Hem

 

 

Psykopaten/er orsakar trauma hos andra människor
*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Att observera, ny sida om "mobbning" och kvinnomisshandel -mot slutet av inlägget.

Psykopater är mycket gravt hjärnskadade individer som saknar ett samvete (skam och skuldkänslor finns inte) och bl.a. är "felkopplade" vad gäller empati. Var än dessa individer befinner sig, i en relation, på arbetsplatsen, i skolan, sittande på en hög maktposition eller någon annanstans så orsakar de andra skador, känslomässiga, psykologiska, fysiska, ekonomiska osv. De vidriga övergrepp som offret blir utsatt för leder många gånger till tankar på självmord, något som somliga tragiskt nog begår, s.k. "mord genom självmord". Psykopaten ämnar alltid att skada/ta död på sitt/sina "offer", det handlar alltså alltid om ett MEDVETET UTSTUDERAT VÅLD.

Psykopater är vad man i vardagstal kallar för "mobbare". "Mobbaren" eller (a) förövaren vill medvetet tillfoga offret skada och (b) "offret" skall uppleva sig skadad (Bovaird, 2010). Vidare, "mobbning" består av tre huvuddelar; beteendet är aggressivt och negativt, det sker upprepade gånger, och relationen kännetecknas av att det råder en maktobalans (Olweus (1995). Vidare läsning, Handbook of Bullying in Schools: An International Perspective, kap. 21, Scales and Surveys.

Olikt normala människor med ett samvete och empati vilka vill hjälpa och inte själpa andra som råkat illa ut, så njuter psykopaten av att skada andra (Här) De är sadister. Detta kan tyckas vara ofattbart för de som aldrig, på ett personligt plan, blivit utsatta för den här tyen av våld, men är dessvärre sant. Psykopater har inte heller några normala känslor (Här), de enda känslor de har, är de som de hyser för sig själv (egoister) alla andra "uppvisade känslor" är inget annat än ett skådespel. Sadismen och egoismen visar sig bl.a., genom att de spelar "offer", "Tyck synd om mig" Här. Psykopaten gör detta bl.a., för att lura in "offret" i en kärleksrelation, hålla kvar offret i relationen eller t.ex., då uppdagad för att tillfoga "offret" än mer skada genom att få andra att också börja attackera och terrorisera "offret". Psykopater är tillika opportunister som tar varje tillfälle i akt för att skada och främja sig själv. Det handlar alltid om ett medvetet utstuderat våld.

Psykiskt våld, dvs. psykologiska och känslomässiga övergrepp tillhör de vanligaste eftersom den här typen av övergrepp inte lämnar några 'blåmärken'. På detta sätt så försöker psykopaten att undgå att ta ansvar för sitt/sina handlingar. Skadorna kan hur som helst ses som än värre än t.ex. fysiska och ekonomiska sådana eftersom de skadar psyket. Den här typen av skada tar också mycket längre tid att läka, det kan ta flera år och om "offret" inte får någon hjälp i att förstå vad de har blivit utsatta för så kan skadorna bestå livet ut. Psykopater hör alltså hemma bakom galler och inte ute bland normala människor. De går inte att "bota" och därför skall bl.a., de som befinner sig i en intim relation med en sådan individ se till att ge sig av snabbast möjligt för att sedan hålla sig till regeln "Ingen Kontakt" Här

Den här typen av övergrepp leder till att den som blir utsatt känner sig ensam och övergiven vilket leder till att de hamnar i en krissituation som oftast följs av en depression där tankar på självmord inte är ovanliga. Den negativa stress som "offret" blir utsatt för kan också leda till fysiska skador men även död. Psykisk misshandel kan också leda till skador på hjärnan, speciellt utsatta är de som stannar kvar i en intim relation med en psykopat och då bl.a., vad gäller minnet. Det handlar inte bara om struktuella förändringar utan även kemiska sådana. Man skall därför lämna en sådan relation snarast möjligt, inse att psykopaten aldrig kommer att ändra sig. Vad det gäller psykopaten så handlar det om permanenta skador på hjärnan, det gäller inte "offret" som med tiden kan läka. vidare läsning som ger en snabb inblick i problematiken,
Memory and trauma Här
Psychological trauma Här
Se även Post Traumatisk Stress på denna sida Här

Symtom på trauma

Känslomässiga och psykologiska symtom
1. Chock, förnekelse, misstro
2. Ilska, irritation, humörsvängningar
3. Skuld, skam, beskyller/anklagar sig själv
4. Nedstämd, känsla av hjälplöshet
5. Förvirring, koncentrationssvårigheter
6. Ångest och rädsla
7. Drar sig undan andra
8. Känsla av att vara 'frånkopplad' eller bedövad

Fysiska symtom
1. Sömnsvårigheter eller mardrömmar
2. Lättskrämd
3. Hjärtklappning
4. Värk och smärta
5. trötthet, utmattning
6. Koncentrationssvårigheter
7. Ständigt på spänn, lättretlig
8. Muskelspänningar

Bör nämnas att motion hjälper till att motverkar depression
Vidare läsning, Healing Emotional and Psychological Trauma Här

Trauma - Traumatisk relation Här (Svenska)

Ge de mobbade upprättelse! (2010) Här (Har även lagt in en länk till deras sida i vänsterspalten)

Ett "offer", oavsett var övergreppen sker/har skett, behöver all hjälp och stöd som han/hon kan få. Tyvärr brister samhället rejält vad gäller att ge de som fallit offer för den här typen av våld någon hjälp än mindre upprättelse. Detta beror uppenbarligen på att den här typen av individer/psykopater, "mobbar" sin väg upp och sitter på maktpositioner inom politiken, fackföreningar mm., något som f.ö. börjar bli allt mer uppenbart för allt fler människor då de själva drabbas av övergreppen, farliga "vaccin", uppsägningar, nedmonteringen av välfärden, GMO, farliga tillsatser i mat, dryck, mediciner mm., chemtrails och nu senast försämringar i LAS Här Kränka, skada, döda - Möt psykopaten!

Bakgrunden till dessa övergrepp finner man i F.N.s Agenda 21 Här som bl.a., ämnar att installera en världsregering och reducera jordens befolkning för att förslava resten. Låter galet men allt finns nedskrivit.

Avslutningsvis, citerar från en ny sida, denna om om kvinnomisshandel som kommer att läggas till i vänsterspalten, Story of me Här

"-Jag hade ju inte varit otrogen så hur skulle jag kunna försvara mig emot det?
-Jag tänkte inte på att jag själv kunde beskylla honom för att vara otrogen!!?
Det tyder på att jag var så totalt jävla hjärntvättad.

Min lön fick jag aldrig behålla för mig själv, den lade han beslag på nästan direkt och sa att han var ”bättre” på ekonomi än vad jag var.
Vi gick alltid ned till minuten i slutet på månaden och tog ut allt jag hade som han sen i sin tur låste in i sitt ”bankfack” han hade.
-”Det var där han förvarade sina synder”-
”Jag tvingades” fråga honom om lov när jag behövde pengar till något speciellt och han i sin tur ifrågasatte allt.
Jag kände mig så jävla låst och trampad på, jag kände mig värdelös och ynklig, det var väl förmodligen det som var meningen.
Jag började känna mig mer och mer ”tom” i både kropp och huvud, han tog över mitt liv.
-Han var min hjärna.
Nu kunde jag inte längre åka vart jag ville eller handla vad jag ville, totalt låst."
Kvinnomisshandel del 12 Fortsättning Här

(May 8, 2013)

 

Upp (till toppen)

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014