera "offrets" verklighet. Det är precis samma teknik som kultledare använder sig av och psykopatens egen familj agerar som kultmedlemmar för att tvinga fram en föränding hos "offret". Manipuleringsprocessen är många gånger mycket subtil och sker under en längre tid och det så att "offret" inte skall lägga märke till vad som pågår. (givetvis lättare om "offrets" familj inte bor i närheten) Nedan följer några råd från sidan Aftermath: Surviving Psychopathy (Dr. Hare m.fl. prefessionella väl införstådda i störningen psykopati) för dig som befinner dig i en relation med en individ med många psykopatiska drag.

"Det finns många anledningar bakom detta råd. Om du bor ensam med psykopaten så är det mycket lättare för den personen att omdefiniera din verklighet. En individ med många psykopatiska drag kommer att lägga fram sin version av verkligheten som, för stunden, är bekväm för honom/henne men som inte stämmer med fakta. En isolerad person är lättare att hjärntvätta och manipulera. Att ha andra människor runt omkring dig som känner till den här personens beteende gör det svårare för personen att göra det. Lägg därtill de som genomskådat psykopaten, de är också viktiga för att hålla dig i balans, förankrad i verkligheten samt hålla koll på hur du mår. Men grupptänkande kan också främja psykopaten, så det är alltid bra om du också kan få utomstående personers åsikter när du befinner dig en i grupp eller en kult, individer som utsätter dig för påtryckningar. (*Gruppen i fråga består av psykopaten och dennes familj, de kan jämföras med en kult.)

En människa som befinner sig i en relation med en individ med många psykopatiska drag förlorar allt som
oftast de personer som kan utgöra ett stöd för henne/honom. Ett knep som denne predator använder sig av är
att isolera dig från familj och vänner
. Vi behöver alla relationer med andra människor som vi kan lita på. Om du befinner dig i en relation med en individ som du inte kan lita på, så är ditt behov för kärlek, tryggghet och självständighet inte tillgodosedda eller så är de "tillgodosedda" av en individ - psykopaten. Du kommer att vara mycket gladare med andra människor runt omkring dig, som också kan stödja dig. Lägg därtill, ett hälsosamt supportsystem som kan hjälpa dig att ge dig av från psykopaten och känslomässigt läka från det trauma som du genomlidit. Ett bra supportsystem kan bestå dina egna familjemedlemmar och vänner men även rådgivare och terapeuter. Vidare läsning, Comments on Martha Stout’s Thirteen Rules for Dealing with Sociopaths in Everyday Life Här (* Var uppmärksam på att alla rådgivare och terapeuter inte är införstådda i psykopati varpå du gör bäst i att lära dig själv om personlighetsstörningen och somliga kan själv vara psykopater)

Helge Fossmo (som uppenbarligen är psykopat) och som drev barnflickan till att mörda framstår som ett
praktexempel på hur "offrets" verklighet kan bli omdefinierad. Den skyldige för detts fruktansvärda dåd är Fossmo. Barnflickan var liksom den mördade, "offer" för en uppenbarligen mycket gravt störd och farlig individ. Det är precis på samma sätt som psykopaten omdefinierar "offrets" verklighet och får henne/honom att ta avstånd från sina egna familjemedlemmar men även såra/skada/döda. Psykopaten får också ett "offer" vars verklighet blivit omdefinierad att smutskasta en egen familjemedlem/den egna familjen. De som inte blivit utsatta för psykiskt våld kommer att ha svårt med att verkligen förstå den här typen av våld, ondskan är bortom allt förstånd även för "offret", till en början. Det tar lång tid för "offret" att läka, en full förståelse för denna störning är således ytterst nödvändig)

Psykopater är manipulativa lögnare och bedragare tillika sadister som njuter av att skada/döda andra. Men för att förhoppningsvis slippa bli straffade så manipulerar de andra till att göra "smutsjobbet".

Vad gäller psykopaten så går allt ut på att kunna förstöra/skada/döda/ - ödelägga/förgöra så mycket och så många som möjligt för att på så sätt skaffa sig makt och kontroll. Det handlar om mycket sjuka människor vars hjärnor inte fungerar som de skall, se Forskning Här

(*Att omdefiniera verkligheten menas att "offret" är hjärntvättad och manipulerad varpå de gör och säger saker som de annars inte hade gjort.)

För dig som befinner dig i en relation med en psykopat så säger Dr. Martha Stout,
"Jag skulle vilja säga, lämna. Du kommer inte att såra någons känslor eftersom det inte finns några känslor att såra".

Ingå aldrig i en relation om du är rädd eller deprimerad, detta gör dig mer sårbar för att falla "offer" för en psykopat.

Drag som kan göra dig sårbar för att falla "offer" vad gäller en relation Här

För vidare läsning se mitt senaste inlägg på min engelska sida Psychopathy101 Klicka Här

För familj och vänner så är det helt uppenbart vad som pågår och anledningen till att "offret" bara, i bästa fall, få ha ytlig kontakt med vissa familjemedlemmar (inga besök givetvis) Psykopaten/psykopaterna är rädda att "offret" skall inse sanningen, att hon/han är manipulerad, lurad och bedragen, något de måste de med alla medel måste sätta stopp för. Meningen är som alltid, att förgöra "offret".

För de som befinner sig i den här typrn av relation:

Du, kommer med största sannolikhet, behöva ta hjälp av utomstående för att ta dig ur situationen.

Vidare läsning på Dr. Hares hemsida,
How can I deal with a person with psychopathic features?
Comments on Martha Stout’s Thirteen Rules for Dealing with Sociopaths in Everyday Life

Klicka Här

(August 13-16, 2010)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. Denna sida är politiskt och religiöst obunden. © Copyright evah.org 2003-2014