Hem

 

En hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är tecken på att det finns en psykopat i toppen av ledningen.

Länkar

Ett Liv Med Fart och Fläkt eller Siffernissarnas julafton

OMM
(Organisation Mot Mobbning)

Föreningen Stopp
- för ett bättre arbetsliv

Är din chef psykopat?

 

Fattiglappen (Om AF, skenavrättningar och andra statliga övergrepp)

AF en mycket dyr affär för skattebetalarna

Den s.k. Arbetsförmedlingen numera bättre känd som"arbetsförnedringen" på grund av att där sitter en hel mängd individer som uppenbarligen njuter av att "sparka" på människor som redan ligger, skall nu även öppna kontor i Etiopien. Anledningen till detta handlar om att köra Sverige i botten, lär dig om F.N's, Agenda 21 Här

150 000 är helt utan ersättning (14 nov. 2012) Här

"Enligt sakkunniniga på AF så räknas fas3:are INTE
in i arbetslöshetsstatestiken." Här

Mobbade på jobbet nekas ersättning för arbetsskada (24 januari 2013) Här

Än mer bevis för att det uppenbarligen kriminella psykopater som styr;
Björklunds frus företag fick pr-jobb för Arbetsförmedlingen

(15 aug. 2012) Här
"Gullers Grupp skickade fakturor på sammanlagt 33 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen, flertalet av dem med Anette Brifalk Björklunds namn som referens. Hon har för övrigt även en ägarandel i pr-företaget." Övergrepp på skattebetalarna - Det korrupta Sverige!

 


Det "osynliga" våldet på arbetsplatsen
(Workplace violence/bullying - Links in English, scroll to bottom of page)
Uppdatering pågår, Feb. 19, 2014)

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.

Vad är "mobbning" och vem "mobbar"? Så kallad "mobbning handlar om känslomässig och psykologisk misshandel som i sin tur leder till ekonomisk misshandel eftersom den som blir "mobbad" oftast tvingas fly sin arbetsplats i syfte att bevara sin mentala men även förhoppningsvis sin fysiska hälsa. En individ som utsätter andra för sådana grova övergrepp är med största sannolikhet psykopat och det eftersom normala känslomässigt mogna människor med ett samvete och empati inte agerar på det sättet.

Ja, där satt den, det är psykopater som "mobbar".

"Correlational analyses demonstrated that psychopathy was most strongly related to bullying"

Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. (Dec. 2011)
Klicka Här Relaterad artikel, How the “Dark Triad” of Personality Traits Relates to Bullying Behaviors Klicka Här
Se även;
Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social behaviour in adulthood. By; Doris Bender and Friedrich Lösel. Criminal Behaviour and Mental Health,
Volume 21, Issue 2, April 2011, Pages: 99–106.Här

Behavioral Confirmation of Everyday Sadism. By; Erin E. Buckels, Daniel N. Jones and Delroy L.Paulhus. Psychological Science, 24 (11), 2201-2209. (2013) Klicka Här
Relaterad artikel
Workplace bullying-related research: Bug-crunching sadists (Nov. 22, 2013) Här

Backstabbing bosses and callous co-workers: An examination of the experience of working with a psychopath.
pdf. Klicka Här via Dr. Hare's hemsida Här

Senaste studien
A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction
. By; Cynthia Mathieu, Craig S. Neumann, Robert D. Hare, Paul Babiak. Personality and Individual Differences, Volume 59, March 2014, Pages 83-88. Klicka Här

Vad gäller psykopater så handlar allt om makt och kontroll över andra. På arbetsplatsen tar psykopaten makten från "offret" genom att bl.a., bakom ryggen på "offret", sprida falska rykten om honom/henne. Det handlar alltså om förtal. Men, psykopater är inte 'smarta' och genom de osanningar som psykopaten sprider om "offret" så berättar psykopaten om sig själv och sina egna aktiviteter.
Lär dig om projisering
Här för att bättre förstå. För dig som fallit "offer", klandra inte dig själv, all skam och skuld tillhör "mobbaren"/psykopaten som saknar ett samvete och empati. Se Fordsking Här

Läsning av intr., The Psychopath in the C Suite Klicka Här

Andra studier av intresse;

20 Years of workplace bullying research: A review of the antecedents and consequences of bullying in the workplace. By; Al-Karim Samnani, Parbudyal Singh. Aggression and Violent Behavior, Volume 17, Issue 6, November–December 2012, Pages 581–589. Klicka Här

The Devil in the Boardroom: Corporate Psychopaths and Their Impact on Business. By; Sophia Wellons. PURE Insights: Vol. 1: Iss. 1, Article 9. 2012. Klicka Här

The Dark Triad at work: How toxic employees get their way, By; Peter K. Jonason et.al Personality and Individual Differences, Volume 52, Issue 3, February 2012, Pages 449–453. Klicka Här

Corporate Psychopaths, Bullying and Unfair Supervision in the Workplace. Corporate Psychopaths, Bullying and Unfair Supervision in the Workplace. By; Clive R. Boddy. Journal of Business Ethics, Volume 100, issue 3 (May 2011), p. 367 - 379. Klicka Här

För de som vill "gräva" lite djupare, Effects of chronic social defeat on behavioral and neural correlates of sociality: Vasopressin, oxytocin and the vasopressinergic V1b receptor. (June 2011) Här En tillhörande artikel; Bullying Alters Brain Chemistry, Leads to Anxiety, Mouse Study Finds Här

The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis. By; Clive R. Boddy. Journal of Business Ethics (2011) Volume 102, issue 2 August 2011. p. 255 - 259. Klicka Här eller Här Alternativt, 'googla' studien för att få fram pdf.

Corporate psychopathy: Talking the walk. By; Babiak, P., Neumann, C. S., & Hare, R. D. Behavioral Sciences and the Law, 28, 174-193. (2010) Klicka Här

The Influence of Corporate Psychopaths on Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment to Employees. Boddy, Clive R.; Ladyshewsky, Richard K.; Galvin, Peter. Journal of Business Ethics vol. 97 issue 1 November 2010. p. 1 - 19. Klicka Här

Identifying Psychopathic Fraudsters - Interview with Dr. Robert D. Hare and Dr. Paul Babiak, Fraud Magazine, July/August 2008 Klicka Här

The Implications of Corporate Psychopaths for Business And Society: An Initial Examination And A Call To Arms. Boddy, Clive R. Volume 1 Issue 2 2005 AJBBS. pdf. Klicka Här

Mer läsning av intresse; Klicka Här

Corporate Psychopaths (video) Här Klicka på Windows media eller Real Player nedan överskriften

Bok; Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work Authors; Paul Babiak and Robert D. Hare
* * * * * * * * * * * * * *

För att få övertaget på en arbetsplats så spanar denne självupptagne lögnaren först och främst in de som han/hon kan dra nytta av (de naiva och obegåvade). Våldsverkaren spanar sedan in de personer som kan skada honom/henne, (de inte så lättlurade och begåvade) vilka våldsverkaren ser till att med sina lögner förnedra eller på annat sätt utmanövrera. Detta för att slutligen, med raska steg och förödande konsekvenser bana sin väg mot toppen.
anonym


Så länge vi har psykopater sittande på ledande positioner inom politiken och på andra maktpositioner så kommer vi aldrig att komma till rätta med "mobbning".

För dig som har blivit "mobbad" på din arbetsplats så kan du även räkna med att "mobbaren" går till arbetsförmedlingen och förtalar dig där också och det eftersom det, vad gäller "mobbaren", handlar om att förgöra dig. Den lättmanipulerade och lättlurade arbetsförmedlaren/förmedlarna, kommer således att agera som "mobbarens" förlängda arm och trakassera och terrorisera dig än mer. Personalen på arbetsförmedlingen har ingen utbildning vad gäller "mobbning" och somliga av de s.k., "förmedlarna" är psykopater själv, individer som njuter av att kränka andra på alla sätt och vis. Låter givetvis 'galet' för någon som inte blivit utsatt för den här typen av våld men är dessvärre sant. Psykopater är galna och gör dätför galna saker, så galna att andra som inte är insatta i problematiken har svårt att tro på den som fallit "offer". För dig som drabbats, lär dig så mycket du kan, så snabbt som du kan om störningen i syfte att kunna skydda dig själv.

"Att skapa medvetenhet tar skammen ur hemligheten" Här
Oavsett om du blivit "mobbad" (psykologiskt och känslomässigt misshandlad) på arbetsplatsen, av din partner eller av någon annan så är det inte ditt fel, All skam och skuld tillhör psykopaten, en individ som saknar ett samvete varpå de beter sig som de gör. Du har/haft med en mycket gravt personlighetsstörd individ att göra som i sin tur bottnar i medfödda neurobiologisaka skador. Förutom psykiskt våld så kan även fysiskt sådant förekomma t.ex., (att slå, strypa, förgifta, utsätta för fara, skapa "olyckstillfällen" eller med ett vapen ta död på någon annan)
* * * * * * * * * * * * * *

”Ny lag krävs för att stoppa mobbning på arbetsplatsen” (28 mars, 2013) Här
I följande artikel går det bl.a., att läsa följande, "De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom skyddsombuden som dagligen arbetar med att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren." Låter givetvis bra, på ytan, MEN här handlar det uppenbarligen om att fiska medlemmar och det eftersom vi också finner många psykopater sittande som "skyddsombud". Anledningen till detta är att psykopater dras till positioner där de får makt och kontroll över andra. Hela deras liv går ut över att få makt och kontroll över dig och ditt liv. Makt och kontroll över andra är kärndrag hos psykopaten. Utbildning om dessa mycket gravt störda individer är därför ett steg i rätt rikning för att sätta stopp för detta potentiellt dödliga våld. Om du blivit drabbad, lär dig så mycket du kan, så snabbt som du kan och lägg inte skulden på dig själv.

Mobbad på arbetsplatsen – sök hjälp (9 jan. 2009) Här
Ännu ett exempel på en urdålig artikel där man inte har en aning om vad man skriver om. Så kallad "mobbning" handlar om ett medvetet utstuderat våld i syfte att skada och helst ta död på "offret" och då främst genom att försöka driva "offret" till att begå självmord. Det handlar om psykologisk och känslomässig misshandel så kallad psykisk misshandel, med andra ord, "mobbaren" är en mycket 'sjuk' individ. Än en gång, lär dig om psykopati och var väl medveten om att det inte är ditt fel. Även av intresse är överskriften på artikeln vilken är ganska så underlig och det eftersom när den "mobbade" säger ifrån så får hon/han många gånger följande som svar, "sök hjälp", dvs., "mobbaren" lägger skulden på "offret" och inte på sig själv. Detta är ett ett psykopatiskt personlighetsdrag - psykopaten tar aldrig ansvar för sina egna handligar, det är alltid någon annans fel (givetvis finns det undantag men det är sällsynt och händer mestadels när psykopaten kan dra fördelar av det).

Satsa på långsiktigt läkande efter mobbning på arbetet (feb. 8, 2013) Här
Ännu en artikel i viklen man inte går till roten med problemet och bl.a., lägger skulden på "offret" genom att säga att "Orsaken kan exempelvis vara att personen inte orkar göra sysslorna i jobbet fullt ut." eller "alla vill behålla sina invanda rutiner och arbetssätt" eller, "det kan handla om att en medarbetare är från ett annat land, vilket kan försvåra kontakterna." Stämmer inte, "mobbning" handlar om psykisk misshandel och individen som misshandlar är gravt personlighetsstörd. De handlar inte om "konflikter" eller något annat, det handlar om ett medvetet utstuderat våld i syfte att skada och döda (då främst genom s.k., mord genom självmord, dvs. driva peroneb till att begå självmord) så djupt är psykopatens hat gentemot andra.

Arbetsmiljöverket (Här), "Mobbning kan vara ett tecken på att umgänget, det sociala samspelet samt arbetsplatsens organisatoriska förhållanden har stora brister." Låter fint, vilket givetvis är meningen. Meningen är att lura och bedra dig vilket också är anledningen till att "mobbning" består och anledningen till detta är att psykopater "mobbar" sin väg till höga positioner inom samhället - kom ihåg, makt och kontroll över andra (men även pengar) är det som driver dem. Lär dig bl.a., om hur psykopater manipulerar i syfte att dupera. Någon hjälp från samhället kan du således inte räkna med. Dessa individer saknar ett samvete och empati, de är munviga men mycket gravt störda.

Varning!

Läkemedelsindustrin vill sälja läkemedel, motivet är pengar och inte din hälsa. Många antidepressiva medicier innehåller nanopartiklar och kommer således med stor sannolikhet att på sikt att skada dig. Motion har visat sig motverka depression, en daglig promenad kan göra susen och för både kropp och själ.
(Att uppmärksamma - Det handlar inte om hård träning!)

Forskning vad gäller psykopati Klicka Här

Bakom elakt förtal och andra grova maktövergrepp finner du alltid en gravt personlighetsstörd individ. Normala människor med ett samvete och empati beter sig inte på det viset!

"Organized stalking is mobbing which has 'leaked' from the workplace into the community."
"Organiserad förföljelse är mobbning som har läckt ut från arbetsplatsen ut i samhället" där nu grannar och andra agerar som psykopatens "förlängda arm" i syfte att skada/döda den som fallit "offer" Att uppmärksamma, somliga är lättlurade och naiva individer som inte förstår bättre och resten är själv psykopater som NJUTER av att skada/döda. Ja, du läste rätt, NJUTER av att skada/döda vilket beror på att de är "felkopplade" i hjärnan, vilket vi även har "bildbevis" på i dag, hjärnans njutningscenter "lyser upp" då de skadar andra, här följer en studie gjord på barn vilket i sin tur också bevisar att det handlar om en livslång störning, en gång en "mobbare" alltid en "mobbare",
Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation (2008) Här För ovan citat, Klicka Här mer Här

”Den som genom upprepade trakasserier som syftar eller leder till att en persons arbetsmiljö försämras på ett sådant sätt att det kränker personens värdighet och rättigheter, skadar personens fysiska och mentala hälsa eller äventyrar personens framtida yrkesliv, döms till fängelse i högst ett år och böter på 15.000 euro.”
"Samtidigt stadgades i civillagen att uppsägning som orsakats av mobbning är ogiltig, vilket ger den anställda rätt till skadestånd och jobbet åter, även i det fall hon sagt upp sig själv."

Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike (2010-06-03)
Klicka Här
Stort tack till Pelle som upmärksammade ovan artikel!

"Mobbning" - Ett förödande psykiskt och ekonomiskt våld som utövas av en gravt personlighetsstörd individ för att "höja" sig själv samt få utlopp för sin'sadistiska sida'. År av förföljelse är inte ovanligt eftersom den här typen av våldsverkare är besatt av att skada/döda.

"I längden lönar det sig att behandla sin personal väl.
Det vet nog många - i teorin. Men teori och praktik följs inte alltid åt. Det behövs någon som kontrollerar och tar yttersta ansvaret för den tillämpade personalpolicyn."

Klicka Här

Att sprida osanningar bakom ryggen på sitt "offer" är inte svårt för en psykopat eftersom han/hon saknar ett samvete och empati.

"Sammanfattningsvis kan man alltså säga att våra resultat visar på ett samband mellan hur de anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt"
Dålig chef farlig för hjärtat
(2009) Klicka Här

Barn som mobbar och ett antisocialt beteende som vuxen går hand i hand
ISU sociologist ties childhood bullying traits to adult anti-social behavior
(September 2010) Här

’Mobbningen tog Lars liv’ (2012-10-09) Klicka Här

Våldsverkaren kan ställa till ett helvete på arbetsplatsen och gör det också. Han/hon framstår att ha sitt liv under kontroll men bakom fasaden lurkar ett monster utan like. För att ”bevara bilden” av sig själv som stört och bäst, så måste den här våldsverkaren göra ner personer i sin omgivning. På en arbetsplats så väljer våldsverkaren ut sitt ”offer” (oftast en enskild person (se; vilka faller offer?) och börjar sedan antingen, öppet trakassera eller i all tysthet och bakom ryggen göra antydningar om honom/henne. Det handlar om psykiskt våld vilket oftast, förr eller senare, får förödande konsekvenser för den som blir utsatt för den här typen av våld. Om du är utsatt se även Här

Varför rättvisa är så viktigt !
Justice at workplace associated with reduced risk of coronary heart disease.
Klicka Här

Den våldsverkare som agerar i det tysta och bakom ryggen, använder sig vanligtvis av ett litet korn av sanning (för att ge trovärdighet åt sina insinuationer och lögner) som han/hon sedan vänder till sin fördel för att kunna göra ner sitt "offer". Antydningarna övergår sedan till rena lögner i vilka våldsverkaren "kletar ner" "offret" med sina egna brister och perversa handlingar. Se; projicering När ”offret” väl börjar förstå att någonting är på gång så är det oftast för sent för honom/henne att göra något åt det eftersom våldsverkaren redan har hunnit sprida sina lögner till alla som vill lyssna och pg. av sin egna sadistiska läggning vill delta. Se; smutskampanjen

Max McKeown som är strategisk konsult, föreläsare och författare har gjort det lite lättare för att snabbt kunna identifiera psykopater på arbetsplatsen och det gör man, säger han, genom att lägga ordet "CORRUPT" (KORRUPT) på minnet.

C - cannot follow law (kan inte följa lagen)
O - obligations ignored (ignorerar sina skyldigheter)
R – remorselessness (saknar samvetskval/ånger- och skuldkänslor)
R – recklessness (våghalsig/dumdristig)
U – underhandedness (oärlig)
P - planning deficit and (svårigheter med att planera)
T – temper (humör/temperament)

Läs mer om psykopater och " sycophants" d.v.s." ja sägare" genom att, Klicka Här

"– Vidden av problemet förstår man när man läser att 20 000 människor om året förtidspensioneras på grund av kränkande särbehandling i arbetslivet."
Klicka Här
En artikel från 2002! Man kunde då liksom i dag testa den här typen av våldsverkare, fegheten av att inte våga ta i tu med detta mänskliga problem som kostar oss känslomässigt och ekonomiskt, är skrämmande!

Negativ stress kan skada din hälsa, allt från en hjärnbödning, hjärtinfarkt till bl.a., cancer. Om så var fallet vad gäller nedan kvinna är omöjligt att säga men, det är inte otänkbart;
"Min drygt 7 år äldre syster var socionom och fil.kand. med många extra kurser inom socionomyrket. Hon jobbade fram till och med 1985 inom samma stadsdel i Stockholms kommun som bl.a. lät mig leva på 50 kr/dag under 22 månader i rad, 2007-2009. Hon var dultig, blev mobbad, sjuk och sjukpensionerad. Hon var tyvärr inte så stark som jag lyckligtvis är. 1998 dog hon i bröstcancer."
Vidare läsning, Klicka Här

I en rapport (2006-02-27) gjord av Folkhälsoinstitutet så visar den att var sjätte förvärvsarbetande kvinna det senaste året, i Sverige, har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. I artikeln, Särbehandlad och kränkt går det bl.a. att läsa att det finns starka samband mellan ohälsa och kränkande bemötande samt diskriminering.

 • "Det var tre till fyra gånger så vanligt med nedsatt psykiskt välbefinnande bland personer som hade blivit utsatta för kränkande bemötande än bland dem som inte blivit utsatta.
 • Det var tre till fyra gånger så vanligt med självmordstankar och självmordsförsök bland personer som hade blivit utsatta för kränkande bemötande än bland dem som inte blivit utsatta.
 • Det var sex gånger vanligare bland män och två till tre gånger vanligare bland kvinnor som blivit utsatta för kränkande bemötande att uppleva stress eller svår ängslan, oro och ångest än bland dem som inte blivit utsatta".
  Källa; Klicka Här Särbehandlad och kränkt, Statens folkhälsoinstitut, 2006-02-27.

Att betala individer som psykiskt trakasserar andra på en arbetsplats för att lämna verksamheten ger fel signaler. Testa dessa individer och visar det sig att de har någon typ av antisocial personlighetsstörning så handlar det om ett medvetet och utstuderat våld. Dessa individer skall då tvingas avgå utan någon ekonomisk ersättning.
Det skall aldrig löna sig att mobba !

"Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning som visar att det begås 2-5 gånger fler självmord till följd av mobbning på arbetsplatserna än det dör personer på grund av olycksfall i arbetet. Samtidigt visar färsk statistik från Arbetarskyddsstyrelsen visar att antalet sjukanmälningar på grund av mobbning har ökat med 56 procent det senaste året. Yrkesgrupper inom till exempel sjukvården, barn- och äldreomsorgen och kyrkan toppar listan" (1999) Här

Psykisk trakassering, mobbning förekommer inom alla yrkesgrupper men de som tycks vara mest utsatta är de som arbetar med människor, så som t.ex. inom vård eller skola. Ett tydligt tecken på att något inte står rätt till på en arbetsplats, är en hög sjukfrånvaro/en hög personalomsättning. På en arbetsplats så handlar det mestadels om verbala påhopp medan det fysiska våldet är mer sällsynt. Påhoppen kan variera och kan handla om allt från att ge "offret" ett nedsättande namn, utesluta honom/henne från gemenskapen, börja insinuera och sprida ut illasinnade rykten bakom ryggen på "offret" eller t.ex. sätta upp honom/henne mot en annan person, se till att hålla dem åtskilda åt för att sedan utnyttja en av dem för att ge "trovärdighet" åt ryktena/lögnerna. Våldsverkarens övergrepp och kränkningar varierar men syfte är alltid detsamma, att höja sig själv på bekostnad av någon annan.

Våldsverkaren är en sadist ut i fingerspetsarna och tar hjälp av alla som han/hon kan lura och de som av egen illvilja vill delta.

Desto mer avundsjuk och underlägsen våldsverkaren känner sig desto större blir "hatkampanjen". Den hetsjakt som våldsverkaren sätter i gång med kan många gånger liknas vid forna tiders häxjakt. Se; Smutskampanjen Den psykiska trakasseringen sätter sina spår i form av att ”offret” börjar må psykiskt dåligt. Han/hon kan t.ex. börja få svårt med att tänka kritiskt och få problem med sömnen. Detta, i sin tur gör att ”offret” blir mer eller mindre handlingsförlamad. Våldsverkaren har i det här skedet "övertaget" och skulle "offret" försöka reda upp någonting så kommer han/hon att framstå som ”tokig” eller "hämndlysten". Den som fallit "offer" kan också räkna med att allt som han/hon säger och gör kommer våldsverkaren att vända till sin fördel. Det är därför bäst att tiga eller försvara sig en gång och sedan vara tyst.

Psykopaten på arbetsplatsen är betydligt farligare än den som hamnat bakom lås och bom säger Dr. John Clarke, psykoterapeut i Sydney, Australien.
Klicka Här
Här hittar du hans hemsida; Klicka Här

Förr eller senare så kommer sanningen fram och då uppdagas våldsverkaren. Tiden från det att övergreppet skedde tills det att våldsverkaren uppdagas kommer dock att "kosta" "offret" på en rad olika sätt, känslomässigt, ekonomiskt, hälsomässig men han/hon kan också få "betala" med sitt liv. Detta är anledningen till att den här typen av våld måste belysas och alla måste lära sig att ifrågasätta saker de hör och ta reda på fakta. Man måste alltså vara uppmärksam på att det mitt i bland oss, finns individer med grava störningar som bara är ute för att "sko" sig själv på andras bekostnad samt som får en "kick" av att kunna lura andra till att medverka i denna "perversa dans".

"All ondska härstammar från svaghet."
(Seneca, 4BC-AD65)
Klicka Här

Mobbning på arbetet!
Klicka Här (Svenska)

"Det finns inga 'oskyldiga' åskådare"
Klicka Här

Kostnaderna för företag genom frånvaro och förlust av personal är astronomiska. Men kostnaderna för de som fallit "offer" för mobbning går inte beräkna.
Väsentlig läsning beträffande mobbning på arbetsplatsen.
Klicka Här

"FAQ: Answers to frequently asked questions about workplace bullying"
Klicka Här

Om/när "offret" försvarar sig och våldsverkaren bli konfronterad av t.ex. en överordnad så kommer han/hon att själv spela ”offer”, stackars lilla mig, jag har inte gjort någonting, han/hon (dvs. det verkliga ”offret”) ljuger, har inte varit uppriktig mot mig, är elak och hämndlysten, jag som bara försökte hjälpa, ställde upp för honom/henne osv. Kom ihåg, att den här typen av våldsverkare är omogen och feg och kommer därför aldrig att ta ansvar för sina ord eller handlingar. Detta på grund av att den här typen av våldsverkare ligger på en mycket låg nivå, känslomässigt sett. se; Fast i trotsåldern Tidigare lögner döljs av nya sådana och får givetvis än en gång en mycket "trovärdig" förklaring och i denna stil fortsätter det även när de flesta har fattat att han/hon ljuger.

Enligt Tim Field så är kvinnliga mobbare farligare än männen. "De är falskare, mer manipulativa och lyckas ofta övertyga sina manliga kollegor att "göra smutsjobbet" åt dem.
Psycho bosses on the loose Are you in their line of fire?
Klicka Här

"Kvinnor mobbas mest på europeiska arbetsplatser"
"Skillnaden är dock liten vilket tyder på att mobbing inte är helt könsrelaterad."
"I Sverige är kvinnorna också de som främst är drabbade, 27 %, medan siffran för männen
är betydligt lägre; 19 %." Läs mer på monster.se , 20 september, 2007.
Klicka Här

Den här typen av våldsverkare känner sig alltid underlägsen vilket leder till att han/hon ständigt måste göra ner andra för att själv må bättre. Det handlar om en sådan avundsjuka och hat att det nästintill ofattbart för de som själv inte råkat illa ut att riktigt förstå hur ond och besatt den här typen av våldsverkare i själva verket är. Våldsverkaren "attackerar" gång på gång och utnyttjar alla som han/hon kan lura till att agera som hans/hennes förlängda arm. Det finns ingen "spärr" och den person som sett vad som gömmer sig bakom "masken" av att vara normal kan räkna med att i flera år bli utsatt för våldsverkarens "hatkampanj". Det finns även de som blivit mördade av våldsverkaren eller hans/hennes ställföreträdare och detta gör det oerhört angeläget för oss alla att ta i tu med detta våld, eftersom det kan drabba vem som helst.

Den psykiska stress som ”offer” utsätts för är nästintill ofattbar och leder oftast till att han/hon hamnar i en allvarlig krissituation där tankar på självmord inte är ovanliga och vilket sorgligt nog somliga ser som den enda vägen ut ur helvetet. Den psykiska trakasseringen kan också leda till rent fysiska skador där, i värsta fall, "offret", kan drabbas av t.ex. en hjärtinfarkt och dö. Se; Post Traumatisk Stress Det är därför så oerhört viktigt att den som fallit "offer" så snabbt som möjligt får den hjälp som han/hon behöver för att kunna läka och gå vidare. Liksom andra "offer" för våldsbrott så är även den som fallit "offer" för psykiskt trakassering i stark behov av att få upprättelse.

Den här typen av våldsverkaren lider av en sådan sjuklig avundsjuka och sjukligt hat att det är nästintill ofattbart.

En "sjuk" arbetsplats kännetecknas bl.a. av, en hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro, höga siffror gällande sjukskrivningar, man struntar i de anställdas klagomål, inga föreskrifter eller lagar följs, människor får stressrelaterade sjukdomar eller dör på jobbet.

"Seriemobbaren är en övertygande och erfaren lögnare"
Tim Field
Klicka Här

"Only the best are bullied."
Klicka Här

"Organized stalking is mobbing which has 'leaked' from the workplace into the community."
Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace
Review
(2005) Klicka Här

* * * * * * * *

Våldsverkaren som chef

Våldsverkaren är en lögnare med makt som på alla sätt och vis kränker sina anställda. De som vågar opponera sig, klaga eller ifrågasätta något, manövreras snabbt ut på ett eller annat sätt. Rädsla för att förlora sitt arbete gör att de anställda tiger och döljer sitt missnöje, något som förr eller senare också leder till psykiska och fysiska skador.

En våldsverkare som befinner sig i en ledande position inom ett företag eller organisation (politisk eller ej) betraktar sina anställda som ”näring”. Deras roll består i att vara våldsverkarens ”åskådare”. De skall med andra ord, applådera, avguda, vara medgörliga, ge honom/henne all sin uppmärksamhet och/eller på annat sätt upprätthålla den grandiosa bild som våldsverkaren har av sig själv. Skulle någon våga ifrågasätta chefen (våldsverkaren) eller ha en annan åsikt så hamnar han/hon snabbt i onåd. Detta gäller även de som inte beundrar våldsverkaren tillräckligt mycket. Den här "chefen" anser det också mycket nedlåtande om någon vill bli vän med honom/henne. Alla skall veta sin plats och gör de inte det så kommer de ganska så snart att få veta vem det är som bestämmer.

På grund av sin "omognad" så lever den här chefen i sin egen lilla fantasivärld. Den här våldsverkaren är med andra ord, ”kung/drottning” i sitt eget lilla ”kungadöme”. Den som vågar att ifrågasätta chefen faller snabbt i onåd, personen trakasseras tills det att han/hon sjukskriver sig, avgår, blir omplacerad eller mister sitt arbete.

Några studier i fråga om chefer: (Att notera, I den 5:e upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, som kommer att publicers 2013, så har arbetsgruppen rekommenderat att man ändrar namnet, Narcissistisk personlighetsstörning till Antisocial/Psykopatisk Typ. Mer läsning Här

It's All about Me: Narcissistic Chief Executive Officers and Their Effects on Company Strategy and Performance. By; Arijit Chatterjee, Donald C Hambrick. (2007) Här Pdf Klicka Här

CEO Personality, Capability Cues, and Risk-taking: How Narcissists React to Their Successes and Stumbles. By; Chatterjee, A. and Donald C. Hambrick. 2010. Klicka Här

Arijit Chatterjee & Donald C. Hambrick Disscuss Their Research Regarding CEOs with Narcissistic Tendencies (July, 2011) Här

För att ha full kontroll över sina anställda samt kunna utnyttja dem till fullo så använder sig chefen/våldsverkaren av en rad knep. Han/hon vill t.ex. veta allt om sina anställda, se därför upp när någon försöker ”rota” allt för mycket i dina personliga angelägenheter. Var också beredd på att den här "chefen" många gånger försöker förmå sina anställda att ljuga för honom/henne eller göra något annat oetiskt, allt i syfte för att kunna använda detta mot personen i fråga vid ett senare tillfälle. Kom i håg, den här våldsverkaren "lever för" att skaffa sig "hållhakar" på andra! Låt dig därför inte bli indragen i något oetiskt eller illegalt.. Märker du att någonting inte står rätt till på din arbetsplats så försök att ta dig därifrån snarast möjligt annars kan du snabbt råka mycket illa ut.

På grund av sin rastlöshet (han/hon blir lätt uttråkad och söker ständigt omväxling) så är den här "chefen" alltid på språng. Han/hon "chefen" har svårigheter med att koncentrera sig på en och samma uppgift en längre tid vilket gör att han/hon sällan vistas på sitt kontor eller ens i byggnaden där han/hon arbetar. "Chefen" tycks ha en massa "ärenden" och "möten", hela tiden.

Den här typen av våldsverkare frodas i dagens arbetsklimat med få arbetstillfällen och en hög arbetslöshet. På grund av ett ekonomiskt beroende kan därför ett möte med den här typen av våldsverkare få förödande konsekvenser för den som drabbas. Men, det är inte bara den enskilde individen som drabbas. Under de sista åren kan ingen ha undgått att ha läst eller hört talas om en rad olika skandaler inom affärsvärlden både i Sverige och utomlands. Det har handlat om allt från företag som helt eller delvis gått omkull vilket har lett till förlorade arbetstillfällen, enorma chefslöner, skärmfallsavtal, pengar som använts för eget bruk, blufföretag, lurendrejeri och en rad andra oetiska företeelser. Dessa egotrippade, manipulativa lögnare har kostat sina företag/organisationer/kommuner/länder dvs. samhället i helhet, ekonomiskt, moraliskt, hälso- och känslomässigt.

Den här typen av våldsverkare älskar att skapa kaos och hatar regler vilket gör att de trivs oerhört bra i det arbetsklimat som råder i dag. Man finner därför en hel del av dem sittande på någon chefspost eller innehavande någon annan hög befattning. Dessa samvetslösa våldsverkare blir tyvärr sällan straffade för de skador som de orsakar, vilket givetvis passar dem perfekt och något som vi måste se till att ändra på.

Ofta så har våldsverkaren en nära "vän" vid sin sida. Detta är givetvis en medarbetare/ kollega som upprätthåller den grandiosa bild som våldsverkaren har av sig själv. "Vännen" används av våldsverkaren som både "stöttepelare" och "torped".

"Chefen anställer kamrater som han vet ställer upp på beteendet. Finner han någon som visar sig för stark, reagerar han kraftfullt och skapar situationer som gör att personen i fråga tappar självkänslan." Farliga chefer talas det tyst om Av; Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet den 9 februari 2003.
En artikel om Lars-Olof Tunbrås bok, Psykopatiska chefer : lika farliga som charmiga.
Klicka Här

"Those psychopaths have a distinct a tendency toward sadism and derive perverse gratification from humiliating and/or psychologically and sometimes physically harming others."
Klicka Här

Kvinnliga chefer, artikel - Mean Girls in the Office - How to cope with bullies and work place harassment(2009) Här

Mord genom självmord

Psykopater njuter av att driva sina "offer" in i en djup depression, så djup att de inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig själv vilket, somliga tragiskt nog gör. Att driva någon in i döden får psykopaten att känna sig "allsmäktig", ja så sjuka är dessa mycket gravt personlighetsstörda individer. Här en stackars person som uppenbarligen tog livet av sig själv på grund av att han blev trasserad och terroriserad av sin chef;
China iPhone man commits suicide
(22 July 2009) Här

Regeringen varnades för självmord bland sjukskrivna (13 jan., 2010) Här
Tvingades att jobba – tog sitt liv
(13 jan., 2010) Här

Några tips

"Så känner du igen dem : glider undan, tjafsar emot, snackar och lovar, tänjer gränser, skyller ifrån sig, gråter, förvränger, driver dig till vansinne "

"Så hanterar du dem : var ultratydlig, sätt stopp, våga chefa, håll distansen, bolla tillbaka ansvaret, titta bort, ge allt skriftligt, använd ditt nätverk"

Ovan citat från; Så hanterar du psykopater till chefer http://blogg.passagen.se/yastory/?anchor=s%C3%A5_hanterar_du_psykopater_till

"Psykopatisk VD"
"Du kan helt enkelt betrakta honom som svagare än du. Och eftersom du är starkare är det han som behöver ditt stöd. Och eftersom han är svagare behöver du aldrig vara rädd."

Klicka Här


Mer går att läsa nedan; Kan en antisocial störning användas på ett positivt sätt? Det finns även länkar till artiklar och hemsidor av intresse nedan.
* * * * * * * *

Våldsverkaren som arbetskamrat

De är skickliga på att manipulera och dupera och till en början så kan även de bästa av oss undgå att se vad det är för en störd individ som vi har att göra med

Vad det beträffande dina arbetskamrater så skall du vara uppmärksam på någon som uppvisar följande drag; oärlig/falsk, hal, talför, arrogant, manipulativ, över/under moralisk, delar sällan eller aldrig med sig (gör bara detta när dem kan få någonting ut av det), tar åt sig äran för andras arbete, insinuerar och sprider ut rykten om andra (elakt sladder), inställsam, har svårigheter med att dra slutsatser, gör bara "goda gärningar" när andra kan se det, kastar användbara saker, är rastlös, undviker arbete om möjligt, saknar ångest och skuldkänslor, snabba humörsvängningar och får lätt vredesutbrott. Våldsverkaren utmärker sig också genom att han/hon oftast har en "kompis" vid sin sida vars uppgift är att upprätthålla den grandiosa bild som våldsverkaren har av sig själv..

Den här typen av våldsverkare behandlar sina medmänniskor som ”saker” som han/hon utnyttjar på alla möjliga sätt för att tillfredställa sina egna behov.

På en arbetsplats så väljer våldsverkaren ut någon som de avundas, av en eller annan orsak. Våldsverkaren "leker" sedan med ”offret” på ett grymt sätt (t.ex. insinuerar/sprider ut elaka falska rykten). Eftersom våldsverkaren innerst inne är otroligt feg så ser han/hon till att allt sker bakom "offrets" rygg. Våldsverkaren är också känd för att utnyttja andra till att utföra "smutsjobbet" så att han/hon slipper ta ansvar för sina handlingar. Eftersom "offret" är mer känslomässigt mogen än våldsverkaren så förstår givetvis han/hon att någonting är på gång något som våldsverkaren i sin tur, på grund av sin omognad, inte förstår. Läs mer på; smutskampanjen

För att kunna göra ner någon annan människa (anklaga, insinuera, sprida ut falska och illasinnade rykten och lögner, frysa ut någon ur gemenskapen eller terrorisera på en rad andra sätt) så måste våldsverkaren själv vara fylld av hat, vara hänsynslös och inte ha några som helst hämningar.

Den här typen av våldsverkare insinuerar och sprider ut sina elaka lögner till alla som vill lyssna, din chef, arbetskamrater, grannar, arbetsförmedlare, vänner, make/maka/sambo, familjemedlemmar och alla andra som "offret" möjligtvis skulle kunna tänkas komma i kontakt med. Våldsverkaren får också utlopp för sin sadistiska sida eftersom han/hon vill orsaka "offret" så mycket skada som möjligt. Våldsverkarens sjukliga avundsjuka och sjukliga hat gör att det inte finns någon som helst ”spärr”. Detta i sin tur leder många gånger till att "offret" hamnar i en krissituation och överväger att ta livet av sig eller på grund av den oerhörda stress som han/hon får utstå får t.ex. en hjärtinfarkt och avlider. Detta är också varför det är så viktigt att information om dessa våldsverkare når ut till så många som möjligt.

Den terror som våldsverkaren utsätter sitt "offer" för är näst intill ofattbar. Detta i sin tur gör också att andra väljer att tro på våldsverkaren eftersom de inte kan, med sitt sunda förnuft, förstå hur en person kan vara så vansinnigt elak mot en annan människa.

Våldsverkaren använder sig av en rad olika metoder för att upphöja sig själv och få bort "offret" från arbetsplatsen. Det kan handla om 1) antydningar som sedan övergår till rena rama lögner 2) En person sätts upp mot en annan och våldsverkaren ser till att hålla dem åtskilda åt tills det är för sent att göra någonting åt saken 3) "fryser ut" "offret" från gemenskapen 4) ideligen förnedrar "offret" inför andra. Metoderna är många men syftet alltid detsamma, att på ett så grymt sätt som möjligt få "offret" att försvinna från arbetsplatsen. Du som arbetar med barn och ungdomar bör också vara mycket uppmärksam på att våldsverkaren inte drar sig för att utnyttja barn som "redskap" i sin smutskampanj mot "offret". Den här våldsverkaren har inget samvete och känner ingen skuld eller skam och kan därför hänsynslöst utnyttja andra, barn som vuxna. Kom i håg att den här våldsverkaren gör allt för att "knäcka" sitt "offer". Våldsverkaren måste, till varje pris, få sin vilja igenom.

Våldsverkaren friserar sanningen och sprider ut illasinnade rykten i syfte att skada. De som inte ifrågasätter vad de hör utan sprider osanningarna vidare eller låter sig utnyttjas som våldsverkarens "förlängda arm" hamnar snabbt på samma låga nivå som våldsverkaren.

Var väl medveten om att den här manipulativa lögnaren kommer att göra allt för att få ”offret” att framstå som skyldig. Genom våldsverkarens lögner så förvandlas snabbt de goda till onda, de dugliga till odugliga, de psykiskt starka till att vara mentalt ostabila, de med moral till att vara omoraliska osv. Med andra ord, våldsverkaren orsakar förr eller senare enorma skador för de som korsar deras väg. Det kan därför vara bra att veta att, du bör alltid dokumentera händelseförloppet eftersom detta, vid ett senare tillfälle kan vara till din fördel.

Den här våldsverkaren gör allt för att vinna och allt för att dölja sitt verkliga "jag". Det finns ingen "spärr" och detta drag gör honom/henne livsfarlig för oss andra.

Den som fallit "offer", blivit kränkt har givetvis ett oerhört behov av att försvara sig och skall givetvis göra det. "Offret" kan dock förvänta sig att allt som han/hon säger kommer våldsverkaren att vända till sin fördel på ett eller annat sätt. När "offret" väl har sagt sitt så är det bäst för honom/henne att inte låta sig bli indragen än mer. Håll i minnet att den här typen av våldsverkare aldrig tar sitt ansvar och det krävs en mycket välutbildad person för att reda ut den här typen av våldshandling. I våldsverkaren "värld" råder ett ständigt kaos varpå allt är föränderligt. Detta gör att han/hon är mycket motsägelsefull vilket man bör vara mycket uppmärksam på om och när man konfrontera den här typen av våldsverkare. Tidigare lögner döljs av nya osv. och eftersom inget är baserat på fakta så undviker givetvis den här våldsverkaren att skriftligen redovisa för något.

Alla de lögner som våldsverkaren sprider ut om sitt "offret" är egentligen en "bild" av våldsverkaren själv. Anklagar våldsverkaren sitt "offer" för att vara pedofil så kan du räkna med att han/hon är en sådan själv.
Se; projisering

För att dölja sitt verkliga "jag" så kommer den här typen av våldsverkare att insinuera, anklaga och sprida ut de mest vidriga och ondskefulla lögner som tänkas kan om sitt "offer". För det mesta handlar det om oerhört känslomässigt laddade ord så som t.ex., pedofil, våldtäckt, incest, bög, flata mm. Alla insinuationer, anklagelser och lögner som våldsverkaren sprider ut om sitt "offer" handlar i själva verket om honom/henne själv. Se; projicering Den här typen av våldsverkaren rentvår sig själv genom att lägga skulden på andra. (Var inte så snabb med att tro på elaka rykten!)

Anledningen till att många, till en början, tror på våldsverkaren är, att man förväntar sig att andra skall tala sanning. Så är inte fallet gällande den här typen av våldsverkare som ljuger hela tiden för nöjets skull. Han/hon får en "kick" av att andra tror på hans/hennes lögner

När "offret" väl har lämnat sin arbetsplats så kan han/hon förvänta sig att bli utsatt för en smutskampanj utan like men även för s.k. "öppen manipulation", dvs. våldsverkaren försöker genom att använda andra som "redskap" få "offret" att öppna sig och/eller ge igen. Om du har blivit utsatt så "nappa" inte och börja ge igen, hur gärna du än vill. Se i stället till att så snart som möjligt bygga upp en "mental mur" runt omkring dig för att undvika än mer skada.

Det brutala psykiska våldet gör "offret" handlingsförlamad, han/hon kan inte tro att någon annan kan vara så fruktansvärd elak. Detta är också anledningen till att "offret" inte blir trodd när han/hon säger ifrån. Har den drabbade dessutom med en inkompetent ledning att göra så slutar det oftast med att "offret" får sjukskriva sig eller lämna arbetsplatsen för att söka ett nytt arbete.

Förr eller senare uppdagas våldsverkaren för vad han/hon är och endast de som deltagit av egen illvilja och de obegåvade stannar kvar vid hans/hennes sida. Hur dåligt våldsverkaren än får dig, "offret" att må, så kämpa på! Du kan uthärda – det blir bättre. Något ironiskt i det här sammanhanget är; att det är dig, "offret" som våldsverkaren har sett upp till, idoliserat och velat efterlikna. Sorgligt nog för våldsverkaren, så kan han/hon aldrig bli som dig.

"Min största källa till frustration och ilska är mot de som vägrar att agera och göra något åt saken när de ser någon annan råka illa ut."
Klicka Här

Det är minst sagt otrevligt att bli utsatt på sin arbetsplats vare sig det handlar om en chef eller en arbetskamrat som "mobbar". Handlar det om en chef så är det oftast mycket svårare att ta i tu med problemet eftersom samtliga anställda får sluta sig samman för att försöka göra något åt det. Med tanke på att den här våldsverkaren oftast har någon som "spionerar" åt honom/henne så kan detta visa sig vara en aning problematiskt men, för den delen inte omöjligt. De som inte finner något stöd väljer därför oftast att lämna arbetsplatsen snarast möjligt för att skydda sin egen psykiska hälsa. Handlar det om en arbetskamrat så finns det chefer som är tillräckligt utbildade för att kunna hantera sådana här situationer medan andra, på grund av dålig utbildning, inte klarar av det. Får du ingen hjälp från ledningen så gör du bäst i att lämna den "sjuka" arbetsplatsen snarast möjligt.

Våldsverkaren njuter av att demonisera sitt ”offer” med sina elaka insinuationer och lögner. Han/hon gör allt för att isolera sitt "offer" och få personen i fråga att känna sig ensam och utlämnad. Det handlar om ett medvetet och utstuderat våld!
Tack vare MRI finns det nu även "bild bevis" på att våldsverkaren njuter av att plåga andra!

Det finns många bra lagar och handlingsplaner mot ”mobbning” men dessa, på en "sjuk" arbetsplats, följs inte. Antingen så "mörklägger" man det inträffade, ”problemet” sopas under mattan eller så får ”offret” på ett eller annat sätt bära skulden för det inträffade. Man skall också vara uppmärksam på att i de flesta toppstyrda kommuner så tar man ingen hänsyn till människorna i verksamheten. De sittande politikerna, vilka lever gott på kommuninnevånarnas pengar, bryr sig inte, i alla fall inte så länge som de kan gömma sig bakom sin falska fasad och fortsätta lura människor till att rösta på dem.

Förföljd av en arbetskollega? Det krävs en kompetent ledning och ett fungerande rättsystem för att sätta stopp för den typen av våld.
Stalking in work environment.
Klicka Här
(Var också uppmärksam på att kvinnor förföljer kvinnor, män - män och kvinnor, män)

Räkna med att ingen kommer till din undsättning eftersom många inte förstår sig på den här typen av våldshandling eller vill bli inblandade. Håll i minnet: Du bär ingen skuld. Du har inte gjort någonting för att förtjäna att bli behandlad på det här viset. Det är inte ditt fel!

Får du ingen hjälp från en överordnade så försök att ta dig bort ifrån arbetsplatsen så fort som möjligt. Ta inte på dig skulden för det inträffade. Det är inte ditt fel!

B-SCAN 360

I ett försök att sortera bort den här typen av våldsverkare från affärsvärlden och våra arbetsplatser så finns det nu en enkät/ett frågeformulär bestående av 107 frågor ute på marknaden vid namn, B-SCAN 360 (Business Scan). De ämnen som testet behandlar är; personlig stil, sätt att uttrycka sig känslomässigt, organisationsförmåga samt antisociala tendenser. Enkäten, som är sammanställd av Dr. Hare, psykolog, tillika en av världens främste forskare inom området psykopati och Dr. Paul Babiak, företagspsykolog i USA, har tagits fram för att hjälpa de som nyanställer. Detta eftersom det bästa sättet att skydda en arbetsplats är givetvis att inte anställa någon som är psykopat, lider av sjuklig narcissism eller någon annan anti-social störning.

Under ett besök till Australien (18 juli, 2004) medverkade bägge av ovan nämnda personer i radioprogrammet Background Briefing. Programledaren, Ian Walker bad då bl.a. sina lyssnare att ta fram en penna och svara ja eller nej till följande 10 frågor;

 1. Verkar din chef eller arbetskamrat inställsam, polerad (överdrivet artig/förstående) och charmig?
 2. Förvandlar han/hon, de flesta konversationer till att handla om sig själv?
 3. Talar han/hon illa om eller nedvärderar andra för att bygga upp och en egen bild av sig själv och sitt eget rykte?
 4. Kan han/hon ljuga dig/din arbetskamrat/kund/affärspartner rätt upp i ansiktet utan att blinka?
 5. Anser han/hon, de personer som han/hon lurat eller manipulerat som dumma eller korkade?
 6. Tar personen i fråga många gånger tillfället i akt, hatar han/hon att förlora?
 7. Framstår han/hon som kall och beräknande?
 8. Framstår han/hon många gånger som oetisk och oärlig?
 9. Har han/hon skapat ett nätverk byggt på makt inom organisationen för att sedan använda detta för att gagna sig själv?
 10. Visar han/hon ingen ångest för att ha tagit ett beslut som på ett negativt sätt skadat företaget/arbetsplatsen/aktieägarna eller de anställda?

Om du har svarat ja på åtminstone sex av dessa frågor så är chanserna goda att du har att göra med en chef som är en psykopat, säger Ian Walker. Hela intervjun går att läsa på följande adress; (endast på engelska) Klicka Här

Efter sitt besök i Australien så kom Dr. Paul Babiak till Sverige. Han gästade då Euroscience 2004 Open Forum i Stockholm, dels för tala om B-SCAN 360 men även den bok som han och Dr. Hare har skrivit tillsammans. I boken, Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work, så tar man upp de problem som en psykopat kan ställa till med på en arbetsplats, de ”varningstecken” man bör vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig.

"– De söker efter spänning, och de älskar att leka med människor. De saknar empati och tycker om att trampa på folk. Om de kunde avslöjas på ett tidigt stadium vore mycket vunnet, säger Babiak."
Klicka Här

Kort därefter, den 20 juli 2004, så publicerade Aftonbladet följande artikel Testa själv - är din kollega psykopat? Av; Johan Taubert Finns att läsa på följande adress; Klicka här

Namnet "360" kom till eftersom alla förutom den som fått agera "måltavla" tar testet. Företaget kan då snabbt identifiera vem som kan ha en negativ inverkan på organisationen.
Coping with workplace psychos
Klicka Här

Boken, Snakes In Suits: When Psychopaths Go To Work (2004) skriven av Dr Robert Hare och Dr. Paul Babiak har numera en egen hemsida, se; http://www.snakesinsuits.com/ och inte undra på det eftersom individer inom det antisociala störningsområdet, måste uppmärksammas samt avlägsnas, helst innan de orsakar skada.

Kan en anti-social störning användas på ett positivt sätt?

De finns de som hävdar att t.ex. psykopater kan göra sig bra som företagsledare och detta på grund av deras avsaknad av känslor och att de är drivna av att vinna. En av dessa är Michael Maccoby, psykoanalytiker, konsult samt författare som tycker att vi kanske borde lära oss att ”hantera” dem i stället för att försöka få bort dem. Han medger dock att samtliga anställda då också måste vara medvetna om chefens ”störning” och hela tiden stryka denne ”medhårs”. Vidare, så måste företaget ha någon som hela tiden håller psykopaten i schack annars kan det hela få förödande konsekvenser. (The Harvard Business Review, januari-februari, 2000)

Detta låter minst sagt krävande för de anställda och som en, i hög grad, osund arbetsplats. Att man på något sätt skulle kunna ”tygla” eller använda den här typen av störning på något positivt sätt tycks det inte heller finnas några belägg för. Dagens rubriker och antalet sjukskrivna talar här sitt klarspråk. Det tycks därför inte finnas något stöd för att man under några omständigheter skulle få något ut av att bedriva en sådan ”barnpassning” på hög nivå.

Enligt de som är införstådda i problematiken, så är den här typen av våldsverkare inkapabla till att samarbeta med andra, har fantasier om storhet vilka de oftast inte kan förverkliga och om de lyckas så varar det bara en viss tid innan problem börjar uppstå. De är dessutom kända för att både ljuga och psykiskt trakassera (mobba) andra och att utnyttja sin maktposition till fullo. Man måste förstå att våldsverkaren inte känner någon lojalitet gentemot sitt företag, sina kollegor eller samhället i sin helhet och att han/hon endast är ute för att tillfredsställa sina egna behov.

2De tycks ha någon slags känslomässig intelligens, att tydligt kunna se våra känslor och på så sätt göra det möjligt att manipulera dem.2
Michael Maccoby Här


"Man behöver bara titta på Enron för att nyktra till."
Of Criminals And CEOs
The difference between bold, creative visionaries and deluded psychopaths is not as big as it used to be.

Av; Tara Pepper, Newsweek International
Klicka Här

Du är inte ensam

Det handlar om en sjuklig avundsjuka, ett sjukligt hat samt om uppmärksamhet, makt och kontroll.

Våldsverkaren är ständigt på jakt efter ny ”näring” så att han/hon kan ”överleva” vardagen. På grund av sin störning så måste våldsverkaren ständigt göra ner andra och detta för att upprätthålla den grandiosa "bild" som han/hon har av sig själv. Om du har fallit "offer" så kan du vara säker på att när du väl lämnat arbetsplatsen på ett eller annat sätt så sätter den här våldsverkaren "klorna" i någon annan. Den skadeglädje som han/hon finner i att ha gjort ner dig, "offret" varar bara en kort tid sedan måste han/hon finna någon annan för att återigen höja sin självkänsla. Våldsverkaren står helt enkelt inte ut med sig själv och kommer, på grund av sina hjärnskador, aldrig att göra det. Därför måste han/hon hela tiden ge sig på andra.

Våldsverkaren MÅSTE göra ner, demonisera andra för att höja sig själv och därmed ha kontroll över sin "värld". Tidigare lögner döljs av nya eller så spelar han/hon "offer", allt för att dölja sin "mörka" sida.

Den här typen av våldsverkare är ständigt på jakt efter nya upplevelser (ny "näring") för att känna att han/hon ”lever”. På grund av detta "behov" så drabbas de flesta människor i hans/hennes omgivning förr eller senare på ett eller annat sätt. Om du har fallit "offer" så kan du räkna med att du inte är ensam. Den här våldsverkaren har ett spår av ödelagda liv bakom sig eftersom han/hon saknar ett samvete och därför inte känner någon skuld eller skam över sitt handlande. Dessutom lär sig inte den här typen av våldsverkare av sina "misstag" varpå han/hon fortsätter sin destruktiva (för sig själv och andra) "livsstil". Den här våldsverkaren kan inte, rent fysiskt sett, känna någon empati och förstår därför inte den känslomässiga förödelse som han/hon orsakar sitt "offer". Det kan vara mycket svårt att förstå men våldsverkaren bryr sig bara om sig själv, sådan är störningen.

Våldsverkaren skapar ett kaos genom att ge olika versioner av sin lögn beroende på vem han/hon talar med. Dessa personer, var för sig, tror givetvis att de har fått höra sanningen.

Även de personer som våldsverkaren använder som "redskap", personer som av ren okunskap eller egen illvilja stöder våldsverkaren kan råka rejält illa ut. Ingen går säker i närheten av den här typen av våldsverkare. Våldsverkaren manipulerar och lurar alla han/hon kan lura och får en "kick" av det. Enligt våldsverkaren så finns det två sorters människor, de lättlurade, vilka kan manipuleras och utnyttjas och de som ser våldsverkaren för vad han/hon egentligen är. Den senare "sorten" måste tystas så att de andra inte skall få reda på vad som lurar bakom "masken".

Låt dig inte utnyttjas som ett "redskap" för, förr eller senare så kommer du att få "betala" för detta, på ett eller annat sätt.

För dig som fallit "offer", fått agera "måltavla" så vet med dig att den här typen av våldsverkare gör allt för att inte ”bli upptäckt”, han/hon ljuger, manipulerar, insinuerar, sprider ut rykten, trakasserar, terroriserar, hotar mm. En annan metod som kanske inte är så välkänd är att få ”offret” att känna skuld över det inträffade. Se upp! Ta inte på dig skulden för något som du inte är skyldig till . Kom i håg, att våldsverkaren berättar om sig själv genom det som han/hon sprider ut om dig, "offret". De som har fått ta del av lögnerna dras också in i våldsverkarens sjuka värld och därför kan "offret" räkna med att ingen kommer till hans/hennes undsättning. Detta är givetvis ett mönster som måste brytas.

Var uppmärksam på de som sprider ut elaka rykten om andra för de sprider också ut smörja om dig!

Våldsverkaren är ständigt på jakt efter "näring" och söker sig därför gärna till arbeten där han/hon kan röra sig relativt fritt, ha med andra människor och göra samt utöva någon typ av kontroll.

Okunskap är oftast anledningen till att "offret" inte blir trodd då han/hon försöker försvara sig. Den troliga lögnen är den mest förödande för den drabbade, "offret", eftersom den får våldsverkaren att framstå som om han/hon talar sanning. Den här våldsverkaren är extremt manipulativ och talför och kan därför lätt vända allt som "offret" säger och gör till sin fördel. Skall man konfrontera den här typen av våldsverkare så måste man hålla sig till fakta och vara mycket uppmärksam på vad som sägs eftersom den här typen av våldsverkare är mycket motägelsefull. Man bör också ha "vittnen" under en sådan konfrontation för att bekräfta och hjälpa till att hålla reda på vad som sägs.

Vad gör jag om jag misstänker att min chef eller arbetskamrat är en våldsverkare?

Utan ett ingripande så uppdagas, så småningom, våldsverkaren för sin omgivning. Detta är hans/hennes öde. Våldsverkarens oansvariga uppträdande gör också att han/hon många gånger försätter sitt företag, sin organisation, sina anställda, sina arbetskamrater och t.o.m. sig själv i mycket otrevliga eller svåra situationer. Innan detta händer har olyckligtvis den här våldsverkaren redan hunnit förstöra en hel del liv.

Även om många känner till den här typen av våldsverkare så lär man ändå inte riktigt "känna" dem tills det att man själv blivit drabbad. Detta är också en del av "problemet" liksom rädslan för att själv drabbas om man skulle ta strid mot våldsverkaren. Enligt Lars-Olof Tunbrå, som skrivit boken, Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga, så menar han, att om chefen är psykopat så gör man bäst i att ligga lågt och försöka hitta ett nytt arbete snarast möjligt. Handlar det om en arbetskamrat så slutar det oftast med att "offret" får lämna arbetsplatsen eller att han/hon blir omplacerad medan våldsverkaren får stanna kvar utan att något görs.

Detta är givetvis skrämmande med tanke på att det i dag finns redskap för att testa dessa individer. Se vidare; forskning och vad skall vi göra med dem? Men, tills dess att den större delen av allmänheten har fått upp ögonen för den här typen av våldsverkare och gör något åt detta mänskliga "problem" så kan vi bara försöka skydda oss själv så gott det går. Se; Hur kan jag skydda mig?

En interaktion med en psykopat leder ofta till att "offret", till en början, får svårt med att lita på andra människor. De förvandlas, om än bara för ett tag, till att bli som våldsverkaren själv, paranoid och misstänksam. Denna psykiatriska skada försvinner med tiden, men det kan ta en mycket lång tid att läka.
Se; post traumatisk stress

Om man har genomskådat den här typen av våldsverkare så gör man bäst i att försöka hitta en ny arbetsplats snarast möjligt och se till att avbryta all kontakt med den gamla. Tills det att du hittar en annan arbetsplats så, stryk våldsverkaren ”medhårs”, d.v.s. peka inte ut några misstag som han/hon har begått, låt individen alltid ta all ära, försök inte göra dig till en ”vän” och ge inte ut någon personlig information. Var även uppmärksam på att allt du säger och gör, kan vändas emot dig.

Våldsverkaren försöker alltid att göra sig av med de bästa först eftersom han/hon då får bättre kontroll över de andra.

Med detta sagt, så kan man ju fråga sig, är det rätt att vi "andra" skall behöva uppföra oss på det här sättet i hopp om att undgå skada? Svaret är givetvis, nej. För att göra en arbetsplats trivsam och produktiv så krävs bl.a. följande;

 1. En stark ledning. Ingen bör inneha en ledande position utan att ha testats med t.ex. B-Scan 360. Testet skall givetvis utföras av en mycket kompetent person.
 2. Ledaren skall vara både kunnig och kapabel till att ta i tu med de problem som kan tänkas uppstå på en arbetsplats.
 3. Ledaren skall inte sitta gömd på sitt kontor utan engagera sig i sin personal och skaffa sig en uppfattning om hur det står till bland de anställda och vara lyhörd samt redo att agera om så nödvändigt.
 4. Kollegor/arbetskamrater skall, då de har hört ett rykte antingen gå direkt till ledningen eller fråga personen som det berör, t.ex., ”jag har hört att . . . , kan detta vara sant?” Personen i fråga, ”offret”, har då på ett tidigt stadium en chans att försvara sig. Kommer sanningen fram innan ryktet har ”slagit rot” så är det givetvis inte längre roligt för våldsverkaren.
 5. Om anklagelserna gällande våldsverkaren är befogade så skall ledningen kunna få personen i fråga testad. Visar det sig att individen t.ex. är psykopat så skall ledningen kunna omplacera, sjukskriva, förtidspensionera, eller avskeda individen.

I ett företag/en organisation som fungerar väl så får psykopaten det svårt med att "bryta sig in" och förstöra. Det finns en rad olika förebyggande åtgärder som en kompetent ledning kan ta för att se till att en psykopat inte kommer in och förstör för både företaget och andra. Richard Fidler (Working with Monsters-dealing with the workplace psychopath) föreslår bl.a. att ledningen bygger upp en organisation där alla känner en stark gemenskap med varandra. Detta eftersom psykopaten då får det mycket svårare med att sätta i gång att manipulera, sprida ut lögner eller på annat sätt förstöra.

En annan åtgärd förutom ovan nämnda är att använda sig av t.ex. en B-SCAN 360 i förebyggande syfte så att man slipper få in en psykopat i organisationen överhuvudtaget. Att informera om dessa djupt störda individer är också ett sätt eftersom detta gör det svårare för dessa individer att agera om alla är uppmärksamma på de metoder som den här typen av våldsverkare använder sig av. Om man är informerad och är uppmärksam på problemet så har man alltså en bättre chans att sätta stopp för den här typen av våldsverkares framfart. Att informera och belysa problemet är därför ytterst viktigt för att sätta stopp för den här typen av våld.

Det dolda våldet

Se upp med det där ”överlägsna” leendet! Det är ett säkert tecken.

Beträffande psykiskt våld så är det många gånger svårt för ”offret” att bevisa detta "dolda" våld eftersom det inte lämnar några ”blåmärken”. Vidare, skulle ”offret” lyckas med att bevisa våldet, så vad blir konsekvenserna för mobbaren? När sist hörde du talas om en företagsledare, mellanchef eller politiker som åkt dit för psykisk trakassering (mobbning)? Än mindre en arbetskamrat som har psykiskt trakasserat någon på arbetet. Det är därför så viktigt att det här problemet belyses och att vi gemensamt skapar ett klimat där våldsverkaren får ta konsekvenserna av sitt handlande. Som ”offer” vill och behöver man också få upprättelse för att kunna läka och gå vidare. Genom att inte straffa mobbaren så kränks "offret" än mer och detta är fullkomligt oacceptabelt.

"Mobbning är en tvångsmässig urladdning för aggression och är uppnådd genom att projicera (sätta) sina egna brister på någon annan (sociala, personliga, mellanmänskliga, uppförande, professionella) och detta görs genom att kontrollera, underkuva (kritik, uteslutning, isolera osv.) Mobbning underhålls genom att inte ta ansvar (neka, anklaga, inte bry sig, tystnad, vägra, låtsas vara offer) och fortsätter på grund av ett klimat av rädsla, ignorans, förneka att det existerar, likgiltighet, tystnad, tvivel, bedra, undvika att ta sitt ansvar, tolerans och samtycke genom att (t.ex. befordra) mobbaren."
Tim Field (bullyonline, 1999)

Finns det en "mobbare" på din arbetsplats?
Klicka Här
och Här
** * * * * * *

Att bli förföljd, är som att dagligen bli våldtagen - mentalt! Nedan, tips och råd för dig som är förföljd av din f.d. arbetskamrat.
Klicka Här
Se även Stalking - Förföljd

Psykopaten är känd för att utnyttja män/kvinnor/barn som en "förlängd arm" till att utföra "smutsjobbet" så att han/hon själv inte "åker fast". Det är därför så oerhört viktigt att allmänheten får upp ögonen för den här typen av våldsverkare och att man som person ifrågasätter saker man hör om andra oavsett källan. Se till att ta reda på fakta!

"AFS 1993:17 - Kränkande särbehandling i arbetslivet"
Arbetsmiljöverket
Klicka Här

Så anmäler du en arbetsskada
Klicka Här

Länkar till organisationer - om du är utsatt för "mobbning"

STOPP - förening "mot kränkande särbehandling i arbetslivet" Klicka Här

OMM - Organisation Mot Mobbning "För ett värdigt arbetsliv" Klicka Här


Länkar/Links
(Links in English, please scroll down)

Svenska

Klicka Här Heinz Leymann - Index - Svenska

Klicka Här Bäst söka nytt jobb om chefen är psykopat Av Kerstin Kåll. En artikel som bör läsas av alla!

Klicka Här Ett liv med fart och fläkt - En skildring ur det verkliga arbetslivet. Mycket bra och lärorik sida!

Klicka Här Kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen. Av; Lillemor R-M Hallberg. Den pdf. fil som fanns tycks olyckligtvis ha försvunnt.

Klicka Här Din chef kan vara en psykopat Av; Carl Björk, Dagens Industri, 28 oktober 2002.

Klicka Här Farliga chefer talas det tyst om, Av;  Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet, 9 febr. 2003.

Klicka Här Många vittnar om dåliga chefer Av;  Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet, 16 febr. 2003.

Klicka Här Psykopatiska chefer - Ensam har Du inte en chans Av; Monica von Stedingk, Sydsvenska Dagbladet, 9 mars. 2003.

Klicka Här Ny metod ska avslöja farlig chef Av;  Monica von Stedingk Sydsvenska Dagbladet, 30 mars 2003.

Klicka Här Psykopater kan framstå som goda chefer Av; Karin Bojs, Dagens Nyheter, 25 augusti 2004. "Psykopater inom näringslivet kan framstå som idealiska ledargestalter. Men de orsakar stor skada och kostar företagen mycket pengar."

Klicka Här Mobbning – ett folkhälsoproblem. Stina Thorins sida om mobbning på arbetsplatsen. En mycket informativ och välskriven sida.

Klicka Här Vuxenmobbning - Syftet med denna sida är att öka kunskapen om följderna av kränkande särbehandling. På den här sidan kan du dela med dig om dina erfarenheter. Du är inte ensam!

Klicka Här Våld i arbetslivet - dyrt och tragiskt Av; Ralf Sundberg Hufvudstadsbladet, den 9 februari 1993.

Klicka Här Kvinnliga psykopater upptäcks inte Av; Susanne Holmlund Sundsvalls Tidning, 2006-05-15.

Klicka Här Psykopater finns överallt, Av; Jonas Hållén Metro, 28 augusti 1997.

Klicka Här Den farliga chefen, "Sunt liv.nu är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner."

Klicka Här Testa själv – är din kollega psykopat? Artikel av Johan Taubert (Publicerad: 2004-08-20) Givetvis är detta ingen riktig test!

Klicka Här Hemska tanke - hur många psykopater jobbar på ditt företag? Kort version av en artikel skriven av, Henrik Arvidsson (Hela artikeln publicerad i IT.B nummer 17/03)

Klicka Här Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar samt Vuxenmobbning och sjukskrivning Av; Maria Widmark, Gabriel Oxenstierna, Hugo Westerlund och Töres Theorell, Arbetslivsinstitutet. Se även; Här

Klicka Här Psykiskt våld på arbetsplatsen Av; Minna Kumpulainen , Stiftelsen för rehabilitering

Klicka Här ”Jag flydde från mobbningen” Av; Jessica Ritzén, 2006-08-19.

Klicka Här Varning för de grandiosa Av; Karin Strand (pdf.) Artikeln finns längst ned på sidan!

Klicka Här Är din chef psykopat? "Psykopaten drar sig inte för att förstöra din karriär genom att baktala dig och sprida illasinnade rykten och skapa en bild av dig som du inte är värd". Av; Kristina Muller, 2004-12-22 10.

Klicka Här Webbtest, Se om din chef kan vara en psykopat, 20 frågor.

Klicka Här Varning! Din elaka chef gör dig hjärtsjuk Av; Carl V Andersson, Expressen, Publ. den, 27 oktober 2005.

Klicka Här "Var tionde chef är psykopat" Av; Björn Hedensjö, Dagens Industri, 2004-08-26.

Klicka Här " Denna webbplats handlar om arbetsplatskonflikter och är avsedd att vara till nytta för alla som på något sätt kommer i kontakt med konflikter i arbetslivet."

Klicka Här Psykopaten och rättvisan - Psykiskt störda lagöverträdare-med fokus på personlighetsstörningar. Examensarbete av; Johan Larsson. Mycket intressant läsning.

Klicka Här Om att utsättas för kränkningar på jobbet. Av; E. Ström, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.

Klicka Här Alla kan bli mobbade - Vuxenmobbning vanligare än man har trott, enligt Margaretha Strandmarks forskning. Av; Hans Lundin, Värmlands Folkblad, 2004-12-11. " - Det är både de starka och kompetenta såväl som de sårbara och svaga som mobbas. De starka och kompetenta har ofta mer utbildning och är mer drivande när det gäller att genomföra förändringar. De utsätts för mobbning på grund av avundsjuka eller att de upplevs som ett hot. De andra är rädda för förändringar samtidigt som mobbarna väljer att trycka ned och utnyttja de svaga och deras blottor." (Länken tycks vara borttagen kommer att se om artikeln kan hittas någon annanstans!)

Klicka Här Förödande att avvika i homogen grupp. Av Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet, 3 mars 2004.

Klicka Här Vuxenmobbning vanligare än vi tror - Våld i arbetslivet – dyrt och tragiskt Av; Ralf Sundberg 6.8.2004.

Klicka Här Tema Vuxenmobbning "I Dalarna Direkt under vecka 6 pratade vi om mobbning bland vuxna. Ett ämne som det sällan pratas om fastän många är drabbade och de mår mycket dåligt. Det här kostar dessutom samhället mycket pengar i sjukskrivningskostnader."

Klicka Här Vuxenmobbning på alla nivåer Av; Magdalena Helander. Göteborgs Posten, Publicerad: 2004-03-01. "Vuxenmobbning finns på alla nivåer i arbetslivet. En ny studie om mobbning i människovårdande yrken visar att det ofta är de mest kompetenta som drabbas." Se även; Här Ny bok om vuxenmobbning Av; Elisabet Ek (2004-12-10)

Klicka Här Besvärliga - här är typerna som du måste se upp med på jobbet Av; Jonas Fogelqvist, Du & Jobbet, 2007-04-20 Nr: 4/2007.

Klicka Här Även vuxna mobbas Av; Rigmor Tjernberg, Sydsvenska Dagbladet, 23 juli, 2007.

Klicka Här Kompetens försvinner vid omorganisation (20/9, 2007.)

Klicka Här Kvinnor mobbas mest på europeiska arbetsplatser - "I Sverige är kvinnorna också de som främst är drabbade, 27 %, medan siffran för männen är betydligt lägre; 19 %." (20/9, 2007.)

Klicka Här Jag blev manipulerad av min egen chef Av; Elinor Torp, Chef. 2007-09-20. Skräckhistorier ur det verkliga arbetslivet.

Klicka Här Läkare stressas till döds befarar skyddsombud Av; Hans Lundgren, Du och Jobbet, 2008-12-05. "Skyddsombud på Akademiska sjukhuset i Uppsala slår larm efter att ett antal sjukdomar och dödsfall inträffat bland läkare de senaste åren." Fotnot: För de som är insatta i denna problematik så kallas det här för "Mord utan vapen", personen blir helt enkelt stressad till döds.

Klicka Här Din chef kan ge dig hjärtinfarkt. Av; Lena Olsson, Kvällsposten, 4 december 2008. "- Vi kan också se att risken ökar ju längre en person stannar på en sådan arbetsplats. Efter fyra år eller mer ökar risken med hela 65 procent, säger Anna Nyberg." Fotnot, detta gäller även om du har en kollega som trakasserar dig.

Klicka Här ”Diktatoriska chefer bakom mobbning på arbetsplatser” (2010-08-07)

Engelska Länkar / Links in English

Klicka Här "De som kan, sköter sina arbetsuppgifter. De som inte kan, "mobbar." Tim Fields sida om mobbning på arbetet. Mycket informativ sida om psykisk trakassering!

Klicka Här 3)Qualities that bullies find irresistible Egenskaper som mobbaren finner oemotståndliga Mycket informativ sida om mobbning, skriven av Tim Field.

Klicka Här Myths and misperceptions about workplace bullying Overcoming stereotypes and false perceptions of adult bullying and workplace bullying. Av; Tim Field Myter och missförstånd angående mobbning bland vuxna.

Klicka Här Vad är mobbing och hur känner man igen det?

Klicka Här Serie Mobbaren. På svenska klicka Här , Här och Här

Klicka Här How evil permeates the workplace Av; Harvey Schachter. The Globe and Mail , 2006-06-07.

Klicka Här Psychopaths & sycophants Av; Max McKeown Om psykopater och "ja sägare" på arbetsplatsen.

Klicka Här Essential Reading Väsentlig läsning gällande mobbning.

Klicka Här Workplace bullying: A growing problem Av; Bill Wilson, BBC News Online, 19 February, 2004.

Klicka Här Is Your Boss a Psychopath? By: Alan Deutschman "Odds are you've run across one of these
characters in your career. They're glib, charming, manipulative, deceitful, ruthless -- and very, very destructive. (July 2005)

Klicka Här Putting an End to Violence Av; Daintry Duffy , Intervju med Dr. Park Dietz en av USA:s främsta rättspsykiatriker som ger sin syn på, och råd gällande mobbning. Han är också VD för TAG ( Threat Assessment Group).

Kicka Här Putting an End to Violence Av; Daintry Duffy, 22/04/2004.

Klicka Här Coping with workplace psychos Av; Jay MacDonald, Bankrate.com, 13 april, 2005.

Klicka Här På denna sida finner du många andra länkar gällande psykisk trakassering. Mycket bra sida!

Klicka Här Is Your Boss a Psychopath? Av; Alan Deutschman, Issue 96, page 44, July 2005. Nederst på denna sida så finns det också ett test som du kan göra,
Quiz: Is Your Boss a Psychopath? Av; Alan Deutschman - "The standard clinical test for psychopathy, Robert Hare's PCL-R, evaluates 20 personality traits overal".

Klicka Här Coping With Psychopaths @ Work Martha Stout, författare till boken, The Sociopath Next Door, ger råd, så som om du får allt för mycket uppmärksamhet eller på tok för många komplimanger på jobbet, se upp, psykopater "masserar ditt ego" innan de slår till.

Klicka Här How to spot a psychopath at work, BBC NEWS, 19 August 2004. " How well do you know your colleagues' personalities? "

Klicka Här Are you sitting next to the office psycho? Daily Mail, August, 2004.

Klicka Här Employee from hell sounds like a psychopath. Donna Andersen har nu också utökat sin sida till att inehålla information om sociopater (psykopater) på jobbet. Surfa gärna in på hennes sida för mer information, http://www.lovefraud.com

Klicka Här Monster Blog, Your Boss: A Psychopath?

Klicka Här Hur man hanterar en dålig chef. Artiklar, böcker och länkar av intresse. Diskussions forum, How To Deal With a Difficult Boss - Do you work for a psychopath?
http://www.badbossology.com/i9645-c47

Klicka Här På denna hemsida finner man en rad länkar som handlar om mobbning på arbetsplatsen. Se även Här Men även Här och Age Discrimination Här

Klicka Här Worktrauma Org. - Informationn om mobbning,våld, värdighet och psykosociala problem på arbetsplatsen. En resurs för chefer, professionella, akademiker och "offer".

Klicka Här The Age Discrimination in Employment Act of 1967 En lag mot åldersdiskriminering som antogs i USA för 40 år sedan och som efterföljs! Sverige har ingen lag mot åldersdiskriminering och Sven-Otto Littorin tycks inte vilja införa en sådan lag av någon anledning (Nov. 2007)

Klicka Här Beware: danger at work , Kate Hilpern, The Guardian - 27/9-04.

Klicka Här Staffroom bullying, Tim Field Publicerad, den 21 Juni, 2002. TSL Education Ltd. "Visste du - att en av tre lärare har blivit mobbade på sin arbetsplats?"

Klicka Här Working with monsters- dealing with the workplace psychopath , 612 ABC Brisbane (Australien)

Klicka Här Does it Take a Psychopath to Make a Good CIO? Av, Elizabeth Millard, Ziff Davis Internet September 28, 2005

Klicka Här En hemsida för barn, något som inom kort även kommer att finnas på denna hemsida.

Klicka Här Marge's Asshole Management Metric, Bob Sutton, Work Matters

Klicka Här Surviving the office monster Av; By Kate Southam "The OP will also find a way to isolate you from colleagues so that when you eventually complain no one will believe you". - Kontors psykopaten ser till att isolera dig från dina medarbetare på ett eller annat sätt och när du väl säger ifrån så är det ingen som tror dig säger Psykoterapeuten, Dr John Clarke. Dr. Clarke bor och verkar i Australien och har sett människor begå sälvmord på grund av detta fruktansvärda onda våld. En kort men informativ sida.

Klicka Här Corporate Psychopaths: Micromanagers.

Klicka Här 'Corporate psychopaths' at large Av; Lisa Desai, CNN, September 3, 2004.

Klicka Här Beware: danger at work , September 27, 2004, The Guardian.

Klicka Här No Bully For Me "A campaign to support and inform the targets of workplace bullying and to promote respectful workplaces." Mycket bra och informativ sida psykisk trakassering/mobbning på arbetsplatsen skriven av, Stephen Hill som bor i Vancouver, B.C., Kanada.

Klicka Här Any profession which needs a written code of ethics is an inherently unethical profession. Av; Robert Canup. Mycket läsvärd articel som behandlar ämnet, "vardagspsykopater".

Klicka Här Manage a Toxic Employee Av; Matt Krumrie, Monster, Contributing Writer. Hur man hanterar en "giftig" medarbetere. Länkat till fler artiklar på ämnet finns också på denna sida.

Klicka Här Workplace bullying Av; Andrea W. Needham & Hadyn Olsen, 2003. Om mobbning - Nya Zealand.

Klicka Här Paranoid Personality Disorder and the serial bully Av; Tim Field.

Klicka Här Extract from the Corporation. The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power Av; Joel Bakan, Constable. (2005)

Klicka Här Stop Workplace Bullying! It's time the truth be told about how severe this phenomenon really is...

Klicka Här Stop Workplace Bullying! - Canadian Bullybusters!

Klicka Här The Top 10 Ways to Avoid Working for a Toxic Boss Av; Chandra Louise, Ph.D - Hemsida, www.toxicboss.com

Klicka Här Psychopathic C.E.O.'s Av; By Michael Steinberger, New York Times, December 12, 2004.

Klicka Här How to spot the office psychos - For them, work is a game of manipulation in order to gain influence, sex, power or money By; Lianne George, MACLEANS, May 29, 2006.

Klicka Här What is a Psychopath?

Klicka Här WORKPLACE BULLYING RESEARCH BY WBI Många bra länkar!

Klicka Här Psychopathic bosses on the loose. personneltoday.com "You have been warned."

Klicka Här Bullying Links Flera olika "sajter" från alla världens hörn som ha att göra med psykisk trakassering/mobbning. (På engelska) Se även;

Klicka Här General, Psychopath and Narcissistic Links.

Klick Här "Articles on bullying and related issues from newspapers, magazines, journals and online resources." Bully online.

Klicka Här Video: Top Companies Show Investing in Employee Health and Well-Being Leads to Business Success. APA Practice Media Room. "Six U.S. Organizations Receive National Psychologically Healthy Workplace Awards, Ten Honored for Best Practices."

Klicka Här Om man blir anklagad för saker man varken sagt eller gjort eller att rykten sprids som inte är sanna så blir man givetvis arg och ledsen. Detta är en mycket normal reaktion på ett mycket sjukt påhopp. Läs gärna mer på Tim Field's sida om mobbning - ilska.

Klicka Här Is there a Bully in your office? A psychologist’s perspective Av; Barbara Worembran.

Klicka Här Traumatic Bonding with Corporate Psychopaths (Office Stockholm Syndrome) Av; Dr. Nikolai Bezroukov. Mycket bra och informativ artikel för alla som har drabbats av den här typen av våld, direkt eller indirekt.

Klicka Här Workplace Bullying: What Can You Do? Part 1 in a 2-Part Series. Av; John Rossheim, Monster Senior Contributing Writer. "Bullied workers who go out fighting are likely to get past the nightmare relatively quickly and move on to a better work situation."

Klicka Här BULLYING + TEASING. "You are a good person who is with out doubt well respected and probably admired by peers, colleagues and service users."

Klicka Här Narcissists, Psychopaths and Bullying in Business. Ett flertal bra länkar!

Klicka Här Bullying at Work, Those who can, do. Those who can't, bully. "Only the best are bullied."

Klicka Här Fourth European Working Condition Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition. pdf

Klicka Här Rules of Verbal Self Defense against Corporate Psychopaths, Softpanorama.

Klicka Här Workplace horror stories, Helium.

Klicka Här DAWN “DAWN - an acronym for ‘Dignity At Work Now’ - is a newly established anti-bullying in the workplace group based in the Midlands." (England)

Klicka Här Definitions of the behavior that indicates sociopathic tendencies By; H. Mallett.

Klicka Här Clinical assessment and management of psychiatric patients'violent and aggressive behaviors in general hospital. (Clinical Report) Av; Bernstein, Kunsook Song ; Saladino, Joseph P. MedSurg Nursing, 01-OCT-07. "International concern has been expressed about a perceived rise in occupational violence as a major worldwide public health problem, including aggression toward nurses." Våldet på våra arbetsplatser har ökat runt om i världen, denna kliniska rapport handlar om våldet mot sjuksköterskor.

Klicka Här Is there a Bully in your office? Om du har blivit utsatt för psykologisk terror på din arbetsplats och inte får någon hjälp så kan du välja mellan att sjukskriva dig, gå tillbaka till arbetsplatsen och riskera din hälsa eller lämna och söka ett annat arbete. Om du väljer det sist nämnda så ta gärna del av Barbara Worembrand's råd i ovan dokument.

Klicka Här Dealing with the Office Psychopath Av; Beth McHugh Australisk sida om mobbning på arbetet.

Klicka Här Psychosocial and clinical correlates of suicidal acts: results from a national population survey By; Emma Robertson Blackmore, Sarah Munce, Iris Weller, Brandon Zagorski, Stephen A. Stansfeld, Donna E. Stewart, Eric D. Caine, and Yeates Conwell. The British Journal of Psychiatry (April, 2008) 192: 279-284.

Klicka Här Workplace Bullying By; Katrin Becker, PhD., 2008 Edition.

Click Here Psychological Harassment Information Association (PHIA) "Psychological Harassment is not a new phenomenon but it is one that is on the rise. It’s a serious phenomenon that has serious consequences for the victims and our society."

Klicka Här Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work - bok recension. Av; Ross L. Johnson.

Klicka Här Generic Corporate Psychopath Traits Enumeration Av; Dr. Nikolai Bezroukov.

Klicka Här Psychosocial stress induces working memory impairments in an n-back paradigm. By; Daniela Schoofs, Diana Preuß, Oliver T. Wolf. Psychoneuroendocrinology, Volume 33, Issue 5, June 2008, Pages 643-653.

Klicka Här Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke. By; P. G. Surtees, PhD, N.W.J. Wainwright, PhD, R. N. Luben, BSc, N. J. Wareham, MBBS, PhD, S. A. Bingham, PhD and K.-T Khaw, MBBChir. NEUROLOGY, 2008;70:788-794."Findings from this large prospective cohort study suggest that increased psychological distress is associated with elevated stroke risk. Episodic major depressive disorder was not associated with incident stroke in this study." Mer bevis på att sykisk trakassering på bl.a. arbetsplatsen kan vara/är dödlig. * * *

Klicka Här Corporate Criminals: CORRUPTION IN HIGH PLACES (An excerpt from the book Zentrepreneurism) IS YOUR BOSS A PSYCHOPATH?

Klicka Här Workplace bullying - a matter of life or death (VIDEO) -Engelska

Klicka Här Narcissistic personality disorder Artiklar; You Didn't Mean It? ; Vandalizing the Images of Others ; What Will The Future Bring Under Obama? ; Narcissistic Personality Disorder and Disdain for Reality.

Klicka Här The role of the consulting psychologist in the prevention, detection, and correction of bullying and mobbing in the workplace. By; Patricia A. Ferris. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Volume 61, Issue 3, September 2009, Pages 169-189.

Klicka Här Mood, Blood Pressure, and Heart Rate at Work: An Experience-Sampling Study. By; Remus Ilies, Nikos Dimotakis, David Watson. Journal of Occupational Health Psychology, Volume 15, Issue 2, April 2010, Pages 120-130.

Klicka Här Is Your CEO A Psychopath? (June 23, 2011)

Klicka Här Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress. By; George M. Slavich, Baldwin M. Way, Naomi I. Eisenberger and Shelley E. Taylor. (pdf) Här Abstract Här
En artikel som tar upp studien; Social Stress Linked to Inflammation (August 10, 2010) Här

Klicka Här Workplace Sexual Harassment 30 Years on: A Review of the Literature. By; Paula McDonald.
International Journal of Management Reviews. Online March 2011.

Klicka Här Are Dishonest Extraverts More Harmful than Dishonest Introverts? The Interaction Effects of Honesty-Humility and Extraversion in Predicting Workplace Deviance. By; In-Sue Oh et al. Applied Psychology, Volume 60, Issue 3, July 2011, Pages: 496–516.

Klicka Här Warning: psychopaths can destroy your workplace (29 Oct. 2012)

Klicka Här Social Stress Linked to Inflammation (August 10, 2010)

Klicka Här The Dark Triad at work: How toxic employees get their way. By; Peter K. Jonason et al. Personality and Individual Differences, Volume 52, Issue 3, February 2012, Pages 449–453.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bra arbetsgivare gör sig av med mobbare, dåliga befordrar dem."
Corliss Olson, utbildare
KLicka Här

De som står vid sidan om och "ser på" är lika skyldiga som mobbaren/våldsverkaren själv.

Var uppmärksam på de bakomliggande motiven när någon ställer allt för många frågor eller verkar vara allt för intresserad av dig och vad du gör.

"Kvinnor mobbas mest på europeiska arbetsplatser"
"Skillnaden är dock liten vilket tyder på att mobbing inte är helt könsrelaterad."
"I Sverige är kvinnorna också de som främst är drabbade, 27 %, medan siffran för männen
är betydligt lägre; 19 %."
monster.se 20 september, 2007.
Klicka Här

“Studies indicate that bullies are actually inept people who are not talented, maybe have a rage against themselves that they express outward toward people they see as being better than they are. It’s from a point of weakness that they express their violence toward others”
http://www.softpanorama.org/Social/Toxic_managers/bullies.shtml

Tips för dig som tvingats lämna din arbetsplats!

En individ med någon typ av antisocial störning är mycket hämndlysten och långsint när han/hon blivit ”upptäckt”. Att hitta ett nytt arbete kan därför visa sig vara mycket problematiskt eftersom våldsverkaren har ett relativt stort kontaktnät och är dessutom besatt av att tillintetgöra dig. För att skydda dig själv samt lättare upptäcka våldsverkarens ”kompisar” så kan du t.ex. utelämna vissa saker på ditt CV. Låt säga att du är bra på språk, lista då bara ett språk på ditt CV, du kommer då givetvis att snabbt upptäcka vem som är "kompis" vem.

Våldsverkaren kommer att ”haka sig fast” vid denna "fakta"och sätta igång en ”smutskampanj” med att påstå att DU är en lögnare och detta eftersom du tidigare uppgett att du kunde tala flera språk. Du å andra sidan besparar dig själv mycket bekymmer eftersom du slipper bli ”intrasslad” med den här kategorin av individer igen. Den här sorten av förföljelse kan pågå i flera år (10 år tycks, enligt FBI, vara medel) och det är därför mycket viktigt att vi kan få den här typen av våldsverkare testad och omhändertagna.

Att samhället inte tar i tu med dessa våldsverkare är ofattbart, speciellt med tanke på vad dessa individer kostar oss alla, ekonomiskt sett handlar det om fruktansvärt mycket pengar och den mänskliga förödelsen går inte att mäta i pengar. Att bli förföljd och trakasserad på detta sätt bryter givetvis mot de mänskliga rättigheterna och något som bara de med någon antisocial störning ägnar sig åt.

Vill du lägga till en länk eller något annat beträffande mobbning;
mejla oss.

Sist men inte minst var medveten om att de som tror på elaka rykten/lögner är förståndshandikappade och inom denna grupp finner du även psykopater eftersom de ligger på en mycket låg nivå rent känslomässigt sett. Dessutom kan de inte lägga i hop 2 och 2 (har med det kognitiva att göra) samt deprimerade vilket gör dem misstänksamma och paranoida. Försök att inte bry dig och fokusera på saker som får dig att må bra i stället.

Det går inte att diskutera med en psykopat eftersom han/hon är "felkopplad" vilket i sin tur beror på grava neurobiologiska skador. Du kommer ingen vart eftersom den här våldsverkaren förnekar, döljer tidigare lögner med nya sådana osv. Dessa individer behöver genomgå en rättpsykiatrisk undersökning för att sedan flyttas dit de inte kan skada andra. Hur som helst så kommer detta inte att ske så länge vi tillåter "mobbare" att sitta kvar på höga maktpositioner.

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013