Hem

 

 

Psykopater är inte smarta
De är munviga, dolt aggessiva, manipulativa lögnare och bedragare som njuter av att skada/ta död på andra
Några dolda metoder som de anväder sig av för att styra dina tankar och beteende

Tvångsövertalning, mer känt som tankekontroll eller "hjärntvätt" - Om 'hypnotisk kommunikation' - Dolda metoder som psykopaten styr dina tankar och beteende

Citerar från sidan LoveFraud, "De av oss som hamnade i greppet på en psykopat känner igen följande metoder för tankekontroll."

1. Selektiv belöning/bestraffning
2. Bedöms som mindre värdefull (sänker offrets själförtroende och självkänsla), förtal och förtrycker kritiskt tänkande
3. Dissociativa tillstånd för att kväsa tvivel och kritiskt tänkande
4. Växlar mellan hårdhet/hot och förmånlig behandling/kärlek
5. Kontroll-orienterat skuld framkallande
6. Aktiv främjande av beroende
7. Utmattning
8. Fysisk fasthållning/bestraffning

"De/dem som utövar den här typen av metoder för att få makt och kontroll över en annan person är per definition en psykopat." (Här) Se även Tankekontroll Här De dolda metoderna som psykopaten använder sig av kan du läsa nedan.

Normala människor med ett samvete och empati utsätter inte någon annan för den här typen av behandlig, det är så långt ifrån normalt som man kan komma. Psykopaten i en relation är däremot besatt av att få makt och kontroll över sitt "offer", vilket bl.a., även innefattar tvångsövertalning/tankekontroll/"hjärntvätt", för att på så sätt kunna styra offrets tankar och beteende utan att de är medvetna om det.

"I en relation så försöker psykopaten tvinga sitt offer till att ändra sina uppfattningar, föreställningar, attityder och beteende och gör detta med hjälp av psykologiska påtryckningar, otillbörlig påverkan, tvångsövertalning (tankekontroll/"hjärntvätt", hot, genom att hos offret skapa oro och ångest, skrämma och stressa offret.

Att få någon annan att förändra sina uppfattningar, attityder och beteende sker inte över en natt. Det är en mycket långsam pch subtil (knappt märkbar) process. Det sker gradvis, små, små steg åt gången för förhindra att offret märker av förändringarna eller de dolda metoder som används för att få henne/honom att bli tillmötesgående. Människor som utsätts för tvångsövertalning/"hjärntvätt" är många gånger inte själv medvetna om de dolda metoder som används för att styra och ändra deras tankar och beteende.

Målet med tvångsmässigövertalning är att förmå offret till att sluta tänka kritiskt och därmed inte längre kunna fatta egna välinformerade beslut. Kritiskt tänkande, känslor, förstånd, värderingar, ingivelser, relationer, attityder, beteende och den egna viljan undergrävs med, hypnotisk kommunikation, maskerade hot och skrämselmetoder." Vidare läsning Här

Du kan inte kämpa emot något om du inte vet vad det är, som du skall kämpa emot

Hur psykopaten styr dina tankar - Om hypnotisk kommunikation - Neuro Linguistic Programming (NPL)

Genom hypnotisk kommunikation så "leker" psykopaten med offrets förstånd, samtidigt som detta också, för offrets del, skapar starka känslomässiga band mellan henne/honom och psykopaten/'hypnotisören'. Du kanske tycker att det här låter helt galet men faktum är att det bl.a., finns en uppsjö av dejtingcoacher, företagscoacher, livscoacher, hypnosterapeuter, hypnoscoacher osv., allt från "hur du fångar din drömpartner och behåller henne/honom till "Kontrollera ditt språk och bli framgångsrik"/ försäljarmetoder. NPL används även inom militären (skapar "hjärntvättade" krigare, dvs. "offer"), av "politiker" osv. Se upp med NPL'arna.

För att undgå att bli "hjärntvättad" eller minimera chanserna att psykopaten, (omedvetet för dig) styr dina tankar och beteende så bör du lära dig om de dolda metoder/tekniker som han/hon använder sig av. Har valt att översätta "De 5 mest kraftfulla, dolda hypnos teknikerna" Här vilka är som följer;

"Hypnotisören"/psykopaten använder sig av;

1. "heta ord" vilka har en större påverkan på en känslomässig nivå och som resultat bildar en större förbindelse mellan 'hypnotisören' och "offret". Tag nedan meningar som exempel;

a) Katten dukade under i branden
b) kattungen brändes till döds

Bägge meningarna är ganska grymma men den senare (b) har för offrets del en större känslomässig påverkan. "Hypnotisörer' vet hur och när dessa "heta ord" skall implementeras för att på en omedveten nivå forma starka band. Dessa ord är kraftfulla verktyg när använda i rätt sammanhang.

2. Aktion acceleratorer - uppmuntrar någon att agera snabbare - 'Hypnotisören' använder accelererade ord som implementeras i hypnotiska meddelanden för undermedvetet uppmuntra offret till att snabbare agera. Ord så som "nu", "fullständigt", "meddetsamma", "plötsligt", är alla ord som sätter press på offret för att agerar snabbare. (Stressar dig) Fatta inga förhastade beslut - ta tid att tänka igenom saker och ting

3. Lagen om motsatt effekt. Det medvetna och det undermedvetna sinnet tjänar olika ändamål. Det medvetna sinnet, det du för närvarande är medveten om, fatta beslut och njuta av upplevelser medan den senare används för mer komplexa dagliga beslut och agera på dessa dessa beslut.

Lagen om motsatt effekt skapar en psykologisk effekt där övertygelse/tro är ingjutet i offrets sinne att de lättare kan göra något genom att internalisera ett tillvägagångssätt eller göra det svårare genom att externalisera det. Så, konsensus är, ju hårdare du försöker göra något, desto mer sannolikt är det att du misslyckas.

Tag som exempel när du först lärde dig att cykla. Det var svårt eftersom du var tvungen att trampa, hålla balansen och styra på en och samma gång. Hur som helst, när du väl lärt dig detta så blev det lättare för att till sist bli helt naturligt.
(Det är bl.a., på det här sättet som psykopaten gradvis vänjer sitt offer att ta avstånd
fråm sina egna familjemedlemmar och begå övergrepp på dem, till sist blir det något helt naturligt och isoleringen är fullbordad
Att få offret att se på detta som något naturlig ger psykopaten en känsla av att vara "överlägsen" offret och hennes/hans familjemedlemmar. (Vilka oftast inte förstår hur detta kunde ske)

4. Antaganden. Om psykopaten vill leda offret till att tro på vissa saker för att göra offret mer benägen till att lyda kommandon och förslag, så skapar denne antaganden. Dessa språkliga förutsättningar som på ett smart sätt får orden i en mening att framstå som om att det/situationen kan antas vara sann

Följande fraser har tre förutsättningar:"Exempel Turligt nog så finns det i dag platser längst bak i biografen

a) Eftersom t det finns platser där bak så antar man att det måste också finnas platser där framme.
b) Genom att säga "turligt nog" så det finns ett värdeomdöme (motsatsen till sakpåstående) vad gäller uttalandet.
c) Genom att säga "i dag", antyder, att andra dagar så finns där inga lediga platser.

Detta i sin tur gör det svårare för offret att medvetet bryta ner vad som sägs, det är därför svårare för henne/honom att sätta stopp för psykopatens medvetna förslag.

5. Smygmetoder: Smygmetoden handlar om att plantera ideér i offrets undermedvetna utan att riskera att offrets 'medvetsfilter' avvisar dem. Att göra detta framgångsrikt innebär att dina interaktioner med offret kommer att bli mycket mer kraftfulla.
(Psykopaten planterar ett "frö" av sanning inlindat i lögner, för att på så sätt få psykopatens "sanning" att framstå som sann. Tag alltid reda på fakta)

Tag till exempel följande analogi för smygmetoden - du måste hitta en väg förbi beväpnade och farliga vakter för att komma in i den övre delen av en hemlig bas. Att ta med dig back-up och tvingar dig igenom blir för mycket arbete och för riskabelt. Det smartare alternativet skulle därför vara att smyga in under natten.

Nu, hur det relaterar till det mänskliga sinnet som också är skyddad av en 'vakt'. För att komma förbi väktaren, så måste du använda en subtil och icke-våldsam strategi. Med smygtaktiker så kan du gå förbi sinnets väktare på ett sådant sätt att det obemärkt och utan motstånd kommer förbi."
(För mer info, om den här metoden se Förförelsemetoder, punkt 6 Här )

Lär dig känna igen ovan metoder för att skydda dig själv

Vad de här manipulativa individerna inte förstår är att de förr eller senare kommer att bli uppdagade

För ditt eget välbefinnande lär dig om psykopati

Som en psykopat sa, "varje dag är som ett slagfält och slag som jag måste vinna". Detta går hand i hand med bl.a., följande studie som går att läsa mer om på min engelska sida - Must “win”, no matter the cost - Här Psykopaten projiserar gärna detta genom att t.ex. få "offret" att säga till sin egen mamma, "du måste alltid vinna", vilket i sin tur gör att mamman måste gå in i en försvarsposition och förklara.

Vidare, efter att har blivit utsatt för dessa dolda metoder så klarar offret många gånger inte längre av att fatta rationella beslut, personen blir oförmögen att kritisera, ta ställning till eller utvärdera obevisade påståenden. Den som fallit offer måste ta hjälp av utomstående. Hur som helst, så är det offret som måste ta initiativet till brytningen.

Det faktum att psykopaten alltid måste vinna gör att det är både jobbigt och farligt för hälsan att ha och att göra med en sådan individ, alltid konflikter som psykopaten måste "vinna", vilket "suger livet ur en". De ständiga konflikterna är inte värda besväret och den stress de orsakar är långt ifrån hälsosam, psykiskt såväl som fysiskt för offret. Det allra bästa man kan göra för sig själv är att lämna situationen och hålla sig till regeln INGEN KONTAKT Här .

Att få barn tillsammans med en psykopat leder vanligtvis till ett livslångt lidande. Var väl medveten om att det är på detta sätt som psykopaten också skaffar sig hållhakar på offret. Barnen, somliga vilka kan ärva störningen eller andra störningar manipuleras lika hänsynslöst manipulerade och utnyttjade som offret själv. Det är inte heller ovanligt att även sexuella övergrepp begås på barnet/barnen om inte av psykopaten själv av mor-farföräldrar.

De ackumulativa (ständigt växande) effekterna av tvångsövertalning/"hjärntvätt"

De ackumulativa (ständigt växande) effekterna av tvångsövertalning/"hjärntvätt", manipulation och "hjälpsamhet" kan vara mer effektiva än, smärta, droger, fysiskt våld, eller hot om fysisk våld, böter eller fängelsestraff mm. Människor kan av psykopaten programmeras till att begå olagliga eller omoraliska handlingar trots kriminella,
ekonomiska eller andra påföljder. Här

Tidigare kärleksfulla barn, unga som vuxna, som hamnat i greppet på en psykopat, kan genom tvångsövertalning/"hjärntvätt" förmås till att bl.a., begå vidriga övergrepp på föräldrar, syskon, vänner och till och med på sitt/sina egna barn. Tvångsövertalning låg uppenbarligen bakom det faktum att Bobbys mamma inte ingrep då hennes son torterades av styvfadern. Detsamma gäller troligtvis även barnflickan i Knutby.

Men i stället för att erbjuda dem hjälp så skickade rättsväsendet dem i fängelse. Detta i sin tur tyder på att vi uppenbarligen styrs av inkompetenta, sadistiska psykopater vilket också är anledning till att vi fortfarande bl.a., dras med familjevåld och "mobbning" vars "offer" inte heller erbjuds någon hjälp, än mindre upprättelse. Vad som händer är snarare tvärtom, de viktimiseras ytterligare av staten. (Häll i minnet att det s.k. "rättsväsendet" är "politiskt" styrt liksom mycket annat.)

Ditt bästa försvar

Ditt bästa försvar mot att falla offer för tvångsövertalning är att så snabbt som möjligt kunna identifiera de vanligaste metoderna som psykopaten använder sig av för att få dig att bli tillmötesgående (inte protestera)När man väl har fått upp ögonen för vad som pågår så kan man också bättre motstå ocheller undvika att vara tillmötesgående, eller låtsas vara tillmötesgående tills det att en möjlighet till befrielse uppstår. Somliga råd nedan finner man Här

1. För att motverka hypnostisk kommunikation, lär dig om ovan dolda metoder som psykopaten använder sig av för att styra dina tankar och beteende.

2. För att motverka restriktioner bl.a., vad gäller sömn och näring (psykopaten kan ta makt och kontroll även över dessa delar av ditt liv, du kan bl.a. anklagas för att vara fet även om så inte är fallet - allt för att ge dig en dålig självbild Gå på defensiven och se till att få den sömn och näring som du behöver. NÖDVÄNDIGT för att upprätthålla din hälsa.

3. En persons sociala miljö och källor till socialt stöd kan styras med belöningar och straff. Endast kommunikation med de som ännu inte uppdagat psykopaten kanske tillåts. Kontakt med familj, vänner, eller andra som inte är "godkända" är skarpt begränsad. (Den som genomskådat psykopaten blir snabbt utfrusen och förtalade) eftersom personen utgör ett hot för att kontrollera och styra offret) Offret blir därmed i allt högre grad beroende av den propaganda som tillhandahålls av psykopaten men även många gånger även dennes familj.
Motverka detta och ensamheten genom att vid varje tillfälle som ges, ha hälsosamma konversationer med utomstående som inte ingår i "gruppen". Fria människor är fria till att umgås och prata med vem de vill, om vad de vill och när de vill.

Det blir bara värre . . .

4. Psykopaten kan även kräva att du omvärdera den person som de en gång var, dina tidigare upplevelser och erfarenheter samt din barndom. Det sker genom att manipulera dig till att se ditt tidigare liv som något negativt. Psykopaten vill på så sätt omtolka, "sudda ut" ditt tidigare liv för att få dig att se det liv som du nu lever med psykopaten och dennes värderingar som något positivt.
(Bakgrunden till detta är en OFATTBAR sjuklig avundsjuka och hat mot dig och ditt tidigare liv)
Motverka detta genom att bygga upp en mental mur mot alla försök till att få dig att omtolka dina tidigare upplevelser och liv (vilket givetvis var betydlig bättre än det psykologiska 'fängelse' du nu befinner dig i). Vårda dina minnen och se dem för vad de var, något positivt. I ett avsnitt av Livsfarlig manipulation så berättar en kvinna hur hennes make tvingade henne till att erkänna att hon blivit sexuellt utnyttjad av sin far även så så onte var fallet hon tvingades även till att "erkänna" till sina barn att hon hade förgripit sig på dem även då varken hon eller de inte hade något minne av detta och det eftersom detta aldrig hade skett. Psykopaten fick givetvis en pervers "kick" av detta.

5. Psykopaten spelar på dina känslor för att hålla dig i obalans.
I stället för att avskärma dig, ta "tjuren vid hornen" och motverka detta genom att skapa starkt motbjudande känslor mot den förnedring du tvingas utstå, skuldbeläggningen, framkallandet av ångest, manipulation, lögnerna, bestraffning, social isolering osv.

6. Hotelser, skrämselmetoder. Psykopaten och dennes familj kan, som grupp, skrämma och/eller hota dig. Underlåtenhet att vidta godkända attityder, åsikter eller beteenden kan leda till utfrysning eller annan bestraffning; med propaganda som att olydnad leder till fysisk eller psykisk ohälsa, drogberoende, ekonomisk kollaps, social förnedring, hot om skilsmässa, m.m.
Motverka detta genom att se det för vad det är, ett aggressivt och mycket sjukt beteende. Normala människor utsätter inte någon annan för den här typen av psykologiska påtryckningar/övergrepp. I stället för att ge med dig, berätta för utomstående vad som pågår.
Misshandel kan bara fortsätta under tystnad. För ditt eget bästa, be utomstående om hjälp. Kom ihåg att detta är inte ditt fel!

Nedan sida ger några råd om hur du kan bemöta dold aggressivitet
Utdrag ur och översättning av Dr. George Simon's bok In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People. dold aggressivitet, gud så jobbigt!! Klicka Här

"Utbilda dig själv och inse att det inte är ditt fel"
Educate yourself Realize that it's not your fault Här

"Klara av det själv?
Detta är för offret, ett recept för katastrof. Att ytterligare isolera dig själv och skylla dig själv kommer inte sluta väl."

Klicka Här

Manipulativa förförelse metoder - Mer info. för att dig skydda dig själv
Klicka Här

(April 25, 2014)

 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014