Hem

 

 

Vilka faller ”offer”?

(Who becomes a target/fall victim to bullying, for links in English please scroll down)

Du representerar allt det som våldsverkaren vill vara men aldrig kan bli.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

På arbetsplatsen

Alla som har råkat illa ut eller på annat sätt känner till dessa våldsverkare säger samma sak och det är, att de personer som råkar mest illa ut på en arbetsplats är de som får våldsverkarens självkänsla att vackla. För det mesta handlar det om personer våldsverkaren vill efterlikna, som han/hon idoliserar. Vanligtvis handlar det om duktiga, intelligenta, ambitiösa, glada, och välomtyckta personer som dessutom har ett gott självförtroende. Nedan följer några personliga egenskaper vilka kan vara orsak till att just du blev påhoppad av din chef eller arbetskamrat;

1. Du är intelligent. Du har en högre utbildning och är kunnig inom ditt område.
2. Du har ett gott självförtroende. Du är nöjd och glad med dig själv och din tillvaro.
3. Du är duktig. Du klarar av dina arbetsuppgifter på egen hand och utan några större problem.
4. Du är ambitiös. Du lägger ner tid på ditt arbete och får beröm för dina insatser.
5. Du har empati. Du bryr dig om andra människor och deras välbefinnande.
6. Du är välomtyckt av andra. Du är trevlig och får din omgivning att må bra.
7. Du är glad. Du har en positiv syn på livet, är tillfreds med dig själv och får andra i din närhet att må bra.
8. Du är kreativ. Du ser möjligeter och inte hinder.
9. Du har värderingar. Du respekterar andra och har integritet.
10. Du vårdar ditt utseende och din kropp. Du respekterar dig själv på in-och utsidan.
(OBS! Listan kan göras än längre!)

Lars-Olof Tunbrå, författare till boken, Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga har följande att säga om de som fallit "offer" för psykopaten; "- De är ofta öppna, ambitiösa, mogna, sociala, omtyckta och intelligenta. De har en rak stil, de tar vara på och förädlar sina medarbetare."
Farliga chefer talas det tyst om Av Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet den, 9 februari 2003. Klicka Här

Kom inte i håg alla elaka insinuationer och rykten som våldsverkaren och hans/hennes anhängare spred bakom din rygg men kom ihåg dina "vänners" tystnad.

Eftersom våldsverkaren är så otillfredställd med sig själv och sin tillvaro så kan han/hon aldrig känna sig riktigt nöjd. Detta gör att våldsverkaren retar sig på allt och alla. Därför kan listan ovan göras betydligt mycket längre. Våldsverkaren känner sig underlägsen vilket leder till en sjuklig avundsjuka och till ett sjukligt hat mot de personer som besitter de egenskaper som han/hon själv saknar. För att bli sedd och hörd så måste våldsverkaren nedvärdera andra och detta för att höja sin egen självkänsla. Detta är våldsverkarens "livsstil".

Att se någon skratta och vara glad gör att våldsverkaren helst vill se personen i fråga gå en hemsk död till mötes. Detta beror på att våldsverkaren inbillar sig att du skrattar och är glad bara för att påminna honom/henne om hur bedrövlig, ofullkomlig och sämre lottad han/hon är. Eftersom våldsverkaren också har ett oerhört behov av att vara i kontroll och så måste han/hon se till att du bara får vara glad när han/hon tillåter det.

Människor som betraktas som goda, d.v.s. bryr sig om andras välbefinnande hamnar många gånger också i onåd. Detta eftersom våldsverkaren ser dessa individer som ”perfekta” vilket i sin tur också rubbar bilden som våldsverkaren har av sig själv. Våldsverkaren har därför ett oerhört stort behov av att misskreditera, demonisera frysa ut, isolera, eller göra något annat för att få omgivningen att ta avstånd från dessa, ”perfekta” människor.

Var uppmärksam på att allt du säger och gör lägger våldsverkaren på minnet. Detta så att han/hon senare kan förvränga dina ord och handlingar till sin fördel.

"Psychopathic patients are prone to feelings of envy toward the goodness in others and will aggress against this perceived goodness to ward off such unpleasant feelings."
Här

För att höja sin egen självkänsla så väljer våldsverkaren ut ett "offer" som besitter de egenskaper som han/hon avundas. Sätten är många men målet är alltid detsamma; att till varje pris göra ner denna människa. För att uppnå sitt mål så sätter våldsverkaren vanligtvis i gång med att sprida ut en massa elaka rykten om sitt "offer". Eftersom våldsverkaren i grund och botten är otroligt feg så sker givetvis allt bakom "offrets" rygg. För det mesta innehåller dessa rykten ett litet "korn" av sanning vilket sedan lindas in i lögner och vänds till våldsverkarens fördel. Våldsverkaren använder sig av detta lilla "korn" för att få ryktet att verka så trovärdig som möjligt. Genom våldsverkaren ryktesspridning så förvandlas således, de goda till onda, de kapabla till okapabla osv. På grund av sin sadistiska läggning så vill våldsverkaren givetvis också göra det hela till en så smärtsam upplevelse som möjligt för "offret". Därför utnyttjar våldsverkaren andra människor, de som han/hon kan lura till att tro på lögnerna, som "redskap" i sin "kamp" att tillintetgöra "offret". Se; smutskampanjen

Genom att insinuera och sprida sina elaka rykten/lögner så får våldsverkaren också den uppmärksamhet som han/hon så innerligt eftertraktar. Efter att ha psykat, trakasserat och "kletat" ner "offret" med sina egna perversiteter (Se; projicering) till den milda grad att "offret" antingen sjukskrivit sig eller lämnat arbetsplatsen så är det inte helt ovanligt att våldsverkaren ”tar över” ”offrets” identitet, dvs. försöker efterlikna honom/henne. Detta eftersom det är ”offret” som våldsverkaren har sett upp till, idoliserat. För de som har genomskådat och känner till den här typen av våldsverkare så vet de att han/hon bara berättar om sig själv genom de rykten som han/hon sprider ut om sitt "offret".

För att behålla ditt sunda förnuft – ge dig av!

Enligt Tim Field, numera författare och föreläsare, så anser han att de personer som har genomskådat mobbaren för vad han/hon egentligen är, är också de som råkar mest illa ut. Mobbaren vill givetvis inte bli "upptäckt" och ger sig därför på de som han/hon tror kan avslöja honom/henne. Han menar vidare att det som vi hos mobbaren uppfattar som en god självkänsla i stället handlar om arrogans, "en ohållbar tro på att vara osårbar vilken är född ur en villighet att agera utanför samhällets regler och detta för att försäkra sig om sin överlevnad". För att överleva så måste mobbaren därför ge sig på de personer som sett vad som döljer sig bakom ”fasaden”.

Tim Field har forskat en hel del om psykisk trakassering och enligt honom så är de sex vanligaste orsakerna till mobbning följande;

  1. Du är tillgänglig (fel ställe, fel tidpunkt)
  2. Du är kompetent (väcker avund)
  3. Du är populär (väcker avund)
  4. Du är sårbar (din lön, du har en hyra som skall betalas)
  5. Du är känslomässigt mogen och har värderingar
  6. Du har integritet

Sorgligt nog finns det de som påstår att “offret” eller ”måltavlan” har sig själv att skylla. Man kan därför ofta höra kommentarer så som, han/hon har sig själv att skylla, bad om det, var för självsäker (kaxig), är feg, kan inte försvara sig, tål inga skämt, är överkänslig, är inte lik oss andra, är gnällig mm. Faktum är, att det är mobbaren som är feg eftersom denne aldrig vågar stå för sina handlingar. Detta visar sig på så sätt att "smutskastningen" oftast sker i det fördolda, alltså bakom "offrets" rygg.

Om "offret" skulle påpeka problemet till en överordnad blir han/hon oftast inte trodd och detta eftersom andra, som själv inte har drabbats, har svårt att förstå hur någon kan vara så fruktansvärt elak mot någon annan. Skulle någon ifrågasätta våldsverkarens agerande så skyller han/hon alltid allt på ”offret". Våldsverkaren sätter sedan i gång med att spela "stackars lilla mig" och beskyller "offret" för att vara elak och hämndlysten. Våldsverkaren svänger genast allt till sin fördel och för en överordnad som inte känner till den här typen av våld eller inte vill ta i tu med problemet så tvingas "offret" lida än mer. Det är därför oerhört viktigt att den här typen av "osynligt våld" belyses.

Läs mer;Bully OnLine Klicka Här (endast på Engelska)

och

Varför gav sig han/hon på mig?
"För att du var duktig inom ditt område, omtyckt av andra och dig ovetande så såg han/hon sina egna brister genom att du var kompetent."

Mobbning; (endast på engelska)
Klicka Här

”Det är alltid mobbaren som är svag och känner sig otillräcklig.”
Tim Field

Egenskaper som mobbaren finner oemotståndliga
Qualities that bullies find irresistible Av Tim Field
Klicka Här

"De ger sig på den starkaste och bäste som förhoppningsvis också är lite av en rebell inom gruppen....den som inte låter sig kontrolleras. Om de kan krossa honom/henne så kan de krossa resten samtidigt. Börjar de längst ner på skalan, med den svagaste så tar det en lång tid att arbeta sig upp....det idealiska "offret" är därför stark, smart, lite av en rebell och sårbar", genom att t.ex. han/hon, bryr sig om andra."
Klicka Här

Enligt jobbsajten monster.com så beror mobbning bl.a. på;
En rädsla för eller ett reellt hot om uppsägningar.
Dåligt ledarskap.
Konkurrens eller avundsjuka som innebär överdriven bevakning av varandra
.
Klicka Här

”Måltavlor (hon föredrar denna term i stället för 'offer') har en benägenhet att vara empatiska, schysta och ha en känsla för rättvisa."
Corliss Olson, utbildare
Klicka Här


“Studies indicate that bullies are actually inept people who are not talented, maybe have a rage against themselves that they express outward toward people they see as being better than they are. It’s from a point of weakness that they express their violence toward others”
Klicka Här

Anledning till varför människor blir mobbade,
enligt Namie & Namie, 2000.
58% - För att de stod upp för sig själv och ville bli rättvist behandlade.
56% - Blev mobbade eftersom mobbaren avundades "offrets" kompetens.
49% - Bara för att de är trevliga människor.
46% - På gund av att de har integritet.
39% - För att, nu var det deras tur.
Klicka Här

"Det finns inga 'oskyldiga' åskådare"
Klicka Här


Förbindelser mellan män och kvinnor

Beträffande relationer mellan män och kvinnor så menar Dr. Hare att manliga psykopater har en otrolig förmåga att rikta in sig på kvinnor som utstrålar värme och empati, det vill säga de som har ett stort behov av att värna om andra eller som har ”moderliga egenskaper”. (Hare, Psykopatens Värld: Utan Samvete sid. 149). Män och kvinnor som har haft en relation med en psykopat kan t.ex. säga saker som, "han var som en kramgo nallebjörn" eller, "hon behövde min hjälp". För er som befinner i en relation med en psykopat och tror att han/hon kommer att ändra sig, bli ”bättre”, så kan ni i stort sätt, glömma det. Enligt Dr. Hare så är psykopatens personlighetsdrag som "uthuggna i sten”. (Hare, sid.217) Med andra ord, du kan inte, hur gärna du än vill, inte ändra på honom/henne. (Se även; kvinnomisshandel eller kvinnovåld mot män)

Var på din vakt!

Att falla ”offer” är minst sagt otroligt känslomässigt förödande. Dessa våldsverkare finns överallt, mitt i bland oss men eftersom de är skickliga på att gömma sitt verkliga "jag" så är de flesta "osynliga", dvs. tills det att du lär "känna" eller "retar upp" honom/henne. Siffrorna varierar men enligt vissa experter så ligger siffran på mellan 1-3 % av befolkningen (psykopater). Räknar man sedan också in de som lider av andra anti-sociala störningar som t.ex. sjuklig narcissism eller Borderline (BPD) så stiger givetvis antalet. Svårigheterna med att beräkna antalet ligger bl.a. i att många av de som blivit utsatta inte anmäler det och orsakerna till detta är givetvis många och varierande. Två av de vanligaste orsakerna tycks dock vara, rädslan för repressalier, vilken är befogad och samhällets syn på rättvisa (finns inte). Många lider därför i tysthet.

I grund och botten ligger okunskap. Okunskap bland allmänheten, rättsväsendet och makthavarna. Detta leder också till att dessa våldsverkare i stort sett får härja fritt. Detta är något som vi måste ändra på och delvis anledningen bakom denna hemsida. Våldet ökar och samhället står handfallet. Männen tycks synas mest i statistiken och detta beror sannolikt på att de, mer ofta, använder sig av sin fysiska styrka då de ger sig på sitt "offer", det finns med andra ord, "synliga bevis" på deras våld. Kvinnorna tycks däremot förlita sig på sin manipulativa förmåga och psykar och vilseleder både "offer" och sin omgivning. Denna trend tycks dock ha börjat ändra karaktär. Enligt en nyligen publicerad artikel om kvinnovåld så verkar det fysiska våldet bland kvinnor sakta men säkert öka. Problemet med individer som lider av någon typ av anti-sociala störning måste därför belysas i en mycket större omfattning än vad som sker i dag. Klicka Här (2005-06-09)

För dig som är eller har blivit utsatt, se på våldsverkaren för vad han/hon är. Försök att inte bli lika hatfull och ondskefull som honom/henne för då gör du bara dig själv och dina närmaste illa och då kan man ju på sätt och vis säga att våldsverkaren har ”vunnit”.


Ta en positiv pause, det förtjänar du!
Klicka Här

Länkar

Svenska;

Klicka Här Föreningen STOPP - Föreningen mot kränkande särbehandling i arbetslivet.

Klicka Här Mobbning – ett folkhälsoproblem. Stina Thorins sida om mobbning på arbetsplatsen.

Klicka Här Syftet med denna sida är att öka kunskapen om följderna av kränkande särbehandling. På den här sidan kan du dela med dig om dina erfarenheter. Du är inte ensam!

Klicka Här I spalten till vänster kan du finna många bra artiklar beträffande psykopater så som t.ex. Farliga chefer talas det tyst om Av: Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet, 9 febr. 2003. Klicka Här

Engelska;

Klicka Här Bully OnLine - Why me?

Klicka Här FAQ: Answers to frequently asked questions about workplace bullying - "Bully OnLine"

Klicka Här For answers to frequently asked questions about school bullying and child bullying

Klicka Här How Psychopaths View Their World

Klicka Här Psycho or not? , Both "The Psychopathic Style" and Psychopathy touch nearly everyone on this planet today. (På engelska)

Senast inlagda länkar;

Klicka Här Traumatic Bonding with Corporate Psychopaths (Office Stockholm Syndrome) Av; Dr. Nikolai Bezroukov. Mycket bra och informativ artikel för alla som har drabbats av den här typen av våld, direkt eller indirekt.


“Studies indicate that bullies are actually inept people who are not talented, maybe have a rage against themselves that they express outward toward people they see as being better than they are. It’s from a point of weakness that they express their violence toward others”

Klicka Här - Softpanorama.org

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013