Hem

 

 

Seriemobbaren

"Jag uppskattar att en av trettio personer, man som kvinna, är en seriemobbare. Vem i ditt liv, passar in på följande beskrivning?"
Tim Field

1. Är en övertygande, väl inövad lögnare som då ifrågasatt, spontant kommer att säga det som passar in för tillfället.
2. Har en Jekyll och Hyde personlighet, är privat vidrig, brutal och hämndlysten - men utåt sett och framför vittnen, "charmerande" varpå ingen kan tro (eller vill tro) att individen är hämndlysten - bara "offret" får se bägge sidorna av personligheten; medan Jekyll beskrivs som lagom "trevlig" och tillräckligt trovärdig för att lura övrig personal, chefen och om det går så långt, de som ska avgöra vem som är orsaken till det inträffade, så beskrivs "Hyde sidan" som ondskan själv.  Hyde är den verkliga personen, Jekyll är en "roll" som individen spelar (ett skådespel).
3. Undervärdera aldrig individens förmåga att lura/föra andra bakom ljuset.
4. Överdrivet angenäm verkar vara trovärdig framför kollegor, chefer eller andra som är närvarande ("charmar" för att dölja sin brist på empati) (Bör tilläggas att somliga upplever denna "charm" som sliskig, "smörig" och falsk, vilket den också är.)
5. Ytlig, hal och munvig, många fina ord och formuleringar - men dessa saknar innehåll.
6. Har talets förmåga och kan utmanövrera de flesta i en konversation, speciellt en konflikt. (Gäller inte de som vet vad som döljer sig bakom masken)
7. Beskrivs många gånger som inställsam, hal, sliskig, fjäskig, tillgjord, kysser uppåt och sparkar nedåt.
8. Förlitar sig på att kunna härma känslor, repetera och återge saker som hörts/sagts för att övertyga andra om att han/hon är en "normal" människa, tuff och dynamisk ledare, "hänger med i tiden" med tillhörande "snack". (Repeterar gärna det som andra har sagt, så ställ ingående frågor!)
9. Bra på att "läsa av" andra människor, säger sedan det som de vill höra och att "målet" kan nås.
10. Går inte att lita på.
11. Fullföljer inte sina engagemang. 
12. Är känslomässigt efterbliven, befinner sig på en mycket låg nivå rent känslomässigt även då han/hon nått vuxen ålder, så beter han/hon sig som en femåring.
13. Är känslomässigt omogen och går inte att känslomässigt lita på.
14. Uppvisar ovanliga och olämpliga attityder i fråga om det sexuella, sexuellt beteende och kroppsfunktioner; bakom den insmickrande ytan finner man ofta en misstänksamhet eller antydan till
sexuell diskrimminering eller sexuella trakasserier, kanske även sexuell dysfunktion, olämpliga sexuella förehavande, sexuellt perversa, sexuellt våld eller sexuella övergrepp.
15. I en relation kan de inte initiera eller hålla någon intimitet vid liv.
16. Har djupa fördomar mot (t.ex. det motsatta könet, människor med annan sexuell läggning, de från andra kulturer/länder, annan religiös övertygelse, utlänningar, o.s.v. - fördomsfulla individer som inte kan föreställa sig att någon annan kan vara annorlunda) men gör allt för att dölja denna sida av sin personlighet.
17. Har sin egen åsikt är påstridig och arrogant, oförskämd, anser sig berättigad till både det ena och andra, anser sig vara osårbar och omöjlig att ta fast/kan inte åka fast.  (I ett rättsamhälle som inte fungerar är detta givetvis möjligt. Ta en titt på våra några av våra politiker!)
18. Har ett djupt rotat förakt mot kunder/klienter även om han/hon uttrycker sitt medlidande. 
(Människoförakt)   (Gäller alla människor, även sina egna barn)
19. Är en "Control freak", d.v.s. en individ som alltid måste ha koll på allt och alla, allt du säger,
tänker, tror;  t.ex., kommer omedelbart att gå till personligt attack, begränsa vad du får säga om du skulle börja tala om psykopati eller en antisocial personlighetsstörning även om du besitter stor kunskap i fråga om dessa störningar - kommer att aggressivt förbehålla sig rätten att tala (saknar vanligtvis kunskaper) om precis vad de vill; seriemobbare föraktar alla som synliggör deras störning, vad som döljer sig bakom "masken" av att tillsynes vara normal.
20. Har ett starkt behov av att ständigt kritisera allt samtidigt som de vägrar att värdesätta, berömma och synliggöra andra, deras framgångar, eller deras existens.
21. Kan inte se samband mellan saker och ting varpå en konversation inte flyter på och deras argument inte är "vattentäta".
22. Hoppar från ämne till ämne varpå du efteråt får känslan av att du aldrig haft en riktig konversation.
23. Vägrar vara specifik och ger aldrig ett rakt svar.
24. Är undvikande och har en förmåga likt Houdini att undvika ansvar.
25. Underminerar och förstör alla som han/hon upplever som en motståndare, ett potentiellt hot och de som ser vad som döljer sig bakom ”masken”.  (Bl.a., genom att sprida falska rykten)
26. Har en förmåga att skapa konflikt mellan de som annars skulle kunna jämföra information om dem.  (Sätter upp personer/grupper mot varandra för att skapa kaos)
27. Är snabb med att misskreditera och neutralisera alla som har kunskap i fråga om ett psykopatiskt och antisocialt beteende.
28. Är ytterst hämndlysten mot de som vågar ställa dem till svars för sina handlingar och rekryterar allt och alla för att utöva sin hämnd samt visar förakt för de som skadas, människor och organisationer då de bedriver sin hämndaktion.
29. Är snabb med att nedvärdera, underminera, smutskasta och misskreditera de som försöker/vill ställa mobbaren svars för sin/sina handlingar.
30. Mår bra/njuter av förneka människor det som de är berättigade till. (t.ex. upprättelse)
31. Ytterst manipulativ, speciellt vad det gäller människors uppfattning och känslor (så som skuld)
32. Förgiftar människors intellekt genom att manipulera deras uppfattning om saker och ting.
33. Blir otåliga, irriterade och aggressiva då de är tvungna att tillgodose andras behov.
34. Är arrogant, högfärdiga och vet bäst.
35. Har en överväldigande, sjukligt och narcissistiskt behov av att synas, vill framstå som underbar, vänlig, omtänksam och godhjärtade men i handling gör tvärtom.  En mobbare ser inget fel med sitt beteende och väljer att inte se, hur de vill bli sedda av andra inte stämmer överens med deras beteende.
36. Är själsligt död även då han/hon säger sig vara religiös.
37. Är illasinnad, fjäskig och otroligt småaktig.
38. Är elak, snål och går inte att lita på finansiellt.
39. Girig, självisk, en parasit och en känslomässig vampyr.
40. Tar alltid men ger aldrig.
41. Är övertygade om sin överlägsenhet och tror, bortom allt tvivel, att de är "födda ledare" men kan inte se skillnaden mellan ledarskap (mogen, beslutsam, bestämd, tillmötesgående, pålitlig, integritet) och mobbning (omogen, impulsiv, aggressiv, manipulativ, misstänksam, opålitlig)
42. Vilseleder och ljuger ofta i fråga om kvalifikationer, erfarenhet, titlar, till att vara tvetydig, vilseledande, eller ljuger rätt ut om deras anknytning till någon/något.
43. Förstår sig inte på innebörden av ord (Se; Semantik), missförstår det som sagts och tror många gånger att satiriska, ironiska eller negativa kommentarer handlar om honom/henne själv.  (Mer om detta i nästa inlägg)
44. Kan orden men inte melodin.
45. Tvingar hela tiden andra att tro på sin egen falska verklighet vilken, är förvrängd och består av
fabricerade lögner.  
46. Upplevs som att ha en nästintill gränslös demonisk energi speciellt då de söker uppmärksamhet eller i syfte att undvika ansvar och är ofta en "styrelsealkoholist" eller till synes arbetsnarkoman. (Är i verkligheten otroligt lata och saknar kompetens.)

Ansvar

Seriemobbaren verkar inte ha insikt i hans/hennes beteende och tycks således vara omedveten om sin okunnighet och olämplighet där av; hur som helst, det är mer troligt att mobbaren vet vad han/hon gör men väljer att bortse från moraliska och etiska regler som normala människor rättar sig efter.  Om mobbare vet vad de gör så är de också ansvariga för sitt beteende och bör därmed ställas till ansvar.  Om mobbaren inte vet vad han/hon gör så bör individen avskedas på grund av förminskad tillräknelighet och mentalvården bör ta över."

Källa;
Bullyonline Här (gäller inte det i parantes, bör även tilläggas att flertalet även leder s.k. "hemliga liv ", dvs. hittar på en mängd otrevliga saker bakom ryggen på andra, familj, vänner, kollegor mm.)

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. Denna sida är politiskt och religiöst obunden. © Copyright evah.org 2003-2013