Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Fortsatt läsning om Psykopati


Psykopati

"Psykopati - är en personlighetsstörning som kännetecknas av en grupp speciella beteendemönster och karaktärsdrag, som samhället ser som oacceptabla. Psykopati går inte att jämställa med psykisk sjukdom. De som lider av psykopati har inte vanföreställningar eller hallucinationer, utan de är fullt medvetna om vad de gör. Redan i tidig ålder uppvisar de flesta psykopater allvarliga problem av beteendemässig karaktär. Det kan röra sig om lögner, stölder, vandalism, skolk, mobbing och grymhet mot djur. Psykopater anser att samhällets normer och regler hindrar dem ifrån att uttrycka sina böjelser och uppfylla sina önskningar. Därför skapar de sina egna regler. En psykopat är impulsiv, pratsam, egocentrisk, manipulativ, spänningssökande, ansvarslös och har ett antisocialt beteende."
Dr. Robert D. Hare

"För den som är tillräckligt självständig och tar avstånd eller försöker bryta sig loss, kommer att uppleva psykopatens hämnd. Han är en mästare i att ställa till problem genom att skaffa sig hållhakar på sina medmänniskor. Varje misstag hos andra utnyttjar han till sin egen fördel. Därför måste man så snabbt som möjligt upptäcka sjukliga psykopatiska beteenden och så snabbt det någonsin går isolera psykopaten".
Citat från; Är psykopater onda ?
Av: Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningen, den, 28 februari 2005

Det handlar om ett medvetet och utstuderat våld!

Om du fallit "offer" så var uppmärksam på att den här samvetslösa lögnaren vänder allt du säger och gör emot dig/till sin egen fördel. Det är därför ytterst viktigt att vi kan få den här typen av våldsverkare testade och "redskap" för att göra detta finns!

De med en antisocial personlighetsstörning

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

En person med en antisocial störning, som är psykopat , sociopat eller narcissist (patologisk) är en mycket otillfredsställd och olycklig person. Han/hon befinner sig hela tiden i ett känslomässigt tillstånd som kännetecknas av oro, depressioner och av att inte vara tillfreds med sig själv. Detta i sin tur, gör att individen hela tiden har ett behov av dämpa och lindra dessa tillstånd. Den här individen har också en känsla av främlingskap och av att vara på drift. Uttråkad av sitt eget liv så är han/hon ständig på jakt efter spänning vilket kan visa sig på en rad olika sätt.

Att inte vara tillfreds med sig själv leder till att individens liv genomsyras av en fruktansvärd avundsjuka. Denna sjukliga avundsjuka leder i sin tur till ett sjukligt hat mot andra. Våldsverkaren ger sig därför på de som i hans/hennes ögon t.ex., har "turen" på sin sida så som, de psykiskt starka, de duktiga, de begåvade, de som är omtyckta av andra, de glada, de vackra/snygga, de med integritet osv., (listan kan göras hur lång som helst) med andra ord, de, som i hans/hennes ögon, "har allt", alltså deras raka motsats. Detta gör att våldsverkaren känner sig diskriminerad och som en förlorare. Det är också detta som gör att han/hon ständigt MÅSTE, för att höja sin egen självkänsla, göra ner andra och ingen / ingenting får stå i hans/hennes väg.

Våldsverkaren MÅSTE uppnå sitt mål, kosta vad det kosta vill. Detta drag gör våldsverkaren livsfarlig för de som fallit "offer", d.v.s. har fått agera "måltavla" för hans/hennes vrede. Det handlar om allt från förtal (förstör andras namn och rykte), bedrägeri, stöld, en rad olika ekonomiska oegentligheter mm., (skor sig ekonomiskt på andra på ett eller annat sätt), avskedar eller tvingar människor att sjukskriva sig, lämna sin arbetsplats (förlust av inkomst och händer vanligtvis när personen i fråga har genomskådat våldsverkaren, ifrågasätter saker och ting eller t.ex. börjar bli allt för omtyckt av andra), skuldbelägger någon annan (dvs. projicerar alla sina egna perversa drag och/eller handlingar på "offret" vilket kan leda till att personen som får agera "måltavla" begår självmord eller stressas till döds) till mord (våldsverkaren utför mordet själv eller lurar någon annan till att göra det). Med tanke på att det i dag finns metoder för att testa dessa individer så finns det inte längre någon anledning till att låta dessa våldsverkare härja fritt mitt ibland oss. De måste få ta konsekvenserna för sina handlingar.
Att notera! psykopati/sociopathy, antisocial personlighetsstörning och patologisk narcissism är alla olika namn på samma personlighetstyp.

Det är inte ditt fel, du bär ingen skuld, du har blivit utsatt för ett perverst våld.

Vi vet i dag att personer som man förr brukade kalla för ”elaka människor” har någon typ av personlighetsstörning. Individen i fråga kan t.ex. vara psykopat eller narcissist (det rör sig om en grad skillnad). Enbart ordet psykopat får nog de flesta att tänka på någon kallblodig mördare men detta är oftast inte fallet (även då de alla är kapabla till att döda utan att känna något) och det är precis detta som den stora allmänheten måste börja förstå. De flesta psykopater / sociopater/ narcissister / anti-sociala sitter inte inspärrade, varken i fängelse eller på något mentalsjukhus utan de finns skrämmande nog mitt ute ibland oss, överallt i vårt samhälle, i alla samhällsskikt och inom alla arbetsområden. Det kan vara din granne, chef, arbetskamrat, en familjemedlem, ja i stort sett vem som helst som du kommer i kontakt med. En sak är dock säkert, att när du vid någon tidpunkt i ditt liv kommer i kontakt med en sådan individ, så kommer han/hon förr eller senare att ställa till ett rent helvete för dig på ett eller annat sätt. Somliga beskriver det hela, som ett möte med djävulen själv (man som kvinna).

Dr. Hare, en av världens ledande experter gällande psykopati uppskattar att 1% av befolkningen (i Kanada ungefär 300.000) är psykopater. Enligt Dr. Martha Stout, författare till boken The Sociopath Next Door, så kan det handla om så många som 4%, d.v.s., 1 av 25 personer, som går omkring med en odiagnostiserad antisocial störning som bl.a. kännetecknas av att de inte har ett samvete eller kan känna någon empati. Detta i sin tur innebär att du förmodligen, skrämmande nog, har kommit i kontakt med en sådan individ.

Denna hemsida har skapats för dig som har blivit utsatt, att börja förstå och läka. Kom ihåg, du är inte ensam, många med dig har drabbats och kommer att drabbas av den förödelse som dessa mycket störda individer är orsak till. Genom att ”utbilda” dig själv, att bättre förstå och sedan informera andra om dessa medvetet elaka individer så kan vi förhoppningsvis, tillsammans, komma tillrätta med detta fruktansvärda mänskliga problem. Men, för att åstadkomma det så måste detta, många gånger, ”osynliga” våld belysas.

Psykisk trakassering och andra än värre våldshandlingar orsakade av den här typen av våldsverkare finner vi överallt. På ett eller annat sätt får även de som inte blivit utsatta också vara med och "betala" för våldsverkarens framfart. Oberoende på hur stor del av befolkningen de anti-sociala utgör (de procentuella uppgifterna varierar) så orsakar de enorma skador, vilka har, förödande konsekvenser för samhället i sin helhet. Detta är något som vi helt enkelt måste ändra på, problemet måste belysas och vi måste finna en lösning, detta eftersom det angår oss alla

Brittisk professor I psykologi slår larm – Allmänheten behöver utbildas i fråga om psykopater!

Den brittiske psykologen, Adrian Furnham säger att allmänheten behöver utbildas för att bättre kunna identifiera psykopater. (Låt mig tillägga, speciellt ”vardagspsykopater”, vilka somliga sitter på mycket högt uppsatta positioner inom samhället) Professor Furnham lät 232 deltagare besvara frågor angående psykopater och det visade sig då, att deras kunskaper inte var så bra som man skulle kunna tro. Generellt sett, så trodde de som medverkade, att psykopater är intelligenta, kriminella och att störningen var orsakad av ett trauma eller någon påfrestning under uppväxtåren.  Flertalet av deltagarna hade också mer eller mindre liknande åsikter i fråga om hur en psykopat beter sig/är, om hur man blir psykopat och beträffande behandling.  Resultatet av undersökningen visade att människor i allmänhet inte visste mycket om psykopater och därför behöver flertalet utbildas vad det gäller störningen.

"How to spot a psychopath" : Lay theories of psychopathy. By; A. Furnham and V. Swami. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 2008 Nov 3. (Epub ahead of print) Klicka Här

Apor har moral men inte psykopater

Apor har en känsla för moral enligt ny forskning. De visade sig, i denna nya studie, ha en känsla för rättvisa, de var osjälviska samt tycktes även ha ett samvete.  Vidare, några forskare tror att vi utvecklade ett samvete under en period av intensiv global uppvärmning, mellan 50 000 och 800 000 år sedan.  Hmmm, då fanns det inga bilar eller fabriker att skylla på!  Som sagt vad, apor har moral och ett samvete något psykopater saknar och därför kan dessa individer (psykopaterna) ljuga "hej vilt", utan att känna någon skam eller skuld. De kan också t.ex., sätta sina egna löner och ge sig själv en mängd förmåner utan att skämmas. Mer läsning;
Monkeys have a sense of morality, say scientists (February 15, 2009) Klicka Här
Morality askew in psychopaths’ brains  Klicka Här
Vår medfödda känsla för moral Klicka Här (gäller inte psykopater)
Känsla för rättvisa nedärvd Klicka Här (gäller inte psykopater)

Psykopater har ett gravt skadat känsloliv och saknar därför moral

Fråga: Varför anser sig chefen berättigad till en löneförhöjning mitt under finanskrisen och/eller hur kan en politiker ge sig själv en skamligt hög lön? Svar: Individen är troligtvis psykopat. Den här typen av individer borde därför testas och avlägsnas eftersom de skadar samhället i sin helhet.  Att hålla i minnet, de som ursäktar ett sådant beteende är förmodligen också psykopater.

Mer bevis på att psykopater har skador i de hjärnregioner som är väsentliga för att fatta moraliska beslut.


Psykopati är en personlighetsstörning som bl.a. medför att individen har ett gravt skadat känsloliv samt saknar moral. I nedan inlagda studie så tittade man närmare på psykopatens hjärna i fråga om att fatta moraliska beslut och fann då att dessa individer uppvisade en nedsatt aktivitet i amygdala. Desto högre poäng på Dr. Hares checklista, de som var än mer manipulativa, ytliga, oärliga och sluga visade sig också ha nedsatt aktivitet i andra delar av hjärnan. (Se fig.1). Dessa individer saknar självinsikt och bryr sig inte om hur deras beteende skadar andra.
The neural correlates of moral decision-making in psychopathy Klicka Här (pdf Här)

Psykopater är våldsamma och aggressiva

Psykopater är bl.a. våldsamma, aggressiva, manipulativa och oberäkneliga, drag som t.ex. gör det möjligt för dem att bana sin väg fram till höga positioner inom samhället, där de förr eller senare orsakar stor skada.   Forskaren, Christopher J Patrick har här gjort en sammanfattning av vad vi numera känner till om den psykofysiologiska bakgrunden till ett aggressivt och våldsamt beteende.  Psychophysiological correlates of aggression and violence: an integrative review Klicka Här

Här en tidigare studie av den nu avlidne svenske forskaren Lars Lidberg samt Daisy Schalling och Sten Levander. Psykopati - nyare empirisk forskning och psykofysiologiska modeler (1978)  Klicka Här Följande är också läsvärd för att skaffa sig en uppfattning i fråga om psykopati även om man gjort stora framsteg sedan dess, Psykopati: Aktuell teori och forskning av, H. Andershed och J.L. Skeem.(2004) Klicka Här

"Vi vill tro att alla människor längst inne är goda. Vi vill inte tro att det finns onda människor och där i ligger problemet"
Dr. Robert Hare

Till en början är våldsverkarens “ställföreträdare” oftast omedvetna om den “roll” de “spelar” i “kampen” att förnedra / tillintetgöra “offret”. Förr eller senare går det upp för de flesta vad det är som pågår, d.v.s. de som inte har deltagit av egen illvilja eller som är mentalt handikappade och därför inte förstår.

Att tänka på!
En individ med en antisocial personlighetsstörning är inte asocial (anti social) eftersom han/hon tycker om att prata (älskar bl.a. att höra sin egen röst och prata om sig själv) och är oftast mycket social av sig.  Problemet visar sig när man lär känna individen på det mer personliga planet, det är då som de antisociala dragen sakta men säkert träder fram, så som inget samvete, ingen empati mm. (Man får för den delen dock inte glömma bort att det också finns de som är tysta av sig och för det mesta, bara tittar på medan andra pratar.)

Det finns väldokumenterade samband mellan våld och personlighetsstörningar, så som ovan nämnda.
Se; Forskning

Psykopater blir lätt frustrerade

Psykopati är en medfödd störning som bl.a. gör att individen är mycket känslig för kritik/motgångar. När psykopaten, ung som gammal stöter på motgångar så som t.ex. att inte får sin vilja igenom så blir han/hon otroligt frustrerad. Den frustration som psykopaten känner kan leda/leder till aggressiva handlingar och med tanke på att psykopaten även saknar "spärrar" så kan han/hon bli mycket farlig.

Allt och alla som står i vägen för psykopaten att nå sina mål blir en källa till frustration för honom/henne oavsett vad målet är. För att t.ex. nå en chefsposition så måste psykopaten "undanröja" de som står i vägen, dvs. de med moral och etik som sköter sina arbeten. Aggressiva handlingar så som att sprida ut falska och illasinnade rykten om andra, skaffa sig "hållhakar", isolera, hota eller skrämma andra till lydnad/tystnad tillhör de vanligaste. Hur som helst, om nödvändigt, så har psykopaten inga problem med att mörda någon även om detta sällan sker. Även om psykopaten saknar känslomässiga band till andra så tar han/hon många gånger hjälp av likasinnade, dvs. andra psykopater i syfte att nå eller behålla makten. (Bör nämnas, att de som råkar mest illa ut är de som står närmast psykopaten, partnern, barnen, föräldrar och syskon)

Anledningen till att psykopaten blir så lätt frustrerad beror på att den del av hjärnan som kallas för, ventromedial prefrontal cortex är skadad. Här en mycket intressant studie gjord av Dr. R.J. Blair som har många år bakom sig som forskare, Psychopathy, frustration, and reactive aggression: The role of ventromedial prefrontal cortex. (mars 2009) Klicka Här Följande studie gjord av Dr. Blair i augusti 2008 är också av intresse eftersom den bl.a. involverar samma del av hjärnan; The amygdala and ventromedial prefrontal cortex: functional contributions and dysfunction in psychopathy. Klicka Här Dr. Blair menar bl.a. att skadorna på ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) och amygdala leder till den störning som vi i dag kallar för psykopati.

Här en äldre men än så intressant artikel om varför normala människor vill straffa de som inte håller sig till "spelreglerna". På denna sida kan du också se var ventromedial prefrontal cortex är beläget i hjärnan, alltså den del av hjärnan som hos en psykopat är skadad, Researchers study the pleasure of punishment (Aug. 26, 2004) Klicka Här Av intresse från Deric´s websida, om än inte om psykopater, Fairness activates brain reward circuitry (april, 2008) Klicka Här och Medial prefrontal cortex exhibits money illusion (feb. 2009) Här

Psykopat eller inte?

Kan du avgöra om någon är psykopat eller inte? Troligtvis kan du göra det om du bara är lite uppmärksam på vissa drag. T.ex., en kriminellt hög lön med en tillika hög bonus är en bra indikation på att något inte stämmer. Tittar vi lite närmare på t.ex. en psykopat, så anser han/hon sig berättigad till att få sin önskan uppfylld var än den må vara. Detta beror på att psykopaten anser sig själv stå över alla andra och därför kan behandla dem som han/hon behagar. Psykopaten anser sig berättigad till att ta och göra som han/hon vill. Att leva gott på andras bekostnad (arbete och pengar) är givetvis inte svårt när man saknar ett samvete (skam och skuld känslor) samt saknar förmågan att kunna skapa känslomässiga band till andra, även egna barn vilka utnyttjas lika hänsynslöst. Enligt psykopaten är alla andra människor till för att utnyttjas på alla sätt och vis, i syfte att främja honom/henne.

Individer som t.ex. sprider illasinnade och falska rykten om andra, manipulerar ( t.ex. undanhåller/sprider felaktig information), ljuger, slår sin partner, psykiskt misshandlar, våldtar eller t.ex. kör påverkad är tydliga tecken på att individen har en grav störning. På grund av bl.a. sitt aggressiva och oärliga beteende så finner vi många gånger dessa individer sittande på höga positioner inom samhället. När väl där, har dessa bluffmakare ingen aning om vad de skall göra, varpå inget av vikt och värde blir gjort. Tillika saknas sunt förnuft eftersom de saknar verkliga känslor och deras "kompetens" hänger oftast på att utnyttja andras tallanger och kunskaper. För att dölja sitt rätta jag, så antar de bl.a., en "översittar" attityd, häver ur sig saker som andra vill höra samt styr genom att bl.a. skaffa sig "hållhakar". Hur som helst, så går det förr eller senare "åt skogen" och de blir avslöjade, dvs. andra ser vad som "döljer sig bakom masken av att vara normal". Andra tecken man bör vara uppmärksam på är bl.a. att de är mycket motsägelsefulla, t.ex., lovar en sak för att sedan göra tvärtom, saknar långsiktiga mål, för en parasitisk livsstil, sadister/njuter av att skada andra, egoister/skor sig på andras bekostnad, ljuger lika lätt som de andas, tar inte/ytterst sällan ansvar för sina handligar dvs. skyller i från sig om ertappade mm., mer Här och Här

Giriga, oetiska med ett oerhört makt och kontroll behov gör dem mycket farliga var än de befinner sig. Det är därför ytterst viktigt att vi börjar kräva att individer som sitter på/ansöker om positioner där de har/kommer att få makt över andra, speciellt politiker, testas för att utesluta att de inte har någon personlighetsstörning, detta i syfte att förebygga skador som alltid följer i psykopatens spår.

Bakom förtal finner man oftast en psykopat
*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.

En psykopat är så fylld av hat och avundsjuka att det är nästintill ofattbart.  För att ”lätta på trycket” så måste han/hon ständigt ge sig på andra genom att bl.a., sprida illasinnade rykten, förnedra, förtala, förlöjliga eller på annat sätt kränka genom att ljuga och manipulera allt till sin fördel. Att kränka någon annan handlar om att göra ett val. En psykopat är så gravt störd att han/hon njuter av att skada andra, detta får honom/henne att må bra. Studie Här ( "may" är milt sagt, dessa individer lever för att "smutskasta" och göra livet till ett helvete för andra)

Än i dag, sex år efter det att jag lämnade min arbetsplats så blir jag ”attackerad”.  Numera finner jag det mest intressant att se på medan släktingar, grannar och andra individer avslöjar sin ”mörka sida”, dvs., vad som döljer sig bakom ”masken” av att verka vara normal.  Psykopater finns nog inom alla familjer, släktingar så som ingifta.  Bor du på en mindre ort så kan du lugnt räkna med att en hel del individer får ta del av "smutskastningen", tandläkare, läkare, vårdpersonal, lärare, ja i stort sett alla som psykopaten kan lura.  Syftet är som alltid, att få dig att lämna samhället du bor i och anledningen till detta är att psykopaten har "kletat ner dig" med sina egna perversa förehavanden och han/hon vill inte bli påmind om sig själv. (Genom smutskastningen har du ju förvandlats till psykopaten). Att min sida ”Förföljd” är den med flest besökare är därför inte så underligt.

Samma mönster repeterar sig om och om igen oavsett, ålder, kön, ras eller annat vilket i sin tur beror på att psykopater har samma hjärnskador, strukturella så som kemiska sådana.  Flertalet av de som dras med in i denna perversa och dödliga ”lek” är därför också gravt störda.  Dessa individer väljer att delta oavsett var i sanningen ligger eftersom det får dem att må bra, de handlar alltså om samma neurologiska skador.  Så enkelt är det bara.  Om du fallit ”offer” så kommer du bli förvånad över hur många gravt störda individer som det finns i din närhet.  En efter en, sakta men säkert kommer de att avslöja sig själv, det är nästan komiskt.  Själv förstår de inget eftersom psykopater och de med snarlika störningar saknar självinsikt. 

 Information förvrids och förvrängs till psykopatens fördel så att han/hon sedan kan projicera sina egna förehavanden på andra samt få utlopp för sin sadistiska sida (samtliga är sadister/njuter av att skada).  Det är på det här sättet som psykopater ”gömmer sina mörka sidor”.  Att ”kleta ner”, dvs., skuldbelägga ”offret” med sina egna perversa aktiviteter får psykopaten att må bra samtidigt som han/hon kan fortsätta med dessa i lugn ro nu när alla andra misstänker ”offret”.  Det handlar alltså om ett medvetet och utstuderat våld och eftersom dessa individer också är sadister så vill de göra det till en så smärtsam upplevelse som möjligt för ”offret” som de helst vill se död. Kan givetvis låta ofattbart för någon som inte drabbats av våldet men är dessvärre sant.

Om du fallit "offer" så bör du vara ytterst uppmärksam eftersom psykopaten mer än sannolikt även kommer att rent fysiskt försöka ta livet av dig, dvs., om du nu inte faller in i en sådan djup depression att du själv väljer att ta livet av dig (gör inte det, det finns ett ljus i slutet av tunneln) De flesta som fallit "offer" har faktiskt övervägt att göra det och sorgligt nog så har somliga inte sett någon annan utväg. (s.k., mord genom självmord) Psykopaten saknar ett samvete och empati samt ”spärrar” vilket gör dessa individer mycket farliga för andra.  Att identifiera och avslöja psykopaten på ett så tidigt stadium som möjligt är därför ytterst viktigt.   Desto fler människor som lär sig om dessa gravt störda individer desto svårare blir det för psykopaten att förstöra för andra.  Var därför mycket uppmärksam på individer som sprider illasinnade rykten om andra, förmodligen har du med en psykopat att göra.

Hot off the Press! Två studier av intresse;

“In the study of aggression, psychopathy represents a disorder that is of particular interest because it often involves aggression which is premeditated, emotionless, and instrumental in nature; this is especially true for more serious types of offenses. Such instrumental aggression is aimed at achieving a goal (e.g., to obtain resources such as money, or to gain status). Unlike the primarily reactive aggression observed in other disorders, psychopaths appear to engage in aggressive acts for the purpose of benefiting themselves. This is especially interesting in light of arguments that psychopathy may represent an alternative life-history strategy that is evolutionarily adaptive; behaviors such as aggression, risk-taking, manipulation, and promiscuous sexual behavior observed in psychopathy may be means by which psychopaths gain advantage over others. Recent neurobiological research supports the idea that abnormalities in brain regions key to emotion and morality may allow psychopaths to pursue such a strategy—psychopaths may not experience the social emotions such as empathy, guilt, and remorse that typically discourage instrumentally aggressive acts, and may even experience pleasure when committing these acts. Findings from brain imaging studies of psychopaths may have important implications for the law.”
Psychopathy and instrumental aggression: Evolutionary, neurobiological, and legal perspectives Klicka Här samt;

Aggression, psychopathy and brain imaging — Review and future recommendations Klicka Här

(29 maj, 2009)

Än en gång - Om elak ryktesspridning/Förtal, i syfte att skada

Mobbning - Ett allt för vänligt uttryck för en process som kan leda till ett livslångt lidande eller döden för den som drabbas av detta våld. En "mobbare" är besatt av att skada/ta död på sitt "offer".  Bakom elak och osann ryktesspridning finns alltså ett motiv och det är att tillföra någon annan så mycket skada som möjligt.  De flesta som drabbas av detta våld överväger många gånger att ta sitt liv och tragiskt nog begår somliga denna handling eftersom de inte ser någon annan utväg ur sitt personliga helvete.  Detta kallas för "mord genom självmord", våldsverkaren har alltså lyckats med att ta död på sitt "offer" genom att driva honom/henne in i en sådan djup depression att personen inte ser någon annan utväg an att ta sitt liv. Våldsverkaren har således tagit död på någon annan utan att få sina händer "blodiga".

Illasinnad och osann ryktesspridning leder till långvarig stress för den som drabbas vilket i sin tur kan leda till en hjärtinfarkt Här eller t.ex. en hjärnblödning Här vilket kan få en dödlig utgång.  Långvarig stress försämrar även immunförsvaret hos de som drabbas av detta våld vilket kan leda till att individen t.ex. drabbas av cancer vilket också kan leda till döden. Ta därför reda på fakta innan du tror på eller för den delen sprider illasinnade rykten vidare. Om inte, så kan det handla om medhjälp till mord.

En "mobbare" har vanligtvis en personlighetsstörning. Psykopater är bl.a. kända för att i år förfölja sitt/sina "offer" genom illasinnad ryktesspridning. Psykopater utnyttjar många gånger andra individer som en "förlängd arm" och gör detta i syfte att kunna tillföra än mer skada samt kunna lägga skulden på andra, ”det var inte jag, det var han/hon som sa att…”.  Det handlar alltså om ett medvetet och utstuderat våld.  För dig som fått agera "måltavla" för den här typen av våld så var väl medveten om, att de som hjälper psykopaten sprida illasinnade rykten vidare, mer än sannolikt, själv är psykopater, har en snarliknande störning eller så är de förståndshandikappade varpå de inte förstår. Oavsett om det handlar om en familjemedlem, släkting eller någon utomstående som vill dig illa så klipp av alla band med dessa individer, de är inte värda din bekantskap.

En psykopat saknar ett samvete och empati och njuter t.o.m. av att skada/döda andra, ja, så gravt störda/sjuka är dessa individer. Här Var därför ytterst uppmärksam på individer som talar illa om andra och håll i minnet att en psykopat kan vara mycket förtroendeingivande eftersom han/hon tror på sina egna lögner. Var även uppmärksam på att "mobbaren" projiserar, dvs. kletar ner andra med sina egna förehavande för att på så sätt, obemärkt, kunna fortsätta med sina egna perversa aktiviteter. En pedofil anklagar därför ofta andra för att vara intresserade av barn, en som "porrsurfar" på arbetsplatsen anklagar andra för att göra det osv., allt i syfte att "gömma" sig själv. Mer Här Se därför upp med individer som talar illa om andra för de berättar många gånger om sig själv och sina egna aktiviteter!

Att isolera "offret", få honom/henne att känna sig ensam och övergiven är också en metod som psykopaten utnyttjat i syfte att kunna tillfoga än mer skada. Bakom allt finns en "djävulsk" uträkning. Om du har drabbats av detta våld så försök att bygga upp en "mental mur" runt dig föratt skydda dig mot elakheterna (vet att detta kan vara mycket svårt, men försök så gott du kan för din egen mentala och fysiska hälsa) och var väl medveten om att de personer som hjälper "mobbaren" att sprida elaka rykten vidare, med stor sannolikhet också har någon grav personlighetsstörning. Läs mer, längre ner på sidan om "Varför mobbare fortsätter att mobba oavsett ålder".

"Åhörarna", de som står vid sidan om och "bara ser på" är minst lika fega och skyldiga som våldsverkaren själv. Om du får ta del av illasinnade rykten, tala om det för "offret" snarast möjligt så att han/hon kan göra en polisanmälan. Att peka ut våldsverkaren/mobbaren för andra kan också sätta stopp för den här typen av våld. Att inget göra förvandlar "åhöraren" till en "mobbare" vilket i värsta fall också kan handla om medhjälp till mord. d.v.s., "offret" stressas till döds eller tar sitt eget liv (mord genom självmord). "Mobbning" är ett mycket allvarligt brott och bör straffas därefter.
(26 maj, 2009)

Psykopatens förvrängda verklighet

Psykopater anklagar andra för vad de själv är, vad de håller på med, vad de har gjort och vad de tänker göra. (Exempel: Är psykopaten pedofil så kommer han/hon anklaga sitt/sina "offer" för att vara det) Psykopaten berättar om sig själv och sina egna aktiviteter. Detta är en "försvarsmekanism" som de mentalt störda använder sig av för att "rentvå" sig själv. Mer Här

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.

Psykopaten är hela tiden på "krigsstigen", varje dag öppnar för en ny strid, nya "fiender" som måste bekämpas, varje situation förvandlas till en tävling vilken psykopaten måste vinna även om det legat i hans/hennes bästa intresse att, "lägga ner vapnen".  Dessa individer ser bara det som de själv vill se och inte hur situationen i verkligheten ser ut. Detta är givetvis en anledning till att dessa individer, i flera år, förföljer sitt/sina "offer"(upplevs ofta som klängiga).  De måste vinna, de måste ha kontroll över allt och alla och detta drag i kombination att de bl.a. även saknar "spärrar", gör dem mycket farliga för andra.

Två kärndrag hos dessa aggressiva individer är att de ljuger lika lätt som de andas och bryr sig inte om samhällets lagar och regler, dvs., de gör som de vill (här existerar ingen moral eller etik).  Detta i sin tur gör att de begår grova övertramp (minst sagt), de förvränger verkligheten och hamnar i sin egen fantasivärld där saker och ting är så som de själv väljer att se dem.  Med andra ord, de ljuger inför sig själv lika lätt som de ljuger inför andra. De förvränger situationer och därmed verkligheten så att den passar in i deras ”verklighet”. De är också fast beslutna att övertyga andra om att deras ”version” är den är den som är sann och riktig vilket i sin tur leder till att de föraktar och inte bryr sig om var i sanningen ligger. (bl.a., anledning till att saker sker i det fördolda)

Detta självbedrägeri är inte det samma som att förneka verkligheten utan det är en försvarsmekanism som de mentalt störda använder sig av för att skydda sig själv mot att bli "sårade".  Att inte "vinna" kommer att "såra" dem" vilket bl.a. leder till att de förföljer sitt/sina "offer", i flera år! De kan inte/vill inte acceptera sanningen/verkligheten utan den SKALL vara den som de har förvrängt den till. Genom att medvetet lura sig själv så avsäger de sig också allt ansvar, oavsett hur mycket bevis det finns mot dem, så kan de inte/vill inte acceptera att de har fel, att deras "verklighet" inte är den riktiga. (finns givetvis undantag, bl.a., de som tycker om att skryta om sina brott)

För att övertyga sig själv om att de har rätt, att deras förvrängda version är "sann" så försöker de dra in andra i den. De individer som nu hjälper våldsverkaren att sprida osanningarna vidare är oftast själv, lika gravt störda.  Lägg därtill att psykopater är sadister och njuter av att se andra lida. De har ett inneboende hat mot allt och alla så när de ser sin chans att få utlopp för sin "mörka sida", så som i en "smutskampanj" mot någon annan, så är de snabba med att ansluta sig till våldsverkaren som satte igång "smutskampanjen".  Normala människor tar avstånd, tar reda på fakta eller väntar på att sanningen så småningom visar sig, vilket den alltid gör. Somliga informerar också "offret" så att han/hon kan göra en polisanmälan. Psykopaten däremot, bryr sig inte, för honom/henne handlar det bara om att för stunden, "kleta ner" den som fallit "offer" med sina egna perversiteter för att på så sätt "höja" sig själv och därmed må bra.

Psykopater är hänsynslösa, de förnekar sanningen genom att inte ta reda på fakta och försvarar sina handlingar genom att intala sig själv att, "offret" skulle ha det, förtjänade att dö, världen är bättre utan. . .   Efter att själv, under flera år ha blivit utsatt för grovt förtal, uppbyggt på minst sagt, vidriga lögner så fick jag nyligen reda på att jag, förutom grannar, tidigare "arbetskamrater" m.fl., även har släktingar som anslutit sig till denna "smutskampanj". Dessa individer njuter uppenbarligen, likt våldsverkaren, också av att smutskasta mig samt förtala och terrorisera mina närmaste på en rad olika sätt.

Fullt medvetna om att denna vidriga ”smutskampanj” ledde till att jag nästan miste livet för ett antal år sedan, så bestämde de sig ändå för att ansluta sig till våldsverkaren.  Deras avundsjuka och hat är alltför uppenbart och behovet av att "kleta ner" mig med deras egna perversiteter för att ”höja” sig själv, likaså.  Som en av dem uttryckte sig, ”Jag mår så bra”. (Oops, försa sig själv!) En av dessa individer är tydligen "smygalkoholist", en annan har uppenbarligen mer än en störning, en tredje . . . ja, man lär sig en hel del när dessa "smutskastare" sätter i gång och börjar berätta om sig själv.

Oavsett om det nu handlar om f.d. "arbetskamrater", släktingar, grannar, politiker eller någon utomstående så ser jag personligen dessa individer för vad de är, MÖRDARE. Det gör sig bl.a., skyldiga till s.k., "mord genom självmord", dvs. "offret" drivs in i en sådan djup depression att hon/han inte ser någon annan väg ut ur sitt personliga "helvete" än att begå självmord, den långvariga stress som ”offret” utsätts för (blir förföljd i årtal) kan också t.ex. leda till en hjärnblödning eller en hjärtinfarkt men även cancer som också kan leda till döden. Om du själv blivit utsatt så gör du bäst i att bryta ALL kontakt oavsett relation till dessa individer, de är inte värda din vänskap än mindre din uppmärksamhet. De är tomma skal fyllda med en sådan sjuklig avundsjuka och ett sådant sjukligt hat att det nästintill är ofattbart. Var även uppmärksam på att de inte drar sig för att ”smutskasta” dig inför alla som du kan tänkas komma i kontakt med (har/skaffar sig ett stort ”kontaktnät”) Dina närmaste kommer också att drabbas på ett eller annat sätt,  det finns ingen ”spärr” för deras sjukliga hat. De tycker om att "leka" sadistiska lekar med andra och utnyttjar allt och alla som de kan dra in i "leken" (flertalet av dessa är som de själv, också sadister). Att fördärva, sadistiskt "leka" med, skada och döda andra (direkt eller indirekt) får dem att må bra. Här

På grund av att vi finner psykopater inom alla yrkesområden så måste vi se till att personlighetstesta individer innan de får någon makt över andra, speciellt de som arbetar inom skola, vård och omsorg, rättsväsendet samt inom politiken. Psykopater är inte normala, de är medvetet onda individer som NJUTER av att skada andra, de anser sig berättigade till att trampa på och utnyttja andra på alla möjliga sätt , desto mer de kan skada,desto bättre mår de, ofattbart men sant. De går inte att "bota", de medfödda skadorna är allt för många, se Forskning

Var uppmärksam på att en individ som sprider vidriga rykten bakom ryggen på någon annan, med all sannolikhet är psykopat.  Normala människor beter sig inte på det viset, de sprider inte vidriga och osanna rykten för att på så sätt "höja" sig själv och må bra.  Ifrågasätt, ta reda på fakta innan du tror på elaka rykten.  Det är ett medvetet och utstuderat våld som alltid sker i det fördolda varpå ”offret” inte kan värja sig.

Här en lista av vad som tycks vara de vanligaste anklagelserna; Du anklagas av psykopaten för att vara;

pedofil/hebefil, sexuellt intresserad av barn, alkoholist, sex/porr fixerad. våldtäktsman /kvinna
utan moral (Varning; se upp för ”moralens väktare”, psykopaten har ett stort behov av att ses som att ha hög moral)
bedragare, lögnare, tjuv, bög/lesbisk, mentalt ostabil, schizofren mm., ond/elak - sadist/satanist

Listan kan givetvis göras mycket längre. Var även uppmärksam på att psykopaten och hans/hennes anhängare också "kleter ner" dina närmaste, levande som döda, det spelar ingen roll, de saknar bl.a. empati, moral och etik samt har inga skam eller skuldkänslor. Lär dig om Projisering Klicka Här

Till sist blir dessa vedervärdiga ”smutskastare” avslöjade för vad de är, men så långt tänker de aldrig, vilket är ett annat drag hos dessa gravt störda individer.  Mönstret upprepar sig gång på gång oavsett ålder/ kön och eftersom de inte lär sig av sina ”misstag” så är de dömda att upprepa dem varpå förödelse och död alltid följer i psykopatens spår.

Om du har blivit utsatt för en "smutskampanj" så håll i minnet att dessa individer berättar om sig själv då de sprider sina osanningar om dig. Det är inte ditt fel och du bär ingen skuld. Ett par länkar av intresse;

Dear Webmaster: A Study in Psychopathy Här
Soul Slayer- Psychological 'Evil' Spiritual *Evil* or Both? Här (Kan även handla om en kvinna)
Projisering Klicka Här Psykopaten anklagar anfra för vad han/hon själv håller på med

Var uppmärksam, tag reda på fakta! Lär dig så mycket du kan om "lögnens folk", dvs., psykopater och de med snarlika störningar.

"Jag uppskattar att en av trettio personer, man som kvinna, är en seriemobbare. Vem i ditt liv, passar in på följande beskrivning?
Tim Field

Psykopater försöker hela tiden dra in andra i deras snedvridna "verklighet" vilken är uppbyggd på fabricerade lögner

Serial Killers and Politicians Share Traits Här

Ondska - Del I

Runt om i världen, t.o.m. på platser som man inte skulle kunna tro, så har människor sakta men säkert börjat inse att vi styrs av psykopater, individer som saknar ett samvete och empati.  Dessa mycket gravt personlighetsstörda individer får sina "kickar" genom att skada och döda, något som nu blivit allt för uppenbart.  Professor John Kozy sammanfattar det hela mycket bra med sin överskrift, The Psychopathic Criminal Enterprise Called America - The Government uses the Law to Harm People and Shield the Establishment (June 4, 2010) Här

Men, det går alldeles utmärkt att ersätta “USA” med ”Sverige” i ovan titel för här, liksom där, och i många andra länder så utnyttjar de regerande lagen för att skada människor och skydda sig själv/sina egna förehavanden, något som blev mycket uppenbart nyligen med tanke på ändringarna i grundlagen. Här Makt och kontroll över andra är kärndrag hos psykopaten varpå ”politikerna” bl.a., tillsätter likasinnade på höga poster inom rättsväsendet.  Med andra ord, det svenska ”rättsväsendet” är korrupt.

Anledningen till att man har talat ”tyst” om psykopater beror på att dessa individer inte vill bli uppdagade för vad som gömmer sig ”bakom masken” av att till synes vara normal.  Hade vi haft normala individer sittande på de höga posterna så hade vi bl.a., inte längre behövt dras med ”mobbning” i skolan eller på våra arbetsplatser, familjevåld hade inte förekommit i lika stor utsträckning som i dag, våldsbrottslingarna hade blivit inlåsta eftersom vi hade haft ett fungerande rättsväsende och allmänheten hade ”utbildats” i fråga om denna ytterst grava personlighetsstörning i syfte att kunna skydda sig själv och sina medmänniskor. Barn med psykopatiska drag hade även identifierats redan i tidig ålder i syfte att minimera de skador de förr eller senare orsakar sig själv och sin omgivning.

Psykopater tar sig fram bl.a., genom att manipulera, ljuga, förtala, skaffa sig ”hållhakar” samt skrämma andra till lydnad.  Dessa aggressiva lögnare drar sig inte för något eftersom de saknar ett samvete och empati vilket i sin tur beror på medfödda neurobiologiska skador.  Se Forskning Här Skadorna leder i sin tur till att psykopaten bl.a., saknar ett sunt förnuft, saknar kompetens, saknar moral samt njuter av att skada andra (är sadist).  Psykopaten vet vad som är rätt och fel men bryr sig inte, se bl.a., Psychopaths know right from wrong but don't care Här

Anledningen till att ingenting blir bättre beror alltså på att vi har psykopater sittande på maktpositioner inom politiken vilket leder till att det är ”fritt fram” för psykopater att också ta sig fram inom näringslivet, hela ”apparaturen” stödjer dessa manipulativa lögnare som när de "mobbat" sig fram till en hög maktposition utmärker sig själv genom sina ytterst höga löner och andra ”fördelaktiga” förmåner. Deras höga lönerna beror i sin tur på att det sitter likasinnade som "styrelseledarmöter" vilka givetvis klubbar igenom besluten. Se ”Seriemobbaren” Här För att sätta stopp för deras övergrepp (höga skatter mm) så krävs det att så många som möjligt får upp ögonen för vad som pågår "bakom kulisserna", att ifrågasätta, ta reda på fakta och sätta gränser är ett "måste" i syfte att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Vi kan inte längre låta dessa gravt störda individer "trampa" på oss som de behagar.

Ondska, Del  2 inom kort
(9 juni, 2010)

 

Vi styrs av "mobbare"

Nyligen gick det att läsa om ett gäng individer som ansåg sig berättigade till att psykiskt och fysiskt utnyttja en ung flicka samt även urinera och defekera på henne när "färdiga". Här Eftersom det handlade om ett medvetet utstuderat våld och att normala människor med ett samvete och empati inte beter sig på det viset, så kan man dra slutsatsen att våldsverkarna uppenbarligen är gravt personlighetsstörda.

Med sin tystnad så har bl.a., högt uppsatta individer (män som kvinnor) inom politiken (samtliga "färger"), inom rättssystemet (poliser, åklagare mm) och inom sjukvården mer eller mindre gett sitt medgivande till att sådant ”uppträdande” är helt OK.  Likt den s.k. ”Geijeraffären”  Här där ett gäng pedofiler utnyttjade unga flickor, så tycks man även vilja" sopa" den här "affären”, som lär involvera en f.d. polischef Här ” under mattan". Individen i fråga, bör nämnas, citerar; "har gjort sig ett namn, även internationellt, för sitt stora engagemang och föreläsningar om jämställdhet mellan könen, etik och moral." Här

Etik och moral - varnar än en gång, se upp med "moralens väktare" det vill säga, individer som vill framstå att ha en "hög moral".  Sådana individer avslöjar sig själv bl.a., genom att anklaga andra för sina egna perversa förehavanden för att på så sätt effektivt dölja sin "mörka" sida. De utmärker sig även genom att "läxa upp" andra i fråga om moral och etik eller ge exempel på sina egna högt stående (ofta påhittade) "moraliska" handlingar. Denna besatthet av att vilja framstå som att ha "hög moral" är vanligtvis ett stort "varningstecken" på att individen, medvetet, försöker dölja en mycket "mörk" sida av sig själv. Vidare läsning, Projisering Här Den troliga lögnen Här

Bör även nämnas i detta sammanhang att i Vellinge Kommun så finns det en individ som är mycket mån om att framställa sig själv som att ha "hög moral" som nu även är Lokalombud för Lärarnas Riksförbund på Södervångskolan i Vellinge.Här (Tänka sig, en kort tid efter detta inlägg sä kan sidan inte "hittas") Individen i fråga, nämligen Britt-Marie Ivarsson, drar sig inte för att bl.a., hänsynslöst utnyttja och kränka elever i syfte för att få sina "sanningar" att framstå som trovärdiga är uppenbarligen inget som stör denna individ, något som kommunledningen f.ö. är väl medveten om. Att individen i fråga nu innehar en så pass viktig roll på sin skola är kanske inte så underligt med tanke på att kommunledningen själv våldför sig på kommuninvånarna genom att bl.a., sätta sina egna löner, Jurist: Holm jävig - påverkar egna arvodet Här ; Februari 5, 2009 - Lars-Ingvar Ljungman (M) öppnar unneburken Här ; Vellinge mörkar offentliga handlingar Här Säljer kommunala fastigheter till ”utvalda privata köpare” Här ; Nyckelhålstomten slumpas bort Här ; Byggpolitiker sågar utslag i kammarrätten, "Nils-Ola Roth (m), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, har ingen förståelse för kammarrättens beslut att stoppa försäljningen av Nyckelhålstomten." Här Ingen förståelse??? Även av intresse; NCC är Vellinge kommuns största entreprenör. Kommunalrådet Göran Holm, m-politiker, byggde för ett par år sedan en påkostad stor villa i Ljunghusen. Byggherre var förstås NCC. Finns det måne ett samaband? Här Trojkan och Äppelkriget Här samt Ett stycke av Berlinmuren återuppfört i Ljunghusen! Här Här

Att Vellinge kommun styrs av minst sagt vedervärdiga individer märks även av i skolan där, det bl.a., är fritt fram att ”mobba”, några regler eller föreskrifter följer man inte, vilket bl.a., Reinfeldt fått papper på, men inte gjort något åt. (Att ignorera, osynliggöra är f.ö. en s.k. "härskarteknik" Här som "mobbare" använder sig av.) Här följer bara några exempel; LEX VELLINGE Här , man skickar även iväg normalbegåvade barn till särskolor, Normalbegåvade tvillingar sattes i särskola Här och Normalbegåvad fick gå i särskola Här men, med tanke på att man också tillsatt en rektor som bl.a., anser Dyslexi vara ett ”uppfunnet handikapp” så tycks kommunledningen inte vara intresserade av vad som sker i skolan, ”Dyslexi – ett uppfunnet handikapp” (2009-10-28) Här

Anledningen till att ovan nämnda och andra ”trakasserier” får fortgå, i kommuner landet runt beror givetvis på att vi har politiker sittande på än högre positioner som våldför sig på samtliga medborgare, så som Reinfeldt och Malmström som ansåg sig berättigade till att skriva under Lissabonfördraget  och det utan medborgarnas medgivande, för att inte nämna FRA. Sverige har också en ”Äldre- och folkhälsominister”  som tillsammans med bl.a., Smittskyddsinstitutet och  Socialstyrelsen inte drog sig för att manipulera och lura människor att gå och ”vaccinera” sig med ett ytterst giftigt/farligt och otestat ”vaccin” vidare läsning; Vacciner Här En annan "minister" som ansåg sig berättigad till att sno åt sig flera miljoner, Ministerns miljonklipp Här, en ”jordbruksminister” som tillsammans med bl.a. LRF håller på att förstöra vårt matförråd genom att tillåta GMO vilket i sin tur förstör de inre organen på människor och djur, mer info. Här Går man än högre upp, så man inom EU bl.a., tänkt ”importera arbetskraft” i form av 50 miljoner afrikaner vilket kan vara en anledning till att Bildt nu tänker öppna en rad nya ambassader, bl.a. i Afrika. Hur många har hört talas om Euro-Med Partnership? Av intresse; Framtidens vård- personal har växt upp i Afrika (2008-09-26) Här Vad skall hända med de redan arbetslösa?(mer om detta senare)

Inlägget kan givetvis göras betydligt längre. Sammanfattningsvis, eftersom vi uppenbarligen styrs av ”mobbare” vilka anser sig berättigade till att göra som de behagar så fortsätter vi som ett samhälle att ha problem med bl.a., ”mobbning”, familjevåld och annan typ av våld, däribland även ekonomisk sådan. För att sätta stopp för dessa övergrepp så måste "problemet" belysas, de som manipulerar, duperar och skadar men även dödar (direkt samt indirekt) ställas till ansvar för sina handlingar.
Mer av intresse; Pathocracy: Brave New World or 1984? Här

Även av intresse;
Climategate Necessary to Cover Incorrect Climate Basics of IPCC (Feb. 2. 2010) Här
The Fateful Geological Prize Called Haiti
(Jan. 30, 2010) Här (Läs innan du skickar pengar!)
Obama Surrendering Internet to Foreign Powers (Jan. 31, 2010) Här

(Feb 3, 2010)

I psykopatens spår följer alltid förödelse och död

"Två svenskar dödade i Afghanistan" fick vi reda på den 7 jan. 2010, se bl.a Här Dagen efter går att läsa på newsmill; "Sverige ska inte lämna Afghanistan utan tvärtom öka det politiska engagemanget för att skapa fred och stabilitet i landet." Här och "Internationell militär närvaro i Afghanistan är nödvändig för att bidra till säkerhet och möjliggöra utveckling" Här
(Observera att: "Newsmill ägs av Bonnier AB och Proventus tillsammans med PM Nilsson (före detta ledarskribent på Expressen) och Leo Lagercrantz (före detta debattredaktör på samma tidning)". Här

Frågan alla bör ställa sig; Vad finns det i Afghanistan som är så åtråvärt? Svar; Opium. Opium = pengar, pengar = makt och kontroll. Makt och kontroll är kärndrag hos psykopaten. Med andra ord, Sverige är inte i Afghanistan för "skapa fred och säkerhet" eller av någon annan "anledning", Det handlar i stället om - kontroll över opiumet. Att vapenvägraren Tolgfors Här bidrar med soldater är således, minst sagt vansinnigt att man sedan även skickade ner Victoria i syfte att "stödja" krigsföringen Här är dessutom löjesväckande. Den senaste artikeln; Tusentals vill utbildas för krig (9 feb. 2010) Känner de till den verkliga orsaken bakom kriget? Här Känner de till den verkliga orsaken bakom kriget??? Förmodligen inte.
För mer insikt i detta vidriga krig som kostar människor sina liv.
OPIUM WAR CRIMES IN AFGHANISTAN + 8 CIA SPOOKS DEAD (December 31, 2009) Här
Än en gång; Iraq Oil: Afghanistan Opium Här
Hillary Clinton: We'll Still Be In Afghanistan in 50 or 60 Years (Dec. 23, 2009) Här
mer om lurendrejare och bedragare Den troliga lögnen Här
Observera även att "kungligheter" och Bilderberg går hand i hand, se t.ex., ”Den verkliga agendan bakom EU” Här Bilderberggruppen – ett farligt, hemligt sällskap Här än mer insikt i vad som pågår "bakom kulisserna", Finansiärerna bakom vaccinering, populationskontroll och statsterrorism Här
(Feb. 9, 2010)

 

Nya studier - Fler framsteg

Psykopati är förenad med en minskad volym vad gäller amygdala (sätet för känslor) vilket bl.a., gör att psykopaten inte är rädd för att bli straffad. Med andra ord, oavsett hur många gånger som psykopaten blir staffad så hjälper det inte att ändra hans/hennes beteende. Somliga anser därför att amygdala kan ligga till grund för störningen. Andra menar att störningen har att göra med orbifrontala cortex och andra regioner i prefrontala cortex, som hör samman med att lära sig av sina erfarenheter, något som psykopaten inte gör. Varje studie kan därför ses som en pusselbit och för varje bit som läggs så börjar "bilden" ta form.

Låt ta ett exempel, Pelle har ljugit för sin flickvän Stina som talar om för honom att hon tycker inte om människor som ljuger och varför. Någon månad senare så förstår Stina att Pelle än en gång har ljugit för henne och förklarar att om han fortsätter så kommer hon inte att kunna lita på honom. Det går en vecka och Pelle ljuger än en gång för Stina vilket gör att hon nu tar än mer tid i anspråk för att få Pelle att verkligen förstå att man inte skall ljuga och varför. Faktum är, att Stina kan förklara tills det att hon blir "blå" i ansiktet för Pelle kommer aldrig att förstå, det "går inte hem" i huvudet på honom och än mindre så bryr han sig, oavsett vad han lovar. Han anser sig berättigad till att göra som han vill oavsett om detta sårar Stina eller inte, Pelle bryr sig inte för han saknar verkliga känslor och på grund av att han också befinner sig på en ytterst låg nivå, rent känslomässigt, så handlar allt bara om honom själv. Pelle är dessutom "felkopplad", Liars' Brains Wired Differently Här vilket gör att han ljuger lika lätt som han andas och utan ett samvete och empati så bryr han sig inte. Stina gör därför bäst i att avsluta relationen och inte vända sig om. (Situationen kan givetvis vara omvänd)

Psykopater tycker om att på ett sadistiskt sätt "leka" med andra människor. Desto mer skada psykopaten kan tillfoga någon annan/andra, desto bättre mår han/hon. En psykopat som sitter i fängelse och får "terapi", "leker" lika hänsynslöst med psykologen. Dessutom lär sig psykopaten att bli än mer manipulativ och blir därför än farligare för allmänheten den dag när han/hon släpps ut igen. Det finns i dag inget "bot" mot denna störning (som igentligen borde klassas som en mental sjukdom) på grund av att det är så mycket som "felar". Har man med en psykopat att göra så gör man bäst i att klippa av alla band eftersom den här individen kommer aldrig att ändra sitt beteende, oavsett vad han/hon säger/lovar. Eftersom en psykopat inte är mentalt frisk så bör allmänheten också bl.a., kräva att politiker testas innan de får makt över andra. Det finns gott om exempel på grova övergrepp!!!

Att samspelet mellan amygdala och orbifrontala cortex inte fungerar som det skall hos psykopater har man länge förstått, något som gårdagens inlägg, Altered connections on the road to psychopathy, också påvisade, Här.  Nu kommer ytterligare en studie av intresse i vilken Dr. Raine och hans forskarlag, upptäckte att den grå massan i vissa delar av hjärnan hos psykopater (n=27) var avsevärt tunnare i jämförelse med kontrollgruppen (n=32). Abnormal temporal and prefrontal cortical gray matter thinning in psychopaths Här

För de som blivit utsatta för ett psykologiskt trauma, så som att ha blivit "mobbad" på sin arbetsplats eller än värre, t.ex., hamnat i en relation med en psykopat, man som kvinna, så kommer här en intressant studie i fråga om hur stress påverkar minnet. Även av intresse för barn till en psykopat och andra som råkat ut för den här typen av individ. Stressed Memories: How Acute Stress Affects Memory Formation in Humans.Här

En annan nyinlagd studie av intressa bland många, denna från mars månad; Psychopathic traits and deception: functional magnetic resonance imaging study Här Fler finns att hitta, bl.a., på sidan Forskning Här
(14 aug., 2009)

Psykopater inom politiken

"Only when the 75% of humanity with a healthy conscience come to understand that we have a natural predator, a group of people who live amongst us, viewing us as powerless victims to be freely fed upon for achieving their inhuman ends, only then will we take the fierce and immediate actions needed to defend what is preciously human. Psychological deviants have to be removed from any position of power over people of conscience, period. People must be made aware that such individuals exist and must learn how to spot them and their manipulations. The hard part is that one must also struggle against those tendencies to mercy and kindness in oneself in order not to become prey."
Clinton Callahan, Än en gång; Beware the [Political] Psychopath, My Son Klicka Här

En psykopat är en mycket gravt störd individ som saknar ett samvete och empati. Individen njuter av att skada och döda andra dvs., är en sadist ut i fingerspetsarna som även saknar moral och vanligt sunt förnuft. Lär dig mer om dessa manipulativa lögnare för att skydda dig själv och dina medmänniskor. Den förödelse du i dag bevittnar är iscensatt av individer vars lystnad efter mer makt, mer kontroll och mer pengar är omättlig. Den ekonomiska krisen var iscensatt för att ge en mindre klick individer makt och kontroll över ekonomin (människor tvingas in i arbetslösheten och/eller sänka sin lön). Iscensatta krig för att få mer makt och kontroll över jordens naturtillgångar (svenska politikerna har bl.a. gett bort vårt uran till EU) Företag så som Monsanto vill "äga" din mat samtidigt som du blir sjuk av den, se GMO Här "Global Uppvärmning", iscensatt för att beskatta människor än mer samt bl.a., föra flertalet av människor tillbaka till medeltiden eller än längre tillbaka, Här Övervakning. makt och kontroll över "massan" Här "Chemtrails" så sent som i går den 8 september "sprayade" man öresundsregionen igen vilket är anledningen till det "dis" och långa "moln" formationer som i dag ligger över regionen, den luft du tvingas inandas är fylld med farliga ämnen, mer Här "Svininfluensan" med all sannolikhet, på grund av sin sammansättning, tillverkad i ett labb och det snabbtillverkade och otestade vaccinet som innehåller farliga ämnen ämnar att göra läkemedelsföretagen, som nu också är befriade från ansvar, rika och det på inte ont anande människors bekostnad Här

Det handlar om ett medvetet, cyniskt och utstuderat våld av bl.a. politiker (samtliga "färger", män som kvinnor) vilka bör testas innan de får tillgång till makt och kontroll över andra, bank och finansmän samt företagsledare. Dessa aggressiva individer måste ställas till ansvar för den förödelse och död som alltid följer i deras spår. Nedan några studier av intresse;
Psychopathy and instrumental aggression: Evolutionary, neurobiological, and legal perspectives
Här (instrumentell aggression (instrumental aggression) = för egen vinning skull - när ett mål ska uppnås)
Aggression, psychopathy and brain imaging – Review and future recommendations
Här
Psychopathy and Instrumental Violence: Facet Level Relationships
Här
Continuity of aggressive antisocial behavior from childhood to adulthood: The question of phenotype definition
Här Även läsvärt i detta sammanhang; Psykopati: Aktuell teori och forskning Här

Vår luft, vår frihet, vår hälsa mm. står på spel då vi har psykopater sittande på högt uppsatta poster inom samhället. Dessa individer måste identifieras, avlägsnas och ställas till ansvar för sina handlingar.
(9 sept., 2009)

Schizofrena psykopater

Ny forskning visar att schizofreni bl.a., beror på en genetisk defekt, Scientists demonstrate link between genetic defect and brain changes in schizophrenia (Oct. 16, 2009) Här Psykopati och schizofreni går i bland hand i hand, nedan några studier och artiklar av intresse;
Psychopathy and Violent Behavior Among Patients With Schizophrenia or Schizoaffective Disorder (1999) Här Psychopathy (PCL-R) as a Predictor of Violent Recidivism Among Criminal Offenders with Schizophrenia (2000) Här
The Appraisal of Violence Risk: Violence Risk Among Individuals With Major Mental Disorder (2002) Här Schizophrenia and Criminal Offending (2004) Här
The criminal and personality profile of patients with schizophrenia and comorbid psychopathic traits
(2006) Här Neurobiological Correlates of Violent Behavior Among Persons With Schizophrenia (2006) Här
Association of psychopathic traits and symptomatology with violence in patients with schizophrenia (2006) Här Psychopathy and institutional outcome in patients with schizophrenia in forensic settings in the UK (2006) Här
THE RELATIONSHIP BETWEEN A PSYCHOPATHIC PERSONALITY AND VIOLENCE IN SCHIZOPHRENICS (2007) Här
Executive function and in-patient violence in forensic patients with schizophrenia (2008) Här
The Psychopathic Brain & Violent Behavior (July, 2009) Här
Psychopathic traits and offender characteristics – a nationwide consecutive sample of homicidal male adolescents (2009) Här
Psychopathy and Functional Magnetic Resonance Imaging Blood Oxygenation Level-Dependent Responses to Emotional Faces in Violent Patients with Schizophrenia (September 2009) Här
What Makes Serial Killers Tick? Här
Understanding Psychopaths (Oct., 2009) Här

Psykopater är mycket motsägelsefulla - Något att hålla i minnet!

Vi måste personlighetstesta de som redan sitter på poster samt söker maktpositioner inom samhället. En individ, man eller kvinna, som saknar ett samvete och empati orsakar förr eller senare stora skador.
Desto större maktbefogenheter, desto större skador!

 

 

Övrigt

Gener, Hjärna och Brott

Att hålla ett öga på våra politiker är ett måste eftersom vi även inom denna grupp finner psykopater.  Ett brott behöver inte alltid handla fysiskt våld som t.ex. mord, det kan även handla om ekonomiska sådana, som bedrägeri till brott så som att sprida elaka och falska rykten om andra.  I dag vet vi, tack vare forskning att brottslig verksamhet har ett neurobiologiskt ursprung. Dåliga gener, leder till en ”dålig” hjärna vilket i sin tur leder till brottslig verksamhet, allt från förtal, ekonomiska brott till mord.  För mer info;
The biological crime: implications for society and the criminal justice system
. Klicka Här

Uppdatering på vad som pågår bakom ryggen på bl.a. invånarna i USA;
The Reality Of FEMA Camps And The Martial Law Apparatus (02-02-2009) Här En kärnvapen "incident" är möjligtvis tänkt som en "uppföljare" till 9/11 för att skapa kaos och således ta över makten, döm själv; Här

Integritet och ansvar

Varför är så viktigt att vi ser till att ha politiker med ett samvete? Svar; Därför det kommer att främja oss alla. Här ett litet inlägg från Coleen Rowley's sida. "Det man sår får man skörda."
Gonna Reap Just What You Sow

Klicka Här

* * * * *
VIKTIGT!!!

Grundlagen håller på att skrivas om - Skydda dig mot övergrepp! Klicka Här Mer läsning Klicka Här

 

 

 

 

Upp (till toppen)

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013