Hem

 

 

Att sätta och stå fast vid sunda gränser

 

Att sätta gränser är oerhört viktigt för ditt eget välbefinnande, psykologiskt, känslomässiskt, fysiskt och ekonomiskt. Psykopater saknar ett samvete, empati men även bl.a., moral varpå de hela tiden vill dra ner dig på samma låga nivå som de själv befinner sig på för att på så sätt kunna skada dig. Om du överskrider dina egna personliga gränser så kommer detta förr eller senare att kosta dig, på alla sätt och vis. Det är därför mycket viktigt att sätta sunda gränser och stå fast vid de gränser du sätter.

I en personlig relation med en psykopat så försöker han/hon hela tiden få dig att tänja på dina gränser. Det sker gradvis för att på så sätt "vänja dig" vid att acceptera övergrepp och/eller begå övergrepp på andra. De övergrepp du tillåter predatorn att begå och/eller de han/hon förmår (manipulerar) dig till att begå på andra, kommer alltid, förr eller senare, att vändas mot dig. DET ÄR DÄRFÖR SÅ OERHÖRT VIKTIGT ATT SÄTTA SUNDA GRÄNSER OCH STÅ FAST VID DESSA!

Att inte sätta sunda gränser och stå fast vid dem kommer även att sakta men säkert att nöta bort din självkänsla och självrespekt.

Nedan en snabböversättning av Setting and Enforcing Healthy Boundaries (Att fastställa och upprätthålla hälsosamma gränser) Författare, Terri Cole, legitimerad psykoterapeut. Klicka Här (Se även Här) Terri Cole har även video på sidan som du kan lyssna till.

""Vi har alla sett skyltar där det står, "obehöriga äga ej tillträde - Överträdelse kommer att leda till åtal", vilket sänder ut ett tydligt budskap - om du går över gränsen och passerar linjen, så får du ta konsekvenserna av det. Denna typ av gräns är lätt att förstå eftersom du kan se skylten och gränsen den skyddar. Personliga gränser, å andra sidan, kan vara svårare att definiera eftersom gränserna är osynliga, kan förändras och är unika för varje individ.

Personliga gränser, precis som skylten "obehöriga äga ej tillträde" definierar vad du tillåter och inte tillåter och bestäms av det fysiska och känslomässiga utrymmet som du tillåter mellan dig och andra. Personliga gränser hjälper dig att bestämma vilken typ av kommunikation, beteende och interaktion som är acceptabel.

Olika typer av personliga gränser

1. Fysiskt

Fysiska gränser är en barriär mellan dig och en påträngande kraft, som ett plåster vilket skyddar såret från bakterier.

Fysiska gränser inkluderar din kropp, känsla av personligt utrymme och sexuell läggning. Dessa gränser uttrycks genom kläder, tak över huvudet, tolerans till ljud, verbala instruktioner och kroppsspråk.

Ett exempel på en fysisk gränskränkning är när en person ställer sig tätt intill dig och börjar prata. Din omedelbara och automatiska reaktion är att ta ett steg tillbaka för att kunna återställa ditt personliga utrymme. Genom att göra detta, så du skickar ut ett icke-verbalt meddelande som talar om för personen, du står för nära och kränker mitt personliga utrymme. Om personen fortsätter att röra sig närmare dig, så kanske du verbalt skydda din gräns genom att tala om för honom/henne att sluta tränga dig.

Andra exempel på fysiska gränsinvasioner är:
• Olämplig beröring, t.ex., oönskade sexuella närmanden.
• Läsa någon annans e-post, lyssna in på deras telefonsamtal, och läsa deras anteckningar.

2. Känslomässigt

Dessa gränser skyddar din känsla av självkänsla och förmågan att skilja dina känslor från andras. När du har svaga känslomässiga gränser, så är det som om du fastnat mitt i en orkan utan något skydd. Du utsätter dig själv för att i allra högsta grad påverkas av andras ord, tankar och handlingar, vilket slutar med att du känner dig förkrossad, skadad och kränkt.

De omfattar föreställningar, beteenden, val, ansvarskänsla och din förmåga att vara intim med andra.

Ett exempel på en känslomässig gränsöverträdelse i en romantisk relation kan vara att din partner pressa dig till att avslöja vad du pratade om med din terapeut eller en förtrogen vän/förtrogna vänner. Din partner kan fråga, men du svarar genom att säga att, "det är mellan mig och min terapeut/vän/mina vänner och mig" (sund gränsdragning) eller avslöjar du detaljerna även om du helst inte skulle vilja göra det? (ohälsosam gränsdragning)

Andra exempel på känslomässiga gränsinvasioner är:
• Att inte veta hur du skiljer dina känslor från din partners och låter hans/hennes humör diktera din nivå av glädje eller sorg (medberoende).
• Ger upp dina planer, drömmar och mål för att behaga någon annan/andra.
• Att inte ta ansvar för dig själv och skylla dina problem på andra

När du befinner dig i en relation så betyder inte detta att du måste ge upp din känsla av individualitet. Det kan tyckas vara självklart att ingen skulle vilja att hans/hennes gränser kränks och att man vill behålla sin självständighet.

Så varför är gränsöverträdelser ett vanligt problem? Varför upprätthåller vi inte eller försvara vi inte våra gränser?

1. Rädsla för att bli avvisad och, slutligen, bli övergiven.
2. Rädsla för konfrontation.
3. Skuld.
4. Brist på gedigen kunskap, många av oss har inte lärt oss hur man effektivt sätter sunda gränser.

Medvetenhet är första steget i att etablera och upprätthålla dina gränser. Bedöm det aktuella läget för dina gränser, med hjälp av nedan:

HÄLSOSAMMA GRÄNSER ger dig följande:

1) En hög självkänsla och självrespekt
2) Låter dig gradvis dela med dig personlig information i ett ömsesidig och ett förtroendefullt förhållande.
3) Skyddar ditt fysiskta och känslomässiga utrymme från intrång.
4)Ett partnerskap byggt på lika värde i vilket ansvar och makt är lika fördelat.
5) Låter dig uttrycka vad du tycker och tänker. Att självsäkert och sanningsenligt kunna säga "ja" eller "nej" och även vara okej med när andra säger "nej" till dig.
6) Låter dig skilja på dina behov, tankar, känslor och önskningar från andras. Inse att dina gränser och behov skiljer sig från andra.
7) Ger dig kraft att själv göra hälsosamma val och ta ansvar för dig själv.

OHÄLSOSAMMA GRÄNSER kännetecknas av:

1) Att du delar med dig för mycket personlig information allt för tidigt, eller, i andra änden av spektrumet, håller tyst och inte uttrycker dina behov och önskemål.
2) Att känna ansvar för andras glädje.
3) Oförmåga att säga "nej" av rädsla för att bli avvisad eller övergiven.
4) Svag känsla av din egen identitet. Du baserar din självkänsla på hur andra behandlar dig.
5) Maktlöshet. Du tillåter andra att fatta beslut åt dig; vilket får dig att känna dig maktlös och att du inte tar ansvar för ditt eget liv.

Tips för att sätta Hälsosamma Gränser (Sammandrag ur boken, Boundaries: Where You End and I Begin, av Anne Katherine)

När du känner behovet av att sätta en gräns så, gör det tydligt, lugnt, bestämt, respektfullt, och med så få ord som möjligt. Motiverar inte, bli arg eller be inte om ursäkt för den gräns du sätter.

Du är inte ansvarig för den andra personens reaktion vad gäller den gräns som du sätter. Du är endast ansvarig för att på ett tydligt och respektfullt sätt kommunicera din gräns. Om detta upprör den andra personen, så var väl medveten om att detta inte är ditt problem. En del människor, särskilt de som är vana vid att styra, kränka eller manipulera dig, kan testa dig. Räkna med det, förvänta dig detta, men stå fast vid din gränssättning. Kom ihåg, att ditt beteende måste matcha de gränser som du sätter. Du kommer inte att lyckas med att sätta en tydlig gräns om du skickar dubbla budskap så som att be om ursäkt för den gräns du satt.

Till en början så kommer du förmodligen att känna dig självisk, känna skuld eller bli generad när du sätter en gräns. Men, gör det i alla fall, och tala om för dig själv att du har rätt att skydda dig själv. Att sätta gränser kräver övning och beslutsamhet. Låt inte ångest eller låg självkänsla hindra dig från att ta hand om dig själv.

När du känner ilska eller bitterhet, eller finner dig själv gnälla eller klaga, så behöver du antagligen sätta en gräns. Lyssna på dig själv, avgör vad du behöver göra eller säga, förmedla sedan detta genom att vara bestämd.

Att lära sig att sätta sunda gränser tar tid. Det är en process. Gör det inom din egen tidsram, inte när någon annan säger åt dig att göra det.

Nå ut till människor som respekterar din rätt till att sätta gränser och som kan stödja dig. Eliminera 'giftiga' människor från ditt liv - de som vill manipulera, kränka och kontrollera dig."

* * *

Når du börjar sätta gränser så kommer förövaren, med största sannolikhet, att anklaga dig för att vara egoist. Lär dig om projisering och känn ingen skam eller skuld över dina gränssättningar!

Du skall inte skämmas över att du har hamnat i den situationen som du har gjort!

(May 30, 2014)

 

Kunskap skyddar!

 Lär dig om; TRAUMATISK BINDNING Klicka Här se även Stockholm Syndromet klicka Här

 

 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014