Hem

 

 

Psykopaten och dennes familj
Psykopati/individer med en antisocialt beteende - Personer vars hjärna skiljer sig från normala individer, de är mentalt störda - se Forskning Här Var uppmärksam på att psykopati är ärftligt - det finns alltid en till eller flera inom familjen

Tim Field som jag, tacksamt nog, lärde känna innan hans allt för tidiga bortgång (mer än sannolikt pga. av den negativa stress han tvingades geonmlida på sin arbetsplats) skrev på sin sida Bullyonline ett mycket informativt inlägg bl.a. vad gäller seriemobbaren och dennes familj som möjligtvis kan vara till hjälp. för att bättre förstå, om du olyckligtvis är involverad med en psykopat och dennes familj och eller t.ex. förälder till en son/dotter som hamnat i greppet på en psykopat och individens familj. Se även bl.a., ina inlägg vad gäller Tankekontroll/Hjärntvätt Här Nedan inlägg är en snabböversättning av Field's inlägg, Bullying in the family - Dealing with a serial bully, psychopath or sociopath in the family Här De psykologiska och känslomässiga skador som dessa individer tillfogar andra kan ta år att läka varpå du gör bäst i att "lägga benen på ryggen"/ge dig av snarast möjligt, tag gärna hjälp av din egen familj, vänner eller någon kvinno/mans jour/organisation som är införstådda i problematiken.

Tim Field skrev bl.a., att det våld som "seriemobbaren" begår är till största delen psykologiskt våld och den här typen av våld syns inte utvändigt som t.ex., blåmärken. Den vanligaste formen av våld är verbal och känslomässig misshandel däribland, kritik (om allt möjligt), finner hela tiden fel tillsammans med en vägran att inse, värdera, erkänna eller berömma. Att manipulera, isolera och utesluta är andra favoritiserade metoder liksom "tyck synd om mig leken" eller förföljelse speciellt för att på så sätt försöka undgå att ta ansvar för sitt/sina handligar.

Seriemobbaren är ute efter är makt, kontroll, dominans och underkastelse vilket kan uppnås genom en mängd olika metoder däribland, att inte tillåta, framkalla extrem rädsla, skam, skam och skuld, manipulation (särskilt av känslor och uppfattningar), rituell förnedring och konstant förnekande. När du bor
tillsammans med någon som hela tiden förnekar vad de sa, vad de gjorde, för en timme ellre en minut sedan så driver det dig till vansinne. När din hälsa börjar vackla så kommer "mobbaren", att säga till andra, att du har problem med din mentala hälsa. Du kanske blir 'tokig' men du är inte galen/vansinnig, du är bara otroligt frustrerad och arg. (Vilket bör tilläggas, är en normal reaktion)

Kontroll är ett vanligt tecken på att du har med en mobbare i hemmet att göra - kontroll över finanserna, kontroll över vad du gör och går, kontroll över vem som du får träffa/tala med, kontroll över om du får arbeta eller inte, kontroll över dina tankar osv. Allt handlar om att ta makten från dig.

En favorit metod som "mobbaren" använder sig av är att sätta upp människor mot varandra - skapa motsättningar mellan människor. Fördelarna som "mobbaren" drar av detta är följande;
a) "mobbaren" finner mycket nöje (perverst nöje) i att provocera fram agrument, bråk och fientligheter
människor emellan för att sedan, stå vid sidan om och titta på (är åskådare) medan människor verbalt angriper/bråkar med, varandra i den här typen av destruktiva konflikter och
b) den här typen av konflikter drar uppmärksamheten bort från mobbaren, dvs. den som från början, är den verkliga orsaken bakom bråket.

Mobbare inom familjen är 'mästare' på att manipulera och njuter av att manipulera människors känslor (skuld), deras åsikter, attityder och föreställningar. Mobbaren ser varje svaga punkt/sårbarhet som en möjlighet till att manipulera och utnyttja de som mest är i behov av känslomässigt stöd. Favoritiserade måltavlor för att bli utnyttjade är, äldre släktingar, personer med funktionshinder och känslomässigt omogna/unga familjemedlemmarna.

Familjemobbaren uppmuntrar och manipulerar familjemedlemmar att ljuga, bete sig skamligt/respektlöst och vara oärliga, undanhålla information, sprida falsk information, att straffa för påstådda överträdelser, med andra ord, familjemedlemmarna används (medvetna eller omedvetna om det) som "verktyg" för att trakassera/skada andra inom familjen. (*Bör nämnas att det även gäller personer i partnerns familj.
Psykopaten/seriemobbaren skaffar sig "hållhakar" på sin partner och andra genom att få dem (t.ex., blivit manipulerad, lurad, skrämd eller tvingad) att begå omoraliska handlingar. Gott råd - Gör inget omoraliskt och beblanda dig aldrig ekonomiskt med en sådan individ/individer eftersom, förr eller senare, så kommer det att användas mot dig. Om du drabbats av detta perversa våld (t.ex., blivit manipulerad, lurad, skrämd eller tvingad) till att göra något omoraliskt så håll i minnet att all skam och skuld tillhör psykopaten och inte dig, en individ, som i sin tur, saknar ett samvete och empati. Psykopater går inte att bota - ge dig av.)

Mobbare är skickliga på att förvrida människors uppfattningar med avsikt att skapa en negativ bild av deras "måltavlor"/"offer" och det inför de övriga familjemedlemmarna, grannar, vänner, byråkrater och myndigheter, Detta uppnås genom att underminera/långsamt förstöra måltavlans/"offrets" namn och rykte, skapa tvivel och misstankar, genom att låtsas bry sig, osv. Mobbaren "förgiftar" andra männskors hjärnor/uppfattningar som i sin tur är svårt att motverka, men om man på ett lugnt och vältaligt sätt förklarar 'spelet/leken' så hjälper det människor att genomskåda masken av falskhet och att förstå hur och varför de används som spelpjäser.

Mobbaren kan försöka etablera ett exklusivt förhållande (baserad på inbillad tillit och förtroende) med en familjemedlem så att de ser mobbaren som den enda pålitliga källan för information. detta kan uppnås genom att porträttera måltavlan/"offret" (och vissa andra familjemedlemmar) som oansvarig, instabil, opålitlig, likgiltig/inte bryr sig, lögnaktig och falsk, och det bl.a. genom att ständigt lyfta fram - genom att förvrida och fabricera - påstådda fel, svikna förtroenden, bristande tillförlitlighet, osv. Processen förstärks genom att då och då spä på med saftigt skvaller om "offrets" påstådda förseelser eller trovärdighetsproblem i fråga om relationer och kommunikationer med andra människor. Det mesta av detta handlar om Projektion Här. (dvs., mobbaren "kletar ner" måltavlan/offret med sina egna förehavanden för att på så sätt rentvå sig själv) Målet är att manipulera familjemedlemmens uppfattningar och skapa ett beroende så att familjemedlemmen kommer att uteslutande förlita sig på mobbaren och se mobbaren som den enda källa till tillförlitlig information och därmed inte lita på andra. Varje person som är kapabel till att uppdaga och att bryta beroendet kommer att bli hånad och få deras namn nersvärtad vid varje tillfälle som ges.

När mobbaren tror sig vara överlistad och riskerar att bli uppdagad så spelar mobbaren "tyck synd om mig leken" (Svenska se bl.a., Här) för att på så sätt lägga fokus på sig själv - detta är ännu en metod som mobbaren använder sig av för att manipulera människors känslor så som skuld, känna sympati för, tycka synd om osv. kvinnliga seriemobbare är särskilt benägna till att ställa sig själv i centrum genom att påstå vara den drabbad parten allt medan de porträtterar sina "offer" som att vara den stora boven i dramat. När "offret" försöker förklara "leken"/skådespelet så utmålas han/hon som att vara "paranoid". Detta beteendet, att dra uppmärksamhet till sig själv, är vanligt hos känslomässigt omogna individer.

Seriemobbaren är lätt att upptäcka när du väl är medveten om vad det är som du skall leta efter: en Jekyll och Hyde personlighet, kompulsiv lögnare (ljuger även när han/hon inte behöver göra det), manipulerar (känslor, uppfattningar, åsikter m.m.), oförutsägbar, bedrar, förnekar, är arrogant, narcissistisk, söker ständigt uppmärksamhet, etc - allt medan han/hon alltid är charmig och framstår som trolig, särskilt när lättpåverkade vittnen är närvarande. För hela profilen av en seriemobbare, klicka här. (På svenska, se bl.a., Här och Här) Alla känner till någon i sitt liv som passar in på denna profil - vem är det i ditt liv?

Seriemobbaren kan vara en man eller en kvinna - den huvudsakliga skillnaden är att kvinnor är mer bedrägliga,
mer manipulativa, listigare, sluga, mer psykologiska, mer subtila och l ämnar mindre bevis och ler medan de mobbar. En kvinnlig mobbare manipulerar ofta också en man att utöva våldet (verbalt eller fysiskt) åt dem. Manliga mobbare är mindre subtila, har en större tendens att visa sin aggression genom att utöva fysiskt våld och är generellt sett mindre sluga än sin kvinnliga motpartner. Klicka här för mer information om kvinnligt våld. Kvinnliga mobbare har en större tendens att söka uppmärksamhet.

Jag (Tim Field) anser att hälften av befolkningen är mobbade, trakasserade eller misshandlade, klicka här om det också stämmer in på din livserfarenhet."

Alltså, ett mycket informativt inlägg av Tim Field. Seriemobbare, vilka tillika är seriemördare eftersom skadorna de tillfogar andra kan vara dödliga, finner vi överallt, unga som gamla. De är tillika sadister, individer som njuter av att skada och det eftersom de är "felkopplade" Här , de saknar empati, se bl.a., även mitt inlägg nedan , Ny studie - Psykopaten saknar empati (May 16, 2013) Man kan även se utanpå att de njuter av att skada, det självgoda leendet är allt för tydligt.

(Oct. 8, 2013)

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014