Hem

 

 

TÄNKVÄRDA TANKAR

 

Det värsta som möter oss i livet kan bära på fröet till det bästa. Livet blir inte enklare för att man lär sig se krisen som en möjlighet, men det blir mycket mer givande.
L.P.

Skvallra inte. Skvaller klassar ner den som skvallrar mer än den som svallret handlar om.
James R. Fisher

Den som tar ett steg tillbaka kan få andra att orka ta klivet
Tanja

Den som är underlägsen dig kan aldrig såra dig. Den som är din jämlike skulle aldrig göra det.
J.L.W.

När aktningen för sanning är borta eller ens försvagad blir allting tvivelaktigt
Den Helige Augustinius

Att känna sympati är att vara åskådare. Att känna empati är att ha matchskorna på sig
J.E.

Där det inte finns rättframhet, godhet och sanning, finns det inte heller någon storhet.
Leo Tolstoy, "Krig och fred"

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga kanske bara omöjligt än så länge
Pearl Buck

En del människor tror på vad som helst, bara man viskar det till dem
Iréne Jönsson

En massa människor förväxlar dåligt minne med rent samvete.
Dough Larson, United Feature Syndicate

Som jag ser det måste man stå ut med regnet om man vill njuta av regnbågen
Dolly Parton

En av de mest påfallande skillnaderna mellan en katt och en lögn är att katten bara har nio liv.
Mark Twain

Framgång ger vänner, motgång prövar dem.
Publius Syruss

Ingenting ger ett så stort övertag över en annan som att alltid förbli lugn och oberörd vad som än händer
Tomas Jefferson

Ju färre fakta, desto starkare åsikt.
A.G.

Förbannat vare det liv man lever endast för sig själv.
Martin Luther

Närhelst kampen står mellan makt och tålamod - satsa då på tålamodet
W.P.

För att vara rättvis fordras att man är rätt vis.
Hans Larsson (sv. filosof 1860-1944)

Det är tur att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert Engstöm

Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn, kan han lika gärna tala sanning från början.
Oscar Wilde

Ett rykte utan ben att stå på kan ändå springa långt
J.T.

När man tänker efter så är vanligt sunt förnuft inte så vanligt
B.P.

När det finns kärlek så är det lätt att dela en potatis
Irländskt Ordspråk

Om en människa finner sig själv har hon ett palats där hon kan leva sitt liv med värdighet.
James A. Michener

Pervesion och sedefördärv uppträder i tvetydighetens förklädnad. Jag gillar inte tvetydigheter. Jag litar inte det minsta på det som är tvetydigt.
John Wayne

De farligaste osanningarna är de sanningar som blivit friserade
Georg Christop Lichtenberg (1742-1799)

Frihet är att kunna leva med konsekvenserna av ens beslut
J.M

Endast den som ser långt hittar rätt.
Dag Hammarskjöld

Intet sker som inte först har drömts
Carl Sandburg

Den som inte förhindrar ett brott när han kan, han uppmuntrar det.
Seneca

Om man berättar sanningen så kan man vara helt säker på att förr eller senare bli avslöjad.
Oscar Wilde

Det har altid varit min livsfilosofi att svårigheterna försvinner om man bara djärvt ger sig i kast med dem
Isaac Asimov

Alla slutna ögon sover inte, och alla öppna ögon ser inte
Bill Cosby

För att kunna flyga måste vi ha motstånd
USA Weekend

Alla klagar över sitt dåliga minne, men ingen över sitt dåliga förstånd
Francois de la Rochefoucauld

En expert är en man som har gjort alla misstag som kan göras inom ett väldigt snävt område.
B.J.S.

Man förblir ung så länge man lär sig nya saker, skaffar sig nya vanor och inte har något emot att bli motsagd.
Marie von Ebner-Eschenbach

Vad jag beundrar hos Columbus är inte att han upptäckte en ny värld, utan att han begav sig ut att söka efter den i tro på en åsikt.
A.R.T.

Ju mer otrygg en människa är, desto mer benägen är hon att hysa extrema fördomar.
Clint Eastwood

Den människa som som besitter den största inre skönheten, är också den som ser mest skönhet i världen omkring sig.
V.A.S.

Det moraliska universums arm är lång, men den kröker sig i riktning mot rättvisan.
Martin Luther King

En sann vän är den som står vid din sida när han helst skulle vilja vara någon annanstans.
L.W.

Om jag fick möjligheten att ge en gåva till nästa generation så skulle jag ge varje människa förmågan att lära sig skratta åt sig själv.
Charles Schulz

Om du tvekar till en början - tveka då en gång till
W.B.

Vi kan inte göra om människor. Vår uppgift är att själva bli bättre människor och att göra andra lyckliga, och det räcker för att hålla oss fullt sysselsatta.
The Atlantic

Det är inte vad en person säger att han tänker, utan det han gör, som visar vad han tänker.
Isaac Bashevis

Att älska friheten är att älska andra. Att älska makt är att älska sig själv.
W.H.

Elegans är god smak plus en nypa civilkurage
C.S.

Man kan bedra en ärlig man men aldrig göra honom löjlig.
Konfucius

Det är för väl att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert Engström

Enda sättet att fastställa gränsen för det möjliga är att ta ett litet steg över gränsen in i det omöjliga och kolla läget.
Arthur C. Clarke

Ju hårdare vi faller, desto högre studsar vi.
Amerikanskt ordspråk

Om du vll att andra skall vara lyckliga, visa medkänsla. Om du vill vara lycklig, visa medkänsla.
Dalai Lama

En halv sanning är en hel lögn.
Indiskt ordspråk

Begär är avundsjuka med uppkavlade ärmar.
George F. Will

Håll alltid i minnet att din egen beslutsamhet att lyckas är långt viktigare än något annat.
Abraham Lincoln

Vi har glömt världshistorien om vi inte räknar med att den som sitter vid makten förr eller senare kommer att utnyttja den till fullo.
B.H.B.

Allting verkar omöjligt för den som aldrig försöker något.
Jean Louise Etienne

Den som siktar mot stjärnorna, vänder inte tillbaka.
Leonardo da Vinci

Den sanna kärleken börjar när ingen gottgörelse väntas.
Antoine de Saint-Exupéry

Den ädle har insikt om det rätta, den simple har insikt om det fördelaktiga
Konfucius

Att älska friheten är att älska andra. Att älska makt är att älska sig själv
W.H.

De mest underbara sakerna i världen kan inte ses eller röras. Utan måste kännas i hjärtat.
Helen Keller

Ingenting är så starkt som vänlighet.
Don Ward

Man mår bra själv av att bry sig om andra.
His Holiness the Dalai Lama

 

THE PARADOXICAL COMMANDMENTS

By Kent M. Keith

1. People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway.

2. If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway.

3. If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway.

4. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway.

5. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway.

6. The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway.

7. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for a few underdogs anyway.

8. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway.

9. People really need help but may attack you if you do help them. Help people anyway.

10. Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.

 

© Copyright Kent M. Keith 1968, renewed 2001

The Paradoxical Commandments were written by Kent M. Keith as part of his book, The Silent Revolution: Dynamic Leadership in the Student Council , published in 1968 by Harvard Student Agencies, Cambridge , Massachusetts .
* Used with the permission of; Dr. Kent M. Keith.
* Med tillåtelse av Dr.Kent M. Keith

 

 

 

 

Om du hört något bra som du vill lägga till, så skicka oss gärna ett mail!
© Copyright evah.org 2003-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013