Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

The Paradoxical Commandments

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Svenska sidor

Daddys

 

Kvinnovåld mot män
Violence Against Men

"Hon förnedrar mig på alla sätt och vis med sina ord och handlingar."
Anonym

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Tyck aldrig synd om en psykopat. Visst, det tragiskt att somliga föds med grava neurobiologiska skador men, om du tycker synd om en psykopat så kommer han/hon att utnyttja detta till sin fördel, på alla sätt och vis, i syfte att på så sätt kunna fortsätta manipulera, dupera, trakassera, terrorisera, skada och döda.

"Kvinnligt våld, vanligare än du tror!
Klicka Här

Du förtjänar inte att bli illa behandlad!
Ju längre du stannar, ju mer känslomässigt och psykologiskt skadad kommer du att bli och ju längre tid kommer det ta att läka dvs., om du tar dig ur relationen levande.. Låt inte en gravt personlighetsstörd individ bestämma över ditt/och ev. dina barns liv. I vissa förhållanden så förekommer även fysiskt våld, något man, liksom psykiskt sådant, ALDRIG skall tillåta! Be om hjälp och ge dig av innan du råkar än värre ut, så som att du drivs till att begå självmord eller blir mördad.

"Både kvinnor och män kan utsätta sina barn för otillbörlig påverkan. Barn övas i att varken visa empati eller sympati för en i grunden älskad person." Mer info.,
Klicka Här

"Att skapa medvetenhet tar skammen ur hemligheten" Här
Oavsett om du blivit "mobbad" (psykologiskt och känslomässigt misshandlad) på arbetsplatsen, av din partner eller av någon annan så är det inte ditt fel, All skam och skuld tillhör psykopaten, en individ som saknar ett samvete varpå de beter sig som de gör. Du har/haft med en mycket gravt personlighetsstörd individ att göra som i sin tur bottnar i medfödda neurobiologisaka skador. Förutom psykiskt våld så kan även fysiskt sådant förekomma t.ex., (att slå, strypa, förgifta, utsätta för fara, skapa "olyckstillfällen" eller med ett vapen ta död på någon annan)

Om du hamnat i greppet på en psykopat så finns det bara en sak att göra - Lämna din partner och tag ALDRIG kontakt med henne igen! Om ni har barn tillsammans och delad vårdnad (det svenska s.k., "rättssytemet" hänger bl.a., inte med) så låt en mellanhand som du kan lita på, lämna och hämta barnen.

"Tecken på psykisk misshandel"
Support för Misshandlade Män Klicka Här
För mer info om psykisk misshandel Klicka Här

"En titt in i psykopatens vidriga psyke"
Klicka Här

Var uppmärksam på att media utnyttjar "kändisar" i syfte att uppenbarligen få psykopaten att framstå som normal.

Likväl som det finns män som misshandlar sina kvinnor, så finns det också kvinnor som misshandlar sina män. Anledningen till att detta samtalsämne är mer eller mindre, ”tabu”, beror sannolikt på att man ser kvinnan som det "svagare" könet. Kvinnan är ju också den som vårdar och tar hand om andra, eller? Fysiskt sett, så är hon oftast svagare men, den här våldsverkaren förlitar sig inte på sin fysiska styrka för att kränka och förnedra utan på sin manipulativa förmåga. Även om fysiskt våld är vanligt så är det, det psykiska våldet genomsyrar en sådan här relation. Dessa "blåmärken" syns inte för de sitter ända inne i själen men de gör minst lika ont som slag.

"Kollektivt så tycks de som fallit "offer" vara enade om att det som drev dem rakt i armarna på en psykopat var brist på information om den här typen av våldsverkare."
Klicka Här
Forum klicka Här

För att kunna läka, lär dig om regeln, INGEN KONTAKT Klicka Här

Pappaförtryck uppmärksammas stort av tidning (2009) Klicka Här

Det ligger ingen skam i att erkänna att man är psykiskt och/eller fysiskt misshandlad vare sig man är man eller kvinna. Detta, eftersom det inte handlar om personen som fallit "offer", utan det handlar om en våldsverkare som inte är mentalt frisk. Den som fallit "offer" har därför ingenting att skämmas över. Men, mannen på grund av sin fysiska styrka riskerar, sorgligt nog i dagens samhälle, att få sin ”manlighet” nedvärderad om han låter någon få reda på vad som händer inom hemmets väggar. Detta är givetvis fruktansvärt men handlar i grund och botten om okunskap gällande den här typen av våldsverkare. Det är därför oerhört viktigt för de män som har hamnat på denna hemsida att veta, att på de sidor där det står ”han” så kan detta ersättas med ”hon” eftersom våldsverkarens personlighetsdrag är mycket lika, man som kvinna..

"Jag satt i köket, då kom hon in, tog min smörgås, skrek åt mig och satte den i huvudet på mig. Mina kompisar tittade storögt, men sa inget. Senare fick jag reda på att de sinsemellan tyckte att jag borde lämna henne men inte visste hur de skulle framföra detta. En dag fick jag nog och utan förvarning, medan hon var på jobbet, så tog jag mina saker och gav mig iväg. Det var det bästa jag någonsin gjort och jag är tacksam över att vi inte hade några barn tillsammans."
J.P

Kvinnor kan också skada sina män, inget man skall bortse från.
Men Shouldn't Be Overlooked as Victims of Partner Violence
Klicka Här

"Det är inte ovanigt för psykopatens "offer" att ifrågasätta sin egen mentala hälsa och sitt självvärde. Speciellt när psykopaten strirrar offret i ögonen och förnekar att händelserna de båda haft tillsammans inte har ägt rum." Klicka Här

Psykisk misshandel - Du är inte "tokig"
(* Samlad information om psykisk misshandel finner du Här Om "gasljus" Här)

Sidan, Psykisk misshandel.se Klicka Här är en svensk sida som tar upp verbal/känslomässig misshandel som i sin tur bl.a., orsakar ett enormt känslomässigt lidande samt en känsla av att gradvis hålla på att bli "tokig". Personen som utsätts för den här typen av psykologiskt våld får sin självkänsla, sakta men säkert, körd i botten varpå psykopaten lättare kan "hantera" sin partner. Psykopaten åstadkommer detta genom att bl.a., framhålla att han/hon är "smartare" än sin partner. Psykopaten är inte "smartare", han/hon är manipulativ och där i ligger en STOR skillnad! Hur som helst så inbillar sig psykopaten att han/hon är smartare/överlägsen sin partner vilket förstärks varje gång han/hon lyckas lura/bedra sin partner. Fullkomlig makt och kontroll över en annan person är det som ligger till grund för denna ytterst sjuka relation.

Psykopater kan inte på grund av sina neurobiologiskt medfödda skador (Se Forskning Här)forma känslomässiga band till någon annan. Förmågan finns helt enkelt inte där. Psykopatens "relationer" bygger därför alltid på makt och kontroll över andra.

Patricia Evans, författare, föreläsare och som även har 'workshops' för de som blivit utsatta för den här typen av våld kan du lyssna på Här, Här och Här . Ovan sida, psykisk misshandel.se har också en mycket bra länk till en av hennes hemsidor. Hennes böcker finner du på sida 'Engelsk litteratur' Här

Men det är inte bara kvinnor som "faller offer" (skall inte tydas som nedsättande) för den här typen av våld. Nedan har en man skrivit om sina erfarenheter; (Pathwhisperer är f.ö. en länkpartner sedan tidigare, se huvudsidan)
“As time passed. I learned how to see psychopaths. It was as if a sixth sense had been awakened” Här

"The victim, not realising what is happening, slowly gets lulled into an almost vegetative state where they can hardly recognise themselves. It feels like their very essence or soul has been sucked right out of them, leaving a confused, rudderless entity, almost a zombie." Mer Här

Rekommenderad läsning; The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life. Author; Dr. Robin Stern For more info., Klicka Här

'Gasljus'/crazy making - viktig läsning! (24 mars 2011) - Här

Se även delsidan, "Hur kan jag skydda mig själv" Här

På Socialstyrelsens sida går det att läsa att de har tagit fram "En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld" Här Varför finns det ingen handbok gällande våldutsatta män och barn som bevittnat våld? Det tycks råda en hel del okunskap i fråga om våld i nära relation! Det finns även gott om kvinnliga psykopater som orsakar stora skador för männen och barnen i deras liv.

Liksom våldet mot kvinnor så handlar det om psykiskt och fysiskt våld som gradvis trappas upp i takt med att mannens självkänsla sjunker. Han blir, sakta men säkert "hjärntvättad". Tidiga tecken på det psykiska våldet är bl.a. att hon talar nedsättande till honom vilket leder till att hans självkänsla börjar vackla, hon förödmjukar honom, även inför hans vänner, finner efter ett tag att han inte kan lita på henne och att hon skall bestämma - hela tiden. Gällande det fysiska våldet så förvandlas "lekfulla" nyp och knuffar till örfilar, sparkar eller annat fysiskt våld. Som man, har han lärt sig att inte slå tillbaka p.g.a. sin fysiska styrka, detta är hon väl medveten om och därför kan hon fortsätta att fysiskt misshandla honom. Skulle han våga "ge igen" så är hon snabb med att kalla honom för en kvinnomisshandlare.

Vanligt i en sådan här relation är också s.k. "försonings sex", vilket enbart handlar om att få honom att "glömma" våldet, få honom att stanna, så att hon kan utnyttja och förnedra honom än mer. Hon är en "mästare" på att manipulera och allt han gör och säger vänds emot honom. Liksom sin manliga motsvarighet så har hon ett enormt kontrollbehov, gör som jag säger annars. . . Hon är snabb med att anklaga, insinuera, hota mm. för att få sin vilja igenom.

Hon är kall som is och hennes manipulativa förmåga är "välvässad". En "hondjävul" i mänsklig förklädnad som härskar i det fördolda.
Anonym

Liksom med de kvinnor som faller "offer så kan man undra varför mannen inte ger sig av. Svaret är det samma som gäller för kvinnor i samma situation, partnerns självkänsla är så tryckt i botten att mannen får till slut svårt med att tänka kritiskt. Det psykiska våldet är förödande, så för de som aldrig har blivit utsatta för den här typen av våld, så är det mycket svårt att sätta sig in i hur det är att bli trakasserad på detta djävulska sätt än mindre förstå.

Det psykiska våldet kan på sätt och vis jämföras med det som personer som hamnar i greppet på någon sekt utsätts för.

Psykopati och familjevåld - studie; Psychopathy & Domestic Violence (2007) Klicka Här

Om kvinnan är oattraktiv så "snärjer" hon mannen genom att vara "moderlig" och i början tar hand om honom som ett "barn", lagar maten, lyssnar på hans problem, pysslar om honom mm. Men likt den attraktivare våldsverkaren som använder sin sexualitet som "lockmedel" så sätter hon sakta men säkert i gång med att nedvärdera/tillintetgöra honom på alla sätt och vis. Liksom sin motsvarighet gällande det manliga könet så kännetecknas hon av följande;

1. är promiskuös
2. har ingen respekt för andra.
3. förödmjukar/förnedrar så snart tillfälle ges.
4. ljuger (man kan inte lita på något hon säger)
5. lurar och vilseleder bara för nöjets skull.
6. Har oftast ett stort kontaktnät
7. den enda verkliga glädjen som hon kan "känna" är skadeglädje. Hon är en sann sadist.
8. lever i nuet och likt ett barn bryr sig inte om konsekvenserna av sitt handlande.
9. allt handlar om henne, extrem egoist, ger aldrig av sig själv.
10. utnyttjar t.o.m. sina egna barn för att tillfredställa sina behov.
11. har en dålig impulskontroll
12 irriterad och aggressiv samt får fruktansvärda vredesutbrott.

Hon lider av en sjuklig svartsjuka och anklagar honom allt som oftast för att vara otrogen och detta utan att det finns belägg för det. OBS!!! Hon berättar om sig själv och sina egna aktiviteter!
se; Projicering

Det skrämmande med den här typen av våldsverkare är att de är kapabla till att göra vad som helst, de saknar, på grund av sina skador på hjärnan "spärrar". Den här kvinnan, liksom mannen, gör vad som krävs för att uppnå sina mål och är kapabel till att döda. Nannie Doss t.ex., "älskade sina män till döds" (hon använde sig av rått gift), Velma Barfield, denna "älskvärda" mamman förgiftade sina män, pojkvänner men även äldre personer som hon tog hand om och Dorothea Puente som skyllde på ruttnande råttor under golvplankorna eller en ny typ av gödsel för att dölja stanken av de ruttnande liken efter de inneboende som olyckligtvis hade hyrt in sig hos henne. Men, man behöver inte gå utomlands för att finna kvinnor som misshandlar, begår sexuella övergrepp eller mördar. Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist har skrivit en bok, Gärningsmannen är en kvinna - en bok om kvinnlig brottslighet där, kända såsom okända fall, tas upp.

Om hon har mord i sinnet så kan hon också lura och utnyttja andra till att begå hennes våldsbrott. Hon är MYCKET manipulativ och har ett stort kontaktnät vilket gör henne mycket farlig.

I en artikel i Dagens Nyheter, gällande kvinnors våld mot män, Kvinnovåld mot män tystas ner , av Thomas Lerner, (se länk nedan) går det bl.a. att läsa att "studier visar att kvinnor i ett förhållande kan vara lika våldsbenägna som män" och att orsaken till att mansmisshandel inte blir lika uppmärksammat som våldet mot kvinnor är att det inte anses vara 'ett problem'. Vidare går det att läsa, "Att kvinnor misshandlar män i hemmet är en förbjuden tanke bland politiker och forskare".

"Min f.d. fru passar perfekt in på era beskrivningar, hon har iofs fått en hastig diagnos som tyder på en anna psykisk störning, men det är nog bara en del av sanningen tror jag. 16 års otrohet, varav de tre sista som gifta, ständiga lögner, manipulativt beteende, enormt stort kontaktnät som används efter behag, aldrig en tanke på att återgälda en tjänst etc. Själv har jag aldrig begripit hur en människa kan bete sig så mot den man älskar, för jag tror verkligen fortfarande att hon älskat mig, och fortfarande gör, men hon saknar helt förmåga att styra sina handlingar, och har aldrig en tanke på att det hon gör kan skada någon annan, även om hon naturligtvis vet att det är fel... Naturligtvis känner jag mig nu som världens största idiot, som trott på alla mer eller mindre konstiga förklaringar och lögner i så många år... kommer nog att bli svårt att lita på någon i framtiden".
Har du drabbats av en psykopat?Ja, en kvinnlig sådan. . . Passagen Debatt
Klicka Här
Skrivet av 'Doggy' , 20 juli.2005, kl.18:51

Att sätta upp kvinnor mot män eller tvärtom är givetvis ett effektivt sätt att undvika att ta i tu med det verkliga problemet, alltså våldsverkaren. Det är därför viktigt att vi alla "utbildar" oss om den här typen av våldsverkare så att vi tillsammans kan lösa detta mänskliga problem. Allt för många goda människor har råkat illa ut men även mist sina liv på grund av att samhället, d.v.s. du och jag inte går samman och gör någonting åt den här typen av våld. Genom utbildning kan vi, förhoppningsvis, höja gemene mans kunskap om dessa våldsverkare så att andra inte bara står vid sidan om och tittar på medan någon annan far illa ut, utan att de reagerar och agerar mot detta fruktansvärda våld. se; Vad skall vi göra med dem?

Många män lider, tyvärr, i tysthet, rädda för att förlora sin "manlighet" om de skulle diskuterar sin situation. Detta är en anledning till att våldet tillåts fortsätta. Utbildning gällande dessa våldsverkare är därför ett sätt att sätta stopp för den här typen av våld.

När jag först lade ut denna hemsida så var det mycket svårt att hitta andra hemsidor eller organisationer som behandlade kvinnligt våld. I dag ser det helt annorlunda ut. Personligen så hoppas jag att detta beror på att människor i allmänhet har börjat få upp ögonen för att det inte handlar om endast ett "kvinnligt" eller "manligt" problem utan att det handlar om gravt störda individer som är kapabla till att göra vad som helst för att sin vilja igenom, nå sitt/sina mål.

Ett vanligt "varningstecken" är, när du i hennes ögon, inte kan göra någonting rätt.
Female Domestic Violence, Mensstuff.org
Klicka Här

"Kärleksmördarna"
Här

Många av sidorna är dock på engelska så om du vill göra din röst hörd så kan du t.ex. starta en stödgrupp i din kommun, ta kontakt med en redan existerande sådan, se; behöver du någon att prata med?, eller skriva hit om du så vill. Tillsammans kan vi bli starka, ställa krav och därmed sätta stopp för den här typen av våld!

DU ÄR INTE ENSAM!

Nedan finns en rad länkar och artiklar som berör ämnet och som, förhoppningsvis, kan vara till någon tröst och hjälp. Det handlar inte om något ”köns krig” utan om ett psykiskt och fysiskt våld som du kan finna överallt och inte bara inom hemmets väggar eller på arbetsplatsen.

"Men det stora problemet är att deras förvanskningar av verkligheten kan leda till att man börjar ifrågasätta sig själv och tvivla på sin egen verklighetssyn".
Klicka Här

”För att citera Nietzsche, 'Vem än som slåss mot ett monster måste se till att inte bli ett monster själv.' Hur som helst, så tror jag inte, att det är möjligt att bli likadan som en sociopat'.”
Klicka Här

Den Kvinnliga psykopaten/narcissisten

Man behöver inte vara i en relation för att stöta på den kvinnliga psykopaten, hon finns på arbetsplatsen också där hon mobbar, skvallrar, ljuger, manipulerar och sprider ut illasinnade rykten. Hon är också känd för att försöka förstöra andras relationer på ett eller annat sätt. Det kan handla om allt från arbetskamratliga relationer på jobbet till att hon försöker förstöra en kollegas äktenskap med sina insinuationer. Hennes manipulativa "förmåga" är "välvässad" och hon kan framstå som ytterst trovärdig. Man skall därför lära sig att ifrågasätta och ta reda på fakta innan man tror på saker och ting. Se också upp med individer som ger dig allt för mycket uppmärksamhet och komplimanger eller t.ex. återspeglar dina intressen och värderingar.

Men, man möter inte bara henne på jobbet eller i en relation, hon kan också vara någons, syster, moster, faster, mormor, farmor eller t.ex. grannen intill.

Dr. Hare har t.ex. tagit fram ett test för kriminellt belastade kvinnor och fler hemsidor för män som blir/har blivit misshandlade i sina hem har sakta men säkert också börjat dyka upp på nätet. I Sverige så har Susanne Strand gjort en avhandling om kvinnliga psykopater vilka hon säger undervärderas i vården, man tror alltså inte att hon kan vara lika våldsam som mannen, vilket i sin tur kan leda till att hon lättare kan få permission. Faktum är att den kvinnliga psykopaten kan vara lika våldsam som mannen. För de som olyckligtvis har korsat hennes väg, så är de väl införstådda med hennes manipulativa, sadistiska och våldsamma sida. Hon gör allt i sin makt för att få sin vilja igenom, vad detta än må vara.

Den kvinnliga psykopaten är också väl känd för att utnyttja män/kvinnor/barn som en "förlängd arm" till att utföra "smutsjobbet" så att hon själv inte "åker fast". Det är därför så oerhört viktigt att allmänheten får upp ögonen för den här typen av våldsverkare och att man som person ifrågasätter saker man hör om andra oavsett källan.
Se till att ta reda på fakta!

"Sadistiska kvinnor psykar sina män, framförallt. Rykten, hot om rykten, hot om separation, värdelöshetsingjutande kommentarer, vindiktiv otrohet, skitsnack genom barnen, skitsnack genom gemensamma vänner, utfrysning i familjen. Utsökta metoder som man inte får reagera på."
Love (2006)
Klicka Här

"Mörkertalet tror jag är enormt. Mannen skäms. Tiger och lider."
'lilohl' (2006)
Klicka Här

Kvinnligt våld mot män, inget man skall ha överseende med.
Klicka Här
och Här

Upprop!
Jämställdhet för alla!
Läs mer Här men även Här

Känslomässiga och psykologiska skador

Känslomässig skada leder till symtom som;

1. Depression, spontana gråtattacker, förtvivlan och hopplöshet
2. Ängslan, oro
3. Panikattacker, panikångest
4. Rädsla
5. Tvångsmässigt och maniskt beteenden
6. Känsla av att ha förlorat kontrollen
7. Irritabilitet, ilska och förbittring
8. Känslomässigt bedövad
9. Tillbakadragandet från normala rutiner och relationer

Psykologiska skador visar sig som förändringar i tankemönster i motsats till känslor. Några symptom på psykisk skada omfattar;

1. Överdrivna skuldkänslor och att lägga skulden på sig själv.
2. Hopplöshet
3. Hjälplöshet
4. Minskad självkänsla
5. Minnesluckor
6. Svårigheter med att fatta beslut
7. Koncentrationssvårigheter
8. Känsla av att vara distraherad

Överdrivna skuldkänslor är en del av psykologiska skador. Skuld kommer från att inte kunna göra allt som en psykopaten kräver.

Ovan är en översättning från boken, Women Who Love Psychopaths, sidorna 88-89. Samma sympton visar sig med stor sannolikhet även hos män.

VIKTIGA SIDOR!

Dr. Liane J. Leedom är psykiatriker och mamma till ett s.k. riskbarn, d.v.s. hennes son har en genetisk risk för ADHD, missbruk och en antisocial personlighetsstörning. Om du har barn tillsammans med en individ som har en antisocial personlighetsstörning så var vänlig och klicka på nedan länk:
(Ett samarbete mellan evah.org och Dr. Leedom)

Länkar:

OBS! Senast inlagda länkar, forskning och litteratur, mot slutet av sidan!

Svenska;

Klicka Här Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden Av; Peter Gill och Carita Remahl, Dagens Nyheter, Uppdaterad 27 jan 2005. "Unik internationell studie: Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen. Det visar en unik internationell studie i 30 länder."

Klicka Här En hemsida om Misshandel av män i hemmet. "Sidans uppgift är att hjälpa män som utsatts för våld i hemmet av sin partner, samt att sprida ljus över orsakerna". OBS !

Klicka Här Slagen Man - fyra former av misshandel Av; Camilla Palmberg och Heidi Wasén.
Att observera! Sidan pappaliv.se är nedlagd, vänligen gå till sidan "Ensamvårdnad" Klicka Här

Klicka Här Hemsidan NODADDY - Mansmisshandel Här

Klicka Här Känslokyla är psykopatens signum Av; Anna Lagerblad Svenska Dagbladet Publicerad den, 31 mars, 2004.

Klicka Här Kvinnor misshandlar lika mycket. Av; Nilserik Olsson.

Klicka Här PSYKOPATEN Av; Svenne den 6 juli 2006 kl. 22:31, Livsljus. "Den farligaste sorten för vanliga människor är de som håller sig inom lagens gräns, smygande och sökande efter det lämpliga offret." Mycket läsvärt inlägg.

Klicka Här Plötsligt var slagen en del av Daniels vardag Av; Thomas Lerner, Dagens Nyheter, Publicerad den 2 november, 2004.

Klicka Här Kvinnovåld mot män tystas ner Av; Thomas Lerner. Dagens Nyheter, Publicerad den 3 november, 2005.

Klicka Här "Dags för oss män att få hjälp" Dagens Nyheter, Publicerad den 18 november, 2004.

Klicka Här Mördare och mödrar - Mediebilden av kvinnliga livstidsfångar, Apropå ( Brottsförebyggande Rådets Tidskrift) Skriven av; Kristina Lund

Klicka Här "Varningstecken hos psykopaten; Manipulerar och ljuger ALLTID"

Klicka Här "Det finns kvinnor som slår män, det finns kvinnor som trakasserar män, det finns egenmäktiga kvinnor som rövar bort pappornas barn, de är många; om dem skrivs inget. En man anmäler en kvinna för våld i Sverige: inget händer, polisen skrattar". Av; Lauri - 10:33am Jun 15, 2000.

Klicka Här Kvinnliga psykopater upptäcks inte Av; Susanne Holmlund Sundsvalls Tidning, 2006-05-15.

Klicka Här "En sida som kom till efter brytningen från en person med Antisocial personlighetsstörning. Det är inte förrän man kommer ur relationen, som man får insikt och kunskap om vad det handlade om. Ju mer jag fick kunskap, ju mer svar fick jag på alla min frågor". Mycket bra sida där man bl.a. finner en rad artiklar och länkar som kan vara till hjälp.

Klicka Här Psykopati Av; GOGILOL, offer för en psykopat "Min uppgift är att sprida kunskap om psykopati". Även ; http://gogilol.blogs.se/

Klicka Här Filmvärldens farligaste kvinnor "Det har påståtts att Aileen Vuornos var den första kvinnliga seriemördaren. Det är inte heller sant. Det finns omkring 36 kända kvinnliga seriemördare i historien, utspridda över tid och plats". Av; Mikaela Kindblom, Dagens Nyheter, Publicerad den, 28 april 2004.

Klicka Här Våld - Skydda dig mot våld, Mobbning, Familjevåld, Misshandel och Sexuellt våld.

Klicka Här "Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden" Av; Peter Gill, Professor i pedagogik och Carita Remahl, Fil. magister i pedagogik.

Klicka Här Lars: Jag måste bevisa allt. Av; Kristoffer Rengfors, Metro, 2006-12-11. "Om jag som pappa hade flyttat i väg med barnen och sedan motarbetet att de skulle umgås med sin mamma hade jag aldrig fått träffa dem igen."

Klicka Här En pappa av tio vinner kampen om sina barn Rättsexperten: Pappor känner att de diskrimineras Av; Av; Kristoffer Rengfors, Metro, 2006-12-11.

Klicka Här Manmisshandel

Klicka Här MYTEN OM DEN GODA MODERN OCH ATT BARN ALLTID TALAR SANNING.Av Stefan Holmlin, kammaråklagare.

Klicka Här Kvinnors våld mot män utreds. Av; Mikael Bondesson, Dagens Nyheter, 2007-12-28. Vad hände sen??

Klicka Här Kvinnor är inga oskyldiga helgon. Av; Elisabet Höglund, Expressen, 8 december 2008.

Klicka Här Därför får mammorna vårdnaden (11 januari 2008)

Klicka Här Temasajt om kvinnors våld mot män. Pär Ström

Klicka Här Kvinnors våld mot män!

Klicka Här Våld mot män skuldbelagt ämne (2009-06-09)

Klicka Här Omfattande diskriminering av pappor – ny video

Stödgrupper och föreningar för män se; Behöver du någon att prata med? Böcker; Se nedan

Engelska;

Klicka Här En mycket bra sida med många fler länkar för män!

Klicka Här Female violence Tim Field's hemsida, mycket informativ!

Klicka Här Female Psychopathy: Equal but Distinct The Forensic Echo, Volume 2, Issue 2 , Dec 31, 1997.

Klicka Här For both: Spotting the Crazies För både män och kvinnor - Dr. Tracey ger råd på hur man kan lägga märke till och undvika "tokskallarna". Här går det även att läsa fallet, The Nosebiter (På Engelska)

Klicka Här "Beware the sociopath. No heart, no conscience, no remorse" - "Se upp för sociopaten, inget hjärta, inget samvete, ingen ånger". Av; Donna Andersen.

Klicka Här Symptoms of emotional abuse Av; Lilac Lane (finns även fler länkar på denna sida)

Klicka Här Battered Men - The Hidden Side of Domestic Violence, Help for Battered Men, Is She “Crazymaking”? Borderline Personality Disorder and Abusive Relationships . Sida för misshandlade män Av; Bert H. Hoff.

Klicka Här Psychological Effects of Partner Abuse Against Men: A Neglected Research Area , Denise A. Hines and Kathleen Malley-Morrison Boston University Psychology of Men & Masculinity 2001, Vol. 2, No. 2, p. 75-85.

Klicka Här The Sociopathic Style Av; Marion Trent och John McCormick. Se även, "Everyone has, or will, come in direct contact with a sociopath. ... " Klicka Här

Klicka Här Abused guy page Sida för misshandlade män.

Klicka Här A post in a support of battered guys.

Klicka Här Public information bank - Male victims of domestic violence.

Klicka Här The Ten Commandments (De tio budorden) Av; The ex-doormat.

Klicka Här "Are you involved with a psychopath?" Stop The Madness", Artikel skriven av; Michael Grayson Conner, Psy.D. Licensed Psychologist, Clinical, Medical& Family Psychology.

Klicka Här Fathers for life (Pappor livet ut) Mycket bra och informativ kanadensisk hemsida.

Klicka Här Recognizing Domestic Abuse Behaviors Våld inom familjen, lär dig känna igen tecknen.

Klicka Här Anti-Social Personality Disorder (Psychopath) Frågor och svar.

Klicka Här WOMEN WHO KILL , Crime Library.

Klicka Här - An Honest Look at Deception, Love and Romance. Free Information About Lying, Infidelity, Love and Romance. Information om lögner, otrohet, svek och konsten att få lögner att framstå som sanna. Tips och råd för dem som misstänker att partnern är otrogen

Klicka Här Chapter 3 — Controlling Domestic Violence Against Men Familjevåld - våld mot mannen, hur det uppstår och vad man kan göra åt det.

Klicka Här Don't Date Psychos (Dejta inte psykopater) Bara för skojs skull.

Klicka Här Female Psychopathy: Equal but Distinct Volume 2, Issue 2, Dec 31, 1997-uppdaterad; Mars 11, 2002.

Klicka Här Symptoms of Emotional Abuse. Bara för att man inte blir slagen så betyder det inte att man är misshandlad, misshandeln kan ligga på det känslomässiga planet också/psykisk misshandel.

Klicka Här I Promise To Never Hurt You "The Denial,The Projection,and The Words to intentionally humiliate, hurt and degrade the person that loves them". För män som har varit/är involverad med en kvinna med en personlighetsstörning så som psykopati, patologisk narcissis eller antisocial störning.

Klicka Här Traumatic Bonding with Corporate Psychopaths (Office Stockholm Syndrome) Av; Dr. Nikolai Bezroukov. Mycket bra och informativ artikel för alla som har drabbats av den här typen av våld, direkt eller indirekt.

Klicka Här Premeditated Mind Controll.

Klicka Här When Your Child's Other Parent is a Monster Tips och råd för dig som har ett barn med en person som har någon typ av antisocial personlighetsstörning. "Låt inte din ilska stå i vägen för att skydda ditt barn." Fler sidor av intresse på denna hemsida!

Klicka Här A kind and loving resource for abused men.... A place to begin understanding and healing... Kanadensisk sida för män vars partner har en antisocial störning. Sidan har också ett forum där man kan "prata av sig" eller bara ta del av andras erfarenheter/information.

Klicka Här En sida för män, råd tips - Date Better Women Now Av; Sandra L. Brown, M.A.

Klicka Här When women are sociopaths/psychopaths Av; Donna Andersen.

Klicka Här The Brutal Custody issues of a Divorced Father.

Klicka Här Men Shouldn't Be Overlooked as Victims of Partner Violence Av; Joan Arehart-Treichel "In fact, when it comes to nonreciprocal violence between intimate partners, women are more often the perpetrators." Kvinnligt våld, inget man borde ha överseende med.

Klicka Här Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships With Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence Av; Daniel J. Whitaker, PhD, Tadesse Haileyesus, MS, Monica Swahn, PhD and Linda S. Saltzman, PhD. American Journal of Public Health, May 2007, Vol 97, No. 5, p.941-947. "Almost 24% of all relationships had some violence, and half (49.7%) of those were reciprocally violent. In nonreciprocally violent relationships, women were the perpetrators in more than 70% of the cases." Kvinnligt våld mot män, mycket vanligare än vad man tror.

Klicka Här Who Is Most at Risk for Intimate Partner Violence? Av; Sarah Romans, Tonia Forte, Marsha M. Cohen, Janice Du Mont och Ilene Hyman. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 22, No. 12, 1495-1514 (2007) Kanadensisk studie gällande familjevåld.Männen låg i topp beträffande fysiska, sexuella och finansiella övergrepp. Gällande psykiskt våld så fann man ingen märkbar skillnad mellan män och kvinnor.

Klicka Här Validity of Factors of the Psychopathy Checklist—Revised in Female Prisoners: Discriminant Relations With Antisocial Behavior, Substance Abuse, and Personality Av; Patrick J. Kennealy, Brian M. Hicks, and Christopher J. Patrick. Assessment, Vol. 14, No. 4, 323-340 December, 2007. Psychopathy Checklist—Revised (PCL-R) and its validity for women examined.

Klicka Här Social, Emotional and Psychological Manipulation. MentalAbuse.Org

Klicka Här Venus - The Dark Side. En ny bok av Roy Sheppard och Mary T. Cleary. "This book should be required reading for all young men today. Many are the good and decent men in our society who have suffered emotional terrorism at the hands of sick and manipulative women." Se även; http://www.amen.ie/ En irlänsk organisation startad av, Mary Cleary, som har till syfte att hjälpa män som har drabbats av familjevåld.

Klicka Här About Domestic Violence Against Men, oregoncounseling.org, updated

Klicka Här Is this female violence against men a recent phenomenon?

Klicka Här Likhet inför lagen? Nja kanske inte helt...men det är ju för baaarnens bästa

Klicka Här Sparkades för åsikter om pappor (10 dec., 2009)

Klicka Här Pappaförtryck uppmärksammas stort av tidning

Studier - Research
(Under uppbyggnad, juni, 2009)

Klicka Här REFERENCES EXAMINING ASSAULTS BY WOMEN ON THEIR SPOUSES OR MALE PARTNERS:
AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
Äldre forskning

Klicka Här Women Arrested for Partner Violence and Substance Use: An Exploration of Discrepancies in the Literature. By; Catherine A. Simmons, Peter Lehmann, and Norman Cobb. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, No. 6, 707-727 (June, 2008)

Klicka Här Differences in Female and Male Victims and Perpetrators of Partner Violence With Respect to WEB Scores. By; Debra Houry, Karin V. Rhodes, Robin S. Kemball, Lorie Click, Catherine Cerulli, Louise Anne McNutt and Nadine J. Kaslow. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, No. 8, 1041-1055. August, 2008.

Klicka Här Measuring Sex Differences in Violence Victimization and Perpetration Within Date and Same-Sex Peer Relationships. By; Monica H. Swahn, Thomas R. Simon, Ileana Arias, and Robert M. Bossarte. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 23, No. 8, 1120-1138, August, 2008.

Litteratur

Abused Men: The Hidden Side of Domestic Violence Författare; Philip W. Cook (1997) Klicka Här Forum; Stop Abuse For Everyone Klicka Här
The New Predator: Women Who Kill - Profiles of Female Serial Killers Författare; Deborah Schurman-Kauflin (2000) The Violent Crime Institute Klicka Här
Venus - The Dark Side. En ny bok av Roy Sheppard och Mary T. Cleary. Klicka Här
When She Was Bad...: Violent Women and the Myth of Innocence Författar; Patricia Pearson (1998) Why do some women murder their children? Klicka Här
Mer läsning se t.ex., böcker eller Books (På Engelska)


"Females can be just as violent and ruthless as their male counterparts."

Tim Field
Klicka Här

 

När mardrömmen blev sann Författare; Glenn Forrestgate "Det här är berättelsen om hur en kvinna fysiskt och psykiskt misshandlade och bröt ner Glenns självförtroende och hur han tog sig den långa vägen tillbaka." Info; Här


"Den här kvinnan måste kontrollera allt och alla, en mobbare. Hennes lystnad (habegär) efter mera makt och pengar är nästintill ofattbart. Hon utnyttjar allt och alla som hon kan lura. Dessa manipulerar och utnyttjar hon i syfte att gagna sig själv. Hon är mycket misstänksam och farlig eftersom hon saknar ett samvete.
Hon är arrogant, egoistisk och ytligt intellektuell. Hon saknar förmågan att kunna se samband mellan saker och ting. Hon är ett tomt skal i en tom tillvaro och drivs av en sjuklig avundsjuka."

Anonym

 

Upp (till toppen)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013