Hem

 

 

Vad skall vi göra med dem?

Undiagnosed, dangerous and in your life!
How can we solve this human problem?

Odiagnostiserad, livsfarlig och inblandad i ditt liv.

"Psykopati - är en personlighetsstörning som kännetecknas av en grupp speciella beteendemönster och karaktärsdrag, som samhället ser som oacceptabla. Psykopati går inte att jämställa med psykisk sjukdom. De som lider av psykopati har inte vanföreställningar eller hallucinationer, utan de är fullt medvetna om vad de gör. Redan i tidig ålder uppvisar de flesta psykopater allvarliga problem av beteendemässig karaktär. Det kan röra sig om lögner, stölder, vandalism, skolk, mobbing och grymhet mot djur. Psykopater anser att samhällets normer och regler hindrar dem ifrån att uttrycka sina böjelser och uppfylla sina önskningar. Därför skapar de sina egna regler. En psykopat är impulsiv, pratsam, egocentrisk, manipulativ, spänningssökande, ansvarslös och har ett antisocialt beteende."
Dr. Robert D. Hare

"Oavsett orsakerna är det uppenbart att psykopaterna ställer till med mycket elände. Det skulle ställa till mycket mindre elände om människor i allmänhet var bättre orienterade om tillståndet och de uttryck detta tar sig."
Klicka Här

Den stora frågan är givetvis vad vi skall göra med alla dessa individer som har någon typ av anti-social störning. Siffrorna varierar men det kan röra sig om mellan 1 % - 5 % av befolkningen. Det handlar alltså om en hel del människor som går omkring med någon odiagnostiserad anti-social störning (1) Enligt Dr. Hare så tippar han på att psykopaterna utgör c:a 1 % av befolkningen vilket betyder ungefär 300.000 enbart i Kanada. (2) Men oavsett hur många, för siffrorna varierar, så handlar det om en stor grupp av individer som saknar ett samvete och som inte bryr sig om någon annan än sig själv. I dag (2011) så kan man nog räkna med att en av tjugofem personer har någon antisocial störning.

Psykopati är en genetiskt nedärvd och ihållande/varaktig störning. Eftersom det bl.a. handlar om strukturella skador på hjärnan så kan man inte "bota" dessa individer, de är som de är och ändrar sig inte genom livets gång. Lär dig mer genom att Klicka Här

"Lås in dem och svetsa igen dörren."
Den nu avlidne sociologen Robert Martinson, om psykopater.
Mugged by reality
Klicka Här

Från de som har fallit "offer" så är förslagen många och varierande men inte särskilt komplicerade. De flesta härstammar givetvis från hämnd och detta med all rätt. Även de som inte själv råkat illa ut men som är väl insatta i problematiken säger sak samma, döm dem till sluten vård tills det att det finns någon behandling som fungerar. Den här typen av våldsverkaren lär sig inte av sina "misstag" utan fortsätter som tidigare så fort tillfälle ges. Genom att inte belysa och göra något åt detta mänskliga "problem" så tillåter vi våldsverkaren att härja fritt och förstöra än fler liv. Detta är minst sagt oförlåtligt med tanke på den skada och det lidande som dessa individer är orsak till, ekonomisk, mänsklig mm.

"Jag anser utan tvekan att sådana här personer skall hållas inlåsta på livstid. Utan någon som helst möjlighet till frigång eller beblandning med vanligt hederligt folk. För samhället klarar inte av dessa psykopater genom så kallad behandling. Det är bara inlåsning som då finns kvar som alternativ."
BiStick, 11 juni 17:48, 2005 (Intressant.se blogg)
Klicka Här

Som, Dr. Park Dietz, rättspsykiatriker och rådgivare åt några av de största företagen i U.S.A. säger, man kan finna ondskan så gott som överallt, även på kontoret intill. En av hans uppgifter är att försöka leta reda på potentiella psykopater inom ett företag och därmed förhindra deras framfart innan det är för sent. Dr. Dietz, säger vidare att "vi kan identifiera vilka personer (som utan) ingripande kommer att vara en anställd som du önskar att du inte hade." Mysteriet, säger han, ligger i varför allmänheten låter sig hållas och inte gör någonting åt det. (3)

"Att vara tyst och att inget säga är det som dödar. Du behöver tala om för någon att du vill kunna leva ett normalt liv och lita på män igen".
Holly Desimone
HOLLY'S FIGHT TO STOP VIOLENCE - Bring about awareness about the violence in our society! På den här länken finns fler länkar och information. Klicka Här

I dag finns det redskap för att identifiera dessa våldsverkare och med tanke på att samtliga av dem är potentiella mördare så är det förundransvärt att ingenting görs. Man kan också fråga sig varför de inom rättsväsendet inte är utbildade att hantera den här typen av våld bättre, speciellt med tanke på att det finns en hel del personer vars liv, dagligen, är i fara på grund av dessa våldsverkare. Enligt Dr. Hare så borde man se till att utbilda alla poliser gällande psykopater och det skulle vara en del av polisutbildningen. (4) Man skall vara på det klara med, att dessa våldsverkare är medvetna om sina handlingar, men de bryr sig inte, Psychopaths know right from wrong but don’t care (studie, 2010) Här Dessutom så njuter de av att skada andra något vi även har "bildbevis" på i dag, här följer den senaste studien; Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response (2008) Här mer läsning, Bullies Enjoy Seeing Others Suffer Här Detta kan givetvis vara mycket svårt för någon som inte drabbats av den här typen av våld att verligen förstå men är desvärre sant.

Utbildning om hur den här typen av våldsverkare manövrerar borde även gälla advokater, kammaråklagare samt domare. Inom skolan, vården och socialtjänsten borde man också undervisas om den här typen av individer eftersom desto fler personer som känner till den här typen av våldsverkare desto mindre "svängrum" får dessa våldsverkare. Att ifrågasätta och ta reda på fakta är ett absolut måste innan man tror på något. Man bör vara mycket uppmärksam på att dessa våldsverkare är extremt manipulativa och kan framstå som mycket trovärdiga. Om inget annat, så kom i håg – blir du lurad, så kan du råka mycket illa ut.

"Först och främst så finner vi dem inom alla samhällsklasser. Sådana störda individer är inte enbart de lurendrejare och guldgrävare som Dr. Hare varnar oss för, inte heller de från en lägre samhällsklass, alkoholiserade, drog missbrukande sociopater som Dr. Black skriver om, utan det handlar även om personer som innehar högt uppsatta positioner inom politiken och näringslivet som Guggenbuhl-Craig talar om och som säger,
De som inte kan älska vill ha makt."

Klicka Här

Vi finner alltså dessa medvetet ondskefulla våldsverkare överallt, s.k. "vardagspsykopater" som bara är ute för att medvetet skada andra, för skojs skull eller för att "höja" sig själv på ett eller annat sätt. Man kan givetvis undra vad den här våldsverkaren får ut av att vara så fruktansvärt elak? De som verkligen känner den här typen av våldsverkare eller som har fallit "offer" ser givetvis den gemensamma nämnaren och den är: Precis som vi med känslor tycker om att glädja andra, att se andra människor glada, på samma sätt så NJUTER den här våldsverkaren av att se andra personer lida.

"Kontrollförlusten kan ju driva en psykopat till vad som helst. Det är ju bara att titta på alla män som begår övergrepp men det gör kvinnor också men i andra former."
Klicka Här

Denna ondska är så fullkomlig att man varken kan eller riktigt vill förstå den. Detta, i sin tur gör att psykopaten kan lura en hel del personer i början men även utnyttja dem som "redskap" för att t.ex., terrorisera sitt "offer" än mer. Våldsverkaren ser dessa personer som en "förlängd arm" av sig själv, han/hon får dem att göra som han/hon vill genom att bl.a. ljuga, manipulera eller t.ex.hota. Människor som inte har drabbats av detta våld, kan helt enkelt inte tro, än mindre förstå, att någon annan kan vara så djävulskt elak mot någon annan.

"Det farliga är inte att våga inse att någon är psykopat. Det farliga kan vara att inte våga se det. Okunskapen gör oss mycket mer sårbara."
Klicka Här

Den här våldsverkaren förstör det inte enbart för den enskilde utan han/hon drabbar samhället i sin helhet. Rent ekonomiskt sett så får vi alla vara med att betala i form av sjukskrivningar, mediciner, läkarbesök, sänkt produktivitet, mm. Det kan också handla om förlorade arbetstillfällen då t.ex. ett företag som har styrts av någon manipulativ lögnare råkar ut för stora finansiella förluster och tvingas avskeda personal eller t.o.m. lägga ner verksamheten. De sista årens skandaler beträffande mångmiljonförluster inom en rad större företag talar givetvis sitt klarspråk. Likaså antalet sjukskrivningar inom en rad kommuner där psykisk trakassering, mobbning helt och hållet accepteras inom verksamheten, dvs. inga föreskrifter eller lagar följs. Detta i sin tur beror givetvis på ledningen, där man, med all sannolikhet, finner en våldsverkare.

"Den amerikanska ordboken, American Heritage Dictionary, definierar ordet 'psykopat' som ' En person med en anti-social personlighetsstörning, en markerad av aggressivitet, perversitet, kriminell eller omoraliskt beteende.' Jag vill understryka 'aggressiv', 'pervers' och anti-social som att vara normen, även om alla termer gäller.
Robert Scharf, The Psychopath Next Door: The Prevalence and Function of Psychopathic and Dissociative Tendencies Här

Enligt Brå (Brottförebyggande rådet) så ökade antalet polisanmälda brott så som våldtäkt med 32 % (Ökning kan givetvis, delvis förklaras med lagändringen som trädde i kraft den 1 april 2005, där en del handlingar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, numera bedöms som våldtäkt), barnmisshandel (7-14 år) steg med 2 procent, d.v.s. en ökning med 70 % under en 10-års period. Misshandel mot kvinnor ökade med 6 procent och mot män 11 procent under året 2005. Naturligtvis så är det inte enbart psykopater eller individer med snarlika störningar som ligger bakom denna ökning men, omhändertas någon för t.ex. kvinnomisshandel så borde man testa individen och skulle det visa sig att han t.ex. är psykopat och därmed inte går att rehabilitera, så borde man låsa in personen i fråga.

Ett steg i rätt riktning är att inse att vi mitt i bland oss har individer som är medvetet elaka på grund av att de har en grav personlighetstörning.

På många av våra arbetsplatser kör man sorgligt nog, med en ”låt gå” policy och inga lagar följs. På våra skolor kör man också med den här taktiken allt medan barn och lärare får stå ut med förtal eller blir trakasserade till den milda grad att somliga väljer att ta livet av sig på grund av det psykiska våld de måste uthärda. Besök gärna sidan som hedrar Måns Jenninger som tragiskt nog blev mobbad till döds. http://www.jenninger.se/ Det handlar om ofattbara övergrepp och därför måste vi med alla medel bekämpa detta våld. Enligt ILO: s tidskrift World of Work så är, 10 -15% av alla självmord i Sverige, på grund av psykisk trakassering. Mörkertalet är med all sannolikhet mycket större. Hur många människoliv som har förstörts av dessa gravt störda individer är det alltså ingen som med säkerhet kan säga.

En misshandlad kvinna skrev följande om domarna, de ”gav mig signalen om att det jag utsatts för inte ansågs vara så farligt i samhällets ögon". Skrämmande!

Men det är inte bara på våra arbetsplatser som dessa våldsverkare härjar. De finns också i våra hem där partners och barn råkar otroligt illa ut, psykiskt och fysiskt. Så gott som dagligen kan man läsa om fruktansvärda övergrepp men även mord, men ändå görs ingenting och kvinnojourerna jobbar på högvarv. I storstäderna men även på mindre platser är människor rädda för att gå ut på kvällen och ingen vågar gripa in om de skulle se ett brott, för alla är väl medvetna om att dessa "individer" snart är ute igen och då ligger de själv illa till. Än en gång något som vi måste ändra på.

Okunskap om dessa våldsverkare tycks vara en anledning till deras framgång. Det är därför ett måste, att sprida kunskap om dessa medvetet elaka individer.

Det handlar inte om att det inte finns både lagar och föreskrifter för skyddar oss mot den här typen av våldsverkare. Det handlar inte om att vi inte har redskap för att diagnostisera dem. Så vad är det då som gör att denna grupp av våldsverkare fortfarande får förstöra, terrorisera och döda utan att det svenska samhället lyfter ett finger för att få slut på det? Uppenbarligen handlar det om okunskap och om att makthavarna uppenbarligen inte bryr sig.

Merparten av dessa medvetet elaka individer, "vardagspsykopater", sitter inte inspärrade på något mental sjukhus eller fängelse utan rör sig, skrämmande nog, obemärkta, mitt i bland oss.

De våldsverkare som mördar eller begår något annat våldsbrott hamnar oftast i fängelse men där hör den här typen av våldsverkare inte hemma. Dels för att de ställer till ett sådant kaos var än de befinner sig samt att andra intagna är livrädda för dem, för att inte nämna personalen. Detta eftersom dessa manipulativa lögnare är mycket oberäkneliga och kan och gör i stort sett vad de vill. På grund av sina hjärnskador så har de inget samvete än mindre någon respekt eller medkänsla för andra. Att fångvårdare skall behöva ta hand om personer som egentligen bör omhändertas av professionella inom mentalvården är minst sagt ren dårskap.

Att svenskarna inte har något förtroende för rättsväsendet längre syns genom de undersökningar som då och då görs av massmedia. Att både rättsväsendet och mentalvården måste återuppbyggas råder det inget tvivel om speciellt med tanke på alla de som sorgligt nog har mist sina liv på grund av den här typen av våld. Men det är inte endast i Sverige som vi ställs inför detta mänskliga problem. Sakta men säkert så börjar det bli allt mer uppenbart, världen runt, att något måste göras för att komma tillrätta med dessa individer som ställer till med sådant oerhört mänskligt lidande var än de befinner sig.

Domstolar i USA och andra länder börjar allt mer förlita sig på tester för att se om en person är psykopat eller inte när de skall döma någon. Nya studier pekar på att när någon blir klassad psykopat så ökar också chanserna att individen blir inlåst för all framtid eller avrättad. Anledning till detta är givetvis att man inte kan ändra på deras beteende och att man i dagens läge inte kan" bota" dem.
Predator's Gaze
Klicka Här

I Storbritannien började man redan under sommaren 1999 att diskutera möjligheterna om att på obestämd tid låsa in farliga psykopater, även om de inte hade begått något våldsbrott. Detta i syfte att skydda allmänheten samt se till att dem inte skadade sig själv (de hamnar oftast i en djup depression när de t.ex. inte får sin vilja igenom). Inom rättsväsendet i USA så har man också börjat använda sig av datortomografi (PET) i syfte att se till att personer som har av grava personlighetsstörningar hamnar inom mentalvården i stället för i fängelse.

NYTT! NYTT! NYTT!
Nya metoder för att upptäcka lögner!
(07-03-2007)
Forskare har länge använt sig av MRI röntgen för att identifiera olika typer av aktiviteter i hjärnan och forskare i USA har nyligen utvecklat en ny typ av lögndetektor som "läser av" och kan "se" om en person ljuger eller inte. Tekniken har även gått så långt fram att man troligtvis inom en snar framtid också kan "se" om en person tänker ljuga innan han/hon gör det. Läs mer om denna spännande utveckling på sidan;
Den troliga lögnen

I USA, Storbritannien och Kanada pågår det också diskussioner om att börja testa högt uppsatta personer inom näringslivet. En av orsakerna är givetvis en rad skandaler inom affärsvärlden. I Storbritannien så höjdes också röster om att en arbetsgivare skall vara skyldig att se till att ingen blir psykiskt eller fysiskt trakasserad på sin arbetsplats. En arbetsplats skall alltså vara en trygg och säker plats för samtliga anställda. Om inte, så kan de tvingas att betala skadestånd. Nyligen, augusti, 2006, gick det också att läsa om Helen Green, som stämde sin arbetsgivare, Deutsche Bank Group Services (UK) Ltd. Hon hade i åratal blivit trakasserad av sina arbetskamrater. Hon vann och förutom ett skadestånd så fick banken som hon arbetade för också stå för hennes advokatkostnader.

"Man behöver bara titta på Enron för att nyktra till."
Of Criminals And CEOs
The difference between bold, creative visionaries and deluded psychopaths is not as big as it used to be.

Av; Tara Pepper, Newsweek International
Klicka Här

Delstaten New Jersey i USA fick en ny lag i mitten av augusti, 2007 varpå man nu kan hålla koll på sexförbrytare genom att förse dem med GPS (global positioning system) fotbojor och detta eftersom det bland dessa individer finns en mycket hög återfallsrisk. Liknande lagar där man övervakar sexförbrytare finns också i följande delstater, Arizona, California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Missouri, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Virginia och Wisconsin. I Massachusetts och Washington har man gått ett steg längre och där förser man även hustrumisshandlare med sådana fotbojor i syfte att avskräcka dem från att komma i närheten av sina respektive partners och eventuella barn. Man kan på detta sätt också meddela partnern i tid om oönskat besök är på väg.
McHose Sex Offender Tracking Program Bill Becomes Law (Aug. 8, 2007) Här
Diane Rosenfeld - Gender Violence - Harvard Law School Här
How about using GPS monitoring to stop batterers (May 4, 2007) Här
Megan’s Law Här

Även i Australien, på Nya Zeeland och många andra platser världen över börjar röster höjas. Psykisk trakassering (mobbning), fysiskt våld i alla dess former, mord, ekonomisk brottslighet är inte socialt acceptabelt och för att åstadkomma en bättre värld så måste det till mer än bara vackra ord och en massa utredningar som inte leder någonstans. Den här typen av våldsverkare måste få ta konsekvenserna av sitt handlande. Vi kan inte längre bara stå och se på medan hemska saker händer oskyldiga människor.

Man trodde tidigare att psykopater inte alltid hade kontroll över sina handlingar eftersom de anses vara mycket impulsiva. Studier från 2002, genomförda av psykologen Stephen Porter som arbetar vid Dalhousie University i Kanada, pekar dock på att så inte är fallet. Enligt hans studie så visade det sig att de flesta mördare som klassades som psykopater hade planerat sina hänsynslösa och kallblodiga mord i förväg.
Predator's Gaze
Klicka Här

I Japan börjar man också ta i tu med de som uppvisar antisociala drag. Nyligen så dömdes en hel familj till döden (2007-02-27) eftersom domaren ansåg att det skulle bli allt för svårt att rehabilitera dem. Han sa vidare att de var "extremt egoistiska, grymma och hänsynslösa och att de inte visade någon respekt för mänskligt liv".Japanese family heads to death row. (Feb. 27, 2007) Här

Likaså, en 12 pojke som hade begått ett mord, skickas till en speciell anstalt så att andra inte skulle komma till skada. Japan Today - News - 12-year-old killer sent to special facility. (Här) I en annan artikel går det att läsa att en 60-årig lärarinna fick lämna sitt arbete på grund av sina vredesutbrott, egotistiska drag samt det faktum att hon hade låst in sig på ett omklädningsrum. 60-year-old female teacher dismissed, 2004-11-26 Här I ett diskussions forum förde en person också fram sina åsiketer beträffande jaktlicenser. Han ansåg, att alla som ansöker om en jaktlicens bör genomgå en psykiatrisk undersökning. Skulle det visa sig att individen är psykopat så skall han/hon inte få äga ett vapen utan i stället låsas in tills det att man kan bota driften att döda. Här

Freud argumenterade och sa att psykopater kan man inte bota genom psykoterapi. Skall en sådan typ av terapi fungera så måste man ha ett samvete och det har inte dessa individer.
Beyond therapy: Some evil can't be cured Av; Norman Doidge, National Post, January 07, 2000.
Klicka Här


Än en gång, vad skall vi göra med dem?


På frågan; Finns det människor utan ett samvete?
"Svaret är, än en gång, störande nog, ja,"

Martha Stout, Ph.D, The sociopath next door (sid. 27)

Frågan återstår, vad skall vi göra med dessa medvetet elaka individer? Ett förslag som många tycker skulle vara bra, handlar om personlighetstester. På en arbetsplats, speciellt gällande yrken där arbetstagaren hamnar i en position där han/hon kan utöva någon typ av kontroll så som inom skola, vård och omsorg samt inom rättsväsendet så bör en potentiell arbetstagare genomgå en personlighetstest innan han/hon anställs. Är våldsverkaren redan anställd och ställer till det för de andra arbetstagarna så skall arbetsgivaren kunna avskeda individen och beordra att han/hon går med på att testas innan det blir en fråga om en återanställning. Personer som trakasseras av sina chefer skall också kunna ta sina klagomål till högre ort utan att riskera att de förlora jobbet. Finns det belägg för de anställdas klagomål så skall även chefen kunna avskedas och genomgå ett test innan han/hon återanställs. För de personer som inte klarar av testet så bör arbetsgivaren t.ex. kunna "förtidspensionera" individen.

Mord, bedrägeri, fysisk misshandel, förtal?
Att åka fast är sällan ett problem för psykopater för de hittar alltid på en anledning eller orsak till varför de gjorde det som de gjorde, oavsett vad brottet handlar om. Detta, eftersom psykopater anser sig ha rätt till att göra vad de vill, när de vill, var de vill och till vem de vill eftersom de anser sig stå över lagen, som de i sin tur inte har någon respekt för. De saknar respekt för allt/alla och tar aldrig något ansvar för sina handlingar.
Kan vi utvecklas positivt i ett samhälle där det inte finns någon respekt för andra?
Om vi slutar bry oss, vad händer då?

Vad gör vi med de som psykiskt och fysiskt misshandlar sina familjemedlemmar? Den som psykiskt och fysiskt misshandlar sin partner eller sina barn bör, innan han/hon släpps från polisstationen testas i syfte att skydda familjemedlemmarna mot än värre våld eller från att bli dödade. Ingen skall behöva mista sitt liv på grund av att rättsväsendet inte fungerar som det skall. Klassas individen som psykopat, att hon/han lider av sjuklig narcissism eller någon annan grav antisocial störning så bör mentalvården ta över innan någon oskyldig får sätta livet till.

Med tanke på att politiker är tillsatta för att tjäna folket och inte sig själv så bör samtliga inom det yrket testas innan de får gå in i "maktens korridorer". Detta för att förebygga maktmissbruk i alla dess former. I dag kan vi se detta maktmissbruk genom bl.a. allt för högt satta löner, fantasi summor beträffande pensioner samt en rad andra "förmåner" som skattebetalaren får stå för mm. (För att inte tala om den "svågerpolitik" som pågår.) Detta bör även gälla inom affärsvärlden, något som man i andra länder nu börjat inse.

"Världen är ett farligt ställe att leva, inte på grund av de onda människorna utan på grund av att det finns människor som inte gör något åt det."
Okänd

För att komma tillrätta med detta mänskliga "problem", så krävs det drastiska åtgärder. Det är helt enkelt inte acceptabelt att bara "sitta och titta på" medan, personer blir mobbade på sina arbetsplatser, i skolan, psykiskt och fysiskt misshandlad i sina hem, lurade, bedragna, nedslagna, våldtagna eller mördade för att vi tillåter individer med obotliga störningar härja fritt i vårt samhälle. Gällande sexbrottslingar så gick det att läsa att, ”Nästan var tredje ung sexbrottsling begår ett nytt sexbrott inom tolv år”. Studien var genomförd av Niklas Långström, läkare och forskare vid sektionen för rättspsykiatri vid Karolinska institutet. (Aftonbladet, 2000-02-08) Uppenbarligen så har man inte lyckats med att rehabilitera dessa våldsverkare varpå man borde testa dem och visar det sig att de har en grav personlighetsstörning så bör de omhändertas av mentalvården tills det att det finns någon "bot". De bör definitivt inte gå lösa på stan.

Våldsverkaren, på grund av sin störning, lär sig inte av sina "misstag". Han/hon kommer därför att fortsätta med sina "aktiviteter" igen, så fort ett tillfälle ges. Att låta den här typen av våldsverkare härja fritt utan att behöva ta konsekvenserna för sitt beteende är en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna som drabbar oss alla, inte minst de som "fallit offer".

För att råda bot på detta mänskliga "problem" så måste detta våld belysas och allmänheten måste få upp ögonen för att vi mitt i bland oss har individer med grava personlighetsstörningar som endast är ute för att "sko" sig själv på andras bekostnad och därmed göra livet till ett helvete för de som drabbas. Samhället i sin helhet drabbas också och alla får vi vara med och betala på ett eller annat sätt. Vi måste börja ställa krav på våra makthavare och se till att bl.a. den senaste psykiatrireformen som innebar stora nedskärningar, skrotas och ersätts med en ny och att nya mentalsjukhus byggs, både för deras och vår egen säkerhet. En genomgång och en "uppdatering" av det svenska rättssystemet är också ett måste.

Eftersom det inte går att "bota" den här typen av våldsverkare än mindre rehabilitera dem (än så långe) så föreslår bl.a. Dr. Hare att vi skall försöka fånga upp dem på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta för att kanske kunna påverka deras beteende. Om detta är möjligt kvarstår att se eftersom det handlar om grava skador på hjärnan. Vidare läsning; Barn med störning.


Om du har kunskap, låt andra tända sina ljus i din låga.
Margaret Fuller

För någon som inte har drabbats så kan det vara mycket svårt att förstå hur elaka och kalla dessa individer egentligen är. Det handlar om en nästintill ofattbar ondska som t.o.m. de som fallit offer, i början, har svårt att riktigt förstå. Det är därför ytterst viktigt att detta våld belyses eftersom desto mer kunskap gemene man har desto större möjlighet har vi att göra något åt detta mänskliga problem. Som, Robert Canup skrev i sin artikel; "De socialiserade psykopaterna har ett problem, och det är ett fruktansvärt problem: det finns inte en chans för dem att kontrollera Internet. Så som sovjetunionen fick erfara; om människor ges en möjlighet till information, så finns det inget sätt att förhindra sanningen från att komma fram. Informationsutbytet som möjliggörs över nätet representerar mänsklighetens, sanna, 'sista bästa hopp'." Hela artikeln går att läsa på följande;
Klicka Här

"Att inte handla är en handling i sig själv."
Deborah Lowrey

Går det att bota psykopater?
Det går inte att "bota" psykopater.
Går det genom behandling att modifiera deras beteende?

Troligtvis inte. En av de senaste studierna (2006) pekar på att psykopaterna var minst motiverade och visade minst framsteg. De fick därför lämna programmet/behandlingen tidigare än individer utan denna störning. Lägg därtill att terapi gör dessa individer än mer manipulativa, dvs. än mer farliga
.
Klicka Här
Research Report: Treating criminal psychopaths in a therapeutic community program. Behavioral Sciences & the Law, Volume 8, Issue 2 , Pages 181 - 190. Av; James R. P. Ogloff, J.D., M.A., Dr. Stephen Wong, Ph.D. och Anthony Greenwood, M.A. Regional Psychiatric Centre (Prairies)

* Det senaste i fråga om behandling av psykopater; Inlagd 2008.

Violence Reduction Program (VRP) Av; Stephen Wong & Audrey Gordon. Klicka Här
Utvärdering av ovan, Violence Reduction Program Klicka Här Assessment and treatment of violence–prone forensic clients: an integrated approach By; Stephen C. P. Wong, PhD, Audrey Gordon, MEdPsy and Deqiang Gu, PhD.The British Journal of Psychiatry (May, 2007)190:66-74.

Än en gång, psykopater är extremt vårdkrävande och det finns inget som pekar på att man med 100% säkerhet kan säga att de inte åter begår brott efter behandling. Man måste också komma i håg att även om psykopaten inte åker fast för något brott så kan han/hon ändå orsaka stor skada och där i ligger problematiken. Man bör inte heller bortse från att de som försöker att rehabilitera dem också kan skadas, psykiskt och fysiskt eller dödas.

* * * * *

Vårt hopp ligger i att försöka modifiera beteendet hos de barn med genetiska anlag för en antisocial personlighetsstörning.
Läs mer genom att klicka på nedan ruta;


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Intressant att notera !

Den kinesiska regeringen försöker begränsa informationsflödet i Kina . Läs mer på; The Great Firewall of China Av; Ben Elgin and Bruce Einhorn, 2006-01-12. (På Engelska) Klicka Här

Klicka Här Psykopater och narcissister inom politiken.

LÄNKAR

Svenska:

Klicka Här Psykopater finns överallt Av Jonas Hållén (Metro, 28 augusti 1997) "socialiserade psykopater är orsaken till mycket elände i samhället. De utnyttjar och manipulerar i affärslivet och politiken, förstör stämningen i fikarummet på jobbet och krossar gemenskapen i hemmet".

Klicka Här "Det handlar om att ingen vill ha hand om psykopaterna" Av; Peter Anstrin, Bankrättsföreningen, 15 sept. 2003

Klicka Här Debatt; Rättsrötan i rättspsykiatrin - En överläkare i Rättspsykiatrin Talar Ut Av; Peter Anstrin.

Klicka Här Mördare med psykisk störning Alla är de dömda till livstids fängelse, Publicerad: 2004-01-13.

Klicka Här OM PSYKOPATI OCH "RÄTTSVÄSENDE "Offer för en psykopat - Och ett verkligt fall! - Bloggen ger kunskap om störningen! - Jag vill lyfta fram atträttsväsendet saknar: kunskap om psykopati, kvalitetsmanual och att rättsäkerhet därför är ett ord utan täckning!"

Klicka Här Intressant. . . . se, "I tidningen Chef (nr 11) finns det ett reportage om skamlösheten som breder ut sig i arbetslivet".

Klicka Här Professorn om psykiatrins sönderfall: "Ut med socialminister Lars Engqvist" Tommy Schönstedt, Expressen, 2003-09-29 OBS! Sidan har tagits bort!

Klicka Här Rattspsykiatrilagar.htm Rättspsykiatri, lagar. Läkartidningen, Nr 47, 2003, Volym 100 s. 3872-3876 Rättspsykiatrin åter i stöpsleven - Nytt lagförslag får massiv kritik av rättspsykiatrer.

Klicka Här Policy för forskning och utveckling inom Rättsmedicinalverket (2002-04-01)

"Antisocial personlighetsstörning är paktiskt tagit synonymt med ett kriminellt beteende. Det finns egentligen ingen effektiv behandling för dessa individer förutom att låsa in dem på en säkerhetsanstalt med fasta regler så att de inte kan snacka sin väg ut."
Klicka Här

Engelska:

1) Klicka Här Excerpts from the Archives of the Narcissism List, Av; Sam Vaknin

2) Klicka Här PSYCHOPATHS AMONG US Av; Robert Hercz.

3) Klicka Här Seeing Evil, 60 minutes II, Intervju med Dr. Park Dietz , Jan. 16, 2001.

4) Klicka Här Hare; "Education about psychopaths should be a routine part of the training of police officers."

* * * * * * * * * * * * * * *

Klicka Här Psychopathy, Treatment Behavior, and Sex Offender Recidivism By; Michael C. Seto and Howard E. Barbaree. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 14, No. 12, 1235-1248 (1999) "Further exploration revealed that men who scored higher in psychopathy and better in treatment behavior were the most likely to reoffend."

Klicka Här Treatment of antisocial personality, psychopathy, and other characterologic antisocial syndromes. Behavioral Sciences & the Law, Volume 18, Issue 5, Date: October 2000, Pages: 647-662. Studie av; William H. Reid, M.D., M.P.H. och Carl Gacono, Ph.D. Det ser inte särskilt ljust ut för att kunna "bota" individer med en antisocial personlighetsstörning och det kan även vara mycket farligt för dem som arbetar med dessa "patienter".

Klicka Här Policy för forskning och utveckling inom Rättsmedicinalverket (2002-04-01)

Klicka Här Rattspsykiatrilagar.htm Rättspsykiatri, lagar. Läkartidningen, Nr 47, 2003, Volym 100 s. 3872-3876 Rättspsykiatrin åter i stöpsleven - Nytt lagförslag får massiv kritik av rättspsykiatrer.

Klicka Här Dancing with Devils - A renowned forensic psychiatrist on spotting psychopaths Av, Anastasia Toufexis. Intervju med Dr. Park Dietz.

Klicka Här Putting an End to Violence Av; Daintry Duffy , Intervju med Dr. Park Dietz en av USA:s främsta rättspsykiatriker som ger sin syn på, och råd gällande mobbning. Han är också VD för TAG ( Threat Assessment Group)

Klicka Här Predators, Av; Dr. Robert Hare.

Klicka Här THE PSYCHOPATH - The Mask of Sanity Special Research Project of the Quantum Future Group , Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk.

Klicka Här Mugged by reality Av; Eugene H. Methwin.

Klicka Här Predator's Gaze. Av; Bruce Bower, Science News Online, Vol. 170, No. 24 , p. 379, 2006-12-09.

Klicka Här "Your anger, like any pain, will pass. If somebody punches you, he is to blame for your pain, not you. By the same token, the one to blame for your anger is your abuser, not you." Av; Kathleen Krajco (1952-2008).

Klicka Här Characteristics of Psychopath (Sociopath, Anti-social Personality Disorder) Av; Geoff Metcalf.

Klicka Här Unfeeling behaviour! Av; Umangi de Mel, Sunday Observer, Sunday, 22 February 2004. "Finally our shrink points out that the only way to deal with 'psychopathy' is to deal with children who are affected by 'conduct disorder." (Sri Lanka)

Klicka Här Brain size linked to violence, BBC News /health, "Assuming these people are not responsible for their own brain damage, should we hold them fully responsible for their criminal acts?" Professor Adrian Raine.

Klicka Här Risky view, Av; David Batty , The Guardian, Wednesday April 17, 2002.

Klicka Här Antisocial children are a financial drain on society, but parental training can help. "Children who display antisocial behaviour cost society 10 times more than those with no problems and are at high risk of lifelong social ..." BMJ-British Medical Journal Att sätta in stöd så tidigt som möjligt kan förebygga problem gällande barn med någon typ av antisocial störning.

Klicka Här An American Obsession ... the Psychopath Av; KenWindish

Klicka Här Woman City worker wins £800,000 in Deutsche Bank bullying case, Daily Mail, 2nd August 2006.

Klicka Här "Any profession which needs a written code of ethics is an inherently unethical profession." Av; Robert Canup.

Klicka Här Harassment 101. Real life lessons "Harassment support" Sidan har kommit till för att hjälpa andra som har blivit psykiskt trakasserade på sin arbetsplats.

Klicka Här Conference to Help Victims of Narcissistic Relationships Become Survivors. This first-of-its-kind conference on narcissism will held in Denver,Colorado, November 5 - 7, 2004.

Klicka Här Entrance to the World of Serial Killers, "They need to dominate, control, and "own" the person. Yet when the victim dies, they are abandoned again, left alone with their unfathomable rage and self-hatred. This hellish cycle  continues until they are caught or killed."

Klicka Här Office psychopaths: how well do you know your colleagues? (Hur väl känner du dina kollegor?) Av; Stefan Martin och Allen & Overy, The Lawyer.com, 27-Sep-2004.

Klicka Här Brain Scans Show Abnormalities In Psychopaths, Av; Randall Parker, March 16, 2004.

Kicka Här Reforming The Mental Health Act Part II High risk patients (engelska - U.K.)

Klicka Här University of Wisconsin Psychologist adds scientific insight to loaded label of 'psychopath' . 28, juni, 2006.

Klicka Här An Introduction to Psychopathy ...Av; Torwoli Dzuali, 2004.

Klicka Här Psychopathy Scales "MHS is pleased to announce the release of the long-awaited Guidelines for a Psychopathy Treatment Program manual by Steve Wong, Ph.D. & Robert D. Hare, Ph.D."

Klicka Här The Violence Risk Scale - A brief introduction Av; Stephen Wong och Audrey Gordon. Regional Psychiatric Centre & University of Saskatchewan.

Klicka Här Research Report: Treating criminal psychopaths in a therapeutic community program. Behavioral Sciences & the Law, Volume 8, Issue 2 , Pages 181 - 190. Av; James R. P. Ogloff, J.D., M.A., Dr. Stephen Wong, Ph.D. och Anthony Greenwood, M.A. Regional Psychiatric Centre (Prairies). Resultated av behandlingen visade bl.a., att psykopater visade minst framsteg, de var minst motiverade och fick därför lämna programmet/behandlingen tidigare än individer utan denna störning. (2006)

Klicka Här Assessment and treatment of violence–prone forensic clients: an integrated approach. The British Journal of Psychiatry (2007) 190: s66-s74. doi: 10.1192/bjp.190.5.s66. Av; Stephen C. P. Wong, PhD, Audrey Gordon, MEdPsy och Deqiang Gu, PhD. Vad det beträffade den gruppen av interner med en hög risk för återfall så befann de sig på ett stadie där de ville begrunda om de ville delta någon slags behandling eller inte.

Klicka Här Domestic violence monitoring initiative proposed by Rosenfeld is signed into law. Harvard Law School, January 8, 2007.

Klicka Här McHose Sex Offender Tracking Program Bill Becomes Law. By; scmysak, August 8, 2007.

Klicka Här Tracking Device. How about using GPS monitoring to stop batterers? Av; Maura Kelly, Slate, May 4, 2007.

Klicka Här Megan's Law by State - Victims' Rights by State. Av; Marc Klaas. KLAAS KIDS FOUNDATION.

Klicka Här Violent, antisocial, beyond redemption? Av; Peter Aldhous, NewScientist.com news service, 11 April 2007.

Klicka Här Should Psychopathy Qualify for Preventive Outpatient Commitment? Bruce J. Winick, Charles Lo Piccolo, Willy Anand och Lester Hartswick. University of Miami Legal Studies Research Paper No. 2007-17. Social Science Research Network.

Att vara uppmärksam på att det finns individer som saknar ett samvete och empati är ett steg i rätt riktning.
A Life in the Absence of Empathy. Predators live a life in the absence of empathy. Get a clue and get out of harms way.
Klicka Här

Rovdjur bryr sig inte
Få en inblick i deras värld innan en av dem förstör din.

Predator Awareness
Klicka Här samt Klicka Här

"Om en patologisk lögnare har skadat dig så är han/hon med all sannolikhet en sociopat/psykopat"
Dr. Liane Leedom

Klicka Här


Genom sina lögner så får psykopaten andra att tvivla på verkligheten. Ett "kaos" skapas vilken psykopaten utnyttjar till sin fördel genom att dupera och manipulera tills han/hon får sin vilja igenom. Detta är vad som kallas för psykiskt våld, Vanliga normala människor vet till slut varken in eller ut, det är därför otroligt viktigt att man tar reda på fakta och att vi kommer så långt att vi kan få dessa individer testade. Deras fysiska och psykiska våld är livsfarligt för alla i deras närhet. Kom ihåg - Den här individen saknar "spärrar" och har bara "ömma känslor" för sig själv.

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013