Hem

 

 

Hur manipulatören får kontroll över dig och hur kan ta tillbaka makten över dig själv och ditt liv

 

Nedan ett sammandrag och en snabböversättning av en artikel som på ett bra sätt sammanfattar känslomässigt kontrollerande relationer, Manipulation in Relationships - And How To Deal With It Klicka Här Egna inlägg inom parantes.

Vi är alla sårbara för att låta oss bli manipulerade av andra oavsett om det handlar om en partner i en relation, vänner, föräldrar, barn, vår chef, arbetskamrater eller en granne. En manipulativ relation är ensidig, dvs. den ene har makt över den andra. Om du vill förändra en sådan relation så måste du också förstå din del i denna process. Vad är det som får dig att backa ner och därmed tillåter att någon annan får kontroll över dig? Det finns många effektiva metoder som du kan använda dig av för att stå upp för dig själv och därmed få en jämnlik maktbalans i relationen.

En manipulatör börjar inte manipulera dig i början av relationen för då hade du med största sannolikhet gett dig av. Det sker i stället gradvis och under en längre tid. Manipulatörer lär sig med tiden hur långt de kan gå. Manipulatören observerar den andra personens sårbarheter och lär sig så småningom hur han/hon kan utnyttja dem till sin egen fördel. Manipulatörer är snabba med att se vem de kan manipulera och de som de inte kan manipulera.
(De mest sårbara är unga och oerfarna som nyligen börjat dejta och personer som går igenom någon typ av livskris och således är i behov av stöd och hjälp)

Drag som gör dig sårbar för att bli manipulerad och utnyttjad;

Att ta hand om andra får dig att må bra och känna dig älskad.
Du har ett behov av att bli bekräftad och accepterad av andra människor.
Du är rädd för att uttrycka negativa känslor
Du kan inte säga "nej".
Du saknar en känsla för vem du är och vad du står för. Har svårt med att lita på ditt eget omdöme.
(Bör nämnas: Någon som haft en relation med en psykopat och fått sin självkänsla körd i botten måste ta en 'paus' och "bygga upp" sig själv igen. Om inte, så faller personen lätt "offer" igen.
Personer som har svårt med att sätta gränser kommer också att råka illa ut.)

Om du befinner dig i en manipulativ relation, så måste du vara uppmärksam på dina 'svagheter' för det är dessa som manipulatören siktar sig in på för att kunna manipulera dig och därmed få makt och kontroll över dig.

Två grundläggande metoder

Det finns två grundläggande metoder som manipulatörer använder sig av för att utöva kontroll och de brukar gå hand i hand. Den första metoden handlar om att lova partnern något i utbyte mot att de gör något som manipulatören vill att de skall göra. Den andra metoden handlar om att undvika förlust, dvs. partnern kommer att förlora på att inte göra något som manipulatören vill att de skall göra.

Manipulativa människor har ett starkt behov av att ha kontroll. Detta kan bero på underliggande känslor av osäkerhet från deras sida, även om de ofta kompensera för dessa känslor genom att uppvisa ett starkt självförtroende. Även om de kan förneka det, så är deras motiv alltid egennyttiga, och de strävar efter att uppnå sina mål oavsett kostnaden för öffret och eller andra. (För mer info., se min andra sida - HÄR)

Manipulatörer har också ett starkt behov av att känna sig överlägsna och starka i sina relationer så de letar upp människor som kommer att validera dessa känslor genom att låta sig bli manipulerade. De ser makt som det slutgiltiga målet. Om du utövar makt över dem, så kommer de att slå tillbaka för att återfå kontrollen och ta tillbaka det som de anser sig ha förlorat. De känner sig hotade om de inte har kontroll över sig själv eller andra. De har svårigheter med att visa sig sårbara eftersom detta skulle framstå som om de inte hade kontroll.

Manipulatörer har en underliggande personlighetsstörning. De använder sig av en rad olika metoder för att utöva sin kontroll över andra, allt från verbala hot till subtila försök att ordna till situationer som passar dem. Den vanligaste metoden de använder sig av är att sätta upp människor mot varandra genom att prata illa om någon annan bakom deras rygg. Målet är att få personerna att ogilla varandra och att inte lita på varandra. På detta sätt så får manipulatören kontroll över personerna och situationen. (Bör nämnas att de även får ett perverst nöje av att se andra bråka)

De kan även använda mer aktiva metoder så som att bli arg (få vredesutbrott), ljuga, bli hotfull, skrika, skälla ut eller använda sig av andra mobbningsmetoder. De kan också använda sig av mer passiva metoder så som att tjura, sura, ignorera dig eller vägra att kommunicera.
(Mer om "Härskartekniker" Här se även Pappamanualen Här - till hjälp för män såväl som kvinnor)

(Bör även nämnas: Förutom kontroll så finner manipulatören också ett perverst nöje i att 'spela' på andras känslor, så som att göra någon annan arg, ledsen, besviken, frustrerad, känna sig hjälplös osv. Ja, så gravt skadade är dessa individer. Bästa metoden för att motverka detta är att inte visa några känslor, ge dem inte det nöjet. Få utlopp för dina känslor där de inte kan se och höra dig.)

Några grundläggande regler för att hantera manipulation

FOKUSERA PÅ ATT FÖRÄNDRA DIG SJÄLV, inte manipulatören. Du vinner inget på att försöka 'utmanipulera' en skicklig manipulatör - du gör bara dig själv än mer sårbar för att bli än mer manipulerad. Du kommer aldrig kunna förändra manipulatören genom att fokusera på hans/hennes svagheter eller försöka ge individen insikt i sitt eget manipulativa beteende. (eller för den delen, 'mobbar beteendet')
(Manipulativa individer som mobbar har en underliggande personlighetsstörning - De är "felkopplade" från födseln - se Forskning Här Genom att förneka detta faktum så lurar och skadar "offret" bara sig själv än mer)

Den enda effektiva metoden för att förändra ett manipulativt beteende är att "koppla bort det" och det genom att förändra dig själv och därmed ändra dynamiken i den manipulativa relatioen. Om du slutar med att tillåda dig själv bli manipulerad så ändrar du på förhållandet i relationen. Om manipulatörer måste arbeta hårt för att upprätthålla kontrollen i relationen, så de brukar ge upp - ofta genom att lämna relationen och hitta någon annan som de kan utöva makt och kontroll över.

Bedöm värdet av den här relation, vad gäller dig själv. Beroende på graden av manipulation och de skador som relationen är orsak till, din känsla av lycka och integritet, så bör du överväga om det är värt att fortsätta relationen. Det finns naturligtvis många olika situationer och om du måste stanna kvar i relationen, så är det åtminstone bra att få en viss klarhet i vad du vill få ut av livet och om relationen är av betydelse för att uppnå dina egna mål.

Stå upp för dig själv

För att ändra relationens karaktär så måste du stå upp för dig själv. Du kanske har vant dig vid att göra som tillsagd för att undvika gräl eller bestraffning utan att ens tänka på det. Först och främst så måste du sluta upp med att automatiskt foga dig. Köp dig tid genom att säga, "Jag ger dig ett svar när jag haft tid att tänka över det." Det är nu du som har kontroll över situationen. Manipulatören kan då säga, "Varför behöver du tid för att tänka över det?" I stället för att besvara den frågan, repetera det du sa och det utan att ge en förklaring.

Därefter måste du konfrontera din rädsla, oro eller skuldkänslor vilka tidigare gjort att du låtit manipulatören få kontroll över dig. Detta kräver att du får en djup inblick i dig själv och det kan du få genom att arbeta med en professionell terapeut. Utforska dina egna personliga känslor, varför du reagerar som du gör. Att ändra ditt beteendemönster kan vara en utmaning, men fördelarna är långtgående.

Sist men inte minst, se på manipulation för vad det är - "När du hotade med att lämna mig så blev jag rädd. Om du bara kunde tala om för mig vad dina önskemål är och visa mig respekt så skulle jag ha en större möjlighet att lyssna på vad det är som du vill." Med en lugn röst och direkt ögonkontakt så kan det vara dags att meddela att du inte längre tänker låta dig bli manipulerad.

Manipulativa individer spelar på dina känslor. De gör något så som att låna dig pengar eller ställer upp på annat sätt för att på så vis få dig att känna skuld. Du tänker; "Om han/hon de gjorde detta för mig så måste jag göra något i utbyte för att han/hon/de ställde upp för mig." STOPP! Du behöver inte göra något (mer än att betala tillbaka eventuellt lånade pengar). Detta är en metod som manipulatörer andvänder sig av för att kontrollera dig. Manipulatörers uppvisade "vänlighet" ämnar alltid att få dig att känna dig skyldig, stå i skuld till dem och därmed få dig att göra något i utbyte för deras "vänlighet". Normala människor har aldrig ett bakomliggande motiv för sin vänlighet!

Personer som 'apar efter' manipulatörens beteende gör bara bort sig själv, vilket givetvis är motivet bakom PSYKOLOGISK MANIPULATION (se nedan inlägg) Med andra ord manipulatören/mobbaren vill dra ner dig på samma låga nivå som han/hon själv befinner sig på. Fall inte "offer" för detta också.

Be om utomstående hjälp om du så behöver, du är inte ensam!

(March 12, 2014)

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014