Hem

 

Länkar av intresse;

 

 

 

Hur vi kan göra oss av med parasiterna som styr oss

"Samhället styrs utav gangsters"
Kjell Pedersson i en intervju om fysikens värld Här
(via corruptio Här)

Nedan är ett sammandrag och en snabböversättning av Niall Bradley's inlägg, Psychopaths in power: The Parasite on the Human Super-organism (Jan. 8, 2014) Här

"Jag läste ännu en förkrossande kommentar av den amerikanske författaren Chris Hedges om statens överväldigande tyranni och det fick mig att tänka på följande populära begrepp som, att "resa oss" mot förtryckarna. Hedges analys är "mitt i prick", men jag anser att hans slutsats, att vi måste "riva ner" för att för att få bort dem, saknar något viktigt.

Att "resa oss upp mot våra förtryckare", att "ta tillbaka landet", och att "störta den härskande klassen" utgår från att de befinner sig där "uppe". Ja, på många sätt så gör dem det. Genom deras dominans och inflytande på industrin, regeringen, media, utbildning och så vidare, de kontrollerar det mesta i vår materiella värld, de är de rikaste, arbetar i skyskrapor, bor i välbärgade förorter och generellt sett så tittar de ner på massorna från sin upphöjda utsiktspunkt vilka 'vandrar omkring' nedanför.

Men, när det kommer till viktiga saker som - hög moral, världslig erfarenhet, kreativa förmågor och grundläggande intelligens - vad är det då som dem äger egentligen? Jo, få eller inga av dessa saker. I själva verket, tror jag, att vi kan dra slutsatsen, att rent psykologiskt sett, så befinners de sig faktiskt ganska så långt "där nere" på skalan, 'rika och fattiga'.

Studier har funnit att "intelligentian" i verkligheten är mindre intelligenta än den genomsnittlige medborgaren, vilka de "leder". Om något så har de regerande klasserna bidragit till att förhindra, fördröja och - i värsta fall - förstört mycket mer än vad de har bidragit med för att skapa ett harmoniskt samhälle. Samhället, ekonomin, kulturen, civilisationen, osv. fungerar inte på grund av våra ledare och deras underhuggare, det fungerar trots dem!
* Eftersom presidenterna i USA och deras medarbetare är högutbildade så kallar Bradley dem för "intelligentian", det betyer dock inte att de är intelligenta.

Bland dem som vill "resa sig mot" de som regerar, så kommer det också att finnas individer som bara är ute att främja sig själv, psykopater och andra störda individer, historia har en tendens att upprepa sig själv. (*lägg därtill att psykopater är opportunister, dvs. tar tillfället i akt) Men, tar vi en närmre titt, så ser vi att massorna - hela tiden - haft sunt förnuft, uppfinningsrikedom, motivation och de färdigheter som krävs för att på ett naturligt och självständigt sätt regera tillsammans. Vi inser att, vi behöver inte "staten" och vi behöver inga "ledare".
* eget tillägg.

Men som det ser ut i dag, så klamrar människor fortfarande sig fast vid illusionen att de behöver en ledare för att kunna leva vidare. Därför är parasiterna fortfarande fästa vid sin, smartare, mer produktiva och vitala värd - dvs. massan, bestående av vanliga människor. Så länge värden håller parasiterna i schack så förblir hälsan relativt god. men vad vi ser i dag är att parasiterna (psykopaterna) håller på att ta död på värden (oss).

Så jag föreslår att vi gör något annorlunda för att återta kontrollen över oss själv och våra liv. Vi behöver inga ledare, vi behöver inga statliga "myndigheter", vi behöver inget av detta. Så i stället för att slåss mot tyrannen, vars tankeprocesser är så fullkomligt främmande för oss, man blir helt utmattad av att ha direktkontakt med dem, så föreslår jag att vi ignorerar dem. Inte genom att låtsas att de inte finns där, men genom att själv ta avstånd från dem och förena oss med andra som gör likadant.

Ju mer du förstår om hur psykopaterna regerar vår värld, ju mer kan du frigöra dig från illusionen att de har makt över dig. Ju mer frihet, verklig frihet, kommer du också att få. Du kan då också ge mer till dina medmänniskor och mindre till parasiterna."
För at läsa hela inlägget klicka Här

Människor, med ett samvete och empati är fullkomligt kapabla till att ta hand om sig själv och som grupp, ta hand om varandra. Civil olydnad är givetvis vad Bradly föreslår, dvs. om ingen lyder dessa mindre intelligenta och korrupta parasiter så har de inga att styra över. En mycket enkel lösning. Tillsammans utgör vi den "mänskliga-superorganismen" som Bradlet skriver om.
(Jan. 23, 2014)

Det krävs en gemensam satsning för att förändra
, inte en massa olika "partier".
"Divide and conquer" - En metod som bl.a., används av "politiker" - att splittra människor så att de kan fortsätta härska. Även av intresse; Our Need For a Sense Of Unity (Alan Watts & Terence McKenna) Video - Klicka Här Lite skumt, minst sagt, är att följande sidor Här och Här uppenbarligen gått samman för att till synes få till stånd en rad olika småpartier. "Divide and Conquer" en gammal välbeprövad metod, fall inte för den om du vill förändra till det bättre. Vill man förändra till det bättre så måste man lägga sina åsilter vid sidan och gå samman.


Makten tillhör medborgarna - "Gå samman och erövra"

I takt med att övergreppen blir allt grövre av de sittande "makthavarna" så börjar fler och fler reagera. "Bilden av pyramiden - Några få styr över massan genom den gamla välbeprövade metoden, 'Dela och erövra'
("Divide and conquer"). Genom denna metod så kan ett fåtal individer styra och förtrycka 'massan'. Det som skrämmer de styrande mest är, att medborgarna går samman. Genom att åsidosätta sina skillnader så kan medborgarna, tillsammans, sätta stopp för förtrycket.". För att höra mer, se nedan länk,
"Gå samman och erövra" - Unite and Conquer: Fighting Back Against the Oligarchy - Corbertt Report Här
Vidare, även av intresse,
"Om vi lever i en miljö som upprätthåller militarisering, våld, girighet och makt, så vi kommer att bete oss militariserade, våldsamma, giriga och maktlystna. Om vi lever i en miljö där medkänsla, empati, kärlek och respekt råder, då kommer vi att visa medkänsla, empati, kärlek, och respekt. Det är verkligen så enkelt. Det har bevisats gång på gång av naturfolk världen över. Att verkligen vara fri är mycket lätt men även mycket svårt. Men om vi fokuserar på frihet, fred, kärlek och ömsesidig respekt, så kommer det att visa vägen." Vidare läsning,
4 Things the ‘Powers-That-Be’ Don’t Want You to Know About Anarchy (Feb. 21, 2014) Här Intressant inlägg men lyssna även till Corbett Report för än mer insikt vad beträffar anarki som inte helt är utan sina brister.
The Well-Read Anarchist - An Introduction to Pierre-Joseph Proudhon Corbett Report Här

Medborgarrättsrörelsens blogg gick det för ett år sedan också att läsa följande,
Lagens väktare på Frihetsportalen (Jan. 24, 2013) Här

Man bör även ställa sig frågan, "Vad ger regeringen och riksdagen/ "politikerna" rätten till att förtrycka dig?" Gav du dessa "folkvalda" rätten till att förtrycks dig? Tror knappast det. Individer som anser sig berättigade till att behandla andra som de behagar är psykopater, individer som saknar ett samvete och empati, som tillika är sadister, dvs. individer som njuter av att se andra lida. Skatter är ett praktexempel på förtryck, pengar som sedan används till att begå övergrepp på medborgarna, på alla sätt och vis. Makt och kontroll över andra är kärndrag hos psykopaten. Psykopater är mycket gravt störda individer, se Forksning Här Vad gäller psykopater så måste man sätta gränser eftersom övergreppen bara blir värre om man inte gör det.

 

 

Upp (till toppen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013