Hem

 

 

Se upp med överdriven "vänlighet" och "charm"!
Psykopater avväpnar dig med sin "charm" och "hjälpsamhet"

 

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Se upp med överdriven vänlighet och hjälpsamhet ! Det är ett stort varningstecken! Manipulativa individer gör vad som krävs för att nå sitt "mål". Psykopaten "kärleksbombar" sitt offer och psykopatens familj, likt sektmedlemmar, hjälper till genom att visa sig "vänliga och hjälpsamma" (inklusivt ekonomiskt). Allt är ett iscensatt skådespel för att lura in "offret" i fällan. "Misshandel är en omsorgsfullt iscensatt fysisk, ekonomisk och psykologisk fälla" - Leslie Morgan Steiner.

Psykologisk Manipulation

"Psykologisk manipulation är en typ av social påverkan som ämnar att förändra någon annans uppfattningar och beteende genom att använda sig av en rad lömska och bedrägliga metoder så som att ljuga, undanhålla information, vilseleda och/eller använda sig av andra kränkande övergrepp. Manipulatören ämnar på så sätt att uppnå sitt mål på den andres bekostnad. sådana metoder anses vara utnyttjande, kränkande, oärliga och vilseledande." (Se bl.a., Här och Här)

Sakta men säkert isoleras offret från sin egen familj och vänner (precis som de som luras in i en sekt) Det händer inte över en natt men, gradvis på ett mycket subtilt sätt, dras offret/du in i en galen värld i vilken manipulatören styr över. Manipulativa individer vill bl.a., att du skall bortse från ditt samvete och begå övergrepp på andra, inklusive dina egna familjemedlemmar. Detta kommer förr eller senare att användas mot dig för att bl.a., inbilla dig att du är lika samvetslös och elak som de är. Detta stämmer inte med verkligheten, du har blivit psykologiskt manipulerad (se ovan)

Nästintill obemärkt dras offret in i en galen värld, där övergrepp på andra tillhör vardagen. Galenskapen gör att offrets psykiska hälsa börjar vackla för att övergå till att offret börjar tro på att hon/han håller på att bli 'galen'. (Se nedan inlägg - "Gasljus, Galenskap och en Omvänd Verklighet") För att försöka skydda sin egen mentala hälsa så kan offret projisera sitt tillstånd (vilket uppstått pga. misshandeln) på någon annan, dvs. offret anklaga någon annan för att vara 'mentalt sjuk'. (föräldrar, syskon, vänner m.fl. bör vara uppmärksamma på detta) Offret kan på så sätt bl.a., fortsätta att förneka verkligheten. Ju längre offret förnekar, ju större skada.

Offer för psykologisk manipulation lever i en mycket farlig miljö i vilken deras psykiska och fysiska hälsa står på spel. Om gift, så står även ekonomin på spel.

Förutsättning för en lyckad manipulation är enligt psykologen Dr. George Simon, följande;

1. Manipulatören döljer sina aggressiva avsikter och beteenden.

2. Manipulatören känner till offrets sårbarheter för att sedan kunna avgöra vilka metoder som kommer att vara mest effektiva.

3. Manipulatören är tillräcklig hänsynslös för att inte ha några problem med att skada offret om så krävs.

Psychological manipulation - An overview - Dr. Simon's hemsida Här
Hans bok, In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People - rekommenderas!

Manipulering är en form av maskerad misshandel - Lär dig om passiv aggressivitet

"En person som är passiv-aggressiv är en mästare på att ”misshandla” samtidigt som han eller hon framstår som normal, hjälpsam och trevlig. Ett passivt-aggressivt beteende kan alltså vara svårt att sätta fingret på och komma åt." Vidare läsning Här

Passiv-Aggresiv Här

För att än bättre förstå, lär dig även om kognitiv dissonans - "Kognitiv dissonans är en (obehaglig) känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer/tankar samtidigt." Detta mentala tillstånd uppstår när man lever tillsammans med manipulativa (passivt-aggresiva) individer. Vidare läsning Här Se även tidigare inlägg om kognitiv dissonans HÄR

För att lättare kunna manipulera så isolerar manipulatören sitt offer från familj och vänner!
Allt mycket cyniskt uträknat. Titta gärna på;
Narcissists Tactics - Divide and Conquer.avi HÄR
(via Det osynliga Våldet Här)

Vidare läsning
1. Psykologisk Manioulation Här
2. Manipulatören Här
3. Om psykologiska och känslomässiga skador
Här
4. Psykopaten omdefinierar "offrets" verklighet och får därmed "offret" att säga och göra saker som de annars inte skulle ha gjort. Här
5. Tankekontroll - Hjärntvätt - Otillbehörig påverkan Här
6. Psykisk Misshandel HÄR (Här finns även en mängd länkar till andra sidor inomområdet

"Om du inte blir känslomässigt bedövad eller tar din tillflykt genom att förneka, så kommer du att inse att allt som räknas, saknas från förhållandet som verkade ha allt." Klicka Här

Nästa inlägg - Hur manipulatörer kontrollerar sina offer

(March 10, 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014