Hem

 

 

Post Traumatisk Stress

Det är förvånansvärt hur snabbt en människa kan gå ner sig när han/hon utsätts för psykiskt våld.

Senaste inlägg vad gäller forskning finns mot slutet av denna sida. (Uppdat. May 8, 2013)
Research, articles and latest entries, plz scroll down.


*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Min kropp sa ifrån långt innan jag förstod vad som var på gång.

Psychological Distress, Not Depression, Linked to Increased Risk of Stroke (March 3, 2008) Här

Det psykiska våldet, oavsett var någonstans man blir utsatt, orsakar stress. Den som blir utsatt kommer att känna av det både psykiskt och fysiskt. Det våld som "offret" utsätts för gör att han/hon så småningom hamnar i en allvarlig krissituation där tankar på självmord inte är ovanliga. Den negativa psykiska stress som offret blir utsatt för kan leda till att han/hon t.ex., får en hjärtinfarkt och/eller en hjärnblödning och avlider. Stress leder också till ett nedsatt immunförsvar som i sin tur kan leda till sjukdom och som i sin tur också kan leda till att "offret" går en för tidig död till mötes.

"Mobbning", detta minst sagt sadistiska/djävulska våld och psykopati går hand i hand!

"Correlational analyses demonstrated that psychopathy was most strongly related to bullying"
Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. (Dec. 2011) Klicka Här
Se även;
Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social behaviour in adulthood. Här

"Reza Emdad är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet. Han har i flera år arbetat med hjärnforskning och med tortyroffer från krigszoner, som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och komplex PTSD. Mobbningsoffer visar samma reaktioner som tortyroffer, enligt Reza Emdad."

"De som blir offer har ofta en speciell personlighet. De är kompetenta och tycker om utmaningar.
– Det finns flera studier som visar att kompetens är en riskfaktor"

Ovan citat från följande artikel; Mobbning kan leda till självmord (2011-11-22) Här

Studien som Doc. Emdad nämner är förmodligen följande, Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. Här Vilken på grund av eget intresse vad gäller "mobbning" funnits med på denna sida sedan den publicerades, 2008. Liknande studier har även gjorts på vuxna som även de visar att dessa individer njuter av att skada. Att dessa individer, tillika sadister, njuter av att skada andra märks även på "utsidan", det "självgoda leendet" som de som blivit "mobbade" på sin arbetsplats, i sitt hem eller t.ex., i skolan fått bevittna, säger också att så är fallet.

Vidare och vad som bör uppmärksammas i artikeln är följande; "mobbade individer visade avvikelser i en annan del av hjärnan som kallas corpus callosum". ??? Mobbaren/psykopaten/den antisociale, uppvisar däremot avikelse vad gäller corpus callosum, se följande, Corpus callosum abnormalities in psychopathic antisocial individuals.(2003) Här så vad det är för någon "studie" som han hänvisar till eller om det handlar om en felskrivning är således svårt att säga.

Emdad skriver även att, "Förövaren har inte förmåga att känna med i andras lidande eller se hälsokonsekvenserna av mobbningen. Han eller hon kan inte reflektera över sitt beteende." Hmmm? Vad det gäller "mobbare"/psykopater så handlar det om ett medvetet och utstuderat våld vilket många gånger pågår i år i syfte att tillföra så mycket skada som möjligt vilket "mobbaren" anser sig berättigad till eftersom han/hon saknar självinsikt och det pga., att psykopaten anser sig stå i "universums center", har en förhöjd självuppfattning/grandios.

Så kallad "mobbning" skadar/dödar, här en ny studie vad gäller barn/ungdomar, The Neuroscience of Bullying (December 2010) Här Vad gäller de som 'står och ser på', så är de lika skyldiga som "mobbaren"/psykopaten.

Psykiskt våld dödar också!

"Dom försöker ta livet av mig". Ord som ringer ännu i mina öron - och de blev hans sista till mig. Nästa dag var han död.
(Till minne av Sune)

12. Dödligt klimat
Klicka Här

En hemsida skapad av Claes Jenninger för att hedra
minnet av hans son Måns som blev mobbad och trakasserad till döds
.
"Ingens liv ska ta slut när man är 13 år. Ingen ska stå ut med kränkningar och mobbning."
Klicka Här

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mobbning" handlar om ett dödligt våld
Stress skadar och kan leda till sjukdom och död. Det innefattar även s.k. 'mord genom självmord'.

Förändrat blodflöde i hjärnan vid stressyndrom (2005) Här
Studie av Miller and Heim (2006) Klicka Här och Här
Långvarig stress är som att se ett stroke hända i slowmotion
Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke (2008) Klicka Här
Psychological Distress, Not Depression, Linked to Increased Risk of Stroke
(March 3, 2008) Här
Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress (Juli 2010) Här

Klicka Här Mood, Blood Pressure, and Heart Rate at Work: An Experience-Sampling Study. By; Remus Ilies, Nikos Dimotakis, David Watson. Journal of Occupational Health Psychology, Volume 15, Issue 2, April 2010, Pages 120-130.

Klicka Här Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress. By; George M. Slavich, Baldwin M. Way, Naomi I. Eisenberger and Shelley E. Taylor. (pdf) Här Abstract Här
En artikel som tar upp studien; Social Stress Linked to Inflammation (August 10, 2010) Här

Alla skador är inte synliga
Post Traumatic Stress Disorder - Not all wounds are visible
Klicka Här

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) är det känslomässiga tillstånd en person hamnar i efter att ha blivit utsatts för en mycket traumatisk händelse. Förr brukade man tro att bara de som t.ex. varit med om krig, där det fanns fara för deras liv drabbades, men i dag vet vi bättre. De som utsätts för psykiskt men även fysiskt våld (orsakad av t.ex. en psykopat) får erfara samma känslomässiga trauma vilket ger upphov till en rad mentala och fysiska hälsotillstånd.

PTSD, enligt DSM-IV, Klicka Här - Posttraumatic Stress Disorder DSM-IV™ Diagnosis & Criteria, 309.81 Posttraumatic Stress Disorder. Men se även, Här och Här
PTSD, enligt ICD-10, Se; Här - F43.1 Post-Traumatic Stress Disorder, European Description.

Den psykiatriska skada som "offer" får efter en interaktion med en våldsverkare skall inte förväxlas med en mental sjukdom även då "offret" tycks, till viss del och under en längre tid, ha blivit "nerkletad" med våldsverkarens beteendestörningar så som t.ex. paranoia (personen får t.ex. svårt med att lita på andra och tror hela tiden att andra människor är ute för att göra honom/henne illa). Den som fallit "offer" kan därför verka vara paranoid genom att han/hon t.ex. hoppar till och bli stel av skräck när telefonen ringer och då genast misstänker att det är våldsverkaren som ringer. Detta är en normal reaktion efter att ha blivit utsatt för den terror som den här typen av våldsverkare är orsak till. Tillståndet som "offret" tilldragit sig kallas för hypervigilance , d.v.s. han/hon blir mycket skärrad över det minsta lilla, saker som vanligtvis inte annars hade skrämt honom/henne.

Anledningen till att "offret" verkar vara paranoid är att han/hon vet med sig att våldsverkaren inte har någon "spärr". "Offret" har också fått uppleva ondskan på mycket nära håll och detta är i sig själv en mycket känslomässigt omvälvande upplevelse. Man kan helt enkelt inte förstå hur någon kan vara så fruktansvärt elak och besatt av att göra någon annan så illa. Som någon skrev; "Min erfarenhet är den att det är ytterst få som begiper och på djupet förstår vad det EGENTLIGEN handlar om. En SLUTSATS jag dragit och det är den att för att förstå måste man ha genomgått något liknande själv, annars är det ingen idé att tala om saken. Man får så verklighetsfånvarande svar att det inte lönar sig med något genmäle." Citat från, Min sjuka och psykopatiska kärnfamilj, Klicka Här

Psykopater är kända för att driva deras "offer" till att tvivla på sig själv och att falla ner i en djup depression.

***PTSD - Mobbning***
Klicka Här

Att "läka" kan ta en lång tid. Längden beror givetvis på en rad olika faktorer, allt från ett år till flera men det finns sorgligt nog de som aldrig riktigt återhämtar sig helt och hållet. Mycket beror på det stöd som den drabbade, "offret" får. Att få bekräftat att det är våldsverkaren och inte "offrets" fel är oerhört viktigt för att kunna läka och så småningom kunna gå tillbaka till ett normalt liv. Det är också anledningen bakom denna hemsida. För de som inte har blivit drabbad av den här typen av våld så kan det vara mycket svårt att förstå att läkningsprocessen tar tid och att "offret" inte kommer över "händelsen" på bara några veckor. Man skall inte heller glömma att den här våldsverkaren vanligtvis attackerar om och om igen eftersom han/hon måste vinna och för att göra detta så tar våldsverkaren alla och allt till sin hjälp. Se; Smutskampanjen och stalking - förföljd

En relation
Förr eller senare så kommer psykopaten att visa sig själv, för vad han/hon är, speciellt när nästa "offer" finns i sikte och vet med sig att hans/hennes nuvarande relation går mot sitt slut. Det är nu som den nuvarande partnern blir psykiskt attackerad , på det grymmaste sättet tänkbart vilket leder "offret" rakt in i det tillstånd som kallas för, PTSD.

På arbetsplatsen
Våldsverkaren sätter i gång att insinuera och sprida ut rykten bakom "offrets" rygg. "Offret" börjar sakta men säkert förstå att något är på gång men ingen säger någonting eller låtsas som att inte veta. Den som fallit "offer" psykas sakta men säkert och när han/hon säger ifrån eller lämnar arbetsplatsen så sätter våldsverkaren i gång med en hat kampanj utan like. Den som fallit "offer" på sin arbetsplats hamnar således i en krissituation, d.v.s., drabbas av PTSD.

Psykiskt våld lämnar inga blåmärken och kan därför vara svårt att bevisa. Att bli kränkt på detta brutala sätt och sedan ovan på allt inte bli trodd kan få förödande konsekvenser för "offret". Ingen kan eller vill tro på att våldsverkaren kan vara så fruktansvärt elak mot någon annan. Det tar även tid för "offret" att inse denna otroliga ondska som existerar hos den här typen av våldsverkare. Att bli trodd och att få upprättelse är därför av stor betydelse för "offret" om han/hon skall kunna börja läka. Den okunskap och ovilja att ta i tu med dessa våldsverkare som råder i dag är nästintill ofattbar och på grund av detta så råkar många goda människor väldigt illa ut.

Kort efter våldsverkarens första påhopp så börjar "offret" känna av stressen genom att han/hon bl.a. känner en ständig trötthet och får svårigheter med att tänka kritiskt. När "offret" fått "nog" och lämnat arbetsplatsen eller förhållandet så "brakar" allt samman. Våldsverkarens sadistiska sida visar sig nu genom att påhoppen blir än värre Se; smutskampanjen

Enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitutet (FHI) så anser en fjärdedel av alla svenskar sig kränkta på ett eller annat sätt. Dessa personer säger sig lida av, "nedsatt psykiskt välbefinnande, svår ängslan och ångest, stora sömnsvårigheter, självmordstankar och liknande".
Kränkta är mer sjuka, Sydsvenska Dagbladet, 27 februari 2006.

"Stress orsakar högt blodtryck vilken är den viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkter och hjärnblödning eftersom det påskyndar åderförkalkningen och skadar hjärnans tunnare blodkärl."
Klicka Här
Strokes Stockholm (ovan länk) har försvunnit av någon anledning men kvar på sidan finns ett antal länkar som leder till andra sidor på nätet i fråga om stroke, samtliga på Engelska. Hur som helst, så är det bevisat att negativ stress, sådan stress som psykopater utsätter andra för, kan leda till ett stroke vilket i sin tur också kan leda till döden. Därför skall samtliga som "mobbar" (ett snällt ord för de som försöka ta livet av någon eller t.o.m., mördar människor genom att utsätta dem för psykologisk terror) testas! Den svenska regering struntar dock i "problemet" vilket är minst sagt skämmande och säger en hel del om om det gänget och deras föregångare. Nedan den senaste studien i fråga om negativ stress (från 2008)

Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke
. By; P. G. Surtees, PhD, N.W.J. Wainwright, PhD, R. N. Luben, BSc, N. J. Wareham, MBBS, PhD, S. A. Bingham, PhD and K.-T Khaw, MBBChir. NEUROLOGY, 2008;70:788-794."Findings from this large prospective cohort study suggest that increased psychological distress is associated with elevated stroke risk. Episodic major depressive disorder was not associated with incident stroke in this study." Mer bevis på att psykisk trakassering på bl.a. arbetsplatsen kan vara/är dödlig.
Klicka Här

Stress Management: Techniques for preventing and easing stress
, Harvard Health Publications, Harvard Medical School (December, 2007) "Stress is not all bad. It’s what keeps life interesting. But too much stress for too long creates what is known as “chronic stress” which has been linked to heart disease, stroke, and may also influence cancer and chronic respiratory diseases." Kronisk stress kan leda till hjärtsjukdomar, hjärnblödning men kan även länkas till cancer och kroniska andnings besvär. Klicka Här

The Connection Between Depression and Stroke (okt. 6, 2011) Klicka Här
För studie, Depression and Risk of Stroke Morbidity and Mortality. By; An Pan PhD. et al. JAMA. 2011;306(11):1241-1249. Klicka Här i vilken man konstaterar att, "Depression is associated with a significantly increased risk of stroke morbidity and mortality."

Stress orsakar cancer
Traumatic shock - The second mental and emotional cause of cancer (April 09, 2012) Klicka Här

"Skillnaden mellan mental sjukdom och en psykiatrisk skada"
Klicka Här

PTSD kan delas in i 3 olika kategorier.

Intrång: Personen återupplever de händelser som han/hon har fått utstå och gör detta, i värsta fall, även år efteråt. Det kan visa sig på en rad olika sätt så som, återkommande mardrömmar.

Undvikning: Personens relationer till andra påverkas genom att han/hon kan få svårt med att lita på andra. Om personen inte fått utlopp för sina egna känslor (t.ex. inte blivit trodd) eller medvetet/undermedvetet undanträngt dessa så kan detta leda till att "offret" kan framstå som känslokall. Personen undviker platser och aktiviteter som påminner honom/henne om det inträffade. Svårigheter med att ta i tu med de smärtsamma upplevelserna kan resultera i återkommande depressioner och att ovanstående beteende består en mycket lång tid efteråt.

Hyper-skärrad/Överreagerar: Personen känner sig hela tiden hotad och känner att han/hon alltid måste vara på sin vakt (medvetet eller omedvetet). Svårigheter med koncentrationen, att sova, mardrömmar samt panik och ångest attacker. Personen kan även utan att ha blivit provocerad få plötsliga raseriutbrott. Risk föreligger också att personen i fråga börjar "medicinera" sig själv med alkohol eller droger för att döva de smärtsamma upplevelserna. Tankar på självmord är också mycket vanliga.

* * * * * * * * * * * * *

“This relationship has taken a grave physical toll on my body. I have several conditions. I look about 20 years older than I actually am.”
Klicka Här

På grund av de skador som "offret" kan få så är det ytterst viktigt att detta problem belyses och att den här typen av våldsverkare får ta konsekvenserna av sitt handlande. Den som fallit "offer" måste få upprättelse, det är oerhört viktigt för läkningsprocessen. De som har blivit utsatta måste också kunna få stöd av personer som är väl insatta i problematiken så att "offret" inte ovanpå allt får ta på sig skulden för det inträffade. Den här typen av våldshandling (psykisk våld med eller utan fysiskt våld) får helt enkelt inte bara "sopas under mattan".

Samhället måste ta sitt ansvar genom att erkänna att vi mitt i bland oss har individer med grava mentala störningar som bara är ute för att tillfredställa sina egna behov och för att göra livet till ett rent helvete för andra. Det går knappast en dag utan att man läser och hör om dessa individers framfart, mord, våldtäkter, misshandel, våld i hemmen (psykiskt och fysiskt) och på våra arbetsplatser (psykiskt), mobbning - vidriga smutskampanjer (ofta med perversa sexuella inslag), utfrysning mm.

Man har länge trott att psykisk stress kan vara orsaken till en rad olika fysiska åkommor men nu har Australiska forskare bevis för att psykisk stress kan orsaka allt från cancer till en vanlig förkylning. Fabienne Mackay från Garvan Institute i Sydney säger att det nu funnit kopplingen mellan stress och sjukdom. Forskarguppen på institutet har hittat ett hormon, neuropeptide Y (NPY) som frigörs under stress och som långsamt förstör kroppens immunsystem vilket gör att individen blir fysiskt sjuk. Klicka Här

Den stress som "offret" utsätts för kan även leda till sömnproblem. Problem med sömnen kan också i sin tur leda till kronisk värk enligt en ny svensk studie. Enligt distriktsläkaren och forskaren Stefan Bergman så har dem som inte sover ordentligt en tre gånger så stor risk att drabbas av kronisk smärta i hela kroppen.(Sömnproblem kan ge dig värk Av; Anna Bäsén, Expressen 16 mars, 2006)

Stress kan också leda till att vävnaden på insidan av blodkärlen drar i hop sig vilket kan minska blodflödet med så mycket som 35%. Detta i sin tur påverkar givetvis hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt som i sin tur kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd. Enligt Dr. Miller på University of Maryland School of Medicine så bör man därför, för sin egen skull, försöka skratta så mycket som möjligt. (Laughter Helps Blood Vessels Function Better, University of Maryland Medical Center. Klicka Här

"Stress dödar långsamt, försvagar immunsystemet, eroderar minnet och förmågan att lära."
Dr. Sapolsky

Nedan följer några av de vanligaste fysiska symptomen som den som fallit "offer" kan känna av;

 1. Trött och orkeslös (kan vakna upp tröttare än du var när du gick och lade dig) Det är inte ovanligt att denna trötthet sitter i, år efteråt.
 2. Ont i rygg, muskler eller leder utan någon uppenbar orsak.
 3. Huvudvärk (mer än vanligt)
 4. Gnisslar tänder i sömnen men kan även bita ihop under dagen, märkbart genom ömma käkar. Var uppmärksam eftersom detta kan leda till tandskador.
 5. Sömnsvårigheter. Kan även få återkommande mardrömmar.
 6. Problem med magen.
 7. Äter antingen mer eller mindre än vanligt, viktökning/viktminskning. Var uppmärksam, det handlar om din hälsa.
 8. Det ”sticker” i armar och ben.
 9. Dålig cirkulation, kalla händer och fötter. Om rökare, så kommer du med all sannolikhet att börja röka mer än vanligt – se upp!
 10. Ovanliga hormonförändringar. För kvinnor så kan det hända att mensen uteblir flera månader i rad.
 11. Klåda eller att det ideligen kliar på samma ställe, t.ex. på ryggen eller i huvudet.
 12. Dåliga ”vanor” så som att bita på naglarna kommer åter eller förvärras.
 13. Yrsel
 14. Du känner dig hela tiden på spänn. Se till att börja göra avslappningsövningar! Försök med Yoga!
 15. Du blir förkyld eller får infektioner mer än vanligt.
 16. Smärtor i bröstet.

Långvarig stress kan påverka det kardiovaskulära systemet på en rad olika sätt. Det kan leda till högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och t.ex. cancer. De som studerar stressrelaterade sjukdomar, däribland de på Garvan Institute hävdar även att stress, kan därför vara orsaken till en rad olika sjukdomstillstånd så som cancer, diabetes (Typ 1), ledinflammation och Multiple Skleros (MS). Under långvarig stress så övergår Post Traumatisk Stress (PTS) till en störning, Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD). Bland de som drabbas av det våld som de med en antisocial störning är orsak till, så är det därför Mycket Viktigt att de får hjälp och upprättelse snarast möjligt.

Men det är inte bara fysiska symptom och skador som ”offret” utsätts för utan även psykiska sådana. Några av dessa psykiska åkommor är följande;

 1. En känsla av hjälplöshet.
 2. Blir mycket lätt irriterad, speciellt över saker som du tidigare inte brytt sig om.
 3. Panik attacker. T.ex. rädd för vad som kommer att hända., "Vem är det som ringer?" osv.
 4. Ångest attacker. Du återupplever händelsen/händelserna som utgjorde ett hot mot din hälsa och/eller integritet.
 5. Klarar inte av saker eller situationer som du annars lätt skulle kunna hantera.
 6. Koncentrationssvårigheter.
 7. Svårighet med att tänka kritiskt, handlingsförlamad, uppgivenhet.
 8. Känsla av att vara förvirrad, tvivlar på sig själv.
 9. Återkommande skuldkänslor. Kom ihåg – klandra inte dig själv! Det är inte du som har gjort något fel, så ta inte på dig skulden för det inträffade!
 10. Gråter för det allra minsta.
 11. Glömska.
 12. En känsla av att vara ensam, den ende som har blivit utsatt för detta perversa våld. Ingen kan ha blivit utsatt för något sådant här hemskt tidigare. (Kom ihåg, du är inte ensam, den här våldsverkaren är likadan mot alla som korsar hans/hennes väg, de som får hans/hennes självkänsla att vackla råkar oftast värst ut.)
 13. Återkommande tankar på hämnd eller hoppas på att något hemskt skall hända våldsverkaren.
 14. Medvetet undviker platser och situationer som påminner om traumat. Detta kan på lång sikt leda till isolering.
 15. Problem med din partner/barn/övriga familjemedlemmar/vänner. Detta mycket på grund av att de inte riktigt förstår (mycket svårt att förstå om man själv inte har blivit utsatt) eller orkar lyssna på dig när du dag efter dag, månad efter månad ”maler” på. I längden kan detta leda till att de börjar lägga skulden på dig, "offret", du börjar framstå som "jobbig". Det är därför en bra idé om du finner t.ex. en stödgrupp där du kan prata med andra som också har blivit utsatta. Det är mycket svårt för andra att förstå den känslomässiga förödelse som dessa våldsverkare orsakar och det tar en lång tid att "läka". För dig som har blivit utsatt av en partner så kan det tragiskt nog hända att det finns familjemedlemmar och vänner som väljer att tro på våldsverkaren. Detta eftersom de inte känner till den här typen av våldsverkare. Har ni gemensamma barn så kan våldsverkaren sätta upp barnen mot dig, dvs. använda dem som "redskap". Det finns allt för många tragiska historier. Det är därför så oerhört viktigt för dig att kunna prata med andra som har råkat lika illa ut som dig och som vet hur det känns och kan stötta dig. Att ”utbilda” dig själv är också mycket viktigt eftersom du då får en bättre ”bild” av det som har inträffat. Det tar tid att verkligen inse hur ondskefull den här typen av våldsverkare i själva verket är.
 16. Tankar på att begå självmord. Det känns som det inte finns någon annan utväg. Du har hamnat i en djup krissituation och du behöver stöd. BEGÅ INTE SJÄLVMORD - DET BLIR BÄTTRE! Se; Begå inte självmord. Sakta men säkert så kommer det att bli bättre, så ge inte upp. Försök att uthärda, skingra dina tankar så mycket som möjligt, gör avslappningsövningar, gå och träna, lyssna på musik, gör saker som får dig att må bättre och som får dig att tänka på annat. Framför allt, ta inte på dig skulden, det är inte ditt fel.

"Den som blir nedtryckt, kränkt och känner sig utanför utsätts för stor stress."
Anonym

Enda sättet att hantera stress är att identifiera orsakerna. En orsak är den negativa stress man utsätts för då man t.ex. blir psykisk trakasserad/mobbad på sin arbetsplats. När ledningen inte tar i tu med problemet, det saknas kompetens, vilja eller både och, så drabbas den som kränks av stressrelaterade problem vilka i sin tur kan leda till döden för den som blir utsatt. I stället för att ta i tu med de verkliga orsakerna så går man som en "katt runt het gröt" och talar om "utmattningssyndrom", "utbrändhet" eller så ger man någon "annan" förklaring. Att inte ta i tu med psykisk trakassering/mobbning, är en ytterligare kränkning av de personer som blivit utsatta för detta perversa våld.

Tyvärr är det inte så lätt att hitta några studier eller t.ex. artiklar på svenska som behandlar den stress man blir utsatt för då man blir psykiskt trakasserad på sin arbetsplats. Nedan följer dock några artiklar som behandlar ämnet vilka kan vara av intresse för dig som blivit påhoppad/attackerad på din arbetsplats;

På Svenska

"Även vuxna mobbas" Av; Rigmor Tjernberg, Sydsvenska Dagbladet, 23 juli, 2007. Mycket läsvärd! Klicka Här

Kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen. Av; Lillemor R-M Hallberg är professor i vårdvetenskap vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad. Skolan som arbetsplats. Mycket läsvärd! Klicka Här

På Engelska

"Almost anybody can suffer PTSD although it appears that those most likely to experience trauma are people who are sensitive, empathic, caring, honest, trustworthy, imaginative, artistic and creative. PTSD is a real condition, not imagined; PTSD is a psychiatric injury, not a mental illness."
Tim Field


"Those who can, do. Those who can't, bully." Klicka Här

Workplace Bullying Overlooked As Cause of Severe Stress
Av; Oan Arehart-Treichel. Psychiatric News, July 21, 2006, Volume 41, Number 14, page 20. Klicka Här

Bullying in the workplace Av; Lynn Eaton. "Often the people being bullied are normally confident and high achievers. The bully sees them as a threat and tries to wear them down, bit by bit." På sidan finns fler länkar och böcker som hanterar ämnet. Klicka Här

Bullying: A Source of Chronic Post Traumatic Stress?
Av; Noreen Tehrani. British Journal of Guidance and Counselling, v32 n3 p357-366 Aug 2004. I denna studie undersökte man de som arbetar inom vården och då visade det sig att hela 40% hade blivit psykiskt trakasserade/mobbade och att hela 68% hade sett någon annan bli mobbad. Klicka Här

Definitions adopted by the Work Trauma Foundation, worktrauma.org Klicka Här

What to do about a really bad boss
"Targeted workers should identify the problem, seek help from a doctor or counselor and, finally, expose the bully."
Klicka Här

What is Post-Traumatic Stress Disorder?
Post-traumatic stress disorder (PTSD) refers to feelings of anxiety caused by a harmful, intense or tragic experience, such as rape, robbery or exposure to combat during war. People with PTSD tend to reexperience a traumatic event, associate things and events in everyday life with that occurrence, and have trouble coping with the rush of emotions that comes with their recollection of the experience.

Klicka Här

På Norska

Mobbing på jobben - kan gi alvorlige senskader. "Psykolog og forsker Ståle Einarsen ved Avdeling for organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen, intervjuet av Marianne Næss. Helsenytt-for alle." Klicka Här

* * * * * * * * *

En våldsverkare med en antisocialstörning så som psykopati, avskyr att inte bli uppmärksammade. Slå två flugor i en smäll, klipp av banden för din egen hälsas skull och ignorera våldsverkaren för han/hon är inte värd dig eller din tid.

Kommer jag någonsin att bli ”mig själv” igen?

För de flesta så är svaret på den frågan tack och lov, ja. De personer som våldsverkaren ger sig på är oftast mycket intelligenta, omtänksamma, har ett gott självförtroende och är även synnerligen kreativa människor. De går vidare genom att dra nytta av erfarenheten på ett eller annat sätt. De kan t.ex. skriva en bok, börja föreläsa om den här typen av brott, starta en stödgrupp eller något liknande. Även om just du inte gör det så kom ihåg att våldsverkaren gav sig på dig eftersom du representerar allt det som han/hon vill vara men aldrig kan bli . Se; Vilka faller offer?

För de som har familjemedlemmar och vänner som förstår och stöttar så går det givetvis snabbare att "komma igen". Allt eftersom tiden går så kommer du mer och mer till insikt om vad det är som du har blivit utsatt för och slutligen når det hela sin ”kulmen”. Efter detta så kommer du sakta men säkert att må bättre. Som med alla erfarenheter så har även denna händelse sina positiva och negativa sidor. En positiv sak är att du blir bättre rustad för att bemöta dessa individer eftersom du nu känner till ”varningssignalerna”. En negativ följd är att du kan få en annan syn på mänskligheten. Det ”farliga” med detta är att du själv kan bli lika bitter och elak som våldsverkaren. Se upp så att detta inte händer dig , för börjar du bli lika hatfull och illasinnad som våldsverkaren så kommer du bara att skada dig själv och dina medmänniskor.

Desto längre man har blivit utsatt, desto längre tid tar det att läka. Det är därför mycket viktigt att ge sig av från våldsverkaren så fort som möjligt. Efter det att du avlägsnat dig från t.ex. arbetsplatsen/förhållandet så behöver du allt det stöd som du kan få. Genom att "utbilda" dig själv och tala med andra som även de har blivit utsatta, så kommer du sakta men säkert till insikt med vad du blivit utsatt för. Läkandet kan börja. Försök att lära dig så mycket som möjligt. Inhämta information genom böcker, surfa på nätet och om möjligt gå med i någon stödgrupp eller chatta i ett forum. se; behöver du någon att prata med.

Att prata om vad du har råkat ut för kan vara mycket svårt i början eftersom du kommer att återuppleva saker och ting igen. Låt inte detta avskräcka dig för desto snabbare du kommer till insikt om vad det är som du blivit utsatt för desto snabbare kommer du också att läka. Det handlar om din psykiska och fysiska hälsa! Med tiden så försvinner saker som trötthet, panik och ångest attacker, men det tar sin tid och händer inte över en natt. Låt det ta den tid det tar!

För de som t.ex. har en partner (se; kvinnomisshandel, kvinnovåld mot män), är ett barn till eller förälder till en våldsverkare (se; Föräldrar med störning) så är det förståligt att det inte alltid lika lätt att bara ge sig av. Men oavsett omständigheterna så låt inte våldsverkaren förstöra ditt liv. Tyvärr är det så att en antisocial störning många gånger går i arv så om ditt barn uppvisar drag på en antisocialstörning så skall du så snabbt som möjligt försöka få den hjälp du behöver, ha fasta regler och lära dig allt du kan om störningen för att bättre förstå. (Se; Barn med en störning) Handlar det om en förälder, din mamma eller pappa, så lär dig allt du kan om störningen, skaffa eget boende och försök bygga upp ditt eget liv och självförtroende. Försök också att ha så lite kontakt som möjligt. Än en gång "nappa" inte på hans/hennes försök att manipulera och styra dig och ditt liv.

En långvariga relation med en våldsverkare kan psykiskt sett, leda till bl.a. kroniska besvär med sömnen, koncentrationssvårigheter, svårigheter med minnet (personen förtränger medvetet/omedvetet otrevliga händelser), lättskrämdhet, ett dåligt självförtroende och en överdriven vaksamhet. Partnern tvingas också förtränga sin egen personlighet eftersom han/hon hela tiden måste anpassa dig till våldsverkaren snabba humörsvängningar och vansinniga beteende. Att behöva anpassa sig på detta sätt är i allra högsta grad onaturligt. Eftersom våldsverkaren inte har någon spärr så står också partnerns liv, dagligen på spel. För en person som befinner sig i en sådan här relation så måste han/hon för att rädda sig, psykiskt och fysiskt och försöka ge sig i väg från våldsverkaren snarast möjligt. Detta bör ske i all hemlighet och utan förvarning. Tyvärr, på grund av det dåliga skydd som samhället ger så tvingas "offret" många gånger därefter leva under skyddad identitet.

Personer som har stannat kvar i en relation med den här typen av våldsverkare under en längre tid på grund av t.ex. ekonomiska skäl blir till sist så handlingsförlamad att han/hon till slut inte ser en väg ut ur det hela. Partnern till våldsverkaren accepterar med andra ord detta fruktansvärda "öde". Partnern används av våldsverkaren som "näring" och detta är oftast orsaken till att våldsverkaren t.ex. kan vara gift eller sambo med en och samma person under en längre tid. Det handlar alltså inte om ett partnerskap på lika villkor eftersom våldsverkaren beter sig och gör som han/hon vill. Den dagliga stressen (förnedring och ofta även fysiska våld) som partnern utsätts för är nästintill ofattbar. Denna stress gör att de vardagliga rutinerna utförs på ett robot liknande sätt eftersom det bara handlar om att "överleva". Partnern blir många gånger också så psykad att hon/han upplever situationen som "normal". Partnern märker inte vad det är som pågår eller så tränger hon/han undan det otrevliga i hopp om att det skall bli bättre, något som sorgligt nog aldrig händer. För dessa "offer" blir läkandet en lång process och symptomen av den stress som de har blivit utsatta för kanske aldrig riktigt försvinner. Tillståndet övergår då i stället till en långvarig, kronisk störning.

Avslutningsvis, alla som blivit utsatta, vare sig på sin arbetsplats, i sitt hem eller någon annanstans, tar skada på ett eller annat sätt. De flesta ”repar” sig och kan återgå till ett normalt liv. Men det finns sorgligt nog de som faller ner i en sådan djup depression att de väljer att ta livet av sig. De ser helt enkelt ingen annan utväg, psykade, "mobbade" till döds. Fysiska skador på grund av den stress som "offret" utsätts för kan, i värsta fall, också leda till döden. Det finns tragiskt nog också de som har blivit mördade av våldsverkaren. Det är därför så viktigt att den här informationen når fram till så många som möjligt så att vi kan göra en gemensam satsning och finna en lösning på detta fruktansvärda mänskliga problem. Vi kan inte längre undvika att ta i tu med dessa våldsverkare.


Varför rättvisa är så viktigt!
Justice at workplace associated with reduced risk of coronary heart disease.
Klicka Här

Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke. By; P. G. Surtees, PhD, N.W.J. Wainwright, PhD, R. N. Luben, BSc, N. J. Wareham, MBBS, PhD, S. A. Bingham, PhD and K.-T Khaw, MBBChir. NEUROLOGY, 2008;70:788-794."Findings from this large prospective cohort study suggest that increased psychological distress is associated with elevated stroke risk. Episodic major depressive disorder was not associated with incident stroke in this study." Mer bevis på att psykisk trakassering på bl.a. arbetsplatsen kan vara/är dödlig.
Klicka Här

Motion mot Depression

Har man blivit påhoppad av en individ med en antisocial störning så hamnar man för det mesta i en depression, som följd av det trauma man blivit utsatt för. Går man till läkaren så skriver han/hon vanligtvis ut anti-depressiva tabletter för att lindra tillståndet. Men, att proppa sig full med tabletter är inte alltid den bästa lösningen eftersom dessa medel för med sig en rad olika biverkningar, däribland, viktökning. Därför är det glädjande att det nu kommer mer information om att motion är det bästa "botemedlet" för detta tillstånd. För att det skall fungera så bör man gå ca; 30 minuter i lagom rask takt, 5 dagar i veckan eller utöka promenaden till en timma och gå tre dagar i veckan. Att göra sträckövningar eller styrketräna hade ingen nämnvärd verkan mot depression. Läs mer;

Exercise to treat depression and anxiety Klicka Här
Depression - Medicinsk behandling, netdoktor.se Klicka Här
Viktökning och antidepressiva medel Web4Health Klicka Här
Treating Depression and Anxiety the Natural Way Klicka Här
A prescription for exercise Av; Amy Cynkar. Monitor on Psychology, Volume 38, No. 6 June 2007. Klicka Här
Motion stimulerar nybildning av hjärnceller. Av; Astrid Bjørnebekk "Motion ger en likartad effekt mot depression som antidepressiva läkemedel." Klicka Här

VARNING! När man utsätts för negativ stress så går man vanligtvis upp eller ned i vikt tills det att man blir "återställd". Att sätta i gång och "tröstäta" kommer givetvis att ha en negativ inverkan på kroppen. För mycket träning, (maniskt intensivt tränande) är inte heller bra eftersom detta kan leda till en överproduktion av kortisol och adrenalin (bägge stress hormon) vilket i sin tur kommer att leda till ett nedsatt immunförsvar.

Kortvarig stress påverkar immunsystemet positivt medan långvarig stress påverkar det negativt.

Kronisk stress kan leda till hjärtsjukdomar, hjärnblödning men kan även länkas till cancer och kroniska andnings besvär.
Råd och tips för att förebygga eller lätta på "trycket", se nedan;
Harvard Health
Klicka Här

Din chef kan ge dig hjärtinfarkt
Det säger Anna Nyberg vid Karolinska institutet
Klicka Här

Traumatic shock - The second mental and emotional cause of cancer (April 09, 2012) Klicka Här


Här kan du läsa mer om psykisk ohälsa, sjukdomar och behandlingar samt hitta adresser till alla vårdmottagningar i Stockholms län.
Finns med på grund av alla de som dagligen arbetar inom vården och inte på grund av politikerna vilka saknar kompetens inom området.
080111: Kliv upp ur sandlådan Klicka Här

För on-line hjälp med ångest och panik attacker samt depression klicka på nedan ruta, Hos Livanda finner du en mängd olika självhjälpsprogram att välja från.


 

Länkar / Links samt/and Studier/Research (Senast inlagda länkar, skrolla ner på sidan! /Latest entries PTSD, articles and research, please scroll down)

Svenska

Har letat efter sidor på svenska men tyvärr inte hittat någon till dags datum (Jan. 14, 2009) som överenstämmer med verkligheten. Finns dock på Engelska, se nedan. De som blir utsatta i hemmet, kvinno/män/barn misshandel psykisk så väl som psykisk/fysisk sådan drabbas liksom de som blir utsatta för mobbing på sin arbetsplats eller som barn i skolan. Personen som blir utsatt hamnar i en depression, ibland tragiskt nog så djup att personen i fråga överväger att begå självmord vilket tragiskt nog somliga också gör, barn som vuxna. Detta kallas numera för "mord genom självmord". Andra stressas till döds eftersom negativ stress leder till bl.a. hjärtinfarkt, hjärnblödning och cancer se bl.a. genom att Klicka Här (Fler studier nedan) Eftersom vi har gravt kännslomässigt störda individer så som psykopater mitt ibland oss så är det många har blivit drabbade och som kommer att drabbas. Det är en lång process att ta sig "tillbaka" till ett normalt liv igen efter att ha blivit drabbad, vad det beträffar mobbning så tycks det ta i genomsnitt c.a. två år att återhämta sig men för de som inte fått någon information om vad de råkat ut för så kan det handla om ett livslångt lidande. Att lära sig om psykopater är något som alla bör göra inte minst i förebyggande syfte.

Klicka Här PTSD - Mobbning - Leymann.

Klicka Här Kris och Trauma center stödjer traumatiserade människors rätt till rehabilitering och återupprättelse

Klicka Här Nya bevis för att stress skadar

Klicka Här Ett liv med fart och fläkt - En skildring ur det verkliga arbetslivet. Mycket bra och lärorik sida!

Klixka Här Din chef kan ge dig hjärtinfarkt "- Vi har studerat både arbetare och tjänstemän. Dåligt chefskap ökade risken för hjärtproblem oavsett yrke och hur männens privata situation såg ut, säger Anna Nyberg.
Occupational and Environmental Medicine."

Klicka Här Varning! Din elaka chef gör dig hjärtsjuk Av; Av Carl V Andersson, Expressen, Publ. den, 27 oktober 2005.

Klicka Här Sömnproblem kan ge dig värk Av Anna Bäsén, Expressen 16 mars, 2006.

Klicka Här Viktuppgång ger ökad cancerrisk Av; Anna-Lena Haverdahl, Svenska Dagbladet, 14 februari 2008. Deprimerade personer går antingen upp eller ner i vikt, här en artikel av intresse.

Allt fler kvinnor drabbas av stroke Av; Annica Lundbäck Publicerad: Aftonbladet, 2006-01-11

Klicka Här Neurobiologiska förändringar hotar psykiskt välbefinnande. Även då denna forskningsartikel handlar om Parkinsons sjukdom så är den ändå av intresse i fråga om depression och de skador som uppstår till följd av tillståndet.

"How bullying injures your health, understanding psychiatric injury, stress,denial, trauma, PTSD,self-harm, suicide"Click Here

Engelska (English);

Klicka Här Gateway to Post Traumatic Stress Disorder Information.

Klicka Här Information om mobbning och en rad länkar så som till; svar på de vanligaste frågorna om mobbning. Myket informativ!

Klicka Här PTSD, CFS (Chronic Fatigue Syndrome) mm Myket informativ!

Klicka Här Physical & Emotional Response to Abuse. "Fysisk och känslomässig respons till misshandel". Man åldras snabbare, får problem med magen, går upp eller ner i vikt, känner sig ensam och det känns som man hamnat i en annan verklighet mm. På sidan finns också fler länkar för vidare läsning.

Klicka Här Information About Health & Workplace Bullying Work. Just Fight On - Against workplace bullying and abuse. U.K.

Klicka Här Narcissism Victim Syndrome, A new diagnosis? Av; Mary Jo Fay, RN, MSN Se ävenhennes artikel; Changing the Course of Depression by Changing the Environment ; Klicka Här och hemsidan; Klicka Här

Klicka Här Garvan Institute of Medical Research.

Klicka Här LAUGHTER HELPS BLOOD VESSELS FUNCTION BETTER. University of Maryland Medical Center, March 7, 2005.

Klicka Här Practice Wisdom: The Resiliency Paradigm: A Critical Tool for PractitionersAv; Ben Silliman, University of Wyoming Cooperative Extension Service De som har humor återhämtar sig oftast snabbare.

Klicka Här PTS Alliance "The Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Alliance is a group of professional and advocacy organizations that have joined forces to provide educational resources to individuals diagnosed with PTSD and their loved ones; those at risk for developing PTSD; and medical, healthcare and other frontline professionals." Mer om Post Traumatisk Stress.

Klicka Här War trauma 'leaves physical mark' Intressant artikel som tittar närmre på stress, PTSD och dålig hälsa. (augusti, 2005)

Klicka Här Mental Stress May Lead To Heart Disease. ScienceDaily (Jan. 11, 2006)

Klicka Här Stress management - stress at work, stress management techniques, stress reduction and relief. Olika tips och råd på hur du kan minska stress.

Klicka Här Bullied workers suffer 'battle stress' Av; Julian Knight, BBC News Online, 17 August, 2004.

Klicka Här Is your boss killing you? New research suggests that employees who see their bosses as unfair may be at significantly greater risk for heart disease. Here's how to fight back.

Klicka Här Victims of bullying and post traumatic stress disorder Av; Evelyn Field. Australian Government, Australian Institute of Criminology.

Klicka Här EU's sida, mycket mager information.

Klicka Här Förebyggande av psykosociala risker och arbetsrelaterad stress i praktiken. "Psykosociala risker som våld och mobbning kan orsaka stress på arbetsplatsen."

Klicka Här Rape: Its Emotional Consequences. By; Allan N. Schwartz, LCSW, PhD on Mon, Jan 7th 2008.

Klicka Här Coping with PTSD. Hidden Hurt Domestic Abuse Information Engelsk (U:K) sida med mycket information samt länkar till relaterade sidor.*

Klicka Här Incidental retrieval of emotional contexts in post-traumatic stress disorder and depression: An fMRI studyBy; Matthew G. Whalley, Michael D. Rugg, Adam P.R. Smith, Raymond J. Dolan, Chris R. Brewin. Brain and Cognition, Volume 69, Issue 1, Pages 98-107 (February 2009)

Klicka Här Cyberpaths Cause PTSD! You Are Not Losing Your Mind! (February 09, 2009)

Klicka Här Unemployment Among Women: Examining the Relationship of Physical and Psychological Intimate Partner Violence and Posttraumatic Stress Disorder. By; Rachel Kimerling, Jennifer Alvarez, Joanne Pavao, Katelyn P. Mack, Mark W. Smith, and Nikki Baumrind, J Interpers Violence, March 2009 Volume 24, No. 3, 450-463.

Senast inlagda länkar nederst på sidan!

Studier relaterade till stress / Research
(senast inlagda längst ned)

Klicka Här Startle modulation in children with posttraumatic stress disorder. By; Ornitz, Edward M., Pynoos, Robert S. American Journal of Psychiatry, 1989.

Klicka Här Psychosocial work environment and sickness absence among British civil servants : The whitehall II study Studie av; F. M. North, S.L. Syme, A Feeney, M. Shipley och M Marmot. American Journal of Public Health, vol. 86, no3, pp. 332-340, 1996. I denna studie ville man undersöka sambandet mellan sjukfrånvaro och den psykosociala miljön på arbetsplatsen. I studien kom man fram till att sådana samband fanns och om man kunde förbättra den psykosociala miljön så kunde man också förbättra de anställdas hälsa vilken i sin tur även hade lett till ökad produktivitet.

Klicka Här Effect of change in the psychosocial work environment on sickness absence: a seven year follow up of initially healthy employees. Studie av; J. Vahtera, M. Kivimäki, J. Pentti och T. Theorell. Journal of Epidemiology and Community Health, 2000 Jul;54(7):484-93. I denna studie så fann man samband mellan den psykosociala miljön på en arbetsplats och de anställdas hälsa - En dålig psykosocial miljö är lika med dålig hälsa.

Klicka Här Stress and the Metabolic Syndrome: An Interesting but Enigmatic Association. Av; Paul Hjemdahl, MD, PhD, Karolinska Institutet. Circulation, 2002;106:2634. En dålig psykosocialmiljö på arbetsplatsen leder till negativ stress som leder till en rubbad ämnesomsättning vilken i sin tur leder till medicinska problem. Går även att läsa på; http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/106/21/2634

Klicka Här Organisational justice and change in justice as predictors of employee health: the Whitehall II study Av; Mika Kivimäki, Jane E Ferrie, Jenny Head, Martin J Shipley, Jussi Vahtera och Michael G Marmot. Journal of Epidemiology and Community Health , 2004;58:931-937. I denna studie fann man samband mellan hur arbetstagare var behandlade och deras hälsa. Desto bättre behandlade desto bättre mådde personalen.

Klicka Här Psychiatric Distress and Symptoms of PTSD among Victims of Bullying at Work, Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Stale, British Journal of Guidance and Counselling, v32 n3 p335-356 Aug 2004.

Klicka Här Girl suffers from PTSD after bullying at school in Kawasaki, 2004.

Klicka Här Psychological intimate partner violence: the major predictor of posttraumatic stress disorder in abused women. By; Pico-Alfonso MA. Neurosci Biobehav Rev. 2005 Feb;29(1):181-93.

Klicka Här Changing the Course of Depression by Changing the Environment Av; Mary Jo Fay, RN, MSN. Medical News Today, 02-06-05. Se även "Böcker", "When Your Perfect Partner Goes Perfectly Wrong - Loving or Leaving the Narcissist in Your Life" och http://www.helpfromsurvivors.com samt, http://www.outoftheboxx.com.

Klicka Här Bullying at work, health outcomes, and physiological stress response Av; Åse Marie Hansen, Annie Hogh, Roger Persson, Björn Karlson, Anne Helene Garde och Palle Ørbæk, National Institute of Occupational Health, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University Hospital, Sweden. Journal of Psychosomatic Research, Volume 60, Issue 1, January 2006, Pages 63-72.

Klicka Här Posttraumatic stress disorder among battered women: Analysis of legal implications. By; Dr. Mary Ann Dutton, Ph.D. and Lisa A. Goodman, Ph.D. Behavioral Sciences & the Law, Volume 12 Issue 3, Pages 215 - 234. Publ. Online: Feb 2006.

Klicka Här WOMEN ARE DIAGNOSED WITH PTSD MORE THAN MEN, EVEN THOUGH THEY ENCOUNTER FEWER TRAUMATIC EVENTS, SAYS RESEARCH - Trauma response varies not only from men to women but between individuals therefore sophisticated diagnosis tools are needed. APA Press Release, November 19, 2006.

Klicka Här EXPOSURE TO TRAUMA CAN AFFECT BRAIN FUNCTION IN HEALTHY PEOPLE SEVERAL YEARS AFTER EVENT; MAY INCREASE SUSCEPTIBILITY TO MENTAL HEALTH PROBLEMS IN THE FUTURE. APA Press Release. May 6, 2007.

Klicka Här Childhood trauma widespread, study finds. CNN, May 7, 2007. Alt. Klicka Här Childhood trauma widespread, study finds. Wing of Madness Depression News Blog, 06 Jun 2007.

Klicka Här Bullying Harassment and Preventing Stress at Work. "Workplace stress costs significant sums of money each year whether directly, in lost productivity or indirectly, resulting in sickness absence."

Klicka Här Stress Disorder - Stress Disorder News, Research and Current Events. Här hittar du många bra länkar för vidare läsning.

Klicka Här Work related violence and threats and the risk of depression and stress disorders Av; Joanna Wieclaw, Esben Agerbo, Preben Bo Mortensen, Hermann Burr, Finn Tüchsen och Jens Peter Bonde. "Objective: To examine the risk of depression and stress related disorders as a function of occupational exposure to violence and threats." Journal of Epidemiology and Community Health, 2006;60:771-775.

Klicka Här Roots of Resilience Located In Specific Brain Regions Av; Joan Arehart-Treichel, Psychiatric News, February 2, 2007, Volume 42, Number 3, page 28 Studie se nedan;
Klicka Här Previous Experience with Behavioral Control over Stress Blocks the Behavioral and Dorsal Raphe Nucleus Activating Effects of Later Uncontrollable Stress: Role of the Ventral Medial Prefrontal Cortex Av; José Amat, Evan Paul, Christina Zarza, Linda R. Watkins, and Steven F. Maier The Journal of Neuroscience, December 20, 2006, 26(51):13264-13272.

Klicka Här High blood pressure 'will afflict half of all adults by 2025' Av; Fiona Macrae, Daily Mail, 20th April 2007. "A third of adults have high blood pressure, which doubles the risk of dying of a heart attack or stroke."

Klicka Här Negative Emotions and 3-Year Progression of Subclinical Atherosclerosis Av; Jesse C. Stewart, PhD; Denise L. Janicki, PhD; Matthew F. Muldoon, MD, MPH; Kim Sutton-Tyrrell, RN, DrPH; Thomas W. Kamarck, PhD. Archives of General Psychiatry, 2007;64:225-233.

Klicka Här Posttraumatic Stress Disorder: Memory and Learning Performance in Children and Adolescents Av; Anastasia E. Yasik, Philip A. Saigh, Richard A. Oberfield and Phill V. Halamandaris. Biological Psychiatry, Volume 61, Issue 3, 1 February 2007, Pages 382-388. "General memory and verbal memory impairments as evidenced in adult populations were observed among this sample of youth."

Klicka Här Common Symptoms of PTSD. Suicide and Mental Health Association International.

Klicka Här PTSD Comes from psychological Injury, not mental illness. Holly's fight to stop violence.

Klicka Här A parent’s depression can weigh heavy on children Av; April Frawley Birdwell. "A parent’s struggle with stress or depression can lower a child’s quality of life — and it could hinder an overweight youngster’s attempts to lose weight, too, University of Florida researchers say." August 7, 2007.

Klicka Här Stress: Brain Yields Clues About Why Some Succumb While Others Prevail. Science Daily, Oct. 21, 2007. "Results of a new study may one day help scientists learn how to enhance a naturally occurring mechanism in the brain that promotes resilience to psychological stress."

Klicka Här Post-traumatic stress disorder in occupational settings: anticipating and managing the risk.

Klicka Här Trauma Earlier In Life May Affect Response To Stress Years Later. ScienceDaily, Nov. 21, 2007.

Klicka Här Stress Management: Techniques for preventing and easing stress, Harvard Health Publications, Harvard Medical School (December, 2007) "Stress is not all bad. It’s what keeps life interesting. But too much stress for too long creates what is known as “chronic stress” which has been linked to heart disease, stroke, and may also influence cancer and chronic respiratory diseases." Kronisk stress kan leda till hjärtsjukdomar, hjärnblödning men kan även länkas till cancer och kroniska andnings besvär. * * * * * OBS!!!

Klicka Här Wearing Too Much Perfume May Indicate Depression. ScienceDaily (Jan. 8, 2008) "Can’t smell the roses? Maybe you’re depressed. Smell too much like a rose yourself? Maybe you’ve got the same problem." (Bara för den var intressant)

Klicka Här Understanding The Role Of Stress In Just About Everything. ScienceDaily (Jan. 8, 2008) "Stress, to put it bluntly, is bad for you. It can kill you, in fact. A study now reveals that stress causes deterioration in everything from your gums to your heart and can make you more susceptible to everything from the common cold to cancer." Stress kan döda dig. * * * * * OBS!!!

Klicka Här Mental illness or psychiatric injury? Scarlette Speaks - The Hypervigilance Trap

Klicka Här Gateway to Post Traumatic Stress Disorder Information.

Klicka Här Key Factor In Stress Effects On The Brain Identified, ScienceDaily, Jan. 26, 2008.

Klicka Här Stress Response In The Brain Relies On A Blood-thinning Protein. ScienceDaily, Jan. 29, 2008.

Klicka Här Damaged Brain Regions Protect Against PTSD. Larry Schuster, Neurology Today. 8(4):11-12, February 21, 2008.

Klicka Här Depression and coronary heart disease: A review of the epidemiological evidence, explanatory mechanisms and management approaches Av; Kerrie Goldston och Andrew J. Baillie. Clinical Psychology Review, Volume 28, Issue 2, February 2008, Pages 288-306.

Klicka Här Understanding posttraumatic nightmares: An empirical and conceptual review Av; Andrea J. Phelps, David Forbes and Mark Creamer. Clinical Psychology Review, Volume 28, Issue 2, February 2008, Pages 338-355. Mardrömmar efter trauma.

Klicka Här Information About Health & Workplace Bullying Work.

Klicka Här Problems with the post-traumatic stress disorder diagnosis and its future in DSM-V Av; Gerald M. Rosen, PhD, Robert L. Spitzer, MD och Paul R. McHugh, MD. The British Journal of Psychiatry (2008) 192: 3-4.

Klicka Här Regarding “Depression and Inflammation in Patients with Coronary Heart Disease: Findings from the Heart and Soul Study” Jonas Hannestad Biological Psychiatry, Volume 63, Issue 3, 1 February 2008, Page e27.

Klicka Här Posttraumatic Stress Disorder: Neurobiology, Psychology, and Public Health. By; Robert J. Ursano, MD, David M. Benedek, MD, and Carol S. Fullerton, PhD. Psychiatric Times. Vol. 25 No. 3, March 1, 2008.

Klicka Här Men Are From Mars Neuroscientists Find That Men And Women Respond Differently To Stress. Science Daily, April 1, 2008. VIDEO

Klicka Här Beyond Fear: The Role of Peritraumatic Responses in Posttraumatic Stress and Depressive Symptoms Among Female Crime Victims. By; Shireen L. Rizvi, Debra Kaysen, Cassidy A. Gutner, Michael G. Griffin, and Patricia A. Resick. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, No. 6, 853-868 (June, 2008)

Klicka Här Olfactory identification dysfunction, aggression and impulsivity in war veterans with post-traumatic stress disorder. By; J. F. Dileo, W. J. Brewer, M. Hopwood, V. Anderson, and M. Creamer, Psychological Medicine, Vol. 38, 2008, 523-31.

Klicka Här Post Traumatic Stress Disorder Research Fact Sheet. National Institute of Mental Health, senast uppdaterad; June 26, 2008.

Klicka Här Women survivors of intimate partner violence and post-traumatic stress disorder: Prediction and prevention. By; ES DeJonghe, GA Bogat, AA Levendosky, A von Eye. SYMPOSIUM: VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND WOMEN, 2008, Vol. 54, Issue; 4, pages 294-300. (June)

Klicka Här Emotional detachment - Emotional detachment can mean two different things. Science Daily, July, 2008.

Klicka Här Panic attack. Science Daily, July, 2008. " A panic attack is a period of intense, often temporarily disabling sense of extreme fear or psychological distress, typically of abrupt onset."

Klicka Här "First of all, PTSD is a trauma disorder". Physical & Emotional Abuse Support Group (PTSD) 23 Jul 2008.

Klicka Här The stress hormone corticosterone conditions AMPA receptor surface trafficking and synaptic potentiation. By; Groc L., Choquet D., Chaouloff F. Nature Neuroscience, 2008 Aug;11(8):868-70.
Article; Stress Hormone Found To Regulate Brain Neurotransmission. ScienceDaily (Aug. 11, 2008) Klicka Här

Klicka Här The structure of distress following trauma: Posttraumatic stress disorder, major depressive disorder, and generalized anxiety disorder. By; Grant, DeMond M.; Beck, J. Gayle; Marques, Luana; Palyo, Sarah A.; Clapp, Joshua D. Journal of Abnormal Psychology, Vol 117(3), Aug 2008, 662-672.

Klicka Här Chronic Stress Alters Our Genetic Immune Response. ScienceDaily (Aug. 27, 2008)

Klicka Här Researchers Create Animal Model Of Chronic Stress. ScienceDaily (Sep. 4, 2008)

Klicka Här Boss’ Gender Impacts Employee Stress Levels. ScienceDaily (Sep. 10, 2008)

Klicka Här Steady Work And Mental Health: Is There A Connection? ScienceDaily (Sep. 16, 2008)

Klicka Här Post-traumatic Stress Experienced By Family Members Months After Loved One's Stay In Intensive Care Unit. ScienceDaily (Sep. 26, 2008)

Klicka Här Impact Of Stress On Police Officers' Physical And Mental Health. ScienceDaily (Sep. 29, 2008) — "Policing is dangerous work, and the danger lurks not on the streets alone".

Klicka Här Reason For Sickness Absence Can Predict Employee Deaths. ScienceDaily (Oct. 2, 2008)

Klicka Här Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke. By; P. G. Surtees, PhD, N.W.J. Wainwright, PhD, R. N. Luben, BSc, N. J. Wareham, MBBS, PhD, S. A. Bingham, PhD and K.-T Khaw, MBBChir. NEUROLOGY, 2008;70:788-794."Findings from this large prospective cohort study suggest that increased psychological distress is associated with elevated stroke risk. Episodic major depressive disorder was not associated with incident stroke in this study." Mer bevis på att psykisk trakassering på bl.a. arbetsplatsen kan vara/är dödlig. * * *

Klicka Här PTSD Linked to Heart Attack Can Raise Death Risk (Nov 4th 2008) Mer än sannolikt detsamma för de som fallit "offer" för en psykopat.

Klicka Här Ten-year follow-up study of PTSD diagnosis, symptom severity and psychosocial indices in aging holocaust survivors. By; R. Yehuda, J. Schmeidler, E. Labinsky, A. Bell, A. Morris, S. Zemelman, R. A. Grossman. Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 119 Issue 1 , Pages 25-34 (January 2009)

Klicka Här Toward Validation of the Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder. By; Carol S. North, Alina M. Suris, Miriam Davis, and Rebecca P. Smith. Am J Psychiatry 2009 166: 34-41. (January)

Klicka Här Ethnicity and Risk for Symptoms of Posttraumatic Stress Following Intimate Partner Violence: Prevalence and Predictors in European American and African American Women. By; Michelle M. Lilly and Sandra A. Graham-Bermann. J Interpers Violence, January 2009 24: 3-19.

Klicka Här Post-Traumatic Stress Syndrome - PTSD Panic with Bullying People (1/25/2009)

Klicka Här Tetris: an excellent treatment for post-traumatic stress disorder? (7 January 2009)

Klicka Här Psychopathic traits and deception: functional magnetic resonance imaging study. By; Rachael S. Fullam, PhD, Shane McKie, PhD and Mairead C. Dolan, MRCPsych, PhD. The British Journal of Psychiatry (2009) 194: 229-235.

Klicka Här “Mirthful Laughter,” Coupled With Standard Diabetic Treatment, Raises Good Cholesterol And May Lower Heart Attack Risk. Även om denna studie inte handlar om människor som blivit utsatta för psykisk och fysisk terror så är den ändå av intresse eftersom denna studie liksom andra pekar på den positiva effekt skratt har. Stress dödar, om du råkat illa ut så gör saker som får dig att må bra och skratta, t.ex. titta på/hyr en rolig film, omge dig av personer med en positiv attityd och motionera.

Klicka Här Post-Traumatic Stress Disorder - Basic Science and Clinical Practice. By; Israel Liberzon and Sarah N. Garfinkel. March 06, 2009.

Klicka Här Development and validation of the Child Post-Traumatic Cognitions Inventory (CPTCI) By; Richard Meiser-Stedman, Patrick Smith, Richard Bryant, Karen Salmon, William Yule, Tim Dalgleish, Reginald D.V. Nixon. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Volume 50 Issue 4, Pages 432 - 440. (April 2009)

Klicka Här Prevalence and mental health correlates of witnessed parental and community violence in a national sample of adolescents. By; Heidi M. Zinzow, Kenneth J. Ruggiero, Heidi Resnick, Rochelle Hanson, Daniel Smith, Benjamin Saunders, Dean Kilpatrick. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Volume 50 Issue 4, Pages 441 - 450. (April 2009)

Klicka Här Child sexual abuse, post-traumatic stress disorder, and substance use: predictors of revictimization in adult sexual assault survivors. By; Ullman SE, Najdowski CJ, Filipas HH. J Child Sex Abuse 2009; 18(4): 367-85.

Klicka Här Anxiety, exhaustion and depression in relation to periodontal diseases

Klicka Här The organization of autobiographical and nonautobiographical memory in posttraumatic stress disorder (PTSD). By; Lena Jelinek et.al. Journal of Abnormal Psychology, 2009 Volume 118, Issue 2 (May) Pages 288-298

Klicka Här A prospective examination of PTSD symptoms as risk factors for subsequent exposure to potentially traumatic events among women. By; Cougle, Jesse R.; Resnick, Heidi; Kilpatrick, Dean G. Journal of Abnormal Psychology, 2009 Volume 118, Issue 2 (May) Pages 405-411.

Klicka Här PTSD and Your Physical Health (June 11, 2009)

Klicka Här The posttraumatic stress disorder project in Brazil: neuropsychological, structural and molecular neuroimaging studies in victims of urban violence. By; Rodrigo A Bressan et al. BMC Psychiatry 2009, 9:30.1 June 2009.

Klicka Här Increased Left Subgenual Prefrontal Cortex and Right Infralimbic Cortex Volumes in Post-Traumatic Stress Disorder. By; JB Savitz, WC Drevets, W Bogers, N Wright, G Solomon, A Nugent, O Bonne. NeuroImage, Volume 47, Supplement 1, July 2009, Page S48. (I fråga om psyiatrisk störning)

Klicka Här A Functional Magnetic Resonance Imaging Study of Deliberate Emotion Regulation in Resilience and Posttraumatic Stress Disorder. By; New et al. Biological Psychiatry, 2009; 66 (7): 656 DOI: 10.1016/j.biopsych.2009.05.020

Klicka Här Post traumatic stress among survivors of sexual abuse (27 August 2009)

Klicka Här Post-Traumatic Stress Disorder Primary Suicide Risk Factor For Veterans. ScienceDaily (Aug. 26, 2009)

Klicka Här Stress-Induced Dendritic Remodeling in the Prefrontal Cortex is Circuit Specific. By; Rebecca M. Shansky, Carine Hamo, Patrick R. Hof, Bruce S. McEwen and John H. Morrison. Cerebral Cortex 2009 19(10):2479-2484.

Klicka Här Chronic stress selectively reduces hippocampal volume in rats: a longitudinal magnetic resonance imaging study. By; Lee, Taekwan; Jarome, Tim; Li, Shi-Jiang; Kim, Jeansok J.; Helmstetter, Fred J. NeuroReport: 25 November 2009 - Volume 20 - Issue 17 - pp 1554-1558.

Klicka Här Introduction–Posttraumatic stress disorder: A neurocognitive perspective . By; Jennifer J. Vasterling and Mieke Verfaellie. Journal of the International Neuropsychological Society , Volume 15 , Issue 06 , Nov 2009 , pp 826-829.

Klicka Här Workplace Bullying-Related Research

Klicka Här PTSD-Memory and the Brain

Klicka Här How Does PTSD Impact Your Brain? (December 28, 2009)

Klicka Här 5-Hydroxytryptamine 2C Receptors in the Basolateral Amygdala Are Involved in the Expression of Anxiety After Uncontrollable Traumatic Stress. By; John P. Christianson, Thomas Ragole, Jose Amat, Benjamin N. Greenwood, Paul V. Strong, Evan D. Paul, Monika Fleshner, Linda R. Watkins, Steven F. Maier. Biological Psychiatry, Volume 67, Issue 4, Pages 339-345 (15 February 2010)

Klicka Här The Risk of Posttraumatic Stress Disorder After Trauma Depends on Traumatic Load and the Catechol-O-Methyltransferase Val158Met Polymorphism. By; Iris-Tatjana Kolassa, Stephan Kolassa, Verena Ertl, Andreas Papassotiropoulos, Dominique J.-F. De Quervain. Biological Psychiatry, Volume 67, Issue 4, Pages 304-308 (15 February 2010)

Klicka Här All PTSD symptoms are highly associated with general distress: Ramifications for the dysphoria symptom cluster. By; Marshall, Grant N.; Schell, Terry L.; Miles, Jeremy N. V. Journal of Abnormal Psychology, Volume 119, Issue 1, Pages 126-135. (Feb) 2010.

Klicka Här Anxiety sensitivity and PTSD symptom severity are reciprocally related: Evidence from a longitudinal study of physical trauma survivors. By; Marshall, Grant N.; Miles, Jeremy N. V.; Stewart, Sherry H. Journal of Abnormal Psychology, Volume 119, Issue 1, Pages 143-150 . (Feb) 2010.

Klicka Här Neural responses to masked fear faces: Sex differences and trauma exposure in posttraumatic stress disorder. By; Felmingham, Kim; Williams, Leanne M.; Kemp, Andrew H.; Liddell, Belinda; Falconer, Erin; Peduto, Anthony; Bryant, Richard. Journal of Abnormal Psychology, Volume 119, Issue 1, Pages 241-247. (Feb) 2010.

Klicka Här Magnetic Resonance Imaging of Hippocampal Subfields in Posttraumatic Stress Disorder. By; Zhen Wang, MD; Thomas C. Neylan, MD; Susanne G. Mueller, MD; Maryann Lenoci, MA; Diana Truran, MS; Charles R. Marmar, MD; Michael W. Weiner, MD; Norbert Schuff, PhD. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(3):296-303. (March 2010)

Klicka Här Stress reduction correlates with structural changes in the amygdala. By; Britta K. Hölzel, James Carmody, Karleyton C. Evans, Elizabeth A. Hoge, Jeffery A. Dusek, Lucas Morgan, Roger K. Pitman, and Sara W. Lazar. Soc Cogn Affect Neurosci., Volume 5 Issue 1 March 2010 pp, 11-17.

Klicka Här Neural Correlates of Altered Pain Response in Women with Posttraumatic Stress Disorder from Intimate Partner Violence. By; Irina A. Strigo, Alan N. Simmons, Scott C. Matthews, Erin M. Grimes, Carolyn B. Allard, Lindsay E. Reinhardt, Martin P. Paulus, Murray B. Stein. Biological Psychiatry, In Press Corrected Proof , Available online 31 May 2010.

Klicka Här Decreased Prefrontal Cortical Volume Associated with Increased Bedtime Cortisol in Traumatized Youth. By; Victor G. Carrion et al. Biological Psychiatry (In Press, July 2010)

Klicka Här Early Processing of Threat Cues in Posttraumatic Stress Disorder—Evidence for a Cortical Vigilance-Avoidance Reaction. Hannah Adenauer. Biological Psychiatry (In Press, July 2010)

Klicka Här The Role of Criterion A2 in the DSM-IV Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder. By; Elie George Karam et al. Biological Psychiatry (In Press, July 2010)

Klicka Här Enhanced Priming for Trauma-Related Words Predicts Posttraumatic Stress Disorder. By; Thomas Ehring, Anke Ehlers. Journal of Abnormal Psychology, Volume 120, Issue 1, February 2011, Pages 234-239.

Klicka Här Trauma Reactivity, Avoidant Coping, and PTSD Symptoms: A Moderating Relationship? By; Suzanne L. Pineles, Sheeva M. Mostoufi, C. Beth Ready, Amy E. Street, Michael G. Griffin, Patricia A. Resick. Journal of Abnormal Psychology, Volume 120, Issue 1, February 2011, Pages 240-246.

Klicka Här Hippocampal Volume Differences in Gulf War Veterans with Current Versus Lifetime Posttraumatic Stress Disorder Symptoms. By; Brigitte A. Apfel, Jessica Ross, Jennifer Hlavin, Dieter J. Meyerhoff, Thomas J. Metzler, Charles R. Marmar, Michael W. Weiner, Norbert Schuff, Thomas C. Neylan. Biological Psychiatry, , Volume 69, Issue 6, Pages 541-548. March 2011. (Långvarig stress)

Klicka Här Changes in brain anatomy during the course of posttraumatic stress disorder. By; Valerie A. Cardenas et al. Psychiatry Research:Neuroimaging, Vol. 193, Issue 2, August 2011, pages 93-100.

Klicka HärTraumatic shock - The second mental and emotional cause of cancer (April 09, 2012)

Klicka Här Emotional numbing in posttraumatic stress disorder: a functional magnetic resonance imaging study. By; Frewen PA et.al J Clin Psychiatry. 2012 Apr;73(4):431-6.

Klicka Här Hair Cortisol as a Biomarker of Traumatization in Healthy Individuals and Posttraumatic Stress Disorder Patients. By; Susann Steudte et al. Biological Psychiatry, online 25 April 2013.

Senast inlagda länkar / Latest entries; (May 8, 2013);

Klicka Här Brief report: The relationship between post-traumatic stress disorder symptoms and overgeneral autobiographical memory in older adults. By; Sarah R. Robinson and Laura A. Jobson. Clinical Psychologist
Special Issue: Anxiety Disorders
. Guest Editor: Sarah Egan, Volume 17, Issue 1, pages 26–30, March 2013.BÖCKER
Post Traumatic Stress Disorder: The Invisible Injury Författare; David Kinchin
Klicka Här

STRESS CONSEQUENCES (Sept. 2009) Klicka Här

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013