Hem

Affär för
Föräldrar

Dr. Leedoms
Blog

Föräldrars löfte

Antisocial Personlighets-
störning

Missbruk

ADHD

Uppförandestörning

Trotssyndrom

Inre Triangeln
Förmåga till kärlek
Impulskontroll
Moraliskt
Resonemang

Temperament

Välbefinnande

För Alla Åldrar
Födseln till 3 år
Förskola
Grundskola åk. 1-4
Grundskola åk. 5-9
Gymnasiet

FAQs
(Frågor och Svar)

Ensamstående
Föräldrar

Kontakta Oss

Terapeuter 

Länkar

Besöksavtal
(Visitors Agreement)

Välkommen till Parenting the At Risk Child
Skriven av:
Dr. Liane J.Leedom M.D.

Översatt av: E-C Grissing
som tillsammans med Dr. Leedom vill sprida kunskap om, samt hjälpa de med ett sk. 'riskbarn'.


Detta är din källa för information och resurser för att uppfostra ett barn med en genetisk sårbarhet/risk för att utveckla ADHD, missbruk och en antisocial beteendestörning. Om någon inom familjen har en av ovan nämnda störningar så finns det en risk att ditt barn kan utveckla en eller samtliga av dessa störningar.

Var den bästa föräldern som du kan vara! Läs Just like His Father? (Som Sin Far?, boken kommer inom kort på Svenska) en ny och informativ bok skriven av Dr. Liane J. Leedom, psykiatriker, forskare och själv mamma till ett barn som har anlag för ovan nämnda störningar. På denna hemsida kan du skaffa dig en översikt över den information som du kan hitta i boken. Boken kan du beställa från vår Affär för föräldrar eller Amazon.com

För att börja, ta en titt på Föräldrars löfte, avlägg löftet och upptäcka tre sätt som du kan påverka ditt barns beteende. Glöm inte att besöka sidorna du hittar på Välbefinnande och Temperament eftersom dessa är nyckeln till att förstå och guida ditt riskbarn.

Har ditt barn eller tonåring ett problem med att kontrollera sin ILSKA? Klicka då här för bra information och hjälp. ANGER MANAGEMENT!

För fler tips om hur du bäst kan uppfostra ditt barn, besök Dr. Leedom's Blog.

Håller du på att uppfostra ett barn med anlag, s.k. riskbarn? Då vill vi höra från dig om dina erfarenheter. Du kan kanske ge oss information som kan vara till hjälp för andra föräldrar! Vi är i synnerhet intresserade att höra om ditt orädda barn. Visade sig ditt barn vara orädd tills runt 3-4 års åldern för att sedan utveckla rädsla? Vi vill höra din berättelse. Maila Dr. Leedom eller kontakta evah.org

Har ditt barn problem med att hantera sin ilska? Detta är ett vanligt problem bland riskbarn. Om du vill ha hjälp så rekommenderar vi,
Hot Stuff to Help Kids Chill Out an Anger Management Book for Kids.

För att förstå mer om antisocialt beteende, sociopater och psykopater så besök Dr. Leedoms LoveFraud Blog.


Upp (till toppen)

Ditt riskbarns behov kan skilja sig från andra barns!
Nya vetenskapliga studier visar att barn med genetiska anlag för ADHD, missbruk och ett antisocial beteende löper en betydligt större risk för att utveckla dessa störningar. Men, den miljö som barnet vistas i under sina tidiga uppväxtår kan antingen förstärka eller minska risken.

Människor vars biologiska släktingar har ADHD, problem med missbruk eller ett antisocialt beteende drabbas ofta av en eller samtliga av ovan nämnda störningar. Detta beror på att det finns ett genetiskt samband mellan dessa störningar.

Vilka genetiska samband finns det då mellan ADHD, missbruk och ett antisocialt beteende? Läs materialet som finns på denna sajt så får du reda på det. Det verkar som om samma underliggande problem finns bakom samtliga av dessa tre störningar.

De problem som orsakar ADHD, Missbruk och ett Antisocialt beteende äger rum inom tre specifika områden som vi har kallat för den Inre Triangeln. Den Inre Triangeln är uppbyggd av vår Förmåga till Kärlek, Impuls Kontroll och Moraliskt Resonemang. Vuxna och barn med ett antisocialt beteende och missbruksproblem har svårigheter med alla tre sidor av den Inre Triangeln. En nedsatt förmåga att kontrollera sina impulser definierar och orsakar ADHD.

Ditt riskbarn behöver mycket motion! Vänligen besök Motion och riskbarn.

Vänligen besök Våldsamma Video Spel för en diskussion om hur riskbarn påverkas av våldsamma videospel och TV program. Kom ihåg! Ditt riskbarns behov kan skilja sig från andra barns.

Har du några frågor om ditt riskbarn? Undrar du över om ditt barn är genetiskt sårbart? Maila Dr. Leedom eller kontakta evah.org

Håller du på med att uppfostra ett riskbarn? Vänligen gå med i vårt Forum. Det är en gratis on-line stödgrupp för förälder med riskbarn. (Forumet är på engelska) Det finns en möjlighet att ett sådant kommer på svenska så småningom

 

Hemsidan på Engelska

Hemsidan på Spanska
Oprima aquí para español


Bra produker för föräldrar, besök vår affär. (öppnar snart)

SOM SIN FAR?
(Boken kommer inom kort på svenska)

OCH

Hot Stuff to Help Kids Chill Out
The Anger Management Book
för barn och tonåringar.

OCH

Barnets Välbefinnande Arbetsbok
(kommer inom kort på svenska)

För on-line hjälp med relationer besök, Safe Relationships

För on-line hjälp med ångest och panik attacker samt depression klicka på nedan ruta, Hos Livanda finner du en mängd olika självhjälpsprogram att välja från.