Hem

 

 

Stalking – Hjälp, han/hon förföljer mig!

Stalking, d.v.s. förföljd, är när någon medvetet och systematiskt terroriserar någon annan till den milda grad att den som utsätts för detta perversa våld till slut känner fara för sitt liv. För de som olyckligtvis har stött på den här typen av våldsverkare så vet de med sig att han/hon kan vara mycket klängig och svår att bli av med. Detta eftersom våldsverkaren alltid måste ha kontroll över personen sitt hat/kärleksobjekt, sin f.d. affärspartner eller t.ex. kollega/arbetskamrat. Även om man inte har haft något med våldsverkaren att göra så bör man veta att den här typen av individ är besatt av sitt "offer" av en eller annan orsak. Ingen går säker och vem som helst kan drabbas.

Länkar och Forskning finns mot slutet av sidan! Senast inlagda March 28, 2013
Research found towards the end of the page!

* Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.

"FAKTA/ Stalkning i Sverige"
"Många utsätts varje år för hot, trakasserier och förföljelse. Under det senaste året har nästan 200000 personer drabbats av stalkning, en form av systematisk förföljelse. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning och 12 000 personer lever med skyddade personuppgifter."

Klicka Här

Stalked Someone's Watching Klicka Här

Om du inbillar dig att regeringens nya "lag" om förföljese/stalking kommer att skydda dig så är du grundlurad!
Regeringens proposition 2010/11:45 - Förbättrat skydd mot stalkning Här Först när "mobbaren"/våldsverkaren är personlighetstestad och satt bakom galler så kan du känna dig säker. Men, så länge vi uppenbarligen har "mobbare" som styr så lär detta inte hända.


Beatrice Asks förslag, "Förbättrat skydd mot stalkning" är ett hån mot alla som utsätts för den här typen av våld!
Förbättrat skydd mot stalkning (10 september 2010) Här

Stor satsning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (19 juli 2007) Här Var tog de miljonerna vägen?
Bara kvinnor ska skyddas mot stalking? (Mars 2011) Här

"Psychopaths are notorious for stalking their victims for years." Klicka Här

"Män med psykopatiska drag är mer benägna att förfölja än de utan sådana drag. Dödligt våld till följd av en avslutad relation med en psykopat är således överhängade. Lägg därtill att psykopaten inte har någon respekt för lagen, är ursinnig över att ha förlorat kontrollen, status och dominans samt vapen som han möjligtvis kan ha tillgång till vilket i sin tur kan innebära döden för "offret".
Women who love psycopaths s.86
*Att notera, det är inte bara män som förföljer sina "offer", även kvinnor gör det. Det behöver nödvändigtvis inte heller bara handla om en relation, de som "mobbas" på sin arbetsplats blir också förföljda. Man bör även vara uppmärksam på att psykopaten många gånger också anlitar andra (flertalet av dessa är själv psykopater) i syfte att förgöra "offret".

"sadism refers to the intentional infliction of psychological or physical suffering on a conscious victim"
(Kapitel 18. Psychopathy and Sadism, sid 462), Psychopathy and Sadism: Interpreting Psychopathic and Sadistic Behavior in the Crime Scene. Författare; Brent E. Turvey

Psykopaten är i ständigt behov av uppmärksamhet och försöker därför allt som oftast höja sig själv på andras bekostnad genom att bl.a., "smutskasta" de, vars framgång gör psykopaten fylld av avund. För att dra uppmärksamhet åt sig själv så handlar "smutskastningen" många gånger om något ytterst (sexuellt) perverst. Att sprida perversa osanningar är givetvis enkelt när man saknar ett samvete, empati och dessutom är en lögnare av rang. Här

De som drabbas av psykopatens vrede blir alltid "smutskastade" och för det mesta, förföljda i flera år. Varför? Jo, bl.a., därför psykopaten har ett stort makt och kontrollbehov och måste "vinna", kosta vad det kosta vill. Avbryt all kontakt och återuppta den ALDRIG igen. Vidare läsning, "Regeln Ingen Kontakt" Här

Sverige har ett rättsväsende som inte fungrar, andledningen till att så är fallet, kan endast förklaras med att det sitter psykopater på höga maktpositioner, nedan, ett minst sagt tragiskt bevis på detta;
Skrev om rädslan att bli mördad Klicka Här

Allmänna personlighetsdrag hos dem som förföljer andra personer!
Klicka Här
Be Alert To Common Traits of Stalkers - Don't Be The Next Target

"Ms. Brown goes through the entire relational cycle, and then gives indication of the stages of leaving and, as a warning, the danger to watch for: he doesn’t let anyone go. She will need help." Klicka Här

Psykopater är sjukligt misstänksamma och besatta av att ha makt 0ch kontroll över andra, dessa är bara några drag som gör dem ytterst farliga för andra.

En person behöver dock inte ha haft en intim relation med en våldsverkare för att råka illa ut. Många gånger kan det handla om en arbetskamrat som på grund av sin sjukliga avund och hat förföljer och terroriserar sitt "offer" långt efter det att personen i fråga har lämnat arbetsplatsen. Våldsverkaren gör detta för att 'visa' att han/hon fortfarande har kontroll/bestämmer över "offret". Om du fallit "offer" så var mycket uppmärksam på att våldsverkaren utnyttjar andra personer som "redskap"/ som en "förlängd arm" speciellt de som tror på lögnerna eller som av egen illvilja vill delta. Våldsverkaren kan t.ex. få dessa personer att agera som informatörer och/eller till att fortsätta trakassera och terrorisera "offret" på en rad olika sätt. Det är därför ytterst viktigt för personer som får ta del av elaka rykten, att ta reda på fakta innan man tror på sådana, hur trovärdiga dessa än tycks vara! De som låter sig utnyttjas eller som deltar av egen illvilja kan därför ses som medhjälpare, i värsta fall, till mord.

Den här typen av våldsverkare är förutom pervers och aggressiv även mycket svår att bli av med. Han/hon kletar sig fast likt tuggumi under din sko och utnyttjar allt och alla allt för att göra ditt liv till ett helvete.

Andra som drabbas av stalking, blir förföljda, är "kändisar" , personer inom nöjesindustrin, media eller t.ex. politiken. I det här fallet så handlar det om personer som för det mesta aldrig har träffat varandra. I dessa fall kan det också handla om en våldsverkare med en mental sjukdom som t.ex. har vanföreställningar. Den gemensamma nämnaren är att våldsverkaren vänder saker och ting till sin fördel, t.ex., han/hon älskar mig oavsett vad han/hon eller andra säger. Oavsett hur situationen har uppstått så svävar "offrets" liv i ständig fara.

Några råd som jag har fått ta del av men som långt ifrån erbjuder någon garanti är följande;

•  Först och främst försök att befinna dig, rent fysiskt, så långt borta från plågoanden som möjligt. Byt adress, telefonnummer, skaffa ett nytt arbete, skaffa en ny e-post adress, byt bank, om du har barn – byt skola och se till att vänner och bekanta inte ger ut någon personlig information gällande dig.

•  Informera polis och myndigheter.

•  Informera nya grannar, har någon setts vid din bostad? Ställer någon frågor om dig? Sprider någon rykten om dig?

•  Var hela tiden mycket uppmärksam – på allt. (Har någon varit i din bostad, saknar du något, får du din post som du skall, ringer någon för att sedan bara lägga på luren, visar sig någon annan vara allt för hjälpsam? osv.) Så fort du får en känsla av att någonting inte står rätt till så var på din vakt. Detta kan tyckas vara en aning överdrivet för personer som inte har drabbats av detta våld men för de som har fallit "offer" så handlar det om deras psykiska och fysiska välbefinnande. Detta beteende gör att andra som inte känner till den här typen av våld kan tro att det är "offret" som är "tokig" vilket, minst sagt, är tragiskt och vilket i sin tur, härstammar från okunskap beträffande den här typen av våld. Detta, till synes "paranoida beteende", kan sitta i långt efter det att brytningen med våldsverkaren har skett. Med tiden avtar det men man bör för den delen inte sluta upp med att vara vaksam eftersom den här typen av våldsverkare är extremt långsint och efterhängsen.

•  Lär dig att försvara dig själv, t.ex. ta en kurs i självförsvar.

•  Även om du inte har hört ifrån eller sett personen så var ändå mycket uppmärksam. Den här typen av våldsverkare är besatt, mycket långsint och saknar "spärrar".

•  Även om du känner för det, så ge inte igen och låt aldrig våldsverkaren se dig bli upprörd, arg eller ledsen. Detta eftersom våldsverkaren vill ha din uppmärksamhet, bra som dålig, ge inte honom/henne det nöjet.

• Förstör dokument med personlig information detta eftersom somliga går så långt att de går igenom dina sopor.

•  Förhandla inte, detta är bara ett sätt att försöka manipulera dig.

•  Lägg på luren om han/hon ringer, besvara inte någon brevväxling. Undvik all kontakt. Detta kan givetvis vara svårt om det t.ex. handlar om en f.d. partner och ni har gemensamma barn men försök ändå att ha minsta möjliga kontakt eller hänvisa till din advokat. Träffa ALDRIG ALDIG ALDRIG våldsverkaren ensam!

•  Lär känna dig själv och var medveten om dina "svaga" punkter. Detta eftersom våldsverkaren kommer att utnyttja dessa vid varje tillfälle som ges.

•  Var uppmärksam på, att våldsverkaren vanligtvis, men inte alltid, invaderar ditt privatliv några gånger innan han/hon slår till.

Slutligen, tyvärr är det nog så illa att du aldrig kan känna dig riktigt säker. Om våldsverkaren vill hitta dig så kommer han/hon att göra det. Om du haft någon typ av relation så som en partner eller en arbetskamrat så vet med dig att personen är fruktansvärt avundsjuk på din nyvunna frihet och ditt 'nya liv', utan dem. Våldsverkaren har nu ingen makt eller kontroll över dig och detta gör honom/henne fullkomligt ursinnig. Den här individen är också mycket hämndlysten och eftersom han/hon inte har något samvete och inte kan känna någon empati så kan vad som helst hända. Var därför beredd på allt, sorgligt nog finns det personer som har mist sitt liv så det bästa rådet är att bryta all kontakt och inte återuppta den - någonsin. Det går inte att resonera/diskutera/förhandla med den här typen av våldsverkare eftersom han/hon lever efter sina egna regler.

De flesta som har uppdagat den här typen av våldsverkare har blivit hotade till livet, försök ha gjorts för att mörda dem eller så har "offret" stressats till döds (t.ex. drabbats av en hjärtinfarkt, en hjärnblödning, tagit sitt eget liv för att slippa sin plågoande) eller handgripligen blivit mördad. Detta är anledningen till att den här typen av våldsverkare MÅSTE testas och bli omhändertagna. Detta är hur som helst inget som kommer att ske så länge vi har likadana våldsverkare sittande på höga maktpositioner. Människor i allmänhet måste förstå detta innan något kan göras åt problematiken.

Dr. Park Dietz en av USA:s främsta rättspsykiatriker och VD för TAG (Threat Assessment Group) ger sina råd till de som har råkat illa ut på sin arbetsplats;
Putting an End to Violence Av; Daintry Duffy (På engelska)
Klicka Här

"Organized stalking is mobbing which has 'leaked' from the workplace into the community."
"Organiserad förföljelse är mobbning som har läckt ut från arbetsplatsen ut i samhället" där nu grannar och andra agerar som psykopatens förlängda arm i syfte att skada/döda den som fallit "offer" Att uppmärksamma, somliga är lättlurade och naiva individer som inte förstår bättre och resten är själv psykopater som NJUTER av att skada/döda. Ja, du läste rätt, NJUTER av att skada/döda vilket beror på att de är "felkopplade" i hjärnan, vilket vi även har "bildbevis" på i dag, hjärnans njutningscenter "lyser upp" då de skadar andra, här följer en studie gjord på barn vilket i sin tur också bevisar att det handlar om en livslång störning, en gång en "mobbare" alltid en "mobbare", Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation (2008)
Här För ovan citat,
Klicka Här
mer info., Här

Gällande stalking/förföljelse så finns det inte någon tidsbegränsning men genomsnittet tycks ligga runt 10 år. (Dessa individer är mycket LÅNGSINTA.)

Den som har genomskådat våldsverkaren lever farligt eftersom våldsverkaren är beredd på att göra allt för att dölja sin "mörka sida".

Inte förän du själv har fallit "offer" kan du riktigt förstå hur det är att vara förföljd. Den psykiska och fysiska förödelsen är obeskrivbar.
Klicka Här

"Playing it Safe on the Web"

"I'm sure most of you know this, but for those new to the subject, here is some practical advice. For people as self-absorbed and seemingly uninterested in you as malignant narcissists are, they are very snoopy. They go through your drawers and papers. They are looking for dirt, and they are trying to find out if you're on to them. Hence, like all abusers, they often spy on and stalk their victims."
Klicka Här

En psykopat spionerar och förföljer sitt "offer" med hjälp av andra vilka på så sätt hjälper "våldsverkaren" att forsätta trakassera och terrorisera sitt "offer". Flertalet av de individer som "medverkar"/hjälper psykopaten, är själv "våldsverkare". Ge därför aldrig ut information om någon annan eftersom detta kan leda till döden för "offret". Skulle något hända så får du ett människoliv på ditt samvete, våldsverkaren saknar ett sådant och bryr sig därför inte och där i ligger skillnaden mellan en normal person och en psykopat.

Gang Stalking - Gäng förföljelse

Det kan hända vem som helst men, de som oftast få utstå den här typen av psykologisk terror är de personer som har fått våldsverkaren att känna sig underlägsen. Det finns många olika "typer" av gäng förföljelse men den vanligaste tycks vara den där våldsverkaren använder andra människor som "redskap" i sitt försök att "knäcka"/tysta sitt "offer". Genom att manipulera sanningen så får våldsverkaren dessa personer att agera som hans/hennes förlängda arm.

I spetsen av dessa "gruppterroriseringar" finner man oftast en individ med en personlighetsstörning så som psykopati. En individ som njuter av att se andra lida och av att kunna lura och manipulera andra människor till att agera som hans/hennes ställföreträdare/förlängda arm. Makt och kontroll över någon annan/andra, är det som driver dem.

På sätt och vis kan den här typen av trakassering liknas vid forna dagars "häxjakt". Individer som låtit sig luras eller deltar av egen illvilja börjar håna, skratta åt, eller på en rad andra sätt terrorisera "offret". Att en hel grupp av människor nu ger sig på "offret" gör det givetvis mycket svårare för honom/henne att "stå pall" för trycket. Syftet med att sätta igång den här typen av "gruppterrorisering" är givetvis att få "offret" att till sist begå självmord, s.k., "mord genom självmord" eller stressa honom/henne till döds. Illasinnad och osann ryktesspridning leder till långvarig stress för den som drabbas vilket i sin tur kan leda till en hjärtinfarkt Här eller t.ex. en hjärnblödning Här vilket kan leda till permanenta skador eller döden.  Långvarig stress försämrar även immunförsvaret hos de som drabbas av detta våld vilket kan leda till att individen t.ex. drabbas av cancer vilket också kan leda till döden. Ta därför reda på fakta innan du tror på eller för den delen sprider illasinnade rykten vidare. Om inte, så kan det handla om medhjälp till mord.

Genom att låta andra göra "smutsjobbet" så kan våldsverkaren själv träda ur bilden för att sedan "spela" oskyldig, "stackars lilla mig, tyck synd om mig"
Se; "Smutskampanjen" Här "Tyck synd om mig leken" Klicka Här eller surfa in på Harassment 101; Här

Privatpersoner kan också utsättas för en "gruppterrorisering" av privata eller statligt ägda företag, institutioner eller verksamheter. På dessa ställen finns också, som Alf Susaeg uttrycker det, onda människor som "skapar ett sjukt samhälle i miniatyr i den miljö de behärskar". Det finns på dessa ställen personer som "trampar" på andra och där de övriga anställda i verksamheten stöttar personen som begått 'felet', fullt medvetna om att personen i fråga har gjort fel. Genom att "stötta" menas de personer som sluter sig till våldsverkaren eller som står vid "sidan om" och 'bara' ser på. Även om en anmälan görs av den drabbade så blir han/hon vanligtvis stående där, helt maktlös utan att någon behöver ta sitt ansvar och när uppmärksamheten har lagt sig så fortsätter man som vanligt. Alltså, "ett sjukt samhälle i miniatyr".

Du kan inte "hantera" en psykopat, sociopat, patologisk narcissist eller någon med en antisocial störning. Om någon försöker att inbilla dig/ge dig råd om hur man kan handskas med en sådan individ så 1) har de aldrig haft med en sådan att göra eller 2) de är ute för att tjäna pengar på din "rädsla"/naivitet. Det enda sättet att "handskas" med en sådan individ är att inte ha någon kontakt alls. Regeln, Ingen Kontakt Här

Ett annat exempel på "gruppterrorisering" men på en större skala är givetvis den som Hitler utsatte judarna för under andra världskriget. Andra ledare som också har terroriserat inkluderar. Lenis, Stalin och Mao, den sistnämnde enligt Chang's och Halliday's forskning får "Hitler och Stalin att verka varma och kramgoa". ( Mao: The Unknown Story, se länkar) Liknande övergrepp har vi skådat i Rwanda där mellan 800,000 - 1,000,000 människor fick sätta livet till, det som Khmer Rouge gjorde sig skyldiga till i Kambodja och de i Sudan/Dafur där 2 miljoner människor tvingades att fly sina hem och närmre 200.000 oskyldiga människor miste sina liv. Många andra nutida ledare som har/har haft makt kan givetvis också nämnas.

Rasism i dess olika former, mot en människas hudfärg, religion, sex, ålder eller t.ex. sexuella läggning är också exempel på när en hel "grupp" kan ses ge sig på en enskild individ. Anledningen till att andra ansluter sig till den här typen av våldsverkare kan vara många men oavsett anledningen så är det ytterst tragiskt att se dessa individer agera som marionetter åt våldsverkaren. Våldsverkaren som är feg träder oftast själv, snabbt ut ur bilden för att slippa ta ansvar för de övergrepp som sedan utspelas. Våldsverkaren ser alltid till attt han/hon kan skylla på/skuldbelägga andra.

Hur kan vi få stopp på detta våld?
"Det första är att inte låta sig luras av den välpolerade fasaden."

Ondskans makt Av; Alf Susaeg - 16 nov. 1999.
Klicka Här

Förföljd och trakasserad på nätet (Cyber Stalking) ? Klicka Här

"Makt, kontroll, dominera och tvinga till lydnad."

Cyberbullying on the Internet Klicka Här

När en anmälan görs så bör polisen omedelbart göra en grundlig riskbedömning.
Tragiskt nog så fungerar inte det s.k., svenska "rättsväsendet" vilket uppenbarligen beror på att vi har psykopater som har "mobbat" sin väg upp till höga positioner inom samhället. När väl sittande på sin maktposition så hjälper de varandra. Först när allmänheten fått upp ögonen för hur "genomruttet" allt är så kan vi göra en gemensam satsning för att "städa upp" efter dessa våldsverlare.

Obesvarad kärlek

Något stämmer givetvis inte när en person förföljer en annan. Personen, man som kvinna, behöver inte nödvändigtvis vara psykopat utan kan även ha någon annan störning/mental sjukdom så som t.ex., schizofreni där vanföreställningar är vanliga (se bl.a., Här), ha Asperger syndrom (Här , Här och Här) eller t.ex., Tvångssyndrom, Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Här Oavsett, en individ som blir 'besatt' av sitt ”kärleks objekt” och ”drivs” av sina tvångstankar/vanföreställningar, är också en farlig person. När det handlar om obesvarad kärlek så är det inte bara plågsamt för den som inte får sin kärlek besvarad utan även för den som måste avvisa. I en sådan här situation så står inte bara ”offrets” liv på spel utan även våldsverkarens. Det är inte ovanligt att våldsverkaren gör sig själv illa eller får tankar på självmord. När det handlar om obesvarad kärlek så kan personen i fråga t.o.m. dö av ett brustit hjärta enligt den brittiske psykologen Alex Gardner. Unrequited love can be a 'killer' (6/2 -05) Klicka Här

För den som blir förföljd, ”offret” så känner han/hon oftast en olust över situationen och detta på grund av det överhängande hotet om våld. När det handlar om obesvarad kärlek så drabbas den som fallit ”offer” många gånger också av skuldkänslor eftersom han/hon nu tvingas till att göra någon annan illa, något som han/hon inte vill. En allmänt accepterad uppfattning är också att den som avvisar måste vara mycket kall och okänslig eftersom han/hon inte besvarar denna ”uppenbara” kärleksförklaring från sin beundrare/beundrarinna. Så är oftast inte fallet utan personen som får den här typen av uppmärksamhet lider minst lika mycket som sin ”beundrare”. And you think you've got it bad Av; P.T. Staff, Psychology Today , Sept - Okt. , 1993. Klicka Här

En våldsverkare med psykopati, man som kvinna, återspeglar sitt "offers" värderingar och intressen för att på så sätt och relativt lätt, få sin tilltänkta på fall. Var därför mycket uppmärksam på någon som ger dig allt för mycket uppmärksamhet och som tycks likna dig allt för mycket, någon som förefaller vara din "själsfrände" (det uppstår ett "kraftfält"/dragningskraft er emellan).

Tyvärr finns det många personer, män som kvinnor som kan råka rejält illa ut om de ger efter för den här typen av ”kärleksförklaring”. Den här sortens uppmärksamhet kan givetvis få en person att känna sig mycket åtråvärd och ge självförtroendet en ”kick” men slutar oftast mycket illa. Därför bör en person vara mycket uppmärksam på när någon annan visar en ett allt för stort intresse. Psykopater, narcissister och de som lider av en anti-social personlighetsstörning ”snärjer” gärna sina ”offer” genom att återspegla sitt ”kärleksobjekts” värderingar och intressen. Den här våldsverkaren är känd för att "jaga" och ger inte upp i första taget.

Våldsverkaren höjer sitt ”objekt” till "skyarna" för att sedan efter det att ”offret fastnat på kroken”, förr eller senare, brutalt ”krossa” honom/henne.

Känner du en allt för stark "dragningskraft" så har du med stor sannolikhet med en psykopat att göra. Använd ditt sunda förnuft för att motstå denna "magnetism".

På arbetsplatsen så agerar våldsverkaren på ett liknande sätt för att komma närmare sitt "offer". Våldsverkaren gör detta för att kunna ta reda på hur han/hon skall kunna få kollegan på fall. Sorgligt nog förstör dessa individer alltid stämningen på jobbet med sina intriger, smutskampanjer och andra otrevligheter. Var därför uppmärksam på dina "svaga" sidor, t.ex., är du snäll, så kommer våldsverkan att göra allt för att du skall framstå som elak osv. Våldsverkaren är också känd för att höja sin kollega till "skyarna" för att sedan på ett eller annat brutalt sätt "krossa" sitt "offer" och tar då hjälp av de som han/hon har lyckats lura eller som av egen illvilja vill delta.

Den här typen av våldsverkare får en "kick" av att kunna lura andra!

En psykopat kan inte tycka om/älska någon annan än sig själv. Känslorna finns helt enkelt inte där vilket kan vara mycket svårt att förstå för någon med verkliga känslor. En relation med en psykopat handlar alltid, från psykopatens sida, om att utnyttja och skaffa sig makt och kontroll över någon annan/andra. En person som "faller offer", oavsett relationen, förvandlas relativt snabbt, av psykopaten, till s.k., "narcissistisk näring" så att han/hon, på så sätt kan skydda/bevara sin grandiosa självbild.

I en 'kärleksrelation' är otrohet ett vanligt inslag. Den här våldsverkaren är också känd för att "kasta" bort sin "älskling" på ett oerhört brutalt sätt om något ”bättre” skulle visa sig, som han/hon fått att fastna på "kroken". För de som fallit ”offer” så tar det oftast en mycket lång tid att ”komma igen”, man som kvinna. Om "offret" är den som väljer att lämna situationen så bör personen i fråga göra så utan förvarning och se till att ha ett skyddsnät samt, aldrig träffa våldsverkaren ensam.

På arbetsplatsen gäller sak samma, en psykopat som är chef och eller en kollega som är det, utnyttjar andra på alla sätt och vis för att främja sig själv. Ett bra råd är därför att inte ge ut allt för mycket personlig information till någon som du inte känner eftersom den snabbt, av en psykopat, kan vändas till hans/hennes fördel. Se bl.a., Smutskampanjen vilken i sin tur oftast leder till 'stalking'. Lär dig även om Projisering för att på så sätt bättre förstå.

Innan du "köper" något oavsett om det handlar om en relation av något slag, personlig/arbetsrelaterad, produkt eller tjänst så ta reda på fakta! Den här typen av våldsverkare är bara ute för att manipulera och lura andra/ "sko sig själv" på ett eller annat sätt på andras bekostnad. Se också till att informera dina barn (om du har sådana) om den här typen av våldsverkare och försök att ha "koll" på deras aktiviteter på nätet. Detta är givetvis inte så lätt men diskutera gärna med dem om att man inte alltid kan lita på andra och att det därför är bäst att vara försiktig, speciellt på nätet. Skräm inte upp ditt barn för då kan det leda till att han/hon inte tar dig på allvar men gör honom/henne medveten om faran.

På nedan länk finns en rad olika länkar till organisationer som arbetar med att skydda barn mot otrevliga individer som härjar på nätet.
Internet Safety For Children
Klicka Här

”Säker på nätet? En handbok för föräldrar och andra vuxna”
(På Svenska)
Klicka Här

Individer som faller inom "gruppen" antisocial personlighetsstörning så som psykopater är mycket farliga. Du skall ALDRIG underskatta deras manipulativa förmåga. De är extremt farliga eftersom de saknar "spärrar" och därför skall du ALDRIG, under några förhållanden försöka resonera, förhandla eller ensam stämma träff med en sådan individ. Håll dig till regeln - INGEN KONTAKT!
Var även mycket uppmärksam på att dessa individer är extremt fega och använder därför andra som "verktyg" för att själv inte åka fast.
De har en tallang för att framstå som ytterst trovärdiga och kan därför lätt övertala andra att göra deras "smutsjobb". Lär dig därför att ifrågasätta och ta reda på fakta och gör inget oetiskt eller olagligt annars kan du själv råka mycket illa ut.

Det kan vara mycket svårt att förstå att det finns individer som saknar ett samvete, inte har några skam eller skuldkänslor och total avsaknad av empati. Dessa individer är inte som oss andra och desto snabbare du har förstått detta, desto snabbare kan du läka/hjälpa någon som har råkat illa ut.

"Stalkers are like naughty third graders. They don't care what kind of attention they get, as long as it's attention."
Klicka Här

"Stalkers who are also psychopaths, Meloy says, experience only low levels of empathy or an absence of it altogether.  Their relationships tend to be sadistic, based in power over others." 
Klicka Här

Förföljd

Uppenbarligen ännu ett tragiskt exempel, vilket än en gång bevisar, att det så kallade svenska "rättsväsendet" inte fungerar som det borde göra, Man anhölls för mordet i morse (7 maj, 2012) Här där det bl.a., går att läsa, "Polisen befann sig sent i natt på en adress där en tidigare manlig bekant till kvinnan bor. Mannen är åtalad misstänkt för olaga förföljelse av kvinnan." Mer om Förföljd/Stalking Här

Vare sig man blir förföljd (trakasserad och terroriserad) av en tidigare "arbetskamrat" eller t.ex., partner så står det s.k., "rättsväsendet" på förövarens sida.  Anledningen till detta är p.g.a. att vi uppenbarligen styrs av "förföljare", FRA, ett utmärkt exempel liksom den s.k., "T.V. licensen" vilken man, i sann psykopatisk anda skall tvingas till att betala vare sig man tittar på det undermåliga utbudet eller inte (nyhetsuppläsare som ljuger till tarvligheter och snusk, så som Här ) Makt och kontroll över andra (kärndrag hos psykopaten) vilka tillika bl.a., även saknar moral, ligger till grund för allehanda övergrepp vilket i sin tur tyder på att vi styrs av psykopater, kriminella sådana eftersom de anser sig berättigade till att kränka/begå övergrepp andra, några av de senaste exemplen i fråga om att spionera/avlyssna/förfölja andra, Riksdagen snabbehandlar beslut om datalagring (Feb. 23, 2012) Här Mer om övervakning Här

De s.k. ”politikerna” har ingen rätt att lagra uppgifter om dig, tala om "mobbare".   Det går vidare att läsa i ovan artikel,  "Uppgifterna ska användas i samband med brottsutredning."  Tala om att manipulera och duper, typiskt psykopatiskt beteende så som att projisera sina egna handlingar/sitt eget beteende på andra, mer om Projisering Här  Med tanke på allt, minst sagt, ”skumrask” som våra "förtroendevalda" håller på med bakom ryggen på oss alla, så är det givetvis dessa "individer" som behövs avlyssnas och lagras uppgifter om.  

Så kallade "mobbare" klättrar upp "karriärstegen" genom att "mobba" sig fram dvs., bl.a., manipulerar, duperar, förtalar, till att döda andra (allt från att stressa ihjäl - hjärnblödning, hjärtinfarkt mm. till s.k. "mord genom självmord, ”mobbaren” driver "offret" till att ta livet av sig själv, till regelrätt mord). "Mobbare" är gravt personlighetsstörda individer, se bl.a., nedan inlägg "Där satt den" (Jan 12, 2012)  Att man finner dessa gravt störda individer sittande på höga maktpositioner inom samhället är därför mer regel än undantag vilket i sin tur förklarar ett ytterst korrupt rättsväsende, ”mobbarna” ser till att skydda sig själv.  Så enkelt är det. När allmänheten väl får upp ögonen för dessa ”mobbare” och gemensamt kräver deras avgång och att de ställs till ansvar för sina handlingar, så kan vi gemensamt börja bygga upp ett samhälle som skyddar oss alla från övergrepp och våld

Tillägg till ovan inlägg, 8:e maj, 2012:

Anhållen hade hotat tidigare (7 maj, 2012) Här
Kvinna sköts till döds - henne ex erkänner (7 maj, 2012) Här
vilka har stora likheter med nedan fall, som bör nämnas, hittades tack vare en stor insats av frivilliga;
Rättsläkaren: Marina blev skjuten i huvudet Här

Anledningen till att den här typen av våldsbrott kan begås beror på att vi uppenbarligen haft och fortfarande har, "mobbare", dvs. gravt personlighetsstörda individer som styr, vilka i sin tur uppenbarligen saknar ett samvete samt bl.a., kompetens.

(May 7, 2012)

Forskning/Research - se nedan inlagda länkar, plz scroll down

Länkar på Svenska

Klicka Här Stalking - ett smygande problem. Av; Susanne Eriksson, Apropå /1/2005.

Klicka Här "Varje steg jag tog bevakades" Svenska dagbladet, Publicerat 17 januari 2007.

Klicka Här Polis och domstol kan inte skydda Henrik Av; Desirée Wahren, Svenska Dagbladet, Publicerat 10 januari 2007.

Klicka Här Så håller du förföljaren på avstånd Av; Jerker Jansson, IDG.se, 2007-03-20.

KLicka Här Lag mot stalking snabbutreds Av; Håkan Wasén, Corren.se, 17 nov 2006. (Vad hände med denna "snabbutredning" - ingen som vet???Sommaren 2008 ännu inget nytt!)

Klicka Här Han har fått 300 hatmejl Av; Håkan Wasén, Corren .se 15 nov 2006. – Förföljelse är ett problem som myndigheterna borde ta på mer allvar. En psykiatriker som själv drabbats talar ut.

Klicka Här Brå: 130 000 utsätts för förföljelse Av; Stockholm (TT). 28 feb 2006.

Klicka Här ”Vi förföljs av stalkers” Av; Suzanne Kordon, Aftonbladet, Publicerad: 2005-03-28.

Klicka Här Östran - Lokaltidningen Artiklar som behandlar ämnet stalking/förföljd, Engagerande om kvinnor och barn i våldsmiljöer och Polisen blir effektivare på att hjälpa förföljda.

Klicka Här Stalkarens särdrag uppstår tidigt Av; Agnetha Largercrantz, Svenska Dagbladet, oktober, 2004. Artikeln ovan går även att finna på nedan adresser; Klicka Här Eller som HTML; Klicka Här

Klicka Här Förföljelsebrott synliggörs med analysmetod Av; Anita Östberg

Klicka Här Förföljd

Klicka Här Unga mobbas på internet Av; Thomas Lerner, Dagens Nyheter, 25/2, 2005.

Klicka Här Fyra typer av stalkare Av; Kerstin Magnusson, Tidningen Svensk Polis.

Klicka Här Stalking i Sverige. Omfattning och åtgärder. Publikationen går att ladda ner som PDF, kostnadsfritt.

Klicka Här Hoppas på ny lag Av; Ia Wadendal, Dagens Nyheter,18 november, 2007.

KLicka Här Ständigt på helspänn Av; Dagens Nyheter, 18 november, 2007. "Omkring 200.000 människor drabbas varje år av förföljelse och trakasserier – stalkning."

Klicka Här En tredjedel av stalkningsfallen polisanmäls. Dagens Nyheter, 18 november, 2007.

Klicka Här Sätten att förfölja är många. Dagens Nyheter, 18 november, 2007.

Klicka Här Att göra en iPhone till spion Av; Pär Ström

Klicka Här SMS-tjänst lurar rädda nattflanörer. Av; Pär Ström

Länkar på Engelska / Links in English

Klicka Här Stalking Behaviors, Definitions, Resources, and Links.

Klicka Här Stalking Behaviour - including Internet stalking, cyberstalking, intimate partner stalker, vengeful stalker, delusional stalker, erotomania and the erotomaniac, harasser stalker, cyberstalker, cyber, love rat, troll.

Klicka Här Råd och tips för den som är förföljd.

Klicka Här Stalking - "The purpose of this site is to help educate the general public, to be of assistance to all potential victims of stalking, and to assist those victims who are currently being harassed and stalked".  (På Engelska) Råd och tips åt den som blir förföljd.

Klicka Här Stalker Types Av; Katherine Ramsland, Ph.D. En artikel indelad i 8 kapitel som ger en inblick i; vem som förföljer andra och varför samt sätt att skydda sig. Om förföljaren är psykopat så handlar det om makt över andra. Dessa individer är för det mesta också sadister - Håll dig till regeln, INGEN KONTAKT!!!

Klicka Här Fact Sheet on Stalking Av; Mindy Mechanic, Ph.D.

Klicka Här Stalkers

Klicka Här Inside the Mind of a Stalker - From Imagined Love to Spurned Lovers, Why Stalkers Often Cannot Accept Reality Av; Bryan Robinson, abc NEWS, Sept. 8, 2004.

Klicka Här How I stalked my girlfriend By; Ben Goldacre, The Guardian, Wednesday February 1 2006. Om hur lätt det kan vara för någon att förfölja - vad du bör vara uppmärksam på!.

Klicka Här Network for Surviving Stalking Author: Dr Lorraine Sheridan, Chartered Forensic Psychologist and Senior Lecturer in Forensic Psychology, University of Leiceste.

Klicka Här The Internet provides the perfect forum for cyberbullies, individuals whose aim is to gain gratification from the distress caused by provoking and tormenting others. The anonymity, ease of provocation, and almost infinite source of targets means the Internet is full of predators from pedophiles targeting children to serial bullies targeting ... anybody.

Klicka Här The serial bully "How to spot signs and symptoms of serial bullies, sociopaths and psychopaths including the sociopathic behaviour of the industrial psychopath and the corporate psychopath"

Klicka Här Stalking Många bra och användbara länkar och en PDF handbok (går att ladda ner) för dem som fallit "offer" för detta våld, Handbook for Victims, AV; Emily Spence-Diehl.

Klicka Här Stalking the stalker: a profile of offenders Av; Robert A. Wood och Nona L. Wood FBI Law Enforcement Bulletin, Dec, 2002.

Klicka Här
Den här sidan mobiliserar lärare, föräldrar, elever och andra att arbeta mot nätmobbning i alla dess former. Det handlar inte bara om elaka e-post meddelanden utan även om kränkande bilder som läggs ut på nätet mm. Olyckligtvis, många hjärtskärande berättelser.

Klicka Här An American Obsession ... the Psychopath Sida av; by Ken Windish.

Klicka Här Stalking and Other Forms of Intrusive Contact

Klicka Här Coping with stalking and stalkers

Klicka Här Internet Stalking

Klicka Här HOLLY'S FIGHT TO STOP VIOLENCE - Bring about awareness about the violence in our society! "The site will provide links, resources and information about "The Fight To Stop The Violence". (På Engelska)

Klicka Här Ongoing Study in Psychopathy Death Threat? By; Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk.

Klicka Här Cyber 911 Emergency På denna sajt kan du få många av dina frågor besvarade så som t.ex., vad är, mobbning på nätet? Cyberstalking - Nät förföljelse, Frågor och svar samt mycket annan information om trakasserier på nätet.

Klicka Här Testimonies: Cyber-stalking horror stories, Helium.

Klicka Här Stalk Your Stalker. " No, I don’t mean literally go out and follow them around. Nor do I mean gather all their personal information you can get your hands on. What I do mean is learn as much as you can about them. You need to become your own expert on how they think."

Klicka Här Personality of a Stalker New Research on Perception of PDs and Stalking Av; Tami Port, 29 september, 2007. De som förföljer andra har vanligtvis en störning inom kluster B, t.ex. har någon typ av antisocial personlighetsstörning.

Klicka Här Stalkers and the Borderline Personality.

Klicka Här Mao: The Unknown Story, Reviewer Peter Temple, July 2, 2005.

Klicka Här How to spot a homicidal stalker, then prevent his attack Av; Magnus Linklater, The Times, May 16, 2007.

Klicka Här It Takes A Star Av; Katherine Ramsland, Crime Library - Criminal Minds and Methods

Klicka Här Wynn Consulting "Stalking is a lethal crime." Mark Wynn är expert inom området stalking/förföljelser och har många års erfarenhet som polis och som utbildare av poliser. På hans sida kan man, förutom att få råd, även gratis ladda ner videon "Stalking: Real Fear, Real Crime", en sann historia om Peggy Klinke som blev förföljd och tragiskt nog också mördad av en f.d. pojkvän.*

Klicka Här Stalking "Each year, countless women (and men) all over the world are hunted and harassed by others. . ." Kvinnor och män drabbas av detta våld, ingen går säker.

Klicka Här "This web site is the beginning of a communal coming together to help those who are in dire need. If you are a victim, welcome. You have arrived at your Sanctuary.... " Råd och tips för de som är förföljda.

Klicka Här Cyber Stalking: Psychopaths on the Web By; Stephen DeVoy. "The Internet is populated with people and when people assemble, physically or virtually, psychopaths prey."

Klicka Här Obsessive Personality of a Stalker. Av; Tami Port, Suite 101, Sep 29, 2007.

Klicka Här Being Stalked? Take Action

Klicka Här Somebody's watching you. By; Kristi Ohlson, salon.com (Oct. 6, 2003) En äldre artikel men fortfarande mycket aktuell.

Klicka Här STALKING THROUGH THE COURTS By Janet Normalvanbreucher.

Klicka Här Cyberstalkers Information i fråga om nätmobbning, terroriserad på nätet.

Klicka Här 5 ways to tell if your Ex is stalking you. By Kika Rose.

Klicka Här My Story of Being Stalked By; Susan

Klicka Här What To Do If You Are Stalked

Klicka Här Hacker jailed for stalking singer. BBC NEWS, Feb. 21, 2008.

Klicka Här Stalking A Crime Called Criminal Harassment (2008-03-28) Department of Justice, Canada.

Klicka Här Protective Order Violations - Always watching you. . . By; Barbarany (Oct. 20, 2008)

Klicka Här STALKERS: THE PSYCHOLOGICAL TERRORIST By; Katherine Ramsland.

Klicka Här Someone YOU KNOW is asking that RIGHT NOW!

Klica Här PERP ALERT -- INVERVESS FLORIDA (VIDEO)

Klicka Här Angela Buer: The Sociopath's Harassment continues...

Forskning / Research (Senast inlagda studier, Nov.. 18, 2012)

Klicka Här Stalking: Patterns, motives, and intervention strategies. By; Laurence Miller. Aggression and Violent Behavior, Volume 17, Issue 6, Pages 495-506. (November–December 2012)

Klicka Här A clinical study of those who utter threats to kill. By; Lisa J. Warren, Paul E. Mullen and James R.P. Ogloff. Behavioral Sciences & the Law, Special Issue: International Perspectives on Stalking, Volume 29, Issue 2, pages 141–154, March/April 2011.

Klicka Här Advances in stalking risk assessment. By; Troy E. McEwan, Michele Pathé and James R.P. Ogloff.
Behavioral Sciences & the Law, Special Issue: International Perspectives on Stalking, Volume 29, Issue 2, pages 180–201, March/April 2011.

Klicka Här Same-gender stalking in Sweden and Australia. By; Susanne Strand and Troy E. McEwan. Behavioral Sciences & the Law, Special Issue: International Perspectives on Stalking, Volume 29, Issue 2, pages 202–219, March/April 2011.

Klicka Här The female stalker. By; J. Reid Meloy, Kris Mohandie and Mila Green. Behavioral Sciences & the Law, Special Issue: International Perspectives on Stalking, Volume 29, Issue 2, pages 240–254, March/April 2011.

Klicka Här Predictors of recidivism by stalkers: A nine-year follow-up of police contacts. By; Angela W. Eke, N. Zoe Hilton, J. Reid Meloy, Kris Mohandie and Jennette Williams. Behavioral Sciences & the Law, Volume 29, Issue 2, March/April 2011, Pages: 271–283.

Klicka Här The development and validation of the guidelines for stalking assessment and management. By; P. Randall Kropp Ph.D., Stephen D. Hart Ph.D., David R. Lyon Ll.B., Ph.D. and Jennifer E. Storey M.A. Behavioral Sciences & the Law, Special Issue: International Perspectives on Stalking, Volume 29, Issue 2, pages 302–316, March/April 2011.

Klicka Här Perceptions of Harm: Verbal Versus Physical Abuse in Stalking Scenarios. By; Lorraine Sheridan and Adrian J. Scott. Criminal Justice and Behavior, 2010 37: 400-416. (April)

Klicka Här The prevalence of stalking among finnish university students. By; Björklund K, Häkkänen-Nyholm H, Sheridan L, Roberts K. J Interpers Violence. 2010 Apr;25(4):684-98. Epub 2010 Jan 11.

Klicka Här The Spectrum of Rape, Stalking and Offenders (December 25, 2009)

Klicka Här Who stalks? A description of patients at a high security hospital with a history of stalking behaviour. By; Seán Whyte, Edward Petch, Catherine Penny and David Reiss. Criminal Behaviour and Mental Health, Volume 18, Issue 1 , Pages 27 - 38, Online: 30 Jan 2008.

Klicka Här Psychopathy in a Mixed Gender Sample of Adult Stalkers. By; James A Reavis, Elizabeth K Allen, J Reid Meloy. J Forensic Sci. 2008 Jul 26.

Klicka Här Predicting the Occurrence of Stalking in Relationships Characterized by Domestic Violence. By; Heather C Melton. J Interpers Violence. 2007 Jan ;22 (1):3-25.

Klicka Här Stalking: the state of the science. By; J Reid Meloy. Crim Behav Ment Health. 2007 Jan 19;17 (1):1-7.

Klicka Här Women who are stalked: questioning the fear standard. By; Noella A Dietz, Patricia Yancey Martin. Violence Against Women. 2007 Jul ;13 (7):750-76.

Klicka Här Stalking in work environment. By; N Magnavita, G Magnavita. G Ital Med Lav Ergon. ;29 (3 Suppl):665-7. (2007 Jul-Sep) Alt. Här

Klicka Här Intimate partner violence, technology, and stalking. By; Cynthia Southworth, Jerry Finn, Shawndell Dawson, Cynthia Fraser, Sarah Tucker. Violence Against Women. 2007 Aug ;13 (8):842-56.

Klicka Här Biological systems and the development of self-regulation: integrating behavior, genetics, and psychophysiology. By; Martha Ann Bell, Kirby Deater-Deckard. J Dev Behav Pediatr. 2007 Oct ;28 (5):409-20.

Klicka Här Unmet needs for care and financial consequences of stalking. By; H Dressing, P Gass. Versicherungsmedizin. 2007 Dec 1;59 (4):163-5.

Klicka Här The Role of Cognitive Coping in Female Victims of Stalking Av; Vivian Kraaij, Ella Arensman, Nadia Garnefski och Ismay Kremers. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 22, No. 12, 1603-1612 (2007)

Klicka Här The RECON Typology of Stalking: Reliability and Validity Based Upon a Large Sample of North American Stalkers. By; Kris Mohandie, J Reid Meloy, Mila Green McGowan, Jenn Williams. J Forensic Sci. 2006 Jan ;51 (1):147-55.

Klicka Här Characterizing aggressive behavior in a forensic population. By; Tim R Kockler, Matthew S Stanford, Chad E Nelson, J Reid Meloy, Keith Sanford. Am J Orthopsychiatry. 2006 Jan ;76 (1):80-5.

Klicka Här Characterizing aggressive behavior in a forensic population. By; Tim R Kockler, Matthew S Stanford, Chad E Nelson, J Reid Meloy, Keith Sanford. Am J Orthopsychiatry. 2006 Jan ;76 (1):80-5.

Klicka Här Psychopathy Factors and Risk for Aggressive Behavior: A Test of the "Threatened Egotism" Hypothesis. By; Ellison Cale, Scott Lilienfeld. Law Hum Behav. 2006 May 3.

Klicka Här Empirical basis and forensic application of affective and predatory violence. By; J Reid Meloy. Aust N Z J Psychiatry. 2006 Jun ;40 (6):539-47.

Klicka Här Empirical basis and forensic application of affective and predatory violecen. By; J Reid Meloy. Aust N Z J Psychiatry. 2006 Jun ;40 (6):539-47.

Klicka Här Assessing and managing the risks in the stalking situation. By; Paul E Mullen, Rachel Mackenzie, James R P Ogloff, Michele Pathé, Troy McEwan, Rosemary Purcell. J Am Acad Psychiatry Law. 2006 ;34 (4):439-50.

Klicka Här Identifying risk factors in stalking: A review of current research. By; Troy McEwan, Paul E Mullen, Rosemary Purcell. Int J Law Psychiatry. 2006 Dec 6.

Klicka Här Some thoughts on the neurobiology of stalking. By; J Reid Meloy, Helen Fisher. Forensic Sci. 2005 Nov ;50 (6):1472-80.

Klicka Här Female stalkers and Their Victims Studie av; J. Reid Meloy, PhD och Cynthia Boyd, PhD. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, Vol. 31, Number 2, 2003. Studie från 2003 i vilken man studerade 83 kvinnliga förföljare från USA, Kanada och Australien och fann att den kvinnliga förföljaren inte skilde sig märkbart från de manliga förutom att kvinnor var mer benägna att förfölja personer av samma kön.

Klicka Här A Study of Women Who Stalk. Av; Rosemary Purcell, B.A., M.Psych., Michele Pathé, M.B.B.S., F.R.A.N.Z.C.P., and Paul E. Mullen, M.B.B.S., D.Sc., F.R.C.Psych. American Journal of Psychiatry, 158:2056-2060, December 2001 "While the contexts for stalking may differ by gender, the intrusiveness of the behaviors and potential for harm does not."

Klicka Här Don’t Underestimate Dangerousness Of Female Stalkers, Study Urges. Psychiatric News, February 1, 2002, Volume 37 Number 3. Artikel skriven av; Joan Arehart-Treichel. "Although men are more notorious for stalking than are women, women stalkers can be just as dangerous."

Klicka Här Same-gender stalking. Av; MT Pathé, PE Mullen, R.Purcell, The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 2000;28(2):191-7.

Klicka Här Stalking — a contemporary challenge for forensic and clinical psychiatry. By; J. H. KAMPHUIS, PhD and P.M.G. EMMELKAMP, PhD. The British Journal of Psychiatry (2000) 176: 206-209.

Klicka Här Tidigare studier samt böcker inom området.

Böcker inom ämnesområdet

Alltid vid din sida, Borderline : en sann berättelse om gränslös vänskap samt Förföljd Se, Böcker

The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, Unrequited Love: On Stalking and Being Stalked a Tale of Destructive Passion ochWeb Stalkers Protect yourself from Internet Criminals & Psychopaths. Se; Books in English

Klicka Här Stalking: psychiatric perspectives and practical approaches. Edited by Debra A. Pinals. Criminal Behaviour and Mental Health, Volume 19 Issue 1, Pages 75 - 76. (Feb. 2009) Book review/bok rescension

Ta väl hand om dig själv och försätt dig inte i stuationer där du kan råka illa ut.

Förföljd, avlyssnad eller både och?

Januari månad är som tidigare National Stalking Awareness Month, en månad då man uppmärksammar stalking/förföljning i USA Klicka Här. De som ligger mest illa till är givetvis de som har/har haft en relation med en psykopat. Förutom att dessa individer är sjukligt misstänksamma och svartsjuka så trappas dessa drag upp än mer då partnern vill lämna/har lämnat förhållandet.  Det gäller både kvinnor och män.  Nedan information - video, är på engelska men väl värt att ta del av eftersom din mobil kan användas i syfte att spåra dig och lyssna in på dina konversationer.  Men, du behöver inte ha/ha haft en störd partner eller t.ex. arbetskamrat/chef i hälarna för att drabbas, de nya "spionlagarna" går ut över alla i samhället däribland även läkare, advokater , journalister och många andra även, Säkerhetspolisen. "Lista över de som röstade för FRA-lagen 2008" Här Något du bör vara mycket uppmärksam på nästa gång du röstar.
Cell Phones Can And Are Being Used As Bugs Klicka Här
Someone YOU KNOW is asking that RIGHT NOW! Click Here * inlagd Jan. 10 -09 * * *
PERP ALERT -- INVERVESS FLORIDA (VIDEO) Click Here * inlagd Jan. 10 -09 * * *

"FAKTA/ Stalkning i Sverige" Klicka Här
Utredare föreslår att förföljelse blir olaglig 2008-10-07 Klicka Här
Med tanke på att regeringen och riksdagen körde igenom FRA-lagen och därmed spionerar och förföljer alla svenska medborgare så kan detta bara ses som ett stort hån mot oss alla inklusive utredaren ovan.

Den 1:e oktober införde förföljarna/övervakarna själva (dvs., de som röstade igenom FRA) en "lag" mot förföljese/stalking. Ny lag om stalkning från i dag (1 oktober 2011) Här ; Regeringens proposition 2010/11:45 - Förbättrat skydd mot stalkning Här (Kan vi låsa in dessa "lagstiftande övervakare nu???) Skrattretande om det nu inte hade varit för alla de som är utsatta för den här typen av våld, i årtal! Personer som blir "mobbade" på sin arbetsplats får, då de efter flera år förhoppningsvis har läkt i fråga om de psykiatriska skadorna (se PTSD Här), svårigheter med att hitta en ny arbetsplats pga. falska anklagelser, avsaknad av intyg från tidigare arbetsgivare mm. (Förutom psykiskt våld så handlar det även om ett ekonomiskt sådant) Personer som tror på lögnerna anser sig också berättigade till att terrorisera offret på en rad olika sätt (våldsverkaren använder andra som en "förlängd arm" i syfte att tillföra än mer skada och för att på så sätt själv slippa ta ansvar - kunna skylla på andra/"det var inte jag"- psykopatiskt drag) Vad gäller våld i nära relation så gäller samma som ovan och elektronisk övervakning inviger bara en falsk trygghet eftersom en sådan inte förbygger våld när det handlar om individer som saknar ett samvete. (Se bl.a. Här och Här) Läs även, Bara kvinnor ska skyddas mot stalking? Här Var även uppmärksam på, Avslöjar du brott som begås av tjänstemän så blir du gripen och åtalad! Här Men låt dig inte skrämmas, att uppmärksamma dessa övergrepp är ett "MÅSTE", det är också ett sätt att få bukt med/sätta stopp för övergreppen.

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013