Hem

 

 

 

 

Seriemobbaren utanför arbetsplatsen

 

Nedan är en översättning av den nu avlidne, Tim Field's sida,The Serial Bully (Här) Kom i kontakt med Tim 2003 i samband med att jag ville översätta hans bok, Bully in Sight: How to Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying, men inga svenska förlag som jag tog kontakt med var intresserade av boken, fick intrycket av att den var lite för "het" att ta i vid den tidpunkten. Hur som helst, så fortsatte vi vårt samarbete genom att jag översatte hans texter till svenska och lade ut dem på min sida, vilken startades för att hjälpa de som blivit "mobbade" på sin arbetsplats, att förstå och kunna läka. Med tiden "växte" sidan eftersom "seriemobbaren" också rör sig utanför arbetsplatsen. "mobbning" på arbetsplatsen. Nedan översättning, är förlängningen på tidigare översatta sida "Seriemobbaren" (Här)

Det är inte bara på arbetsplatsen som vi finner "Seriemobbaren", samma profil stämmer också in på följande individer, se nedan, vilka begår psykiska, men ibland även, fysiska övergrepp på andra.

1. Vuxna mobbare på arbetsplatsen
2. En våldsam partner och/eller familjemedlemmar
3. De som vårdar andra
4. Grannar, hyresvärdar, myndigheter osv. som mobbar
5. Lurendrejare och bedragare.
6. Kult ledare
7. Yngre mobbare som växer upp och blir vuxna mobbare
8. Rasister och de som sexuellt ofredar andra
9. De som begår sexuella övergrepp och pedofiler.
10. De som förföljer andra, så kallade stalkare (behöver inte vara fysiskt utan kan ske med hjälp av t.ex. grannar eller över nätet)
11. Mordbrännare
12. Våldtåktsmän och de som begår annat sexuellt våld.
13. Våldsamma brottslingar inklusive organiserade seriemördare (inte de som lider av paranoia/förföljelsemani eller schizofreni)

Anekdotiska bevis talar också för att seriemobbaren på arbetsplatsen är också en seriemobbare hemma och ute i samhället.

De gemensamma målen för dessa gärningsmän/kvinnor, är makt, kontroll, dominans och underkastelse. Vad varierar är tillvägagångssättet för att uppnå målet/målen, med andra ord det sätt som våldet uttrycker sig på. De flesta gärningsmän i ovan lista begår kriminella handlingar som gör att de kan hamna i fängelse, de brott som seriemobbaren begår är sådana brott, som för det mesta, inte leder till fängelse, så som,

1. Försummelse
2. Inkompetens
3. vanstyre
4. Försummelse av skyldighet
5. Tjänsteförseelse
6. Förskingring av budgetar
7. Ekonomiska oegentligheter och mixtra med böckerna
8. Mygel med kostnader
9. Förfalska timantal
10. Stjäla och snatta.
11. Stjäla, leda bort, skimming, eller "förlorar" kundernas pengar och investeringar
12. Förskingring
13. Bedrägeri
14. Villfarelse
15. tjänstefel - inom vården - felbehandling
16. Framställa sig själv som något man inte är
17. Konspiration (att blockera eller förvrida rättvisan)
18. Använda arbetsgivarens resurser för att främja sin egen verksamhet vid sidan om arbetet.
19. Utföra svartjobb för uppdragsgivarens kunder eller konkurrenter.
20. Läcka information till människor som inte borde få ta del av informationen.
21. Ge kontrakt till familj och vänner
22. Strunta i att uppfylla skyldigheter
23. Begå brott genom att inte följa föreskrifter om hälsa och säkerhet
24. Överträdelser av regler och förordningar
25. Överträdelser vad gäller uppförandekoder
26. Oegentligheter så som att anlita eller utnyttja vänskapsförbindelser
27. Indiskretion, taktlöshet/oklokt handlande
28. Oanständig, olämplig, fräckhet
29. Olämpligt sexuellt uppförande
30. Varit föremål för tidigare klagomål och disciplinära åtgärder
31. Varit föremål för tidigare rättsliga åtgärder (så som orättvist avskedande av personal, trakasserier, personskador, osv.)
32. Falska examensbevis och missledande eller falska anspråk på professionell tillhörighet (kontrollera mobbarens CV mycket noga) (Eget tillägg: Se upp med examen från bl.a., s.k. "brevlådeunivesitet", namn som kommer till minnet är bl.a., Littorin Här och hans nuvarande arbetsgivare, Pia Kinhult (Region Skåne) och hennes BSHA Här från en s.k. "for profit" skola, University of Phoenix Här - pappret som diplomet är tyckt på är mer värt)
33. Maskopi
34. Korruption
35. Blivit avskedad eller ombedd att lämna sin tidigare arbetsplats/arbetsplatser..
36. Rekrytering genom svågerpolitik snarare än förmåga.
37. Utomäktenskapliga sexuella förbindelser (se nedan)
38. Hemma: dålig kreditvärdighet, verbala övergrepp, våld, vanvård, övergivande

Vad gäller mobbning så finner man oftast en seriemobbare bakom våldet - en person vars dysfunktionella beteende kan spåras. Seriemobbaren har mobbat tidigare och gör det nu - och kommer att göra det igen. Om man tar en närmare titt på mobbaren så kommer man att finna en det finns en rad av föregångare som antingen har, oväntat lämnat arbetsplatsen eller lämnat den under tvivelaktiga omständigheter, har gått i pension tidigare än väntat eller gjort så på grund av dålig hälsa, har blivit orättvist avskedade, har varit inblandade i disciplinära eller rättsliga åtgärder, eller haft ett nervöst sammanbrott/"gått in i väggen". Seriemobbaren utnyttjar också tillfällen, så som, när det råder nedskärningar och omorganisation för att på så sätt försöka dölja sitt mönstret i fråga om mobbning."

 

Mer kommer inom kort

 


Upp (till toppen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013