Hem

 

 

Skam och Skuldbelägg aldrig "offret"! Samt, Varför stannar "offret?

 

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Överst vad gäller en relation, nederst vad gäller "mobbning".

De som fallit "offer" för en psykopat anklagas många gånger av andra (t.o.m. psykologer och terapeuter) att vara "medberoende". Det i sin tur, beror på att "offret" uppvisar drag så som att hon/han äventyrar sina egna värderingar och integritet för att undvika bli avvisand eller ungå andras ilska, dras till människor med behov av stöd, är extremt lojal och håller sig kvar i skadliga relationer, allt för länge, uppvisar en rädsla för att uttrycka sina egna åsikter och känslor, anpassar sitt beteende och sin personlighet efter sin partner- däribland ett känslomässigt omoget beteende så som att "fejkgråta", reagera med ilska i stället för att diskutera osv.

Dessa till synes drag av medberoende är inte vad de framstår att vara. Hela 97% av de som fallit "offer" för en psykopat uppvisade inte dessa drag av medberoende före relationen med psykopaten. De var självständiga, kunde stå upp för sig själv, hade ett gott självförtroende, en god självkänsla, var vänliga, kunde på en känslomässigt mogen nivå föra en diskussion osv. de var, med andra ord starka, omtänksamma personer med ett samvete och empati.

Detta är också drag som attraherar en psykopat. Men, eftersom psykopaten aldrig kan bli som offret så måste han/hon förgöra sin partner/offret, för att på så sätt få makt och kontroll och därmed känna sig överlägsen. I en intim relation så sker det systematiskt och många gånger under "täckmantel" av att vilja "hjälpa" offret. Med andra ord, "offret" ser därför psykopaten som 'vänlig' och 'hjälpsam' allt medan offrets självkänsla, sakta men säkert, nöts bort. Det är bl.a., på detta sätt som psykopaten SKAPAR ETT BEROENDE. "Lyckligt ovetande" så tror också "offret" också många gånger på att det är hon/han bestämmer över sig själv och fattar sina egna beslut. Så är inte fallet, den manipulative lögnaren (psykopaten) är alltid i kontroll.

Hur som helst, det är inte "offret" som är medberoende och klänger sig fast vid psykopaten även om det för utomstående kan framstå att vara så. Enligt Leedom (psykiatriker) och Brown (terapeut) som skrev boken, Women who love psychopaths, så uppvisade 97% av kvinnorna i stället följande drag; (Gäller med största sannolikhet även män som hamnat i greppet på en kvinnlig psykopat)

1. Kvinnan var utåtriktad och äventyrslysten. (Psykopater är också utåtriktade och äventyrslystna) Med andra ord, det här var kvinnor som var minst beroende!

2. Investerar i relationen. (känslomässigt, spirituellt, fysiskt och finansiellt)

3. Sentimentalitet (hög nivå)

4. Tillgivenhet (Har stor förmåga att knyta sig an)

5. Ger inte upp i första taget (Ingen utomstående kommer att få henne att lämna relationen, hon står fast vid sina beslut) * Att notera - Ju mer en utomstående påpekar brister och fel hos pdykopaten, ju mer kommer hon att fästa sig vid honom oavsett hur hon blir behandlad).

6. Låg tröskel för att undvika skada. Hon förväntar sig inte att bli skadad utan ser andra som hon ser sig själv. Gäller även om hon själv blivit misshandlad som barn, merparten, nästintill alla, har inte blivit det, varken psykiskt eller fysiskt.

7. Samverkan

8. Hyper-empatisk (kan vara genetiskt betingat)

9. Ansvarsfull och rådig.

Så vad händer om vi lägger i hop detta?

För mycket empati + hög sentimentalitet + förväntar sig inte att bli skadad = Kommer oundvikligen att bli skadad och i värsta fall mista sitt liv..

Dessa fantastiska kvinnor (män) med en djup förmåga att älska, har ett stort hjärta, som får ut mycket av sina relationer med andra och som har en tendens att lita och tro på att andra är lika goda och anständiga som de själv är, leder oundvikligen till att de kommer att bli skadade. I värsta fall kan de mista sitt eget liv. (drivs till att begå självmord eller blir mördade - förgiftade, råkar ut för en "olycka", strypts, knivhuggs eller t.ex. blir skjutna till döds) Deras/"offrens" "superdrag" (se ovan) gör att de stannar kvar även under de mest tänkbara skrämmande bevis på det motsatt, dvs. lämna relationen..
* Bör nämnas, den stress som dessa kvinnor/män ständigt lever under kan även leda till döden, hjärnblödning, hjärtinfarkt, cancer osv. Det spelar ingen roll om personen tränar, det håller bara depressionen på avstånd.

Det är mycket smärtsamt för utomtående (föräldrar, vänner osv.) som genomskådat psykopaten (och dennes familj) att stå och se på medan "offret" sakta men säkert går mot sin egen undergång. Isolerad så ser "offret" också bara relationen ur en synvinkel. Förnekelse och tron på att allt, till sist, kommer att ordna sig (ett s.k. "magiskt tänkande") gör också att "offret", många gånger, självmant säger upp kontakten med de som genomskådat psykopaten (och dennes familj).

När "offret" låter meddela, "Du kommer aldrig att se mig igen" eller t.ex., "kasta alla mina saker", så kan du vara säker på att psykopaten (men även dennes familj) har för avsikt att, framöver, döda/ta död på "offret". Skrämmande, men dessvärre sant. (Psykopater låter alltid, på ett eller annat sätt, meddela vad de tänker göra.) Psykopater saknar ett samvete och empati och är således kapabla till vad som helst. Som förälder bör du dätför NOTERA ALLT, spara all korrenspondans (som ni tidigare har haft) mm. på ett säkert ställe eftersom detta, senare, kan användas som bevis mot psykopaten och dennes familj för att få en fällande dom.

Sammanfattningsvis, för mycket av det goda (se dragen ovan), leder oundvikligen till skada och/eller död.. All skam och skuld tillhör psykopaten, en individ som bäst kan beskrivas som ondskan själv, personifierad. Den här individen har inget samvete, ingen empati. De 'mänskliga drag' som psykopaten uppvisar är inget annat än ett skådespel för att på så sätt dölja sin "mörks sida". På grund av detta så upptäcker, olyckligtvis, "offret" vanligtvis inte psykopaten, för än det är försent, skadan redan skedd.

Video med svensk text;
Leslie Morgan Steiner besvarar frågan, "Varför lämnar offret inte förövaren?". Själv var hon utsatt för psykisk såväl som fysisk misshandel. Bör noteras: Psykisk misshandel lämnar inga synliga blåmärken och det eftersom 'slagen' riktas mot "offrets" psyket. Den här typen av misshande/relation l är därför betydligt svårare att lämna. För att se videon, Klicka Här
Bor även nämnas att "offret" tränas" i att se det perversa våldet som något "normalt", se bl.a., Här

* Några varningsord vad gäller TED Talks, en kanal/sida som numera, mer eller mindre uppenbarligen blivit "kidnappad" av storföretagen. Läs därför gärna följande inlägg;
TED talks now routinely censoring scientists who share ideas on consciousness
(Sept. 5, 2013) Här samt, TED aligns with Monsanto, halting any talks about GMOs, 'food as medicine' or natural healing (Sept. 18, 2013) Här

"Mobbning"

Likt ovan så besitter "offret" saker som psykopaten ser som önskvärda så som intelligens, kompetens, empati, moral m.m. Det gör att psykopaten känner sig underlägsen och därmed, med ALLA MEDEL, måste förgöra "offret" för att sedan, för att undvika att bli "upptäckt", själv "spela offer". (se Här)

Psykopaten utmärker bl.a., sig själv genom elakt sladder/förtal. Allt sker givetvis bakom ryggen på "offret" så att han/hon inte har en chans att försvara sig, vilket i sin tur hade lett till att psykopaten avslöjat sig själv. All ryktesspridning handlar om projisering, dvs. psykopaten "kletar ner" någon annan/"offret" med sina egna perversa förehavanden för att på så sätt rentvå sig själv. Allt mycket cyniskt uträknat.

Psykopater utmärker sig även bl.a., genom att stressa sitt "offer", på alla tänkbara sätt och vis. Systematiskt nedvärderar, osynliggör eller på andra sätt kränker sitt "offer" som, i sin tur, leder till stress. Än en gång, allt mycket cyniskt uträknat.

Att "slå ut offret" från arbetsplatsen ("offret" tvingas lämna arbetsplatsen för att på så sätt rädda sin egen mentala hälsa) handlar om att även EKONOMISKT skada. På grund av den iscensatta "finanskrisen" så är det nästintill omöjligt att hitta ett nytt arbete. Eftersom våra "politiker" också uppenbarligen är psykopater, så hamnar den arbetslöse i en äm värre ekonomisk situation. (hög arbetslöshet, indragen sjukförsäkring, arbetslöshetkassa osv. allt mycket cyniskt uträknat för att 'slå ut' så många som möjligt och tvinga in dem i en beroendeställning, däribland socialen). Det handlar om ett medvetet utstuderat våld i syfte att tillföra så mycket skada som möjligt. Psykopater samarbetar, på alla nivåer eftersom de njuter av att skada (se Här)

Vi har alltså gravt personlighetsstörda/mentalt sjuka individer på arbetsplatsen som främjas av likasinnade bl.a., på arbetsförmedlingen och de som tar hamd om sjukförsäkringen vilka styrs av våra "politiker". Våra "politiker", vilka uppenbarligen njuter av att skada ("mobbare" som tagit sig upp) är "nickedockor" för F.N., EU (Bilderberg) samt bl.a. ovan nämnda (se nyheter) Council on Foreign Relations. (Googla gärna Bildt och Wallenberg för att se deras samröre med denna "tankesmedja")

Som "offer" bör man därför lära sig allt man kan om psykopati och det, bl.a., för att inte skam och skuldbelägga sig själv. All skam och skuld tillhör psykopaten, som i sin tur, saknar allt som gör.oss andra 'mänskliga', dvs. ett samvete och empati.

Psykopater hör hemma bakom galler där de inte kan skada andra.

För mer info. se bl.a.,
Women who love psychopaths Här (s. 206)
The Unexamined Victim: Women Who Love Psychopaths Här

(Jan. 27, 2014)

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014