Hem

 

 

Psykopater Isolerar sitt "offret" i syfte att förgöra/ta död på dem

Kom ihåg - Det är inte ditt fel och du är inte ensam!
Familj, vänner kvinno/mansjourer finns där för att hjälpa dig.

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Likt ett rovdjur så isolerar psykopaten sitt "offer" i syfte att förgöra/döda henne/honom. Mönstret är detsamma och upprepar sig vare sig det handlar om en intim relation i vilken "offret" gradvis isoleras från familj och vänner, på arbetsplatsen isoleras "offret" isoleras bl.a., genom falsk ryktesspridning/förtal och barnet i skolan isoleras från övriga klasskamrater bl.a. genom att bli kallad något elakt öknamn. Mönstret, som ni ser, går igen från "barnsben" tills det att psykopaten dör. Det är ett livslångt beteendemönster. Meningen är att få "offret" att känna sig så äcklad av sig själv, så hjälplös och så utlämnad att de inte ser någon annan utväg ur sitt personliga helvete än att begå självmord. Så gott som alla som fallit "offer" för en psykopat har övervägt att begå självmord, något tragiskt nog somliga har begått. Detta kallas numera för "mord genom självmord", något makthavare också begår, mestadels genom ekonomiska övergrepp.

För psykopatens del så handlar det om att, på ett eller annat sätt ta makten från "offret. Som "offer", kan du ta tillbaka makten och skydda dig själv, genom att lära dig om psykopati och de "knep" som psykopaten använder sig av. Ett "offer" som tagit makten tillbaka blir än starkare än de någonsin varit. Nedan några tidigare inlägg;

Psykopater isolerar sina offer från familj och vänner eftersom de vill inte att ett hälsosamt perspektiv skall gå emellan deras ondskefulla/djävulska planer, nämligen - Att fullkomligt förgöra "offret". Vidare läsning, Här
Som anhörig så märks detta genom att besöken hem blir allt kortare och/eller uteblir. Likt ett barn till en alkoholist/drogberoende individ så tar psykopatens offer på sig all skuld och gör allt för att skydda psykopaten. Läs om "Stockholms syndromet" Här och inlägg för att förstå hur detta sker.

"You might have already realised that whilst in the relationship with the sociopath, he isolated you from friends, family or your wider social network. This would have been done subtly, so that you hardly realised what he was doing. Either by exerting control, real or fake jealousy, telling you negative things about your friends, feeding you false information, telling you that people do not care about you, whilst acting at the same time, like your very best friend, and your saviour and rescuer from these people who are against you."
Vidare läsning Klicka Här

Mönstret upprepar sig gång på gång - Total underkastelse
(Eller . . .'Monstren' uppvisar samma beteendemönster)

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som får/fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Oavsett var psykopaten befinner sig så upprepar sig beteendemönstret gång på gång. Nedan, citat från ett mycket läsvärt inlägg för de som fallit "offer" för en psykopat men även för anhöriga till "offret" och då i syfte att bättre förstå och inte anklaga/skuldbelägga "offret". All skam och skuld tillhör psykopaten och inte "offret". För psykopatens del så handlar allt om makt och kontroll, att manipulera, dupera, 'gasljusa', skrämma, "hjärntvätta" mm. "offret" till total underkastelse. För att bättre förstå, den som hamat i greppet på en psykopat kan jämföras med en person som lurats in i en sekt (sektmedlem).

"Den största delen av psykopater är svårupptäckta, det kan vara en make, sambo eller arbetskamrat, var de än finns skapar de ovänskap mellan andra personer och utnyttjar kaoset de själva skapat för egen vinning."

"Finns psykopaten i ett förhållande är det total underkastelse som krävs, varje försök av de närmaste att uttrycka egen fri vilja gör psykopaten arg och i dennas försök att behålla kontrollen kan åtgärderna bli grymma."

"Osanningar framförs på ett självsäkert sätt, kommer ett avslöjande ljugs det om i ny tappning gång efter gång, att försöka vinna över en psykopat betyder ett oavbrutet sökande utan slut efter vad som är sanning eller lögn."

"Den som tappat bort sitt jag och sitter isolerad i Psykopatens värld är svår att nå, muren är välbyggd och ingen som kan påverka släpps in."

"Konsten att överta och isolera offret"

"Om någon utomstående antyder något negativt är denna en idiot och ingen att lyssna på."

"Släkt och vänner i offrets tidigare liv får många nya fel och brister, umgänget med dessa ska brytas till varje pris."

"Anhöriga som fortsätter att bry sig orsakar psykopaten obehag och ilska, det blir lugnast för offret att vara till lags, utesluta även dessa och på så vis bidra till sin egen isolering."

"Den drabbade tror på Psykopatens lögner och angriper själv de som ifrågasätter sanningshalten."

"Den drabbade tappar självförtroendet och vill i förväg tänka på allt som sägs och görs för att vara till lags."

"Gärningen är fullbordad, hjärntvätten kan nu vara verklighet, en annan styr hjärnan, offret är roboten och Tyrannen sköter fjärrkontrollen."

Vidare läsning; Den dolda Psykopatens mönster. (Sept. 2006) Klicka HÄR

Ju längre du stannar ju större blir skadorna. Så, för att rädda dig själv och återta makten över ditt eget liv,

"NO CONTACT is how you will save yourself and save your own life
You can do it. I know you can. You can do more than you think you can.
You are correct. He doesn't love you, in fact, he CAN'T love you. He doesn't matter. Right now, your family doesn't matter, the opinions of others don't matter. What matters is you saving yourself from the Psychopath's manipulative ways. And NO CONTACT is the only effective way to do that, as you have learned." Klicka HÄR

Regeln - Ingen Kontakt (På svenska) Här

Mönstret går igen även på arbetsplatsen där psykopaten isolerar och tar makten från sitt "offer" genom att bl.a., förvränga/manipulera information för att sedan, bakom ryggen, sprida illasinnade falska rykten om "offret". Utfrysning är också det ett exempel på att isolera och ta makten från "offret". Läs om "Seriemobbaren" HÄR

“The ultimate form of power and control is to destroy people, and that’s the motivation for their behaviours, and that’s why it’ll never change,”
Dr. Clarke Här

De som fallit "offer" får problem med minnet, får svårt att koncentrera sig och får därmed svårigheter med att ta åt sig information, åker ner i en depression, kan inte slappna av/är hela tiden på spänn, får panikattacker, får ätstörningar, skador vad gäller självförtoendet och självkänslan, känner sig "bedövad" och kan därför inte känna empati för andra, får svårigheter med att lita på andra, får en känsla av hopplöshet/maktlöshet som många gånger leder till tankar på självmord vilket somliga tragiskt nog begår. Att lämna relationen eller arbetsplatsen/sitationen är därför ett måste. Ju längre du stannar desto större blir skadorna. Tag hjälp av vänner, familj eller utomstående t.ex. kvinno/mans jourer för att på ett säkert sätt ta dig ur din situation.

Den som fallit "offer" hamnar i en 'annan verklighet':

"17) ISOLATION - Inducing loss of reality by physical separation from family, friends, society and rational references." Mer om "hjärntvätt" och andra kontrollmekanismer som psykopater använder sig av HÄR

För de som vill "gräva" lite djupare, Effects of chronic social defeat on behavioral and neural correlates of sociality: Vasopressin, oxytocin and the vasopressinergic V1b receptor. (June 2011) Här En tillhörande artikel; Bullying Alters Brain Chemistry, Leads to Anxiety, Mouse Study Finds Här

(April 18, 2012)

"Offret isoleras också med tiden i den här typen av förhållande. Misshandlarens mål är att kunna kontrollera sin partner, och det kan han inte lika effektivt om hon har ett starkt socialt kontaktnät."
Vidare läsning Klicka Här

Psykopater isolerar sina “offer” i syfte att förgöra dem

Alla psykopater isolerar sina “offer” i syfte att förgöra dem.  Mönstret repeterar sig själv, gång på gång, oavsett typen av relation (partner, arbetsrelaterad eller annan). Nedan följer några exempel

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

En intim relation

Dr. Robert Hare, professor och forskare som bl.a., skrev boken Without Concience (Utan Samvete – på svenska Psykopatens Värld) startade för ett antal år sedan en hemsida,  Aftermath: Surviving Psychopathy Här tillsammans med andra (väl insatta individer i problematiken) för att hjälpa människor som, i en relation, fallit “offer” för en psykopat,  Konsekvenserna är alltid förödande och “offret” behöver all hjälp som han/hon kan få.  I fråga om “att isolera offret”, så går det bl.a., att läsa följande på hans hemsida, “Ett knep som psykopaten använder sig av är att isolera dig från vänner och familj”.

Vidare, så går det också att läsa på hemsidan, “Att få dig att ta avstånd från familj och vänner/isolera dig, gör det lättare för psykopaten att omdefiniera din verklighet. En individ med många psykopatiska drag kommer att presentera en version av verkligheten som för stunden, är bekväm för honom/henne och som inte stämmer överens med fakta. En isolerad person är lättare att "hjärntvätta" och manipulera. Om du har personer runt omkring dig som känner till den här typen av individ så blir det svårare för psykopaten att göra det. Andra människor som inte låter sig duperas kan också vara viktiga för dig eftersom de kan ge dig fakta/få dig att genomskåda vad som sker och hålla koll på hur saker och ting står till med dig.”

“Grupptänkade kan också stödja psykopaten, så är det också lämpligt för dig att söka åsikter utanför gruppen när du är i vad som kan vara en kult eller annan samling människor vilka försöker förmå dig och/eller tvinga dig till något.”
(*Att notera, psykopaten och dennes familj kan agera som en ‘mini kult’, se bl.a. nedan inlägg, “En skapad "verklighet" - Om Tankekontroll (hjärntvätt") och "offrets" Pseudo-identitet (Dec. 5, 2012)

Vidare läsning,  Aftermath: Surviving Psychopathy Här
(Om din engelska har blivit lite “rostig” så tag gärna hjälp av t.ex. Babylon för att översätta, Klicka Här)

Man skall aldrig underskatta en psykopats manipulativa förmåga. Att manipulera "offret" till att självmant ta avstånd från sin familj är inte ovanligt. Lär dig om "Stockholm Syndromet" Här Lär dig också om tankekontroll/"hjärntvätt" för att bättre förstå, se nedan inlägg, "En skapad "verklighet" - Om Tankekontroll (hjärntvätt") och "offrets" Pseudo-identitet (Dec. 5, 2013) Föräldrar vars dotter/son har hamnat i greppet på en psykopat och som säger, "Jag känner inte längre igen min dotter/son. Det här är en helt annan person" kan också läsa följande artikel som handlar om hur psykopaten "hjärntvättar" sin partner, Could You Become Brainwashed? Klicka Här samt bl.a., Emotional Abuse And Brainwashing Här

För att kunna isolera "offret" så sätter psykopaten upp "offret" och "offrets" familjemedlemmar mot varandra, "divide and conquer". Att skapa kaos och motsättningar, ett genomgående mönster för att försöka få sin vilja igenom.

Vidare, “Psykopater är extremt kunniga, inte bara på låtsas vara hederliga personer, men också på att ‘utportionera’.  Redan i början av relationen, när “offret” luras in i  förhållandet, när psykopaten förefaller att vara en kärleksfull och en normal partner, så ställer psykopaten avvikande krav, under täckmantel av romantisk kärlek. Till exempel, de isolerar sin nya partner från de som bryr sig om dem - familj och vänner - genom att hävda att de är så förälskad i dem (sin partner), och därför vill spendera så mycket tid som möjligt tillsammans med dem. Om psykopatens partner vill gå ut/åka och träffa andra (familj och/eller vänner) så förtalar psykopaten dem och hävdar att de inte tycker om henne eller deras relation.  Eller, så understryker psykopaten sin kärlek till sin partner genom att säga att han inte står ut med att vara ensam, utan henne.” Mer läsning,  How a Psychopath Conditions His Victims Klicka Här

"Isoleringen blir total när han själv hellre avstår från egna aktiviteter för att hålla koll på dig"
Att leva med en psykopat Klicka Här – På Svenska

För att citera Claudia Moscovici, “Vad gäller den här typen av våldsverkare, så är makt beroendeframkallande. Det fungerar som en drog. Dosen måste ständigt utökas för att uppnå samma effekt. Kontroll över andra, i synnerhet sexuell kontroll, ger psykopater glädje och mening i livet. För att uppnå samma rus av att kontrollera dig, så måste psykopaten, allt eftersom tiden går, dra åt skruvarna mer och mer. Öka sin dominans över dig. Manipulera dig mer och mer. Isolera dig från dem som verkligen bryr sig om dig. Underminera din självkänsla och få dig att tänja på dina gränser, mer och mer, så att du blir svagare och mindre kapabel till att stå upp för dig själv. Ju mer du kämpar för att möta psykopatens krav, desto mer kommer han att begära av dig. Tills det att du inte har något mer att ge. Du har överskridit dina moraliska gränser och sjunkit så lågt som det går. Du har tagit avstånd från familj och vänner (och därmed gjort dem arga och ledsna), antingen så har psykopaten åstadkommit detta genom att, utan att du märkt av det,  manipulerat dig till att ta avstånd eller så har han öppet uppmanat dig till att göra det. Du har gjort allt du kan för att tillfredsställa honom. Vidare läsning, The Psychopath’s Relationship Cycle: Idealize, Devalue and Discard Klicka Här

“De som lider av Stockholm Syndromet utvecklar en ohälsosam positiv anknytning till sin förövare. De accepterar förövaren lögner och rationaliseringar samt dåliga beteende. Ibland hjälper de även våldverkaren att skada andra.”
Klicka Här
(Föräldrar vars dotter/son har hamnat i greppet på en psykopat bör också uppmärksamma detta!)

“Så gott som alla psykopater talar illa om “offrets” familj för att på så sätt isolera “offret”från dem som verkligen bryr sig.”
Klicka Här

"6. Om någon utomstående antyder något negativt om honom är han bara en idiot.
7. Dina närmaste kära blir fulla av fel och brister och kilarna börjar slås in.
8. Fler och fler av dina sysslor övertas av honom, dina vänner blir färre och färre, de bemöts illa och slutar att umgås med dig.
9. Någon kvarstående envis vän till dig attackeras på alla sätt och du finner det bäst för husfriden skull att utesluta även denna.
10. Dina anhöriga som bryr sig är galningar och du finner det lugnast att utesluta dessa och på sätt och vis utdöma ett besöksförbud.
11. Du slutar umgås med dina kvarvarande vänner för att vara din nya kärlek till lags och för att slippa höra vad de tycker och anser.
12. Isoleringen av dig är fullbordad".
Vidare läsning, En titt in i psykopatens vidriga psyke Här

“Du kanske tycker att allt är fint och bra nu, men efter ett år eller två så kommer saker och ting att förändras, du känner dig förvirrad, deprimerad, och du vet inte varför. Herr underbar arbetar redan med att - isolera dig, vilket gör dig misstänksam mot människor som du känner, och det går inte att skapa nya vänner.” Om ni barn tillsammans “så kommer han att köra en kil mellan dig och ditt barn/dina barn - gör dig misstänksam mot dem, samtidigt som han är extra snäll mot dem och de har inte en aning om vad som pågår.” Vidare läsning Här

 “Psykopaten isolerar inte bara “offret” från andra människor de ser också till att begränsa “offrets” intressen och aktiviteter för att på så sätt få än mer kontroll.”
Varningsflaggor – Red flags – How to identify a psychopathic bond Klicka Här

Psykopaten gör allt i sin makt för att få andra att ta avstånd från "offret", familj, vänner, arbetskamrater osv. allt i syfte att få full makt och kontroll över sitt "offer". Detta görs många gånger genom att manipulera "offret" att vara elak mot de som står henne/honom närmast så att dessa individer självmant tar avstånd.

På arbetsplatsen

Det finns en STOR skillnad mellan en konflikt och “mobbning”.  “Mobbning” handlar om psykologiskt och känslomässigt misshandel (psykiskt misshandel) som ämnar att skada/ta död på “offret”. Skadorna, är de samma som för de som hamnat i en relation med en psykopat. Psykopaten på arbetsplatsen skadar också sitt "offer" ekonomiskt. Den "mobbade" tvingas oftast att lämna sin arbetsplats och förlorar därmed sin inkomst. Skulle “offret” mot alla odds finna ett nytt arbete så är det inte ovanligt att “mobbaren” luskar reda på detta för att sedan fortsätta att trakassera och terrorisera.  (Se, Smutskampanjen Här)

Det finns en rad olika metoder som psykopaten/”mobbaren” använder sig av på arbetsplatsen för att isolera i syfte att förgöra sitt “offer”.  (Kan handla om en ‘chef’ eller ‘arbetskamrat’) Somliga vill skilja på manliga och kvinnliga “mobbare” genom att säga att män är mer öppet aggresiva (hotar, skriker, förlöjligar inför andra mm.)  medan kvinnor är mer subtila och använder sig av metoder så som utfrysning, att avsiktligt och beräknade slumpmässigt utesluta någon annan eller t.ex., sprida osanningar bakom ryggen på “offret” (förtala - och får på så sätt andra att ta avstånd från "offret" - isolera, se "smutskampanjen" Här). Hur som helst, någon större skillnad på manliga och kvinnliga "mobbare"/psykopater lär det inte finnas, samtliga "mobbaren" gör vad som krävs (eftersom de saknar ett samvete och empati)i syfte att förgöra sitt "offer".

Genom att sprida falska och illasinnade rykten om "offret" så får "mobbaren" andra att ta avstånd från "offret". Det är bl.a. på det här sättet som "mobbaren" isolerar sitt "offer".

Vidare läsning;
Backstabbing bosses and callous co-workers: An examination of the experience of working with a psychopath. pdf. Klicka Här via Dr. Hare's hemsida Här

Se även., På Arbetsplatsen Här och “Seriemobbaren” Här The Work Bully Här Workplace bullying Här

"Correlational analyses demonstrated that psychopathy was most strongly related to bullying"
Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. (Dec. 2011) Klicka Här Relaterad artikel, How the “Dark Triad” of Personality Traits Relates to Bullying Behaviors Klicka Här

I Skolan

“Mobbning” handlar om ett livslångt mönster som visar sig redan i tidig ålder och det eftersom det handlar om neurobiologist nedärvda skador vilka inte går att “bota”. I skolan bör man också vara uppmärksam på att det även finns “lärare” som är psykopater.  Dessa utmärker sig bl.a., genom att sprida osanna och illasinnade rykten om kollegor (förtala), gäller även elever och deras respekteve familjer. Att “sätta sig på” eleverna, på ett eller annat sätt är också utmärkande.

Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social behaviour in adulthood. By; Doris Bender and Friedrich Lösel. Criminal Behaviour and Mental Health, Volume 21, Issue 2, April 2011, Pages: 99–106. Här

Familj – Släktingar

Som förälder så orsakar psykopaten stor skada.  Det psykiska våldet kan få förödande konsekvenser för barnet så som att t.ex., ge barnet en dålig självkänsla. Psykopaten kan även använda sig av fysiskt såväl som sexuellt våld. (Att uppmärksamma: föräldern som förgriper sig på barnet anklagar många gånger ner den andre förälden med sitt egna perversa beteende, se Projisering Här samt Familjer mot Falska Incestminnen Här
Att sätta upp familjemedlemmar mot varandra för att på så sätt “isolera” och skapa osämja är inte heller ovanligt, metoderna är många och varierande. 

Släktingar med psykopati kan också skapa osämja inom familjen på en rad olika sätt, däribland bakom ryggen, sprida elaka osanningar för att på så sätt isolera “offret” från resten av familjen.

För mer info. se bl.a., , dold aggressivitet/ covert aggression t.ex., Här eller "Manipulatören" Här

“Politiker” och andra högt uppsatta “myndighetspersoner”

I Sverige ser vi, inte minst idag, hur de “styrande” isolerar grupper av människor i syfte att skada och förgöra dem.  Gradvis försämras människors livsvillkor.  Först ut är de “svagaste” (de är inte “svaga” men oförmögna på grund av sjukdom, arbetslöshet eller t.ex., ålder att skydda sig själv) vars livsvillkor man försämrar genom att, först och främst, skada dem ekonomiskt. 

Nästa grupp som skall isoleras och förgöras är ‘medelklassen’ och det görs i samverkan mellan politiker, högt uppsatta företagsledare, media och bl.a., s.k. “banker”.   “Svångremmen” dras åt gradvis  genom höjda priser på energi, bostad, mat, vård, övriga varor/tjänster, påhittade “skatter” av allehanda slag osv.  Lär dig om F.N.s Agenda 21 så kommer du att förstå bakgrunden till den påhittade "Global uppvärmning", den skapade "Finanskrisen", förgiftandet av vår mat - GMO och mycket annat.

 Det senaste i svenska statens maktövergrepp är införandet av ett “register” över vem som “vaccinerar” sig och vem som inte gör det.  Ett praktexempel på hur psykopater skall försöka tvinga dig till att skada dig själv.  Genom att införa ett register så vill de lättare kunna isolera och straffa de som inte viker sig.  Dessa gravt störda individer har inte förstått att stora delar av allmänheten inte tänker låta sig luras eller falla för “grupptrycket” än en gång och det bl.a., på grund av den s.k. “svininfluensan”.

Redan som nyfödd så ‘isoleras’ den enskilde medborgaren genom ett s.k., “personnummer”.  Detta ges för att senare få makt och kontroll över den enskilde och gruppen (skattebetalarna) som helhet.  Det finns ingen anledning till ett sådant “system” men medborgarna har manipulerats och lurats till att tro att de får något för sina “skattepengar”, speciellt när de som bäst behöver hjälp.  Men så är inte fallet, något som i dag är allt för uppenbart, se bl.a. Här och Här

  Att “regler” och “lagar” inte gäller alla, sprciellt inte "makthavare", vittnar bl.a., följande om,  “den nye finansmarknadsministerns deklarationer de senaste 20 åren visar en sammanlagt beskattningsbar inkomst på cirka 47 miljoner kronor.  Men trots mångmiljoninkomsterna har Peter Norman genom åren endast vid tre tillfällen deklarerat någon skattepliktig förmögenhet, och då mindre summor. Sista gången var 2002 då han redovisade cirka 1,5 miljoner kronor. - Det är mycket höga inkomster, det stämmer. Men vad jag gör med pengarna är faktiskt en personlig sak, säger Peter Norman.” Klicka Här Att observera; För honom är det en “personlig sak” men inte för majoriteten av skattebetalarna, hmmm . .  .  .

Läsning av intresse; Dr. Hares kommentar vad gäller artiklar skrivna om Wall Street och psykopater,
The Wall Street Ten Percenters Klicka Här

Systemet, dvs. “skattesystemet”, “rättssystemet”, osv. är uppbyggt av och för att främja psykopaten/psykopaterna.  När människor i allmänhet får upp ögonen för att de är lurade och bedragna så kan medborgarna göra en gemensam satsning för att ändra på det.  I syfte att sätta stopp för det så bildade psykopaterna “partier”.. Ja, så var vi tillbaka där vi började, “Divide and conquer” (i syfte att kunna leva på andras arbete och pengar - parasitisk livsstil, samt ge sken av att medborgarna har något att säga till om allt medan de gör som de behagar) Det är därför viktigt att människor lär sig om psykopati och håller samman, för tillsammans kan vi skapa en bättre värld åt oss alla. 

(Jan. 19, 2013)

Psykopatens stora behov av att förgöra andra

"when to "stop and let go" because at the time he was manipulating and brainwashing me, there was a large 'rift' and/or split in my family. He knew this and actually "encouraged" the dilemma, though I still went to obligatory family functions with him as my "coach" from a far (I never brought him).

When my father became seriously ill and I wanted to do whatever I could to help, I went to my family and all past angst was forgiven and forgotten and we were a strong unit again.

He knew my family made me strong. He knew about all of it because before the divide, my sisters and family were exceedingly close and protective of each other.

After I took him to two functions (and regretted it hugely), he saw it with his own eyes. When I began to put my dad's needs above his, he knew their influence would change me. He didn't know I also had the influence of The Path Forward, which I had discovered a few months before that. Anyhow, he high-tailed it at a most inopportune time for me, knowing that his disappearing act abandonment would really send me "spinning." It did, too, after my dad passed away and I was finally left to deal with the whole thing. But his ultimate plan to destroy my very core and soul by erasing me after six years DID NOT WORK cause here I am. Happier, stronger, and smarter than ever. He wouldn't dare show his face now...not to mention what my family would do."

Vidare läsning, Question on the intent of the Psychopaths need to destroy Här

 

Upp (till toppen)