Hem 

 

Aftermath Radio, klicka nedan länk;
Aftermath Radio: Scientific Research Related to Psychopathy

Brain Maps
Amygdala

ResearchGATE
A leading professional network for scientists. Click Here

 

Asperger's Syndrome Research Today Klicka Här
Relaterad studie Klicka Här

 

Forskning

(Research - studies, articles and links, English speaking visitors, please scroll down)

Uppdaterad, March 3, 2018

Senaste inläggen i fråga om forskning - skrolla ner till slutet av sidan (detta pga. tidsbrist)
senaste inlägg, studier 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Att uppmärksamma: Mycket har hänt sedan denna sida först lades ut 2003, varpå sidan om forskning inom snar framtid kommer att uppdateras bl.a., gällande rent strukturella avvikelser funna i psykopatens hjärna.

Nedan av intresse, bara ett axplock;

Genetic and environmental influences on antisocial behavior.
By; Catherine Tuvblad, Kevin M. Beaver. Journal of Criminal Justice, Vol.41, Issue 5, September–October 2013, Pages 273–276. Klicka Här
An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy: imagining another in pain does not evoke empathy
.
By; Decety J, Chen C, Harenski C, Kiehl KA. Front Hum Neurosci. 2013 Sep 24;7:489.rPsychopathy: cognitive and neural dysfunction. By; R Blair RJ. Dialogues Clin Neurosci. 2013 Jun;15(2):181-90 Klicka Här Free PMC Article Here
Atypical nucleus accumbens morphology in psychopathy: Another limbic piece in the puzzle
(March–April 2013) Här
PSYCHOPATHIC TRAITS AND BRAIN FUNCTION

The neural signatures of distinct psychopathic traits.
By; Justin M. Carré, LukeW. Hyde, Craig S. Neumann, Essi Viding and Ahmad R. Hariri. SOCIAL NEUROSCIENCE, 2012, Klicka Här
Not just fear and sadness: Meta-analytic evidence of pervasive emotion recognition deficits for facial and vocal expressions in psychopathy
.
"These results are consistent with recent theorizing that the amygdala, which is believed to be dysfunctional in psychopathy, has a broad role in emotion processing." By; Amy Dawel et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 36, Issue 10, November 2012, Pages 2288–2304 Här
The Potential Role of the Striatum in Antisocial Behavior and Psychopathy
.
"Evidence from structural imaging studies suggests that the volume of the striatum is increased in antisocial populations" Nov. 2012 Här
Thinner cortex in the frontal lobes in mentally disordered offenders.
(Sept. 2012) Här
Cortical Thinning in Psychopathy.
(May 2012) Här Se även relaterad artikel;
Cortical Thinning and Functional Connectivity in Psychopathy av R:J.R Blair (July) Här och pdf. Här
The Antisocial Brain: Psychopathy Matters – a structural MRI investigation of antisocial male violent offenders',
Archives of General Psychiatry
(May 7, 2012) Här se även artikel, Psychopathy linked to brain abnormalities (Aug. 5, 2012) Kings College London Här samt Psychopathy linked to specific structural abnormalities in the brain (May 7, 2012) Här
The role of prefrontal cortex in psychopathy (2012) pdf. Här
Differences between psychopathy and other personality disorders: evidence from neuroimaging (2011)Här
Identification of psychopathic individuals using pattern classification of MRI images. Special Issue:Social Neuroscience of Psychiatric Disorders. (Dec.2011) "These results indicate that gray matter quantitative measures contain robust information to predict high psychopathy scores in individual subjects." Här
Psychopaths' Brains Show Differences in Structure and Function
(Nov 22, 2011) Här
Abnormal Structural Correlates of Response Perseveration in Individuals With Psychopathy. (Fall 2011) Här
The psychopath magnetized: insights from brain imaging
. Dec. 2011) Klicka Här samt Här
Reduced Prefrontal Connectivity in Psychopathy. (2011) Här
Psychopaths' Brains Show Differences in Structure and Function (Nov 22, 2011) Här
Investigating the neural correlates of psychopathy: a critical review. (Aug. 2011) Här
Increased Volume of the Striatum in Psychopathic Individuals
(2010) Här
Äldre artikel på svenska: Psykopati och hjärnavbildning – en litteraturgenomgång (2009) Här
Brain Difference In Psychopaths Identified (2009) Här
Structural Brain Abnormalities in Psychopaths—a Review(2008) Här
Psychopathy as a disorder of the moral brain: Fronto-temporo-limbic grey matter reductions demonstrated by voxel-based morphometry NeuroImage (2008) Här
Även av intresse; Neuropsykologi Klicka Här

Tyck aldrig synd om en psykopat. Visst är det tragiskt att somliga föds med grava neurobiologiska skador men, om du tycker synd om en psykopat så kommer han/hon att utnyttja detta till sin fördel, på alla sätt och vis, i syfte att på så sätt kunna fortsätta manipulera, dupera, trakassera, terrorisera, skada och döda.

* Nu kan du utforska hjärnan med hjälp av din dator, se längst ner på sidan!

Att psykopater, narcissister och de med en anti-social störning har funnits med oss genom tiderna förstår vi bl.a. genom historia och litteratur. Tänk på alla våldsamma krigsherrar, tyranniska ledare/kungar, s.k. ”casanovor”, historien om Vlad III Dracul, greve Dracula i Transylvanien eller Grevinnan Elizabeth Báthory som drack och badade i sina offers blod. Vad dessa våldsverkare, män som kvinnor tycks ha gemensamt enligt Deborah Schurman-Kaufman som skrivit boken, The New Predator: Women Who Kill, (se böcker) är att många av dem har vuxit upp under s.k. "taskiga" förhållanden där vanvård och misshandel (psykisk och fysisk) tillhörde vardagen. Hon säger vidare att det i grund och botten handlar om makt och kontroll.

I dag ser vi dessa våldsverkares framfart överallt, korrupta och oärliga ledare inom politiken och affärsvärlden som bara är ute för att sko sig själv (rejält) på andras bekostnad (parasitisk livsstil), det psykiska våldet på våra arbetsplatser (mobbning), i skolan (mobbning), våldet inom hemmets väggar (kvinno/män/barn - misshandel, incest) men även på andra platser möter vi dem (föreningar, släktingar, en bekant till någon du känner mm.) samt våldet på våra gator och torg. Den här typen av våldsverkare, psykar, hotar, sprider falska och illasinnade rykten, ljuger, stjäler, manipulerar, trakasserar, terroriserar, misshandlar och mördar allt för egen vinnings skull. I dag vet vi att dessa individer saknar ett samvete och kan därför säga och göra som de vill utan att känna någon skam, skuld eller känna empati för de personer som skadas/dödas. Fullkomligt otroligt men desvärre sant.

De här våldsverkarna är inte alltid så lätta att upptäcka eftersom de ser ut som oss andra, men, bakom fasaden av att verka vara "normal" så gömmer sig ett "monster". Dessa manipulativa lögnare och medvetet elaka individer gör också allt för att inte bli upptäckta för vad de är.

Det var först mot slutet av 1700-talet som dessa känslomässigt handikappade individer började dyka upp i medicinsk litteratur. Fransmannen, Dr. Philippe Pinel (1745-1826), som av många anses vara fadern till modern psykiatri kallade det för, Manie sans delire, galenskap utan sinnesförvirring (dvs. de är fullt medvetna om vad de gör), vilket beskrev människor som saknade ett samvete men som samtidigt visste skillnaden mellan rätt och fel. James Prichard, ger senare en mer formell beskrivning av dessa samvetslösa individer och sammanfattar det avikande beteendet genom att kalla det för, moral insanity (moralisk galenskap, 1835). Den engelske psykriatikern Henry Maudsley var också inne på att ett sådant "sjukdomstillstånd" verkligen existerade och att en sådan individ var djupt sinnesrubbad. Han skrev, "en sådan person har ingen riktig känsla för vad som är rätt eller fel, egoism ligger bakom hans impulser och önskningar och att omoraliska motiv styr hans uppförande". (Maudsley 1874). Sakta men säkert började läkarna få upp ögonen för de störningar som vi i dag kallar för psykopati, sjuklig narcissism och antisocial störning.

1941, publicerades Dr. Hervey Cleckley's bok, The Mask of Sanity (I en förklädnad av att vara vid sina sinnes fulla bruk). Dr. Cleckley, professor i psykiatri och neurologi kunde genom sina studier ge en bättre bild av psykopaten. Han skrev bl.a. att innebörden av ord så som, godhet, ondska, kärlek eller skräck inte har någon känslomässig betydelse för psykopaten eftersom han/hon aldrig har upplevt dessa känslor. Dr. Cleckley påpekade också att dessa individer verkade vara "normala" (t.ex. hade inga hallucinationer) men att de var kroniska lögnare (även när det inte fanns något att vinna på det) och att de inte lärde sig av sina misstag (även efter det att de hade förstått dessa). Boken är numera inte så lätt att få tag på men finns på följande adress; Här

Det vetenskapliga intresset beträffande de som har av någon anti-sociala störning har bara växt under årens lopp. Sakta men säkert har man också börjat förstå de bakomliggande orsakerna till störningarna. En av dagens främste forskare inom området psykopati är Dr. Robert Hare, Professor Emeritus i Psykologi vid University of British Columbia, Canada. Med mer än 30 år av forskning bakom sig så har han lyckats att ta fram en rad olika diagnostiska instrument. Ett av dessa instrument, är en checklista, PCL-R som används för att kunna bedöma om en person är psykopat eller inte. (PCL-R användes till en början som ett redskap för att kunna separera manliga psykopater som satt i fängelse från de övriga intagna.) Resultatet av testet mäts på en skala och desto högre poäng, desto mindre empati har individen i fråga. Personer som hamnar högt upp på skalan har en ren fysiologisk oförmåga att kunna känna någon empati. De kan, enligt Hare, lika gärna äta en smörgås som att ta död på en människa, rent känslomässigt spelar det ingen större roll. Detta drag gör givetvis att dessa individer är livsfarliga för oss andra.

Dr. Hares Checklista används i dag, världen över av både forskare och läkare inom psykiatrin. Dr. Hare har även anpassat den för att också kunna testa kriminellt belastade kvinnor och ungdomar. En kortare variant av PCL-R är PCL: SV vilken tar cirka en och en halvtimme att genomföra och kan användas för att göra psykiatriska undersökningar, göra ett urval då man nyanställer och för samhällsundersökningar. För er som är intresserade av att läsa mer så besök gärna Dr. Hares hemsida; http://www.hare.org/ Hans senaste bok, Psykopatens Värld: Utan Samvete finns också översatt till Svenska. Sten Levander, Professor i Psykiatri med särskild inriktning på rättspsykiatri har skrivit förordet och sakgranskat boken.

Psykopati går inte att jämställa med en psykisk sjukdom. De som lider av psykopati har inte vanföreställningar eller hallucinationer, utan han/hon är fullt medveten om sina elaka handlingar och njuter av att skada andra, se; Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. University of Chicago (November 7, 2008) Här Enligt, DSM IV (det amerikanska psykiatri samfundets referens litteratur) så är psykopati, i dag, en välavgränsad klinisk psykiatrisk diagnos liksom sjuklig narcissism vilken är en relativ nykomling på den listan. Mellan psykopati och narcissism råder endast en liten grad skillnad. I Sverige och övriga Europa använder man sig av, ICD-10 (International Classification of Diseases) för att ställa en diagnos. Manualen är sammansatt av WHO (Världshälsoorganisationen) vilka även håller på, i skrivandets stund, att lägga ut den på nätet. Vill du veta mer om ICD-10, se; anti-social personlighetsstörning.

Men vad är det som gör att dessa individer är som de är? Forskningen pekar på en rad olika faktorer vilka i sin tur bidrar till deras anti-sociala beteende. Att ta del av och sammanfatta all den information som finns ute på nätet, i böcker, medicinska skrifter mm. är näst intill omöjligt och dessutom så tillkommer det hela tiden ny information. Informationen nedan kan dock ge en inblick i vad forskarna har funnit hitintills. (Sidan uppdateras med jämna mellanrum - nya forskningsstudier och artiklar, se mot slutet av sidan.) Vad man dock vet i dag är, att psykopati är en ärftlig störning (sjukdom) Twins Study Finds Genetic Cause For Psychopathy Här samt att det är en ihållande och varaktig störning, Genetic effects explain the stability of psychopathic personality from mid- to late adolescence. Här och Antisocial personality disorder in older adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Här

Den fysiska hjärnan (Hjärnatlas och Uppslagsverk- på Svenska, se längst ner på sidan)

Forskningen framskrider men det finns fortfarande många outforskade delar av detta livsviktiga samt komplicerade organ. Beträffande psykopater så pågår det hela tiden en rad olika forskningsprojekt, både i Sverige och utomlands. Hitintills har merparten av studierna handlat om kriminella sådana och inte vad Dr. Hare kallar för ”subkriminella psykopater”, dvs. ”vardagspsykopater”, de som inte hamnat bakom lås och bom utan som skrämmande nog finns mitt ute ibland oss.

När Dr. Hare satte i gång med att studera psykopater på 60-talet så började han och några kollegor med att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan på dessa individer. De lämnade sedan in en artikel med resultaten av EEG ( elektroencefalografi, elektrisk hjärnavbildning ) undersökningarna till en vetenskaplig tidskrift. En tid därefter så hörde redaktören av sig och sa att han tyvärr inte kunde publicera deras artikel. Han hänvisade till att hjärnvågorna som avbildats i rapporten omöjligt kunde ha kommit från några människor. (Psykopatens Värld: Utan Samvete, sid. 1)

Dr. Hare och hans kollegor lät sig inte slås ned utan fortsatte med sina studier av dessa individer som instinktivt förlitar sig på att ljuga, manipulera, fuska, lura, stjäla men även mörda utan den minsta antydning på att känna någon som helst skuld. I ett av dessa tidigare experiment så ombads en grupp personer som till hälften bestod av psykopater att titta på grupperingar av bokstäver. Somliga av dessa bildade ord medan andra inte gjorde det. Under försöket mätte man deras hjärnaktivitet för att se hur lång tid det tog för dem att reagera på de ”ord” som visades. Man fann då att de personer som inte var psykopater reagerade på ord så som cancer och våldtäkt medan psykopaterna inte reagerade alls. I en annan studie så ombads deltagarna att titta på en timer och fick veta att när tiden var slut så skulle de få en harmlös men smärtsam elektrisk stöt. Desto närmare visaren kom till nollstrecket desto mer oroliga och svettiga blev de personer som inte var psykopater. Psykopaterna däremot visade inga tecken på ovan nämnda reaktioner. Med hjälp av dessa tidigare studier så lyckades Dr. Hare och hans kollegor till slut bevisa att psykopater är annorlunda, jämfört med oss andra som har ett samvete och som kan känna skuld samt empati.

För att få en bättre ”bild” av psykopatens tankeverksamhet och reaktioner så kan forskare i dag ta färgbilder på hjärnans arbete. De gör detta genom att märka hjärnans ”bränsle” (glykos) med radioaktiva spårämnen och sedan fotografera den strålning som avges. I sitt arbete använder man sig både av en magnetröntgenkamera (MRT, + fMRI/ Functional Magnetic Resonance Imaging) och datortomografi (PET).

Den 10 mars, 2004 släppte University of Southern California information om sina senaste studier. De menar, att psykopater helt enkelt är ”fel kopplade”. Enligt Dr. Adrian Raine, Professor i Psykologi och Neurologi som ledde studierna, så fann dem att psykopater har rent fysiska avvikelser gällande två huvud strukturer i hjärnan. Dessa, ansvarar för funktioner som sträcker sig från hur vi uppfattar och reagerar på rädsla till hur den information vi tillgodogör oss behandlas av hjärnan, d.v.s. själva processen. Raine och hans kollegor föreslår därför att psykopati i grund och botten har med själva neuroutvecklingen att göra.

Det första onormala området gällde, hippocampus vilken är en del av temporal loben som reglerar aggression och vidare flyttar information till minnet. Det andra området berörde hjärnbalken, d.v.s. det nätverk av nervtrådar som sammanbinder de två hjärnhalvorna och gör det möjligt för dessa att kommunicera. Denna kommunikation är väldigt viktig eftersom de bägge halvorna har olika funktioner. Det är detta nätverk, där miljontals meddelande växlas per sekund som inte tycks fungera som det skall. Raine, menar vidare, att det är denna ”felkoppling” som medför att psykopater inte känslomässigt är som vi andra. Enligt Raines så har de har aldrig upplevt några riktiga känslor och det är därför som de tar vad de vill ha och gör som de vill utan att bry sig. De har inget samvete och kan inte känna någon empati. Han säger också att det behövs mer forskning för att riktigt förstå anledningen till detta.

Utöver detta så fann Raine och hans kollegor också att hastigheten på kommunikationen mellan de bägge hjärnhalvorna var onormalt hög. Rent fysiskt sett så fann forskarna även att hjärnbalken var 23 % större (både längre och tunnare) hos psykopaterna jämfört med den kontrollgrupp som deltog i studien. Raines menar därför, desto större yta, desto mindre ånger, färre känslor och ett mer oacceptabelt socialt beteende. (2)

Tidigare studier vid bl.a. USC pekar också på skador på frontalloben (främre pannloben, belägen ovan ögonen och bakom pannan), där beteende initieras och hämnas, t.ex. aggressivitet och omdöme. Man har funnit att denna del av hjärnan, hos psykopater, är underaktiv (lägre nivåer av glykos tas upp) vilket i sin tur leder till ett mer aggressivt, omoraliskt, omoget och impulsivt beteende. Vid USC fann man också att den grå massan i detta område var 11 % mindre jämfört med ”normala” personer. (3) Vidare, så har man även funnit att den inre regionen (sub-cortex) av hjärnan där primitiva känslor så som rädsla och aggression har sitt ursprung är mer aktivt hos psykopater. (4)

Angående främre pannloben så har man vid USC även utfört studier för att se om det finns skillnader psykopater emellan. Man valde ut 41 individer, samtliga var psykopater som satt inne för mord. Av dem som Dr. Raine och hans kollegor undersökte så fann dem att det finns de som mördar på grund av en ren impulsiv handling (affective, t.ex. plötslig okontrollerad ilska) och andra som planerar sina mord likt ett rovdjur (predatory). Hos dem som pg. av en impulsiv handling hade dödat någon (affective), så visade det sig att deras aktivitet i frontalloben var underaktiv vilket i sin tur gjorde det svårt för dem att stävja sitt aggressiva beteende. Hos dem som däremot planerade sina mord och njöt av att döda (predatory) så fann man att dessa individer hade tillräckliga resurser i denna del av hjärnan för att kunna hantera sin aggressivitet. Enligt Raines, så är denna grupp av individer också betydligt svårare att få tag på. Sist men inte minst så bör det nämnas att det också fanns inom gruppen personer som man med absolut säkerhet inte kunde placera i någon av ovanstående grupper. Samtliga individer påvisade dock en högre aktivitet i sub-cortex. Raine tror därför att individens uppväxtförhållanden, till en viss del, kan ha något med saken att göra. (5)

Enligt Dominique La Pierre som arbetar på Université du Québec i Montreal, Kanada och hans kollegor så är skador på frontal loben (prefrontal cortex) också orsaken till att psykopater är promiskuösa och allmänt sett avvikande gällande det sexuella. Skadorna medför även att de inte kan vänta på att tillfredställa sina behov och struntar i konsekvenserna av sitt handlande. Tillika bidrar det också till deras avsaknad av socialt och etiskt omdöme. (6)

Vid The Institute of Psychiatry i London har man forskat kring amygdala, en del i det limbiska systemet. Forskare där har funnit att amygdala (en mandel liknande struktur i lillhjärnan vilket är sätet för våra känslor) var fysiskt mindre hos psykopater vilket skulle kunna förklara att de känslomässigt sett, är ”blinda”. Detta i sin tur skulle kunna vara orsaken till bristen på rädsla och empati. Dr. James Blair som är ledande forskare vid, The Institute of Cognitive Neuroscience i London, tror också att psykopaters beteende kan bero på yttre skador (lesioner) på amygdala. På institutet tror man även att skador på den här delen av hjärnan som tar hand om känslomässigt lärande kan medverka till att en person lättare ger sig in på en kriminell bana. (7,8)

Beträffande amygdala, så har Dr. Blair och Derek Mitchell också forskat om huruvida psykopater, unga som gamla kan identifiera olika ansiktsuttryck. De gjorde detta genom att låta dem titta på en film som visade känslomässiga uttryck så som rädsla, glädje, förvåning, avsky och vrede. Det visade sig då att barnen i gruppen hade svårt med att se om någon var rädd eller ledsen medan de äldre endast tycktes ha svårigheter med att identifiera rädsla. Detta i sin tur kan möjligtvis också till viss del förklara avsaknaden av empati hos psykopater. Man kan därför, enligt forskarna inte bortse från sambandet mellan orbitofrontala cortex vilket hanterar ”tänkandet” och amygdala som sköter ”känslorna”. (9)

Dr. Hare, tillsammans med andra forskare har tidigare utfört liknande studier. I en sådan studie så visade Dr. Hare och Sven Christiansson, forskare och psykolog vid Stockholms Universitet, en grupp psykopater en mängd olika bilder. Somliga av dessa bilder var betydligt mer känsloladdade än andra. Det visade sig då att psykopaterna inte reagerade på, än mindre kom ihåg de bilderna med ett känslomässigt laddat innehåll vare sig bättre eller sämre jämfört med de utan en sådan innebörd. Liknande studier har också gjorts beträffande känslomässigt laddade ord och med samma resultat. (10) Rodney Day och Stephen Wong tror också att orsaken till att psykopater inte kan känna någon empati, är känslomässigt kalla och ytliga kan bero på att de har en tendens till att använda den vänstra hjärnhalvan vilken behandlar verbalt och analytiskt tänkande jämfört med den högra som hanterar känslor. (11)

Studier har också gjorts beträffande hypofysen och hypotalamus. Detta eftersom det är en ständig ”feed back” dem emellan, vilket spelar en direkt roll i ett aggressivt beteende. Enligt Sears, som har studerat seriemördare så kan kanske skador på thalamus vara en förklaring till att en sådan individ inte kan visa empati för sitt ”offer” eller ha en långvarig relation med någon. (Sears 1991) Vidare så kan det kanske även förklara varför hjärnan ger psykopaten en positiv respons till en negativ handling. Beträffande hypotalamus så kan det vara så att denna del av hjärnan spelar en roll i att förhindra att meddelanden når fram till den del av sub-cortex där beslut fattas. Detta kan möjligtvis vara en förklaring till varför dessa individer behöver mer stimulans än oss andra och detta för att verkligen ”känna” något. (12) (se även: hormoner och signalsubstanser)

Beträffande psykopaters avsaknad av rädsla så publicerades det (1997) en intressant studie gjord av psykologen, tillika professor Christopher J. Patrick vid Florida State University. Han, tillsammans med några andra kollegor har också forskat om varför psykopater inte alls är lika lättskrämda som vi andra. De kom fram till att dessa individer, helt eller delvis också tycks sakna den reflex (fear-potentate startled) som gör att vi t.ex. blinkar eller hoppar till när vi blir skrämda. (13)

Vidare, när vi blir skrämda eller när vi är nervösa så börjar hjärtat slå lite snabbare och man kan bli svettig om händerna. Dessa reaktioner, enligt Patrick, är betydligt mindre hos psykopater, studierna omfattade; kardiovaskulär, hudkonduktansen (hudens förmåga att leda elektrisk ström) och nivåerna av cortisol. (14). Detta beror på, enligt rättspsykiatriker, Shawn Johnston att det autonoma nervsystemet , de delar av nervsystemet som reglerar livsnödvändiga processer, hos våldsbenägna individer är ovanligt slött. (Natural Born Killers, Genetics/Bad Seeds, Court TVs Crime library) Det kan också vara en del av förklaringen till att dessa individer måste göra extrema saker för att ”känna att de lever” enligt Johnston. Detta kan kanske också i sin tur förklara varför man med en lögndetektor inte kan upptäcka deras lögner.

Adrian Raine och Sharon S. Ishikawa har även studerat s.k. ”vardagspsykopater”, de som inte hamnar bakom lås och bom utan kusligt nog rör sig ganska så obemärkta mitt ibland oss. De undrade om det fanns någon skillnad mellan dessa och dem som på grund av något brott, hamnat i fängelse. Deltagarna i studien vilka, intelligentmässigt låg på ungefär samma nivå, fick 2 minuter på sig att skriva ner, i detalj, deras brister. Meningen med uppgiften var att göra dem generade och framkalla skuldkänslor. Framför en forskare och en videokamera fick dom sedan läsa upp vad de hade skrivit. Det visade sig då att hjärtat slog snabbare hos ”vardagspsykopaterna” d.v.s. de, kände sig mer stressade än de psykopater som redan var inlåsta. (Journal of Abnormal Psychology , augusti 2001, Psychopaths may come in two varieties)

Frågan man givetvis då ställer sig är, finns det någon skillnad psykopater emellan? Psykologen, Scott O. Lilienfeld, Emory University, Atlanta, fann resultaten förvånande men ansåg inte att det påvisar några skillnader. Dr. Hare var också skeptisk beträffande resultaten och menade, att det kanske bara var så att “vardagspsykopaterna” försökte göra ett bättre ”jobb” än dem som redan var inlåsta. ( Journal of Abnormal Psychology , augusti 2001)

Vidare, i en relativt ny studie (publ. 2004) gjord av Dr. Hare, Kent Kiehl och några av deras kollegor så fann de att psykopater inte bara har svårt med att förstå känslor utan även generellt verkar ha problem med att förstå abstrakt information. Forskarna sa att psykopater kanske har svårigheter med kognitiva funktioner som involverar saker som i verkligheten inte handgripligen är genomförbara. De säger, att deras resultat överensstämmer med vad andra studier också har påvisat, att psykopater har problem med att t.ex. bearbeta abstrakta ord, förstå metaforer och känslomässigt tyngda ord och yttranden. (15)

Hjärnans kemi

Förutom rent fysiska avvikelser i hjärnan så pekar många studier också på att psykopatens beteende även har att göra med kemiska obalanser i hjärnan. Forskare runt om i världen har bl.a. studerat sambandet mellan psykopati och signalsubstanser ( signalsubstanser överför t.ex. impulser mellan nervceller, alt. från nerv- till muskelceller) så som serotonin och olika typer av hormoner. Två av dessa, Anna Maria Dåderman och Lars Lidberg (1935-2005) vid Karolinska Institutet i Stockholm, fann i sina studier att nivåerna av serotonin var lägre och nivåerna av dopamin var högre hos psykopater. En nedsatt serotoninhalt gör det också lättare för en person att begå ett våldsbrott. Detta eftersom en låg halt av denna substans är sammankopplad med ett aggressivt samt impulsivt beteende och enligt forskarna så kan man förutsäga detta genom ett enkelt blodprov. (Läkartidningen, 94, 3385-3388).

I en annan studie så har Henrik Söderström tillsammans med andra forskare även undersökt sambandet mellan sexualförbrytare och nivåerna av serotonin samt dopamin. Forskarna mätte nivåerna av HVA (homovanillic acid, en biprodukt av dopamin) och 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid, en biprodukt av serotonin) i cerebro-spinal (hjärn- ryggmärgs) vätskan och man fann ett starkt samband mellan dessa och psykopatiska karaktärsdrag så som impulsivitet, ansvarslöshet, aggression, och ett behov av stimulation. Man fann också under sina studier att nivåerna av HVA och 5-HIAA även hade ett samband mellan hyperaktivitet och beteende störningar under barndomen. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 74, 2003 (16, 17)

Låga nivåer av 5-HIAA har också kopplats till barn som torterar och dödar djur. Dessa barn visade sig även vara ovanligt fientligt inställda till sina mödrar. (Halperin et al., 1997) Nyare studier har också funnit att låga nivåer av 5-HIAA ger upphov till aggressivt och antisocialt beteende även hos flickor/kvinnor.(18) Ytterligare studier gjorda av forskaren Paul Bernhardt tyder på att en onormalt låg nivå av serotonin kan ge upphov till ett aggressivt och även sadistiskt beteende.(19)

Hormoner tycks även de spela en roll när det gäller ett anti-socialt beteende. Att förhöjda nivåer av testosteron har ett samband med aggressivitet har länge varit känt. Men, man har nu även funnit att onormala nivåer av både manliga och kvinnliga köns hormoner kan relateras till ett aggressivt beteende. (20, 21, 22, 23) Vid universitetet i Uppsala har man också studerat sambandet mellan T3 (triiodothyronine) samt T4 ( thyroxin ). Det visade sig då att även dessa hormonor vilka utsöndras från sköldkörteln hade ett mycket nära samband med missbruk, antisocialt- samt upprepat våldsamt beteende. (24)

Som tidigare nämnts så är de delar av nervsystemet som reglerar de livsnödvändiga processerna mycket slött hos psykopater. En av orsakerna till deras oförmåga att känna stress var enligt Lars Lidberg, att man funnit, att psykopater ”saknar en förmåga att starta produktionen av stresshormon för att förbereda sig för en uppgift” (25) Stress är för det mesta snabbt övergående och detta för att skydda oss. En förlängd hög halt av cortisol (ett stresshormon) kan t.ex. skada immunförsvaret. Det är vår hjärna som är ansvarig för att aktivera och stänga av dessa ”stressresponser”. I hippocampus, som tidigare nämnts, så sitter receptorerna för cortisol tätt och de har axon (nervfiber) som projicerar till hypotalamus. Hippocampus med alla sina receptorer kan därför snabbt upptäcka cortisol i blodet och signalera till hypotalamus att minska på nivån av cortisol. En orsak till att psykopater har en oförmåga att känna stress tycks därför ha att göra med en låg halt av cortisol. Keith McBurnett och hans forskarlag tillhör några av dem som har undersökt sambandet mellan cortisol och ett antisocialt beteende. De fann, hos pojkar, ett samband mellan låga nivåer av cortisol och med en början på ett tidigt stadium, ständig aggression.(26) En studie, gällande flickor med beteende störningar, visade på liknande resultat. (27)

Man har även funnit att individer med ett antisocialt beteende har lägre nivåer av epinefrin vilket gör att dessa individer, för det mesta känner sig uttråkade och norepinefrin (adrenalin) vilket gör det svårare för dem att behålla kontroll över sina känslor. Detta i sin tur leder till att de "blir" mer olydiga/trotsiga. Nivåerna av MAO (monoamine oxidase) vilket är ett enzym som bryter ner serotonin, dopamin, epinefrin och norepinefrin är också lägre hos psykopater. (28, 29, 30)

Sammandrag

På grund av den forskning som har pågått och fortfarande pågår så börjar vi sakta men säkert förstå varför dessa våldsverkare uppför sig som dem gör. Förklaringen tycks ligga i fysiska och kemiska skador på hjärnan. Drag hos psykopater så som impulsivitet, vårdslöshet/ansvarslöshet, fientlighet och aggressivitet kan härledas till onormala nivåer av bl.a. serotonin och hormoner så som testosteron och cortisol. Andra drag som spänningssökande och en oförmåga att lära från sina misstag tycks ha ett samband med långsamma hjärnvågor och låga nivåer av MAO och cortisol samt höga koncentrationer av östrogen och progesteron hos kvinnor samt testosteron hos män men också på grund av en reducering av den grå massan i frontalloben. (31, 32)

Termen antisocial är på sätt och vis missvisande eftersom den klumpar samman personer med liknande beteende under ett och samma namn vare sig personen i fråga lider av en histrionisk- (hysterisk), narcissistisk, borderline störning eller är psykopat. Enligt DSM IV så är psykopati en störning för sig och narcissism en annan även om det bara rör sig om en grad slillnad. Likaså finns det skillnader mellan en antisocial störning och psykopati. Gällande samtliga nyss nämnda störningar så förefaller det alltmer att dessa är medfödda, dvs. ärftligt betingade. Detta eftersom det verkar finnas ett samband mellan föräldrar med en störning och deras biologiska barn. Detta betyder givetvis inte att samtliga barn till t.ex. en psykopat blir psykopater men det tycks föreligga en risk. (33,34,35,36,37)

Det finns dock de som hävdar att även om en person föds med "anti-sociala gener" så skall man kunna ändra på hans/hennes beteende och "väcka" känslorna genom att uppfostra individen på "rätt" sätt. Dessa personer menar att man kan påverka utvecklingen av hjärnan på ett positivt sätt så att individen inte blir antisocial varken beteende-, eller känslomässigt. (38) Gällande psykopater, enligt Dr. Hare, så kan man inte "bota" dem eftersom det inte går att ge dem "riktiga" känslor. vad man kan göra är att försöka lära dem hantera sitt beteende men då krävs det också att psykopaten är ärlig och villig att försöka. Dr. Hare lanserade (februari, 2005) ett program för att behandla våldsamma psykopater, läs gärna vidare; Kan man bota dem? För de som har barn tillsammans med en individ inom det antisociala störningsområdet se; Att Uppfostra Ett Riskbarn.

Referenser: För senaste forskningsstudier, skrolla ner/Latest research, keep scrolling!

1) Psykopatens Värld: Utan Samvete, Dr. Robert Hare
2) Klicka Här USC Study Finds Faulty Wiring In Psychopaths , Science daily, March 11, 2004. Se även; Corpus Callosum Abnormalities in Psychopathic Antisocial Individuals Klicka Här
3) Crime Times, vol. 6, nr.2, sid 1, 2000
4) Klicka Här , University of Southern California, Newsroom , Out of order, Usha Sutliff.
5) Klicka Här Killers brain, Bad brain bad behavio, Av; Sanjanthi Velu , Sciencentral News (12.17.02)
6) Klicka Här THE PSYCHOPATHIC BRAIN: NEW FINDINGS Crime Times, Vol. 1, No. 4 , 1995, Page 6.
7) Klicka Här In the mind of a psychopath.
8) Klicka Här Treatment hope for psychopaths.
9) Klicka Här Psychopaths find faces a mystery.
10) Klicka Här Utter amorality: can psychopaths feel emotions?
11) Klicka Här PSYCHOPATHS: FINDINGS POINT TO BRAIN DIFFERENCES. Crime Times, Vol. 3, No. 2, 1997 Page 4&5.
12) Klicka Här The aetiology of serial murder: towards an integrated model , Edward W. Mitchell B.A.
13) Klicka Här PSYCHOPATHS: FINDINGS POINT TO BRAIN DIFFERENCES. Crime Times, Vol. 3, No. 2, 1997 Page 4&5.
14) Klicka Här IS FEAR IMAGE PROCESSING DEFECTIVE IN PSYCHOPATHS ? Crime Times, Vol. 1, No. 1-2 , 1995, Page 6.
15) Klicka Här DO PSYCHOPATHS' BRAINS FAIL TO UNDERSTAND THE ABSTRACT? (Temporal lobe abnormalities in semantic processing by criminal psychopaths as revealed by functional magnetic resonance imaging,) Crime Times, Vol. 10, No. 2, 2004 Page 1.
16) Klicka Här DOPAMINE, SEROTONIN ROLE SEEN IN AGGRESSIVE PSYCHOPATHY Crime Times, Vol. 9, No. 3, 2003 Page 4. Soderstrom, Henrik.
17) Klicka Här Biological Psychology.
18) http://216.117.159.91/crimetimes/00a/w00ap2.htm
19) Klicka Här Natural Born Killers.
20) Klicka Här IS ESTROGEN A CULPRIT IN TEEN AGGRESSION? Crime Times, Vol. 4, No. 1, 1998 Page 6.
21) Klicka Här TESTOSTERONE AND THE FEMALE PRISONER Crime Times, Vol. 4, No. 2, 1998 Page 6.
22) Klicka Här PSYCHOBIOLOGICAL CRIMINOLOGY
23) Klicka Här High testosterone a risk for sociopathy?, Testosterone as a biological marker in psychopathy and alcoholism,” E. G. Stalenheim, E. Eriksson, L. von Knorring, and L. Wide, Psychiatry Research, Vol. 77, No. 2, February 1998, pp. 79-88. Address: E. G. Stalenheim, Dept. of Forensic Psychiatry y, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden.
24) Klicka Här Serum levels of thyroid hormones as biological markers in a Swedish forensic psychiatric population. E. G. Stalenheim, E. Eriksson, L. von Knorring, and L. Wide, Biol Psychiatry 143(10):755-61 (1998)
25) Klicka Här Fängelsestraff hjälper inte psykopater.
26) http://64.202.182.52/crimetimes/00b/w00bp4.htm , Crime Times , 2000, Vol. 6, No. 2, Page 4&6
27) Klicka Här , Low cortisol levels found in girls with CD , Crime Times Vol. 7, No. 2, 2001 Page 2&3.
(Se även; http://64.202.182.52/crimetimes/02b/w02bp11.htm Crime Times ,Vol. 8, No. 2, 2002 Page 5, HIGHLIGHTS FROM RESEARCH INTO ADHD AND LD)
28) Klicka Här , SECTION II. AGGRESSION , CHAPTER 14. PSYCHOPATHOLOGY.
29) Klicka Här , VIOLENCE AND TOUCH DEPRIVATION.
30) Klicka Här , Mealey, L. (1995). The sociobiology of sociopathy: An integrated evolutionary model. Behavioral and Brain Sciences 18 (3): 523-599.
31) Klicka Här The Hidden Suffering of the Psychopath, av Willem H.J. Martens, M.D., Ph.D. , Psychiatric Times, January 2002 Vol. XIX Issue 1.
32) Klicka Här Crime times, Vol. 4, No. 1, 1998 Page 5 DOES CRIME ACT AS NERVOUS SYSTEM 'FIX'?
33) Klicka Här SECTION II. AGGRESSION , CHAPTER 14. PSYCHOPATHOLOGY.
34) Klicka Här , Cognitive Neuroscience and the structure of the moral mind.
35) Klicka Här -Institute for the study of Antisocial behaviour in Youth, University of Toronto - Absentee Fathers: Impact on Antisocial Behaviour in Families.
36) Klicka Här Toward Self & Sanity:  On the Genetic Origins of the Human Character, The Narcissistic Type (N) , A.M. Benis.
37) Klicka Här, Psychology Today - Histrionic Personality Disorder.
38) Klicka Här Nature Versus Nurture: How Is Child Psychopathology Developed? Av Leslie Knowlton. Psychiatric Times, July 2005,Vol. XXII Issue 8.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Denna sida uppdateras med jämna mellanrum.

Research concerning children see; Barn med störning
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klicka Här Welcome to "Without Conscience" Robert Hare's Web Site devoted to the study of Psychopathy Dr. Robert Hare har i mer än trettio år forskat om psykopati, detta är hans hemsida. Mycket informativ, här finns också fler länkar av intresse. (På Engelska) http://www.hare.org/links/saturday.html PSYCHOPATHS AMONG US Av; Robert Hercz
Klicka Här Brain Diseases, The Psychopath's Brain Av; Renato M.E. Sabbatini, PhD (på engelska) Mycket informativ sida där man också finner fler länkar av intresse.
Klicka Här All About Forensic Psychology ; Understanding The Psychopath (Key defenitions & Research) Mycket informativ sida gällande personlighetsstörningar (På engelska)
Klicka Här Female Psychopathy
Klicka Här PART 6 Personality Disorder ­ A Short History

Klicka Här What Can Neuroscience Tell Us about Evil? Here you can see brain activity in empathy-generating centers of the limbic system.
Artiklar finns under forskningen Articles, found below the research.
Liten snabbguide: Roche lexicon on-line Klicka Här
Information hyperlinked over proteins Klicka Här

Tidigare forskningsstudier / Earlier research;

1978 - 2000

2001-2005

2006-2007

2008

2009

2010

2011

2012

Forskning 2012 har nu fått en egen sida, se ovan/Research 2012 has been moved to a seperate page, see above

Forskning 2013 / Research 2013
Senast inlagda -skrolla ned/Latest entries- plz scroll down

Se även "barn med störning, forskning - längst ned Här)

Klicka Här Early maladaptive schemas in relation to facets of psychopathy and institutional violence in offenders with personality disorders. By; Farid Chakhssi et al. Legal and Criminological Psychology. online Nov. 2012

Klicka Här The P-psychopathy continuum: Facets of Psychoticism and their associations with psychopathic tendencies. By; Nadja Heym, Eamonn Ferguson, Claire Lawrence. Personality and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 29 December 2012.

Klicka Här A review of the role of empathy in violence risk in mental disorders. By; Stephanie T. Harris, Marco M. Picchioni. Aggression and Violent Behavior, In Press, Corrected Proof, Available online 23 December 2012.

Klicka Här Offenders with antisocial personality disorder show attentional bias for violence-related stimuli. By; Gregor Domes et al. Psychiatry Research, In Press, Corrected Proof, Available online 20 December 2012.

Klicka Här Aberrant paralimbic gray matter in incarcerated male adolescents with psychopathic traits. By; Ermer E, Cope LM, Nyalakanti PK, Calhoun VD, Kiehl KA. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jan;52(1):94-103. (Barn o. ungdom, se forskning nederst på sidan Här)

Klicka Här Secondary psychopathy, but not primary psychopathy, is associated with risky decision-making in noninstitutionalized young adults. By; Andy C. Dean et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 272-277."This finding supports the growing literature suggesting that secondary psychopathy is a better predictor of decision-making problems than the primary psychopathic personality traits of lack of empathy and remorselessness."

Klicka Här Using the Psychopathic Personality Inventory to identify subtypes of antisocial personality disorder. By; Jennifer Cox, John F. Edens, Melissa S. Magyar, Scott O. Lilienfeld, Kevin S. Douglas, Norman G. Poythress Jr. Journal of Criminal Justice, In Press, Corrected Proof, Available online 10 January 2013

Klicka Här Testosterone administration modulates moral judgments depending on second-to-fourth digit ratio. By; Estrella R. Montoya et al. Psychoneuroendocrinology, In Press, Corrected Proof, Available online 2 January 2013

Klicka Här The Dark Triad and risk behavior. By; Laura C. Crysel et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 1, January 2013, Pages 35-40.

Klicka Här Secondary psychopathy, but not primary psychopathy, is associated with risky decision-making in noninstitutionalized young adults. By; Andy C. Dean et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 272–277.

Klicka Här The relationship between psychopathy and the Full Range Leadership Model. By; Kristie M. Westerlaken, Peter R. Woods. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 1, January 2013, Pages 41-46.

Klicka Här Putting the “IRT” in “Dirty”: Item response theory analyses of the Dark Triad Dirty Dozen—An efficient measure of narcissism, psychopathy, and Machiavellianism. By; G.D. Webster et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 302-306.

Klicka Här The relation between antisocial personality and the perceived ability to deceive. By; Erica A. Giammarco et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 246-250.

Klicka Här Detection and recognition of emotional expressions: Effects of traits of personality disorder and gender. By; Nicola S. Gray et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 158-163.

Klicka Här Reinforcement sensitivity theory and symptoms of personality disorder: Specificity of the BIS in Cluster C and BAS in Cluster B. By; Scott R. Ross et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 2, January 2013, Pages 289-293

Klicka Här EEG abnormalities in psychopath and non-psychopath violent offenders. By; Ana Calzada-Reyes et al. Journal of Forensic and Legal Medicine, Volume 20, Issue 1, January 2013, Pages 19-26.
"results suggest that abnormalities in a fronto-temporo-limbic network play a relevant role in the neurobiological basis of psychopathy" Pdf. Klicka Här

Klicka Här The two-factor model of psychopathic personality: evidence from the psychopathic personality inventory. By; Marcus DK, Fulton JJ, Edens JF. Personal Disord. 2013 Jan;4(1):67-76. Se även nedan, also see below study

Klicka Här The role of fearless dominance in differentiating psychopathy from antisocial personality disorder: Comment on Marcus, Fulton, and Edens. By; Patrick CJ, Venables NC, Drislane LE. Personal Disord. 2013 Jan;4(1):80-2.

Klicka Här Dorsal/ventral parcellation of the amygdala: Relevance to impulsivity and aggression . By; Abilash Gopal et al. Psychiatry Research: Neuroimaging, Volume 211, Issue 1, 30 January 2013, Pages 24-30. Av intr.

Klicka Här Sexual homicide: Definition, motivation and comparison with other forms of sexual offending. By; Kevin J. Kerr, Anthony R. Beech, David Murphy. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 1, January–February 2013, Pages 1-10.

Klicka Här The relationship between psychopathy and crime-related amnesia. By; M. Cima, K. Van Oorsouw. International Journal of Law and Psychiatry, Volume 36, Issue 1, January–February 2013, Pages 23-29.
"Within offenders who claimed amnesia for their crime, the majority demonstrated elevated levels of deception, suggesting that claims of amnesia might serve a strategic purpose. In addition,"

Klicka Här Homicide offender recidivism: A review of the literature. By; Marieke Liem. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 1, January–February 2013, Pages 19-25.

Klicka Här Psychopathy and the prediction of alcohol-related physical aggression: The roles of Impulsive Antisociality and Fearless Dominance. By; Erica L. Birkley et al. Drug and Alcohol Dependence, Volume 128, Issues 1–2, 1 February 2013, Pages 58-63.

Klicka Här Brain volumes differ between diagnostic groups of violent criminal offenders. By; K. Bertsch et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2013 Feb 5. (Epub ahead of print)

Klicka Här Remember me? Psychopathic traits and emotional memory in an undergraduate sample. By; Shayne N. Ragbeer, Mandi L. Burnette. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 3, February 2013, Pages 372–377.

Klicka Här How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. By; Birgit Schyns, Jan Schilling. The Leadership Quarterly, Volume 24, Issue 1, February 2013, Pages 138-158.

Klicka Här Physical attractiveness and its relation to unprovoked and reactive aggression. By; Leonardo Bobadilla et al. Journal of Research in Personality, Volume 47, Issue 1, February 2013, Pages 70-77.

Klicka Här Greed is good? Assessing the relationship between entrepreneurship and subclinical psychopathy. By; Reece Akhtar, Gorkan Ahmetoglu, Tomas Chamorro-Premuzic. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 3, February 2013, Pages 420–425.

Klicka Här Hungry like the wolf: A word-pattern analysis of the language of psychopaths. By; J.T. Hancock, M.T. Woodworth and S. Porter. Legal and Criminological Psychology, Volume 18, Issue 1, pages 102–114, February 2013. Rel. Article, Psychopathic Killers: Computerized Text Analysis Uncovers the Word Patterns of a Predator Här

Klicka Här Physical attractiveness and its relation to unprovoked and reactive aggression. By; Leonardo Bobadilla et al. ""no study has examined whether attractiveness and aggression are related, even though there is a relationship between unattractiveness and risk factors for aggression like neglect and bullying." Journal of Research in Personality, Volume 47, Issue 1, February 2013, Pages 70–77.

Klicka Här Psychiatric disorder, IQ, and emotional intelligence among adolescent detainees: A comparative study. By; Jennifer Margaret Hayes and Gary O’ Reilly. Legal and Criminological Psychology, Volume 18, Issue 1, pages 30–47, February 2013.

Klicka Här Cold or calculating? Reduced activity in the subgenual cingulate cortex reflects decreased emotional aversion to harming in counterintuitive utilitarian judgment. By; Katja Wiech et al. Cognition, Volume 126, Issue 3, March 2013, Pages 364-372

Klicka Här Specificity, methodology and psychopathology of emotional attention: An introduction to the special issue. By; Gilles Pourtois, Ernst H.W. Koster, Rudi De Raedt. Biological Psychology, Volume 92, Issue 3, March 2013, Pages 431-432. See below as well,

Klicka Här Emotion regulation in psychopathy. By; Helen Casey et al. Biological Psychology, , Volume 92, Issue 3, March 2013, Pages 541–548.

Klicka Här The role of psychopathic traits and substance abuse in predicting violent victimization in patients with schizophrenia spectrum disorders. By; Mairead Dolan et al. Personality and Mental Health, , Volume 7, Issue 1, pages 28–38, 2013.

Klicka Här Adult antisocial syndrome co-morbid with borderline personality disorder is associated with severe conduct disorder, substance dependence and violent antisociality. By; Mark Freestone, Rick Howard, Jeremy W. Coid and Simone Ullrich. Personality and Mental Health, Volume 7, Issue 1, pages 11–21, 2013.

Klicka Här When psychopathy impairs moral judgments: neural responses during judgments about causing fear. By; Marsh AA, Cardinale EM. Soc Cogn Affect Neurosci. 2012 e publ. Sep 23. Se även "swivelchairs" inlägg; Psychopaths enjoy causing fear in others because their amygdalas are messed up. Här

Klicka Här Quelques éléments en faveur d’une réflexion psychopathologique sur la psychopathie : première partie. By; Jérôme Englebert. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. Online Nov. 2012

Klicka Här Empathy and social problem solving in alcohol dependence, mood disorders and selected personality disorders. By; Thoma P, Friedmann C, Suchan B. Neurosci Biobehav Rev. 2013 Mar;37(3):448-470.

Klicka Här Empathy deficits and sexual offending: A model of obstacles to empathy. By; Georgia Barnett, Ruth E. Mann. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 2, March–April 2013, Pages 228–239.

Klicka Här A review of the role of empathy in violence risk in mental disorders. By; Stephanie T. Harris, Marco M. Picchioni. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 2, March–April 2013, Pages 335-342.

Klicka Här High-risk sexual offenders: An examination of sexual fantasy, sexual paraphilia, psychopathy, and offence characteristics. By; Michael Woodworth et al. International Journal of Law and Psychiatry, Volume 36, Issue 2, March–April 2013, Pages 144-156.

Klicka Här Atypical nucleus accumbens morphology in psychopathy: Another limbic piece in the puzzle. By; Marina Boccardi, Martina Bocchetta, Hannu J. Aronen, Eila Repo-Tiihonen, Olli Vaurio, Paul M. Thompson, Jari Tiihonen, Giovanni B. Frisoni. International Journal of Law and Psychiatry, 2013 Mar-Apr;36(2):157-67.. "The volume of the nucleus accumbens was 13% smaller in psychopathy." (Nucleus accumbens- Tros spela en viktig roll vad gäller, belöning, glädje, skratt, missbruk, aggression, rädsla, och placeboeffekt.)

Klicka Här Factor structure and construct validity of the psychopathic personality inventory in a forensic sample. By; Valerie M. Gonsalves et al. International Journal of Law and Psychiatry, Volume 36, Issue 2, March–April 2013, Pages 176-184.

Klicka Här A review of the role of empathy in violence risk in mental disorders. By; Stephanie T. Harris and
Marco M. Picchioni. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 2, March–April 2013, Pages 335–342.

Klicka Här Different routes to limited empathy in the sexes: Examining the links between the Dark Triad and empathy. By; Peter K. Jonason et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 5, April 2013, Pages 572-576.

Klicka Här Positioning the Dark Triad in the interpersonal circumplex: The friendly-dominant narcissist, hostile-submissive Machiavellian, and hostile-dominant psychopath? By; John F. Rauthmann, Gerald P. Kolar. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 5, April 2013, Pages 622-627.

Klicka Här The perceived attractiveness and traits of the Dark Triad: Narcissists are perceived as hot, Machiavellians and psychopaths not. By; John F. Rauthmann, Gerald P. Kolar. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 5, April 2013, Pages 582-586.

Klicka Här Quelques éléments en faveur d’une réflexion psychopathologique sur la psychopathie : seconde partie
Some evidence for a psychopathological consideration on psychopathy: Part II. By; Jérôme Englebert. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 171, Issue 3, April 2013, Pages 147–153.

Klicka Här Expanding and Reconceptualizing Aberrant Personality at Work: Validity of Five-Factor Model Aberrant Personality Tendencies to Predict Career Outcomes. By; Bart Willie et al. Personnel Psychology, Volume 66, Issue 1, pages 173–223, Spring 2013.

Klicka Här Disrupted neural processing of emotional faces in psychopathy. By; O. Contreras-Rodríguez et al. Soc Cogn Affect Neurosci. 2013 Feb 5 "a disruption in the processing of emotional faces exists involving the reciprocal functional interaction between the amygdala and neocortex, consistent with the notion of a failure to integrate emotion into cognition in psychopathic individuals."

Klicka Här Inhibitory deficits in the dorsolateral prefrontal cortex in psychopathic offenders. By; Sylco S. Hoppenbrouwers et al. Cortex. 2013 May;49(5):1377-85.
"these findings suggest that psychopathic offenders suffer from dysfunctional inhibitory neurotransmission in the DLPFC and impaired working memory which may account for the behavioral impairments associated with this disorder." Se även bl.a., The role of prefrontal cortex in psychopathy. Koenigs 2012 pdf. Här samt Differentiating among prefrontal substrates in psychopathy: Neuropsychological test findings. (2006) Här

Klicka Här Using self-esteem to disaggregate psychopathy, narcissism, and aggression. By; Diana M. Falkenbach, Jacqueline R. Howe, Marielle Falki.Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 7, May 2013, Pages 815–820.

Klicka Här Epigenetic regulation of the oxytocin receptor gene: implications for behavioral neuroscience. By;
Robert Kumsta, Elisabeth Hummel, Frances S. Chen and Markus Heinrichs, Front. Neurosci., May 23, 2013.

Klicka Här Emotion-Modulated Startle in Psychopathy: Clarifying Familiar Effects. By; Baskin-Sommers AR, Curtin JJ, Newman JP. J Abnorm Psychol. 2013 May;122(2):458-68.

Klicka Här Using self-esteem to disaggregate psychopathy, narcissism, and aggression. By; Diana M. Falkenbach, Jacqueline R. Howe, Marielle Falki. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 7, May 2013, Pages 815–820.

Klicka Här Antisocial and borderline personality disorders revisited. By; Joel Paris et al. Comprehensive Psychiatry, . 2013 May;54(4):321-5.

Klicka Här Using self-esteem to disaggregate psychopathy, narcissism, and aggression, By; Diana M. Falkenbach et al. Personality and Individual Differences, Volume 54, Issue 7, May 2013, Pages 815–820.

Klicka Här Lower Amygdala Volume in Men Is Associated with Childhood Aggression, Early Psychopathic Traits, and Future Violence. By; Dustin A. Pardini, Kirk Erickson, Rolf Loeber, Adrian Raine. Biological Psychiatry, 2013 May 3. pii: S0006-3223(13)00312-0.

Klicka Här The role of cortisol and psychopathy in the cycle of violence. By; J.L. Gowin et al. Psychopharmacology (Berl). 2013 Jun;227(4):661-72.

Klicka Här Cognitive, Emotional and Social Markers of Serial Murdering. By; Angrilli A, Sartori G, Donzella G. Clin Neuropsychol. 2013 Feb 18. (Epub ahead of print)Se även "swivelchairs" inlägg; The Italian Job, report: Italian serial killer more normal than DSM V or PCL-R psychopaths Här

Klicka Här Chapter 1.4 - Asperger Syndrome and its Relationships to Autism. By; James C. McPartland, Fred R. Volkmar. The Neuroscience of Autism Spectrum Disorders, 2013, Pages 55-67.

Klicka Här Velocity, safety, or both? How do balance and strength of goal conflicts affect drivers’ behaviour, feelings and physiological responses? By; Accident Analysis & Prevention, Volume 55, June 2013, Pages 90–100

Klicka Här Brain Response to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals With Psychopathy. By; Decety J, Skelly LR, Kiehl KA. JAMA Psychiatry. 2013 Jun;70(6):638-45.

Klicka Här Fear and decision-making in narcissistic personality disorder-a link between psychoanalysis and neuroscience. By; Ronningstam E, Baskin-Sommers AR. Dialogues Clin Neurosci. 2013 Jun;15(2):191-201.

Klicka Här Psychopathy: cognitive and neural dysfunction. By; R Blair RJ. Dialogues Clin Neurosci. 2013 Jun;15(2):181-90. Free PMC Article Here

Klicka Här Fearless Dominance and reduced feedback-related negativity amplitudes in a time-estimation task – Further neuroscientific evidence for dual-process models of psychopathy. By; Stefan Schulreicha et al. Biological Psychology, Volume 93, Issue 3, July 2013, Pages 352–363.

Klicka Här Walking the thin line between efficiency and accuracy: Validity and structural properties of the Dirty Dozen. By; Peter K. Jonason, Victor X. Luévano. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 1, July 2013, Pages 76-81

Klicka Här Quetiapine modulates functional connectivity in brain aggression networks. By; Martin Klasen et al. NeuroImage, 2013 Jul 15;75:20-6.

Klicka Här Alias: Lying to the police and pathological criminal behavior. By; Matt DeLisi, Alan Drury, Monic Behnken, Michael G. Vaughn, Jonathan W. Caudill, Chad R. Trulson. Journal of Forensic and Legal Medicine, Volume 20, Issue 5, July 2013, Pages 508–512.

Klicka Här Serial Killing. By; E.W. Hickey and B.R. Harris. Encyclopedia of Forensic Sciences (Second Edition) 2013, Pages 197–201.

Klicka Här Perception of psychopathy and the Uncanny Valley in virtual characters. By; Angela Tinwell, Deborah Abdel Nabi, John P. Charlton. Computers in Human Behavior, Volume 29, Issue 4, July 2013, Pages 1617–1625.

Klicka Här Empathy for the social suffering of friends and strangers recruits distinct patterns of brain activation. By; Meghan L. Meyer et al. Soc Cogn Affect Neurosci (2013) 8 (4): 446-454. Av intr.

Klicka Här Empathy, morality and psychopathic traits in women. By; Ana Seara-Cardoso, Helene Dolberg, Craig Neumann, Jonathan P. Roiser, Essi Viding. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 3, July 2013, Pages 328–333...
"in women, psychopathic personality traits are associated with a similar pattern of empathic and moral processing biases as the one that has been previously reported in men."

Klicka Här Social exclusion mediates the relationship between psychopathy and aggressive humor style in noninstitutionalized young adults. By; Keita Masui et al. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 2, July 2013, Pages 180–184.

Klicka Här Predicting counterproductive work behaviors with sub-clinical psychopathy: Beyond the Five Factor Model of personality. By; Kelly T. Scherer et al. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 3, July 2013, Pages 300–305.

Klicka Här Reduced negative affect response in female psychopaths. By; Hedwig Eisenbarth et al. Biological Psychology, 2013 Jul 26;94(2):310-318.
"Findings in this female sample are consistent with a cortical deficit in processing facial expression of negative emotions in psychopathic men. In addition, differences in processing seem to appear relatively early.". More studies of interest; Female Psychopaths (Sept. 11, 2013) - Click Here

Klicka Här Recalled parental bonding, current attachment, and the triarchic conceptualisation of psychopathy. By; Nicola S. Gray et al. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 4, August 2013, Pages 345–350.

Klicka Här Systematic review, structural analysis, and new theoretical perspectives on the role of serotonin and associated genes in the etiology of psychopathy and sociopathy. By; B.O. Yildirim, and Jan J.L. Derksen. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 37, Issue 7, August 2013, Pages 1254–1296.

Klicka Här Systematic review, structural analysis, and new theoretical perspectives on the role of serotonin and associated genes in the etiology of psychopathy and sociopathy. By; Bariş O. Yildirim, Jan J.L. Derksen.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 37, Issue 7, August 2013, Pages 1254-1296

Klicka Här The emotional deficits associated with the Dark Triad traits: Cognitive empathy, affective empathy, and alexithymia. By; Peter K. Jonason, Laura Krause. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 5, September 2013, Pages 532–537.

klicka Här Nonshared Environmental Effects on Adulthood Psychopathic Personality Traits: Results from a Monozygotic Twin Difference Scores Analysis. By; Beaver KM, Vaughn MG, Delisi M. .Psychiatr Q. 2013 Sep;84(3):381-93.

Klicka Här Understanding youth antisocial behavior using neuroscience through a developmental psychopathology lens: Review, integration, and directions for research. By; Luke W. Hyde, Daniel S. Shaw, Ahmad R. Hariri. Developmental Review, 33 (2013) 168–223. pdf. Here Mer info. se 'barn med störning' Här

Klicka Här An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy: imagining another in pain does not evoke empathy. By; Decety J, Chen C, Harenski C, Kiehl KA. Front Hum Neurosci. 2013 Sep 24;7:489.

Klicka Här Behavioral Confirmation of Everyday Sadism. E. Buckels et al. Publ. online before print September 10, 2013. Artikel; Everyday sadists take pleasure in others' pain (Sept. 12, 2013) Här

Klicka Här Pedophilic sexual interests and psychopathy in child sexual abusers working with children. By; Daniel Turner et al. Child Abuse & Neglect, 2013 Sept. pii 50145-2134 (13) 00214-7.

Klicka Här Treatment programs for high risk sexual offenders: Program and offender characteristics, attrition, treatment change and recidivism. By; Mark E. Olver, Stephen C.P. Wong. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 5, September–October 2013, Pages 579–591. "high risk sex offenders pose the greatest risk for non-completion"

Klicka Här Genetic and environmental influences on antisocial behavior. By; Catherine Tuvblad, Kevin M. Beaver. Journal of Criminal Justice, Vol.41, Issue 5, September–October 2013, Pages 273–276.

Klicka Här Psychopathic Personality and Negative Parent-to-Child Affect: A Longitudinal Cross-lag Twin Study. By; C. Tuvblad, S.Bezdjian, A. Raine, L. A. Baker.Journal of Criminal Justice, Volume 41, Issue 5, September–October 2013, Pages 331–341.

Klicka Här Psychopathic personality and utilitarian moral judgment in college students. By; Yu Gao, Simone Tang.
Journal of Criminal Justice, Volume 41, Issue 5, September–October 2013, Pages 342–349.

Klicka Här - Av int. Impaired Hippocampal Ripple-Associated Replay in a Mouse Model of Schizophrenia. By; Tonegawa et al Neuron, Volume 80, Issue 2, 484-493, 16 Oct. 2013 Write.up, Schizophrenia Tied To Abnormal Memory Network In Brain Här

Klicka Här Bargaining with the Devil: Using Economic Decision-Making Tasks to Examine the Heterogeneity of Psychopathic Traits. By; Joanna M. Berg, Scott O. Lilienfeld, Irwin D. Waldman. Journal of Research in Personality, Volume 47, Issue 5, October 2013, Pages 472–482.

Klicka Här What’s Mine is Mine and What’s Yours is Mine: The Dark Triad and Gambling with your Neighbor’s Money. By; Daniel N. Jones. Journal of Research in Personality, Volume 47, Issue 5, October 2013, Pages 563–571.

Klicka Här Are Psychopaths and Heroes Twigs off the Same Branch? Evidence from College, Community, and Presidential Samples. By; Sarah Francis Smith et al. Journal of Research in Personality, Volume 47, Issue 5, October 2013, Pages 634–646.

Klicka Här The relative importance of psychopathy-related traits in predicting impersonal sex and hostile masculinity. By; James M. LeBreton et al. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 7, October 2013, Pages 817–822.

Klicka Här Executive function as a function of sub-clinical psychopathy. By; Robert J. Snowden, Nicola S. Gray, Sally Pugh, Gemma Atkinson. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 7, October 2013, Pages 801–804.

Klicka Här The relative importance of psychopathy-related traits in predicting impersonal sex and hostile masculinity. By; James M. LeBreton et al. Volume 55, Issue 7, October 2013, Pages 817–822

Klicka Här The dark side of Facebook: Semantic representations of status updates predict the Dark Triad of personality. By; Danilo Garcia, Sverker Sikström. Personality and Individual Differences, In Press, online Oct. 2013

Klicka Här Psychosis-related matricide associated with a lesion of the ventromedial prefrontal cortex. By; Orellana G, Alvarado L et al. J Am Acad Psychiatry Law. 2013;41(3):401-6.

Klicka Här Development and preliminary validation of a scale to assess managing the emotions of others
Elizabeth J. Austin et al. Personality and Individual Differences, Volume 55, Issue 7, October 2013, Pages 834–839.

Klicka Här Sleep disturbances in a clinical forensic psychiatric population. By; Kamphuis J. et al. Sleep Med. 2013 Nov;14(11):1164-9.

Klicka Här Behavioral confirmation of everyday sadism. By; Buckels EE et al. Psychol Sci. 2013 Nov 1;24(11):2201-9.

Klicka Här Behavioral Confirmation of Everyday Sadism. By; Erin E. Buckels, Daniel N. Jones and Delroy L.Paulhus. Psychological Science, 24 (11), 2201-2209. (2013) Relaterad artikel, Workplace bullying-related research: Bug-crunching sadists (Nov. 22, 2013) Här

Klicka Här Revisiting psychopathy in women: Cleckley/Hare conceptions and affective response. By; Verona E, Bresin K, Patrick CJ. J Abnorm Psychol. 2013 Nov;122(4):1088-93

Klicka Här Childhood trauma and personality disorder criterion counts: A co-twin control analysis. By; EC Berenz et al. J Abnorm Psychol. 2013 Nov;122(4):1070-6.

Klicka Här Dissecting empathy: high levels of psychopathic and autistic traits are characterized by difficulties in different social information processing domains. By; Lockwood PL, Bird G, Bridge M, Viding E. Front Hum Neurosci. 2013 Nov 13;7:760.

Klicka Här Impact of early adversity on glucocorticoid regulation and later mental disorders. By; Strüber N, Strüber D, Roth G. Neurosci Biobehav Rev. 2013 Nov 8;38C:17-37.

Klicka Här Testosterone dynamics and psychopathic personality traits independently predict antagonistic behavior towards the perceived loser of a competitive interaction. By; Shawn N. Geniole et al. Hormones and Behavior, Volume 64, Issue 5, November 2013, Pages 790-798.

Klicka Här Reversible antisocial behavior in ventromedial prefrontal lobe epilepsy. By; Agnès Trebuchon et al. Epilepsy & Behavior, Volume 29, Issue 2, November 2013, Pages 367–373.

Klicka Här Lower anterior cingulate volume in seriously violent men with antisocial personality disorder or schizophrenia and a history of childhood abuse. By; V Kumari et al. Aust N Z J Psychiatry. 2013 Onine Nov 14.

Klicka Här Psychopathy, intelligence, and impulsivity in German violent offenders. By; de Tribolet-Hardy F, Vohs K, Mokros A, Habermeyer E. Int J Law Psychiatry. 2013 online Nov 29.

Klicka Här Personality Traits and Comorbidity in Adults With ADHD. By; Instanes JT, Haavik J, Halmøy A.
J Atten Disord. 2013 Online Nov 22.

Klicka Här Examining the Relations Among Pain Tolerance, Psychopathic Traits, and Violent and Nonviolent Antisocial Behavior. By; Miller JD, Rausher S, Hyatt CS, Maples J, Zeichner A. J Abnorm Psychol. 2013 Online Nov 18.

Klicka Här Psychopathy, reactive aggression, and precarious proclamations: A review of behavioral, cognitive, and biological research. By; Dennis E. Reidy et al. Aggression and Violent Behavior, Volume 16, Issue 6, November–December 2011, Pages 512–524.

Klicka Här Behaving Badly: A Perspective on Mechanisms of Dysfunction in Psychopathy. By; Olga V. Berkout, Alan M. Gross, Karen Kate Kellum. Aggression and Violent Behavior, Volume 18, Issue 6, November–December 2013, Pages 620–629.

Klicka Här Disentangling possible effects of childhood physical abuse on gray matter changes in violent offenders with psychopathy. By; Kolla NJ, Gregory S, Attard S, Blackwood N, Hodgins S. Psychiatry Res. 2013 Dec.

Klicka Här Emotion Processing in Psychopathy Checklist - Assessed Psychopathy: A Review of the Literature. By; Michael Brook, Chelsea L. Brieman, David S. Kosson. Clinical Psychology Review, Volume 33, Issue 8, December 2013, Pages 979–995.

Klicka Här Comorbidity of schizotypy and psychopathy: Skin conductance to affective pictures. By; Katie A. Ragsdale et al. Psychiatry Research, 2013 Dec 30;210(3):1000-7.

Klicka Här Survival of the scheming: a genetically informed link between the dark triad and mental toughness. By; M Onley et al. Twin Res Hum Genet. 2013 Dec;16(6):1087-95.

Klicka Här Antisocial personality disorder: a current review. By; Glenn AL, Johnson AK, Raine A. Curr Psychiatry Rep. 2013 Dec;15(12):427.

Klicka Här Psychopathy Variants: Empirical Evidence Supporting a Subtyping Model in a Community Sample. By; Falkenbach DM, Stern SB, Creevy C. Personal Disord. 2013 online Dec 23.

Klicka Här The Impact of DSM-5's Alternative Model for Personality Disorders on Criminal Defendants. By; Filone S, Strohmaier H, Murphy M, Dematteo D. Behav Sci Law. 2013 online Dec 19.

Klicka Här Clarifying the Content Coverage of Differing Psychopathy Inventories Through Reference to the Triarchic Psychopathy Measure. By; Drislane LE, Patrick CJ, Arsal G. Psychol Assess. 2013 online Dec 9.

Klicka Här Psychopathy and Aggression: When Paralimbic Dysfunction Leads to Violence. By; Anderson NE, Kiehl KA. Curr Top Behav Neurosci. 2013 online Dec 5

Klicka Här Frontal information flow and connectivity in psychopathy. Y.Yang, A. Raine et al. Br J Psychiatry. 2012 Nov;201(5):408-9. (Lades in sent 2012 varpå studien får ligga kvar här ett tag)

Forskning 2014 / Research 2014

Klicka Här Emotional dysregulation and Borderline Personality Disorder: Explaining the link between secondary psychopathy and alexithymia. By; Leigh E. Ridings, Catherine J. Lutz-Zois. Personality and Individual Differences, Volume 57, January 2014, Pages 14–19.

Klicka Här Differential infidelity patterns among the Dark Triad. By; Daniel N. Jones and Dana A. Weiser. Personality and Individual Differences, Volume 57, January 2014, Pages 20–24.
"Among women, however, only psychopathy and Machiavellianism were unique predictors of infidelity, whereas only psychopathy uniquely predicted infidelity among men."

Klicka Här The Dark Triad: Beyond a ‘male’ mating strategy. By; Gregory Louis Carter et al. Personality and Individual Differences, Volume 56, January 2014, Pages 159–164.

Klicka Här Emotional dysregulation and Borderline Personality Disorder: Explaining the link between secondary psychopathy and alexithymia. By; Leigh E. Ridings, Catherine J. Lutz-Zois. Personality and Individual Differences, Volume 57, January 2014, Pages 14-19.

Klicka Här Personality, the Dark Triad and violence. By; Andrea Pailing, Julian Boon, Vincent Egan. Personality and Individual Differences, In Press, online December 2013.

Klicka Här Serial killers: I. Subtypes, patterns, and motives. By; L.Miller. Aggression and Violent Behavior, Volume 19, Issue 1, January–February 2014, Pages 1–11.

Klicka Här Methylation of the oxytocin receptor gene and oxytocin blood levels in the development of psychopathy. By; Mark R. Dadds, Caroline Moul, Avril Cauchi, Carol Dobson-Stone, David J. Hawes, John Brennan and Richard E. Ebstein. Development and Psychopathology, Volume 26, Issue01, February 2014 pp 33-40.

Klicka Här Four shades of sexual fantasies linked to the Dark Triad. By; Holly M. Baughman, Peter K. Jonason, Livia Veselka, Philip A. Vernon. Personality and Individual Differences, In Press, online 22 February 2014.

Klicka Här Measuring malevolence: Quantitative issues surrounding the Dark Triad of personality. By; Adrian Furnham et. al. Personality and Individual Differences, In Press, online 26 February 2014.

Klicka Här Pedophilic sexual interests and psychopathy in child sexual abusers working with children. By; Daniel Turner, Martin Rettenberger, Lena Lohmann, Reinhard Eher, Peer Briken. Child Abuse & Neglect, Volume 38, Issue 2, February 2014, Pages 326-335.

Klicka Här Risk in the face of retribution: Psychopathic individuals persist in financial misbehavior among the Dark Triad. By; Daniel N. Jones. Personality and Individual Differences, In Press, online 14 Feb. 2014.

Klicka Här A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction. By; Cynthia Mathieu, Craig S. Neumann, Robert D. Hare, Paul Babiak. Personality and Individual Differences, Volume 59, March 2014, Pages 83-88.

Klicka Här Poor Decision Making and Behavioral Dysregulation in Psychopathic Offenders: An Attention-Based Perspective pdf. April 7, 2014

Klicka Här Psychopathy and facial emotion recognition ability in patients with bipolar affective disorder with or without delinquent behaviors. By; Husrev Demirel et al. Comprehensive Psychiatry, Volume 55, Issue 3, April 2014, Pages 542–546.

Klicka Här Moderation of the relationship between psychopathy and empathy by attention. By; T. Ayame et al.
Personality and Individual Differences, Volume 60, Supplement, April 2014, Page S62.

Klicka Här Social information processing as a predictor of psychopathy: Controlling for frontal lobe and amygdala functions. By; H. Yoshizawa, H. Fukui. Personality and Individual Differences, Volume 60, Supplement, April 2014, Page S42.

Klicka Här Testosterone, cortisol, and psychopathic traits in men and women. By; Keith M. Welker, Elianna Lozoya, Jocelyn A. Campbell, Craig S. Neumann, Justin M. Carré. Physiology & Behavior, Volume 129, 22 April 2014, Pages 230-236.

Klicka Här Thieves of time? Procrastination and the Dark Triad of personality. By; Minna Lyons, Holly Rice.
Personality and Individual Differences, Volumes 61–62, April–May 2014, Pages 34-37.

Klicka Här Able and willing: Refining the measurement of emotional manipulation. By; Jane Hyde, Rachel Grieve. Personality and Individual Differences, Volume 64, July 2014, Pages 131-134.

Klicka Här Methylation of the oxytocin receptor gene and oxytocin blood levels in the development of psychopathy. By; Mark R. Dadds,Caroline Moul,Avril Cauchi,Carol Dobson-Stone,David J. Hawes,John Brennan and Richard E. Ebstein (2014). Development and Psychopathology, Volume 26, Issue01, February 2014 pp 33-40.

Klicka HärEnvironmental risk, Oxytocin Receptor Gene (OXTR) methylation and youth callous-unemotional traits: a 13-year longitudinal study,” By; Cecil CA, Lysenko LJ, Jaffee SR, Pingault JB, Smith RG, Relton CL, Woodward G, McArdle W, Mill J, Barker ED, Mol Psychiatry. 2014 Oct;19(10):1071-7.

Klicka Här Environmental risk, Oxytocin Receptor Gene (OXTR) methylation and youth callous-unemotional traits: a 13-year longitudinal study. By; Cecil CA, Lysenko LJ, Jaffee SR, Pingault JB, Smith RG, Relton CL, Woodward G, McArdle W, Mill J, Barker ED. Mol Psychiatry. 2014 Oct;19(10):1071-7.

Klicka Här Psychopathy & Aggression: When Paralimbic Dysfunction Leads to Violence. By; Nathaniel E. Anderson and Kent A. Kiehl. Curr Top Behav Neurosci. 2014; 17: 369–393

Se Även Här för än mer info; Methylation and psychopathy (Dec. 16, 2014) samt; We ask again: Do psychopaths have messed up myelin? Klicka Här Egna kommentarer kommer framöver.

Klicka Här What’s wrong? Moral understanding in psychopathic offenders, By; Eyal Aharoni, Walter Sinnott-Armstrong and Kent A.Kiehl. Journal of Research in Personality, Volume 53, December 2014, Pages 175-181.

Forskning 2015 / Research 2015

Klicka Här Valuing myself over others: The Dark Triad traits and moral and social values. By; Peter K. Jonason, Garrett L. Strosser, Christopher H. Kroll, Jasper J. Duineveld, Shaylene A. Baruffi. Personality and Individual Differences, In Press,Available online 20 November 2014.

Klicka Här Subclinical psychopathic traits and romantic attachment in community couples: A dyadic approach. By; Claudia Savard, Audrey Brassard, Yvan Lussier, Stéphane Sabourin. Personality and Individual Differences, Volume 72, January 2015, Pages 128-134.

Klicka Här Emotional detachment in psychopathy: Involvement of dorsal default-mode connections. By;Arjun Sethi et al. Cortex, Volume 62, January 2015, Pages 11–19.

Klicka Här Unpacking “evil”: Claiming the core of the Dark Triad. By; Angela Book, Beth A. Visser, Anthony A. Volk. Personality and Individual Differences, Volume 73, January 2015, Pages 29-38.

Klicka Här Competition, autonomy, and prestige: Mechanisms through which the Dark Triad predict job satisfaction. By; Peter K. Jonason, Serena Wee, Norman P. Li. Personality and Individual Differences, Volume 72, January 2015, Pages 112-116.

Klicka Här Altering the Cognitive-Affective Dysfunctions of Psychopathic and Externalizing Offender Subtypes with Cognitive Remediation. By; Baskin-Sommers AR, Curtin JJ, Newman JP. Clin Psychol Sci. 2015 Jan 1;3(1):45-57.

Klicka Här Punishment and psychopathy: a case-control functional MRI investigation of reinforcement learning in violent antisocial personality disordered men. By; R. James Blair et al. The Lancet Psychiatry, Volume 2, No. 2, p153–160, February 2015.
Relaterad artikel;
Psychopathic violent offenders’ brains can’t understand punishment
(Jan. 27, 2015) Här

Klicka Här Basal insulin secretion, PCL-R and recidivism among impulsive violent alcoholic offenders. By; Kari P.T. Ojala, Jari Tiihonen, Eila Repo-Tiihonen, Roope Tikkanen, Matti Virkkunen. Psychiatry Research, Volume 225, Issue 3, 28 February 2015, Pages 420-424.

Klicka Här Are Male Perpetrators of Intimate Partner Violence Different From Convicted Violent Offenders? Examination of Psychopathic Traits and Life Success in Males From a Community Survey. By; Theobald D, Farrington DP, Coid JW, Piquero AR. J Interpers Violence. 2015 Feb 12.

Klicka Här Personality and mate poaching experiences. By; Igor Kardum, Jasna Hudek-Knezevic, David P. Schmitt, Petra Grundler. Personality and Individual Differences, Volume 75, March 2015, Pages 7-12.

Klicka Här Dark Triad personality traits and adolescent cyber-aggression. By; Sara Pabian, Charlotte J.S. De Backer, Heidi Vandebosch. Personality and Individual Differences, Volume 75, March 2015, Pages 41–46

Klicka Här Psychopathic traits among a consecutive sample of Finnish pretrial fire-setting offenders. By; Thomson A, Tiihonen J, Miettunen J, Sailas E, Virkkunen M, Lindberg N. BMC Psychiatry. 2015 Mar 10;15:44.

Klicka Här Cognitive and affective empathy: The role in violent behavior and psychopathy. By; K.X. Díaz-Galván, F. Ostrosky-Shejet, Romero-Rebollara. Revista Médica del Hospital General de México, Vol. 78. Núm. 01. Enero 2015 - Marzo 2015. pdf. Här

Klicka Här Alpha-amylase reactivity in relation to psychopathic traits in adults. By; Andrea L. Glenn, Rheanna J. Remmel, Adrian Raine, Robert A. Schug, Yu Gao, Douglas A. Granger. Psychoneuroendocrinology, Volume 54, April 2015, Pages 14–23.

Klicka Här Altered resting-state functional connectivity in cortical networks in psychopathy. By; Philippi CL, Pujara MS, Motzkin JC, Newman J, Kiehl KA, Koenigs M. J Neurosci. 2015 Apr 15;35(15):6068-78.

Klicka Här Hedonism, Achievement, and Power: Universal values that characterize the Dark Triad. By; Petri J. Kajonius, Björn N. Persson, Peter K. Jonason. Personality and Individual Differences, Volume 77, April 2015, Pages 173-178.

Klicka Här Genome-wide association data suggest ABCB1 and immune-related gene sets may be involved in adult antisocial behavior. By; Salvatore JE et al. Transl Psychiatry. 2015 Apr 28;5

Klicka Här Amygdala subnuclei connectivity in response to violence reveals unique influences of individual differences in psychopathic traits in a nonforensic sample. By; Yoder KJ, Porges EC, Decety J. Hum Brain Mapp. 2015 Apr;36(4):1417-28.

Klicka Här Alpha-amylase reactivity in relation to psychopathic traits in adults. By; Glenn AL, Remmel RJ, Raine A, Schug RA, Gao Y, Granger DA. Psychoneuroendocrinology. 2015 Apr;54:14-23.

Klicka Här Psychopathy, attention, and oddball target detection: New insights from PCL-R facet scores. By; Anderson NE, Steele VR, Maurer JM, Bernat EM, Kiehl KA. Psychophysiology. 2015 Apr 24

Klicka Här Malicious mouths? The Dark Triad and motivations for gossip. By; Minna T. Lyons, Sara Hughes. Personality and Individual Differences, Volume 78, May 2015, Pages 1–4.

Klicka Här Dorian Gray without his portrait: Psychological, social, and physical health costs associated with the Dark Triad. By; Peter K. Jonason, Holly M. Baughman, Gregory L. Carter, Phillip Parker. Personality and Individual Differences, Volume 78, May 2015, Pages 5–13.

Klicka Här Factors of psychopathy and electrocortical response to emotional pictures: Further evidence for a two-process theory. By; Venables NC, Hall JR, Yancey JR, Patrick CJ. J Abnorm Psychol. 2015 May;124(2):319-28.

Klicka Här ADHD in Childhood and/or Adulthood as a Risk Factor for Domestic Violence or Intimate Partner Violence: A Systematic Review. By; Buitelaar NJ, Posthumus JA, Buitelaar JK. J Atten Disord. 2015 May 20.

Klicka Här Genetic and environmental overlap between borderline personality disorder traits and psychopathy: evidence for promotive effects of factor 2 and protective effects of factor 1. By; E. Hunt, M. A. Bornovalova and C. J. Patrick. Psychological Medicine, Volume 45 / Issue 07 / May 2015, pp 1471-1481.

Klicka Här Impact of Psychopathy on Moral Judgments about Causing Fear and Physical Harm. By; Cardinale EM, Marsh AA. PLoS One. 2015 May 20;10(5)

Klicka Här Specific electrophysiological components disentangle affective sharing and empathic concern in psychopathy. By; Decety J, Lewis KL, Cowell JM. J Neurophysiol. 2015 May 6

Klicka Här Psychopathic traits are associated with cortical and subcortical volume alterations in healthy individuals. By; Joana B. Vieira, Fernando Ferreira-Santos, Pedro R. Almeida, Fernando Barbosa, João Marques-Teixeira and Abigail A. Marsh. Soc Cogn Affect Neurosci (2015) pub. online: May 13

Klicka Här Dysfunctional error-related processing in female psychopathy. By; Kiehl KA et al. Soc Cogn Affect Neurosci. 2015 Jun 8. pii: nsv070. [Epub ahead of print]

Klicka Här Socioemotional processing of morally-laden behavior and their consequences on others in forensic psychopaths. By; Decety J, Chen C, Harenski CL, Kiehl KA. Hum Brain Mapp. 2015 Jun;36(6):2015-26.

Klicka Här Reduced paralimbic system gray matter volume in schizophrenia: Correlations with clinical variables, symptomatology and cognitive function. By; Liao J et al. J Psychiatr Res. 2015 Jun;65:80-6

Klicka Här The neurobiology of psychopathy: recent developments and new directions in research and treatment. By; Cummings MA. CNS Spectr. 2015 Jun;20(3):200-6.

Klicka Här The bold and the fearless among us: Elevated psychopathic traits and levels of anxiety and fear are associated with specific aberrant driving behaviors. By; Panayiotou G. Accid Anal Prev. 2015 Jun;79:117-25.

Klicka Här Neural networks underlying implicit and explicit moral evaluations in psychopathy By; K J Yoder, C Harenski, K A Kiehl and J Decety. Translational Psychiatry (2015) online 25 August 2015

Klicka Här Neural responses to others’ pain vary with psychopathic traits in healthy adult males. By; Seara-Cardoso, A., Viding, E., Lickley, R. A., & Sebastian, C. L. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2015 Sep;15(3):578-88.

Klicka Här Psychopathic traits are associated with reduced attention to the eyes of emotional faces among adult male non-offenders. By; Steven M. Gillespie et al. Front. Hum. Neurosci., 07 October 2015

Society for the Scientific Study of Psychopathy
Featured Published Manuscript of the Month: July 2015
Klicka Här

Klicka Här The puzzle of intrafamilial child sexual abuse: A meta-analysis comparing intrafamilial and extrafamilial offenders with child victims. By; Seto MC, Babchishin KM, Pullman LE, McPhail IV. Clin Psychol Rev. 2015 Jul;39:42-57

Klicka Här Spotting psychopaths using technology. By; Hulbert S, Adeli H. Rev Neurosci. 2015;26(6):721-32.
Se även Här

Forskning 2016 / Research 2016

Klicka Här Psychopathy in women: Prediction of criminality and violence in UK and USA psychiatric patients resident in the community. By; Nicola S.Graya and Robert J.Snowden. Psychiatry Research,
Volume 237, 30 March 2016, Pages 339-343.

Klicka Här Psychopathy in women: Prediction of criminality and violence in UK and USA psychiatric patients resident in the community. By; Nicola S.Graya and Robert J.Snowden. Psychiatry Research,
Volume 237, 30 March 2016, Pages 339-343.
"The relationship between psychopathy and violence and criminality was examined."

Klicka Här Antisocial behaviour and psychopathy: Uncovering the externalizing link in the P3 modulation. By Rita Pasion et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Available online 22 March 2017.

Klicka Här The relationships among psychopathy, empathy, and aggression. By; J Lee and H J Lee. European Psychiatry, Volume 33, Supplement, March 2016, Page S211.

Klicka Här Psychopathy and risk taking: Examining the role of risk perception. By; Ashley M.Hosker-Field et al. Personality and Individual Differences, Volume 91, March 2016, Pages 123-132.

Klicka Här Without concern: Predicting personal-moral transgressions from psychopathy and gender. By; Mary B.Ritchie and Adelle E.Forth. Personality and Individual Differences, Volume 94, May 2016, Pages 247-252.

Klicka Här Psychopathy and Mortality. By; Vaurio O, Repo-Tiihonen E, Kautiainen H, Tiihonen J. J Forensic Sci. 2017 May 30.

Klicka Här Neurological soft signs in antisocial men and relation with psychopathy. By; Omer Faruk Demirel et al. Psychiatry Research, Volume 240, 30 June 2016, Pages 248-252
Av intresse; Endophenotypes vad gäller psykopati;
Klicka Här Neurocognitive Endophenotypes: an update on the Field. By; INT.J.PSYCHOL.RES. 2016; 9 (1): 6-8 Klicka Här Heritable variations in gray matter concentration as a potential endophenotype for psychopathic traits. By; Rijsdijk FV, Viding E, De Brito S, Forgiarini M, Mechelli A, Jones AP, McCrory E. Arch Gen Psychiatry. 2010 Apr;67(4):406-13.
Även av intresse;
Klicka Här Neuroendocrine Markers of Psychopathy. By; Andrea L. Glenn. Chapter - The Handbook of Neuropsychiatric Biomarkers, Endophenotypes and Genes pp 59-70.
Klicka Här The other allele: Exploring the long allele of the serotonin transporter gene as a potential risk factor for psychopathy: A review of the parallels in findings. By; Andrea L. Glenn. Neurosci Biobehav Rev. 2011 January; 35(3): 612–620.
Klicka Här Thicker Temporal Cortex Associates with a Developmental Trajectory for Psychopathic Traits in Adolescents. By; Yaling Yang et al. PLoS ONE 10 (5) May 27, 2015.

Reactive aggression (i.e. the impulsive, anger-driven aggression expressed in response to threatening stimuli) was differentiated from proactive aggression (i.e. the more controlled aggression motivated towards obtaining specific goals).
Klicka Här Approach and avoidance towards aggressive stimuli and its relation to reactive and proactive aggression. By; Jill Lobbestael et al. Psychiatry Research, Volume 240, 30 June 2016, Pages 196-201.

Klicka Här Psychopathy: Relations with three conceptions of intelligence. By; Watts AL, Salekin RT, Harrison N, Clark A, Waldman ID, Vitacco MJ, Lilienfeld SO. Personal Disord. 2016 Jul;7(3):269-79.

Klicka Här The role of monoamine oxidase A in aggression: Current translational developments and future challenges. By; Sean C.Godar et al. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry
Volume 69, 1 August 2016, Pages 90-100.

Klicka Här Neuro-cognitive system dysfunction and symptom sets: A review of fMRI studies in youth with conduct problems. R.J.R.Blair et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Available online 26 October 2016.

Klicka Här The incremental validity of the dark triad in predicting driving aggression. By; Vlad Burtaverde et al. Accident Analysis & Prevention, Volume 96, November 2016, Pages 1-11.

Klicka Här Clock genes, ADHD and aggression. By; Floriana Mogavero et al. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Available online 9 November 2016.

Klicka Här A treatise on secondary psychopathy: Psychobiological pathways to severe antisociality By; Baris O.Yildirim PhD. Aggression and Violent Behavior, Volume 31, November–December 2016, Pages 165-185.

Forskning 2017 / Research 2017

Klicka Här Psychopathy: Legal and neuroscientific aspects. By; Joaquin Ortega-Escobar et al. Anuario de Psicología Jurídica, Volume 27, Issue 1, 2017, Pages 57-66.

Klicka Här As Far as the Eye Can See: Relationship between Psychopathic Traits and Pupil Response to Affective Stimuli. By; Daniel T. Burley, Nicola S. Gray, Robert J. Snowden. PLOS one, Jan 24, 2017.

Klicka Här Impulsive-Antisocial Dimension of Psychopathy Linked to Enlargement and Abnormal Functional Connectivity of the Striatum. By; Cole Korponay, Maia Pujara, Philip Deming, Carissa Philippi, Jean Decety, David S.Kosson, Kent A.Kiehl and MichaelKoenigs. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, Volume 2, Issue 2, March 2017, Pages 149-157.

Klicka Här Does the Dark Triad Predict Prejudice?: The Role of Machiavellianism, Psychopathy, and Narcissism in Explaining Negativity Toward Asylum Seekers. By; Joel Anderson and Christopher Cheers. 31 March 2017

Klicka Här Impulsive-Antisocial Dimension of Psychopathy Linked to Enlargement and Abnormal Functional Connectivity of the Striatum. By; Cole Korponay, MaiaPujara, Philip Deming, Carissa Philipp, Jean Decety, David S.Kosson, Kent A.Kiehl, Michael Koenigs. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, Volume 2, Issue 2, March 2017, Pages 149-157.

Klicka Här Implicit vs. explicit dimensions of guilt and dominance in criminal psychopathy. By; Lieke Nentjes et al. International Journal of Law and Psychiatry, Volume 52, May–June 2017, Pages 35–43.

Att psykopater fattar dåliga beslut kommer givetvis inte som någon större överraskning, nedan mer info.,
" we found that connections between the striatum and the ventral medial prefrontal cortex were much weaker in people with psychopathy."
Klicka Här Disrupted Prefrontal Regulation of Striatal Subjective Value Signals in Psychopathy. By; Jay G. Hosking, Erik K. Kastman, Hayley M. Dorfman, Gregory R. Samanez-Larkin, Arielle Baskin-Sommers, Kent A. Kiehl, Joseph P. Newman, Joshua W. Buckholtz. Neuron, Volume 95, Issue 1, p 221–231.e4, 5 July 2017.
Se även;
" Psychopaths commit an astonishing amount of crime, and this crime is both devastating to victims and astronomically costly to society as a whole."
Study shows psychopathic brains are wired in a way that can lead to dangerous and violent actions. Här
5 Figures and Tables - Här
Researcher able to show how psychopathic brains are wired differently (July 27, 2017) Här
Psykopaten reviderad. Har känslor som dock inte påverkar beteendet. Här
Se även;
Poor Decision Making and Behavioral Dysregulation in Psychopathic Offenders: An Attention-Based Perspective pdf. (2014) Här
Psychopathy, attention and emotion (R.J.R. Blair and D.G.V. Michell - 2009) Här

"Psychopathy is a personality disorder with strong links to criminal behavior."
Klicka Här Disrupted Prefrontal Regulation of Striatal Subjective Value Signals in Psychopathy. By; Jay G.Hosking, Erik K.Kastman, Hayley M.Dorfman, Gregory R.Samanez-Larkin, Arielle Baskin-Sommers, Kent A.Kiehl, Joseph P.Newman, Joshua W.Buckholtz. Neuron, Volume 95, Issue 1, 5 July 2017, Pages 221-231.e4

Klicka Här Examining the interrater reliability of the Hare Psychopathy Checklist-Revised across a large sample of trained raters. By; Blais J, Forth AE and Hare R. Psychol Assess. 2017 Jun;29(6):762-775.

Klicka Här Empathic Care and Distress: Predictive Brain Markers and Dissociable Brain Systems
Yoni K. Ashar et al. Neuron, Vol. 94, Issue 6, p1263–1273.e4 Publ. online: June 8, 2017.

Klicka Här Computer criminal behavior is related to psychopathy and other antisocial behavior. By; Kathryn C.Seigfried-Spellar et.al. Journal of Criminal Justice, Volume 51, July 2017, Pages 67-73.

Klicka Här Green-eyed snakes: The associations between psychopathy, jealousy, and jealousy induction. By; Karlijn Massar et al. Personality and Individual Differences, Volume 115, 1 September 2017, Pages 164–168.

Klicka Här Are infidelity tolerance and rape myth acceptance related constructs? An association moderated by psychopathy and narcissism. By; Malachi Willis et al. Personality and Individual Differences, Volume 117, 15 October 2017, Pages 230-235.

Klicka Här Constructing the cyber-troll: Psychopathy, sadism, and empathy. By; Natalie Sest and Evita March. Personality and Individual Differences, Volume 119, 1 December 2017, Pages 69-72

Forskning 2018 / Research 2018

Klicka Här Psychopathic traits linked to alterations in neural activity during personality judgments of self and others. By; Philip Deming, Carissa L. Philippi, Richard C. Wolf, Monika Dargis, Kent A. Kiehld, Michael Koenigs. NeuroImage: Clinical Available online 28 February 2018.


"Bokstavligt talat, dåliga hjärnor leder till ett dåligt uppförande"

Adrian Raine
QUOTABLE: ADRIAN RAINE, Crime Times, Vol. 11, No. 1, 2005, Page, 8.
Literally speaking, bad brains lead to bad behaviour
Klicka Här

"The Moral Brain" Klicka Här

Intressant artikel för sig som vill lära dig mer om hjärnan, mycket lättförstålig och med bilder.
Hjärnan och sjukdomar i hjärnan Klicka Här

Artiklar / Articles
Tidigare inlagda artiklar, klicka på nedan länkar;
1997-2006
2007 -2009

Journals concerning criminal justice and the law

Klicka Här Behavioral Sciences & the Law
Klicka Här Criminal Behaviour and Mental Health
Klicka Här Criminal Justice and Behavior
Klicka Här International Journal of Law and Psychiatry
Klicka Här Journal of Interpersonal Violence
Klicka Här International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
Klicka Här The Howard Journal of Criminal Justice

"Psychopathy is a risk factor for recidivism"
Recividism is related to psychopathy(PCL-R) in a group of men convicted of homicide. Here (It should be noted that the psychopath, through treatment, is able to "sharpen" his/her skills", learns how to lie and manipulate better, thus making the individual even more dangerous. As of July 1, 2009, there is no effective treatment for the disorder and considering the neurobiological basis for the disorder, there may never be one, too many things "gone wrong".)

* http://www.lawandneuroscienceproject.org/ The Law & Neuroscience Project "Neuroscience is a field of biological research that is growing rapidly. Recent discoveries about the human brain are already beginning to influence our legal system, and these applications are bound to increase in coming decades."

Klicka Här International Handbook of Psychopathic Disorders and the Law, The, Volume I. The Genetics of Psychopathic Disorders Chapter. Authors: David Goldman, Francesca Ducci. 15 Feb 2008.

The International Handbook on Psychopathic Disorders and the Law, 2 Volume Set. By; Alan Felthous and Henning Sass. More Info Click Here


Vad är en Mirror neuron ?

Klicka Här

HJÄRNATLAS och UPPSLAGSVERK (På Svenska)

Har kan du ta en närmre titt på tex.,

Frontalloben - Pannloben Här
Hippocampus Här
Amygdala Här

The whole brain Atlas
Av; Keith A. Johnson, M.D.och J. Alex Becker, Ph.D.
Klicka Här


"Utforska människans hjärna med hjälp av din dator."
Här
Här

Hippocampus - har fått sitt namn på grund av att själva strukturen liknar en sjöhäst. Hippocampus är också det latinska namnet för sjöhäst. Enligt grekisk mytologi, ett djur till hälften häst, till hälften delfin. Poseidons kärra var dragen av sådana "hästar".

OBS! Denna sida uppdateras med jämna mellanrum.

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013