Hem

"DMCA Takedown & the Digital Millennium Copyright Act "
Klicka Här

Exposing Online Predators & Cyberpaths

STOP cyberbullying

Internet Predators:
The Cyberpath and Cyberstalking

Polis sexchattade med 14-åring (Nov. 2012) Här Här Här

 

Otillbehörig Påverkan

TVÅNGSÖVERTALNING - omfattar känslomässig manipulation och hot

Tvångsövertalning innefattar, förvirring, förnedring, hot och trakasserier, offren är ofta naiva och omedvetna om de intensiva psykologiska angreppen på deras förstånd/förnuft och medvetande och det, eftersom det sker mycket subtilt och gradvis samt varvas med "belöning".

 

(Sidan är under uppbyggnad)

Otillbehörig påverkan - Psykopaten i en relation fråntar "offret" sitt självständiga omdöme/tänkande och ersätter det med sitt/sina egna "mål". Det sker bl.a., genom överdriven envishet, genom att lova något i utbyte mot att "offret" gör som psykopaten vill, förvränga något till psykopatens fördel (förtala någon annan) till hot om våld (spelar på offrets rädsla - skrämma till lydnad). Metoderna är många och varierande.

På arbetsplatsen berövar psykopaten bl.a., kollegor ett självständigt omdöme genom att sprida osanningar om "offret" (förtala "offret"). Givetvis så sker allt bakom "offrets" rygg. Allt för att nå sitt "mål", att skada "offret" på alla sätt och vis samt dra uppmärksamhet till sig själv / "höja sig själv i andras ögon.

Genom otillbehörig påverkan så sätter psykopaten också upp sitt barn mot den andra föräldern se, Vårdnadstvister

Vad gäller allmänheten så handlsr det om allehanda bedrägerier. Psykopaten manipulerar eller t.ex. skrämmer någon/andra för att nå sitt "mål".

I fråga om relationer: Who's Pulling Your Strings?: How to Break the Cycle of Manipulation and Regain Control of Your Life bok skriven av Harriet Braiker, (PDF) - går att läsa Här

Dr. Patrick O’Reilly, klinisk psykolog som arbetar i Kalifornien har också skrivit en bra bok inom ämnesområdet. Undue Influence: Cons, Scams and Mind Control Klicka Här

Hur man förebygger otillbehörig påverkan och tankekontroll - kommer inom kort.

För vidare information se även bl.a;

Tankekontroll Här

Psykopaten omdefinierar "offrets" verklighet Här

* * * Nedan tidigare inlägg * * *


Otillbörlig påverkan - Falska anklagelser

Alla som har uppdagat psykopaten/psykopaterna blir falsk anklagade

Lagen skyddar inte vuxna kvinnor/män, barn som utsätts för otillbörlig påverkan eller de som på grund av våldet blir falsk anklade. Anledningen bakom detta är uppenbarligen att "rättsväsendet" är politiskt styrt. Otillbörlig påverkan handlar om ett medvetet utstuderat våld i syfte, genom falska anklagelser, få "offret" att självmant ta avstånd från sin egen mamma/pappa och/eller sin egen familj. Otillbörlig påverkan är psykisk misshandel av den grövsta sorten. Både "offret" och den falsk anklagade drabbas.

Otillbörlig påverkan sker genom att falsk anklaga en förälder för att vara mentalt sjuk, ha begått sexuella övergrepp eller något annat för att väcka avsky och därmed få barnet/de vuxna barnet att självmant ta avstånd från den falskt anklagade föräldern. (Se bl.a., nedan inlägg, "Livsfarlig Manipulation" för att bättre förstå) Det behöver nödvändigtvis inte vara regelrätta anklagelser, det kan även handla om insinuationer.

Genom otillbörlig påverkan så isoleras barnet/det vuxna barnet effektivt av förövaren/förövarna. En person som är isolerad är också lättare att manipulera, lura och bedra något psykopaten är väl medveten om. Det handlar alltså om ett mycket cyniskt, medvetet och utstuderat våld.

Detta medvetna, hänsynslösa och tillika sadistiska våld ämnar alltid att skada barnet/det vuxna barnet såväl som den falskt anklagade föräldern, allt i syfte att främja våldsverkaren. Så vem begår den här typen av psykiska övergrepp? För att begå den här typen av våld så krävs det att individen/individerna saknar ett samvete och empati. I vardagstal kallas de för "mobbare".
Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response (2008) Här samt bl.a., .
Brain Response to Empathy-Eliciting Scenarios Involving Pain in Incarcerated Individuals With Psychopathy.
(April 24, 2013) Här (Intressant att notera, att när tillfrågade att visa empati så gjorde psykopaterna det vilket givetvis går hand i hand med psykopatens manipulativa förmåga, de är "skådespelare" av rang,) Någon verklig empati kan inte psykopater känna eftersom de är "felkopplade", vidare läsning, Psychopaths Are Not Neurally Equipped to Have Concern for Others, Science Daily Här

Genom otillbörlig påverkan så utnyttjar psykopaten barnet/det vuxna barnet, som ett "verktyg" för att skada den falskt anklagade föräldern.

Men, det behöver nödvändigtvis inte bara vara ett barn/vuxet barn och en förälder som blir utsatt för den här typen av perversa våld. Alla som uppdagar en psykopat/psykopater blir påhoppade var än de befinner sig. Den amerikanska militären ville att Kristen Meghan, f.d. militär skulle genomgå en sinnesundersökning när hon uppdagade att den amerikanska militären låg bakom chemtrails. Man ville uppenbarligen försöka "stämpla" henne som mentalt sjuk för att på så sätt tysta henne. Hon vägrade och lämnade sin arbetsplats så snart hennes tjänstgöringsperiod var över. Följer är ett videoklipp från en av hennes föreläsningar, Geoengineering Whistleblower ~ Ex-Military ~ Kristen Meghan, Hauppauge, NY, January 18th, 2014 Klicka Här Givetvis, som alltid, har hon fått svårigheter med att finna ett nytt arbete. Ekonomiskt våld följer vanligtvis också den här typen av sadistiska övergrepp. Allt för att tillintetgöra.

En senare studie på individer inom "den mörka triaden" som inte satt fängslade, alltså, "mobbarna" mitt ibland oss, oavsett var (i en intim relation, på arbetsplatsen, i en förening, släktingar, grannar osv.) så fann forskarna bl.a., följande, "att sadister, psykopater, narcissister, och de med minskad empati inte hade några svårigheter med att vara aggressiva mot en naiv/oskydig person. Sadisterna ökade och intesifierade också sina agrepp när de insåg att "offret" inte skulle ge igen. Sadisterna var också villiga att arbeta (dvs. spendera tid och energi) på att skada "offret". Resultatet av forskningen pekar på att sadister besitter en inneboende aptit för att åsamka sitt/sina "offer" lidande även om det kommer att kosta dem personligt." (en snabböversättning) Vidare läsning, Behavioral Confirmation of Everyday Sadism (Sept. 2013) Här Artikel, Workplace bullying-related research: Bug-crunching sadists Här Detta förklarar också varför "mobbaren" utnyttjar andra som "verktyg" i syfte att tillföra "offret" än mer skada samtidigt som de på detta sätt även undgår att ta ansvar för sitt handlande. De som faller för lögnerna är således lika skyldiga. Ett kritiskt tänkande och att ta reda på fakta är därför ytterst viktigt.

Att medvetet utsätta någon för otillbörlig påverkan = Psykisk misshandel
Falska anklagelser - personangrepp = Psykisk misshandel

Otillbörlig påverkan är en sadisktisk "lek" som psykopater "leker" för att nå sitt "mål"

(Feb. 19, 2014)

Vidare läsning;

Tankekontroll - Hjärntvätt - Otillbehörig påverkan
Vidare läsning;
Klicka Här

BITE modellen - Hur psykopaten tar makt och kontroll över dig och ditt liv
Att låta en psykopat ta makt och kontroll över dig och ditt liv är som att överlämna dig själv till en elak 5-åring.
Vidare läsning; Klicka Här

 

 

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014