Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

The Paradoxical Commandments

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Projicering

Genom sina insinuationer och lögner om dig, "offret" så berättar våldsverkaren om sig själv.

Projicera, -ing: är en term som betyder att man lägger sina negativa egenskaper på andra människor och sin omgivning för att på det sättet slippa hantera dem. Det är en slags försvarsmekanism som de anti-sociala, däribland, psykopater använder sig av för att slippa ta på sig skulden för sina egna ord och handlingar. Genom sina insinuationer och lögner om andra så "rentvår" våldsverkaren sig själv från skuld och misstankar.

Klicka Här The Role of Defense Mechanisms in Borderline and Antisocial Personalities. By; Michelle D. Presniak, Trevor R. Olson, Michael Wm. MacGregor. Journal of Personality Assessment, Volume 92, Issue 2 March 2010 , pages 137 - 145.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Genom att tro på våldsverkaren så hamnar du snabbt på hans/hennes låga nivå.

Projisering

"Mobbare projiserar sina egna brister, fel, beteenden osv. på andra människor för att på så sätt  slippa ta itu med och göra något åt sina egna problem (att inse saker om sig själv kan vara smärtsamt) samt för att distrahera och avleda uppmärksamhet från sig själv och sina egna brister.  Mobbaren projiserar genom  att skuldbelägga, kritisera och anklaga, och när du väl insett detta, så förstår du att all kritik och alla anklagelser  som riktas mot dig, i själva verket handlar om mobbaren själv, dvs. mobbaren berättar om sig själv.  Denna kunskap kan du dra nytta av för att uppdaga mobbarens egna förseelser, t.ex. vad gäller finansiella eller sexuella sådana, dvs., det som du anklagas för är något som mobbaren själv bär ansvaret för.  När mobbaren anklagar dig för någon misshandel eller missförhållanden (sådana har en tendens att vara vaga, man kan inte riktigt sätta fingret på dem) så är det sannolikt att mobbaren bär ansvaret för det som du anklagas för. Om mobbaren anklagar dig för att vara “feg” eller att du har en “negativ inställning” så är det mobbaren som är feg och har en negativ inställning.

Under sådana här omständigheter, så måste mobbaren också förstå att det är inte bara är du som skall granskas utan mobbaren skall också granskas.

När de psykiatriska skadorna blir allt för uppenbara inför andra , så kommer mobbaren att anklaga “offret” för att vara mentalt sjuk , mentalt ostabil eller att ha andra mentala problem.  Genom dessa anklagelser så projiserar mobbaren sina egna mentala problem på “offret”.  Om du hamnat i denna “fälla”, så i ditt försvar, lär andra om projisering.

Ett sätt att identifiera en person med en personlighetsstörning eller psykopatisk personlighet, är att, när de ställs till svars,  så kommer de att anklaga personen som uppdagat dem,  för att ha en personlighetsstörning, något som mobbaren i själva verket själv lider av"

Ovan översättning av, Projection Författare, Tim Field, Bullyonline, Klicka Här

För dig som har ett barn tillsammans med en psykopat eller har ett vuxet barn som hamnat i greppet på en psykopat så kan du räkna med att psykopaten projiserar sitt eget beteende och bl.a., brister genom ditt barn. Med andra ord, psykopaten projiserar 'by proxy', dvs. utnyttjar ditt barn och får honom/henne att säga och göra saker som barnet inte annars hade sagt eller gjort. Ditt barn, minderårig som vuxen har blivit psykiskt våldtagen av psykopaten. Du som har ett barn tillsammans med en psykopat bör dock vara uppmärksam på att ditt barn kan ha ärvt personlighetsstörningen och då handlar det om att "rädda dig själv", fysiskt såväl som psykiskt.

“Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva hur en person som inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer dessa egenskaper för att försvara sin självbild.“ Klicka Här

Den alkoholiserade psykopaten projiserar sina egna alkoholproblem på andra genom att anklaga dem för att vara alkoholister.

Psykopaten som begår övergrepp på barn (pedofilen) projiserar sina egna övergrepp på andra och anklagar dem för de övergrepp de själv begår/har begått.

Den late psykopaten projiserar sin lathet på andra.

Den otrogne psykopaten anklagar sin partner/andra för att vara otrogna.

osv. . .

Lär dig hur psykopater manipulerar och bedrar så slipper du bli lurad av deras lögner.

Mer om projisering;

Exempel 1)

För att bättre förstå, så tänk dig att våldsverkaren (man som kvinna) tittar på sig själv i en spegel. Våldsverkaren ser då allt som han/hon hatar och avskyr om sig själv. Våldsverkaren tycker inte om vad han/hon ser och snurrar därför spegeln ett halvt varv. Spegeln är nu är vänd mot dig, ”offret” och ”PUFF”, så förvandlas du, ”offret” sakta men säkert till allt det som våldsverkaren hatar och avskyr om sig själv. Genom det som våldsverkaren insinuerar och de lögnerna som han/hon sprider om dig, så förvandlas du, ”offret” således till den inkompetenta, odugliga, elaka och perversa personen som våldsverkaren såg då han/hon tittade på sig själv i spegeln.

För att åstadkomma detta ”identitetsbyte” så börjar våldsverkaren i all tysthet och bakom din, ”offrets” rygg, göra en massa antydningar. Oftast använder sig våldsverkaren av ”ett korn” sanning som han/hon sedan vänder till sin fördel. Det saker som våldsverkaren nu sprider ut om dig, ”offret” är givetvis en ”bild” av honom/henne själv.. Antydningarna övergår sedan till rena rama lögner. Våldsverkaren har nu också inbillat sig själv, att de lögner som han/hon sprider om dig, ”offret” är sanna och detta gör att våldsverkaren blir en väldigt övertygand lögnare. Eftersom våldsverkaren tror på sina egna lögner så tror han/hon inte heller att han/hon ljuger. Genom att tro på sina egna lögner så rättfärdigar våldsverkaren också lögnerna inför sig själv. Våldsverkaren kan därför, om någon skulle fråga säga, ”nej, jag ljuger inte”. För en normalt begåvad individ så verkar den här logiken helt galen, vilket den givetvis också är.

"Every evil the psychopath does,
he manages to pin on the victim instead."

Klicka Här

När du ”offret” väl upptäcker att det är något på gång så är det oftast för sent att göra något åt det. Detta, eftersom våldsverkaren redan då har hunnit att ”kleta ner” dig, sitt ”offer”, med så många av sina egna brister, perversiteter och elakheter som möjligt. Du, "offret", har sakta men säkert, genom våldsverkarens insinuationer och lögner, förvandlats till honom/henne och våldsverkaren framstår mer och mer som dig, "offret". Detta ”identitetsbytet” äger rum eftersom du, "offret" representerar allt det som våldsverkaren vill vara. Med andra ord, våldsverkaren framstår nu som att vara snäll, kompetent, moralisk mm. medan du, "offret" ser ut till att vara precis tvärtom och det är på detta sätt som våldsverkaren höjer sitt eget självförtroende. Desto mer våldsverkaren ”avgudar” dig, desto mer måste han/hon ”krossa” dig.

Allt du säger och gör vänder våldsverkaren till sin egen fördel.

Våldsverkan får dig att tro att du är psykopat, allt för att dölja sig själv.

I början är du, "offret" givetvis inte medveten om vad som pågår men så småningom så börjar du förstå. Människor runt omkring dig börjar bete sig annorlunda, t.ex. underliga ”blickar”, avståndstagande, överlägsna leenden mm. Våldsverkaren ser dock till att hålla allt så hemligt som möjligt. Våldsverkaren behandlar dig, sitt ”offret” som ”vanligt” och gör detta för att förvilla dig. Så småningom så börjar du, ”offret”, förstå vem det är som ligger bakom det hela och kanske t.o.m. ställer våldsverkaren mot väggen och frågar vad det är som pågår. Våldsverkaren kommer givetvis att blåneka eller ge en mycket ”trovärdig” förklaring.

De som har fått ta del av lögnerna håller också tyst om vad de har fått höra. De håller tyst på grund av egen okunskap, feghet (de vill inte bli indragna) eller av egen illvilja. Du, ”offret” har nu i detta skeende, fått ganska så klart för dig vad det är som pågår och vad lögnerna kan tänkas handla om men du vet inte med säkerhet vad det är för något som sprids eftersom vålsverkaren säger olika saker beroende på vem det är som han/hon talar med. Du vet inte heller, med säkerhet, vem som har fått ta del av ”informationen”. Den här typen av våldsverkare är otroligt feg (vågar inte stå för det han/hon sprider) och ser därför till att i början hålla allt så hemligt som möjligt, bara de "invigda" få ta del av lögnerna. Senare i skedet så tar våldsverkarens "redskap" (de som har lurats och de som av egen illvilja deltar) över. Våldsverkaren slipper nu ta ansvar för sitt handlande och kommer att skylla på andra om tillfrågad.

Våldsverkaren vandaliserar bilden av andra!

"If you know the person he is telling you something strange about, compare the accusation with your own observations. A narcissist will have ignored that person's real faults and smeared one of his or her virtues as a vice! And, if you know the narcissist, you'll find the narcissist himself is guilty of the very thing he's accusing this other person of."
Vandalizes Others' Images By Kathy Krajco via Klicka Här (Kathy S. Krajco dog 2008)

Eftersom ingen säger något så kan du "offret" inte heller försvara dig. Psykandet börjar sätta sina spår och du, "offret" börjar känna dig orkeslös, förvirrad, osäker, få svårt med att tänka kritiskt mm. och blir därmed fullkomligt handlingsförlamad. Du, "offret" vet således inte vem du skulle kunna lita på om du nu satte i gång med att försöka reda upp det hela. Skulle du, vid den här tidpunkten, ändå försöka så hade detta givetvis passat våldsverkaren alldeles utmärkt. Detta eftersom du, "offret" då hade börjat ställa en massa ”konstiga” frågor och därmed också framstått som ”tokig”. Våldsverkaren skulle givetvis vara snabb med att påpeka detta för dig, sitt "offer" men även alla andra. Våldsverkaren kan då t.ex. säga, ”du/han/hon kanske borde gå och söka hjälp, kanske en psykolog eller samtalsterapeut”. Det är därför bättre om du, "offret" inte säger någonting, för vem skulle kunna tro på någon som är så ”tokig” och ”förvirrad” som dig? (Givetvis är det våldsverkaren som det hela handlar om)

Våldsverkaren har nu, i detta skede övertaget så det är ingen idé att sätta i gång med något. Håll i minnet att våldsverkaren är mycket duktig på att manipulera sanningen och drar sig inte för att ljuga ihop nya lögner för att dölja tidigare sådana. När du väl ”ger igen” så kan du räkna med att bli sedd som hämndlysten och allt som du säger och gör kommer våldsverkaren att vända till sin fördel. Detta gör också att dem flesta inte kommer att tro på dig, ”offret”. Dessutom när du ger igen så kommer våldsverkaren att "spela offer", "stackars lilla mig" och det verkliga "offret" får än mer personer emot sig. Detta eftersom de inte känner till den här taktiken som den här typen av våldsverkare använder sig av. Att någon kan vara så fruktansvärt elak är även svårt för det verkliga "offret" att förstå.

Våldsverkaren ”kokar” alltid under ytan av avundsjuka och hat.

Det slutliga målet är att psyka dig, "offret" till den milda grad att du till sist mår så dåligt att du överväger att begå självmord. Låter vansinnigt elakt men våldsverkaren vill helst se dig död så att han/hon slipper att bli påmind om sig själv (du, "offret" har ju nu förvandlats till våldsverkaren genom hans/hennes lögner). När våldsverkaren sedan väl har fått dig, sitt "offer" bort från arbetsplatsen, du har sjukskrivit dig eller sagt upp dig, så tar våldsverkaren oftast över din, "offrets" identitet. Detta eftersom det är dig, "offret" som våldsverkaren har sett upp till och vill efterlikna. Det är inte helt ovanligt för våldsverkaren, efter det att du har försvunnit, börja skryta om hur duktig han/hon var i att få bort en sådan oduglig, elak och omoralisk person som dig, "offret". Den här typen av våldsverkare kommer också att fortsätta sina övergrepp så länge han/hon har en "publik".

De använder andra människor som ”redskap” för att få sin vilja igenom. Våldsverkaren gör detta genom att bl.a. skaffa sig "hållhakar" på andra människor eller hota dem, knepen är många och varierande.

Tyvärr är det så att våldsverkaren kan lura en hel del personer i början eftersom han/hon kan få lögnerna att se väldigt trovärdiga ut. Se; Den troliga lögnen Var också mycket uppmärksam på att våldsverkaren många gånger också använder sig av andra personer för att få lögner att framstå som trovärdiga och sanna. Dessa personer är oftast inte medvetna om att de utnyttjas som ”redskap” i våldsverkarens ”smutskampanj” mot dig, "offret". Så småningom så börjar det dock gå upp för omgivningen vad våldsverkaren är för någon person och bara de obegåvade och de som av egen illvilja slutit upp bakom honom/henne kommer att finnas kvar. Dem som nu har förstått vad våldsverkaren är för någon, känner sig nu ”dumma” och börjar dra sig undan. De vet med sig att dem har blivit lurade.

Psykopaten känner ingen skuld eller ångest för sina ord eller handlingar. Känslorna finns helt enkelt inte där.

Om du har blivit utsatt på din arbetsplats och inte får något stöd från ledningen så är det bäst att du snarast möjligt tar dig därifrån eftersom det handlar om din hälsa. Tråkigt nog så finns det en hel del arbetsplatser där ledare som på grund av okunskap, feghet eller av egen illvilja inte gör någonting. De lagar och föreskrifter som finns följs inte och antingen så sopas ”problemet” under mattan eller så får ”offret” bära skulden för det inträffade, på ett eller annat sätt.

Våldsverkaren vill få andra att tvivla och säga, "jag är inte riktigt säkert men det kan nog ligga något i det". Man bör därför alltid ifrågasätta rykten man hör, ta reda på sanningen och inte sprida dem vidare eller låta sig utnyttjas som våldsverkarens "förlängda arm".

Exempel 1)

Man kan även förklara projicering på följande sätt;

Ett "barn" (den anti-sociale/psykopaten/narcissisten) kommer till sandlådan med smutsiga kläder. "Barnet" vill inte vara den med de smutsigaste kläderna och börjar därför kasta sand och lera på de andra barnen. Genom att smutsa ner andra i sandlådan så döljer "barnet" sina egna smutsiga kläder. Givetvis ser "barnet" till att kleta ner de med de renaste kläderna först. Men efter ett tag så har "barnet" sett till att kleta ner de flesta i sandlådan. Man kan därför säga att så gott som alla som kommer i kontakt med "barnet" blir "nedsmutsade", somliga mer än andra.

Våldsverkaren måste sätta sina negativa och "mörka sidor" på andra för att överleva vardagen. Han/hon genomför detta på en rad olika sätt och ett är att provocera/reta upp sitt "offer" för att få honom/henne att reagera. Detta så att våldsverkaren sedan kan säga, titta så arg han/hon är.
Se vidare; fast i trotsåldern.

Exempel 2)

Du, "offret" är som en vit filmduk vilken våldsverkaren projicerar alla sina egna negativa sidor på. "Filmen" spelas sedan upp för omgivningen. Klicka Här

Manipulation är nyckeln till deras framgång och att ljuga är ett sätt att uppnå detta.

För att summera: De anti-sociala manipulerar och ljuger för att skuldbelägga andra sina egna brister och fel, men förr eller senare så kommer sanningen fram. Detta är hans/hennes öde. Eftersom lögnerna är uppbyggda av osanningar så står dessa på ett mycket skakigt fundament.

Våldsverkaren älskar att skapa kaos

Våldsverkaren gör ALLT för att dölja sitt verkliga "jag"

Våld kan förekomma!

Under årens lopp så har fler och fler sidor på svenska tillkommit som också tar upp 'projektion', se nedan;


Länkar:

Svenska:

Klicka Här Projektion (psykologi) Wikipedia

Klicka Här Projektion - Tuva Forum

"Projicering - är det en människa kan göra när denne inte vill känna till sina svagheter. Dessa ses då istället hos andra människor."

Engelska:

Klicka Här Tim Fields hemsida om mobbning. Mycket informativ!

Klicka Här Projection "This is the main defense mechanism of paranoid and anti-social personalities." Richard Niolon, Ph.D.

Klicka Här Defense Mechanisms "Projection is the attribution of one's undesired impulses onto another. Thus, an angry spouse accuses their partner of hostility."

Klicka Här Coping Strategies and Defense Mechanisms: Basic and Intermediate Defenses Av; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.

Klicka Här Defense Mechanisms Part 2 Av; Sandra Mannelli

Klicka Här Projection (psychology), Encyclopædia Britannica : Related Articles

Klicka Här Evidence that Projection of a Feared Trait can Serve a Defensive Function Av; Jeff Schimel, Jeff Greenberg och Andy Martens Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 29, No. 8, 969-979 (2003)

Klicka Här Stereotypes Focus Defensive Projection. Olesya Govorun, Kathleen Fuegen och B. Keith Payne Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 32, No. 6, 781-793 (2006)

Att svärta ner "offret" - Ett återkommande "tema".
Mobbning - Ett dödligt våld!
Våldsverkaren terroriserar sina anställda/kollegor på arbetet, sedan går han/hon hem och utsätter sin familj för psykiskt men även fysiskt våld.

En individ med någon typ av antisocial personlighetsstörning är mycket driven och besatt. Detta i sin tur gör honom/henne otroligt farlig för den som fallit "offer". Genom att anklaga "offret" för de perversa drag och handlingar som våldsverkaren själv är ansvarig för så kan han/hon få sitt "offer" att må så dåligt att han/hon till sist överväger att begå självmord, något som tragiskt nog somliga också har gjort för att slippa sin plågoande samt de som av egen illvilja eller oförstånd stöder/har stött våldsverkaren.
OBS! När våldsverkaren har uppdagats "spelar" han/hon "offer" för att få oss att tycka synd om honom/henne, fall inte för detta "skådespeleri"!

Sociopaths and their smear campaigns
Här
The Serial Bully
"How to spot signs and symptoms of serial bullies, sociopaths and psychopaths
including the sociopathic behaviour of the industrial psychopath and the corporate psychopath."
Här
Bullycide memorial page
Här


"Another typical tactic of the psychopath is to blame the victim for what they do themselves."
Här

 

Upp (till toppen)

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013