Hem

 

 

Den "troliga" lögnen

Den "troliga" lögnen är den mest förödande av dem alla eftersom den, till en början, framstår att vara den mest sanningsenliga.
Habitual Liar Brains Look Different On Scans Här

Sanningen, när förvrängd av en samvetslös lögnare gör att den oskyldige framträder som skyldig.

"When you accept everything you're told without question, you open the door to being manipulated."

"En halv sanning kan helt förvränga verkligheten" Klicka Här

De flesta av oss har säkert ljugit någon gång men då har det förmodligen handlat om en s.k. nödlögn eller så har vi ljugit för att inte såra någon annans känslor. Anledningen till att vi vanligtvis håller oss till sanningen är, att om vi inte gör det så får vi skuldkänslor. Vi tycker alltså inte om att ljuga eftersom det får oss att må dåligt. Tillika så är vi känslomässigt mogna och vet därför att sanningen kommer fram förr eller senare. Eftersom den här typen av våldsverkare ligger på en mycket låg nivå, känslomässigt sätt, så förstår han/hon inte att en lögn förr eller senare kommer att uppdagas, än mindre bryr sig våldsverkaren eftersom han/hon saknar ett samvete.

"Psykopaten, i sig själv, är en lögn."

"Att bedra andra är en mycket underhållande lek för psykopater. De får ett offer att ljuga till ett annat. De får bägge dessa offer att ljuga till ett tredje offer. De spinner sitt nät av tankekontroll runt alla i deras närhet. De uppmuntrar till motsättningar eller ser till att hålla i sär dem som de lurar så att de inte skall upptäcka lögnerna och se vad som pågår. De väver in ett litet korn av sanning bland lögnerna för att sedan fokusera på detta lilla korn om de blir uppdagade.

"I slutändan när allt är sagt så är psykopaten en illvillig ordvrängare, Det spelar ingen roll när eller hur ofta psykopaten ljuger eller talar sanning. Psykopaten använder sig både av lögner och sanningar för att övertyga andra deras egen falska och självtjänande version av verkligheten och på så sätt få kontroll över dem. Det är därför meningslöst att försöka reda ut vad som är sanning och vad som är lögn. Som M. L. Gallagher, som bl.a., bidrar med inlägg till sidan lovefraud så vältaligt uttryckte det, psykopaten, i sig själv, är en lögn."
Vidare läsning, "Farliga Sinneslekar: Hur psykopater manipulerar och bedrar" Här

What Is a Psychopath?
"The psychopath is primarily distracted and impressed by his own grandiose self-representation, which often leads to him unwittingly telling people things that lead to his detection. They often forget the lies they told and tell contradicting tales, which often makes the listener wonder if either the psychopath is crazy, although in this case the psychopath isn't really crazy -- he's just forgotten what lies he's told."

Klicka Här

Pskopaten (den samvetslöse lögnaren) manipulerar bl.a., genom att undanhålla viktig fakta och vänder på så sätt saker till sin fördel. Tag reda på fakta för att undvika att bli lurad!

Är våldsverkaren t.ex. "nätpedofil" så kommer han/hon att anklaga andra för att vara det. Han/hon kommer också att vara den som "skriker högst" om att få fram lagar mot detta perversa våld, allt för att dra uppmärksamhet till sig själv samtidigt som denne "moralens väktare" på detta sätt, effektivt döljer sina egna perversa aktiviteter. Var därför mycket vaksam på individer som vill framställa sig själv som att ha en mycket "hög moral".

Psykopater/Narcissister/Antisociala saknar otroligt nog ett samvete vilket gör att de kan ljuga utan att känna någon skam eller få några skuldkänslor. Eftersom dessa individer inte heller kan känna empati för någon annan än sig själv så struntar de blankt i om de skadar någon annan eller inte. Dessutom lär de sig aldrig av sina misstag vilket gör att våldsverkaren fortsätter med att insinuera och ljuga även när det är helt uppenbart för andra att han/hon talar osanning. Tidigare lögner, döljs av nya och i den stilen fortsätter det.

"Den som inte har råkat ut för en sådan person förstår inte hur drivna lögnare de kan vara."
Dorie Olds, vars man avtjänar ett livstidsstraff säger också att han hade dödat henne om det varit hon som upptäckt vad som försiggick bakom källardörren.

Den här våldsverkaren, olikt oss med känslor ljuger bara för att han/hon kan. Anledningen till att den här typen av våldsverkare kan lura en hel del personer i början är att vi förväntar oss att andra människor ska tala sanning. Som Sally Caldwell, sociolog vid Texas State University säger, "Om vi inte kunde utgå från att människor talar sanning skulle vi bli paranoida." Hur som helst så bör man känna till, att det mitt i bland oss vandrar individer som är patologiska lögnare och som gör allt för att få andra att tro på de lögner som de sprider. Enligt Dr. David Tomb, professor i psykiatri vid University of Utah så tror våldsverkaren inte själv på sina lögner (eftersom han/hon inte är psykiskt sjuk) men får en "kick" av att folk går på dem. Det som får den här våldsverkaren att framstå som trovärdig är att han/hon inbillar sig själv att det som han/hon säger är sant och genom att "lura sig själv" på det här sätter så kan han/hon på ett otroligt övertygande sätt också lura andra.

Dessa utstuderade lögnare drar sig inte för att skada/döda för att hålla lögnen vid liv och uppnå sina mål.
Robert Galatzer-Levy, Psykoanalytiker i Chicago

In Lies We Trust Part 1 of 16 Här
För satliga avsnitt, klicka Här

Desto "större" lögnen är och desto fler personer våldsverkaren kan lura, desto större blir "kicken" för honom/henne. Dessa bluffmakare kan vara enormt övertygande så de flesta som får ta del av lögnen/lögnerna misstänker aldrig något. Att "kleta ner" "offret" med sina egna perversa tankar och handlingar och sedan få en hel del människor att tro på dem får den här våldsverkaren att känna sig överlägsen/allsmäktig samtidigt som det fyller hans/hennes behov av att vara i kontroll över situationen. Genom att få andra att tro på lögnerna så kan våldsverkaren också få utlopp för sin sadistiska sida genom att se till att göra det till en så smärtsam upplevelse som möjligt för "offret". På sätt och vis kan man säga att våldsverkaren straffar sig själv men gör det på "offrets" bekostnad. Enligt Dr. Tomb, så "njuter" dessa individer av att ta risker " och i takt med att lögnerna blir alltmer invecklade så ökar också riskerna."

De som tror på våldsverkarens lögner utnyttjas av honom/henne till att psykiskt trakassera "offret" än värre. Otroligt nog så överger dessa individer medvetet/omedvetet sina egna värderingar och förvandlas till våldsverkarens "förlängda arm".

Den här kroniska lögnaren har enligt Dr. Robert Galatzer-Levy, "ett stort behov av att frisera sanningen och lögnen blir så betydelsefull för våldsverkaren att han/hon gör allt för att hålla den vid liv. På det psykologiska planet handlar det om liv eller död för dem" säger, Dr.Galatzer-Levy. De är beredda att döda för att slippa bli avslöjade. Detta drag gör dessa våldsverkare verkligen livsfarliga för oss andra. De är med andra ord, "tickande bomber" som kan explodera när som helst och utan förvarning. Det är därför ytterst viktigt att allmänheten informeras och att rättsmaskineriet börja reagera och agera.

Om "offret" "ger igen" kan hon/han räkna med att framstå som mentalt störd, tokig, hämndlysten, elak mm., d.v.s. allt som våldsverkaren i själva verket är. Det är därför bäst, för att skydda sig själv både psykiskt och fysiskt, att lämna relationen / arbetsplatsen, snarast möjligt.

"Pathological Liars Are Different
Liars had significantly more prefrontal white matter than either healthy controls or nonliars with symptoms of antisocial personality disorder."
Klicka Här

"So, con artists, narcissists, and psychopaths aren't the only great manipulators out there. But they all manipulate by manipulating your emotions"
Här

Våldsverkaren är vad man kallar för en patologisk lögnare, d.v.s., personen ljuger bara för att han/hon kan och för att imponera på andra och på så sätt dra uppmärkamhet åt sig själv. En patologisk lögnare skiljer sig från andra som talar osanning i och med att han/hon också lurar sig själv till att tro på sina egna lögner. Innerst inne är den här lögnaren medveten om att han/hon inte talar sanning men detta spelar ingen roll eftersom han/hon måste vinna. Man får inte glömma i det här sammanhanget att man har och göra med en individ som kan ljuga utan att känna några samvetskval.

Våldsverkaren gömmer sig effektivt bakom de lögner som han/hon sprider ut bakom ryggen på sitt "offret". För de som känner till den här typen av våldsverkare så är de medvetna om att han/hon bara projicerar sina egna perversa tankar och handlingar på "offret". Med andra ord, våldsverkaren berättar om sig själv.

Att försöka diskutera något med den här typen av våldsverkare är lönlöst eftersom han/hon alltid vänder allt till sin fördel. Det betyder inte att man inte kan avslöja dessa lögnare vilka oftast, faller på att de är otroligt motsägelsefulla, men, även när den här våldsverkaren har blivit avslöjad så vägrar han/hon att erkänna detta och fortsätter med att dra till med än fler osanningar. Detta även då det är uppenbart för andra att han/hon ljuger.

Våldsverkaren är i det närmsta besatt av att vinna och tar allt och alla till sin hjälp för att förstöra "offrets" namn och rykte. Det finns inga inga lögner eller handlingar som är vidriga/perversa nog för den här våldsverkaren och desto fler personer som han/hon kan lura för att hjälpa till att håna, trakassera eller på annat sätt förnedra sitt "offer" desto bättre mår han/hon. På grund av att våldsverkaren är otroligt feg så sker givetvis allt bakom "offrets" rygg.

Eftersom våldsverkaren inte har något samvete så kan han/hon också manipulera en s.k. lögndetektor. Men, i dag, på grund av forskning inom området så kan man med stor säkerhet fastställa om en person ljuger eller inte. En framstående forskare inom området är Dr. Daniel Langleben, verksam vid University of Pennsylvania, säger, att man kan i dag med säkerhet avgöra om en person ljuger eller talar sanning. Man kan t.ex. göra detta genom att använda sig av en magnetröntgenkamera (MRT, + fMRI/ Functional Magnetic Resonance Imaging). Man kan då bl.a. se en förhöjd aktivitet i hjärnans frontal lob eftersom det är mer ansträngande att ljuga än att tala sanning. Ett annat instrument man också använder sig av är EEG (elektroencefalografi) men i dag så använder man 128 elektroder i stället för de 12 som man tidigare gjorde.

Att fastsälla om en lögn är spontan eller inövad är desto svårare enligt Dr. Stephen Kosslyn vid Harvard University. Det pågår dock forskning inom detta område, s.k. brain mapping (kartläggning av hjärnan) och så småningom så hoppas man även kunna, med säkerhet fastställa, vad det är för någon typ av lögn som det rör sig om. Att forskningen kommit så här långt är givetvis glädjande eftersom våldsverkaren nu inte längre kan förlita sig på eller gömma sig bakom sina lögner. Den här typen av våldsverkares tid av terror, börjar gå mot sitt slut.

Den här våldsverkaren kan även lura proffessionella inom mentalvården, om än bara för ett litet tag.

För att förhindra att fler människoliv förstörs så är det oerhört viktigt att så många som möjligt får ta del av den information som finns tillgänglig gällande den här typen av våldsverkare. Det gäller alltså att ifrågasätta information som vi får ta del av men även försöka ta reda på var i sanningen ligger innan man tror på eller för den delen sprider elaka rykten vidare. På en arbetsplats är det inte alltid så lätt för "offret" att bevisa vad han/hon blivit utsatt för eftersom den här typen av våldshandling inte lämnar några blåmärken. Våldsverkaren tar dessutom aldrig på sig skulden och döljer tidigare lögner med nya och vänder allt som sägs till sin fördel. De "invigda" som av egen illvilja eller okunskap tror på och stöttar våldsverkaren tiger eller ljuger de också. (se; smutskampanjen)

Genom att stödja, tiga eller inte ifrågasätta den information som våldsverkaren sprider så förvandlas andra människor också till våldsverkare. Nästa gång kan det handla om dig eller någon som du bryr dig väldigt mycket om och därför är det dags att sätta stopp för den här typen av våld. Ingen går säker.

För den som är/har blivit utsatt i sitt hem är situationen givetvis annorlunda eftersom "offret" inte har någonstans att ta vägen. Oftast hotas partnern med mer våld om han/hon skulle våga säga eller göra något. Det bör uppmärksammas att den här våldsverkaren hela tiden "leker" med döden genom att ta stryptag, dunka huvudet i golvet eller på annat sätt skrämma eller nästan döda sin partner. Sorgligt nog så har flera människor mist sina liv på grund av att de inte har känt till den här typen av våldsverkare och det brutala våld som de är kapabla till. Desto fler personer som får upp ögonen för den här typen av våldsverkare desto färre "offer".

Du kan snabbt förvandlas från mobbare/passiv åskådare till mördare genom att stödja den här typen av våldsverkare. Lär dig därför att ifrågasätta saker du hör så att du slipper ha en annan människas liv på ditt samvete.

Den "trovärdiga" lögnen kan få förödande konsekvenser för den som fallit "offer" både psykiskt men även fysiskt. Om och när "offret" väl försvarar sig så blir han/hon oftast inte trodd utan ses i stället som hämndlysten eftersom våldsverkaren sätter i gång att spela "offer" (stackars lilla mig). Dessutom, har omgivningen mycket svårt att tro på att någon skulle kunna vara så fruktansvärt elak mot någon annan. Att först bli "nerkletad" med en massa perversa osanningar och sedan inte bli trodd är otroligt känslomässigt förödande för "offret". Detta i sin tur gör att han/hon faller ner i en depression vilken i bland kan bli så djup att han/hon inte finner någon annan utväg än att ta livet av sig. Den stress som "offret" utsätts för kan också leda till en rad fysiska sjukdomstillstånd som i värsta fall kan leda till, t.ex. en hjärtinfarkt med en dödlig utgång. (se; Post Traumatisk Stress) Det är därför så viktigt att den här typen av våld belyses. "Offret" behöver allt stöd som han/hon kan få men även upprättelse för att kunna börja läka och gå vidare.

Uppenbarligen så råder det stor okunskap gällande den här typen av våldsverkare och därför måste så många som möjligt upplysas om dessa medvetet elaka individer för att förhindra att fler människor tar skada. Många goda människor får sina liv fullkomligt förstörda, psykiskt, fysiskt och ekonomiskt för att inte tala om de som har mist sina liv på grund av den här typen av våldsverkare. Det angår oss alla!

Skillnaden mellan oss och den här typen av våldsverkare ligger i att, vi med ett samvete, vanligtvis inte använder oss av lögner för att skada någon annan än mindre för att framhäva oss själv och skulle vi göra det så kommer vi att få skuldkänslor. Detta är i rak motsats till våldsverkaren som saknar ett samvete och som gör allt i sin makt för att framhäva/gagna sig själv. Den här våldsverkaren säger, tar och gör som han/hon själv vill utan att bry sig.

Fråga: Hur får psykopaten någon som tyckte om den som fallit "offret" att sedan tala illa om, tala nedsättande om eller t.ex., ljuga om honom/henne? Ett sätt är att tilldela personen ett "pris", alternativt, t.ex., . tilldela deras barn ett "pris", speciellt ett "pris" som involverar pengar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
NY INFORMATION ! ! !

Nya metoder för att upptäcka lögner.

(07-03-2007)
Scientists Try to Predict Intentions
Klicka Här
se även;
Decoding mental states from brain activity in humans.
Klicka Här

Tekniken går framåt och man kan nu med 90% säkerhet fastställa om en person talar sanning eller inte. Man kan göra detta genom att använda sig av en fMRI, magnetröntgen (fMRI- Functional Magnetic Resonance Imaging). Det finns i dag företag i USA som utnyttjar denna nya teknik, ett är, No Lie MRI, som är baserat i San Diego, California, http://www.noliemri.com/ och ett annat är Cephos Corporation i Pepperell, Massachusetts, http://www.cephoscorp.com/

No Lie planerar också att utöka sin verksamhet framtiden genom att bygga upp ett flertal center runt om i landet, VeraCenters, där man kan utföra den här typen av tester för att se vem som talar sanning och vem som inte gör det. Resultaten kommer att överföras från en handhållen scanner in i en dator som sedan överför informationen till en central dator där svaren kommer att bearbetas, analyseras och utvärderas av ett program framtagit av Dr. Langleben och hans forskar grupp. Cephos "lögndetektor" använder sig i stället av software framtagit av Dr. Andrew Kozel och hans forskarlag.

I dag kan det tyckas vara dyrt att använda sig av fMRI för att ta fram sanningen. Men som Scott Faro, radiolog vid Temple University säger, om man jämför det med en sex månaders lång rättegång så sparar man i längden både pengar och tid. Även om man inte i dag, i USA, kan använda sig av denna nya teknik inom den privata sektorn, det är förbjudit enligt lag, 1988 Employee Polygraph Protection Act så kan man använda den inom den och statliga sektorn eftersom ovan lag inte gäller statligt anställda och inom det området kan man se en hel del fördela med den här nya typen av lögndetektor. (1)

En sak är säker och det är, att allt eftersom den här tekniken utvecklas så kommer den som ljuger inte komma undan i framtiden. Rättsystemet i USA har redan börjat använda sig av tekniken och det är inget som talar för att man inte skall fortsätta att utnyttja detta "nya vapen" mot lögnare. (2) De senaste nyheterna beträffande den här typen av "lögndetektor", står Dr. John-Dylan Haynes för. Han och hans forskar lag säger sig nu ha kommit så långt att de kan "se" om en person tänker ljuga innan han/hon gör det. Fler studier krävs dock för att se om den här typen av "tankeläsning" verkligen är möjlig. (3),(4)

Enligt Dr. Thomas Sachy, så tror han att fMRI, magnetröntgen kommer att bli en allmänt erkänd metod som man i framtiden kommer att använda sig av i syfte att fastställa om en person talar sanning eller inte.
Intervju med Dr. Thomas Sachy, CBS NEWS VIDEO
Klicka Här


En lögnare är aldrig ofarlig - Nätet utgör en förträfflig "jaktmark" så se upp!

Klicka Här


Källor och länkar, se nedan!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Ett nästan lustigt exempel på hur psykopater ljuger, handlar om en man vars fotavtryck återfanns vid brottsplatsen.

'Nej, det där är inte min fot' sa han även då alla visste att han ljög.

Det är på det här sättet som psykopater manövrerar. De förnekar verkligheten tills dess att deras "offer" får ett nervöst sammanbrott.

Många gånger vänder sig då psykopaten mot sitt 'offer' och påstår att 'offret' lider av 'vanföreställningar' och inte är mentalt stabil".
Klicka Här

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sanningen, när förvrängd av en samvetslös lögnare gör att den oskyldige framträder som skyldig.

En lögn + att lyckas med att lura = Kontroll
Den patologiske lögnaren
Klicka Här

Våra politiker mm . . .

"Men så kollar man herr Reinfeldts betygsutdrag från Stockholms Universitet. Och enligt detta LADOK-utdrag har han förvisso tagit poäng på civilekonomprogrammet men aldrig slutfört programmet." Hmmm.....
"Har inte ens tagit kandidatexamen, nej. Följaktligen felaktigt att titulera sig civilekonom. För övrigt hade han inga höjdarbetyg på de kurser han trots allt genomfört." Mer Här
Sahlin ljög om sin lön i TV Här samt MonaLjuger Här
Maud Olofsson föredrar att kallas lögnare Här
Bildt ljög om optioner (inte Vostok Nafta den här gången) Här
Göran Persson ljög i TV-debatten Här
WANJA LUNDBY-WEDIN LJUGER MITT PÅ BLANKA DAGEN Här
Hon kunde ha sagt att hon åker vart hon vill Här


Var uppmärksam, ifrågasätt och ta reda på fakta !

Källor;

(1) Brain Scan Lie Detectors Come To Market Av; Randall Parker. Klicka Här

(2) MRI tests offer glimpse at brains behind the lies Av; Richard Willing, USA TODAY, 6/26/2006. Klicka Här

(3) Scientists Try to Predict Intentions, Science & Consciousness Av; Maria Cheng, Associated Press, mars, 2007. Klicka Här

(4) http://www.bccn-berlin.de/ResearchGroups/Haynes/Publications/Haynes2006

Goda människor är sällan misstänksamma: De kan inte för sitt liv föreställa sig att någon skulle kunna göra något som de själv inte skulle kunna göra. Om detta är anledningen till att vi låter dessa våldsverkare fortsätta härja så är det dags att "öppna ögonen" och se verkligheten för vad den är.
Socially - Dangerous (Om s.k. "vardagspsykopater")
Klicka Här

Länkar:

OBS! Längst ned på sidan finner du de senast inlagda länkarna!

På svenska;

Klicka Här Lär känna narcissisten Av; Kristiina Gerkman-Kemppainen. "Viktigt att värna om barnets bästa. – När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. . . . . "

Klicka Här Magnetkamera - film (MRT) På Svenska

Klicka Här Nya Tekniker För Att Studera Hjärnan På Svenska

Skenet bedrar - När deras dubbeliv avslöjades drog de sig inte för att mörda. Av Cathy Free Readers Digest/Det Bästa, september 2005.

På engelska;

Klicka Här Brain Scans Might Be Better Lie Detectors By Robert Roy Britt, LiveScience, 29 November 2004.

Klicka Här Prefrontal white matter in pathological liars. By; Yang Y, Raine A, Lencz T, Bihrle S, Lacasse L, Colletti P. Br J Psychiatry. 2005 Oct;187:320-5. Article; Pathological Liars Are Different Klicka Här

Klicka Här Study shows liars' brains are abnormal Av; Usha Sutliff , HSC Weekly, 10/07/2005.

Klicka Här Liars' brains 'are not the same' (September 2005)

KLicka Här Archive for the 'Deception' Category , Recently published articles, 9th April 2006 ,Detecting deception by manipulating cognitive load Författare; Aldert Vrij, Ronald Fisher, Samantha Mann och Sharon Leal, Trends in Cognitive Sciences, Volume 10, Issue 4, April 2006, Pages 141-142 Artikeln finns tillgänglig on-line sedan den 3 Mars, 2006.

Klicka Här Looking for the Lie Av; Robin Maranz Henig , New York Times , Publicerad: den 5 februari, 2006.

Klicka Här Dana Centre, Naked Science: Criminal memories Värd; Dan Glaser neuroscientist University College London, gäster; Paul Matthews, neuroscientist Universty of Oxford UK, Jennifer Vendemia, psykolog och forskare, University of South Carolina, USA och Tor Butler-Cole från Kings College London.

Klicka Här The future of lying Av; Chris Summers När Englands regering diskuterar om man skall göra lögndetektorn obligatorisk för fällda pedofiler arbetar man i USA på att få fram mer avancerad teknologi rustad för att bättre kunna upptäcka när någon ljuger.

Klicka Här The Narcissist as Pathological Liar

Klicka Här Psychologists debate merits of the polygraph Av: Scott Sleek.

Klicka Här Profile of the Sociopath.

Klicka Här Can a Psychopath Fake a Polygraph? "Dr. Helen, Comentary on popular culture and society, from a (mostly) psychological perspective, 29 oktober, 2005."

Klicka Här INTERNET RESOURCES FOR FORENSIC PSYCHOLOGY.

Klicka Här Truth in Justice is an educational non-profit organized to educate the public regarding the vulnerabilities in the U. S. criminal justice system that make the criminal conviction of wholly innocent persons possible.

Klicka Här The Truth About Lie Detectors (aka Polygraph Tests) - Most psychologists agree that there is little evidence that polygraph tests can accurately detect lies. PsychologyMatters.org är en nät baserad kompendium gällande psykologisk forskning.

Klicka Här Is Truth Defamatory?

Klicka Här What makes a psychopath? Av; Caroline Ryan, BBC News Online health staff, 18 September, 2003

Klicka Här History and Times of the Kingdom - Cult Leader Characteristics Kult ledare och deras drag.

Klicka Här "Never ascribe to malice those things which may be explained by stupidity." That is an important phrase, and a necessary one; it keeps people from being paranoid. However, it has a corollary most people don't know: "One MAY ascribe to malice those things which stupidity cannot explain." Av; Robert Canup.

Klicka Här Brain Fingerprinting Laboratories - a new paradigm

Klicka Här Brain Fingerprinting Testing Ruled Admissible in Court

Klicka Här Brain Fingerprinting Technology Gets Big Break

Klicka Här Trial By Ordeal? Polygraph Testing In Australia.

Klicka Här Forensic psychology: Violence viewed by psychopathic murderers. Av; Nicola S. Gray, Malcolm J. MacCulloch, Jennifer Smith, Mark Morris och Robert J. Snowden. Nature 423, 497-498 (29 May, 2003) Se; #5.

Klicka Här Lying and Psychopaths, Dr. Sean Spence.

Klicka Här The Nature of Truth Av; Robert Canup

KlickaHär Wired to lie: Pathological liars exhibit structural differences in prefrontal white, gray matter. Crime Times, Vol. 12, No. 1, 2006 Page 7.

Klicka Här Lies! Lies!! Lies!!!:The Psychology Of Deceit . Av; Charles V. Ford. Recension; Klicka Här

Klicka Här Pathological Lying, Accusation, and Swindling - A Study in Forensic Psychology Av: William Healy A.B.,M.D. och Mary Tenney Healy, B.L. Detta år en s.k. e-bok som i detta fall, är gratis och därför kan läsas av vem som helst som önskar. Mycket intressant läsning för de som vill fördjupa sig i lögnare som ljuger av bara farten samtidigt som de får en kick av att se hur många de kan lura, de som anklagar andra på falska grunder och bluffmakare.

Klicka Här The Basics of MRI Av; Joseph P. Hornak, Ph.D, Grundläggande om MRI.

Klicka Här Scientists claim first in using brain scans to predict intentions Av; Maria Cheng, Canadian Press, Publicerad: Mars 08, 2007.

Klicka Här MRI may be better than polygraph for revealing lies Aug 9, 2004. Frank Andrew Kozel, M.D., Medical University of South Carolina studier.

Klicka Här Brain Scans Might Be Better Lie Detectors Av; Robert Roy Britt, LiveScience, 29 November 2004.

Klicka Här The whole brain Atlas Av; Keith A. Johnson, M.D.och J. Alex Becker, Ph.D. Suverän site för de som vill ta en närmre titt på hjärnan!

Klicka Här Magnetic Resonance Imaging

Klicka Här Scientists Try to Predict Intentions, Mar 5, 2007 - CBS News- National Science Teachers Association - NSTA WebNews Digest. Här finns också massor av andra intressanta artiklar! Väl värt ett besök!

Klicka Här You Can't Hide Your Lyin' Brain, Associated Press.

Klicka Här Liars’ brains make fibbing come naturally Av; Celeste Biever, New Scientist, September 2005.

Klicka Här Detecting Deception Using Functional Magnetic Resonance Imaging By; F. Andrew Kozel, Kevin A. Johnson, Qiwen Mu, Emily L. Grenesko, Steven J. Laken and Mark S. George. Biological Psychiatry, Volume 58, Issue 8, 15 October 2005, Pages 605-613.

Klicka Här The lie-detecting MRI Av, Faye Flam, Star Tribune, Minneapolis-St Paul, Minnesota, October 13, 2006.

Klicka Här Brain Fingerprinting Laboratories

Klicka Här Watching the Brain Lie . Artikel i, The Scientist .

Klicka Här "No Lie MRI" Begins . . . Neuroethics & Law Blog. An interdisciplinary forum for legal and ethical issues related to the brain and cognition.

Klicka Här Don't Even Think About Lying. How brain scans are reinventing the science of lie detection. Av; Steve Silberman. Dr. Langleben kom år 2002 fram till att man kan "se" om en person ljuger eller inte genom att använda sig av fMRI, en magnetröntgen. Ytterligare en artikel finns på sidan; The Cortex Cop. Your flight is now boarding. Please walk through the "mental detector."

Klicka Här LIES WIDE OPEN Researchers say technology can show when and how a lie is created inside the brain Av; Vicki Haddock, San Francisco Chronicle, August 6, 2006.

Klicka Här Two Companies To Begin Offering "Lie Detection" Using fMRI Av Zack Lynch, Brain Waves.

Klicka Här Cruel intensions? MRI may be able to read minds.

Klicka Här What makes a psychopath? Av; Caroline Ryan, BBC News Online health staff, 18 September, 2003. " Many people tell the odd white lie - taking a day off "sick" or halving the amount they spend on a shopping trip. But most feel a little bit guilty about the deception."

Klicka Här First evidence of brain abnormalities found in pathological liars - The USC study shows structural differences in the area of the brain that enables most people to feel remorse. Av; Usha Sutliff. EurikAlert, sept. 2005.

Klicka Här "Co-workers, neighbors, friends, family, law enforcement and the general public are told planned, consistent lies about the victim/target."

Klicka Här Wired to lie: Pathological liars exhibit structural differences in prefrontal white, gray matter. CrimeTimes, Vol. 12, Nr. 1, 2006.

Klicka Här Commentary: Getting at the Truth about Pathological Lying. Av; Dan Grubin, MD. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, September 1, 2005; 33(3): 350 - 353.

Klicka Här Brain Scans Might Be Better Lie Detectors By Robert Roy Britt, LiveScience, 29 November 2004.

Klicka Här On Psychopathy and Lying By; Anna Valerious (June 07, 2008)

Klicka Här Pathological Lying Revisited Av; Charles C. Dike, MD, MRCPsych, MPH, Madelon Baranoski, PhD och Ezra E. H. Griffith, MD. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 33:3:342-349 (2005)

Klicka Här Brain mapping of deception and truth telling about an ecologically valid situation: functional MR imaging and polygraph investigation--initial experience. Av; Feroze B. Mohamed, PhD, Scott H. Faro, MD, Nathan J. Gordon, MA, Steven M. Platek, PhD, Harris Ahmad, MD and J. Michael Williams, PhD. Radiology, 2006;238:679-688. (Klicka Här)

Klicka Här "He Said--She Said": The Role of the Forensic Evaluator in Determining Credibility of Plaintiffs Who Allege Sexual Exploitation and Boundary Violations. Av; L. Binder och D. E. McNiel. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, June 1, 2007; 35(2): 211 - 218. OBS! Här finns fler artiklar av intresse!

Klicka Här
Fabrication and induction of illness in children: the psychopathology of abuse Av; C. Bass och G. Adshead. Advances in Psychiatric Treatment, May 1, 2007; 13(3): 169 - 177.

Klicka Här 9 financial signs of marital infidelity. By Jay MacDonald, Bankrate.com, 2008-01-03.

Klicka Här Localisation of increased prefrontal white matter in pathological liars. By; Yang Y, Raine A, Narr KL, Lencz T, LaCasse L, Colletti P, Toga AW. British Journal of Psychiatry, 2007 Feb;190:174-5.

Senast inlagda länkar/Updated, 22 november, 2009

Klicka Här Why People Are Better At Lying Online Than Telling A Lie Face-to-Face, ScienceDaily (May 5, 2009) Of interest, however, bear in mind that the psychopath is a pathological lier, he/she lies as easily as it is to breathe. Av intresse, håll dock i minnet att en psykopat är en patologisk lögnare som ljuger lika lätt som han/hon andas och går inte att "bota".

Det faktum att de är så munviga är oftast det drag som gör att de förr eller senare uppdagas. Tidigare insinuationer och lögner döljs med nya, det finns ingen gräns gällande lögnerna. Att vara motsägelsefull är inte något stör dem, tvärtom, bara de får rätt. De förstår inte att andra till sist får upp ögonen för att de ljuger men det spelar ingen roll för de bryr sig ändå inte.

"Att ljuga, vilseleda och manipulera är för psykopaten, naturliga 'tallanger'."

Klicka Här

Psykopater avhumaniserar andra människor och ser dem endast som föremål för att nå sina egna mål, oavsett vad dessa än må vara. Psykopater har ingen respekt för andra vilket gör dem livsfarliga för oss med ett samvete och känslor. De har själv inget samvete och bryr sig därför inte. På grund av att de är oerhört munviga (är detta eftersom de saknar känslor) så har de alltid en ursäkt redo för varför de betedde sig som de gjorde eller gjorde det som de gjorde. De saknar även empati vilket i sin tur leder till att det inte finns någon gräns för deras ondska, de är därför också sadister ut i fingerspetsarna.

Tänkvärt

En av de mest påfallande skillnaderna mellan en katt och en lögn är att katten bara har nio liv.
Mark Twain

Det är tur att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert Engstöm

Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn, kan han lika gärna tala sanning från början.
Oscar Wilde

Ett rykte utan ben att stå på kan ändå springa långt
J.T.

En del människor tror på vad som helst, bara man viskar det till dem
Iréne Jönsson

De farligaste osanningarna är de sanningar som blivit friserade
Georg Christop Lichtenberg (1742-1799)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Oh What a Tangled Web We Weave When First We Practice to Deceive."
Sir Walter Scott Marmion, Canto VI, Stanza 17

Till sist så är våldsverkaren så insnärjd i sina egna lögner att han/hon uppdagar sig själv för sin omgivning, detta är hans/hennes öde.

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013