Hem

 

 

Bloggar, Hemsidor och Forum av vuxna barn till narcissister/psykopater

Blogg

Narcissus Barn

 

Forum - Svenska

Forum för vuxna barn till narcissistiska föräldrar

 

Blogg - Engelska

Narcissists Suck

PAS

"PAAO - Raising Awareness of Parental Alienation and Hostile Aggressive Parenting"

 

Förälder/vårdnadshavare med en antisocial personlighetsstörning

(Abuse of Children - When a parent has some type of antisocial personality disorder - links in English, scroll down)

Sidan uppdaterad Feb. 19, 2013

Denna sida tillägnad dem som har växt upp med en förälder/vårdnadstagare med någon typ av antisocial personlighetsstörning, t.ex. en psykopat. Denna sida kan också vara av hjälp till de som har barn i hop med en individ med en antisocial störning men även för de vars vuxna barn hamnat i greppet på en psykopat.

"Antisocial behavior is a socially maladaptive and harmful trait to possess. This can be especially injurious for a child who is raised by a parent with this personality structure. The pathology of antisocial behavior implies traits such as deceitfulness, irresponsibility, unreliability, and an incapability to feel guilt, remorse, or even love. This is damaging to a child's emotional, cognitive, and social development."
Implications of Antisocial Parents. (2011) Klicka Här

Psychopathic Personality and Negative Parent-to-Child Affect: A Longitudinal Cross-lag Twin Study. By; C. Tuvblad, S.Bezdjian, A. Raine, L. A. Baker.Journal of Criminal Justice, online 26 July 2013. Klicka Här

Yrsa Häggström har nyligen publicerat en bok om hennes uppväxt vilken kantades av psykisk och fysisk misshandel, Man måste ha nio liv! Mer info., klicka Här

Why Some Borderline, Narcissistic and Histrionic Mothers Sabotage their Children (Oct. 2, 2012) Här

"Vi måste utbilda domare och jurister samt reformera vårt rättssystem. Kvinnor är rädda för att avsluta sin relation när de upptäcker att mannen är psykopat eftersom de är rädda för att mannen skall skada deras barn när pappan har ensam vårdnad. Psykopaten skadar också sina barn genom att skrika åt dem, genom att barnet härmar pappans aggressiva och fientliga beteende samt hans inkonsekventa sätt att diciplinera dem."
"Alla studier pekar på att psykopatens biologiska barn far bättre av att inte ha någon kontakt med sin pappa" Women who love psychopaths s.95 (* Att notera - Detsamma gäller också kvinnliga psykopater vilka är lika farliga som männen.)

Det är fullkomligt omöjligt för någon utomstående att kunna sätta sig in i hur det skulle vara att växa upp i en familj där mamman eller pappan har en grav personlighetsstörning, t.ex är psykopat. Det enda man kan göra är att försöka förstå och känna empati för detta barn. Likaså är det givetvis inte lätt för ett sådant barn att förstå att hans/hennes familj inte är som andra eftersom han/hon aldrig har upplevt något annat. För de som har delat med sig av sina erfarenheter av att växa upp i ett sådant hem så handlar det om att ständigt bli verbalt, känslomässigt och fysiskt misshandlad. Ett sådant barn kommer, hur man än vänder på det, ha svårigheter med att utveckla ett sunt förhållande till sig själv samt andra.

Den där underbara känslan av ovillkorlig kärlek är något som den här typen av våldsverkare aldrig kan ge sitt barn.

"Sociopaths and children - Always be on guard" (Sociopater/Psykopater och barn - Var alltid på din vakt) Var också uppmärksam på att psykopater alltid vill framstå som att ha hög moral.
Klicka Här

Forum: "Vuxna Barn till Narcissistiska Föräldrar"
Klicka Här

(Forumet drivs ej av denna sida)

Den här föräldern använder sig av en rad olika metoder för att få kontroll över sitt barn. Han/hon är bl.a. känd för att skrämma sitt barn till lydnad genom att uppträda oerhört hotfullt och att använda sig av känslomässig utpressning så som, ”om du verkligen älskade mig så. . . . ” Genom att ge barnet skam och skuld känslor så får föräldern med störningen en oerhörd kontroll över barnet. Våldsverkaren ser det som sin rätt att utnyttja sitt barn på alla sätt och vis, det är hans/hennes "leksak" som han/hon kan behandla som han/hon vill. Den här föräldern är "känd" för att "sätta upp" sitt barn mot den andre föräldern samt drar sig inte heller för att, föra bort/kidnappa sitt eget barn bara för att t.ex. göra den andra föräldern förtvivlad, ledsen eller "använda" barnet för att pressa den andre på pengar.

Dr. Kirkman, i sin studie, From soap opera to science: Towards gaining access to the psychopaths who live amongst us (2005) Här fann att psykopaten (studien gällde endast män) misshandlade sina egna barn genom att,
1. Ljuga för dem.
2. Ignorera dem.
3. Inte försörja dem.
4. Mobbade och skrämde dem.
5. Bröt det som de lovat.
6. Förstörde deras leksaker.

* att notera, samma gäller troligtvis även kvinnliga psykopater.

Ett barn som ideligen kritiseras, hånas, utnyttjas och kränks på alla sätt och vis får naturligtvis det mycket svårt med att utveckla ett bra självförtroende.

"Barn till psykopatiska föräldrar blir traumatiserade på en mängd olika sätt. De är offer. Deras uppväxtmiljö är både otrygg och kaotitsk. Det finns ingen riktig linje eller kontnuitet i någonting som föräldern gör, vilket känns förvirrande och skapar ångest hos barnen."Klicka Här

"Barn till psykopatiska föräldrar har aldrig fått kärlek eller omtanke. De ha aldrig fått något föräldraengagemang. De har bara fått kyla, bemötts med elakhet och i vissa fall ren bottenlös ondska." Klicka Här

Följande inlägg är bara ett exempel på hur utsatta svenska barn är;
Är det ens förbjudet att psykiskt misshandla ett barn?
(Feb. 19, 2011) Här

Den narcissistiska mammans karaktärsdrag
Vuxnabarn.nu Mer läsning Klicka Här
* Vänligen notera att Narcissistisk personlighetsstörning kommer att ändras till Antisocial/Psykopatisk Typ. Mer läsning Här

Studier av intresse;

Klicka Här Callous unemotional traits and antisocial behavior: genetic, environmental, and early parenting characteristics. By; Henrik Larsson, Essi Viding, and Robert Plomin, Criminal Justice and Behavior, Vol. 35, No. 2, 2008, 197-211. Se även; Here

Klicka Här Attention Bias to Emotional Faces in Young Children Exposed to Intimate Partner Violence. By;
Johnna R. Swartz; Sandra A. Graham-Bermann; Karin Mogg; Brendan P. Bradley; Christopher S. Monk. Journal of Child & Adolescent Trauma, Volume 4, Issue 2, 2011, Pages 109 - 122.

Klicka Här Child and Adolescent Trauma across the Spectrum of Experience: Underserved Populations and Psychological Abuse. By; Robert Geffner and Amy C. Tishelman. Journal of Child & Adolescent Trauma, Volume 4, Issue 2, 2011, Pages 87 - 89.

Klicka Här Resilience and psychopathology in children exposed to family violence. By; Kathryn H. Howell. Aggression and Violent Behavior, Volume 16, Issue 6, November-December 2011, Pages 562-569.

Klicka Här Sexual victimization in childhood and the propensity for juvenile delinquency and adult criminal behavior: A systematic review. By; Shelly A. McGrath, Ashlyn Abbott Nilsen, Kent R. Kerley. Aggression and Violent Behavior, Volume 16, Issue 6, November-December 2011, Pages 485-492.

Den här föräldern projicerar allt som oftast sina negativa sidor på barnet för att höja sig själv och må bättre. Se; Projicering Eftersom våldsverkaren många gånger också är sexuellt avvikande så är incest ofta ett inslag i familjebilden. Föräldern tar inte på sig skulden utan skyller givetvis alla sexuella övergrepp på barnet och får barnet att känna skuld och skam över det inträffade. Föräldern kan t.ex. säga till barnet, det var ditt fel, du lockade mig, du tvingade mig osv. Alltså, inte nog med själva övergreppet utan barnet tvingas även till att känna skuld över det inträffade. Sorgligt nog så pekar studier på att mellan 40 - 60 % av dessa barn blir utsatta för sexuella övergrepp.

Kärndrag hos psykopaten är behovet av makt och kontroll över andra. Psykopaten styr och utnyttjar sin familj på alla möjliga sätt och vis för att på så sätt tillfredställa sina "behov". Ett sätt är att sätta upp familjemedlemmar mot varandra, t.ex., favoritisera ett barn vilket får det/de andra att känna sig utanför (utanförskap = mobbning). I en skilsmässa sätter psykopaten upp barnet/barnen mot den andre föräldern och får på så sätt kontroll över barnet/barnen och den f.d. partnern, se bl.a. PAS nedan. Att Dr. Richard Gardner som myntade begreppet PAS/Föräldra Alienations Syndrom anklagas för att stödja pedofiler är inte så underligt eftersom psykopaten vill att andra skall ta avstånd från PAS. (Psykopaten vill givetvis inte bli uppdagad utan i lugn och ro kunna fortsätta "hjärntvätta" sitt/sina barn) Vad alla bör vara uppmärksamma på är att psykopater allt som oftast anklagar andra för att vara pedofiler för att på så sätt effektivt dölja sin egen 'mörka sida', lär dig om projisering Här

Parental Alienation Syndrome
Family Wars (PAS) — Introduction and Table of Contents Klicka Här

Om PAS på Svenska Här

Eftersom den här våldsverkaren har en otrolig makt och kontroll över sitt barn så är det många gånger svårt för honom/henne att ”bryta sig fri” och försöka leva ett normalt liv. Finns det också syskon med i familjebilden så är det inte helt ovanligt att någon av dem ärvt störningen vilket i sin tur skapar än mer problem. För att få en chans till att kunna leva ett vanligt liv så väljer en del att genomgå någon typ av terapi för att bearbeta sin traumatiska barndom medan andra väljer att bryta all kontakt med sin familj.

Tomheten av att aldrig kunna känna sig älskad, rädslan för att bli slagen och möjligtvis även bli utnyttjad sexuellt sätter sina spår.

En person som har engagerat sig i att hjälpa dem som vuxit upp under ohälsosamma förhållanden är Dr. Dan Neuharth, ätenskap/familje terapheut samt doktor i klinisk psykologi, som bor och verkar i Kalifornien. Enligt honom så växte han själv upp med en pappa som kallade sig själv för en S.O.B.(en djävul). Han menar också att barn som växer upp i ett hem där psykisk, fysisk men även sexuell misshandel är "vardagsmat" blir många gånger lidande. Dessa barn får ett dåligt självförtroende, lider av återkommande depressioner, får en dålig "bild" av sig själv, de kan få ät störningar samt drabbas många gånger också av andra typer av missbruk men också en rad stressrelaterade problem. Dr.Neuharth menar samtidigt att allt hopp inte är ute för dessa barn och att det går att övervinna dessa problem men det betyder också i bland att de måste bryta all kontakt med en av föräldrarna eller bägge.

Den här "föräldern" är också känd för att sätta upp syskon mot varandra. Det ena barnet kan t.ex. få all uppmärksamhet medan det/de andra inte får någon eller bara negativ sådan. Genom att medvetet favoritisera ett barn över ett annat så kan våldsverkaren få utlopp för sin sadism. Att en "förälder" medvetet kan agera på detta sätt är nästintill ofattbart, det handlar om en omänsklig egoism och sadism. (Det handlar givetvis om ständiga övergrepp.) Se även nedan inlägg.

Nytt! Hur media manipulerar, De flesta föräldrar favoriserar ett av barnen (25 sept., 2011) Här Att det blev uppståndelse efter detta uttalande är inte att undra på eftersom flertalet av föräldrar är normala. Hans uttalande är baserat på EN studie från 2005 vilket i och för sig säger en hel del utan att säga något. Normala föräldrar med ett samvete och empati favoritiserar inte ett barn över ett annat, de försöker behandla sina barn lika. Författaren Jeffrey Kluger är uppenbarligen bara ute efter uppmärksamhet och bl.a., skapa kaos, få föräldrar att tvivla på sig själv, känna ångest, sätta upp familjemedlemmar mot varandra osv., uppenbarligen är Kluger själv inte känslomässigt mogen. Att så troligtvis är fallet får man än mer bevis för genom bl.a., följande inlägg, Ice, Arrogant Ignorance, and Global Warmism Här Att Kluger även predikar "global uppvärming" (se Klimatbedrägeriet Här) kommer således inte som en överaskning.

För att hjälpa de som har vuxit upp under minst sagt, onormala förhållanden, att hjälpa sig själv, så har Dr. Neuharth bl.a. skrivit boken, If You Had Controlling Parents: How to Make Peace with Your Past and Take Your Place in the World, (finns översatt till danska). Det handlar alltså om en förälder/vårdnadshavare som är överdrivet noggrann, befaller i stället för att be barnet att göra något, är väldigt auktoritär, vilseleder/förvirrar eller använder sig av andra manipulativa metoder i sin uppfostran. För att hjälpa vuxna som har drabbats av detta perversa våld under sin barndom så har han också lagt ut en hemsida på nätet dit de som vill kan vända sig för att få råd, stöd och därmed också en chans till att börja läka. Sidan går att besöka på följande adress; http://www.controllingparents.com/

Den här våldsverkaren/föräldern, måste alltid framstå som perfekt och förväntar sig att barnet också skall vara det. Om barnet inte lever upp till förälderns förväntningar, t.ex. inte uppför sig "rätt", klär sig på ett "korrekt" sätt eller lägger tillbaka besticken "ordentligt" så kan den här föräldern lätt få ett vredes utbrott och då kan en mängd, mycket otrevliga saker hända. Detta i sin tur ger barnet skuldkänslor, han/hon känner också rädsla/blir nervös inför detta verbala men även fysiska våld som ständigt är närvarande. Den här föräldern har också en "tallang" för att få barnet att tvivla på sig själv och gör det bl.a. genom att vara extremt motsägelsefull. (sadistiskt "leker" med barnets "huvud")

Oro, ångest, rädsla och skuldkänslor är vanliga hos barn som växer upp med en förälder med någon antisocial personlighetsstörning.

Dr. Neuharth har också skrivit boken, Secrets You Keep From Yourself : How to Stop Sabotaging Your Happiness (Hemligheter som du undanhållit dig själv: Hur du kan sluta sabotera din egen lycka) i vilken han ger råd om hur man kan bli mer tillfredsställd med sig själv och därmed också kunna börja njuta av livet. Mer information finns på; http://www.secretswekeep.com/

Det är inte lätt för någon utomstående att förstå, men en person med en personlighetsstörning så som t.ex. psykopati, har inte några "riktiga" känslor och är därför kapabel till att göra precis vad han/hon vill och detta utan någon hänsyn till någon annan, barn som vuxen. Våldsverkaren har inte, på grund av skador på hjärnan, något samvete och kan inte känna någon empati, känslorna finns helt enkelt inte där. Det handlar om en känslokyla som nästintill är ofattbar och därmed också enormt svår att förstå. Därför bör problemet med dessa individer belysas för att förhindra att oskyldiga drabbas av detta perversa våld, speciellt barn.

Kat är bara en av många som blivit psykiskt och fysiskt misshandlade som barn. Hon har bearbetat sina upplevelser genom att "skriva av sig" och tycker att detta är något som alla borde göra som har blivit utsatta för detta perversa våld. Hon säger bl.a. att människor i allmänhet inte förstår att några av dessa "sår" aldrig riktigt läker. Hon önskar också att någon hade vågat sätta stopp för våldet på ett tidigt stadium men är glad att hon själv brutit den onda cirkeln så att hennes egna barn fått en normal uppväxt. Besök gärna hennes sida på nedan länk. En länk där hon sjunger en av sina sånger finns också längst ner på sidan kvinnomisshandel.
Klicka Här


"Vi vet att många barn - även om ingen vet hur många
- lever med människor som skadar dem allvarligt
både fysiskt och psykiskt."

Det är inte bara inom hemmets väggar som ett barn kan fara illa ut. Fosterföräldrar, släktingar och andra vuxna kan också orsaka enorma skador.
Klicka Här
Se även; Behöver du någon att prata med?

Visste du att när en förälder försöker fjärma sitt/sina barn mot den andre föräldern, att detta är en form av barnmisshandel?
Parental Alienation Awareness Organization (PAAO)
KLicka Här

För dig som känner att du vill "prata av dig" med andra som verkligen förstår så finns det nu ett forum ute på nätet.
"Forum för vuxna barn till narcissistiska föräldrar.
Har du vuxit upp med en narcissistisk, självupptagen, kontrollerande och emotionellt våldsam förälder?
Här är forumet för oss vuxna barn! Ditt vattenhål på Internet!" Här


"Ingen själ, ingen kärlek men vild sadism, skrattar åt lidande, charmerande och diplomatisk när ute bland andra människor, "en lärare i moral" (han utbildar oss hela tiden) och avgudar sig själv."
Re: Children of psychopaths, James, 10/04/07.
Klicka Här

Ungefär 75% av de vuxna som blir misshandlade i sina egna hem av en partner, uppger att deras barn också blir det.

Klicka Här

Enligt psykopaten så anser han/hon sig berättigad till att använda och utnyttja andra som han/hon behagar, inte minst sina egna barn. Här några funderingar och inlägg kring Josef Fritzl och incest. Klicka Här och Här

"Co-Narcissism"
"Co-Narcissism" är en term vilken beskriver hur barn till narcissister gör allt för att behaga föräldern i ett försök att bli sedd och älskad. Konsekvenserna av att alltid försöka vara till lags gör att barnet blir osäkert, oroar sig över hur andra upplever dem, lätt blir deprimerad, skuldbelägger sig själv och fortsätter med att försöka vara till lags även som vuxen.
Co-Narcissism: How We Accommodate to Narcissistic Parents
Klicka Här

Mor/Far - Maka/Make - Svärson/dotter
Har personlig erfarenhet av att till mig närastående personer har fört och för en kamp mot en kvinnlig psykopat som är deras mor och f.d. maka. Det är en mycket jobbig process, hon tar ingen hänsyn till barnen i sina försök att hämnas på f.d. maken. På grund av mammans agerande i samband med skilsmässan vägrar de att ha kontakt med henne. Mamman sprider ut att det är pappan och vi, pappans släkt, som hindrar barnen från att träffa mamman. Detta är naturligtvis inte sant, i början försökte vi påverka dem att träffa sin mamma. Men vi har mer och mer förstått att det är fråga om en människa med starka psykopatiska drag. Vi har också kommit underfund med att barnen har haft det betydligt svårare med mamman än vi tidigare förstått. Det är mycket svårt för folk i allmänhet att förstå detta, mamman är väldigt manipulativ och har som sagt spridit ut rykten medan vi har följt linjen att tala endast med dem vi litar på och som inte skvallrar. Man förstår att det är svårt för folk att förstå detta, det är ju så onaturligt att barn inte träffar sin mamma. Kvinnliga vuxna som är "alierade" med mamman försöker också genom påtryckning direkt eller via andra ungdomar att påverka den tonåriga dottern att träffa sin mamma. Detta upplever flickan som mycket jobbigt. Dessa kvinnliga vuxna är sådana som inte haft någon som helst kontakt med familjen eller barnen tidigare utan de har blivit bekanta med mamman efter skilsmässan. De är med andra ord helt manipulerade. Finns det någon på detta forum som har någon liknande erfarenhet eller annars har något gott råd att komma med? Barnen har i detta fall en mycket bra kontakt med sin pappa och har hela tiden haft ett starkt socialt skyddsnät omkring sig, vilket jag tror att är orsaken till att de trots allt har klarat sig så pass bra som de i alla fall hittills tycks ha gjort. Det finns ingen som inte har egna erfarenheter eller annan kunskap om detta som kan förstå hur det är att vara i konflikt med en psykopatisk person.
Skrivet av: Faster Källa; Här

Länkar av intresse;

Familjer mot Falska Incestminnen Klicka Här

Nedan, en delvis kopiering av Vilket barn är rädd för julklappar? Klicka Här Överenstämmer även med de vars vuxna barn hamnat i greppet på en psykopat.

"Tecken på allvarlig och elakartad föräldra-alienering:"

"• Brist på självständigt tänkande hos barnet som helt adopterar den alienerande förälderns tankar och känslor.
• Förstör eller vägrar ta emot post eller presenterar från den alienerade föräldern.
• Den alienerande föräldern gör allt för att begränsa all kommunikation mellan barnet och den alienerade föräldern.
• Den alienerade föräldern ses som syndabock. Han eller hon får skulden för allt som har gått fel med barnet. Det finns ingen känsla av ambivalens.
• Aliienerade föräldrar ses som avskyvärda, felaktiga och förtjänar att bli avvisade permanent.
• Föräldrar som alienerar barn förför barnet känslomässigt och kommer att fortsätta att göra detta så länge dom har kontroll över barnet, men de förnekar att de gör något annat än att uppmuntra barnet att få kontakt med alienerade föräldern.
• Barnet fås att känna skuld för minsta tecken på kärlek som visas mot den alienerade föräldern. Barnet kommer att förneka all inblandning med den alienerade föräldern, rädda för vad berövaren skulle göra med honom eller henne.
• Barnet fruktar avvisning av programmeraren om han eller hon säger något bra om den alienerade föräldern eller önskar att vara med honom eller henne.
• Barnet ägs, kontrolleras och indoktrineras av den alienerande föräldern. Den föräldern ses som alltigenom god, allvisa och allsmäktiga av barn som blir beroende och manipulerade av dem. De lär sig att aldrig ifrågasätta att det som föräldern säger eller gör alltid är rätt.
• Barnet tenderar att referera uttalanden som används av den alienerande föräldern. De ord som används är ofta atypiska ord för ett barn att använda. Det är samma form av indoktrinering som sekter använder sig av.
• Barnet lider av paranoia (hat) inprogrammerat av den alienerande föräldern som uppmuntrar attityder, avsikter och beteenden av negativ karaktär gentemot den alienerade föräldern.
• Barnet kommer att tala om överdrivna eller påhittade övergrepp som det har upplevt från den alienerade föräldern.
• Barnet eller den alienerande föräldern insinuerar kvasi eller faktiska sexuella, känslomässiga och fysiska övergrepp som sägs skall ha drabbat barnet.
• Språket och uttrycken kommer indirekt från överlåtaren såsom "han rör mig olämpligt" eller "han har trängt in i mig" Dessa är alla lånade scenarier från den alienerande föräldern.
•Barn som alieneras kan inte längre skilja sanning från lögn.
• Barnet som är alienerad mot föräldern kommer ofta att alieneras även mot förälderns övriga familj.
• Berövaren kommer även att förgifta barnet mot terapeuten om inte terapeuten stöder berövaren. Terapeuten ses då som en fiende på samma sätt som den alienerade föräldern.
• Det är inte VAD överlåtaren säger utan HUR det sägs. Till exempel när denne berättar för ett barn "Pappa skulle vilja ta med dig ut", så kan man säga det med glädje och entusiasm för att ge positiva förväntningar eller så kan man säga det med gift i rösten som indikerar negativa känslor. Detta är vad övervägande överförs till barnet i stället för verbala budskap.
• Det alienerade barnet tenderar att se sig själva i en mycket stark ställning.. Särskilt i allvaret dom visar i sin antagonism mot den alienerade föräldern. Detta sker efter programmering av berövaren.
• Berövare rör sig ofta bort från platsen där deras tidigare partner är bosatt för att göra besök svåra eller omöjliga. (Eller så kan dom få hjälp att gömma sig av skatteverket) (reds anm*)
• Ibland ändras barnets namn till förövarens eget eller den nästa partnern som förövaren har fäst sig själv vid. (Skatteverket hjälper gärna till med det också.)(reds anm*)
• Oseriösa och ovidkommande skäl ges ofta av barnet för att inte vilja vara med alienerade föräldern. Även om man bortröjer dessa argument kommer barnet att hävda att de inte vill vara med sin andra förälder under några omständigheter.
• Ett barn som haft en historia av en god, glad och varm relation med den nu alienerade föräldern innan separation eller skilsmässa, kommer inte att minnas händelser i det förflutna som gjorde dem lyckliga. De kan drabbas av minnesförlust gällande alla bra händelser, vilket är ett resultat av alienerings processen."

"Viktigt att värna om barnets bästa. – När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. . . . . " Lär känna narcissisten Av; Kristiina Gerkman-Kemppainen. Klicka Här

Vårdnadstvisten och myndigheterna Klicka Här

Sanningen om vårdnadstvisterna Klicka Här

Hounding the Divorce Industry Klicka Här
Stephen Baskerville är också författare till boken, Taken Into Custody: The War Against Fathers, Marriage, and the Family

Prickiga Boken Klicka Här


Nedan finns länkar till artiklar och fler hemsidor som behandlar ämnet. Förhoppningsvis kan dessa sidor tillsammans med ovan nämnda, erbjuda tröst och hjälp för de som ledsamt nog blivit utsatta som barn men också en början till att börja förstå och läka. Även studier om hur barn påverkas av familjevåld finns nedan
.

NYTT: psykisk och fysisk misshandel skadar barn, studier- se nedan.

Senast inlagda länkar längst ned/For links in English and latest entries, scroll down.

Länkar på svenska

Klicka Här Samhällsmedicin Barn och ungdomars hälsa ” Preventivt folkhälsoarbete med inriktning på barn och ungdomar”

Klicka Här ” Den största andelen våldtäkter sker i hemmet”.

Klicka Här Kön och ålder påverkar reaktion hos misshandlade barn, visar prisat examensarbete ”Skadad självkänsla, snedvriden självbild och bristande självrespekt, det är några av symptomen hos barn som misshandlas i hemmet”. 2005-02-21.

Klicka Här 1979 fick vi i Sverige en lag som säger att barn inte får slås/agas. Mias Sida.

Klicka Här Barnen märks för livet Av; Kristina Sandin Örnsköldsviks Allehanda 2005-01-06.

Klicka Här Vad gör vi när vi misstänker att ett barn far illa? Människor som arbetar med barn har ett stort och viktigt ansvar; att se och uppmärksamma barn som mår dåligt.

Klicka Här Lagändring ökar barns rätt Barn som är vittnen till våld i hemmet har varit en osynlig grupp i Sverige. Av; Gabriel Arthur, Publicerad; 2006-04-23.

Klicka Här Säker på nätet Komplimanger och kränkningar - allt samsas på nätet Av; Carina Näslundh, 06-05-19, Myndigheten för skolutveckling.

Klicka Här Svag lag mot mobbing Borås Tidning 2006-04-25.

Klicka Här "Fostermor var bara total ondska" ” – Pengar kan inte ersätta det jag gått igenom. Det viktigaste är att någon äntligen lyssnar”. Av; Kinga Sandén , 25 april 2006.

Klicka Här Stulen Barndom Detta är en ideell förening som stödjer personer som blivit utsatta för övergrepp och/eller vanvård I fosterhem/institutioner.

Klicka Här Mammans svek värre än slagen, Skriven av; Thomas Lerner, Dagens Nyheter, Publicerad, 30 mars 2005.

Klicka Här "Min sjuka och psykopatiska kärnfamilj. En familj bestående av bl.a. en psykopatisk syster som styr med järnhård hand och förvrider skallen på samtliga utom mig som har genomskådat systemet och tagit avstånd från packet." En blogg som funnits på nätet sedan; maj, 2006.

Klicka Här Barn av psykopater Av; Kjerstipus, 29. mars 2006. (på norska)

Klicka Här Barnmisshandel "Allt var nedkletat - då bara brast det" Skriven av: Thomas Lerner, Dagens Nyheter, Publicerad, 29 mars 2005.

Klicka Här Känslokyla är psykopatens signum Av; Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet, Publicerad: 31 mars 2004, 05.30. Senast ändrad: 25 oktober 2007. "- Vi måste därför bli bättre på att upptäcka barn som far illa och inte dra oss för att ingripa. Personal inom skola, dagis och sjukvård är ju skyldiga att anmäla om de exempelvis misstänker att ett barn blivit misshandlat, men även vi andra måste våga lägga oss i om vi ofta ser ett barn driva omkring ensam, plåga djur, slå sina kompisar, anlägga bränder eller snatta. Det är tidiga varningstecken."

Klicka Här Spädbarn skakas till döds Av; Inger Atterstam, Svenska Dagbladet, 21 januari 2002. "Också spädbarn under ett år kan utsättas för allvarlig och dödshotande misshandel."

Klicka Här FOSTERBARN VITTNAR OM SVÅRA BROTT "Ett förfärligt stycke svensk historia" Svenska Dagbladet, 21 augusti 2007.

Klicka Här Proposition 2006/07:129 Utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården mm. alt.
Klicka Här
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. Socialdepartementet.

Klicka Här Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Av; Socialstyrelsen.

Klicka Här Strategi för samverkan - kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Klicka Här Barn som far illa Av; Nora, sjuksköterskestudent.

Klicka Här En sann historie om hvordan en psykopatisk mor forhåndstegnet hele livet for ! " For å stoppe kjeden av ofre, må barn av psykopater oppdages og hjelpes. Voksen barn av psykopater har ofet bare en vei å velge. Beskytte seg mot manipulasjon og hersketeknikker ved å gå."

Klicka Här Barn till Psykiskt Sjuka Föräldrar En litteraturlista

 Länkar på engelska / Links in English

Klicka Här ADULT CHILDREN OF NARCISSISTS/PSYCHOPATHS A learning, resource and discussion group for those whose parents were narcissists or psychopaths.

Klicka Här Bullying in the Family "A favourite tactic of the bully in the family is to set people against each other. The benefits to the bully are that:
a) the bully gains a great deal of gratification (a perverse form of satisfaction) from encouraging and provoking argument, quarrelling and hostility, and then from watching others engage in adversarial interaction and destructive conflict, and
b) the ensuing conflict ensures that people's attention is distracted and diverted away from the cause of the conflict.

Klicka Här Narcissistic Personality Disorder (NPD) : How to Recognize a Narcissist Av; Joanna Ashmun.

Klicka Här A Narcissism Resource and Information Site Informationssida om narcissism och, typer av narcissism/narcissistiska föräldrar/leva med en narcissist/att hämta sig.

Klicka Här The Mother of my Dreams.

Klicka Här Narcissistic Abuse, online since 2002. Information och utbildning om känslomässig och verbal misshandel.

Klicka Här Psycho or not? När en förälder får sitt barn att fjärma sig från den andra, PAS ( Parental Alienation Syndrome).

Klicka Här Bullying and Your Child, Barn som mobbas i skolan.

Klicka Här Child survivors - FORUM Ett forum för de som blivit misshandlade, fysiskt, sexuellt, mentalt, känslomässigt eller ritualistiskt eller som stöder en person som har blivit utsatt.

Klicka Här Child SURVIVORS "is a caring circle of family and friends.  Our mission is one of building bridges of trust by providing a warm loving place for each of us to be, do, think, and feel. As the four seasons of nature are recycled year after year; so too do our being, doing, thinking and feeling times".

Klicka Här Se; The Important Stuff/ The children of narcissists och Must I leave him? Barnens ord ger uttryck för en djup känsla av att ha blivit sårade och svikna men också en lättnad över vera att det inte är deras fel, att det är något fel med deras förälder och inte dem. I deras ord, de kommer att bryta kontakten och sluta lida.

Klicka Här You Carry the Cure In Your Own Heart Av; Andrew Vachss, Parade Magazine, August 28, 1994. "Emotional abuse of children can lead, in adulthood, to addiction, rage, a severely damaged sense of self and an inability to truly bond with others. Att "uppfostras" av en inivid med någon typ av antisocial personlighetsstörning kan leda till en rad olika problem senare i livet, läs här hur du kan läka.

Klicka Här Kathy började 1997 att "skriva av sig" och uppmanar andra att göra likadant som har blivit misshandlade som barn. I hennes fall så handlade det om pappan, men ilskan mot mamman som inte gjorde något åt saken gav också henne en anledning till att skriva. Kat bröt cikeln av misshandeln vilket var starkt och modigt gjort.

Klicka Här Psychological abuse: Children's invisible suffering Av; Claire Chamberland, Lise Laporte, Chantal Lavergne och Rosanna Baraldi. Child & Family Canada. Psykisk misshandel, ett osynliga våld som inte lämnar några synliga blåmärken på de som drabbas men för de som får uthärda denna typ av misshandel så lämnar det djupa spår i själen.

Klicka Här Welcome To The Website For Daughters Raised By Narcissistic Mothers. Never Good Enough - How Daughters of Narcissistic Mothers Can Heal from the Legacy of Distorted Love Av; Dr. Karyl McBride. "När man aldrig duger", en sida för att hjälpa flickor som vuxit upp med en narcissistisk mamma. Hennes bok, Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers, kommer ut i September 2008.

Klicka Här Prediction of attitudes towards child sexual abuse among three different Norwegian samples Av; Oddfrid Skorpe Tennfjord Journal of Sexual Aggression, Volume 12, Issue 3 November 2006 , pages 245 - 263.

Klicka Här Incest: the Ultimate Act of Betrayal Av; William L. Smith Ph. D.

Klicka Här Children of sociopaths are twice cursed av; Liane Leedom, M.D. "The legal system should formally recognize that a child does not need both of his parents if one is a sociopath." Rättssystemet måste inse att ett barn behöver inte båda föräldrar om en av dem är en sociopat.

Klicka Här Emotional Abuse. Känslomässig misshandel - på sidan får du svar på frågor så som, vad är känslomässig misshandel och hur visar det sig.

Klicka Här Never, ever hit a child. A service of NeverHitAChild.ORG, Little Rock, Arkansas, USA.

Klicka Här Children and Parents' Antisocial Behavior. Artikel baserad på studie publicerad i, The Journal Child Development, februari, 2007. Även de barn som inte är födda med en antisocialstörning kan anamma beteendet om någon av föräldrarna har en sådan störning.

Klicka Här When Your Child's Other Parent is a Monster Tips och råd för dig som har ett barn med en person som har någon typ av antisocial personlighetsstörning. "Låt inte din ilska stå i vägen för att skydda ditt barn."

Klicka Här Pedophilia Patients Are Found To Have Deficits In Brain Activation Källa; Elsevier http://www.elsevier.com 22 Sep 2007. Pedofiler har skador på hjärnan och är mycket svårbehandlade.

Klicka Här Helping Children and Adolescents Cope with Violence and Disasters Många bra länkar. National Institute of Mental Health (http://www.nimh.nih.gov/)

Klicka Här Gene Variant Increases Risk for Alcoholism Following Childhood Abuse Av; NIH NEWS - National Institute of Health, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. June 26, 2007.

Klicka Här Female sexual-offenders: Personality pathology as a mediator of the relationship between childhood sexual abuse history and sexual abuse perpetration against others. By; Kelly Christopher, Catherine J. Lutz-Zois and Amanda R. Reinhardt. Child Abuse & Neglect, Volume 31, Issue 8, August 2007, Pages 871-883.

Klicka Här Shame, guilt, symptoms of depression, and reported history of psychological maltreatment Av; Marcia Webb, Dawn Heisler, Steve Call, Sarah A. Chickering och Trina A. Colburn. Child Abuse & Neglect, Volume 31, Issues 11-12, November-December 2007, Pages 1143-1153.

Klicka Här Intervention on behalf of children exposed to intimate partner violence: Assessment of support in a diverse community-based sample Av; Catherine A. Taylor och Susan B. Sorenson, Child Abuse & Neglect, Volume 31, Issues 11-12, November-December 2007, Pages 1155-1168. Barn som blir vittne till misshandel inom familjen.

Klicka Här Parental schemas in youngsters referred for antisocial behaviour problems demonstrating depressive symptoms Av; Leen Van Vlierberghe, Benedikte Timbremont, Caroline Braet och Barbara Basile. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Volume 18, Issue 4 December 2007 , pages 515 - 533.

Klicka Här Parents' verbal abuse leaves long-term legacy Av; Joan Arehart-Treichel, Anxiety Insights, 8 July 2006. "Parental verbal abuse may wound children's psyches so deeply that the effects remain apparent in young adulthood. Such abuse may wreak psychological havoc greater than that caused by physical abuse." Psykisk misshandel kan vara värre än fysisk sådan.

Klicka Här Violent Shaking Pulps The Infant Brain, Forensic Researchers Find. ScienceDaily (Jan. 8, 2008) "Each year in the United States, one thousand infants die after being shaken. An equal number of cases result in brain damage."

Klicka Här You Owe Me! Children of Entitlement Av; Lynne Namka, Ed. D. Du är skyldig mig . . . En sida att förstå, inte bara för våldsverkarens barn utan även andra som är intresserade av att lära sig mer, att bättre förstå.

Klicka Här Sociopathy and Spanking Av, James Talbot - Se nedan för hemsida;
Klicka Här Project NoSpank "A resource for parents, students, educators, education policymakers, healthcare providers, children's advocates, and all others who are concerned with the safety and wellbeing of children."

Klicka Här Health Needs Higher For Kids Of Abused Moms. Science Daily, Dec. 16, 2007. "Children whose mothers have a history of abuse by intimate partners have higher health care needs than children whose mothers have no history of abuse."

Klicka Här Eye Blinks May Help To Identify Children Prenatally Exposed To Alcohol. Science Daily, Feb. 4, 2008.

Klicka Här Violent Shaking Pulps The Infant Brain, Forensic Researchers Find, ScienceDaily (Jan. 8, 2008) "Each year in the United States, one thousand infants die after being shaken. An equal number of cases result in brain damage."

Att beakta speciellt när det handlar om vårdnadstvister. Att hålla i minnet är dock att det också finns kvinnor med en antisocial störning.
Klicka Här Benefits of living with father depend on dad’s antisocial behavior. "Children who live with highly antisocial fathers show an increase in behavioral problems the longer they live with their father, a new study reports." "In contrast, when fathers engaged in high levels of antisocial behavior, the more time they lived with their children, the more conduct problems their children had, Jaffee says, noting that the highly antisocial fathers were less likely to take care of the twins even when they lived with their children." Center for the Advancement of Health.

Klicka Här Bullied children at risk of depression, antisocial behavior. "Young children who are bullied at school show signs of antisocial and depressive behavior as a result, according to a new study." Center for the Advancement of Health. Gäller givetvis också när de blir utsatta i hemmet.

Klicka Här How to recognize a narcissist : Never love anything that can't love you back. Av; Joanna M. Ashmun.(1998) "it has often seemed to me that they have neurological problems that affect their cognitive functioning." I dag vet vi att så är fallet, äldre artikel men ändå mycket insiktsfull och bra läsning.

Klicka Här Women Who Kill Their Children Av: Charles Montaldo. About.com, Crime / Punishment.

Klicka Här "Children who live in the contest of domestic violence are at heightened risk for child abuse. At least half of all abusers also batter their children."

Klicka Här Children distressed by family fighting have higher stress hormones. November 14, 2008.

Klicka Här Mothers' mental games increase depressive symptoms in daughters. (Nov. 24, 2008)

Senast inlagda länkar, Svenska och Engelska/Latest entries;

 

Psykisk och fysisk misshandel och dess inverkan på barn, några studier av intresse:

Klicka Här Childhood sexual abuse and abuse-specific attributions of blame over 6 years following discovery Av; Candice Feiring och Charles Cleland Child Abuse & Neglect, Volume 31, Issues 11-12, November-December 2007, Pages 1169-1186.

Klicka Här Health Needs Higher For Kids Of Abused Moms. Science Daily, Dec. 16, 2007. "Children whose mothers have a history of abuse by intimate partners have higher health care needs than children whose mothers have no history of abuse."

Klicka Här Sensation seeking and risk-taking propensity as mediators in the relationship between childhood abuse and HIV-related risk behavior Av; Marina A. Bornovalova, Marya A. Gwadz, Christopher Kahler, W.M. Aklin and C.W. Lejuez. Child Abuse & Neglect, Volume 32, Issue 1, January 2008, Pages 99-109.

Klicka Här Association between self-reported health and physical and/or sexual abuse experienced before age 18. By; Amy E. Bonomi, Elizabeth A. Cannon, Melissa L. Anderson, Frederick P. Rivara, Robert S. Thompson. Child Abuse & Neglect, Volume 32, Issue 7, July 2008, Pages 693-701.

Klicka Här Identification of child maltreatment using prospective and self-report methodologies: A comparison of maltreatment incidence and relation to later psychopathology. By; Anne Shaffer, Lisa Huston and Byron Egeland. Child Abuse & Neglect, Volume 32, Issue 7, July 2008, Pages 682-692.

Klicka Här The Influence of GABRA2, Childhood Trauma, and Their Interaction on Alcohol, Heroin, and Cocaine Dependence. By; Mary-Anne Enoch, Colin A. Hodgkinson, Qiaoping Yuan, Pei-Hong Shen, David Goldman, Alec Roy. Biological Psychiatry, Volume 67, Issue 1, Pages 20-27 (1 January 2010)

Klicka Här Childhood Maltreatment and Telomere Shortening: Preliminary Support for an Effect of Early Stress on Cellular Aging, 15 October 2009. By; Audrey R. Tyrka, Lawrence H. Price, Hung-Teh Kao, Barbara Porton, Sarah A. Marsella, Linda L. Carpenter. Biological Psychiatry, Volume 67, Issue 6, Pages 531-534 (15 March 2010)

Klicka Här Decreased Prefrontal Cortical Volume Associated with Increased Bedtime Cortisol in Traumatized Youth. By; Victor G. Carrion et al. Biological Psychiatry (In Press, July 2010)

Klicka Här Maltreated children show same pattern of brain activity as combat soldiers (Dec 5, 2011)

Klicka Här Child Abuse and Neglect, MAOA, and Mental Health Outcomes: A Prospective Examination. By; Nikulina V, Widom CS, Brzustowicz LM. Biol Psychiatry. 2012 Feb 15;71(4):350-7.

In Loving Memory

Domstolen ansåg inte att barnens pappa var tillräckligt störd för att ge honom besöksförbud även då mamman varnade dem. Pappan tog barnen med sig till ett hotellrum där han dränkte dem för att "straffa" sin f.d. fru. Det är så illa dags att vi kan få dessa individer testade innan hemska saker händer.
Klicka Här Slaying Suspect's Wife Warned of Risk to Children- Md. Courts Found Insufficient Threat. By Raymond McCaffrey, Dan Morse and Daniel de Vise, Washington Post, April 1, 2008.
Klicka Här Homepage/Hemsida; In Loving Memory Of...


 

 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013