Hem

 

 

Fast i trotsåldern?

"They present as very immature and childlike, living only in the moment and uninhibitedly seeking immediate gratification, reacting with frustration and aggression when their needs are not met."
The Psychopath: Theory, Research and Practice. By Hugues Hervé, John C. Yuille, sid 40.

För att kunna läka måste man få lite perspektiv på det hela och kunna se humorn i eländet.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Våldsverkaren uppför sig, känslomässigt sett, likt ett litet barn som fortfarande befinner sig i trotsåldern. Han/hon är klängig, påfrestande, kontrollerande, aggressiv och förstår inte innebörden av orsak och verkan. Om man bortser från hans/hennes sadistiska sida så beskrivs den här våldsverkaren oftast som mycket krävande att ha och göra med.

Våldsverkaren är avundsjuk och arg på allt och alla vilket i sin tur formar hans/hennes beteende. Bästa försvaret är att ignorera våldsverkaren och de som han/hon lyckas lura, vilka, genom sitt eget oförstånd snabbt dras ner på samma låga nivå.


"How a Narcissist Trains his Victims"

Klicka Här

 

Klängig

Att den här typen av våldsverkare förföljer sitt "offer", är inte helt ovanligt. Många gånger utnyttjar han/hon andra som informatörer eller för att fortsätta trakassera "offret" på en rad olika sätt. Våldsverkaren "rekryterer" alla som är lättlurade eller som av egen illvilja vill delta.

Den här våldsverkaren visar sin "omognad" genom sitt barnsliga beteende. Detta kan givetvis visa sig på en rad olika sätt, så som en massa rävspel bakom ryggen på dig som fallit "offer". Förutom sin känslomässiga omognad så är han/hon även mycket feg och vågar därför aldrig konfrontera dig direkt. Hans/hennes omognad visar sig också genom att när du sätter ner foten och antingen lämnar din arbetsplats eller ditt förhållande så överväldigas våldsverkaren med en känsla av maktlöshet. Han/hon har nu "tappat kontrollen" över dig, "offret" vilket i sin tur utlöser ett "vredesutbrott" och detta eftersom allting måste ske på hans/hennes villkor, - Jag bestämmer när du får lämna arbetsplatsen/relationen..

När "offret" bryter med våldsverkaren så måste våldsverkaren ge igen, straffa sitt "offer". "Straffen" kan visa sig på en rad olika sätt, beroende på situationen. För det mesta så inleder våldsverkaren en smutskampanj utan like mot sitt "offret", där hans/hennes mun är hans/hennes värsta "vapen". Våldsverkaren sätter igång med att insinuera, sprida ut lögner och nedvärdera sitt "offer", allt i syfte att förstöra hans/hennes namn och rykte. Våldsverkaren förföljer också sitt "offer" (kan pågå i år) och i värsta fall blir han/hon mördad. Var mycket uppmärksam på att det går inte att förhandla med den här typen av våldsverkare och att han/hon saknar "spärrar".

Samma sak kan ske gällande en intim relation när våldsverkaren tror sig ha "fått tag i något bättre". Då nedvärderar, han/hon sin partner/sambo/flick, -pojkvän. Om tvärtom, t.ex. sambon gör slut, så försöker våldsverkaren locka honom/henne tillbaka för att fortsätta använda personen som s.k. narcisstisk näring eller för att sedan göra slut så att brytningen sker på hans/hennes villkor. Att ens antyda om att man vill avsluta en relation med den här typen av våldsverkare kan snabbt förvandlas till en explosiv och farlig situation där "offrets" liv många gånger står på spel. Har partnern tur så försvinner våldsverkaren utan ett spår och hör inte ifrån sig.

Den här sadisten njuter av att "leka" med sitt "offer" så som en katt, leker med en mus. Att ge för att sedan ta tillbaka, att få "offret" att känna sig trygg, för att sedan "rycka bort mattan under fötterna" eller t.ex. inge hopp för att sedan krossa allt sådant, med ett leende på läpparna.

I de flesta fall så har våldsverkaren mycket svårt med att släppa taget och fortsätter därför vanligtvis med att attackera "offret" (för att få uppmärksamhet och återfå kontroll) t.o.m. år efter det att "offret" lämnat arbetsplatsen/relationen. Våldsverkaren är otroligt efterhängsen eftersom han/hon är så avundsjuk på "offrets" nya liv/ nyfunna frihet utan honom/henne. Våldsverkaren är också mycket hämndlysten vilket i sin tur gör att den här individen (som saknar "spärrar") kan bli mycket farlig. Försvarsstrategi; Bry dig inte, kom i håg att våldsverkaren är likt ett barn i trotsåldern som bara är ute efter att få din reaktion, bra som dålig. Bygg i stället upp en "mental mur" mot elakheterna. Strunt även i de som våldsverkaren har lyckats lura. Dessa individer har uppenbart inte förstånd nog att ifrågasätta vad de hör eller så deltar de av egen illvilja. Var medveten om att våldsverkaren kommer att göra allt för att få dig i obalans eller få dig att ge igen. Han/hon kommer att "attakera" gång på gång för att försöka få någon typ av respons och kommer även att använda sina "medhjälpare" (de som han/hon lyckats lura eller som av egen illvilja deltar) som en förlängd arm, i syfte att terrorisera dig än mer.

Påfrestande

Den här våldsverkaren kan vara påfrestande på en rad olika sätt. Våldsverkaren måste t.ex. alltid bestämma/ha sista ordet. Får våldsverkaren inte sin vilja igenom så slutar det vanligtvis med att han/hon blir sur eller får ett fruktansvärt vredesutbrott. Våldsverkaren kan då börja gapa och skrika, kasta saker omkring sig, sätta knytnäven genom väggen, smälla igen dörrar, hota, skada eller döda någon. Våldsverkaren är otroligt egoistisk och elak vilket är anledningen till att man allt som oftast får stryka den här individen medhårs eller ge sig av för att inte ta skada.

Att försöka diskutera eller komma överens med den här typen av våldsverkare är fullkomligt lönlöst eftersom han/hon alltid ser till att svänga allt till sin fördel eller håller med bara för att sedan göra tvärtom. Med andra ord, diskussioner hamnar rätt snabbt på "sandlåde" nivå och att inte kunna föra ett samtal på en vuxen nivå är givetvis också otroligt påfrestande. Om man är uppmärksam på problemet så märker man ganska så snart att den här typen av våldsverkaren är mycket motsägelsefull.

Jag vill. . . . . . Jag vill inte. . . . . "Barn" i trotsåldern är jobbiga och allting blir en kamp.

Den här våldsverkaren är aldrig tillfredställd eller nöjd med någon/något. Han/hon blir lätt förolämpad och bjuder sällan/aldrig på sig själv. Han/hon är mycket rastlös och har hela tiden något på gång. Att aldrig kunna lita på den här individen är också i längden påfrestande. Han/hon är också mycket lat och försöker därför hela tiden låta andra göra jobbet, på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans. Våldsverkaren är också känd för att ta äran åt sig för andras arbete. Den här våldsverkaren ljuger, stjäler, saboterar mm. utan att känna någon skam eller skuld och ingen empati för de som skadas av hans/hennes framfart.

Våldsverkaren behandlar andra människor som "leksaker", vilka, slängs åt sidan när han/hon har tröttnat på att "leka" med dem.


Kontrollerande

Våldsverkaren har ett enormt kontrollbehov. ”Jag bestämmer och om du inte gör eller beter dig som jag vill så kommer du att straffas."

Våldsverkaren måste alltid ha kontroll över situationen/relationen, vare sig den är yrkesmässig eller inte. Skulle han/hon tappa kontrollen så försvinner snabbt den grandiosa bild som våldverkaren har av sig själv vilket i sin tur leder till att han/hon hamnar i en krissituation. För att undvika att hamna i ett "underläge" så ser våldsverkaren oftast till att alltid ha en "kompanjon" vid sin sida som understödjer den storslagna "bild" som han/hon har av sig själv.

Ett sätt att få kontroll är givetvis att gräva i andras angelägenheter. Våldsverkaren är sjukligt nyfiken och drar sig inte för att t.ex. ta sig in i "offrets" bostad. Om "offret" bor i en hyreslägenhet så bör han/hon vara mycket uppmärksam eftersom våldsverkaren lätt kan få tag i en nyckel på grund av sin manipulativa förmåga. Genom att ta sig in i "offrets" bostad så vill våldsverkaren låta meddela att han/hon har makt och kontroll, över honom/henne, sitt "offer". All information som han/hon tillgodogör sig, friseras, i syfte att nedvärdera "offret" och på så sätt höja sig själv och få den uppmärksamhet som han/hon så innerligt eftertraktar.

På grund av att vi har våldsverkare mitt ibland oss så bör man vara försiktig med att ge ut personlig information till någon man inte känner. Man bör även vara uppmärksam på att den här typen av våldsverkare "lever för" att skaffa sig "hållhakar" på andra och detta i syfte att kunna manipulera/kontrollera dem för egen vinnings skull på ett eller annat sätt. Lyckas de skaffa sig en hållhake på någon så kan individen i fråga lättare utnyttjas till att agera som en "förlängd arm". Dupera, manipulera, ljuga, hota, trakassera mm., allt ingår i våldsverkarens vardag vilken ändras allt efter omständigheterna och allt i syfte av att ha/vara i kontroll.

Psykopaten har en omättlig maktbegär, han/hon vill och måste ha allting.
Läs vidare;
Attention: I Gotta Have It All

http://www.narcissism.operationdoubles.com/attentiongottahaveitall.htm

Man skall också vara försiktig med att tro på information som man hör om andra eftersom denna lätt kan vara manipulerad för att gagna den som sprider den. Det är därför bäst att själv ta reda på sanningen, oavsett hur "trovärdig" källan än tycks vara. Man kan givetvis snabbt hamna i en mycket genant men även svår situation genom att föra någon information vidare om man inte är säker på om den är sann eller inte.

Även om man är försiktig så är detta ingen garanti för att man inte kan råka illa ut och de personer som hamnar i "onåd" (d.v.s., de som får våldsverkaren att känna sig underlägsen) kan räkna med att bli kränkta på alla sätt och vis.

Det finns givetvis också en rad andra olika sätt som den här våldsverkaren använder sig av för att kontrollera personer eller situationer. Han/hon kan t.ex. kontrollera genom att undanhålla information, vilseleda, insinuera, ljuga, muta (med tjänster, saker eller pengar), skrämma, hota eller ta till våld. Den här våldsverkaren utnyttjar allt och alla för att vinna och därmed få sin vilja igenom, detta så att han/hon kan styra en person eller situation. Det skrämmande med den här våldsverkaren är att han/hon inte drar sig för att döda eller anlita någon annan att ta livet av "offret" om saker och ting inte blir som han/hon vill. Det är därför bäst att "träda ur bilden" så snart man har fått upp ögonen för vad det är för någon individ som man har att göra med.

Är våldsverkaren t.ex. pedofil (vilket inte är helt ovanligt) så kommer han/hon att insinuera eller anklaga "offret" för att vara detta. Den "friserade sanningen" får givetvis "offret" att framstå som skyldig. Den här våldsverkaren använder sig många gånger av mycket känsloladdade ord, för att chockera omgivningen och därmed få andra att ta avstånd från "offret". Genom att använda sig av den här metoden så isolerar våldsverkaren sitt "offer" vilket också gör det lättare för honom/henne att "attackera". De vidriga anklagelserna "paralyserar offret" och när inget stöd finns i närheten (lögnerna verkar trovärdiga och människor tar avtånd) så faller han/hon sakta men säkert ner i en depression. Detta är ett mycket vanligt sätt som våldsverkaren använder sig av för att få makt och kontroll över andra. Tag alltid reda på fakta innan du tror på sladder! Det kan rädda någons liv.

Den som fallit "offer" bör även vara mycket uppmärksam på att våldsverkaren gärna drar nytta av hans/hennes grannar. Våldsverkaren, efter att ha övertygat dem om att "offret" förtjänar denna behandling kan, t.ex. få dem att stjäla "offrets" post eller "spionera" på "offret" för att sedan "rapportera" allt tillbaka till våldsverkaren. Våldsverkaren kan också själv bevaka "offret", se vidare; stalking - förföljd. Detta låter givetvis fullkomligt vansinnigt för någon som aldrig själv blivit drabbad, men är dessvärre sant. Den här våldsverkaren har inga "spärrar" och därför är allt möjligt.

Om "offret" bor i eget hus så bör han/hon informera grannar på ett så tidigt stadium som möjligt. Andra försiktighetsåtgärder är att skaffa en brevlåda med lås, om möjligt installera alarm samt övervakningskameror och vara lite mer uppmärksam än vanligt för att skydda sig själv. För ett "offer" som bor i en hyreslägenhet så bör han/hon vara medveten om att den här typen av våldsverkare är mycket manipulativ och kan därför lätt lura till sig en nyckel genom att utnyttja en granne eller en vaktmästare för att ta sig in. Några goda råd för den som blivit drabbad är därför att, för att själv hålla koll på våldsverkarens aktiviteter, t.ex. lägga fram eller "gömma" saker i sitt hem som våldsverkaren inte skulle kunna låta bli att sprida rykten om. Eftersom våldsverkaren ligger på en mycket låg nivå, känslomässigt sett, så bör "offret", hålla i minnet, att desto "snuskigare", desto bättre. Detta för att kunna skratta åt smörjan i stället för att bli deprimerad.

Än en gång, för de som inte blivit drabbade så kan detta verka vansinnigt, vilket det givetvis är och detta är också anledning till att andra som inte känner till den här typen av våldsverkare inte tror på "offret". Genom sina vansinnesdåd så får våldsverkaren "offret" att framstå som "tokig". Genom sina "tokerier" så får våldsverkaren också sitt "offer" att börja tvivla på sig själv och sin verklighet, alltså ännu ett sätt som våldsverkaren utnyttjar för att kontrollera.

Det handlar om absolut kontroll och makt!

Den som "fallit offer" märker ganska så snart också vilka personer som har "gått på" våldsverkarens lögner samt vilka som har anslutit sig till honom/henne av egen illvilja. Ett "tecken" är att de börjar bete sig annorlunda. De som tror på lögnerna styrs också av våldsverkaren och används som hans/hennes redskap för att än mer terrorisera "offret". Om man har fallit "offer" så skall man givetvis inte bli paranoid så fort någon uppträder avvikande men man bör vara uppmärksam på det och andra saker som kan tyckas vara udda. Man bör också informera familj/vänner och polisen eftersom den här typen av våldsverkare många gånger har mord i sinnet.

Ord kan inte beskriva den ilska våldsverkaren känner gentemot sitt "offer"när han/hon inte får sin vilja igenom.

Så småningom uppdagas våldsverkaren för vad han/hon är eller så hamnar individen i en krissituation, speciellt om han/hon inte får sin vilja igenom. Det sist nämnda kan leda till att våldsverkaren hotar med att skada sig själv eller t.o.m. skadar sig själv. Detta är givetvis bara ett knep för att få uppmärksamhet, "stackars lilla mig", tyck synd om mig, han/hon/alla är så elaka mot mig, "se vad du tvingade mig till att göra", osv. Den här våldsverkaren är mycket duktig på att "spela teater" och vet vilka "knappar" som han/hon skall trycka på för att få som han/hon vill. Våldsverkaren kan också , t.ex. be om "ursäkt", lova att bättra sig, söka hjälp, låtsas som att han/hon är ledsen över det inträffade o.s.v., Fall inte för skådespeleriet!

Det är ingen idé att försöka diskutera/argumentera med den här typen av våldsverkare eftersom han/hon bara är ute efter att dra ner dig på hans/hennes låga nivå.

Aggressiv

När en kvinna gifter sig med en "psycho" så är det på tok för sent. Vid den tidpunkten så känner han till allt för mycket om hennes liv. Så, när hon slutligen, begår denna enorma orättvisa mot honom (så som att säga "nej" till någon av hans själviska önskemål eller konfronterar honom gällande hans uppenbara omognad), så blir denne bortskämde ungen fullkomligt galen och då måste han "ge henne vad hon förtjänar”, “lära henne en läxa", "visa henne vem som bestämmer". Det är som om trotsåldersbarnet äntligen får gå en rond mot mamma.
http://www.syntheory.com/psychopathy/psycho.html

Våldsverkaren har mycket liten till ingen kontroll alls över sina "känslor". Det finns med andra ord ingen "spärr" vilket gör den här individen mycket farlig för oss andra. Han/hon skall hela tiden stå i centrum och skall ha sin vilja igenom till varje pris. Våldsverkaren säger och gör som han/hon vill utan att skämmas eller få några skuldkänslor (dessa känslor, på grund av skador på hjärnan, finns otroligt nog inte där). Något medlidande för de som han/hon skadar har den här individen inte heller. Något som många gånger är mycket skrämmande för omgivningen är hur oberäknelig den här våldsverkaren kan vara/är, ena minuten kan han/hon framstå som mild och vänlig för att i nästa sekund förvandlas till ett veritabelt monster.

Våldsverkaren får, likt ett barn i trotsåldern, okontrollerade vredesutbrott.


"If threats, temper tantrums or other outrageous behaviours are necessary, so be it."
Where Egos Dare Författare; Dean McFarlin och Paul Sweeney, s. 8.

Precis som ett barn i trotsåldern kommer den här våldsverkaren att sura, skrika, smälla igen dörrar, hota, riva, sparka, slåss m.m. om han/hon inte får sin vilja igenom. Våldsverkaren följer sina egna spelregler och inget får stå i hans/hennes väg för att uppnå sitt/sina mål. Detta drag gör också honom/henne otroligt farlig. Tag därför alla hot på allvar och gör polisen uppmärksam på din situation!

Förr eller senare så faller "masken" och den fulländade psykopaten/narcissisten träder fram. Detta händer vanligtvis inte förrän han/hon har orsakat någon typ av större skada så som spridit rykten för att skada någon annans namn och rykte, plundrat sitt företag, misshandlat eller mördat någon.

Orsak och verkan

Psykopaten utvärderar en situation annorlunda än oss som har blivit framgångsrikt socialiserade. I skarp kontrast till oss andra funderar psykopaten i stället på vad han/hon kommer att få ut av det hela och vad det i så fall kommer att "kosta" honom/henne. Psykopaten sätter sin plan i verket, utan att känna någon oro, tvekan eller att bekymra sig över att bli förödmjukad, orsaka någon annan smärta eller sabotera framtida planer. Individen, kort sagt, reflekterar inte över några av de oändligt många möjligheter som vi människor med ett samvete gör.
Hare, sid. 78

Den här typen av våldsverkare lever i nuet och är mycket impulsiv och dessa drag gör att han/hon många gånger försätter sig själv men även andra (dvs. de som han/hon har lurat) i mycket otrevliga situationer. Gällande psykopater så är de så fokuserade på sin "belöning" att de fullkomligt ignorerar allt annat även saker som signalerar fara. Somliga säger därför att psykopaten liknar ett "rovdjur" på jakt efter sitt villebråd. Han/hon är besatt av att "stilla sin hunger", kosta vad det kosta vill. Dr. Hare, ger i sin bok ett bra exempel på hur drivna dessa individer är; genom att haka på sin fiende likt en terrier runt fotleden fick vissa psykopater under andra världskriget rykte om sig att vara orädda stridspiloter . Så besatta av att "vinna" var de, att de fullkomligt glömde bort, hur högt de flög, hur närma andra plan de var eller hur mycket bensin som fanns kvar i tanken. Detta ledde givetvis till att somliga blev hjältar medan de flesta dog. (Hare, sid. 77)

Eftersom känslor som skam, skuld och empati saknas så kan den här våldsverkaren göra vad som helst, bara det gagnar honom/henne själv på ett eller annat sätt.

Förr eller senare uppdagas våldsverkaren av sin omgivning. Eftersom han/hon är fullt medveten om sina handlingar så tycker man att individen borde lära sig av sina misstag. Men så är inte fallet. Hur man än vänder och vrider på det så förstår inte våldsverkaren att han/hon har gjort något fel, även om han/hon har mördat någon. Den här våldsverkaren har ingen insikt alls i sitt beteende vilket visar sig genom att han/hon alltid har en ursäkt för allt. Detta tycks vara en del av varför den här våldsverkaren inte lär sig av sina "misstag" och ändrar sitt beteende. Det går inte att "bota" dessa individer, det finns inga behandlingsmetoder för att "socialisera" dem och på grund av sina skador på hjärnan så lär de sig inte av sina "misstag" utan upprepar samma mönster livet igenom, d.v.s. mobbaren fortsätter att mobba, misshandlaren fortsätter att slå, våldtäcktsmannen begår nya våldtäckter, mördaren fortsätter att mörda och detta tills att någon sätter stopp för hans/hennes framfart.

På grund av att ingen kan tänka sig att någon annan kan vara så elak så råkar "offret" för det mesta, mycket illa ut, ingen tror på honom/henne. Till och med de som faller "offer" börjar många gånger tvivla på sig själv i början, kan jag ha uppfattat, det här/det där, rätt?

* * * * * * * * * * * *

Living with a Sociopath?
You're not Crazy.

Klicka Här

Intressant att uppmärksamma;
Våldsverkaren beter sig många gånger som ett litet barn när han/hon blir tillsagd och kan då t.ex. pressar sig upp mot en vägg, krypa i hop i ett hörn, börjar prata med en barnslig röst eller börja gråta. När "föräldern" (den som sagt till honom/henne) lämnar "rummet" (t.ex. arbetsplatsen eller relationen) så börjar "barnet" genast grubbla över hur han/hon skall kunna hämnas. se; smutskampanjen

"Desto mer de kommer undan med utan att bli bestraffade, desto våghalsigare blir de."
Klicka Här


Länkar och böcker:

Klicka Här 2-åring i vuxen kropp Av; Anders Haag, Svenska Dagbladet, 6/11 2003.

Klicka Här Psykopater fungerar ej som vuxna Av Gun Blomquist - Svenska Dagbladet, 17 juni 2000.

Klicka Här The Teeter Totter Game . Gungbrädan på lekplatsen jämförs med narcissistens behov av att höja sin självkänsla, om jag trycker ner dig så höjer jag mig själv. Mycket informativ sida skriven av, Kathleen Krajco (På engelska)

Klicka Här PROPERTY LAWS OF A TODDLER Av; Deb Lawrence. "If I like it, it's mine. If I can take it from you, it's mine. . . "

Klicka Här Narcissistisk Personality Disorder Av; Dr. Maria Hsia Chang.

Klicka Här Kathi's Mental Health Review, Where Mental Health Comes First ; Toddlertime. Kathi Stringer Hemsida (På engelska)

Klicka Här Tim Fields hemsida om mobbning. Serial Bully. (På engelska) Fantastiskt bra sida!

Without Conscience - The Disturbing World Of The Psychopaths Among Us, Författare; Robert Hare PhD, s. 77,78.

Psykopaten förstår inte att det efter ett tag blir uppenbart för omgivningen att han/hon ljuger. Psykopaten uppenbarar sig själv genom att vara otroligt motsägelsefull men det förstår inte individen heller eftersom han/hon ligger på en sådan känslomässigt sätt, låg nivå.

"Desto mindre förstånd desto mer arrogans."
(Aesop)


Exempel på hur psykopaters framfart, berör oss alla!

En man arbetade på ett företag och uppdagade chefens "mörka" sida. Trakasseringen som följde ledde till att han en dag fick en hjärtinfarkt. Han klarade sig och överlevde. Den f.d. chefen fick nys om mannens tillstånd och såg därmed till, genom sina kontakter, att de hjärtspecialister som arbetade på närsjukhuset tvingades sluta med motiveringen att denna specialkompetens kostade allt för mycket.

Detta är bara ett exempel på hur psykopater agerar "bakom kulisserna” /i det fördolda. Att denna specialkompetens försvann drabbade givetvis inte bara mannen utan alla andra som också var i behov av läkarnas kompetens samt läkarna vilka tvingades söka nya arbeten. Detta var givetvis ingenting som den här chefen brydde sig om eftersom hans mål var att se till att förgöra mannen. Med detta exempel så kan vi se hur psykopatens ondskefulla och barnsliga beteende inte bara ”kostar” den enskilde utan berör oss alla. Givetvis så tänkte chefen inte på att han själv, en vacker dag, kanske också skulle vara i behov av läkarnas specialkompetens. (Förstår inte, kan inte lägga i hop två och två och bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar, otroligt men desvärre sant.)


"Given the psychopath's need for immediate gratification and inability to effectively cope with emotional build-up (or tension), these emotions are hightly motivating and can only be tolerated for a short period of time before being acted upon."
The Psychopath: Theory, Research and Practice. By Hugues Hervé, John C. Yuille, p.38.
(Finns dock de som i årtal förföljer och trakasserar samt leker "katt och mus" med sitt "offer", t.ex. ger och tar. Finns också de som i årtal, ruvar på sin hämnd.)

 

Psykopater är bara ute efter att tillfredställa sina ”egna behov” och det ”kostar” oss alla, på ett eller annat sätt.

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013