Hem

 

 

"Vad Hemska Relationer och Sekter har gemensamt" - Relationsvåld - Del II

”Vem som helst, oavsett hur intelligenta och starka de är, kan hamna i en sekt” eller för den delen i en relation med en psykopat och det, under rätt omständigheter."
(Sekter liksom psykopater utnyttjar det mänskliga behovet av sällskap, behörighet och familj. Sekter liksom psykopater riktar därför in sig på personer som kämpar med sin självkänsla eller vars liv förändrats på p.g.a. ett dödsfall av en nära och kär, en avslutad relation, en skilsmässa, förlorat jobb osv. Då träder de in och erbjuder sin "hjälp och stöd" - Det är vad som menas med "rätt omständigheter". Förr eller senare så kommer denna "hjälp och stöd" att skada "offret" något de själv, tragiskt nog, oftast inte förstår, förrän det är försent.)

Många ställer sig frågan, varför lämnar den misshandlade inte relationen? För att förstå det, så måste man också förstå misshandel. Psykopater saknar ett samvete och empati, de är sadister som på ett mycket hänsynslöst sätt njuter (Här) av att ”leka” med andra med syfte att tillföra så mycket skada som möjligt. Och skada kommer de att göra, psykologiskt, känslomässigt, fysiskt och ekonomiskt. I deras spår följer alltid förödelse och/eller död. Individer som medvetet begår övergrepp på andra, psykopater, är mycket gravt hjärnskadade och går inte att "bota". (Mer info., se Forskning Här)

Nedan är utdrag ur och en snabböversättning av Dr. Mark Banschick’s artikel, What Awful Marriages & Cults Have in Common,  i tidskriften, Psychology Today (May 28, 2013) Här Egna tillägg inom parantes.

”Det förefaller fullkomligt absurt, ändå händer det varje dag.”

En misshandelsrelation/familjevåld och sekter:  

Faktum är, att sekter och en relation i vilken misshandel (psykisk såväl som fysisk) förekommer, har mycket gemensamt.  I bägge fall så känner sig offren helt demoraliserade, skadade och isolerade. Häng med, så kommer du att se hur ett kultbeteende kan belysa varför ett offer för misshandel känner sig fångad och desperat olycklig. Våld förekommer även inom sekter.

Tankekontroll och misshandel är inte unika för någon av ovan nämnda situationer.

Tänk över följande uttalanden av f.d. sektmedlemmar:

Vem som helst, oavsett hur intelligenta och starka de är, kan dras in i en sekt under rätt omständigheter. De flesta människor som inte själv blivit utsatta för den här typen av våld kan inte heller förstå. Hjärntvätt kan liknas den "kokande grodan" teorin (*se nedan), det är mycket subtilt och du vet inte att det händer dig, förrän det är för sent.
(*Kokande Grodan - Om du släpper ner en groda i kokande vatten kommer den att hoppa ut. Om du värmer vattnet långsamt så kommer han att vara nöjd tills det att det är för sent att hoppa ut. Det sker långsamt och vi ser aldrig någon fara förrän det är för sent.)

Sekter är utformade för att hålla en tydlig åtskillnad mellan ”dem" och ”oss”. Ju mer trogen en efterföljare, desto mer beroende blir personen på gruppen. Det blir allt - familj, vänner, kyrka, hem, arbete, bostad, gemenskap. Att ta sig ur, efter decennier är svårt, och ibland omöjligt. Det är både skrämmande och isolerande.

Och här, ett uttalande från ett f.d. offer för relationsvåld/misshandel;

Min terapeut frågade mig hur jag hade lyckats bedöva mig själv i så många år, men otroligt nog så gjorde jag det och nu känner jag all ilska, depression och jag är så fylld av dessa känslor. Men, mest känner jag mig bestulen på mig själv jag känner mig förminskad till denna lilla person som jag egentligen inte är och när jag nu ser på mig själv så undrar jag, hur detta kunde detta hända? Hur blev jag den här lilla personen som satte någon annan före mig själv och därmed äventyrade min egen glädje och förlorade bitar av mig själv.

Eller som experten på misshandel, Leslie Morgan Steiner talar om för oss;

(Misshandel i en intim relation) är en omsorgsfullt iscensatt fysisk, ekonomisk och psykologisk fälla.

Notera hur mycket de har gemensamt.  Den hjärntvätt/tankekontroll som utövas i en personlig relation eller i en sekt innebär en förlust av en personens känsla av makt. Du är fångad och rädd för att lämna av fruktan att något hemskt kommer att hända dig.

Vår ledare, vår guru, vår präst: Sekter har oftast en ledare, eller en kärngrupp av "lärare" som erbjuder "kärlek", men som kommer att straffa dig, utan förvarning, särskilt om du vågar ha egna tankar. Att ha självständiga tankar ses som en form av olydnad. Så, om du befinner dig i en kult, ett desperat behov av att bli älskad, så segrar detta över än att vara din egen person.

Kultledaren, oftast en man, kommer att bestraffa ”olydnad”.  Han kommer att kalla dig för ondskefull och egensinnig. Han är så övertygande att delar av dig börjar tro på honom.  Han kan till och med skapa regler som håller dig på plats. Det är en form av hjärntvätt. Det som är bra för honom är också bra för religionen.

Detta är hur sekter vanligtvis fungerar: (Du kan ersätta ordet "ledare" med psykopat)

1. Först och främst så finns det en kariskmatisk ledare (eller ”lärare”) som lockar in dig.
2. Ledaren skapar sedan motsättningar,, ”oss” mot ”dem”.
3. Kontroll upprätthålls: Misshandel/övergrepp får dig att foga dig, liksom kärlek och beröm.
4. Att lämna, är att bli utesluten eller försättas i fara.

I ett misshandelsförhållande, så kommer förövaren (man som kvinna) att kräva att hans/hennes behov sätts i första hand. Han kanske erbjuder stabilitet och ett hem. Han kan till och med uppvisa en slags insmickrande närhet, men se upp! Om du lyder, så kan du kanske slippa hans utbrott. Du kan t.o.m. få beröm. Om du inte lyder så kommer du att vara på mottagaränden av hans självrättfärdiga utbrott – och den fysiska, sexuella eller verbala misshandeln som följer detta.

Sektsinnet & barnasinnet: Så varför lämnar du inte?

Svaret finns i sektsinnet.  Misshandlare använder sig av två uråldriga metoder för tankekontroll.

Djupt inom sig, så vill de flesta vuxna släppa taget och låta någon annan ta hand om dem. Detta är oftast omedvetet. Vuxenlivet är skrämmande, arbete, chefer, sjukvård osv. Djupt inom sig , så hoppas många människor på att någon kommer att skydda dem. Och dessa misshandlare gör många gånger det. Trots vad du kanske tror, så kommer den elake misshandlaren att ge offret, både uppmärksamhet och värme, åtminstone i början.

Sedan börjar misshandeln, plötsligt och utan förvarning. Det får dig att känna dig som att det inte finns någon säkerhet eller stabilitet i den här världen. Och, som ett barn, så hoppas du på att den här gången, så kommer det att vara den sista gången. Han erkänner eller blir helt enkelt trevlig igen och du hoppas bortom allt hopp att det inte kommer att hända igen. Du stannar, både av lojalitet och rädsla. Kanske kommer han att skada mig om jag går?

Varför inte bara ringa polisen eller ge dig av? (Bör nämnas här att psykologisk och känslomässig misshandel inte lämnar några yttre blåmärken, varpå "bevis" oftast saknas)

Det är inte så enkelt.

Effekten av regression: I en intim relation, även en som innefattar misshandel, så kommer vi in på området intimitet, ett tidigare stadium - lik ett barn. Som bäst känner vi oss validerade och älskade. I värsta fall känner vi oss utsatta och desperata.

Ju yngre vi känner oss

Ju mer misshandlaren får dig att känna dig som ett litet barn, ju mindre mod att ge dig av. Och, det är kultiskt. De kan inte heller lämna. Kulten stjäler anhängarens tro på sig själv. Sak samma händer i ett misshandelsförhållande.

  • Först och främst så har vi den karismatiske ledaren som lockar in dig.. Misshandlare är ofta mycket övertygande. Han bryr sig om dig och kan vara ganska så sårbar själv. En utöver det vanliga, känsla av samhörighet uppstår mellan dig och honom/henne; och det skapar ett beroende som kommer att skada dig.
  • Därefter så skapar ledaren motsättningar, en ”oss” mot ”dem” inställning.  Du avskärmas från ditt normala liv. Han/hon slår dig eller skäller ut, läxar upp dig. Han/hon vill inte att någon skall veta om hans/hennes makt över dig. Sakta men säkert så, krymper ditt sociala liv tills du hamnat i en värld som han kan kontrollera och styra.
  • Kontroll upprätthålls: Misshandeln får dig att foga dig liksom kärlek och beröm. Han kommer att säga att han älskar dig. Många misshandlare ”älskar” faktiskt sina fruar (eller män), och misshandlar dem endast när de är frustrerade eller påverkade. * (Bör noteras! En psykopat är oförmögen att älska någon pga. sin skadade hjärna, fruarna utnyttjas som "narcissistisk föda") Ditt barnasinne hoppas på att stormen kommer att dra över snart. Och att han kommer att skada dig om du står upp för dig själv.
  • Att lämna innebär att bli utesluten eller försatt i fara. Besöksförbud är ingen garanti för säkerhet. Misshandlare agerar ofta i desperation. De har också ett behov av beroende (för narcissistisk föda) men kan hantera det så länge de har makt och kontroll. Många kvinnor är rädda för att berätta om misshandeln av rädsla för repressalier. Och oftast så de har något verkligt att oroa sig för.
Avslutningsvis: Individer så som Jim Jones, David Koresh and Charles Manson är var för sig, en studie i sig själv.  Kulter innefattar en mix av tankekontroll, misshandel och ”kärleksfull” acceptans som på ett ögonblick kan förvandlas till kall och avvisande. Lägg därtill den älskade (och fruktade) ”spirituelle” ledaren. Och när ”förorättad” kan bli mycket farlig.

Det är en farlig och skrämmande blandning.  Läkaren och författaren Arthur Deikman skriver mycket övertygande om denna typ av ondska i sin bok, The Wrong Way Home (1990) som är en måste för dem som är intresserade i att lära sig mer om kulter och deras anhängare.

Narcissismen hos den sjuke misshandlaren har mycket gemensamt med dessa sekter men utan de religiösa inslagen och på en mindre skala. Du är avgudad och sedan bestraffad. Du hamnar i obalans, eftersom han är så säker på sig själv. Du är avskuren från din familj, nära och kära, och håller det hemligt för att skydda relationen.

Och med tiden, förlorar du en känsla av vuxen kompetens. Du oroar dig över att du inte kan klara dig utan honom.  Eller att han kommer att komma efter dig. Eller att du är ansvarig för hans säkerhet.  När allt kommer omkring, utan dig, så kanske han tar livet av sig. sig.  Misshandel kräver utomstående hjälp. Om du uthärdar det utan att söka stöd och hjälp så var väl medveten om att du kan du bli instängd i en kultliknande värld.

"Misshandel kräver utomstående hjälp" Be om hjälp!

Misshandel kräver utomstående hjälp

Be om hjälp och förstå vad du är involverad med

Be om hjälp och tänk igenom hur du på ett säkert sätt kan komma undan.

Be om hjälp eftersom faran kan vara verklig och du skall inte behöva hantera den ensam.

Be om hjälp för att på ett realistiskt sätt hantera din rädsla.

Det är skrämmande att befinna sig på insidan i en hemsk relation och att behöva hantera det ensam.

Det finns inga lätta svar.  Men att vara fången i en sådan relation är något av det hemskaste i denna värld.

Överväg att hitta en bra terapeut, eller någon som är van vid att hantera familjevåld.  Planera och ge inte upp hopp.(Mäste vara någon som verkligen är införstådd istörningen)

Vi förtjänar alla vår del av lycka.

För att läsa artikeln i sin helhet, se ovan länk eller klicka Här.

* Alla vars barn, små som vuxna, som har hamnat i greppet på en psykopat och dennes familj känner givetvis igen förloppet. Samma hjärnskador leder till att samma mönster, hos psykopaten, upprepar sig gång på gång. Den psykopatiska familjen kan liknas vid en sekt, fast i mindre skala. Gradvis isoleras personen/"offret", från sin egen familj och allt i syfte att få full makt och kontroll över henne/honom. Är allt för väl medveten om hur dessa gravt hjärnskadade agerar. Dessa mänskliga rovdjur (kriminella psykopater) agerar på samma sätt som rovdjur i det vilda som i sin tur kan ge en insikt i på vilken otroligt låg nivå dessa individer befinner sig. Eftersom de medvetet skadar andra så hör samtliga hemma bakom galler.

Låt inte rädsla och pengar styra dig, be om hjälp!
Du förtjänar att vara lycklig!

Vidare läsning,
Tankekontroll/Hjärntvätt Här
Vuxna barn som hamnat i greppet på en psykopatoch många gånger även dennes familj Här Stockholmsyndromet - Traumatisk bindning Här
Psykopater isolerar sina offer Här
Vårdnadstvister Här
Lär dig om psykopati/psykopater, ju mer information du har desto bättre kan du skydda dig själv och de dina. Dessa gravt störda sadister tillika kriminella individer hör hemma bakom galler där de inte kan skada andra. Eftersom vi uppenbarligen är styrada av psykopater vilka i sin tur styr "rättsväsendet" så krävs det ett paradigmskifte för att sätta stopp för övergreppen/våldet.

Ny sida av intresse; Never Accept Abuse Här Se även följande inlägg på den sidan;
Leaving a High Conflict Person (Oct. 24, 2013) Här

Olyckligtvis, att försöka rädda någon som hamnat i greppet på en psykopat (och dennes familj) kan liknas vid att försöka rädda någon med ett drog- eller alkoholberoende. Beroendet, i detta fall, är psykopaten och varför psykopaten alltid ser till att skapa ett beroende. Så, oavsett beroende, så måste personen i fråga, vilja att rädda sig själv och be om hjälp för att göra detta. Ge inte upp hoppet. Mer om detta senare.

Pengar används som 'styrmedel' av psykopater vilket är en anledning till att de är så besatta av pengar och kan aldrig få nog. Pengar används som "verktyg" för att få makt och kontroll.

Våld hemmet eller t.ex., på arbetsplatsen har en gemensam nämnare;
Våldet innefattar alltid ett, psykologiskt, ekonomiskt men även fysiskt våld där, den fysiska misshandeln oftast inte handlar om slag, stress, orsakar förr eller senare, för "offrets" del, fysiska skador.

(Dec. 23, 2013)

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014