Hem

 

 

Svenska Länkar"För den som är tillräckligt självständig och tar avstånd eller försöker bryta sig loss, kommer att uppleva psykopatens hämnd. Han är en mästare i att ställa till problem genom att skaffa sig hållhakar på sina medmänniskor. Varje misstag hos andra utnyttjar han till sin egen fördel. Därför måste man så snabbt som möjligt upptäcka sjukliga psykopatiska beteenden och så snabbt det någonsin går isolera psykopaten".
Citat från; Är psykopater onda ?
Av: Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningen, den, 28 februari 2005

Psykopati är en genetiskt nedärvd och ihållande/varaktig störning. Eftersom det bl.a. handlar om strukturella skador på hjärnan så kan man inte "bota" dessa individer, de är som de är och ändrar sig inte genom livets gång.
Lär dig mer genom att Klicka Här


OBS! Samtliga länkar genomgångna Aug. 26, 2011 och bör således fungera

Klicka Här Arv och miljö i nära samspel Av; Paul Lichtenstein

Klicka Här Empati – att känna, förstå och bry sig. Pressmeddelande, Mälardalens högskola, 2007-01-03.

Klicka Här Ser du dina medmänniskor som objekt eller subjekt? Pressmeddelande från Mälardalens högskola, 2006-10-12. Studie, se nedan;
Klicka Här Empathy and viewing the other as a subject. By; Jakob Håkansson Eklund. Scandinavian Journal of Psychology, Volume 47 Issue 5 , Pages. 399-409 (October 2006)

En psykopat saknar ett samvete, flertalet av de individer som bakom ryggen sprider illasinnat förtal om andra är därför psykopater eller så har de en snarlik störning. Normala människor, tar reda på fakta och informerar den drabbade så att han/hon kan göra en polisanmälan.

Klicka Här - Ondskans makt Av; Alf Susaeg - 16 nov. 1999. "Onda människor skapar ett sjukt samhälle i miniatyr i den miljö de behärskar." Livsljus , Psykopater fungerar ej som vuxna Av: Gun Blomquist och Är psykopater onda? Av; Mats Lönnerblad. Se även; Här

Klicka Här Sant & lögner i psykopatens spår, "Den som ljuger mest och bäst torde också vara en utpräglad psykopat, vilket framgår av artiklar nedan." Bankrättsföreningens Styrelse För samtliga artiklar på denna hemsida och mer information , Se; Här

Rättvisa och hälsa (psykisk och fysisk) går hand i hand.

Klicka Här Psykopater... Av; Elinor - Mycket bra, informativ och välskriven artikel. Eftersom sidan inte finns längre så är detta en skärmdump tagen av sidan, 2007, orginalsidan Här Om länken inte fungerar, klicka Här

Klicka Här Psykopati och narcissistisk personlighetsstörning Tyvärr har sidan försvunnit, försök med följande Här

Klicka Här Psykopater Av; Sven-Erik Berg, "Personligen har jag i flera års tid haft klart för mig att det inom barn- och familjeomsorgen tycks förekomma många gravt känslomässigt störda individer." Artiklar; Tinafallet, Myndighetsmaffian, Barnarov och Inte bara Oskarshamn.

Klicka Här Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter Mycket informativ sida!

Klicka Här Lär känna narcissisten Av; Kristiina Gerkman-Kemppainen. "Viktigt att värna om barnets bästa. – När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. Narcissisten bryr sig inte om sina barn. Det enda han eller hon är ute efter är hämnd och ett totalt tillintetgörande av sin partner. Det gäller då för alla som deltar i beslutsfattandet att inte låta sig vilseledas, eftersom barnen inte kommer att ha det bra hos den narcissistiska föräldern." OBS! Vårdnadstvister! OBS!
Att notera; Christie Brinkley, amerikansk fotomodell, fick nyligen (juli, 2008) vårdnaden om sina barn eftersom hennes make visade sig vara narcissist och ansågs därför inte vara en lämplig förälder. Klicka Här Hur mycket längre till, tills det att man testar män och kvinnor i Sverige för att kunna skydda barnen???

"Ödmjukhet och stolthet går hand i hand. Den som är rakryggad och trygg kan glädjas över andras kompetens och framgångar."
Klicka Här

Klicka Här Dr. Dan Edvinssons mycket informativa artikel om ADHD hos vuxna, eftersom det många gånger finns en samsjuklighet mellan ADHD och ASPD. Tvärr är också denna sida borttagen, men försök Här

Klicka Här EN ÖVERLÄKARE I RÄTTSPSYKIATRlN TALAR UT Av; Peter Anstrin, " "Det handlar om att ingen vill ha hand om psykopaterna!" Om krisen inom fängelserna och rättspsykiatrin. En sekellång historia med intriger, förfalskningar, utspel, direkta lögner och i slutet - krav på mer resurser." - Debatt: Rättsrötan i rättspsykiatrin.

Klicka Här Hjärntvätt (Artikel) Mikael Bäckman, leg. sjuksköterska, Danderyd " Psykopater har en otrolig förmåga att manipulera och dupera sin omgivning."

Klicka Här
Livsljus "En sida som kom till efter brytningen från en person med Antisocial personlighetsstörning". För er som har/har haft en relation med den här typen av våldsverkare, läs gärna "Psykopaten" skriven av Svenne.

Klicka Här Arbetsmiljöverket Tema "mobbning" Här

Klicka Här Arbetsmiljöverket - Arbetsmiljölagen "I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet". Arbetsmiljölagen finns även tillgänglig på engelska på denna sida.

Klicka Här Psykosocial arbetsmiljö

Klicka Här
"Avskedande kan bara ske vid mycket allvarliga förseelser (18 § LAS), som illojal konkurrens, allvarliga brott som begås mot arbetsgivaren, misshandel på arbetsplatsen (om denna varit avsiktlig och medfört skada)". Arbetsmiljöupplysningen. Frågor och Svar;"
Klicka Här

Klicka Här "FLERA AV VÅRA FOLKVALDA ÄR PSYKOPATER" -" Så löd rubriken till en krönika i Aktuell Säkerhet nr 2/03, skriven av Lasse Strömstedt."

Klicka Här ”Hon tvingar oss att lyda” Av; Ulla-Lene Ästerholm, Aftonbladet, 2005-05-27.

"– De söker efter spänning, och de älskar att leka med människor. De saknar empati och tycker om att trampa på folk. Om de kunde avslöjas på ett tidigt stadium vore mycket vunnet, säger Babiak."
Klicka Här

Klicka Här Din arbetskamrat kan vara psykopat Av; Lilly Hallberg Expressen, 2006-02-13. "Gemensamt för alla psykopater är att de driver igenom sin vilja utan hänsyn till andra, säger Sten Levander, professor i psykiatri."

Klicka Här Kvinnliga Psykopater svårare att upptäcka än manliga Av; Matilda Jansson Metro, 2006-05-11.

Klicka Här Läkare om våld. En programskrift om medicinska aspekter på våld, våldsverkare och våldsoffer. (Äldre programskrift)

"Konsumentmakt"
På denna sida kan du hitta en mängd information som kan vara dig till hjälp som konsument bl.a. länkar till Börsofferjouren, Allmänna reklamationsnämnden, Resegarantinämnden till Svensk Handels, Varningslista.
Klicka Här

Klicka Här Följande sida är tyvärr borttagen, Allmän debatt, Psykopater i maktpositioner.

Klicka Här Stulen Barndom är en förening som startades för "att skapa upprättelse för dem som var drabbade av instutitonsvård, fosterhem och barnhemsplacerade på 40 -70-talen". Sidan finns inte mer men här några länkar av intresse; Stulen barndom. Förhållandena i forna barnhem skall granskas - äntligen! (2005) Här och Fosterbarnen som utsattes för fysisk- och psykisk misshandel vill ha upprättelse Här

Klicka Här Psykiatrins Dag succé (2005) ; Terapi förvärrar psykopaten.

Klicka Här Psyksjuka döms till fängelse Av; Ola Billger och Henrik Ennart. (Publ. 02-11-2004)

"Diverse skräckhistorier"
ETT LIV MED FART och FLÄKT
Klicka Här

Klicka Här Personlighetsstörningar

Klicka Här Varför använda psykostimulantia mot ADHD? Av; Martin Winkler. (Senast ändrad: 07 maj 2006).

Klicka Här Tio upplysande punkter om grov, storskalig korruption. "Korruption och andra former av maktmissbruk är något som inte hör hemma i ett sunt demokratiskt samhälle." Hem; http://www.ubv.se/

Klicka Här KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17.

Klicka Här Professor i psykiatri skyller på bristande vård (2003)

Klicka Här "Kontrollförlusten kan ju driva en psykopat till vad som helst. Det är ju bara att titta på alla män som begår övergrepp men det gör kvinnor också men i andra former." MIN SJUKA OCH PSYKOPATISKA KÄRNFAMILJ, Aftonbladet Blogg, Mycket läsvärt för alla som har drabbats sv den här typen av våld.

Klicka Här Narkissos i samtiden Av; Olav Wiström, TCO-Tidningen/Kultur, 2007-04-18.

Klicka Här Motion 2004/05:Ju412 yrkande 16 om stalking eller förföljelsesyndrom Av; Jan Andersson och Annika Pallvik Fransson, Brottsförebyggande rådet, 2005-02-21. (Vad hände sedan? Tre år senare (2008), ingenting!)

Klicka Här Regeringens proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor.

Klicka Här Majoriteten av ungdomsbrottslingar “med svår psykosocial problematik" är psykopater. Pressmeddelande från Stockholms universitet 2002-01-23.

European Crime Prevention Network EUCPN
Klicka Här

Klicka Här Expert på kvinnomisshandlare kritisk: Fel ge alla förövare samma vård. Av; Anita Östberg, Sundsvalls Tidning, 2007-03-18. OBS! Tyvärr finns sidan inte mer.

Klicka Här Psykopatiska chefer - Ensam har Du inte en chans (2003)

Klicka Här Farliga chefer talas det tyst om (2003)

Klicka Här Många vittnar om dåliga chefer (2003)

Klicka Här Maktmänniskan - Får saker att hända men till vilket pris och med vilket syfte (Bl.a., om farliga religösa ledare)

Klicka Här Finns det psykiska sjukdomar som gör någon mer aggressiv eller farlig? forskning.se

Klicka Här Norska sexförbrytare ordinerades Viagra "En av dem förgrep sig på sin son i fängelset" Aftonbladet, (Publicerad: 2002-02-12) - Galenskap!

Klicka Här Chefens mörka spegelbild Av; Linda Vikström. Affärsvärlden, 070302."Nu försöker företagen skrapa på ytan innan anställningskontraktet skrivs på."

Klicka Här Psykopaten och rättvisan - Psykiskt störda lagöverträdare-med fokus på personlighetsstörningar. Examensarbete av; Johan Larsson. Mycket intressant läsning. Sidan finns inte mer men kopiera adressen och sök Här för att se arbetet

Klicka Här Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden. Av; Peter Gill, Professor i pedagogik och Carita Remahl, Fil. magister i pedagogik. Se även relaterad länk; http://pubpages.unh.edu/~mas2/

Klicka Här Strukturerade riskbedömningar förhindrar våld. Pressmeddelande från Mittuniversitetet, 2006-05-08.

Klicka Här Barnombudsmannen Av intresse; Fredrik Malmberg blir ny Barnombudsman. Av; Hasse Boström, Dagen, 2008-07-08 "Socialministern försäkrar att det inte skett någon partipolitisk kontroll av Fredrik Malmberg. Men han har tidigare varit engagerad i folkpartiet, ett engagemang som han lämnade i samband med att han började sitt jobb på Rädda Barnen." Klicka Här (Malmberg tillträder posten, den 17 november, 2008)

Alla varnar oss för psykopaten men det är inte psykopaten som vi skall vara rädd för, det är alla de människor han/hon kan lura eftersom allt för många "sväljer" information utan att ifrågasätta om den är sann eller inte.

Klicka Här Förödande att avvika i homogen grupp Av; Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet (12 november 2007) Se även nedan.

Klicka Här Alla kan bli mobbade - Vuxenmobbning vanligare än man har trott, enligt Margaretha Strandmarks forskning. Av; Hans Lundin, Värmlands Folkblad, 2004-12-11. " - Det är både de starka och kompetenta såväl som de sårbara och svaga som mobbas. De starka och kompetenta har ofta mer utbildning och är mer drivande när det gäller att genomföra förändringar. De utsätts för mobbning på grund av avundsjuka eller att de upplevs som ett hot. De andra är rädda för förändringar samtidigt som mobbarna väljer att trycka ned och utnyttja de svaga och deras blottor." OBS! Numera får man söka i arkivet efter artikeln!

Klicka Här Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp. Av; Annika Brar, Täby Vallentuna Lidingö psykiatriska klinik och Lena Flyckt, med dr, överläkare, studierektor, FoUU-sektionen, psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus. Läkartidningen, 2006-05-10.

Klicka Här Öka rättsväsendets kunskap om psykiatriska störningar. Apropå/5/2000/Artikel. "Inom rättsväsendet, liksom i samhället i övrigt, behövs bättre kunskap om - och förståelse för - de psykiatriska störningar, som kan vara en av orsakerna till att människor begår brott."

"Gener PÅ hjärnan"
"Att egenskaper hos alla biologiska varelser går i arv från generation till generation har vi vetat. . . . "
Klicka Här

Klicka Här Arbetsmiljöverket - Mobbning & relationsproblem. (2006-06-27) Lite statistik från Arbetsmiljöverket. Lägger man till mörkertalet så handlar det givetvis om helt andra siffror.

Klicka Här Välkommen till ett tryggare Uppsala Län. Här är även artikel; Klicka Här Tryggare Uppsala angår alla. Av; Anders Björck och Erik Steen,Debatt unt.se, Publicerad: 2007-02-13. Var uppmärksam på följande; Uppsala kvinnojour: Han var vår idol Här och Göran Lindberg initiativtagare till Barnahus i Uppsala Här

Klicka Här Europeiska arbetsmiljöbyrån. Obs! Endast information och någon svensk översättning finns inte (?). Inget konkret angående den psykosociala miljön på våra arbetsplatser än mindre om hur vi skall ta hand om de arbetstagare som har någon typ av allvarlig personlighetsstörning.

Klicka Här När DDR återuppstod i moderaternas Täby

Klicka Här Svenska Psykiatriska Föreningen "Kliniska riktlinjer för några stora och viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin har utarbetats av utvalda arbetsgrupper på uppdrag av och i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningens styrelse."

Klicka Här PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Av; Lisa Ekselius, professor, ordförande, Eva Andersson, överläkare, Ingalill Fagemo, leg. sjuksköterska, Jörgen Herlofson, dr, specialist i psykiatri, Gunnar Kullgren, professor, Eva Lindström, docent, Mia Ramklint, med. dr och Pär Svanborg, med. dr. (2006).

”Vem kan jag lita på, är jag med i en film, är det 'Pelikanfallet'?”
Ta del av några skräckhistorier ur verkliga livet.
Läs Elinor Torps artikel om mobbning.
Klicka Här

Klicka Här "Vi vet att många barn - även om ingen vet hur många - lever med människor som skadar dem allvarligt både fysiskt och psykiskt." Det är inte bara inom hemmets väggar som ett barn kan fara illa ut. Fosterföräldrar, släktingar och andra vuxna kan också orsaka enorma skador. En mycket gripande sida, skriven av en person med stor insikt i problematiken.

Klicka Här Dålig gen hos man blir god hos kvinna (Feb. 2007)

Klicka Här Intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Förr eller senare så avslöjar psykopaten sig själv.

Klicka Här 19 Psykopati: Aktuell teori och forskning. Av; Henrik Andershed och Jennifer L. Skeem. "Detta kapitel ger en introduktion till aktuella teorier och forskningsfrågor om psykopati."

Klicka Här Nätet en guldgruva för pedofiler och psykopater (2007)

Klicka Här Sexförbrytare stängs av från Myspace "Över 29 000 sexförbrytare har stängts av från den populära webbplatsen Myspace. Inte tillräckligt, anser kritiker." Av; Tobias Olsson, Svenska Dagbladet, 25 juli, 2007.

Klicka Här Barnhemsbarn stämmer Göteborgs kommun,

Klicka Här Hon blev hans skräptunna, svalde och mådde dåligt Av; Mayvor Stagnäs, Vasabladet, torsdag 7 juni 2007.

Klicka Här "Mobbning" Av; Tobias Olsson, Svenska Dagbladet, Publicerad; 31 maj 2007.

Klicka Här "Så undviker du phishing - bedrägerier" "Vi misstänker att olagligt nedladdad kontaktinformation används för att lura Monsters jobbsökande att öppna ett sk. “phishing” - email som syftar till att komma över finansiella uppgifter eller lura in den jobbsökande i falska pengatransaktioner. Detta har varit fallet i liknande attacker mot andra webbsajter."

Klicka Här Ny bok hjälper vuxna få koll på vad barnen gör framför datorn Av; Sofia Lundgren, PC för Alla. "Säker på nätet? En handbok för föräldrar och andra vuxna."

Klicka Här Farligare brottslingar får kortare strafftider Av; Göran Fransson och Henrik Belfrage, Dagens Nyheter, 4 juli, 2007. "Ett påföljdssystem med principen "ju farligare person, desto lindrigare straff" ter sig nog inte bara för Bertil Gustafsson, utan för de allra flesta, som såväl irrationellt som kriminalpolitiskt mindre önskvärt."

Klicka Här Ny straffskala för mord ger längre tid i fängelse Av; Beatrice Ask, Dagens Nyheter, 4 oktober, 2007. Se även;
Klicka Här Ask vill ha längre straff för mord.
Klicka Här Ask slopar rabatten på mord "Inte en dag för tidigt." Av, Per Gudmundson, Svenska Dagbladet, den 4 oktober 2007.
"Regeringen vill införa högre straff för mord" - Röstresultat, Expressen, 4 oktober 2007. Rätt (97%) 3279 Fel (3%) 101.

Klicka Här Uppsala kvinnojour: Han var vår idol Här och Göran Lindberg initiativtagare till Barnahus i Uppsala

Klicka Här Om CAPP. CAPP är ett instrument för att diagnostisera psykopatisk personlighetsstörning. "CAPP-IRS ses som ett experimentellt/pilotmässigt instrument som fortfarande är under validering".

Klicka Här Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden Av; Peter Gill och Carita Remahl, Dagens Nyheter, Uppdaterad 27 jan 2005. "Unik internationell studie: Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen. Det visar en unik internationell studie i 30 länder."

Klicka Här Barns bevittnande av våld mot närstående – En studie utifrån gällande rätt och principer om kriminalisering. Av; Therese Kogler.

Klicka Här Examensarbete Online, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet. En rad examensarbeten av intresse.

Klicka Här Fler avtjänar livstidsstraff för mord på närstående, 2007-11-07.

Klicka Här Mindre strokerisk för chefer - "Risken för att få stroke är högre för kvinnor och män i yrken med lågt beslutsutrymme än för dem i yrken med högt beslutsutrymme." Hmmm. . .

Klicka Här Socialiserade Psykopater

Klicka Här Antisocial personlighetsstörning (Psykopat, Sociopat) Av; Gunborg Palme, psykolog, leg. psykoterapeut, Web4Health, 10 oktober, 2007.

Klicka Här Clinical Risk Management. Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet

Klicka Här Återfall i brott bland psykiskt sjuka kan hejdas. Lägger in denna länk för att klargöra att psykiskt sjuka och psykopater är två skilda tillstånd. En psykopat har inga vanföreställningar utan är fullt medveten om sina elaka handlingar. Var uppmärksam på skillnaden här!

Klicka Här Mobbade på arbetsplatser klarar inte av sitt jobb Av; Stefan Fölster och Björn Lindgren, Dagens Nyheter, 28 november, 2007. "Ny undersökning om vantrivsel i arbetet: Var femte anställd i Sverige känner sig mobbad eller trakasserad."

Klicka Här Du kan stoppa missbruket Av; Ingrid Askeberg, Chef., 2008-01-18. "Var tionde svensk använder så mycket alkohol och droger att de riskerar att utveckla ett missbruk."

Klicka Här Psykopatisk chef charmig - och farlig. Av; Anna Danielsson, Svenska Dagbladet, 29 mars 2008.

Klicka Här En rad artiklar av intresse, från; ”Jag blir så förbannad och förtvivlad” , ”Nedrustningen är en nationell katastrof” till, "Region Skåne skulle behöva dubbelt så många barnpsykiater" , längst ned på sidan.

Klicka Här Läkarna skyr psykiatrin Av; Anne Johansson, Göteborgs-Posten, 2008-04-16.

Klicka Här Försvagat skydd för integriteten, Dagens Nyheter, 2007-03-18.

Klicka Här Psykopaten känd profil i alla kulturer. Av; Görel Kristina Näslund, Svenska Dagbladet, 13 april 2008.

Klicka Här Här är kvinnorna som fallit offer för sina män. Av; Stefan Ljung, Linus Brännström och Erik Nises, Expressen,13 juli 2008.

Klicka Här "Konsumentmakt" På denna sida finner du en rad länkar till olika myndigheter och organisationer dit du kan vända dig som konsument, allt från Allmänna reklamationsnämnden till Svensk Handels "Varningslista". Mycket bra information!

Klicka Här Psykopat , vem är det? "En svårupptäckt bedragare som tar över andras liv och egendom." Av; S-O

Klicka Här Storebror mår bäst av att inte veta allt. (Inlag av den enkla anledningen att alla bör få klart för sig att psykopater är sjukligt misstänsamma samt måste hela tiden ha kontroll över andra. Införandet av den integritetskränkande FRA-lagen säger därför en hel del om de sittande i "maktens korridorer". Det handlar i grund och botten om makt och kontroll - över dig, vilket är minst sagt ohälsosamt. Det finns ingen anledning till införandet av dessa "spion lagar" mer än att staten vill få full kontroll över dig, Staten beter sig som en psykopat och detta är ytterst oroväckande!)

Klicka Här Britter vill privatisera internetavlyssning, 2009-01-06. (Med andra ord, all din privata information blir tillgänglig för alla tack vare att statens påtvingade spionlagar. En ytterst farlig utveckling)

Klicka Här Vips, så minskas arbetslösheten. Av; Allan Gut, Aftonbladet, 2009-01-06. "Så manipuleras siffror och statistik för att passa politiken"

Klicka Här Hjärnan och sjukdomar i hjärnan Mycket lättförstålig information samt med bilder.

Klicka Här Psykopati och hjärnavbildning – en litteraturgenomgång "Med fokus särskilt på funktionell magnetisk resonanstomografi" Av; Katarina Wahlund, Håkan Fischer, Thomas Dierks, Lars-Olof Wahlund, Maria Kristoffersen Wiberg, Tomas Jonsson, Marianne Kristiansson. Läkartidningen, 2009-02-03. Som Pdf Klicka Här

Klicka Här Rättspsyk vårdar färre (10 aug. 2010)

Senast inlagda länkar

Klicka Här Politiker anklagas för att ljuga (23 aug., 2011)

Klicka Här Tvångsvård med frågetecken (23 aug., 2011)Nedan följer en artikelserie om kränkningar gjord av Dagens Nyheter, 2006;

Klicka Här Ung, kränkt och oskyldig Av; Caspar Opitz, Dagens Nyheter. Publicerad, 22 november,2006.

Klicka Här De oskyldiga glöms bort Av; Malin Nordgren, Dagens Nyheter. Publicerad, 28 november, 2006.

Klicka Här Jag anklagades för att ha gjort min dotter sjuk Av; Malin Nordgren, Dagens Nyheter. Publicerad, 15 november, 2006.

Klicka Här Utredningar baseras på skvaller Av; Malin Nordgren, Dagens Nyheter. Publicerad 16 november 2006.

Klicka Här Anklagelser berör och upprör Dagens Nyheter, december 1, 2006. Reaktioner från läsare på ovan artiklar. Fler artiklar finns också att hitta på ovan address.

* * * * * * *

Våldsverkaren, man som kvinna, kletar sig fast likt tuggumi under din sko. Förutom att dessa individer är perversa och aggressiva så är de också mycket svåra att bli av med, speciellt om du var den som avslutade relationen eller den som fick lämna din arbetsplats för att kunna behålla ditt sunda förnuft. Den här typen av våldsverkare är otroligt långsint.

Genom sina lögner så får psykopaten andra att tvivla på verkligheten. Ett "kaos" skapas vilken psykopaten utnyttjar till sin fördel genom att dupera och manipulera tills han/hon får sin vilja igenom. Detta är vad som kallas för psykiskt våld. Det farliga med denna "psykning" är, att den många gånger knappt är märkbar. Vanliga normala människor med ett samvete och empati, vet till slut varken in eller ut och börjar tvivla på verkligheten. Det är därför otroligt viktigt att man tar reda på fakta och att vi kommer så långt att vi kan få dessa individer testade.
"Redskap" för att göra detta finns!

"Det är inte de onda människornas
brutalitet som är problemet,
utan de goda människornas tystnad."

okänd
Klicka Här

 * * * * *


 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013