Hem

 

 

Länkar- Svenska

Det Osynliga Våldet

Hej Syster - du är inte ensam - Det finns en väg ut

Jag misshandlad?

Psykisk Misshandel

Psykopst, vem är det?

VARNINGSTECKEN

Vattenblänk

* OBS Håller på att lägga in fler länkar i fråga om psykisk misshandel!
Feb. 3, 2014

 

Psykisk Misshandel

*Var uppmärksam på att "hon" kan ersättas med "han" eftersom våldet kan drabba man som kvinna och termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

”Psykisk misshandel är när någon tränger sig in i ditt huvud, talar om vem du är och vad du vill – och att du INTE är OK!”
Se "Röster" till höger på sidan för ovan citat, psykiskmisshandel.se, på svenska (Här) *OBS! Av någon anledning så har länken till sidan med ovan citat försvunnit. Låter det dock stå kvar eftersom det beskriver på ett mycket kortfattat sätt våldet. För att komma till början av ovan hemsida, Psykisk Misshandel Klicka Här

"7. KONTROLLERAREN / MANIPULERAREN sätter upp människor mot varandra. Ser till att hålla sina bundsförvanter och ”offer” skilda åt. Han är skicklig på att snacka och förvränger våra ord och handlingar. Han är karismatisk och får vanligtvis som han vill. Han underminerar det nätverk som stödjer oss och uppmuntrar oss att inte träffa våra familjemedlemmar eller vänner." Vidare läsning, se '20 DRAG AV SJUKLIG NARCISSISTISK PERSONLIGHETSSTÖRNING' överst i vänster kolumn eller Klicka Här

"Den farligaste sorten för vanliga människor är de som håller sig inom lagens gräns, smygande och sökande efter det lämpliga offret."
"Den jag tänker på är den ljugande och manipulerande typen som är bra på att leva ett konstlat liv, perfekta individen, allt för att få nyckeln till offrets hjärna, tränga sig in, överta och skapa förvirring och kaos."

Vidare läsning, En titt in i psykopatens vidriga psyke Klicka Här

"Psykopater njuter av att kontrollera och skada andra"
Dr. Leedom Här

"Att skapa medvetenhet tar skammen ur hemligheten" Här
Oavsett om du blivit "mobbad" (psykologiskt och känslomässigt misshandlad) på arbetsplatsen, av din partner eller av någon annan så är det inte ditt fel, All skam och skuld tillhör psykopaten, en individ som saknar ett samvete varpå de beter sig som de gör. Du har/haft med en mycket gravt personlighetsstörd individ att göra som i sin tur bottnar i medfödda neurobiologisaka skador. Förutom psykiskt våld så kan även fysiskt sådant förekomma t.ex., (att slå, strypa, förgifta, utsätta för fara, skapa "olyckstillfällen" eller med ett vapen ta död på någon annan)

Råd av Dr. Martha Stout om du är tillsammans med en psykopat,
"Jag skulle vilja säga, lämna. Du kommer inte att såra någons känslor eftersom det inte finns några känslor att såra". Mer info. klicka Här
(Bör nämnas i detta sammanhang att psykopater har endast primitiva känslor p.g.a. sin skadade hjärna och de enda 'känslor' de har, är de som de hyser för sig själv.)

"För att finna svaret på vad som händer eller hänt måste man förstå hur destruktiv manipulation fungerar, med osanningar blir man förd till en ny värld som inte har med verkligheten att göra."
Mer info., Klicka Här

(Psykopaten) "Tar avstånd från personer som vet kan se vad han/hon håller på med. Och försöker påverka sitt offer bryta kontakten." (med familj och vänner)
(Först de som genomskådat psykopaten, sedan följer andra)
Mer info., Klicka Här
(för psykopatens del så handlar det om att isolera sitt "offer" för att på så sätt få än mer makt och kontroll över henne/honom. Se även; Normaliseringsprocessen Här)

"Han vill hela tiden ändra på en och lägger fram det som om det var goda råd så man inte skall genomskåda honom." Klicka Här

Psykiskt, dvs. psykologiskt och känslomässigt våld:
"Normaliseringen av våldet sker långsamt och i början även subtilt. Men med tiden blir det onormala normalt."
Klicka Här

"Men även om mannen aldrig höjt handen, eller ens rösten, mot kvinnan kan hon vara rädd för honom och för vad han kan göra och säga om hon vill lämna honom. En misshandlare som misshandlar genom kritik, dömande samt en slags hjärntvätt, crazymaking, kan te sig mycket obehaglig och oberäknelig, vilket kan vara skrämmande för den som utsätts för det."
Vidare läsning Klicka Här

Det är så det fungerar, man blir lika värdelös som man känner sig.
"Om du ringer Polisen så kommer jag att döda dem, och sedan döda dig. Jag tar dem allihop, inga problem". Det märkliga är att man faktiskt tror på det i sådana här situationer.
Klicka Här

För att "offret" skall se sin vardag som 'normal' så ser våldsverkaren till att "offrets" besök till föräldrar och syskon gradvis förkortas tills det att dessa uteblir helt. Psykopatens sjuka väld ses nu av "offret" som normal och "offret" härmar till och med psykopatens sjuka personlighetsdrag så som att manipulera, ljuga, förneka osv. Föräldrar och eller syskon som genomskådat våldsverkaren, smutskastas/förtalas och psykopatens lögner om dessa ses som sanna eftersom förmågan till att tänka kritiskt tagits bort av psykopaten redan på ett tidigt stadie i relationen. Det kan till och med gå så långt att 'minnen' raderas hos "offret" och ersätts med nya, falska sådana, se bl.a., Här

Vad gäller psykopaten - Bakom all "snäll- och vänlighet" finner man så gott som alltid en dold agenda.
För mer info. se, dold aggressivitet/ covert aggression t.ex., Här eller "Manipulatören" Här

Oavsett vad du gör så kommer du aldrig att tillfredställa/göra psykopaten nöjd. Gränserna flyttas hela tiden i syfte att göra "offret" lika pervers/omoralik/oetisk som psykopaten själv är. Om du befinner dig i en relation och tänjer på dina egna gränser så kommer detta förr eller senare att vändas mot dig i syfte att få dig känna dig äcklad av dig själv. Hur som helst, man behöver inte ha gjort någonting eftersom psykopaten kan uppnå samma effekt genom att sprida osanna och vidriga rykten om dig.

Det handlar om en personlighetsstörning varpå psykopaten aldrig kommer att vara som han/hon var när du blev "kärleksbombad", allt var ett skådespel i syfte att lura och bedra dig. Man kan inte "bota"/förändra en psykopat, det handlar om medfödda neurobiologiska skador, se "Forskning" Här

"Människor som blir utsatta för misshandel tvivlar ofta på att deras uppfattning och upplevelser är riktiga. Det beror på att misshandeln bryter ner ens självkänsla så att man till sist inte tror att det man ser, hör och känner är verkligt. Många misshandlare säger dessutom att partnern är tokig, psykiskt sjuk eller dum i huvudet för att få henne att tvivla på sig själv." Mer info., på svenska Klicka Här

"En titt in i psykopatens vidriga psyke"
Klicka Här

"Psykisk/känslomässig misshandel kan jämställas med "hjärntvätt" eftersom den systematiskt bryter ner offrets självförtroende, självkänsla, till den grad att offret börjar tvivla på sin egen självuppfattning och egna tankar. Oavsett om det handlar om att hela tiden bli uppläxad/utskälld och nedvärderad, blir hotad eller under täckmantel, av att få "handledning", "undervisning", eller "råd", så är resultatet detsamma. Så småningom så tappar offret bort sig själv och sitt eget självvärde. Känsklomässiga/psykiska övergrepp skär djupt in i själen och skapar ärr som är mycket djupare och mer bestående än fysiska sådana. Det finns till och med forskning om detta. Känslomässiga övergrepp, förolämpningar, insinuationer, kritik och anklagelser 'äter' långsamt upp offrets självkänsla tills det att han/hon är oförmögen att bedöma situationen på ett realistiskt sätt. Offret tar fullt ansvar för den misshandel som han/hon är utsatt för och eftersom självkänslan är körd i botten så klamrar sig offret fast vid förövaren."
Vidare läsning, The Signs of Emotional Abuse, Dr. Carol Drury - Klicka Här

"Psykisk misshandel är en form av psykisk och känslomässig tortyr." (på Svenska)
Mer info., Klicka Här

Psykisk misshandel är mycket lömsk och kommer smygande. Psykopaten väver in sina onda avsikter i "vänlighet" för att på så sätt, nästintill obemärkt, lättare kunna manipulera och lura sitt "offer".

"Han skulle bestämma över mina känslor också. Jag fick inte bli arg, så det vågade jag inte vara på flera år." Klicka Här

"Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning av kvinnan." Klicka Här

Några svenska hemsidor nedan vad gäller psykisk misshandel - Kunskap är makt!
Du kan läka och återta makten över ditt liv!

Psykisk Misshandel - Klicka Här

Varningstecken; Olika former av verbal misshandel Klicka Här

"I en nära relation med en man som använder sig av psykisk misshandel finns det inget utrymme för kvinnan att vara sin egen person. Alla fasta hållpunkter och referensramar för vad som är rätt och fel suddas ut.. Kvinnan sätts ur spel, blir förvirrad, tvivlar på sig själv och hennes självkänsla urholkas."
Tuva Forum - Psykisk misshandel
Klicka Här

Jag misshandlad? Klicka Här

Kvinnosidan.se Psykisk misshandel Klicka Här

Support för Misshandlade Män - "Tecken på psykisk misshandel" Klicka Här

Somaya Kvinno- och tjejjour
Sida för våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund - info. på flera olika språk. Klicka Här

Om du är rädd för din partner så är du misshandlad!

"Det kommer att bli smärtsamt att se sanningen i vitögat, oavsett hur mycket kärlek, tålamod, terapi eller medicinering så kommer psykopaten att förbli psykopat - En en oförbätterligt självisk, ytlig och hjärtlös individ. Du kan ta dig ur relationen, du kan ta tillbaka makten över ditt eget liv." Vidare läsning, Breaking the Love Addiction: Disengaging from the Psychopath Klicka Här

Känslomässiga och psykologiska skador

Känslomässig skada leder till symtom som;

1. Depression, spontana gråtattacker, förtvivlan och hopplöshet
2. Ängslan, oro
3. Panikattacker, panikångest
4. Rädsla
5. Tvångsmässigt och maniskt beteenden
6. Känsla av att ha förlorat kontrollen
7. Irritabilitet, ilska och förbittring
8. Känslomässigt bedövad
9. Tillbakadragandet från normala rutiner och relationer

Psykologiska skador visar sig som förändringar i tankemönster i motsats till känslor. Några symptom på psykisk skada omfattar;

1. Överdrivna skuldkänslor och att lägga skulden på sig själv.
2. Hopplöshet
3. Hjälplöshet
4. Minskad självkänsla
5. Minnesluckor
6. Svårigheter med att fatta beslut
7. Koncentrationssvårigheter
8. Känsla av att vara distraherad

Överdrivna skuldkänslor är en del av psykologiska skador. Skuld kommer från att inte kunna göra allt som en psykopaten kräver.

Ovan är en översättning från boken, Women Who Love Psychopaths, sidorna 88-89. Samma sympton visar sig med stor sannolikhet även hos män.

Man behöver inte vara slagen för att vara misshandlad - lär dig om psykiskt våld

Även om andra talat om för dig att du är känslomässigt misshandlad, manipulerad och duperad så kan du själv ha svårt med att inse detta vilket i sin tur beror på att psykopaten förvränger verkligheten vilket i sin tur kan få dig att tro på sådant som inte är sant. Ditt eget normala sätt att tänka blir lidande/snedvridigt. Detta är anledningen till att dessa individer är ytterst farliga för din mentala och fysiska hälsa.
Mer läsning Poor Me! How Emotional Abusers Play the Victim to Manipulate You Klicka Här Är din engelska lite "rostig" så klicka t.ex., Här

"Känslomässig våldtäkt, verbal våldtäkt och allt annat som skadar och förstör utan att lämna några blåmärken"
Klicka Här

Den "vänlige" psykopaten, nästintill obemärkt, medvetet, sakta men säkert, förgör sitt "offer"
"Den som tappat bort sitt jag och sitter isolerad i Psykopatens värld är svår att nå, muren är välbyggd och ingen som kan påverka släpps in."

Vidare läsning, "Den dolda Psykopatens mönster" På Svenska - Rekommenderad läsning! Här

Psykisk misshandel är betydligt vanligare och mycket farligare än fysisk sådan. Den här typen av misshandel sker inte bara i hemmet utan även på arbetsplatsen. Den här typen av våldsverkare har ett stort behov av att få makt och kontroll över andra och bakom våldet finner man därför oftast en psykopat, dvs. en mycket gravt störd individ, se Forskning Här Det handlar om ett medvetet utstuderat våld i syfte att skada och/eller döda.

"The longer a person remains under the grip of an emotional abuser, the more they will start to question themselves, their actions and their beliefs." (Ju längre en person befinner sig i greppet på en känslomässig misshandlare, ju mer kommer de att tvivla på sig själv, sina egna handlingar och övertygelser)
Mer info, Beating the beast (Besegra besten) Här

Det finns ingen allomfattande beskrivning på känslomässig misshandel. Nedan följer dock några tecken på att du är utsatt för den här typen av våld. Skrivit av Lisa Kroulik

1. Personangrepp av alla de slag
2. Skuldbelägger och anklagar dig
3. Skambelägger och dömer dig
4. Sarkastisk och vänder allt du säger mot dig.
5. Skriver om historien
6. Leker "offer"
7. Manipulerar, kontrollerar och tvingar dig
8. Oförutsägbara raseriutbrott
9. Skarp och oförtjänt kritik
10. Svär
11. Skrämmer dig
12. Trappar upp situationer eller vägrar att diskutera genom att vägra tala.

Låt ingen annan ta makten från dig - Du är intelligent, kompetent och värdefull!

'Målet' med psykisk misshandel är att driva "offret" till att bli en "dörrmatta" och om "offret" inte finner sig i detta, driva "offret" till att begå självmord, d.v. s., få "offret" att känna sig så pass hjälp- och maktlös att de överväger att begå självmord för att på så sätt undslippa sin plågoande, så kallat "mord genom djälvmord". Misshandlare hör hemma bakom galler, inte ute bland vanliga människor. Hjälp finns för dig som är utsatt!

Oavsett - Du är inte värdelös - Du är värdefull och älskad - Lämna situationen! Lär dig om psykopati så att du kan göra det på ett säkert sätt och håll dig sedan till regeln 'Ingen Kontakt'. Det kan gälla ditt liv.

”Hela tiden klagade han på min kropp och mitt utseende. Han vägrade under flera år att ens vidröra min mage för han sa att den var så tjock att han inte klarade av det. Jag kände mig så fet och ful och oattraktiv och känner mig fortfarande inte bekväm med min kropp.” - Eva-Lena Mer info, Klicka Här

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Tror du dig vara psykiskt (känslomässigt och psykologiskt) misshandlad?

 1. Känns det som om din partner kontrollerar ditt liv?
 2. Känns det som om din partner inte bryr sig om dina åsikter och känslor?
 3. Gör din partner allt för att vinna ett argument, t.ex. vänder allt du säger mot dig, nedvärderar dig, ljuger, hotar eller skrämmer dig?
 4. Är din partner arg på, avundsjuk på eller nedvärderar han dina vänner, arbetskamrater och/eller släktingar?
 5. Känner du dig isolerad och ensam?
 6. Säger han åt dig att inte prata om vad som händer inom hemmets väggar eftersom andra då kan uppfatta honom som en dålig människa?
 7. Känns det som om du aldrig kan göra någonting rätt? Blir han irriterad, sur, arg och får dig att tro att det är ditt fel, (ger dig skuldkänslor/får dig att känna ångest?).
 8. Säger han att ingen annan skulle vilja ha dig och/eller att du skall vara tacksam för att du har tak över huvudet?
 9. När du ber honom göra något eller försöker diskutera ett problem, kallar han dig då för saker så som, tjatmoster, idiot, satkärring, eller än värre saker?
 10. Känns det som om du alltid försöker att tillfredställa din partners behov så att han inte skall bli arg eller sur?
 11. Tvivlar du på din egen förmåga och/eller ditt eget värde?
 12. Beter han sig annorlunda när ni vistas utanför hemmet? (Trevlig, tillmötesgående osv. som får dig att känna dig obekväm).
 13. Ifrågasätter han saker som; var du har varit och/eller vad du har spenderat dina pengar på?
 14. Om ni har gemensamma barn; Sätter han upp dina barn emot dig, speciellt då ni bråkar?
 15. Hotar din partner dig med att du aldrig kommer att få se dina barn igen om du skulle ge dig av?

Om du svarat ja på mer än 2 av frågorna så är det möjligt att din partner är en våldsverkare. (Det handlar givetvis om ständiga övergrepp och inte enstaka sådana.)

"Det är inte ovanligt för psykopatens "offer" att ifrågasätta sin egen mentala hälsa och sitt självvärde. Speciellt när psykopaten strirrar offret i ögonen och förnekar att händelserna de båda haft tillsammans inte har ägt rum." Klicka Här

Psykopaten terroriserar inte bara i hemmet, de psykiskt misshandlar också personer på sin arbetsplats.

"Varför stanna? Här undersöker vi några vanliga argument för att stanna kvar i misshandelsrelationen. Känner du igen dig?" Mer info., Klicka Här

"for emotional abuse, the abuser most commonly works to brainwash the victim into
believing they cannot get along without their abuser. the next favorite is to brainwash them into believing thay will suffer worse abuse if they try to leave and all abusers work to brainwash their victims into believing they don't deserve any better." Klicka Här

10 Tecken på Psykisk Misshandel

Isolerar dig från familj och vänner, skyddar sig själv genom att ge dig skulden, får dig att tro att detta är ett normalt beteende och att det är dig som det är fel på, du är rädd för din partner, han straffar dig, är känslomässigt elak, manipulerar dig och fysiskt våld kan förekomma men hot om våld i syfte att skrämma är vanligare.
Mer info Klicka Här * Att observera, denna 'slideshow' framstår som 'gender biased' dvs. den får män att framstå som misshandlare något en man påpekade och de ansvariga bad om ursäkt för. Här

(May 6, 2012)

Psykopaten bryter sakta men säkert ner din självkänsla och självförtroende till den milda grad att du börjar tvivla på dig själv och din egen uppfattning av saker och ting.

Olika 'typer' av känslomässig misshandel

Större delen av nedan inlägg är en snabböversättning och sammanfattning av följande inlägg, Types of Emotional Abuse Här från sidan Living with a Psychopath - When the Mask Slips (*han kan ersättas med hon)

Misshandel är ett beteende som ämnar att kontrollera och underkuva en annan människa. Våldsverkaren åstadkommer detta genom att hos offret ingjuta rädsla/skrämma, förnedra, hota, skuldbelägga, tvinga till underkastelse/tvång, manipulation etc. Känslomässig misshandel kan omfatta allt från ständig kritik till mer subtila/knappt märkbara saker såsom upprepade ogillanden och att aldrig vara nöjd.

Känslomässig misshandel nöter sytematiskt bort offrets självförtroende, självkänsla, förmågan att förlita sig på sin egen uppfattning och begreppsförmåga. Vare sig det handlar om att ständigt bli bannad eller förminskad, genom skrämsel/hot eller under täckmantel av att vilja, "vägleda", "lära/utbilda" eller "ge råd", så är resultatet detsamma. Så småningom så förlorar offret all känsla av självtillit och personligt värde. Känslomässig misshandel når ända in i 'kärnan' hos offret och såren blir många gånger djupare och varar längre än fysika skador. Det finns forskning runt detta. Känslomässig misshandel gnager sakta men säkert bort offrets självförtroende tills det att hon inte längre klarar av att bedöma situationen på ett realistiskt sätt. Hon har blivit så känslomässigt slagen, till den grad att hon skuldbelägger sig själv för misshandeln. Hennes självförtroende så kört i botten, att hon klänger sig fast vid våldsverkaren.

De som fallit offer för känslomässig misshandel kan själv bli så övertygade om att de inte är värda någonting och att ingen annan skulle vilja ha dem. De stannar kvar för de tror inte att de har någon annanstans att ta vägen. Den största rädslan är att bli alldeles ensam.

Olika 'typer' av känslomässig misshandel

Orimliga förväntningar

1. Våldsverkaren ställer orimliga krav på offret och förväntar sig att hon lägger undan allt annat för att tillfredställa hans behov.
2. Våldsverkaren har ett stort behov av uppmärksamhet och förväntar sig att du skall spendera all ledig tid med honom.
3. Oavsett hur mycket du ger, så är det aldrig tillräckligt.
4. Du är utsatt för ständig kritik, ständigt nedvärderad eftersom du aldrig kan leva upp till hans förväntningar.

Aggressivitet

Aggressiva former av misshandel omfattar saker så som att, kalla offret för öknamn (dumhuvud, hora mm), ständigt anklaga och skuldbelagga offret, hota och ge order. Aggressivt beteende går direkt på sak och är uppenbart. Våldsverkarens ständiga behov av att alltid vara på topp/trycka ner offret görs genom att bedömma eller ogiltigförklara offret, se till att offret inte blir jämbördig och till stor del saknar självbestämmanderätt vilket i sin tur är väsentlig i en normal vuxen relation. Det här mönstret av förälder-barn kommunikation (som f.ö., är vanligt i fråga om all verbal misshandel) är mest uppenbart när våldsverkaren tar en offensiv hållning.

Aggressiv misshandel kan också vara mer indirekt och kan döljas genom att våldsverkaren säger sig vilja "hjälpa" offret. Att kritisera, ge råd, erbjuda lösningar, analysera, överbevisa och ifrågasätta någon annan kan vara uppriktiga försök i att hjälpa någon annan. I andra fall så kan det vara försök i att tillintetgöra, kontrollera, eller nedvärdera i stället för att hjälpa. Våldsverkarens attityd, "jag vet bäst" handlar om att trycka ner offret. Den här och andra typer av känslomässig misshandel kan leda till en för offret, "inlärd hjälplöshet".

Ständigt kaos

1. Våldsverkaren startar medvetet ett argument och är i ständig konflikt med andra.
2. Individen kan vara "beroende av drama" eftersom detta gör tillvaron mer "spännande".

Förnekelse

Att förneka en person sina känslomässiga behov, speciellt när de behöver det som mest, handlar om att medvetet skada, straffa eller förödmjuka. (Exempel)

1. Våldsverkaren kan förneka något som hände eller sades. Offret konfronterar våldsverkaren med att bli kallad ett öknamn men våldsverkaren förnekar att så var fallet och säger, "jag vet inte vad du pratar om" osv.
2. Våldsverkaren kan förneka offrets iakttagelse/uppfattning, minne eller själva intellektuella förstånd.
3. Att undanhålla är en annan form av att förneka. Undanhålla omfattar saker så som att vägra att lyssna, vägra att kommunicera och vara känslomässigt frånvarande i syfte att straffa.
4. Våldsverkaren förbjuder och ogiltigförklarar alla synpunkter, uppfattningar eller känslor som skiljer sig från hans egna.

Förnekelse kan orsaka dig/offret stor skada. Bortsett från att sänka ditt/offrets självförtroende och skapa konflikt så ogiltigförklaras verkligheten, dina känslor och erfarenheter vilket kan leda till att du inte längre tror på din egen verklighetsuppfattning eller på dina egna känslor.

Förnekande och andra former av känslomässig misshandel kan göra att du förlorar tilliten till ditt mest värdefulla överlevnadsverktyg: ditt förstånd.

Dominera/härska över

1. Någon vill kontrollera allt som du gör/företar dig. De måste få sin vilja igenom och hotar dig om så behövs.
. 2. När du tillåter någon annan att dominera dig så förlorar du all självrespekt.

Känslomässig utpressning

1. Våldsverkaren spelar på din rädsla, skuldmedvetenhet, medlidande, värderingar eller andra "knappar" som han kan "trycka på" för att få som han vill.
2. Kan hota med att göra slut, avvisa eller lämna dig, ignorera dig eller skrämma dig till lydnad.

Ogiltigförklarar

Våldsverkaren försöker ge en skev/snedvriden bild av eller långsamt förstör den bild av verkligheten som offret från början hade, dvs., innan misshandeln. Ogiltigförklaring sker när våldsverkaren vägrar eller struntar i att bekräfta verkligheten. Till ex., Om offret talar om för våldsverkaren att något som han gjorde eller sade sårade henne, våldsverkaren kan då säga, "Du är för känslig. Det där borde inte såra dig." Nedan är en mycket mer fullständig beskrivning av hur våldsverkaren ogiltigförklarar.

Minimerar
Att minimera är en mindre extrem form av att förneka. När våldsverkaren försöker minimera något så kan han inte förneka att en särskild händelse inträffade, men han ifrågasätter offrets känslomässiga upplevelse eller reaktion vad gäller en händelse. Uttalanden så som, "Du är allt för känslig", "Du överdriver," eller "du blåser upp det hela". Med detta så vill våldsverkaren antyda att dina känslor, din uppfattning är felaktig och går därmed inte att lita på.

Trivialisering, äger rum när våldsverkaren vill visa dig, att det som du har gjort eller sagt, är oviktigt och obetydligt, de är en subtil form av att ogiltigförklara och nedvärdera dig.

Oförutsägbara svar

Drastiska humörsvängningar eller plötsliga känsloladdade utbrott. Så fort någon i ditt liv reagerar annorlunda, vid olika tidpunkter, på samma beteende från dig, säger en sak ena dagen för att säga tvärtom nästa, eller tycker om vad du gör ena dagen för att hata vad du gör nästa, så misshandlas du med oförutsägbara svar.

Ett sådant beteende är mycket skadligt eftersom det får dig att alltid vara på din vakt. Du vet inte vad som kommer att hända och vet inte vad som förväntas av dig. Du är hela tiden på spänn i väntan på nästa humörsvängning eller utbrott.

En alkoholist eller missbrukare brukar ocså agera på det sättet. Att bo ihop med någon som beter sig på det viset är oerhört krävande och det framkallar oro, vilket i sin tur medför att offret ständigt känner rädsla, känner sig osäker och befinner dig i obalans.

Verbala överfall

1. läxar upp, skäller ut, kritiserar, kallar dig för öknamn, skriker, hotar
2. Överdrivet beskyller dig, är sarkastisk och förnedrar dig.
3. Överdriver dina brister och förnedrar dig inför andra. Med tiden så eroderar ett sådant beteende din själförtroende och självkänsla.

Att förstå misshandelsförhållanden

Personer som utsätts för misshandel kämpar med känslor av hjälplöshet, känslomässig smärta, rädsla och ilska. De som lever i ett förhållanden i vilket känslomässig och psykologisk misshandel förekommer blir till sist så övertygade om att de är värdelösa och att ingen annan därför skulle vilja ha dem är många gånger en bidragande faktor till att de stannar kvar i relationen. De stannar eftersom de inte tror att de har någon annanstans att ta vägen.

Den som blir utsatt för den här typen av våld härmar många gånger våldsverkarens beteende och misshandlar således andra så som de själv är misshandlade. Om du tidigare har befunnit dig i en relation där misshandel förekom så märker du säkert av att du bl.a., tillåter andra att kontrollera dig, så som din nästa partner, din chef, din mellanchef osv. Vad gäller vänskap så kan offret spela rollen som misshandlare genom att osynliggöra, försöka manipulera eller "hjälpa" andra osv. (Läs även Dr. Leedom, inlägg, längre ner på sidan, Kan den som fallit "offer" bli lik psykopaten?) Genom att lära känna dig själv, förstå det du har varit med om och varför du nu beter dig som du nu gör, så kan du sätta stopp för våldet och ta tillbaka ditt liv. Tag en titt på hur du behandlar dig själv. Vad säger du till dig själv? Tänker du saker så som, "jag är dum", "inget jag gör blir rätt" osv., låter du sådana tankar dominera ditt tänkande? Genom att bry dig om och älska dig själv så höjer du din självkänsla vilket i sin tur gör att du vägrar att bli kontrollerad och misshandlad av andra. Man kan inte bry sig om eller älska andra för än man bryr sig om och älskar sig själv.

Tag tillbaka din självbestämmanderätt - Det är ditt liv, något DU bestämmer över!

Avslutningsvis, om du befinner dig i relation där misshandel förekommer, försök själv eller be någon annan om hjälp för att ta dig ur detta minst sagt ohälsosamma och farliga förhållande och det, innan något otrevligt/oreparerbart inträffar. Ett förhållande där känslomässig/psykologisk/psykisk misshandel förekommer är betydligt svårare att ta sig ur än ett där fysisk misshandel förekommer. Detta i sin tur kan kräva att du måste be andra om hjälp. Längre ner på sidan kan du också läsa Claudia Moscovici's inlägg om hur du tar dig ur en destruktiv relation, se "Hur du tar dig ur en relation om din partner är en psykopat" (ett förslag, givetvis så beror det på förhållanderna) Du är betydelsefull och värd så mycket mer. Låt ingen behandla dig som en "dörrmatta". Ta dig ur förhållandet, klipp av alla känslomässiga, ekonomiska mm. band och håll dig till regeln "Ingen Kontakt". Sakta men säkert kommer din självkänsla och ditt självförtroende att växa och du kommer att märka att du blir starkare för varje dag som går.

* Som förälder, syskon eller vän till någon som är misshandlad så kommer du förr eller senare att märka av det genom att "offret" börjar behandla dig så som hon/han själv är behandlad. Den tidigare kärleksfulla och omtänksamma personen/offret kan försöka manipulera, dupera, osynliggöra, känslomässigt misshandla eller på annat sätt illa behandla andra i sin omgivning, något som våldsverkaren i sin tur uppmuntrar eftersom detta får andra att ta avstånd från offret vilket i sin tur isolerar henne/honom och ger våldsverkaren än mer makt och kontroll över offret.

Vidare läsning,

Varför går hon inte? Klicka Här
Även för våldutsatta män eftersom det handlar om en våldsverkare, man som kvinna, med samma personlighetsdrag/störning.

Mycket information finns även att tillgå på Dr. Carvers sida. Om våldsverkaren anar att offret tänker ge sig av så gör de många gånger dyra inköp för att på så sätt utöka sin finansiella hållhake på "offret". Om de är gifta så kan alla möjliga otrevligheter hända, om det finns barn med i bilden så förvärras situationen än mer då dessa förvandlas till "verktyg". Mer läsning, Love and Stockholm Syndrome:The Mystery of Loving an Abuser Här (Inlägget är delvis översatt längre ner på denna sida)

Tragiskt nog så lägger offret många gånger skulden på dem som påpekar att något inte stämmer i relationen/att hon är misshandlad, och det i stället för på våldsverkaren, där all skuld hör hemma. Bäraren av de 'dåliga nyheterna', som uppdagar/avslöjar det tomma liv som hon lever: en sanning som hon inte längre kan bemöta efter att ha blivit så beroende av honom blir därför många gånger avvisad av offret. Detta så att offret skall slippa se sanningen i vitögat. Genom att avvisa de som försöker hjälpa så skadar offret bara sig själv än mer, bl.a., så ger det våldsverkaren än mer makt och kontroll över henne. OBS! Detta beror på att offret befinner sig i obalans och många gånger även i en depression vilket gör att hon inte orkar att ta itu med saker och ting som hon en gång brukade kunna göra. Mer om detta i nästa inlägg

(20 September, 2011)

Psykisk misshandel och om att lämna psykopaten
Sätt gränser och tag tillbaka makten över ditt eget liv

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Straff och förnedring som bl.a. innefatttade "verbala övergrepp, känslomässig bestraffning, godkännande av hennes klädval, kränkningar, hot samt att han begränsade hennes kontakt med sina föräldrar", hmmmm låter som psykisk misshandel. Katie var en fånge hos Tom, Klicka Här

Psykisk misshandel är inte alltid så lätt att upptäcka för än det är försent. Metodiskt, sakta men säkert, tar psykopaten kontroll över "offrets" liv. För att göra det lättare för sig själv så tar psykopaten, redan i början av relationen, reda på så mycket som möjligt om "offret", 'svaga punkter' mm för att på så sätt lättare kunna manipulera, dupera och förgöra. Det handlar alltså om en iskall beräkning från första början. En psykopat kan även liknas vid en s.k. kultledare, offret skall avguda, inte ifrågasätta och bara lyda psykopaten. Att isolera offret från familj och vänner handlar om makt och kontroll. Livet med psykopaten skall av "offret" ses som 'normalt' och allt pskopaten säger (kan vara ytterst övertygande) skall av "offret" uppfattas som 'sanning'.

De som hamnat i greppet på en psykopat gör bäst i att snarast möjligt, lämna relationen för att på så sätt skydda sin egen mentala och fysiska hälsa. Att ekonomiskt skada "offret" ingår också många gånger i den här typen av misshandel. Nedan några råd som kan vara till hjälp;

Vad gäller en kärleksrelation;

1. Inse att du inte kan förändra någons beteende och att individen som du träffade och förälskade dig i , FINNS INTE, allt var ett skådespel för att lura in dig i relationen. (Se nedan inlägg, "Har du blivit Kärleksbombad?" Nov. 17, 2011) Du kommer att förlora dig själv om du stannar se t.ex. Den dolda psykopatens mönster (2006) Här

2. Planera i förväg och om så behövs tag hjälp av familj, vänner och/eller t.ex., någon kvinno/mansjour. Ett annat alternativ kan också vara att tråka ut psykopaten (utveckla likgiltighet) så att individen lämnar dig, se bl.a., nedan inlägg, "Hur du tar dig ur en relation om din partner är en psykopat" (30 mars 2011)

3. Tala inte om för psykopaten att du tänker lämna relationen. Allt psykopaten gör handlar om makt och kontroll lägg därtill att psykopaten saknar "spärrar" varpå ytterst otrevliga saker då kan hända. Psykopater är sadister, de njuter av att skada andra på alla möjliga sätt och vis. Låt hur som helst inte detta skrämma dig, 'beväpna' dig genom att lära dig om störningen.

4. Samla fakta och för en dagbok (förvara på ett säkert ställe)

5. Ge dig av och återuppta ALDRIG kontakten. Det går inte att resonera/diskutera med en psykopat eftersom individen bl.a., befinner sig på en ytterst känslomässig låg nivå. Inse att individen är en manipulativ lögnare/inte är normal och oavsett vad du gör så kommer inget att förändras.

6. När du väl lämnat relationen så håll dig till 'regeln', INGEN KONTAKT. (Har ni barn tillsammans så låt någon du kan lita på hämta/lämna barnen mm.) Ju längre tid du håller dig borta, ju mer inser du hur sjuk individen var. Ju mer du lär dig om störningen desto snabbare kan du 'läka'.

För att citera Claudia Moscovici, "När du väl har fäst dig vid honom, blivit beroende på hans godkännande, så tränar han dig i att sakta men säkert, gradvis, acceptera hans ständigt växande kritik mot dig, bit för bit plockar han isär din personlighet, raserar din självkänsla och självförtroende. Du är inte ett undantag för denna regel. Ingen kommer någonsin att vara psykopatens "stora kärlek", oavsett hur mycket han smickrat, berömt eller har sagt sig älska dig."

"Mobbare", "mobbar" oavsett var de befinner sig

Vad gäller arbetsplatsen;

1. Samla fakta och för en dagbok (förvara på ett säkert ställe eftersom psykopater inte drar sig för att ta sig in i din bostad - avsaknad av rädsla utmärker dessa individer redan som barn)

2. Inse att du har med en slirig och ytterst känslomässigt omogen och farlig individ att göra. Du kommer ingen vart med att försöka resonera eller diskutera något med individen. Allt du säger och gör vänder psykopaten också till sin fördel.

3. Berätta för familj och vänner vad som pågår, dessa i sin tur kan vara ett stöd för dig.

4. Informera din chef (om det nu inte handlar om chefen) och lägg fram bevis/fakta om du kan.

5. Läs om "Seriemobbaren" Här och lär dig allt om störningen för att på så sätt kunna skydda dig själv och snabbare kunna 'läka'.

6. Om möjligt lämna arbetsplatsen om du inte får någon hjälp för att på så sätt skydda din egen mentala och fysiska hälsa.

Sist men inte minst, psykopater är kända för att "smutskasta" och förfölja sina "offer", i flera år, vilket handlar om att försöka återta makten från "offret". Dessa individer är extemt sjuka och farliga så lär dig så mycket du kan för att skydda dig själv, psykiskt såväl som fysiskt. Genom sina insinuationer och lögner om dig, "offret" så berättar våldsverkaren om sig själv, se Här se även bl.a., "Smutskampanjen" Här samt Stalking/Förföljd Här Än mer om "Seriemobbaren" Här

Oavsett vad som har inträffat så är det inte ditt fel, all skam och skuld tillhör våldsverkaren/psykopaten!

"Psykopaten som känslomässigt och psykologiskt våldtar sitt "offer" gör det för att få övertaget och för att roa sig själv."
Dr. Liane Leedom

Vad gäller psykopaten så handlar allt om makt och kontroll och det är väldigt personligt. De gör det en person åt gången, ett offer efter ett annat. De sker systematiskt med illvilja och planering. När de lyckas skada någon, få någon att skada sig själv eller få dem att skada någon annan, så tar de ett steg tillbaka, njuter och säger, "jag gjorde det igen", fan va bra jag är!
Läs mer, nedan inlägg, När du älskar din misshandlare: Stockholm syndromet och traumabindning/när "offret" fäster sig vid våldsverkaren (April 1, 2011)

Läs, lär och läk!

(12 juli, 2012)

Psykisk Misshandel - revisited

Pykisk misshandel är betydligt vanligare och faligare är fysisk sådan

"Psykisk/känslomässig misshandel kan jämställas med "hjärntvätt" eftersom den systematiskt bryter ner offrets självförtroende, självkänsla, till den grad att offret börjar tvivla på sin egen självuppfattning och egna tankar. Oavsett om det handlar om att hela tiden bli uppläxad/utskälld och nedvärderad, bli hotad eller under täckmantel av att få "handledning", "undervisning", eller "råd", så är resultatet detsamma. Så småningom så tappar offret bort sig själv och sitt eget självvärde. Känsklomässiga/psykiska övergrepp skär djupt in i själen och skapar ärr som är betydligt djupare och mer bestående än fysiska sådana. Det finns till och med forskning om detta. Känslomässiga övergrepp, förolämpningar, insinuationer, kritik och anklagelser 'äter' långsamt upp offrets självkänsla tills det att han/hon är oförmögen att bedöma situationen på ett realistiskt sätt. Offret tar fullt ansvar för den misshandel som han/hon är utsatt för och eftersom självkänslan är körd i botten så klamrar sig offret fast vid förövaren."
Vidare läsning, The Signs of Emotional Abuse, Dr. Carol Drury - Klicka Här Läs även nedan inlägg, Mer om "Stockholm syndromet" 12:e maj, 2011. Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser vilket i sin helhet också kan läsas på engelska Här

För att rädda din egen mentala och fysiska hälsa så måste du ge dig av och hålla dig borta från förövarern. Att lära dig allt du kan om den här typen av våldsverkare (psykopater) är också rekommenderat för att på så sätt kunna läka, skydda dig själv och starkare gå vidare med ditt liv. Att psykiskt misshandla någon annan är en kriminell handling hur som helst eftersom vi uppenbarligen har kriminella psykopater sittande på maktpositioner inom samhället så hamnar dessa våldsverkare sällan bakom galler där de givetvis hör hemma. Inlåsning är det enda som gäller på grund av att man inte kan "bota" dessa individer och det bl.a., p.g.a., att det handlar om rent strukturella skador på hjärnan. Se Forskning Här

Så kallade "mobbare", eller vad Dr. Joseph M. Carver kallar för förlorare, är individer som endast kan "höja" sig själv genom att "trampa" på och utnyttja andra, på alla sätt och vis. "Mobbaren"/psykopaten "mobbar" sina närmaste i hemmet och de "mobbar" sina kollegor på arbetsplatsen. Så kallade "mobbare" är mycket gravt störda och farliga individer, (se Forskning Här) och allt de gör handlar om att främja sig själv och förgöra/döda andra, något dessa tillika sadister njuter av att göra (se Här) Psykopater är sjukligt avundsjuka på andra vilket ligger till grund för deras beteende. De har stora kognitiva funktionsnedsättningar och njuter av att skada/döda andra för att på så sätt själv "må bra" vilket i sin tur även är anledning till deras stora makt och kontrollbehov.

Sidan "Psykisk misshandel" HÄR är under uppbyggnad så ny information läggs ut efter hand.

Låt ingen annan ta makten från dig. Lär dig tänka kritiskt, ifrågasätt och ta reda på fakta i syfte att inte bli manipulerad och lurad

(15 juni, 2012)

Den känslomässige misshandlaren

Misshandlar din partner dig känslomässigt och psykologiskt? Nedan en snabböversättning och sammandrag av, Emotional Abusers Här (OBS! "Han" kan ersättas med "hon")

"Känslomässiga misshandlare är mycket lömska - SOMLIGA ÄR MYCKET SVÅRARE ATT UPPTÄCKA ÄN ANDRA eftersom de varvar sin misshandel med stunder av generositet och använder sig av känslomässigt manipulativa tekniker och passiv-aggressivt beteende. Somliga känslomässiga misshandlare är lättare att upptäcka när de öppet nedvärderar sin partner och håller sin straffpredikan - medan andra är betydligt lömskare och deras partner har svårt att förstå orsaken till den stress dem känner och det eftersom misshandeln har pågått under en längre tid. Desto längre en kvinna befinner sig i greppet på en misshandlare ju mer kommer hon att ifrågasätta sig själv, sina handlingar och tron till sig själv. Misshandlarens mål är att få henne till att tro att hon förtjänar hans grymhet och endast genom sina handlingar så kan hon sätta stopp för dessa. Meningen med detta är att få henne att tro att hon är orsken bakom alla problem i relationen och att hans grymhet endast är ett svar på dessa och därför acceptabelt. Det är sant, endast genom sina handlingar kan hon sätta stopp för det hela - hon måste bli modig nog att lämna relationen och bryta all kontakt med misshandlaren.

Det är vanligt för misshandlare som uppdagats att skylla på sin partner och anklaga henne för att ha misshandlat honom. Han kan även ta upp sin taskiga barndom som "bevis" på att han bara är ett oskyldigt offer. Faktum är, att generellt sett, så har misshandlare själva blivit misshandlade som barn av en eller båda föräldrarna. (misshandlare spelar ofta "tyck synd om mig för att få partnern att stanna vilket ämnar göra det svårare för partnern att lämna relationen.)

En vanlig missuppfattning i fråga om känslomässig/psykologisk misshandel är att partnern hela tiden gapar och skriker, nedvärderar eller ständigt kritiserar sin partner, är ohövlig, otrevlig, nedlåtande, kritisk, bedömande, genom skämt nedvärderar, ljuger, glömmer hela tiden vad de lovat och kommit överens om, svek av förtroende, låter partnern ta fallet och 'vänder om' historien. Detta är inte alltid så, många är "duktiga" på att gömma misshandeln vilken kommer smygande och eskalerar efter den s.k., "smekmånaden" då han uppvaktar henne.

För utomstående så kan misshandlaren framstå som att vara hygglig, framgångsrik, känslig, lugn och som vilken annan person som helst. Bakom stängda dörrar så är misshandlaren kontrollerande, självabsorberad, skenhelig, tvångsmässig, barnslig och elak. De flesta är bägge. Det är olikheterna mellan den hon älskar och den som skadar henne som gör kvinnan förvirrad. Han kan blanda ord av kärlek med att vara känslomässigt elak så som att säga 'att hon är det bästa som har hänt honom' och han skulle vilja behandla henne som sådan vilket, bara gör henne än mer förvirrad. Hon hoppas på att om hon bara gör tillräckligt och ger tillräckligt så kommer han att sluta att vara elak mot henne och börja vara kärleksfull. Olyckligligtvis så är det just detta som gör att hon stannar hos misshandlaren alldeles för länge. Fråga dig själv, har du en låda full av "Förlåt mig" juveler, eller en garderob full av "förlåt mig" kläder?

Det allra svåraste med att identifiera och lämna någon som psykologiskt och känslomässigt misshandlar, är att de "duktigaste misshandlarna" är mycket bra på att dölja sin misshandel. De kan vara vältaliga och ha många böcker i sin bokhylla. De vet precis hur man förvränger ord och manipulerar människor. De framstår som att vara lugna, rationella och som ha självkontroll men i själva verket så kan de inte behärska sin egen smärta och självförakt, så de försöker kontrollera andra, och driver andra till att tappa fattningen. Om en kontrollerare kan få dig att att tappa fattningen, så bevisar han inför sig själv att det han som är 'normal', allt de ser är dina utbrott och inte att de är orsken till dessa. (otroligt hur himlandet med ögonen kan få samma reaktion som ord) Än en gång, du tappar fattningen, gråter och skriker varpå han säger, det är inte jag utan du som behöver söka hjälp. Utomstående ser inte vad som orskade själva utbrottet vilket får dig att känna dig helt utlämnad/maktlös, som om du höll på att bli tokig eftersom ingen kan tro att denne "trevlige", hjälpsamme och
framgångsrike man skulle kunna vara så otroligt psykiskt elak och medvetet ondskeful.

Våldsverkare "leker" med sin partner genom att bl.a., hota med att undanhålla ömhet eller helt plötsligt säga saker som får partnern i obalans. Detta får partnern att känna sig osäker och oviss, vilket våldsverkaren är snabb med att utnyttja genom att säga/göra saker som får partnern i än mer obalans.

Känslomässiga misshandlare vill också få sin parner att tro på att det är hon som bär ansvaret för att göra honom lycklig. Antingen genom att säga det till henne direkt eller indirekt låta henne förstå att det är hennes fel om han inte är lycklig och därför måste se till att göra honom glad igen. Problemet ligger i, att oavsett vad hon gör, så kommer hon aldrig att kunna göra tillräckligt mycket för att göra honom lycklig. Våldsverkaren tar detta till det extrema, han säger att han är den bäste för henne eller att detta är den bästa relation hon någonsin kommer att ha, ingen annan kommer att älska henne som han gör (även med alla hennes fel/brister) och om hon inte lever upp till alla hans förväntningar så kommer han att lämna henne. Eftersom misshandel handlar om kontroll så vet han att han har övertaget så länge han kan få henne att känna sig oviss och osäker.

Känslomässiga misshandlare överkompenserar för deras självförakt men en vurpad slags narcissism. De tror verkligen på att DU SKALL veta hur de mår och vad du kan göra för att få dem att må bättre OCH du skall villigt göra alla dessa saker utan att de skall behöva säga till dig. De anser att de förtjänar att bli bättre behandlade, komma först, och bli special behandlade. Han förväntar sig att du skall kunna läsa hans tankar och säger, "att om du verkligen älskade mig så borde du veta hur jag mår" och kommer givetvis att straffa dig om du inte kan läsa hans tankar. Om konfronterad gällande sitt beteende så kommer han att beskylla sin partner för att vara dålig på att kommunicera. Det är alltid hennes fel att hon inte kan se till hans behov eller göra det som han vill. Han projiserar SITT EGET beteende på henne, och hävdar att han kunde inte tala med henne om vad det var som besvärade honom eftersom hon var allt för intensiv, eller kritisk, eller arg, eller fördömande, eller klängig. Köp inte hans förklaring/tro inte på det, det är HANS problem, inte dina.

Känslomässiga misshandlare använder sig också av en rad olika metoder för att straffa sin partner så som att lämna bostaden eller en tillställning utan ett ord till sin partner men det finns alltid en "mycket bra ursäkt" för detta beteende, så som att de kunde inte hitta dig, de var trötta och ville åka hem. Hur som helst, den verkliga anledningen till detta beteende var att straffa dig, göra dig upprörd, orolig och slutligen få dig att känna skuld för att du inte gav honom tillräckligt med uppmärksamhet.

Känslomässiga misshandlare kommer att påpeka dina fel/brister under täckmanteln av att vilja hjälpa dig. Han kan säga, "du verkar inte vara tillfreds med din kropp" - även då du aldrig sagt/påstått något sådant eller "du är sen igen - du kan aldrig passa tiden" eller "det går aldrig att planera något tillsammans med dig". Alla dessa och liknande kommentarer syftar till att hålla dig i obalans och påminna dig om vad han antar du anser vara dina fel/brister

Den känslomässige misshandlaren kommer också att försöka isolera dig från familj och vänner. Han kan bli mycket arg, speciellt om han får reda på att du har talat med en familjemedlem eller vän om honom och relationen. En våldsverkare gick så långt att han fick sin fru att självmant isolera sig och det åstadkom han genom att "påpeka" att hon var blyg och inte social av sig och att hon borde arbeta på detta för att bli bättre och det skulle han "hjälpa henne" med genom att låta henne följa med honom på fester och andra tillställningar. Före festen så talade han om för henne vilka människor som skulle vara där så att hon skulle "ha något att
prata med dem om". Hans taktik var sedan att inbilla henne saker och säga henne halvsanningar för att på så sätt få henne att göra bort sig själv. Om hon ifrågasatte det han hade sagt så sa han att hon måste ha hört fel och att det berodde på att hon är "nervös/osäker" vilket i sin tur ledde till att hon sabbade det. Den här mannen var mycket framstående i sin kommun vilket gjorde att hon framstod som att vara klumpig och dum vilket gjorde att andra undrade varför han var tillsammans med henne. Detta i sin tur ledde till att hon fullkomligen isolerade sig från de som skulle kunna ha stöttat och hjälpt henne.

Desto mer självständig partnern blir ju mer ökar misshandeln eftersom han är rädd att tappa kontrollen över sin partner. Känslomässiga misshandlare förväntar sig att deras partner skall ändra sig för deras skull. Men oavsett hur mycket hon ändrar sig så blir det aldrig tillräckligt, han förväntar sig alltid mer eftersom relationen - handlar inte om kärlek, utan om makt och kontroll.

Känslomässiga misshandlare förväntar sig att bli förlåtna men förlåter inte de misstag som partnern råkar begå och kommer även att bestraffa sin partner långt därefter. Enligt honom så är allt är hennes fel vilket i sin tur är orsaken till att han är känslomässigt elak mot henne. Gradvis så försvinner också hennes självförtroende p.g.a. av hans lömska kommentarer och bestraffningar. Hon måste också "bevisa" sin kärlek till honom på olika sätt så som att anpassa sig till honom och hans schema bara så att han sedan kan avvisa henne. Att säga till henne att hon "inte går att lita på" ger honom ytterligare en anledning till att staffa henne.

Känslomässiga misshandlare gör allt för att trycka ner sin partner, göra henne arg, ledsen och när hon ger igen så vänder han detta mot henne och säger att det är hon som gör honom arg och ledsen vilket i sin tur berättigar honom till att bestraffa henne. LÅT HONOM INTE ÖVERTYGA DIG OM ATT DET ÄR DITT FEL, FÖR DET ÄR DET INTE.

Ett av de mest subtila/omärkbara och effektivaste sätt som våldsverkare använder sig av för att "trissa upp" sin partner är genom att ogiltigförkara / avvisa / inte visa någon hänsyn till sin partners känslor - speciellt i samband med när han medvetet gör sin partner ledsen. Senare kommer han att säga att det var inte meningen eller att det berodde på att han ville "hjälpa" henne. Hon, enligt honom, bär för det mesta/alltid skulden för allt. Människor som inte misshandlar andra tar sitt ansvar om de råkat såra någon annans känslor och gör inte om det igen.

När en misshandlaren då och då gör något vänligt för sin partner så vill han också att hon visar sin uppskattning eftersom våldsverkaren anser sig förtjäna detta.

Avslutningsvis, om du är tillsammans med någon som känslomässigt och psykologiskt misshandlar dig, be om hjälp! Desto snabbare du förstår att relationen är ohälsosam desto snabbare kan du gå vidare och desto snabbare kommer också ditt liv att bli bättre."

(15 juli, 2011)

Du är underbar som du är
För dig som är utsatt för känslomässig och psykologisk misshandel

"Du är viktig, du är vacker och förtjänar det bästa. Föreställ dig hur bra det skulle kännas att vara fri, att kunna gå vart du vill och även göra det som du vill, göra vad du vill när du vill. Håll den tanken i minnet och släpp absolut inte den. Detta är ditt liv - tag det tillbaka! Kom i håg, du är aldrig ensam, allt du behöver göra är att sträcka ut en hand." Leaving abuse Här

Om du är psykiskt misshandlad eller psykiskt/fysiskt misshandlad be om hjälp. Det är inget tecket på svaghet, snarare tvärtom - Det är ett tecken på styrka. Styrka att vilja förändra din situation, ditt liv - till det bättre, ett liv som du förtjänar! Om du har en partner som försöker kontrollera dig - För din egen mentala och fysiska hälsa - Ge dig av! För att på bästa sätt skydda dig själv, lär dig om hur man lämnar en våldsverkare, be om hjälp och håll dig sedan till regeln, "Ingen Kontakt!

Här följer en video om känslomässig/psykisk misshandel, Emotional Abuse Klicka Här Texten översatt nedan;

"Vi känner till sexuell misshandel.
Vi känner till fysiskt våld.
Men vi vet mycket lite om känslomässig misshandel.
Känslomässig misshandel äger rum när en person känslomässigt och psykologiskt misshandlar någon annan som är i behov av verklig ömhet.
Den här typen av misshandel har "många ansikten".
Din partner undergräver din självkänsla. Han/hon ger dig blandade budskap.
"Jag älskar dig" (Jag hatar dig)
Som att knuffa ner dig från en klippa och springa ner för att fånga dig.
Din partner kan säga de raraste saker och de mest elaka saker, på en och samma gång.
Din partner kan också förödmjuka dig genom att ignorera dig.
Han/hon hör bara av sig när uttråkad, har lite tid över, eller i behov av något.
Din partner säger att han/hon "älskar dig" men behöver sin frihet/en "öppen" (utan förpliktelser) relation.
Din partner bluffar, får dig att tro att han tänker spendera tid med dig, till och med planerar saker som sedan inte äger rum.
Din partner säger underbara saker till dig vilket han igentligen inte menar, och kompenserar dig/ditt tålamod med små gåvor.
Känslomässig misshandel sker också genom ekonomiskt beroende.
Den ena partnern kontrollerar genom att inte låta den andra vara ekonomiskt oberoende (dvs. kontrollerar finanserna)
Eller genom att "leka" mentala och manipulativa "lekar" med psyket. (dvs. får partnern att tvivla på sig själv och verkligheten)
Våldsverkare spelar många gånger "offer" eller blir defensiva.
De skuldbelägger/skyller hela tiden på andra, eller världen, eller deras otur eller situation.
De anklagar sin partner för att inte förstå dem, deras behov, får dig att framstå som okänslig.
Våldsverkare är oerhört possessiva och avundsjuka. (lägg därtill svartsjuka)
De måste kontrollera andra människors liv men visar aldrig detta.
De låtsas som om det du gör, inte berör dem.
Våldsverkare har oftast många ytliga relationer med andra. De flyr undan verkligheten och har en har tendens att leva i en fantasivärld.
De engagera sig inte helt och hållet vad gäller relationer.
Våldsverkare kan beskrivas som att ha två personligheter, de är antingen "trevliga/charmerande" eller otroligt elaka.
Ett framstående personlightsdrag hos våldsverkare är deras förmåga att kunna lura andra. De kan framstå vara "coola", lugna, charmerande och övertygande: En verklig bedragare.
Många gånger så bedrar de också sig själv. De är oförmögna till, eller, väljer att inte se verkligheten som den är.
Känslomässiga misshandlare vägrar erkänna de skador de orsakar andra/är orsak till.
Somliga misshandlar andra eftersom det är vad dem har lärt sig. De var själv "offer" för känslomässig misshandel och vanvård. (Att observera! mentalt friska människor, oavsett uppväxtförhållanden, misshandlar inte andra! De som är utsatta för misshandel kan däremot göra det p.g.a. av att de är hotade/psykade.)
Men, det värsta med känslomässig misshandel är att människor låter sig misshandlas.
Stanna upp.
Tänk.
Är du inte värd en hälsosam relation? Är du inte värd sann kärlek och tillgivenhet? Är du inte värd en ärlig partner?
Låt inte andra misshandla dig. Vänd misshandlare ryggen. Lämna misshandlare.
Du behöver inte en misshandlare i ditt liv. Du förtjänar någon som kommer att älska och respektera dig för den du är . . . inte för vad de kan ta ifrån dig.
Glädje.
Välj först och främst, att älska dig själv."

DU BESTÄMMER ÖVER DITT LIV - INTE DIN PARTNER!
(19 juli, 2011)

Hur man känner igen känslomässig/psykisk misshandel

Nedan en snabböversättning av Claudia Moscovici's inlägg, How to Recognize Emotional Abuse Här
* Var uppmärksam på att "han" kan ersättas med "hon"

Vanligtvis så känner man igen fysisk misshandel på grund av yttre tecken så som blåmärken, brutna ben, sår, jack eller vanställningar. Vi ser dessa skador och kan hysa sympati för offret. I böcker så som She’s Come Undone och Black and Blue så sympatiserar vi med hjältinnorna delvis på grund av att de var så oskyldiga och på grund av skadorna, den ena våldtagen och den andra slagen. Skadorna var uppenbara. Men som jag har försökt att förklara här, i verkliga situationer, i verkliga livet, så är offret inte alltid lika oskuldsfull (eftersom hon är i maskopi med våldsverkaren) och misshandeln inte nödvändigtvis lika uppenbar (eftersom den kan handla om känslomässig och inte fysisk misshandel). Några psykopater, speciellt de som också har en Borderline personlighetsstörning, kan förvisso, förlora kontrollen och börja slå. Men, många är mer subtila vad gäller de skador som de tillfogar andra.

Som vi har sett, så uppvisar den karismatiske psykopaten, utåt sett men även inför sin partner, en image av självkontroll, föruft, vänlighet och charm. Sådana psykopater kan vara mycket farligare än de som använder sig av fysiskt våld eftersom de är bättre på att dölja sin personlighetsstörning liksom det psykiska våld som de utövar. Som Dr. Liane Leedom förklarar så tar de gradvis kontroll över sin partner, bit för bit (beteende, information, tankar, känslor) Gradvis "dras skruven åt" hårdare och hårdare. För varje gång så vänjer sig offret vid den nya formen av misshandel liksom att alltid bli manipulerad och de ständiga lögnerna. Den karismatiske psykopaten förgiftar dig sakta allt medan han låtsas älska dig och vilja dig väl.

Här en jämförelse, jag har sett flera avsnitt av programmet Forensic Files och i ett så förgiftar mannen sakta sin fru genom att blanda farliga kemikalier i hennes mat.  Efter månader av fruktansvärda plågor så dör hon.  De flesta psykopater, bokstavligt talat, lägger inte gift i maten men de matar sina partners dagligen med små doser av känslomässigt gift.

Ditt liv tillsammans med psykopaten kan få dig att alltid känna dig ängslig och att tvivla på dig själv. Du kan bli överdrivet ängslig, utveckla ätstörningar och hamna i en depression.  Den psykiska misshandeln du blir utsatt för kan vara så subtil/hårfin att du själv inte inser att personen som orsakar dig alla dessa negativa symptom är din egen partner som är ditt livs stora kärlek. Följaktligen, för att kunna rädda dig själv från den kariskmatiske psykopaten så måste du också lära dig känna igen 'mönstret' vad gäller psykisk misshandel.  När allt kommer omkring så kan du inte fixa något om du inte kan identifiera orsaken.

Definition: Känslomässig misshandel består av ett beteendemönster vars ändamål är att kontrollera en annan människa genom manipulering, lögner, hot, skrämsel, känslomässig utpressning, verbal misshandel, förolämpningar, gasljus (se nedan inlägg, 'Gasljus'/crazy making - viktig läsning! /24 mars 2011), tvång eller förnedring. Normala människor kan ibland också ta i anspråk ett sådant beteende men här handlar det om ett långvarit "mönster". Känslomässig misshandel är en slags hjärntvätt. Tillvägagångssätten som jag nedan kommer att beskriva änvänds vanligtvis i fängelser, arbetsläger, av hemlig polis i diktaturer och av kultledare. De är mycket effektiva och mycket destruktiva. De kan förvandla en stark människa till en skugga av sig själv.

1. Misshandel i fråga om förväntningar. Känslomässig misshandel äger rum i relationer där en partner strävar efter att möta den andres förväntningarna allt medan dessa förväntningar bara blir större och större. I en hälsosam relation är det som förväntas av den andre rimlig, rättvis och balanserad. De behandlar och strävar efter att glädja varandra samt behandlar varandra med respekt.

2. Hot
.  En psykopat behåller kontrollen i en relation genom underförstådda eller uttalade hot, genom att skrämma eller göra partnern ängslig. Han kanske säger till sin fru att hon behöver banta eller flytta till en annan stad med honom, eller ändra sina intressen och vanor eller lämna sitt arbete för att på så sätt få behålla honom.  Om inte så kommer han att vara otrogen eller ansöka om skilsmässa. Ett 'svärd hänger ovanför hennes huvud' om hon inte möter psykopatens ständiga krav och orimliga förväntningar. Hur som helst, oavsett om hon lever upp till hans förväntningar eller inte så kommer han ändå att vara otrogen, ljuga och aktivt söka efter andra tillfälligheter. Att leva upp till hans förväntningar åstadkommer ingenting mer än att offret blir svagare och hamnar än mer under hans kontroll.

3. Verbal misshandel. Detta omfattar, öknamn, skuldbeläggningar och/eller befallningar.  Psykopater förlitar sig på sådana metoder för att utöva sin dominans. Verbal misshandel omvandlar vad som borde vara en jämlik relation med ömsesidig respekt till en där psykopaten härskar över sin partner. Hans partner är rädd för att göra honom besviken eller något annat som kan komma att göra honom arg.

4. Nedlåtande attityd
.  Den karismatiske psykopaten visar sin inneboende aggression genom att ha en nedlåtande attityd gentemot sin partner.  Till exempel, en psykopat kan agera som en spirituell guide eller levnadscoach. Han kan låtsas vilja lindra de symptom vad gäller de psykiska problem som han själv orsakat henne. Om hon får ångestattacker, sömnproblem eller ätstörningar på grund av hans lögner, manipulering eller hjärnlekar, så kan han likt en förälder agera som hennes guide, för att "hjälpa" henne mildra dessa negativa symptom. Psykopaten vill med detta pålysa att han är vid god hälsa, mentalt frisk och överlägsen sin partner. Han anser att hon bör försöka uppnå hans nivå av mental, fysisk och känslomässiga hälsa.  Detta i sin tur gör att hon utvecklar ett beroende av honom samtidigt som det ger henne en känsla av att vara hjälplös. Än viktigare, det maskerar orsaken till hennes psykiska problem, vilket är honom och hans skadliga beteende.  Detta kan liknas vid mannen som lägger gift i sin frus soppa allt medan han låtsas vara förälskad i henne och vilja henne väl.  När du gör dig av med psykopaten i ditt liv, som förgiftar din tillvara, så mildrar du även dina psykiska och fysiska besvär som du hade då du var involverad med honom.

5. Tillstånd av ovisshet/känslomässigt kaos. Psykopatens partner befinner sig ständigt i en känslomässig obalans på grund av den ovisshet som alltid råder.  Hon vet inte vad hon skall göra för att behaga honom. Hon kämpar ständigt med att få honom att avstå från att göra missgärningar och att överge henne. Psykopater som även har en Borderlinestörning förvandlar det dagliga livet till ett slagfält där det då och då råder en tillfällig vapenvila. Karismatiska psykopater utgör däremot en mer dold fara. Utåt sett så bibehåller han sitt lugn, sin fattning och av att vara kärleksfull allt medan han periodvis ger en antydan om att den perfekta relationen som du kämpar så hårt med att uppnå är mycket prekär. Allt du möjligtvis gör – eller försöker att göra - kan förstöra den. Givetvis, i verkligheten, allt du försöker göra eller inte försöker göra kommer inte att förändra hans beteende. Jag har aldrig läst om (eller mött) en psykopat som inte visste vad han ville.

6. Förnekar dina behov. Eftersom han är en fulländad narcissist, så kommer psykopaten inte att prioritera dina behov dvs. om de nu inte stämmer överens med hans egna eller det får dig att bli mer beroende av honom. Han kommer därför att söka hindra/avskräcka dig från att ha förbindelser med andra som kan göra dig starkare, mer framgångsrik och mer självständig. Hans motiv är uppenbara. Ju mindre din självkänsla är och desto mindre kontakt du har med andra, ju mer kontroll har han över dig och kan misshandla dig som han behagar. Lägg därtill, om du skulle våga klaga på att han inte tillfredställer dina grundläggande känslomässiga behov så kommer han troligtvis att vara avvisande, sarkastisk, hånful eller till och med aggressiv. I hans eget huvud så skall han, oavsett allt och alla, alltid stå i centrum.

7. Dominera.  Psykopater upprätthåller sin kontroll över andra genom att skaffa sig "hållhakar" på dem. De får automatiskt som de vill när deras vilja inte ifrågasätts.  När du utmanar dem och uttrycker dina egna behov så kan de ibland mötas halvvägs för att verka vara schyssta. Denna bild av att vara schysst/rättvis är dock vilseledande. Om du skaffar dig en helhetsbild av relationen så märker du snart att den systematiskt fastställs av att tillfredställa psykopatens önskningar. Sådan asymmetri utgör en form av dominering/kontroll som borde vara oacceptabel för en kvinna som anser sig vara likvärdig sin partner och som förtjänar samma respekt som honom.

8. Ogiltigförklara.  När det gäller psykopater, så vad du och andra människor tänker, vill ha och känner är bara, för att använda deras uttryckssätt, inget annat än rent 'skitsnack' (de använder sig många gånger av ett vulgärt språk). Om du inte tycker som psykopaten, så kommer han troligtvis att ogiltigförklara dina argument och förolämpa dig. Psykopater har en benägenhet för att vara envisa och stå på sig. Även om en psykopat för ett ögonblick "veknar", så återkommer han så småningom till samma ämne för att "vinna" genom att få som han vill. Om din partner jämt och ständigt bortser från, det du vet, känner, vill eller tror, så är detta ett mycket dåligt tecken eftersom det betyder att han saknar en genuin respekt och kärlek för dig.

9. Minimerar och Gasljus.  Om du berättar för psykopaten att du är sårad av det han säger/gör - så som att ständigt ljuga och bedra - så kommer han antingen att förneka sitt beteende (så som att ljuga för dig igen) eller minimera det genom att säga att du är hyperkänslig eller paranoid. Han kommer att säga att du har missförstått eller att du överdriver. Om han säger att du är "tokig" och talar om för dig att du bara hittar på saker/fantiserar så 'gasljusar' han dig också.  (Läs mer om "Gasljus" i nedan inlägg; 'Gasljus'/crazy making - viktig läsning! / 24 mars 2011)

10. Agerar egenmäktigt. Psykopater och narcissiter reagerar vanligtvis på ett nyckfullt/egenmäktigt sätt för att etablera dominans över andra. Om du inte kan förutse hur din partner kommer att reagera, så leder det till att du alltid är på din vakt för att försöka lista ut vad du skall säga eller göra för att behaga din partner.  Lägg därtill, om du bryr dig om vad din partner tycker, så kommer ditt humör och din självkänsla att åka upp och ner som en yo-yo, beroende på hans godkännande eller icke godkännande. En psykopat kan få sin partner att fokusera på hans behov genom att hänsynslöst "leka" med hennes känslor. Detta hänsynslösa beteende får hans partner att känna sig 'ur gängorna', ängslig, deprimerad och maktlös.

11. Sarkasm, ironi och förödmjukelse. Eftersom psykopater föredrar att förfina sin yttre yta (den som han vill framstå att vara), så är den den verbala misshandeln som de kariskmatiska psykopaterna använder sig av inte alltid så märkbar. De kan i stället på ett mycket subtilt/hårfint sätt använda sig av sarkasm, ironi eller förödmjukelse - för att få sina offer att känna sig mindervärdiga. Om du är tillsammans med en psykopat så kanske du har lagt märke till att han 'skämtar' om dig och andra men tål det inte om andra fäller en kommentar/'skämtar' om honom. Psykopater upprättar en dubbelstandard i alla hänseenden: trohet, ärlighet, frihet och även gömda vapen så som sarkasm och humor. Allt medan de hela tiden förödmjukar/förnedrar sin partner för att minska partnerns självkänsla/självförtroende, så kräver de enorm respekt för sig själv.

Det enda sättet för dig att återta din värdighet efter att ha blivit utsatt för känslomässig/psykisk misshandel så som jag beskrivit ovan, är att gå direkt till källan. Likt ogräs, ryck upp psykopaten med rötterna och bort från ditt liv.  Om du stannar med honom, så kommer han att fortsätta att psykiskt misshandla dig och trycka ner din självkänsla så som han alltid har gjort.

Även av intresse; Subtypes of Psychopathy: Proposed Differences Between Narcissistic, Borderline, Sadistic, and Antisocial Psychopaths. (2003) Här
"Bildbevis" på att psykopater njuter av att skada/döda andra, Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. University of Chicago (November 7, 2008) Här
(22:e maj, 2011 - Updated 23 maj)

Känslomässig Misshandel är Psykisk Misshandel
Nedan, en snabböversättning av följande artikel, Emotional Abuse Is Psychological Abuse Här

Psykisk misshandel, "en lek med ditt huvud", dvs. ditt förstånd/intellekt/hjärna är en av de farligaste former av misshandel. Den här typen av misshandel förstör ditt självförtroende, kreativitet och din personlighet.

När någon talar om för dig att du inte skall känna det du känner, eller tvingar dig till att inte känna det du känner . . . säger att du är för känslig, för dramatisk. Du är ignorerad. Du är bedömd.

Vi leds till att tro på att det är något fel med oss för att vi känner det som vi känner. Människor som är fysiskt, verbalt, financiellt eller sexuellt misshandlade får inte sina känslor respekterade, erkända eller bekräftade. Det grundläggande problemet med misshandel är att ingen respekt visas för dina känslor. När våra känslor inte respekteras eller blir erkända så blir vi utnyttjade och misshandlade gång på gång.

Att förneka dig dina känslor är den värsta form av misshandel som finns; att låtsas som om ingenting har hänt förnekar dig dina känslor. Människor som har blivit misshandlade får inte sina känslor eller deras verklighet bekräftad. Det är vad psykisk misshandel eller mental tortyr handlar om, något du inte kan sätta ditt finger på.

Våldsverkare angriper och underminerar också allting vi gör, men när de förnekar våra känslor i fråga om allt, så kan det, bildligt eller bokstavligt talat, göra en galen, vilket är anledningen till att vi känner det som om vi har blivit "tokiga". Desto mer känslig du är, desto mer skadad kommer du att bli när dina känslor inte blir bekräftade. Att tränga undan dina känslor och din verklighet underminerar din självkänsla eftersom det får dig att tvivla på dig själv vilket förminskar din självaktning. Att inte ta hänsyn till dina känslor är en allvarlig förolämpning mot din person, den du är. Jag anser att det är det värsta brottet som en person kan begå mot en annan, utan att lyfta ett finger. Det är inte olagligt, omoraliskt och det känns inte vid eller för den delen ingår i beskrivningen vad gäller familjevåld/misshandel. Jag anser att känslomässig misshandel bör ersättas med psykisk misshandel för det är precis vad det är. Det handlar om mental tortyr som gradvis bryter ner dig men som inte lämnar några synliga blåmärken såsom fysisk misshandel gör. De flesta förknippar familjevåld med fysisk misshandel och förstår därför inte dynamiken bakom känslomässig misshandel, den största skadan sker mot din livsanda och ditt förstånd/intellekt. Det som suger kraften ur oss är det som ingen kan se.

Psykisk misshandel av män och kvinnor accepteras och tolereras eftersom ingen kan förstå vad det handlar om, inklusive offret. Är det inte så illa dags för en mer ingående beskrivning av familjevåld? Fysisk misshandel är fruktansvärd, men kroppen kommer att läka; psykisk misshandel å sin sida, handlar om att "mörda själen", ett brott mot mänskligheten, men är inte ett lagbrott eller ett brott som tas upp av domstolen. Att bortse från eller förneka dig dina känslor är psykisk misshandel. De talar om för dig vad du skall göra och hur dålig du är på att göra något, men låt aldrig någon tala om för dig vad du skall tycka om det. Misshandlare saknar empati och har inga känslor, tro inte på dem - lita alltid på dina egna känslor och din egen verklighet, inte deras. Om du känner dig som osynlig, blir hånad, eller blir bedömd när du berättar om dina känslor och din verklighet så var medveten om att de inte har någon respekt för dig. Dem bryr sig inte om dig, dina känslor eller din verklighet, de är bara ute efter att förändra och forma dig så att de lättare kan kontrollera dig, det är psykisk misshandel.

Självkänsla handlar i grund och botten om hur vi ser på oss själva, men den höjs när vi är omgärdade av människor som uppskattar oss, beundrar oss, älskar oss, stödjer oss, respekterar oss, värdesätter och förstår oss och då speciellt av en partner som säger sig älska oss. Någon som psykiskt misshandlar dig undanhåller ovan nämnda saker och bryr sig inte om den smärta och lidande det orsakar dig - dina känslor.

Kunskap och information är makt; desto mer vi känner till om all sorts misshandel, förstår att misshandlare är skadade individer och att vi inte är det. Alla måste förstå att så gott som alla våldsverkare, går inte att hjälpa eller för den delen bota. Försök om du vill, men spendera inte en livstid på att försöka, sätt en tidsgräns.

Om du själv förnekar din verklighet, förtränger dina känslor och låtsas som om allt är bra, så psykiskt misshandlar du dig själv och det, är än värre än den psykiska misshandel som du redan är utsatt för. Några saker som jag har läst och lärt mig då jag själv försöker förstå; misshandlare och hur detta kan hända till så många av oss. Förstå att misshandlare är mycket skadade individer, du kan inte 'fixa' dem, de utnyttjar och misshandlar alla som kommer i deras närhet. Det är inte ditt fel!
Kramar, Ann

"Om du själv förnekar din verklighet, förtränger dina känslor och låtsas som om allt är bra, så psykiskt misshandlar du dig själv och det, är än värre än den psykiska misshandel som du redan är utsatt för."
(3:e maj, 2011)

Åtta tecken på känslomässig misshandel

Nedan en snabböversättning av, Eight Ways to Spot Emotional Manipulation mer info; Klicka Här

1. Det är ingen idé att du försöker vara ärlig med en känslomässig manipulerare. Du säger något och det kommer att vridas om. Exempel: Jag är jättearg att du glömde bort min födelsedag. Svar - "Det gör mig ledsen att du tror att jag skulle glömma bort din födelsedag, jag borde ha berättat för dig om den personliga stress som jag för nuvarande är under.

2. En känslomässig manipulerare är bilden av att vara hjälpsam. Om du ber dem om hjälp så är de alltid beredda att hjälpa - det vill säga om de nu inte frivilligt erbjöd sig först. Om du sedan talar om för dem att det verkar inte som om de vill hjälpa till så vänder de om det till - Så oresonlig du är, klart att de ville hjälpa.

3. Driver dig tokig - säger en sak för att förvissa dig om att de inte har sagt det. En känslomässig manipulerare är en expert på att vända om saker för att sedan förklara bort dem. De kan se dig i ögonen samtidigt som de ljuger så att det "skvätter om det'.

4. Skuldkänslor. Känslomässiga manipulerare är suveräna på att ge andra skuldkänslor. De kan få dig att känna skuld för att du sade något, eller för att du inte sade något. Känslomässiga manipulerare får andra att göra deras 'smutsjobb'. Det galna är, att när någon gör 'smutsjobbet' åt dem (de frågar aldrig dig direkt) så kan de bara vända om det och säga, jag bad dig aldrig att göra det.

5. Känslomässiga manipulerare är mycket lömska. De pratar bakom ryggen på dig och får andra att säga det som de vill ha sagt. De är passivt-aggressiva, dvs., på ett knappt märkbara sätt så får dem dig att förstå att de inte är nöjda. De säger vad du vill höra för att sedan göra precis tvärtom.

6. Om du har huvudvärk så har den känslomässige manipuleraren en hjärntumör. Allt handlar bara om dem, alla strålkastarljus skall vara riktat mot dem. Om du påpekar detta så kommer manipuleraren att säga att du är självisk. Lita på din magkänsla och ge dig iväg!

7. Känslomässiga manipulerare förpestar miljön de befinner sig i. När manipuleraren är arg så vet alla runt omkring om det - detta får andra i närheten att vilja försöka fixa problemet åt manipuleraren. Om du stannar kvar hos en manipulerare allt för länge så kommer du att glömma bort att du också har behov.

8. Känslomässiga manipulerare har inget behov av att stå till svars för sina handlingar. De tar inget ansvar för sig eller sitt beteende, det handlar alltid om vad andra har gjort emot dem. De berättar ingående om sig själv för att få dig att tycka synd om dem. De kan framstå som känsliga och lite sårbara. Tro mig, den här manipuleraren är lika sårbar som en rabis smittad pit bull, det finns alltid ett problem eller en kris som måste lösas.

Involverad med en partner som dikterar dina livsvillkår? Ge dig av och titta aldrig tillbaka.

Psykisk misshandel - Du är inte "tokig"

Sidan, Psykisk misshandel.se Klicka Här är en svensk sida som tar upp verbal/känslomässig misshandel som i sin tur bl.a., orsakar ett enormt känslomässigt lidande samt en känsla av att gradvis hålla på att bli "tokig". Personen som utsätts för den här typen av psykologiskt våld får sin självkänsla, sakta men säkert, körd i botten varpå psykopaten lättare kan "hantera" sin partner. Psykopaten åstadkommer detta genom att bl.a., framhålla att han/hon är "smartare" än sin partner. Psykopaten är inte "smartare", han/hon är manipulativ och där i ligger en STOR skillnad! Hur som helst så inbillar sig psykopaten att han/hon är smartare/överlägsen sin partner vilket givetvis förstärks varje gång psykopaten lyckas lura/bedra sin partner. Att sätta upp människor mot varandra är också ett sätt som psykopaten styr på. För att sanningen inte skall komma fram så ser psykopaten till att hålla de inblandade skilda åt, bl.a., genom lögner om andra och detta så att de inblandade inte skall ta kontakt med varandra. Skulle de göra det, så kommer givetvis sanningen fram och psykopaten blir avslöjad. Psykopatens "mål" är givetvis att på ett eller annat sätt skilja sin partner från sin familj för att på så sätt få makt och kontrol över honom/henne. Fullkomlig makt och kontroll över en annan person är det som ligger till grund för denna ytterst sjuka relation.

Psykopater kan inte på grund av sina neurobiologiskt medfödda skador (Se Forskning Här) forma några känslomässiga band till någon annan. Förmågan finns helt enkelt inte där. Psykopatens "relationer" bygger därför alltid på makt och kontroll över andra. (Obs! Psykopater är "klängiga", förväxla inte detta med kärlek, det handlar bara om makt och kontroll.)

Patricia Evans, författare, föreläsare och som även har 'workshops' för de som blivit utsatta för den här typen av våld kan du lyssna på Här, Här och Här . Ovan sida, psykisk misshandel.se har också en mycket bra länk till en av hennes hemsidor. Några av Evans böcker finner du på sidan "Engelsk litteratur" Här

Men det är inte bara kvinnor som "faller offer" (skall inte tydas som nedsättande) för den här typen av våld. Nedan har en man skrivit om sina erfarenheter; (Pathwhisperer är f.ö. en länkpartner sedan tidigare, se vänster kolumn)
“As time passed. I learned how to see psychopaths. It was as if a sixth sense had been awakened” Här

"The victim, not realising what is happening, slowly gets lulled into an almost vegetative state where they can hardly recognise themselves. It feels like their very essence or soul has been sucked right out of them, leaving a confused, rudderless entity, almost a zombie." Pathwhisperer, Mer Här

Avslutningsvis så bör det tilläggas att den här typen av våldsverkare även t.ex., återfinns inom politiken (lögner om bl.a., "global uppvärmning", "vacciner", GMO mm. - 'målet' = pengar, pengar andras pengar), på arbetsplatsen t.ex., chef/arbetskamrat eller både och, samt även i skolan där den yngre "mobbaren", liksom den äldre, har ett stort behov av att "sätta sig på andra" för att "höja" sig själv på ett eller annat sätt. (Görs bl.a., genom förtal, stjäla andras arbeten, gifta sig "uppåt", eller på andra sätt se till att gagna sig själv.) Var även uppmärksam på att dessa individer också måste tillfredsställa sin 'sadistiska sida', att skada andra får psykopaten att "må bra"/känna sig överlägsen. Sjukt men dessvärre sant (Här) Personen, oavsett ålder, som utsätts för den här typen av terrorisering faller många gånger ned i en djup depression där tankar på självmord inte är ovanliga. Tragiskt nog så begår somliga denna handling eftersom de inte ser någon annan utväg ur sitt personliga helvete och då handlar det om ett s.k., "mord genom självmord". Detta är ett sätt som psykopaten föredrar att döda på eftersom skulden då kan läggas på "offret". Psykopater tar så gott som aldrig ansvar för sina handlingar. Många sitter på "högt uppsatta" positioner inom samhället (flertalet har "mobbat" sig dit) vilket gör dem farliga för stora grupper av intet ont anande människor. Vi har således en hel del mördare/potentiella mördare som går lösa mitt i bland oss varpå det är ytterst viktigt att störningen psykopati uppmärksammas. Detta så att de som fallit "offer" förstår och därmed kan läka samt även i förebyggande syfte, så att de som inte råkat illa ut, skall slippa att göra det.

Rekommenderad läsning; The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life. Author; Dr. Robin Stern For more info., Klicka Här

Se även delsidan, "Hur kan jag skydda mig själv" Klicka Här Se bl.a., avsnittet "Gasljus" eftersom psykopater njuter av att driva sin partner till att ifrågasätta sin egen mentala hälsa. Andra metoder som psykopaten använder sig av är att projisera sin egen störning/sina egna perversa aktiviteter på sin partner/andra för att på så sätt "rentvå" sig själv vilket i sin tur får honom/henne att 'må bra'. Så sjuka är dessa individer. Den mentala "krigsföringen" som psykopaten utsätter sin partner för i syfte att styra honom/henne kallas Inom militären för psy-ops. Det handlar om absolut makt och kontroll över någon annan/andra. Psykiskt våld är förödande för den som blir utsatt, psykiskt såväl som fysiskt. Psykopater är farliga för alla i sin omgivning, inte bara partnern och eventuella barn utan även släkt och t.ex., arbetskamrater. Att personlighetstesta dessa individer för att sedan placera dem där de inte kan skada andra är således önskvärt eftersom de orsakar stora skador var än de befinner sig.

Bryt dig fri från psykisk misshandel - Du förtjänar att bli behandlad med respekt!

Aftermath: Surviving Psychopathy Foundation Här
Break Free! From Domestic Abuse Homepage
Här
Have You Been Involved With Someone with Pathological Narcissism? Här
Breaking Free of Emotional Bondage
Här
NARCiSSiSTiC ABUSE Här

Om du fallit "offer", så anklaga ALDRIG dig själv för det inträffade,
DET ÄR INTE DITT FEL!

(Feb. 25, 2011)


Känns det som om du lever i en annan verklighet?
Den "snälle"/lömske psykopaten förgör dig sakta men säkert
Om dold aggrevissitet (psykisk misshandel)

Nedan inlägg är en snabböversättning av följande artikel, Eight Easy Ways to Spot an Emotional Manipulator Här (*Att notera, den här typen av individ finner du inte bara i hemmet utan även på arbetsplatsen) Som vanligt, så kan "han" ersättas med "hon och "offer" kan ersättas med "måltavla".

1. Det är inte lönt att vara ärlig mot en känslomässig manipulerare. Du säger en sak, det vänds mot dig, för att ge dig skuldkänslor. Exempel: "Jag är väldigt arg att du glömde min födelsedag." Manipuleraren svarar med att säga; "Det gör mig ledsen att du tror att jag glömde bort din födelsedag, jag skulle ha berättat för dig om den stress jag nu befinner mig under - men jag ville inte besvära dig. Du har rätt, jag skulle lagt all denna smärta åt sidan (bli inte förvånad om du nu ser tårar) och fokuserat på din födelsedag, jag är ledsen för det."

Även då du hör dessa ord så får du en känsla av att de inte betyder någonting för manipuleraren, han är inte alls ledsen. De är bara ord utan någon större betydelse. Men på grund av dessa ord så finns det inte mycket mer att säga eller så börjar du trösta honom. Om du känner på dig att personen bara spelar på dina känslor så fall inte för ticket! Trösta inte - och acceptera ingen ursäkt. Om det känns som skitsnack så är det förmodligen också bara skitsnack. Regel nummer 1 om du har och att göra med en känslomässig utpressare, LITA på din 'magkänsla'. Om du faller för skitsnacket så kommer du att matas med än mer. Om de lyckas lura dig en gång så kommer de att försöka om och om igen.

2. Den känslomässige manipuleraren är ordet 'hjälpsam', personifierad. Om du ber individen om hjälp så erbjuder de nästan alltid sin hjälp. När du sedan säger, " tack" - så kommer de att sucka eller med sitt kroppsspråk få dig att förstå att de igentligen inte alls vill hjälpa dig. Om du påpekar detta så kommer det att vändas mot dig, de är visst villiga att hjälpa. Detta är ett knep för att få dig att tro att du håller på att bli "tokig", att du hör eller inbillar dig saker som inte överenstämmer med verkligheten, något manipulerare är mycket skickliga på att göra. Regel nummer två - Om en känslomässig manipulerare säger JA - Låt dem ta sitt ansvar.

3. Gasljusar dig/får dig att tro att du blivit 'tokig' - Säger en sak för att senare övertyga  dig om att de inte sagt det. Om du befinner dig i en relation och känner att du borde skriva ner allt som sades eftersom du nu börjar ifrågasätta din egen mentala hälsa - Då har du med en känslomässig misshandlare att göra. En känslomässig misshandlare är expert på att vända saker till sin fördel, rationalisera, försvara och bortförklara saker och ting. Så smidiga på att ljuga, att du sitter och tittar på svart men de kallar det för vitt - och argumenterar på ett sådant övertygande sätt att du börjar ifrågasätta dina egna intryck och mentala hälsa. Det är så lömskt och och med tiden så undergräver det och bokstavligen förändrar din känsla av verkligheten. VARNING! Känslomässig misshandel är mycket farlig. Den känslomässige manipulatören känner oro om du alltid har ett block i handen och antecknar allt som sägs, för all del, säg att du börjar bli glömsk.
(Att notera är ett sätt att inför dig själv bevisa att du inte blivit "tokig", för mer info se "Gasljus", ovan i vänster kolumn)

4. Skuld. Känslomässiga manipulerarekan utan någon större ansträngning, få andra att känna skuld. De kan ge dig skuldkänslor för att du sa något eller inte sa något, för att du visade känslor eller för att du inte visade några sådana, för att ge och bry dig eller att inte ge och bry dig tillräckligt. Alla medel är tillåtna enligt den känslomässige manipulatören. Känslomässiga manipulatörer säger sällan vad de vill eller vad de önskar - de får det som de vill ha genom känslomässig manipulation. Skuld är inte det enda "vapnet" men det är ett effektivt sådant. De flesta av oss har 'tränats' i att göra vad som krävs för att minska vår känsla av skuld. Ett annat mäktigt "vapen" är att få oss att känna sympati. Den känslomässige manipulatören är en mästare på att spela "offer". De väcker en djup känsla av att behöva stöd, omsorg och vård. Känslomässiga manipulatörer utkämpar sällan sina egna strider eller utför smutsjobbet, det 'jobbet' överlåter de till andra. Skulle du ställa upp och hjälpa dem så kommer de snabbt att tala om för dig att de aldrig bad om din hjälp. Här en ofta använd fras, "Jag har stort förtroende för att du klarar av att göra det här alldeles själv."

5. Känslomässiga manipulerare är mycket lömska. I stället för att vara öppna och ärliga så sker saker och ting bakom ryggen. De snackar skit och får på så sätt andra att säga och göra *smutsjobbet'. Genom att få andra att utföra 'smutsjobbet' så slipper de själv att ta ansvar. (det var inte jag) De är passivt aggressiva, och på ett inte så märkbart/subtilt sätt får de dig att förstå att de inte är nöjda. De säger vad de tror att du vill höra för att sedan, bakom ryggen göra på dig göra något annat. De kan driva dig till vansinne med sitt beteende

6. Har du huvudvärk så har den känslomässige manipulatören en hjärntumör. Oavsett situationenså har den känslomässige manipulatören redan en erfarenhet av eller så upplevs det nu, bara tio gånger värre. Efter ett tag är det svårt att känna en känslomässig anknytning till den känslomässige manipulatören eftersom på ett eller annat sätt så kommer varje samtal, förr eller senare, att handla om dem. Om du uppmärksammar detta så kommer de att bli "djupt sårade" eller påstå att du är en egoist och att det alltid är du som står i centrum. Även då du vet att detta inte är sant så är det i stort sett omöjligt för dig att bevisa. Bry dig inte - Gå på din 'magkänsla' och ge dig av.

7. Känslomässiga manipulatörer har en förmåga att känslomässigt påverka sin omgivning. När den känslomässige manipulatören är ledsen eller arg så genomsyrar det hela rummet - instinktivt så vill vi göra något åt de och det snabbaste sättet är att få den känslomässige manipulatören att må bättre - ställa allt till rätta. Om du stannar för länge hos den här förloraren så kommer du snart att bli så intrasslad och beroende (co-dependent) att du fullkomligt glömmer bort dina egna behov - och att du har lika mycket rätt till att få dina behov tillgodosedda.

8. Känslomässiga manipulerare tar inte ansvar för sina handlingar - De får andra att göra 'smutsjobbet' De tar inget ansvar för sig själv eller sitt beteende - Det handlar bara om vad andra "har gjort mot dem". Ett av de
enklaste sätten att upptäcka en känslomässig manipulatör är, att de allt som oftast, försöker skapa intimitet genom att dela med sig djupt personliga saker vilka agerar som en "krok" för att senare kunna "hala in dig". Till en början kan du uppfatta denna typ av person som mycket känslig, känslomässigt öppen och kanske lite sårbar. Tro mig när jag säger det, en känslomässig manipulator är ungefär lika sårbar som rabiat pit bull, det kommer alltid finnas ett problem eller en kris, hinder som måste övervinnas.

Lär dig sätta gränser för att på så sätt skydda din fysiska och mentala hälsa! Tag hjälp av andra om så nödvändigt.

Psykopater manipulerar och bedrar ständigt andra på alla sätt och vis, vilket i sin tur bl.a., beror på en minskad aktivitet i amygdala när psykopaten skall fatta moraliska beslut. En hjärnavbildningstudie från 2009, The neural correlates of moral decision-making in psychopathy Klicka Här

Se även bl.a.; Moral Responsibility and the Psychopath (2008) Här Psykopater är väl medvetna om vad de säger och gör och skall därmed ta ansvar för sina handligar.

Alla psykopater slår inte - Bara de mest 'förståndshandikappade' och impulsiva.

Den som bor eller arbetar i hop med en "snäll"/ytterst lömsk psykopat, befinner sig i riskzonen för "olyckor". Den "lömske" psykopaten är extremt manipulativ kan vänta i flera år innan han/hon slår till.

Psykisk misshandel är mycket lömsk och kommer smygande. Psykopaten väver in sina onda avsikter i "vänlighet" för att på så sätt, nästintill obemärkt, lättare kunna manipulera och lura sitt "offer". Detta i sin tur gör att "offret" hålls i en ständig känslomässig obalans, kastas mellan 'hopp och förtvivlan' vilket, i sin tur, gör det svårt att lämna.

För att utomstående bättre skall förstå så kan man säga att psykopaten tränar sitt "offer" likt en hund, genom 'straff och belöning'. Vid varje försök till att frigöra sig så dras "kopplet"/'tumskruvarna' åt.
"Varje gång han belönar henne så tränar han också henne i, vilka beteende han belönar och vilka han bestraffar. Hon formar sedan sitt eget beteende efter detta och gör således saker som hon vet kommer att belönas och försöker undvika de som hon vet att hon kommer att bli bestraffad för." Women who love psychopaths s. 27 ("Hon" kan givetvis ersättas med "Han" om det är kvinnan som misshandlar)

Psykopaten "binder" sitt "offer" till sig genom att varva elakhet med "vänlighet".

Psykopaten ser till att ständigt hålla sitt "offer i psykisk obalans för att på så sätt lättare få övertaget.

Det handlar om ett medvetet utstuderat våld vilket alltid ämnar att skada/förgöra.

(October 9, 2012)

 

 

 

 

© Copyright evah.org 2003-2013