Hem

 

 

Psykologisk Manipulation

 

Manipulerad och lurad? Lär dig skydda dig själv!
Om Psykologisk manipulation - känslomässig, psykologisk/psykisk misshandel

Psykopaten har ett oerhört stort makt och kontrollbehov. Merparten av psykopater förlitar sig på sin manipulativa förmåga för att på så sätt få makt och kontroll över andra och på så sätt nå sitt/sina 'mål'.. Alla kan bli manipulerade och lurade men för att skydda sig själv och förhoppningsvis, undvika att bli skadad och/eller dödad (gäller även sk. mord genom självmord") så bör man lära sig så mycket man kan om de olika metoderna som dessa gravt störda individer använder sig av. Nedan inlägg är en delvis översättning av följande sida, Psychological manipulation Här Vill man lära sig mer så bör man bl.a., läsa Dr. Simons bok, In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People, se tidigare inlägg.

Man skall aldrig underskatta psykopatens manipulativa förmåga. Ju mer information om dig psykopaten har, ju lättare kan han/hon manipulera, lura och skada/döda dig. Psykopater 'luskar' hela tiden information om andra, speciellt de som de vill skada/döda. De 'luskar' information i syfte att finna dina svagheter för att på så sätt veta vilka "knappar" som de skall "trycka på", för att på så sätt nå sitt/sina "mål". Psykopaten tar också ett liter "frö" av sanning men undanhåller sedan information för att på så sätt vända det till sin fördel, d.v.s., få lögnen att se trovärdig ut. Det handlar alltså om ett medvetet och utstuderat våld i syfte att förgöra.

Att vara uppmärksam på, psykopater är hänsynslösa eftersom de saknar ett samvete och är "felkopplad" vad gäller empati. Psykopater NJUTER av att skada (Här) eftersom detta får dem att känna sig överlägsna/allsmäktiga. Psykopaten har inga problem med att skada eller döda någon i syfte attt nå sitt/sina mål. För att slippa "få blod på sina händer" så driver flertalet av dem sitt/sina "offer" in i en djup depression där tankar på självmord inte är ovanliga, något somliga tragiskt nog begår. Den stress "offret" blir utsatt för kan också bl.a., leda till problem med hälsan, hjärnblödning, hjärtinfarkt cancer mm. som i sin tur också kan få en dödlig utgång. Det finns ingen gräns för deras ondska, de måste "vinna", vilket i sin tur beror på deras neurobiologiska skador, se bl.a., mitt inlägg, Must “win”, no matter the cost, på min engelska sida Här

Det kan verka otroligt för de som inte personligen drabbats av våldet att verkligen förstå att sådana individer vandrar mitt ibland oss och t.o.m. styr oss (många är ovetande om detta). Men här har vi individen som känslomässigt och psykologiskt misshandlar sin partner (psykisk misshandel) eller som psykiskt och fysiskt ger sig på sin partner, "mobbaren" på arbetsplatsen och i skolan men även t.ex. sittande på höga maktpositioner där de skadar en hel del människor samtidigt (t.ex., den "nya" sjukförsäkringen, farliga "vaccin", det ekonomiska våldet. t.ex. höga skatter, energikostnader till att förgifta din mat GMO och luft, Chemtrails mm.)

Det finns en rad olika manipulativa metoder som psykopaten använder sig av för att för att på så sätt kontrollera, ta makten från andra. Harriet Braiker, psykolog och bl.a., författare till, Who's Pulling Your Strings?: How to Break the Cycle of Manipulation and Regain Control of Your Life, identifierade följande sätt på vilket manipulativa individer kontrollerar sitt/sina "offer".

"Positiv förstärkning; ytlig charm, ytlig empati (t.ex., krokodiltårar), ber om ursäkt (utöver det vanliga ibland till den grad att man börjar känna sig obekväm), lockar med pengar, sitt 'godkännande'/gillande, gåvor, priser, resor eller annat som tilltalar "offret".
" Positiv förstärkning innebär att man lägger till en konkret positiv konsekvens av ett beteende, vilket ökar sannolikheten för att individen ska uppvisa detta beteende igen. "Gör så här, så får du ..." Se Här

Negativ förstärkning; Förvandlar något negativt till något positivt, t.ex., "Du behöver inte göra din läxa om du låter mig göra det här med dig."
"Negativ förstärkning innebär att en oönskad, aversiv, påföljd försvinner till följd av ett beteende, vilket ökar sannolikheten för att individen ska uppvisa detta beteende igen. "Gör så här, annars..." Se Här

Positiv såväl som negativ förstärkning "syftar alltid till att öka sannolikheten för att ett visst beteende ska återupprepas" Mer info. på svenska, se bl.a., Här Positiv och negativ förstärkning = typ av "Hjärntvätt"
Att notera; Hjärntvätt" kan också ske genom Sublimala meddelanden/dolda budskap.

Delvis eller periodvis negativ förstärkning - kan effektivt skapa ett klimat av rädsla och tvivel.

Straff; Tjata, skrika, "silent treatment"/att inte tilltala/ignorera "offret", skrämma, hota, tvinga, skam och skuldbelägga, tjura, gråta, "spela "offer" eller t.ex., använda sig av känslomässig utpressning.

Inlärning genom trauma; Vredesutbrott, verbal misshandel eller andra sätt för att TRÄNA "offret" till att inte konfrontera, säga emot eller på annat sätt göra 'manipuleraren' upprörd.

"Offret" för psykologisk manipulation tränas likt en hund, med bl.a., positiv och negativ förstärkning. En person som har verkliga känslor behandlar inte sin partner på det sättet. En person som har verkliga känslor behöver inte ha makt och kontroll över sin partner för att hon/han skall stanna kvar i relationen. En relation med en psykopat handlar om övertag över sin partner vilket är en ytterst ohälsosam relation.

Enligt Dr. George Simon (se även nedan inlägg) så manipulerar den personlighetsstörde individen också genom att;

1. Ljuga
2. Undanhålla information (kan på så sätt vrida information till sin fördel) vad gäller samhället - propaganda
3. Förneka - Vägrar erkänna fel.
4. Rationalisera - Hittar på ursäker för sitt opassande/farliga/inkompetenta beteende. Sätter en "spin" på det hela.
5. Minimera- Att samtidigt förneka och rationalisera. Vill framhäva att hans/hennes beteende inte var så oansvarigt eller skadligt som någon annan säger att det var, kan t.ex. säga , jag bara "skämtade".
6. Selektiv ouppmärksamhet eller selektiv uppmärksamhet - Vägrar att uppmärksamma något eftersom det kan distrahera honom/henne från sin agenda, säger saker som "jag vill inte höra det".
7. Avleda - Ger inte raka svar till raka frågor utan avleder för att föra samtalet bort från samtalsämnet.
8. Undvika - Avleder men gör det genom att ge irrelevanta svar, prata hit och dit, ger vaga svar eller t.ex., slingra sig.
9. Dolda hot/skrämselmetoder
-  Subtila, indirekta eller underförstådda hotelser.  Försätter "offret" i en position i vilken de måste försvara sig.
10. Skuldbelägga - En speciell taktik. Säger till det samvetsgranna "offret" att han/hon inte bryr sig tillräckligt, är självisk eller har haft det allt för bra.  Detta får "offret" att må dåligt, tvivla på sig själv, känna oro och på så sätt hamna i en underlägsen ställning.
11. Skambelägga
- Använder sig av sarkasm och nedlåtande kommentarer för att på så sätt få "offret" att bli än mer orolig och tvivla  på sig själv.  Gör detta för att "offret" skall känna sig ovärdig och därför underkasta sig. Kan också på ett mer subtilt sätt skambelägga "offret" genom, en nedsättande blick, ett otrevligt tonläge, retoriska kommentarer, på ett subtilt sätt vara sarkastisk.  Kan få "offret" att känna en sådan skam för att de ens våga ifrågasätta den störde individen. Att skambelägga är ett mycket effektivt sätt att få "offret" att känna sig otillräcklig, att inte duga.
12. Manipulatören leker "offer" (Stackars lilla mig")
- Vill framstå som "offer" (bl.a., typiskt beteende av "mobbaren"/psykopaten när uppdagad) för omständigheterna eller på grund av någon annans beteende för att på så sätt få medlidande, sympati eller väcka medkänsla från andra. Människor med empati och ett samvete står inte ut med att se andra lida vilket ’manipuleraren’ är väl medveten om och spelar därför på deras känslor. (Det är ett skådespel utan dess like för att på så sätt få andra att vända det verkliga "offret" ryggen)
13. Förtala offret
- Mer än någon annan, denna taktik är ett kraftfullt instrument för att få offret på defensiven samtidigt som manipulatören/psykopaten maskerar sin egen aggressiva agenda. Det får också "offret" att framstå som att vara den som är aggressiv (Se bl.a. dold aggressivitet och "Smutskampanjen" Här)
14. Leker tjänare - Döljer sin själviska/egoistiska agenda genom att tjäna ett "ädlare syfte", t.ex., tjäna Gud, arbeta för någon hjälporganisation (lurar, bedrar och lever gott på de som skänker pengar)
15. Förför
- Charmerar, berömmer, smickrar eller öppet stödjer andra i syfte att få "offret" att sänka sitt försvar och ge manipulatören sitt förtroende och lojalitet. (Gäller alla typer av situationer/relationer alltid i syfte för egen vinnings skull).
16. Projicerar
(beskyller andra för sitt eget beteende/agerande) Kan även ske på ett mycket subtilt sätt. Se bl.a. Projicering Här
17. Låtsas vara oskyldig
- Låtsas som att de inte med flit menade att skada eller inte gjorde det som de nu anklagas för.  Är en mycket bra skådespelare (man som kvinna) till den grad att "offret" kan börja ifrågasätta sin egen bedömning eller t.o.m. det egna förståndet.
18. Låtsas att inte förstå
- Leker dum, fattar inte vad "offret" talar om eller förvirrad över att "offret" ens uppmärksammat vad det nu kan handla om.
19. Uppträder på ett hotfullt sätt
– Görs för att chocka/skrämma "offret" till lydnad.  Allt är ett skådespel, manipulatören vill ha det som han/hon vill ha och blir "arg" när han/hon inte får det.

Hur psykopaten manipulerar/får "offret" att bli medgörlig
"1. Isolerar - Berövar offret allt socialt stöd (behövs för) förmåga att motstå förövaren. "Offret" utvecklar en intensiv oro inom sig själv. Hamnar i en beroendeställning till våldsverkaren.
2.Kontroll över "offrets" verklighetsuppfattning - Fixerar uppmärksamhet på vad som händer för ögonblicket, främjar självrannsakan. Eliminerar allt som konkurerar med de åsikter som våldsverkaren har. Hindrar alla initiativ som inte överensstämmer med våldsverkarens regler och bestämmelser.
3. Framkallar kraftlöshet & Utmattning - Försvagar den mentala och fysiska förmågan att stå emot.
4. Hot: Framkallar hos "offret", ångest och förtvivlan.
5. Tillfälliga stunder av glädje/nöjen: positiv motivationen för att lyda, fodga sig. - (t.ex., middagar, resor mm.) Positiv förstärkning vilket gör "offret" mer medgörlig.
6. Framstår som "allsmäktig" - Ger offret ett intryck av att det är meningslöst att göra motstånd.
7. Bestraffar offret även vad gäller betydelselösa saker - Utvecklar hos "offret" en vana för att följa 'reglerna'
8. Nedbrytning - Gör så att motstånd verkar mer skadligt för självkänslan än att kapitulera. Reducerar "offret" till samma nivå som ett djur." "
"NEJ, det betyder inte att din partner är en ytterst intelligent individ. Det betyder bara att de är en dysfunktionell och elak individ. Dessa mycket effektiva metoder för att manipulera är en del av vem de är."
Vidare läsning, Mind Control, Brainwashing Techniques & Abuse Klicka Här

Som "offer" så skall du aldrig känna någon skam eller skuld - Du har blivit lurad och bedragen och all skam och skuld tillhör därför våldsverkaren/psykopaten. Det är inte ditt fel och det finns hjälp!

Psykopaten håller sitt "offer faskedjad" genom att:
1. Skapa känslomässsiga band
2. Skapa beroende
3. Genom att inte tillåta kritiskt tänkande - "offret" får inte ifrågasätta och/eller säga emot
4.Iisolera från familj och vänner
De som aldrig blivit utsatta för den här typen av våld har svårt att förstå varför "offret" inte lämnar relationen och lägger därmed skulden på "offret" i stället för på våldsverkaren, där den hör hemma.. "Offret" behöver många gånger hjälp för att ta sig ur det farliga förhållandet.

Som "offer" så skall du aldrig isolera dig från familj och vänner - Det är INTE du som bär skulden till det inträffade

En person som fallit "offer" för känslomässig, psykologisk/psykisk misshandel har mycket svårare att ta sig ur misshandelsförhållandet än den som också blir fysiskt misshandlad. Om du är psykiskt misshandlad, be om hjälp från familj, vänner eller t.ex. någon kvinno/mansjour Klicka Härför att på så sätt ta makten tillbaka över DITT liv.

Vänd dig om och se aldrig tillbaka!

Psykopatens personlighetsdrag är som "huggna i sten", för att citera Dr. Robert Hare. De går inte att "bota". Avslutningsvis, se även "Seriemobbaren" Här för att få än mer inblick. Eftersom vi uppenbarligen "mobbare"/psykopater som styr så lär vi inte komma någon vart så länger dessa individer sitter på sina maktpositioner. Genom att bl.a., sprida information om dessa manipulativa lögnare, tillika sadister, så kan vi också bygga ett bättre samhälle, och det är något som angår oss alla.

(November 2, 2012)

 

 

Nyheter vad gäller manipulera och dupera allmänheten;
Via "vaken", Presidentvalet i USA - en charad för lättlurade Här

 

 

 

 

Upp (till toppen)

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013