Hem

 

Länkar av intresse;

 

 

 

Svensk psykiatri och det s.k. "rättsväsendet" är uppenbarligen politiskt styrt
- Någon annan förklaring för galenskapen tycks inte finnas

Svensk psykiatri skall "bota" psykopater med hjälp av rollspel? - Gangsterlandet Sverige
i följande "studie", Field Reliability of the Psychopathy Checklist-Revised Among Life Sentenced Prisoners in Sweden. (okt. 2013) Här Av; J. Sturup, JF Edens, K Sörman, D Karlberg, B Fredriksson och M Kristiansson, så uttrycker de bl.a., sin "oro vad gäller tillförlitligheten av PCL-R inom det rättsliga området." Till bakgrund för denna "oro" ligger troligtvis det akademiska "bråket" som uppstod 2010, mer bl.a. Här och Här Den verkliga bakgrunden till denna "oro" är uppenbarligen att man inom rättsväsendet och psykiatrin inte vill använda sig av instrumentet för att uppdaga psykopater, tydligen vill "psykiatrin" och "rättsväsendet" skydda dem. Tala om att kränka "offret" än en gång.

I följande artikel, Hon ser bakom våldets ansikte (2012) Här så berättar rättspsykiatern Marianne Kristiansson (ev av författarna till ovan "studie") "om sitt tredje forskningsintresse, som handlar om hur våldsbrottslingar ska kunna behandlas. Här används simuleringar med hjälp av filmer, där den som tittar kan välja hur gärningsmannen i filmen ska agera." Hur galet är inte detta??? Tala om en ytterst inskränkt syn på våld och att fullkomligt göra bort sig.

Vidare går det att läsa, "Kriminalvården är intresserad av metoden och man har skapat en film som beskriver våld mot kvinnor. Snart inleds en större jämförande studie där dömda förövare får behandling antingen med hjälp av filmen om kvinnovåld eller med dagens metod som bland annat bygger på rollspel." Galet går över gränsen för galenskap! Man saknar ord. Uppenbarligen förstår de inblandade inte innebörden av misshandel eller så vill de inte fårstå. Än mindre vill de uppenbarligen straffa förövarna, män som kvinnor. - Skrämmande!!!

Kvinnovåld? Både män och kvinnor råkar rejält illa ut i greppet på en psykopat och dennes familj. Som experten på misshandel, Leslie Morgan Steiner säger, det är en omsorgsfullt iscensatt fysisk, ekonomisk och psykologisk fälla". Det handlar alltså om ett medvetet utstuderat våld i syfte att skada/fullkomligt förgöra "offret" och bakom den här typen av cyniska våld finner vi psykopater och dessa skall "kriminalvården" "bota" med rollspel??? Merparten av misshandlare slår inte sin partner. Man saknar ord! . Något förtroende skall man absolut inte ha för svenskt "rättsväsende" eller "psykiatri". Tala om "politiker" och "professionella" i samarbete. Vi lever uppenbarligen i ett land styrt av mycket gravt personlighetsstörda tillika kriminella individer.

Psykopater går inte att "bota", "Currently, this disorder is regarded as extremely difficult to treat." Psychopathy: cognitive and neural dysfunction (June 2013) Här

Ondskan sitter i pannloben (4 maj/5 maj 2013) Här samt Hjärnscanning ifrågasätts (5 maj 2013) Här Två löjesväckande artiklar i SvD. Att bl.a., hjärnskanning ifrågasätts är inte så underligt speciellt med tanke på att dessa paratiserande våldsbrottslingar, män som kvinnor (Här), "mobbar" sin väg till höga maktpositioner inom samhället, inte minst inom politiken. Dessa individer vill givetvis inte bli uppdagade för vad de i verkligheten är vilket, i sin tur, är anledningen till att "hjärnskanning ifrågasätts". Det handlar inte i första hand om 'alkohol- och drogberoende' individer eller individer som misshandlats som barn - Det handlar om individer med medfödda neurobiologiska skador, samvetslösa manipulativa lögnare och bedragare (som gömmer sig bakom en 'mask' att tillsynes verka vara normala) som tillika saknar empati och därmed njuter av att skada/döda andra (sadister), något vi f.ö. har "bildbevis" på i dag tack vare hjärnskanning (se bl.a., Här). Flertalet psykopater mördar inte genom att handgripligen ta död på någon annan. Nej, de förlitar sig på sin manipulativa förmåga i syfte att förgöra andra däribland försöka till att driva "offret" till att begå självmord, s.k., mord genom självmord. Läs bl.a., om "Seriemobbaren" (som gömmer sig bakom en 'mask' att tillsynes verka vara normal) Här samt Här för att bättre förstå. Lar dig också att identifiera personlighetsdragen i syfte att skydda dig själv, dina närmaste och andra. Dessa samvetslösa individer hör hemma bakom galler där de inte kan skada andra.
* Av intresse, Martin Ingvar är "styrelseledamot av stiftelsen World Childhood Foundation." Här Hm m m m . . . World Childhood Foundation Här startades av "drottning" Silvia som säger sig värna om barn. Men i stället för att varna för "vaccinet" mot "svinifluensan" 2009 (som man visste var farligt - de gick att se på bipacksedeln) så festade de "kungliga" Här mitt under "vaccineringen" av medborgarna. Martin Ingvar borde också ha vetat att "vaccinet" 2009 var farligt men inte ett pip från honom heller, hmmm. . . , Tystnaden är också bedövande vad gäller Gardasil och andra farliga "vaccin" som ingår i "skolvaccinationsprogrammet". Grann (enligt Facebook, då det gick att se "vännerna") är vän med Göran Lambertz som bl.a., valde att inte driva kravet på den sexköpsdömde HD-domaren Thorssons avsked vidare Här Vem vill vara "vän" med en tillsynes moraliskt lågstående individ som Lambertz? Alltså, ett minst sagt, genomkorrupt samhälle som vi lever i.
Relaterat; *The World Child & Youth Forum 2013 Här Ett skådespel. Hade man kunnat packetera den dynga som vällde ur munnarna på de medverkande och sälja det som gödsel så hade medborgarna sluppit arbeta.

 

 

 

Upp (till toppen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013