Hem

 

 

Sevärd video
Se sambandet - Det handlar om att frånta oss vår frihet
Nej, psykopater är inte intelligenta, deras skadade hjärna sätter stopp för det
"Mobbare" kan inte sätta stopp för "mobbning"

 

"Man kan tänka, har de inget annat att göra än att förstöra livet för andra människor? Men eftersom det är sjuka människor vi pratar om så är det ju deras sätt att leva, det att slå mot andra och göra andra illa för det är det som de lever på, det är deras energi, det är deras livselixir, det är genom att skapa lidande för andra människor, trycka ner och förstöra."
pilgrim veritas

 

Ovan citat (c.a 33:50) kommer från en sevärd video som jag av ren händelse fann häromdagen. Den är inte bara sevärd för personer som olyckligtvis hamnat i en relation med en samvetslös sadist utan även för alla för att på så sätt bättre förstå den här typen av våldsverkare.

Om våld i nära relationer mobbning kränkning övergrepp projicering - Det angår oss alla - Klicka HÄR

pilgrim veritas, som f.ö. har gjort en mycket bra sammanfattning av den här typen av våldsverkare, säger bl.a. i sin video, att "våldtäkter sker ofta i hemmet och "inte att man blir påhoppad av en gärningsman ute". (c:a 28:45) Hon påpekar också att dessa våldsverkare även misshandlar de mest utsatta, "att slå mot dem som är beroende av sin omgivning", däribland de äldre. (8:54) Bör nämnas att vi finner våldsverkare överallt, även inom äldrevården, varpå många, om misshandeln uppdagas, och det kan handla om mycket grymma och utstuderade övergrepp som ämnar att skada och/eller döda, väljer, om så möjligt, att själv ta hand om t.ex., en åldrande förälder.

Relaterat;
Psykiatrisk medicinering inom äldrevården måste upphöra!
Här
Att notera: Att medvetet mörda människor är uppenbarligen politiskt sanktionerad eftersom det går hand i hand med Agenda 21 Här, numera kallad Agenda 2030 vars främsta "mål" är att reducera jordens befolkning med upp emot 90%. Genom att ta död på människor så slipper staten bl.a., även att betala ut pensioner, betala för sjukvård, omsorg m.m. De gamla går inte längre att utnyttja så . . . . Allt mycket cyniskt uträknat.

Så, nu vet du vad du kan förvänta dig på äldre dar om du springer och röstar.

Lägg därtill bl.a., GMO och "vacciner" för att nämna några andra tillvägagångssätt. Psykopater finner glädje i att skapa lidande och att döda,
Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response
. University of Chicago. (November 7, 200). Klicka Här
Psychopaths are not neurally equipped to have concern for others (April 24, 2013) University of Chicago Här

Se sambandet - Det handlar om att frånta oss vår frihet för på så sätt få makt och kontroll - Psykopatens ondska känner inga gränser

Den här typen av våldsverkare misshandlar inte bara inom hemmets väggar. Sittande på maktpositioner så utgör de en fara för samtliga medborgare. Vi har bl.a., sett hur grupp efter grupp av människor som är beroende av sin omgivning medvetet och systematiskt har slagits ut, arbetslösa, unga såväl som äldre (vilka f.ö. betalat "skatt" under sitt yrkesliv) blir utan ersättning, indragningen av sjukpenningen som bl.a., olyckligtvis drev somliga till att begå självmord (s.k. mord genom självmord) t.ex. Här , till det senaste i raden av samvetslösa maktövergrepp, förlorad assistans t.ex. Här.

Likt i en misshandelsrelation, och I sann psykopatisk anda, så trappas våldet gradvis upp och allt fler medborgare misshandlas av våra "makthavare" och de finns inte bara inom politiken. Samarbetet mellan "mobbarna" är allt för uppenbart. Bland annat så har nya motioner om tvångsvaccinering lagts fram Här (läkemedelsindustrin), utfasningen av kontanter (bankerna), "fake newa" (media) och låt oss inte heller glömma att dessa våldsverkare även stalkar medborgarna med sin övervakning (FRA).Det finns givetvis mycket mer att tillägga men allt går ut på att FRÅNTA OSS VÅR FRIHET, NÅGOT SOM VI F.Ö. HAR ALL RÄTT TILL.

"Målet" är, liksom den är i en misshandelsrelation, att för våldsverkarnas del, att frånta oss vår frihet för att på så sätt få fullkomlig makt och kontroll. Det är vad "de globala målen för en hållbar utveckling" / Agenda 2030 (F.N:s Agenda 21 Här) handlar om. makt och kontroll, så att våldsverkarna kan fortsätta att misshandla.

Relaterat:
A Sinister War on Our Right to Hold Cash (Aug 21, 2017) Här
Killing Us Softly—Glyphosate Herbicide or Genocide? (Nov 9, .2017) Här
The Globalists’ New World Order: Soft and Hard Kill Methods. An Unknown and Uncertain Future (2015) Här

En bok?

Vidare, såg av händelse följande bok, Kvinnliga psykopater:mästare i manipulation, något som fick en "röd flagg" att skjuta i topp. På följande sida Här går det bl.a., att läsa att författarna "har haft dialoger med en rad internationella forskare som till exempel James Fallon, hjärnforskare och professor i neuropsykiatri som själv har psykopatiska anlag. Han är en aktad och respekterad forskare inom området och har skrivit bokens förord."
En "aktad och respekterad forskare inom området"??? Av vem??? Att låta låta Fallon skriva förordet raserar givetvis all trovärdighet för boken. Tillsynes så har författarna inte någon större insikt i problematiken varpå följande inlägg om Fallon är av intresse,
Book Review: The Psychopath Inside (Jan 29, 2014) Här

NEJ - Psykopater är inte intelligenta

NEJ, psykopater är inte intelligenta, deras skadade hjärna sätter stopp för det. Alla som haft med dessa våldsverkare att göra är väl medvetna om att så är fallet. Av den anledningen så kan bl.a., nedan studie också vara av intresse;
Psychopathy: Relations with three conceptions of intelligence. By; Watts AL, Salekin RT, Harrison N, Clark A, Waldman ID, Vitacco MJ, Lilienfeld SO. Personal Disord. 2016 Jul;7(3):269-79. Här

"Mobbare" kan inte sätta stopp för "mobbning"

Avslutningsvis, läste häromdagen bl.a., Lars Berns inlägg, Okunniga och obildade politiker har tappat kontrollen Här Ja, en 'ledare' bör givetvis både vara utbildad samt ha arbetslivserfarenhet inom sitt område men, viktigast av allt, är att han/hon har ett samvete, empati och bl.a. moral, något som många, om inte alla av våra politiska ledare tycks sakna. Detta i sin tur, bl.a., anledningen till att "mobbare" kan fortsätta att "mobba", inom familjen, i skolan, på våra arbetsplatser, ja oavsett var de befinner sig.

Ledare som själv är "mobbare" kan inte sätta stopp för "mobbning", den ekvationen går inte ihop. De "lagar" vad bl.a., beträffar familjevåld och "mobbning" handlar således bara om att lura och bedra. Det är tomma ord för att vagga in, intet ont anande människor i en falsk trygghet.

 

(Nov. 22, 2017)

 

 

 

 

 

 

© 2003-2017 E.V.A.H.org