Hem

 

 

Smutskampanjen

Med sina insinuationer och lögner kan den här våldsverkaren lura en hel del människor i början. När "dammet" väl har lagt sig finns endast de mest lättlurade och de som med egen illvilja stött våldsverkaren (d.v.s. andra psykopater) kvar vid våldsverkarens (hans/hennes) sida.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Den här våldsverkaren är inte psykiskt sjuk eftersom han/hon inte har några vanföreställningar. Det handlar i stället om, otroligt nog, ett medvetet och utstuderat våld i syfte att "knäcka" livslusten/döda "offret".

Avund ligger bakom allt förtal.

Det är inte lätt att skydda sig mot en 'smutskampanj'. Merparten ärliga människor kan inte föreställa sig att någon annan skulle kunna gå så långt som att ljuga ihop något för att på så sätt få någon annan att framstå i en dålig dager, så de tror på psykopatens lögner. När det verkliga "offret" väl får reda på vad som har sagts (bakom ryggen), så har alla redan vänt sig emot henne/honom.
Att komma ihåg - Normala människor, vilka har ett samvete och empati, smutskastar inte andra bakom deras rygg. Detta är något som endast fega psykopater gör som i sin tur inte vågar stå för vad de säger, vilket är anledningen till att det sker bakom "offrets" rygg.
Mer läsning Här

Hur vet du att du har med en feg psykopat att göra?
Jo, allt förtal sker bakom ryggen på "offret". "Offret" har därmed inte en chans att försvara sig mot de falska anklagelserna.

Elakt sladder = En psykopat i farten

Psykopater saknar bl.a., kompetens varpå de gör allt i sin makt för att smutskasta de som är duktiga, dvs., de som klarar av saker som psykopaten inte gör. För att inför sig själv bekräfta att han/hon är "bäst", "bättre än alla andra" (psykopaten har en förhöjd självuppfattning/grandios) så anklagar psykopaten sitt "offer" för saker som han/hon själv är skyldig till för att på så sätt samtidigt "rentvå" sig själv (Se, Projisering). Har psykopaten stulit så anklagas "offret" för stöld, är psykopaten pedofil, så anklagas "offret" för att vara det osv. Till sin hjälp tar psykopaten likasinnade, alltså andra psykopater, eftersom denna grupp av individer saknar ett samvete och empati, dvs., förutom att de saknar skam och skuldkänslor (saknar "spärrar") så är de tillika sadister, dvs., individer som njuter av att skada andra, något som f.ö. är märkbart redan i unga år (Se bl.a., Här)

Det handlar om en sjuklig avund som i sin tur leder till ett sjukligt hat och som i värsta fall kan leda till döden för den som fallit "offer". Anledningen till att vi fortfarande "dras med mobbning" på arbetsplatsen, i skolan, i hemmet men även i samhället som helhet, beror på att den här typen av våldsverkare har "mobbat" sig fram till höga positioner inom så gott som alla arbetsområden, inte minst inom politiken, där den här typen av individer, som förutom sitt stora makt och kontrollbehov över andra även njuter av att skada, t.ex., höga skatter (nu senast även uppbyggda på bedrägeriet "global uppvärmning"/CO2 - "regeringen" och "företagsledare" samverkar för att 'roffa åt sig' så mycket pengar som möjligt och medborgarna får mindre att leva på), farliga "vaccin" (orsaka skada och samtidigt tjäna pengar) , GMO (skada och pengar) , ett korrupt rättssystem osv.

"In some cases, the narcissist has stolen something of value from you, like your job or reputation - something you have every right to get back from the damned thief. You stop being a victim when you win justice and get it back, period."
Vandalizing the Images of Other People Klicka Här

Samma 'mönster' går igen, psykopaten;
1) Idoliserar
2) Nedvärderar
3) Smutskastar
4) Förföljer

sitt/sina "offer". Det kan handla om en arbetsrelation, kärleksrelation eller t.ex., en släkting, oavsett så repeterar sig 'mönstret' gång på gång eftersom det handlar om samma neurobiologiska skador. (Se Forskning - Barn klicka Här, "Vuxna" klicka Här

För de som fallit "offer" besök även gärna Dr. Robert Hares hemsida som ämnar hjälpa dem som hamnat i en relation med en psykopat. (Robert Hare, även forskare och bl.a., författare till boken Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us (Utan Samvete) på svenska Psykopatens Värld
"The aftermath of psychopathy as experienced by: romantic partners, family members and other victims"
Klicka Här

Vem som helst kan bli smutskastad/förtalad av en psykopat, det kan handla en arbetskamrat, chef, (f.d.) partner, släkting eller någon annan. Det handlar alltid om ett medvetet utstuderat våld i syfte att skada/döda "offret". Psykopater är tillika sadister, de NJUTER av att skada andra, något som vi f.ö., idag har "bildbevis" på, 'njutningscentrat' i hjärnan lyser upp då de skadar någon annan, nedan en studie i fråga om barn, ja det handlar om medfödda skador på hjärnan som visar sig redan i tidig ålder och består livet ut. Psykopater är vad man i vardagstal kallar för "mobbare" och de "mobbar var än de befinner sig.
Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation (2008) pdf. Klicka Här
För mer info., se även, Seriemobbaren Här och Här

Ju mer du vet desto bättre kan du skydda dig själv! Lär dig så mycket du kan så snabbt som du kan.

På arbetsplatsen

För att få bort personen som väcker psykopatens avund och därmed vrede, från arbetsplatsen så trakasseras "offret" på alla sätt och vis. En vanlig 'metod' som psykopater använder sig av är att insinuera och anklaga "offret" för saker som han/hon själv är skyldig till (se projisering). Att sprida osanna rykten om någon annan är inga problem för en psykopat som saknar ett samvete (total avsaknad av skam och skuldkänslor) och empati. För det mesta så sker allt bakom ryggen på "offret" (psykopater är fega och vågar inte ta ansvar för sina handlingar) varpå "offret" inte får en chans, att på ett tidigt stadie, bemöta anklagelserna. I andra fall sker det mer "öppet" t.ex., med hjälp av bl.a., internet där psykopaten bl.a., under ett påhittat namn 'smutskastar' "offret" eller utnyttjar andra till att göra det, t.ex.., genom sina "kommentarer". Namnet på "offret" undanhåller man eftersom det handlar om förtal. Smutskampanjen vilken är uppbyggd på lögner kan jämföras med forna tiders "häxjakt" vilket talar om för oss att psykopater har funnits med oss under en mycket lång tid.

Anledning bakom en 'smutskampanj' ligger i att psykopaten känner sig underlägsen vilket i sin tur bl.a., beror på att han/hon saknar kompetens. Genom att sprida falska och illasinnade rykten om "offret" så får psykopaten också makt och kontroll över sitt "offer" vilket i sin tur får psykopaten att känna sig "överlägsen". (Sjukt men dessvärre sant). Våldsverkarens sadistiska läggning träder nu också fram eftersom han/hon vill göra det hela till en så smärtsam upplevelse som möjligt för "offret". Till sin hjälp tar våldsverkaren allt och alla som han/hon kan manipulera, lura och de som av egen illvilja vill delta. Dessa personer används sedan som våldsverkarens "redskap"/ "förlängda arm"/ ställföreträdare och utnyttjas för att sprida ryktena vidare eller på annat sätt trakassera och terrorisera "offret". Våldsverkarens avundsjuka och hat är så ofattbart djupt att han/hon inte drar sig för att ta död på sitt "offer" eller försöker manipulera någon annan till att göra det. Ta alla hot på allvar och lita på din "magkänsla", om något inte känns rätt så ta försiktighetsåtgärder.

Våldsverkaren sjukliga avund och sjukliga hat gör att han/hon till varje pris måste förstöra "offrets" namn och rykte vilket görs genom att insinuera/sprida ut falska och elaka rykten om "offret".

När det börjar "brinna runt knutarna" så gör psykopaten allt i sin makt för att inte bli 'upptäckt/avslöjad. Att göra sig "vän" med de personer som annars skulle ha stött "offret" är ett sätt. Beroende på psykopatens "status", så kan det handla om allt från, speciella "fördelar", "gåvor", "berömmelse" till "priser". Många gånger är pengar inblandade, eftersom pengar, av psykopaten, används som ett "styrmedel". Allt i syfte att isolera "offret" och därmed göra det lättare för psykopaten och hans/hennes anhängare att "attackera". Det handlar alltså om ett mycket cyniskt, medvetet och utstuderat våld.

En taktik som den här typen av våldsverkare använder sig av är att sätta upp en person mot en annan och detta eftersom han/hon då slipper ta ansvar för sina handlingar. Våldsverkaren kan då säga; "Nä, det var inte jag, det var han/hon som sa/gjorde det". Se; fast i trotsåldern. Du som arbetar med barn bör vara speciellt uppmärksam eftersom den här våldsverkaren inte drar sig för att utnyttja dessa intet ont anande personer i sin kampanj att förnedra sitt "offer". Så fylld av hat och ondska är den här våldsverkaren, till den milda grad, att ingen kan tro (om de nu själv inte blivit utsatta för den här typen av våld) att någon skulle annan skulle kunna vara så medvetet elak.

Att utnyttja andra är givetvis ett sätt för våldsverkaren att slippa ta ansvar för sitt eget handlande. Våldsverkarens sjukliga beteende försätter därför en hel del människor i en mycket besvärlig situation när dessa väl inser att de blivit bedragna och utnyttjade. De flesta känner sig då dumma och drar sig sakta men säkert undan. De enda som till sist omger våldsverkaren är de mest naiva och de som, liksom våldsverkaren, känner sig underlägsna "offret" och har därför deltagit av egen illvilja.

Våldsverkaren gör allt för att få andra att ta avstånd från "offret", göra så att han/hon känner sig isolerad och ensam. Detta är en välkänd taktik som våldsverkaren använder sig av för att psykiskt "knäcka" sitt "offer".

De rykten som sprids av våldsverkaren innehåller vanligtvis ett litet "korn" av sanning som våldsverkaren har förvrängt till sin fördel. Våldsverkaren använder sig av den här metoden för att få de rykten som han/hon sprider att verka så trovärdiga som möjligt. En annan välkänd metod är att sätta upp en person mot en annan för att sedan utnyttja en av personerna till att göra ner den andra samtidigt som lögnerna då givetvis också framstår som att vara mer sanningenliga. Genom att insinuera och sprida rykten/lögner om sitt "offer" så får våldsverkaren också den uppmärksamhet som han/hon så innerlikt eftertraktar. Genom hans/hennes lögner så förvandlas således, de goda till onda, de kapabla till okapabla, de med moral till att framstå som omoraliska osv.

Våldsverkaren förvränger "offers" ord och handlingar till sin fördel och kan därför lura en hel del personer i början. Anledningen till detta är att vi förväntar oss att andra människor talar sanning.

Smutskampanjen tjänar en rad syften, 1) genom att förnedra "offret" så höjer våldsverkaren sin egen självkänsla 2) genom sina insinuationer och rykten/lögner om "offret" så gömmer våldsverkaren sitt verkliga "jag". Detta eftersom alla de elaka rykten som han/hon sprider ut om "offret" i själva verket handlar om våldsverkaren själv. Se; projicering 3) Genom att ljuga för och manipulera sin omgivning så får våldsverkaren också utlopp för sitt kontrollbehov, "Jag har kontroll över situationen och bestämmer vad som händer härnäst ". 4) Våldsverkarens sadistiska sida tillfredsställs även den genom att han/hon ser till att förvränga "offrets" ord och handlingar till sin fördel allt medan hans/hennes "trupp", de naiva och de som med egen illvilja deltar, "applåderar" och hjälper till för att få "offret" på fall.

Bakom "offrets" rygg inleder våldsverkaren en förtalskampanj utan like. För honom/henne finns inga spärrar. Den här våldsverkaren använder sig av allt och alla för att tillintetgöra sitt "offer". Därför bör man alltid ifrågasätta och ta reda på fakta när man hör illasinnade rykten.

Våldsverkaren och dennes anhängare ser till att "offret" förstår att något är på gång men ser samtidigt till att hålla allt så hemligt som möjligt. (Notera fegheten i det hela) Våldsverkaren vill på detta sätt "förvirra" och "förlama" sitt "offer" så att han/hon inte kan ge igen innan de elaka ryktena slagit rot. Psykningen medför att "offret" hamnar i obalans och börjar må dåligt. I detta skede så slår våldsverkaren till för att fullkomligt tillintetgöra sitt "offer". Det handlar med andra ord om ett mycket cyniskt och utstuderat våld. Våldsverkaren visar härmed sitt rätta ansikte allt medan hans/hennes "anhängare" (vetande/ovetande) hejar på.

Anledningen till att allt sker bakom "offrets" rygg/ i det fördolda, är så att våldsverkaren i lugn och ro kan projisera alla sina egna brister och fel på "offret" innan han/hon förstår vad som är på gång. Se; projicering Efter ett tag så förstår givetvis "offret" att något är på gång men då är det för sent att göra något åt det hela och ingen säger något. I detta skede så vill våldsverkaren gärna att "offret" skall "ge igen" på ett eller annat sätt. Om "offret" börjar ställa en mängd "konstiga frågor " så kommer han/hon att ses som förvirrad/tokig, ställer "offret" våldsverkaren mot väggen så kommer han/hon att framstå som elak och hämndlysten o.s.v. Alltså, skulle "offret" börja reagera på det som sker runt omkring henne/honom så kommer detta att snabbt av våldsverkaren, vridas till hans/hennes fördel. Våldsverkaren, om han/hon skulle tillfrågas, kommer givetvis att neka till att något är på gång och likaså hans/hennes "anhängare".

Våldsverkaren vill också få "offret" att känna sig osäker (Hörde jag rätt, tolkade jag hans/hennes kroppsspråk fel?osv.) och skuld över det inträffade. Den här våldsverkaren gör allt för att få sitt "offer" i obalans. Den här typen av psykiskt våld leder mestadels till att "offret" tvingas sjukskriva sig eller lämna arbetsplatsen varpå våldsverkaren är snabb med att påpeka t.ex. hur svag (kunde inte stå upp och försvara sig själv), inkompetent, patetisk, lat, förvirrad, hämndlysten, lätt irriterad, aggressiv, känslokall, pervers, överkänslig mm., "offret" var d.v.s. allt det som våldsverkaren i själva verket är. Se projicering

Psykisk trakassering kan givetvis visa sig på en rad olika sätt så som att "offrets" saker försvinner, information undanhålls, porrbilder skickas via e-post, porrtidningar t.ex. läggs på en stol intill "offrets" skrivbord, det tisslas och tasslas bakom ryggen, han/hon blir dagligen utsatt för negativa kommentarer, hot och anklagelser mm. Allt i syfte att hävda sig själv och "knäcka" "offret" vilken är föremål för våldsverkarens avund. Till slut så väljer "offret" att antingen sjukskriva sig eller lämna arbetsplatsen varpå Våldsverkaren sätter i gång en "smutskampanj" utan like för att "straffa" "offret" eftersom han/hon inte ville delta i den "sjuka leken" längre (Jag skall nog visa vem som bestämmer).

Den här typen av våldsverkare är en "mästare" på att skapa ett fullständigt kaos. Våldsverkaren gör detta genom att bl.a. säga olika saker till olika personer, vilka var för sig tror att dem har hört sanningen. Ingen får ett ordentligt grepp om vad det är som pågår och ingen säger något av en rad olika anledningar. Våldsverkaren har nu kontroll över situationen vilken i sig är mycket lätt föränderlig beroende på en rad olika faktorer. På sätt och vis kan man säga att omgivningen får en inblick i det kaos som ständigt råder i våldsverkarens egna huvud. Inte förrän "dammet" har lagt sig så får omgivningen reda på sanningen varpå de flesta väljer att ta avstånd från våldsverkaren. Detta mönster är något som gång på gång upprepar sig men våldsverkaren lär sig inte av sina "misstag" och än mindre verkar han/hon bry sig. För våldsverkarens del så tycks det handlar om spänning och om att tillfredställa sina egna behov.

Tanken bakom att sprida ut illasinnade rykten om "offret" är att ge honom/henne fruktansvärda skam och skuldkänslor, till den milda grad att personen i fråga överväger att begå självmord, något som tragiskt nog också har hänt allt för många som har drabbats av detta perversa våld.

Om och när "offret" ger igen så kommer våldsverkaren att själv spela "offer" för att få det verkliga "offret" att framstå som elak och hämndlysten. Än en gång så visar våldsverkaren sig hur patetisk, ynklig och feg han/hon i själva verket är. Knepen som våldsverkaren använder sig av är många och varierande så ett gott råd, om du blivit utsatt, är att hur arg och upprörd du än blir strunta i våldsverkaren och i hans/hennes anhängare och försök att skydda dig själv genom att "bygga upp en mental mur" mot elakheterna. Håll i minnet att den här våldsverkaren är extremt hämndlysten och inte skyr några medel så se till att också skydda dig fysiskt också.

Prata med de som du kan lita på men låt aldrig våldsverkaren se att du blir upprörd. Han/hon njuter nämligen av all uppmärksamhet, bra som dålig. Att inte ge igen är givetvis oerhört svårt för den som fallit "offret" med tanke på hur fruktansvärt kränkt han/hon har blivit. Handlar det om dig så försök att uthärda, det kommer att bli bättre. Detta betyder givetvis inte att du inte skall försvara dig, men gör det i så fall bara en gång. Försök också att inte fastna på de "krokar" som våldsverkaren använder sig av för att återfå kontroll över situationen.

"Psykopaten letar efter 'offer' som han/hon avgudar och vill efterlikna. Psykopaten är medveten om att han/hon aldrig kan bli som "offret" och därför måste han/hon skämma ut, förnedra och tillintetgöra personen i fråga, för att på så sätt, själv må bättre. Genom att nedvärdera 'offret' så försöker psykopaten förstöra den elaka fienden som existerar i hans eget huvud."
Dr. J. Reid Meloy, The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics, and Treatment

Våldsverkaren gör allt för att få "offret" att reagera och lurar även andra till att försöka få "offret" att öppna sig eller ge igen (s.k. öppen manipulation) Den här typen av våldsverkare är livrädd för att bli upptäckt gör allt för att dölja sitt rätta "jag". Försvarsstrategi: Nappa inte på kroken. Bry dig inte, låt våldsverkaren och dennes anhängare springa och sprida ut sin smörja och de naiva och lättlurade tro på det. Förr eller senare så kommer de som har fått ta del av lögnerna att förstå vad våldsverkaren är för en person för att sedan börja dra sig undan. Bara de mest outbildade, oförståndiga och illvilliga kommer att fortsätta stå vid hans/hennes sida. Hur känslomässigt smärtsamt det än är så se till att ta hand om dig själv, gör avslappningsövningar, motionera, prata med personer som du kan lita på mm. Gör allt för att få dig själv att må bättre så att du inte far illa ut, psykiskt och eller fysiskt.

Psykopaten skapar snabbt ett nätverk av människor som han/hon lyckas föra bakom ljuset eller som själv vill delta (andra psykopater). Anledningen till att psykopaten, till en början kan lura andra, är att dessa individer inte ifrågasätter eller tar reda på fakta när de hör ett rykte. De "sväljer" allt med "hull och hår" och detta är ytterst tragiskt, speciellt för den som fallit "offer". Utbildning är därför "nyckeln" till att stoppa detta psykiska våld.

Grunden till den här typen av våldshandling ligger i våldsverkaren alltid kokar av ett sjukligt hat mot allt och alla. Våldsverkaren gör allt för att dölja sin "mörka sida", för att inte bli "upptäckt", men rätt som det är så "kokar det över" vilket kan visa sig på en rad olika sätt så som t.ex. förnedra, trakassera eller t.o.m. undanröja "måltavlan" för deras vrede. Den här våldsverkarens avundsjuka och hat är så djup att han/hon helst vill se sitt "offer" död. Ett sätt som våldsverkaren använder sig av för att uppnå detta "mål" är att bl.a., få "offret" att känna en sådan skam och skuld över det inträffade, att han/hon till slut begår självmord. Ett annat sätt är att utnyttja andra för att trakassera och terrorisera "offret" till den grad att han/hon slutligen "stressas" till döds, t.ex. får en hjärtattack, hjärnbödning eller något annat som då förhoppningsvis skall leda till döden. Fungerar inte detta så drar sig inte den här våldsverkaren för att själv mörda "offret" eller manipulera andra till att skada/döda honom/henne. Det handlar om ett ofattbart hat.

Integritet och ett samvete påminner dessa våldsverkare om något som de saknar. De hatar därför personer som besitter dessa egenskaper, till den milda grad, att de till varje pris MÅSTE förgöra dem. De vill inte, under några omständigheter, bli påminda av vad de inte har och aldrig kan få.
Dr. Roger Melton
Klicka Här

För de som inte har fallit "offer" för detta våld så kan det verka som overkligt att en sådan ondska kan finnas inom någon annan, för hur kan någon vara så medvetet elak? Men en sådan ondska existerar och den beror på skador på hjärnan. Anledningen till att sådana här våldshandlingar tillåts fortsätta ligger förmoddligen i allmänhetens och makthavarnas okunskap angående den här typen av våld. Det är därför så oerhört viktigt att så många som möjligt får ta del av denna information så att vi kan få dessa våldsverkare testade (ja, det går) och avlägsnade från våra arbetsplatser. Se vidare; Vad skall vi göra med dem?

Våldsverkarens mun är hans/hennes värsta vapen.

Den här våldsverkaren tar hjälp av alla som inte ifrågasätter fakta eller som själv är lika illasinnade och därför vill göra sina egna tråkiga liv lite mer "spännande". Man behöver bara titta på ledare så som Hitler eller någon annan tyrann för att se samband, vilka omgav sig av lika illasinnade individer.

Vålder trappas hela tiden upp!!!

För dig som fallit "offer" så kan du lugnt räkna med att bli "påhoppad" gång på gång.
Våldsverkaren är besatt av att "kleta" ner dig med sina egna perversa aktiviteter och fantasier för att på så sätt "rentvå" sig själv från några misstankar. Detta djupt inrotade drag gör att han/hon till sist avslöjar sig själv för sin omgivning. Åhörarna drar sig sakta men säkert tillbaka förödmjukade över att ha blivit lurade och våldsverkaren står kvar utan någon "publik", detta är hans/hennes öde.

Och. . .

"If you know the person he is telling you something strange about, compare the accusation with your own observations. A narcissist will have ignored that person's real faults and smeared one of his or her virtues as a vice! And, if you know the narcissist, you'll find the narcissist himself is guilty of the very thing he's accusing this other person of."
Vandalizes Others' Images (Kathy S. Krajco avled 2008 och sidan finns inte mer) Klicka Här

"They vaunt themselves on others for the same reason a drunk drinks: to feel better. And like a drunk, they develop a tolerance for their drug. The more powerful they are on you, the more they humiliate you, the better they feel. So they are wanton. They go hog wild and ruin whole lives and careers. They make people social outcasts by spreading vicious lies about them. In positions of power they don't just bully and fire, they blackball. Their bullying or slander in the school or workplace are often crimes but seldom reported."
(Kathy S. Krajco avled 2008 och sidan finns inte mer) Klicka Här

"Thus people with NPD enmesh their prey in a web that is a Catch-22: Nobody will believe the victim. In fact, a narcissist often taunts the victim by daring him or her to try to get anyone to believe their complaint."
(Kathy S. Krajco avled 2008 och sidan finns inte mer) Klicka Här

* * * * * * *

"Vår godtrogenhet är störst om det som vi minst känner till. Och eftersom vi känner oss själv minst, så är vi redo att tro på saker som sägs om oss. Där i ligger den mystiska kraft av både smicker och skvaller."
Eric Hoffer

”Var kall som is, ren som snö, och du skall undvika skvaller”
Shakespeare, Hamlet

Oftast är det bästa försvaret att fullkomligt avlägsna dig från våldsverkaren och de som han kan lura. Olyckligtvis så betyder detta även många gånger, våra närmsta vänner och familjemedlemmar. Han kommer att jobba hårt på att hålla grupperna av människor åtskilda. Naiva, lättlurade människor kommer kanske för all tid att vara försvunna ur våra liv. Vi klarar oss genom att uppträda med grace och värdighet. Sätt inte igång med att kasta "skit" tillbaka eftersom de saker du säger kan användas mot dig men låt dem som sprider lögnerna vidare få klart för sig att de kan bli kallade som vittnen angående den som har gett upphov till dem.

På den humoristiska sidan, här är något som vi har hört ifrån en av våra medlemmar, ”Människor sa till mig att han kallade sin första fru för en yx mördare”. ”Oh, kära nån', Jag undrar om han har slutat upp med att ta sin medicin igen?” ”Det där är precis samma sak som han sa om dig!” Förslag till svar, (lätt skrattande och en vink med ögat) ”Tror du på honom?”

"Lite anade jag att våldsverkaren noterade allt jag sa och gjorde. Han/hon gjorde detta för att sedan kunna förvränga och vrida sanningen till sin fördel. Lögnerna användes sedan i smutskampanjen mot mig."
okänd


"The Smear Campaign: Conning the victim’s friends, family and anyone else the psychopath can think of."

"When a person tries to end a relationship with a psychopath, the psychopath loves to play the victim to anyone who will listen. The psychopath tries to recruit everyone over to his side, to get them to believe his version as to how things went down. (translation: his pack of lies). Perhaps he stole you blind, routinely psychologically abused you in manners you never previously knew even existed, or maybe he slept with every bartender in town, and also slept with half the women on your block, with you walking in and finally catching him red-handed in the middle of the act.

Forget what you just read, because the psychopaths version of events that he will tell to your family and friends will not even remotely resemble any of the above. He will have no idea why you are being so heartless. Yeah, sure maybe he has a few faults, who doesn’t, but nothing serious and besides he is working on those. Too bad you won’t meet him halfway, particularly after all he has done for you (expect a long list) and work on a few of your own faults. Because you, whom he loves so much and thus he can’t believe you are actually being so cold hearted as to treat him like this, are full of faults, but he is willing to be there for you, to be loyal and work through any problems. Expect to have all your fabricated faults, possibly including the fabricated guy he caught you in bed with, cleverly woven into his story of undying love and loss since you left him.

The sad thing about the smear campaign is that some people who have known you since you were in diapers will find themselves actually beginning to doubt you and your integrity because the psychopath sounds so convincing and they cannot imagine that a person would deliberately make up such stuff. And besides, he does sound broken hearted and as if he really does loves you, bless his heart. And all the while the psychopath is telling these lies and seeing people fall for them, he is thinking sucker with regards to them and gotcha in regards to you.

Most psychopaths engage in the smear campaign, and it makes one wonder if they all slide out of the womb clutching the same edition of a psychopathy handbook. So, be prepared for the psychopaths attempt to tarnish your reputation and paint himself as the victim of you.

But the psychopaths smear campaign is not limited to just his romantic relationships. The psychopath will also engage in smear tactics with people they work with and wish to undermine, or anyone else they perceive to be an obstacle or who they feel have crossed them in some manner."

Citat från, Victims of psychopaths Här (Sidan har lags ner)

För de som hamnat i en relation med en psykopat, se även Sociopaths and their smearcampaign Klicka Här

Red Flag: Vandalizes Others' Images Klicka Här

Thursday, April 10, 2008
Narcissism: Vandalizing the Images of Other People
To create the work of art that is their grandiose false image, narcissists
Klicka Här

Character assassination Klicka Här

The Role of Defense Mechanisms in Borderline and Antisocial Personalities Klicka Här

Fick, 2004, tillåtelse av en person som kallade sig 'femfree' att översätta följande avsnitt. Troligtvis är materialet skrivit av någon som råkat illa ut, författarens namn saknas. Hur som helst så bör man definitivt inte ta några råd från de som bedrev sidan, speciellt efter det att en diagnostiserad psykopat (Sam Vakning) blev en "rådgivare" och den information som framkommit om personen som drev sidan sedan jag översatte följande inlägg. Mer information, se delsidan "Psykopat" Här. Orginalet finns, än så länge kvar Här (Har tagit skärmdumpar om i fall sidan skulle "försvinna". Eftersom det är en mycket bra beskrivning, som troligtvis är skrivit av ett "offer", på vad som vanligtvis händer efter en relation med en psykopat så låter jag översättningen ligga kvar.

Våldsverkarens smutskampanj (The Smear Campaign of the Abuser Här)

"Jag tror att samtliga av oss kan relatera till de knep som vår våldsverkare använder sig av för att rekrytera sina anhängare och de sätt dem använder sig av för att sprida lögner, elakt projisera (kleta ner oss med) sina egna brister, peka på oss, gå bakom vår rygg, och den falska ryktesspridning som är uppbyggd av pikar och elaka insinuationer. Det här sättet att samla i hop sin "trupp", de som av egen illvilja vill stödja dem, är en väl använd taktik av de personlighetsstörda för att skydda sig själv mot att bli avslöjade. Det är med andra ord ett effektivt sätt att dölja sin egna perversa läggning.

Dessa våldsverkare rekryterar hänsynslöst våra familjemedlemmar, närmsta vänner, arbetsgivare, arbetskamrater och konkurrenter allt medan han/hon försöker att bygga upp ett slags stöd för att skydda sig själv mot att bli avslöjad. Hans/hennes, för egen vinnings skull smutskampanj sätter i gång. Ord kan inte beskriva den smärta som man får utstå. Håll i ordentligt, det kommer att bli en ondskefull och skumpig "åktur". Förvänta dig inte att andra personer kommer att förstå. De känner inte till den här typen av våldsverkare - ännu!

Dessa våldsverkare kommer att förödmjuka/slänga och snabbt bryta all kontakt med oss för att sedan påstå att han/hon är det verkliga ”offret”. Vi kastas in i en roll där vi måste försvara oss mot hans lögner. Våldsverkaren har ingen förståelse för den grad av smärta och den känslomässiga förödelse han förorsakar. Han kommer aldrig att känna den smärtan. Hur som helst så kommer han bara att lyckas en viss tid eftersom andra människor inte förstår den här "slå till först" taktiken som de mentalt störda använder sig av. De har ingen personlig erfarenhet av det och kan därför inte känna igen den här strategin. Han hävdar i stället att själv fallit ”offer” och njuter av den uppmärksamhet som detta skapar.

Hans ”offer” framstår att vara hämndlysten i sina försök att motbevisa hans anklagelser. Eftersom han nu leker "offer" så ser de som nu rekryterats av honom, honom som det verkliga ”offret”, ynklig och i behov av hjälp. Sorgligt nog så kommer våldsverkaren vanligtvis att trappa upp sin smutskampanj och det verkliga ”offret” kommer således att bli föremål för en grupp-attack. De som blivit förda bakom ljuset och de godtrogna rekryten tar ofta upp våldsverkarens orsak och kommer att arbeta som hans allierade vid sidan av honom. Nu träder våldsverkaren ut ur bilden allt medan hans naiva och okunniga medhjälpare gör smutsjobbet åt honom.

Om någon försöker att prata om hans falska anklagelser, så håll upp handen (så som i stopp här!) och säg något så som, ”jag vill inte höra någonting om honom. Han ljuger." Säg inget mer. Detta kan ha en otrolig effekt och leda till att de börjar fundera på om det som de har hört stämmer. De flesta kommer själv snabbt att förstå. Vi behöver inte försvara oss mer än så. Sådant "sladder" är mycket barnsligt. Om det fortsätter: "Min advokat föreslår att jag varnar människor, att om detta förvandlas till ett åtal för grovt förtal så kommer de att bli indragna". Även då du kanske blir frestad av att höra någonting angående honom så är det bäst att avsluta all sådan kontakt.

"Han säger till dem som är villiga att lyssna (eller tjuvlyssna) att han egentligen aldrig ville ha den här förbindelsen - i alla fall, relationen var dömd från början på grund av att hans fru (eller partner eller vän eller chef) behandlade honom på ett oerhört nedvärderande sätt och utnyttjade honom för egen vinnings skull. "The Relief of Being Abandoned" ( Lättnaden av att bli övergiven) av Dr. Sam Vaknin http://samvak.tripod.com/abuse14.html

Om allt annat misslyckas så kommer narcissisten att rekrytera vänner, kollegor, partnern, familjemedlemmar, rättsväsendet, institutioner, grannar – i sort sett, en tredje part – för att utföra hans/hennes jobb. Han använder sig av dessa för att locka, framtvinga, hota, förfölja, framföra, dra tillbaka, fresta, övertyga, trakassera, meddela och på annat sätt manipulera sitt ”offer”. Han kontrollerar dessa ovetande instrument precis som han planerar att kontrollera sina ultimata byten. Han använder sig också själv av dessa metoder och knep. När ”jobbet” sedan är gjort så gör han sig ovillkorligen av med dem som har stöttat honom. The Spouse / Mate / Partner of the Narcissist - Sam Vaknin, http://samvak.tripod.com/faq6.html

Våldsverkaren befinner sig nu på toppen och är på väg nedåt. Den här våldsverkaren kommer inte att vara ett dugg sjyst men kommer till slut att misslyckas. Sakta men säkert så kommer hans nya anhängare få reda sanningen. De börjar ana hans verkliga motiv och ifrågasätta hans handlingar, sakta kommer de att dra sig undan och ge sig i väg. De som stannar kvar är de mest korkade. Deras dåliga omdöme genom att stödja honom är märkbart. De som stödjer våldsverkaren gör det endast av egna illasinnade skäl.

Det här mönstret upprepas gång på gång och genomsyrar våldsverkarens liv. De flesta av oss kommer att användas som måltavlor på det här sättet.

”Offrets” skadade känsloliv gör att de vill hämnas, få vedergällning och få upprättelse men hans ”offer” som fortfarande lider av alla de oväntade elaka lögnerna och avståndstagandet kommer att finna liten tröst i sina tankar om vedergällning. Din våldsverkare förväntar sig dina böner om upprättelse och förväntar sig att du skall ge igen. Han har satt masken på kroken men din styrka, ser du, kommer från att inte nappa på det här sorten av attack.

Med tiden så kommer den här våldsverkarens åhörare att överge honom. Dem som han har arbetat så hårt på att vinna över på sin sida då han spelade ”offer” har gett sig i väg. Hans handlingar kommer att fjärma dem som fortfarande befinner sig vid hans sida. De börjar undvika honom som pesten alltefter som hans lögner och handlingar uppdagas.

Vi kan kanske 'nypa det i ändan' genom att förvänta och känslomässigt förbereda oss på det här vanliga gensvaret av de mentalt störda.

Till sist så finns det inte längre några åhörare som är villiga att lyssna. Detta självförvållade öde kommer från hans eget uppförande. Så småningom möter våldsverkaren förödmjukelse och blir avslöjad och kommer att drar sig tillbaka in i en sista avskildhet. Långt efter det att vi har läkt och gått vidare, framstår denna sista akt av svek som det som vi mest kommer ihåg. Vår slutgiltiga seger är den bitter/söta ironi som vi finner i att se honom framställa sig själv som ett ”offer” allt medan han fortsätter sin livslånga inrotade vana att skylla på andra och de sista åhörarna som kommer att lyssna på lögnerna är de väggar som han omges av. "

 

De som ställer sig på psykopatens sida och hjälper till med att sprida osanningar om den som fallit "offer", är oftast själv psykopater, vilka njuter av att skada. Normala människor med ett samvete och empati som tillika är känslomässigt mogna beter sig inte på det viset.

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013