Hem

 

 

 

 

Utfrusen och/eller förtalad av ditt eget vuxna barn?

Har du ett vuxet barn som du tidigare hade en god relation med men, som nu frusit ut dig och/eller förtalar dig.  Ja, då kan du vara 100 % säker på att din dotter/son har hamnat i greppet på en psykopat.

Om ditt vuxna barn hamnat i en relation med en psykopat så märks detta i första hand på att besöken hem blir kortare och kortare tills de helt uteblir. Gradvis isolerar psykopaten sin partner/ditt vuxna barn, från dem som kan utgöra ett stöd för henne/honom, så som familj, vänner och arbetskamrater.  Psykopaten får alltså lättare makt ch kontroll över sin partner genom att isolera henne/honom.  Allt mycket cyniskt uträknad.
Att notera: För att lättare få kontroll över situationen så ser psykopaten även till att försöka sätta en "kil" människor emellan (speciellt familjemedlemmar, de som uppdagat psykopaten och de som inte har gjort det - än) Psykopaten träder sedan åt sidan för att "se på" (sitt iscensatta 'skådespel') medan dessa personer bråkar med varandra och kanske t.o.m. går skilda vägar. Det gamla 'knepet', "Divide and conquer" /söndra för att på så sätt kunna härska.

ISOLERAR

Att isolera sin partner är en nödvändig förutsättning för att kunna få makt och kontroll över henne/honom. Det sker bl.a. genom att frysa ut och/eller förtala de som genomskådat psykopaten.  Det kanske börjar med att din dotter/son anklagar dig för behandla henne/honom som "ett litet barn" även då så inte är fallet.  Genom att använda ditt vuxna barn som ett ”verktyg” så projicerar psykopaten sitt eget beteende på dig/föräldern.  För, vem är det som i verkligheten behandlar din dotter/son som "ett litet barn"?  Jo, psykopaten själv, som bl.a., anser sig berättigad till att bestämma över vem som ditt vuxna barn får eller inte får umgås med.
* Att uppmärksamma:
1. Psykopaten tillåter, till en början, bara sin partner att umgås med de som inte genomskådat honom/henne.
2. För att även få ekonomisk makt och kontroll så är det inte ovanligt att psykopaten "charmar" sin partner till att trappa ner eller helt ge upp sitt arbete.

Vidare läsning, se bl.a., nedan
The sociopath’s isolation campaign: Keeping you from the people you love Klicka Här
Sociopaths use flattery and inflated credentials. They talk fast, pushing you for fast decisions Klicka Här
How to Identify a Psychopathic Bond - Översatt till svenska Klicka Här
Red Flags of Love Fraud Klicka Här

FÖRTAL – FALSK RYKESSPRIDNING

För att kunna isolera ditt vuxna barn så sätter psykopaten i gång en förtalskampanj, först och främst mot mot dem som avslöjat honom/henne.   Förtal/falsk ryktesspridning handlar alltid om, att hos andra väcka misstankar och/eller avsky för den förtalade. Som förälder så förtalas du i syfte att få dig att självmant ta avstånd från ditt eget barn och/eller få ditt vuxna barn att självmant ta avstånd från dig (föräldern).

Personligen, så har jag vid det här laget, blivit förtalad så många gånger att det nästintill är skrattretande.  Nu senast anklagas jag för att vara ”schizofren”. (psykopater är tillika opportunister - dvs., tar alla tillfällen i akt i sina försök att förgöra någon annan). Bakgrunden till detta ligger i att min egen pappa blev feldiagnostiserad av ”mentalvården”.   Min pappa var inte ”schizofren”.   Han råkade ut för en mycket allvarlig bilolycka som nästan kostade honom livet.   Skallskadorna han ådrog sig låg till bakgrund för hans personlighetsförändring.  För att bättre förstå hur skallskador kan orsaka en personlighetsförändring läs t.ex. om Phineas Gage.
*Efter 10+ års kamp så fick min pappa till sist, av en överläkare, upprättelse för sin feldiagnos.  Det hindrade dock inte somliga inom ”mentalvården” från att fortsätta att begå övergrepp på honom.   

För att kunna förtala någon så ”sår” psykopaten ”små frön av tvivel ” hos andra. Finns det ett litet "frö" av sanning så lindas det snabbt in i lögner (till psykopatens fördel) för att få det som sägs att framstå som sanning.
Låt ta en titt på några exempel;  

  • En kvinna målar sig svart runt ögonen för att se ”spöklig ut” när hon öppnar dörren för att på Halloween ge de utklädda barnen godis.  Råkar en psykopat knacka på med sitt barn och ser detta, så kan det snabbt vändas till att ”kvinnan är misshandlad av sin make”.  ("Du skulle ha sett blåtirorna"  - LOL)
  • ”Chefen” på en arbetsplats parar ihop en man och en kvinna för att färdigställa ett projekt, allt i syfte för att sedan insinuera att de har en ”affär” på gång med otrohetsrykten och skadade relationer som följd. 
  • En "lärare" inbillar sina elever något perverst om en annan lärare. De inte ont anande eleverna används på så sätt som "verktyg" för att dra igång en falsk ryktesspridning om kollegan.

Metoderna är många och varierande.  Allt går dock ut på, för psykopatens del, att vrida information till sin egen fördel för att på så sätt skada någon annans namn och rykte. Genom falsk ryktesspridning så vill psykopaten även misskreditera allt som "offret" har att säga (Ha ha, hon/han är ju mentalt sjuk, alkoholist, pedofil, knarkare osv. så vem kan tro på honom/henne?). Syftet: Att på ett eller annat sätt främja sig själv genom att projisera sina egna brister och/eller aktiviteter på någon annan och därmed. nå sitt "mål". I somliga fall, förtalar psykopaten även andra bara för ”nöjets skull” (psykopater är tillika lättuttråkade, söker hela tiden spänning - se Forskning

Anklagelser om att vara ”mentalt sjuk”, ”pedofil”, ”alkoholist”, ”misshandlare”, ”sexfixerad”, ”otrogen”, ”våldtäktsman” eller ”mördare” tillhör några de vanligaste anklagelserna i den här typen av förtal.  Genom att hos andra väcka avsky för "offret" så rentvår psykopaten sig själv effektivt på någon annans bekostnad - Se Projicering

Så, personer som inte tar reda på fakta kan således lätt bli manipulerade, lurade och bedragna av en psykopat.  Psykopater är ”mästare” på att manipulera (bl.a., genom att undanhålla information). De är tillika mycket övertygande lögnare eftersom de saknar ett samvete.

Hur värjer man sig mot förtal? Jo, man inser att en gravt personlighetsstörd individ ligger bakom smutskampanjen och skrattar åt galenskapen. Man informerar även andra, på ett så pedagogiskt sätt som möjligt, om vad som händer och hur psykopaten använder dem/andra som "verktyg". Så småningom så kommer de flesta människor också att förstå vad som pågår. Hur som helst, för de som för första gången drabbas av den här typen av våld så kan den stress och depression som följer leda till att "offret" mister livet.. Stress är förödande se bl.a. HÄR och depressionen leder många gånger till tankar på självmord. Att notera: Flertalet psykopater mördar genom att driva in sitt "offer" i en sådan djup depression att de inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig själv, s.k. "mord genom självmord" Här. På så sätt lägger den fege psykopaten också skulden på "offret" (Se även, Begå inte självmord Här) .Därför är information om den här typen av perverst och aggressivt våld ytterst viktig!!!
Att notera: Att vi till synes styrs av psykopater bör således vara uppenbart, speciellt med tanke på nedmonteringen av välfärden som drev personer till att begå självmord.

Att uppmärksamma: Genom förtal så projicerar psykopaten sin egen mentala störning och/eller sina egna aktiviteter på någon annan.  De som får ta del av ”hemlisen” ombeds oftast även av psykopaten, att inför ”offret”, låtsas som om att de inte känner till "hemlisen".  (Notera i och med detta även att en psykopat är otroligt känslomässigt omogen och tillika feg - vågar inte stå för sitt eget aggressiva agerande vilket är anledningen till att individen använder andra som "verktyg".) Om du blivit förtalad av ditt eget barn som du tidigare hade en god relation till (Givetvis så har den manipulative psykopaten dessförinnan inbillat sin partner att så inte var fallet) så var medveten om att ditt barn används som ett "verktyg" och all skam och skuld tillhör psykopaten, inte ditt barn.

SÅ HUR FÅR PSYKOPATEN MAKT OCH KONTROLL ÖVER DITT VUXNA BARN???

Ett sätt som psykopaten får makt och kontroll över sin partner/ditt vuxna barn  är genom det s.k., ”tankekontroll tricket”.  Tankekontroll skiljer sig från ”hjärntvätt” på så sätt att ”offret” uppfattar psykopaten som en vän och inte en fiende.   För att förstå hur det fungerar - Klicka Här

Men det kan gå än mer våldsamt till, något vi kan se i nedan video i vilken maken bl.a. vill få sin fru att tro på att hennes egen pappa sexuellt förgrep sig på henne som barn och att hon i sin tur gjort detsamma mot sina egna barn.  Livsfarlig Manipulation (Dangerous Persuasions. Episode 2 Preview) - VIDEO – KLICKA HÄR

Hot om våld och andra skrämseltaktiker ingår också i bilden. metoderna är, som alltid, många och varierande, allt för att uprätthålla makt och kontroll över "offret".

Som en tidigare våldsutsatt männska skrev,
”Psykisk misshandel är när någon tränger sig in i ditt huvud, talar om vem du är och vad du vill – och att du INTE är OK!”

Att notera: Tankekontroll börjar nu även anses, rent juridiskt, som en kriminell handling i både USA och Storbritanien;
After the Will Jordan case, New Jersey may make rape by fraud a crime
(Nov. 27, 2014) Här
UK broadens definition of domestic abuse to include controlling, coercive and threatening behavior (Nov. 28, 2014) Här

Det finns givetvis en hel del mer att tillägga så för att skydda sig själv så gör man bäst i att lära sig så mycket man kan om denna mycket grava personlighetsstörning.
Vidare läsning, se bl.a.,
Vuxna barn i greppet på en psykopat
Klicka Här
"Stockholmssyndromet"- om traumatisk bindning Klicka Här
"Vad Hemska Relationer och Sekter har gemensamt" Klicka Här
Känslomässigt kontrollerande relationer Klicka Här

Kunskap Skyddar!

(Dec. 5, 2014)

 

 

 

Upp (till toppen)

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2014