Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

The Paradoxical Commandments

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Munchausen's Syndrom och Munchausen's Syndrom by Proxy

Uppdaterad Nov.. 25, 2016

Munchausen's Syndrom

Munchausen och är en så kallad factitious disorder, d.v.s., ett syndrom där personen i fråga fabricerar (hittar på) eller framkallar ett fysiskt eller psykiskt sjukdomstillstånd hos sig själv. Personen gör detta för att få sympati, omvårdnad och kärlek. Den här individen ”studerar” därför olika sjukdomars symptom för att sedan på ett mycket övertygande sätt kunna manipulera läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom vården i syfte att få den uppmärksamhet som han/hon så innerligt eftertraktar.

Vad det beträffar Munchausen by proxy (ställföreträdare) så utnyttjar individen med störningen någon annan, så som sitt eget barn, en åldring, en patient eller en mentalt handikappad person, d.v.s., någon som inte kan eller har svårt för att föra sin egen talan av någon anledning. Han/hon hittar på ett sjukdomstillstånd eller gör någon annan sjuk bara för att dra uppmärksamhet åt sig själv. (T.ex., Så synd om henne eller, så jobbigt med en dotter/son som alltid är så sjuk) Syndromet har blivit uppmärksammad mer och mer på grund av de barn som har överlevt denna, i många fall dödsbringande misshandel, har samlat fakta och berättat om vad de har fått uppleva.

I dag vet man inte hur pass utbredd förekomsten av Munchausen eller Munchausen by proxy (MSBP) är eftersom läkare allmänt antar att en patient som anlitar sjukvården, kommer för att han/hon är sjuk. Varken de eller andra som arbetar inom vården utgår från att individen i fråga ljuger eller försöker manipulera i syfte att få uppmärksamhet. Personen med Munchausen, kan vara mycket förtroendeingivande och övertygande, vilket i sin tur, gör att dessa individer inte alltid är så lätta att upptäcka. Personer med syndromet är också kända för att byta läkare, vilket gör det än svårare för en ny läkare att upptäcka ett mönster.

I de studier som gjorts beträffande Munchausen, så fann forskare i USA, att 9,3 % av patienterna som hade blivit utvärderade för feber inte talade sanning eller hade framkallat tillståndet själv och detsamma för 2,6 % av de personer som sa sig lida av njursten. I ett stort universitets sjukhus i Toronto, Kanada så fann man att 0.8 % (10 av 1288) av patienterna hade hittat på/eller på konstgjord väg framkallat sin sjukdom. I Australien visade det sig att 1.8 % av de spädbarn man undersökte var sjuka på grund onaturliga orsaker.(1)

Inga studier har hitintills gjorts för att försöka ta reda på hur många ”patienter” som har dött eller blivit förgiftade på grund av fel medicinering, patienten har t.ex. fått insulin, eftersom läkaren trott på dem, eller opererats i onödan och avlidit. De mest utsatta är givetvis de som inte kan föra sin egen talan så som barn, äldre, patienter eller mentalt handikappade individer. (1)

De flesta med Munchausen kan vara mycket förtroendeingivande eftersom de in i detalj, studerar symtomen på olika sjukdomar eller så arbetar de själv inom vården och har därmed kännedom om hur man på konstgjord väg kan göra sig själv eller någon annan sjuk. De mest svårupptäckta fallen är givetvis de individer som arbetar inom vården eftersom de har tillgång till sprutor, kemikalier och annat vilket gör att de kan få det hela att se mycket trovärdigt ut. Beträffande män med Munchausen, så tycks den övervägande delen av dessa vara ogifta eller separerade från fru och familj. (1)

Munchhausen by Proxy (MSBP)

Läkaren finner sällan något fel på barnet men modern går från läkare till läkare och yrkar på prover och operationer. Ibland fabricerar hon symtomen, ibland vållar hon dem. Ibland blir barnet fysiskt skadat, ibland insjuknar det av en kombination av mediciner och operationer. Det händer att barnet dör.
Mamma sa att jag var sjuk (sid.201).

Mynchhausen by Proxy (ställföreträdare) är en mycket sadistisk form av barnmisshandel. Här handlar det om att vårdtagaren, oftast barnets mamma, gör sitt eget barn sjukt/skadar det, för att sedan, av sjukvården, få uppmärksamhet. Det är inte ovanligt att barnet dör på grund av den här typen av misshandeln och läkare, omedvetna om att de är manipulerade blir således medbrottslingar till denna form av misshandel/mord.

”Den här ungen är ju sjuk för sjutton, ser ni inte det? Titta bara på henne. Om hon dör för att ni inte kan hitta något fel på henne så skall jag tamejfan stämma er så att ni förlorar varenda cent.”
Mamma sa att jag var sjuk (sid.13-14).

En av de personer som har överlevt för att sedan kunna berätta om denna fruktansvärt grymma form av barn misshandel är Julie Gregory. I hennes bok, Mamma sa att jag var sjuk , (Sickened) berättar hon om sin egen uppväxt med en mamma som hade störningen och den misshandel som hon själv utsattes för vilken hela tiden trappades upp. Julie har idag också en hemsida där man kan finna mer information om syndromet. Hon har också fyra olika Forum, ett, där de som läst boken kan diskutera (Reader Share Forum), ett annat där de som själv blivit utsatta kan diskutera (Abuse Forum), ett tredje där de som blivit utsatta kan börja läka (Positive Healing Forum) samt ett forum dit de som arbetar inom vården kan vända sig för information och diskutera saker som rör störningen (Child and Professional Forum).

Då hon fyllt 8 år så hade J.B. varit inlagd på sjukhus 200 gånger och genomgått mer än 40 operationer och merparten av hennes inälvor hade avlägsnats.
Klicka Här

Pat Brown som arbetar som kriminolog samt är VD för, The Sexual Homicide Exchange menar att Munchausen och Munchausen by Proxy inte är någon typ av syndrom alls utan att det handlar om psykopater. Vad det beträffar Munchausen by proxy, så säger hon att det handlar om seriemördare vilka är fullt medvetna om sina sadistiska handlingar.

I sin artikel om seriemördare för Crimelibrary , så tar hon upp olika fall som handlar om Munchausen och Munchausen by Proxy. Hon berättar bl.a. om de personer som hon själv kom i kontakt med då hon arbetade inom sjukvården som tolk för de döva. I ett av fallen berättar hon om “Angela” som utan märken eller fysiska bevis, gång på gång, tar sig till olika sjukhus för att där berätta att hon har blivit våldtagen. Eftersom ”Angela” inte verkar vara allt för upprörd och tidigare har sökt hjälp i omgångar för en rad andra åkommor och händelser så börjar Pat ana onåd.

Personen som kallas för ”Angela” blir sedan gravid och kommer in för att bli undersökt. Detta är hennes tredje barn (hennes andra två har blivit omhändertagna av socialen) och hon njuter av all uppmärksamhet tills den dag hon kommer in till sjukhuset och uppger att hon har haft fruktansvärda blödningar och smärtor i magen. Hon vill genast bli undersökt men man kan inte finna någon anledning till hennes besvär. Hon återkommer gång på gång, klagar över samma besvär och till sist lyckas hon övertyga en läkare att göra ett kejsarsnitt . Barnet som bara är sex månader gammalt ”föds” blind och mentalt handikappad och avlider så småningom.

Så vad är det som driver dessa kvinnor? Pat Brown menar att för en mamma som inte kan älska sina barn så handlar det hela om en slags "tävling för uppmärksamhet". Hon säger vidare att när barnet väl är fött och uppståndelsen så småningom lagt sig så återstår det bara en sak, nämligen en begravning. Barnet dör, begravs och hon får uppmärksamhet än en gång för man tycker synd om henne. En kort tid efter begravningen blir hon gravid igen och karusellen är i gång igen.

Men det är inte bara mammor som gör sina egna barn illa. Andra exempel är t.ex. de män som har blivit förgiftade av sina fruar s.k. ”svarta änkor”. Bland den gruppen finner vi bl.a. Nannie Doss, som ”älskade sina män till döds”. Sedan har vi också, läkare, sjuksköterskor och andra inom vården som har skadat sina patienter genom att t.ex. injicerat dem med något medel för att sedan återuppliva dem, allt i syfte att få uppmärksamhet av sina kollegor. Några exempel på läkare som till och med tagit död på sina patienter är, Harold Shipman och Jayant M. Patel, vilka bägge blev kallade för, ”Dr. Death”.

På ytan verkade Kristen Gilbert, en skild två barns mamma, vara normal men fyra patienter hade på ett oförklarligt sätt dött då de vårdats av henne. Man fick en känsla av att något inte stod rätt till eftersom hon tycktes älska den spänning som uppstod under krissituationer. Kristen Gilbert hann döda sex patienter innan man fattade onåd.
Just For the Fun of It (Bara för nöjets skull) Av; Katherine Ramsland
Klicka Här

Dessa individer finns inom alla samhällsklasser och yrken och är ute för att dra uppmärksamhet till sig själv på ett eller annat sätt. Fler studier behövs för att se om dessa individer egentligen är psykopater så som Pat Brown säger. Är det så, så kan vi givetvis testa dem och se till att få stopp på detta perversa våld, en gång för alla. Som det ser ut i dag så tar dessa individer en massa tid i anspråk inom vården, kostar pengar samt orsakar en massa mänskligt lidande. Alla fall där misstankar om att något inte står rätt till bör givetvis utredas och det grundligt för att se så att det inte handlar om en kriminell handling.

Faktum är att människor i allmänhet måste få upp ögonen för att vi mitt ibland oss, har individer som är patologiska lögnare, som njuter av att kunna lura andra i syfte att tillfredställa sina egna perversa behov.

Lär dig att ifrågasätta saker, speciellt om du får en "magkänsla" av att här är något som inte står rätt till.

Tag reda på fakta!

 

Viktigt! Viktigt! Viktigt!

Tag även del av nedan länk eftersom personer har, på falska grunder, blivit anklagade för att ha Mynchhausen alt. Mynchhausen by Proxy.
Mothers Against Allegations
Klicka Här


Källor, Länkar och Böcker:

På Svenska;

Klicka Här Mamman injicerar avföring i cancersjuke sonens dropp (Nov 25, 2016)

Klicka Här Ett fall av sepsis — barnmisshandel eller naturlig sjukdom. Hur dömer läsaren? Av; Stig Cronberg, docent. Publicerad i Läkartidningen den 24 oktober, 2001.

Klicka Här Farlig, eller farliggjord mamma? Av; Fil. Dr. leg. psykolog, Lena Hellblom Sjögren.

Klicka Här Artikelserie i Dagens Nyheter - Av; Malin Nordgren.

Klicka Här Barn som far illa. Av; Nora, sjuksköterskestudent.

På Engelska;

(1) Klicka Här Factitious Disorder . Medicine from WebMD.

Klicka Här Dr. Mark Feldman's hemsida om Munchausen syndrome och MUNCHAUSEN BY PROXY (MBP) . Mycket information för de som vill läsa vidare. Dr. Feldman har också skrivit en rad böcker som behandlar ämnet, se nedan.

Klicka Här Dr. Marc Feldman's Munchausen Syndrome, Malingering, Factitious Disorder, & Munchausen by Proxy Page. (En annan hemsida av Dr. Feldman.)

Klicka Här M.A.M.A. Mothers Against Munchausen Syndrome by Proxy "M.A.M.A. was begun in response to the fast growing number of false allegations of Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP)." M.A.M.A., en organisation som startades av föräldrar som blivit falskt anklagade för att göra illa sina egna barn.

Klicka Här Munchausen Syndrome and Munchausen Syndrome By Proxy (MSBP) Factitious disorder, factitious disorder by proxy.

Klicka Här Munchausen Syndrome Av; J. Larkin

Klicka Här Neurological Syndromes in Factitious Disorder. Forskning utförd av; Michael Bauer, Ph.D.,M.D. och Friedrich Boegner,M.D. Artikel i; Journal of Nervous & Mental Disease. 184(5):281-288, maj, 1996. Samband mellan Munchausen och antisociala störningar, DSM-III-R kriteria.

Klicka Här Munchausen's Syndrome, case study. Ett fall av Munchausen Syndrom.

Klicka Här Munchausen Syndrome Mental Health Matters, ICD-10 Kriterium; Här

Klicka Här Munchausen by Proxy ICD-10 Kriterium; Här

Klicka Här Munchausen Syndrome, Introduction Av; Pat Brown. Se även hennes hemsida; Här

Klicka Här The Dubious Dr. Patel Av; Rachael Bell.

Klicka Här A Diary of Death . Av; Ted Ottley

Klicka Här Angels of Death .

Klicka Här Women Who Kill

Klicka Här Definition of Syndrome, Munchausen . Medicine Net.com - We Bring Doctors' Knowledge to You.

Klicka Här Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Tidskriften kommer ut 12 gånger om året.

Klicka Här Dr. Thomas G. Keens och Dr. JD DeCristofaro, ger sina synpunkter på Munchausen's Syndrome, Munchausen's Syndrome by Proxy (MSP) och om det kan finnas ett samband med plötslig spädbarns död och MSP.

Klicka Här Tim Field's sida om Munchausen

Klicka Här Munchausen by Proxy Syndrome: A Deadly Disorder Av; Jessica Feurtado AllPsych Journal ( May 15, 2004 ).

Klicka Här Munchausen by Proxy Syndrome Kids Health, for parents. Updaterad och granskad av Barbara P. Homeier, MD (March 2005) och dessförinnan av; Leslie A. Gavin-Devitt, PhD.

Klicka Här Munchausen by proxy syndrome (MBPS) is one of the most harmful forms of child abuse.

Klicka Här Munchausen by Proxy (MBP) Maltreatment Manifesting as Child Sexual Abuse Av; Louisa J. Lasher, M.A.och Marc D. Feldman, M.D. Child Sexual Abuse Investigations: Multidisciplinary Collaborations - An Internet Resource for Forensic Investigation of Child Sexual Abuse Cases .

Klicka Här A Dangerous Kind of Maltreatment Munchausen by Proxy (MBP),a.k.a. Factitious Disorder by Proxy, Munchausen by Proxy Syndrome, and Munchausen Syndrome by Proxy. Louisa J. Lasher, M.A.hemsida.

Klicka Här "My wife was displaying characteristics of mother's suffering with Munchausen by Proxy Syndrome." Av; Robert G. Kearns, Jr.

Klicka Här My Mother Caused My Illness: The Story of a Survivor of Munchausen by Proxy Syndrome Av; Mary Bryk och Patricia T Siegel. “Min mamma orsakade min sjukdom ”.

Klicka Här Published Articles. Flera artiklar om Munchausen by Proxy samt länkar.

Klicka Här Persecuted parents or protected children? Allegations cost their reputations, their money and nearly their kids Av; Carol Smith. En artikel om hur illa det kan gå för någon som felaktigt blivit anklagad för att ha Munchausen by Proxy. Detta är givetvis en anledning till att man måste se om dessa individer är psykopater eller inte för om det visar sig att de är det så kan man lättare fastställa vem som ljuger.

Klicka Här My Mother Caused My Illness: The Story of a Survivor of Münchausen by Proxy Syndrome Av; Mary Bryk och Patricia T. Siegel. PEDIATRICS Vol. 100 No. 1 July 1997, pp. 1-7.

Klicka Här Pathological Play Av; Jon Jureidini. Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol. 5, No. 4, 606-612 (2000)

Klicka Här Murderous Mommies. Web Paper av; Zunera Mirza (2003)

Klicka Här Munchausen by Proxy Syndrome Originally reviewed Av: Leslie A. Gavin-Devitt, PhD och updaterad and granskad av: Barbara P. Homeier, MD, March, 2005. Nemours Foundation.

Klicka Här En rad olika artiklar av intresse gällande Münchausen by Proxy.

Klicka Här Suffocation and poisoning—the hard-hitting side of Munchausen syndrome by proxy Studie av; B. Vennemann, T. Bajanowski, B. Karger, H. Pfeiffer, H. Köhler och B. Brinkmann. International Journal of Legal Medicine, Volume 119, Number 2 / March, 2005, pages 98-102. I denna studie hade alla av barnen blivit förgiftade eller kvävda av sina respektive mödrar.

Klicka Här A Case of Munchausen Syndrome by Proxy With Subsequent Stalking Behavior Av; Andrew D. Reisner International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 50, No. 3, 245-254 (2006)

Klicka Här A Review of Maternal and Paternal Filicide Av; Dominique Bourget, MD, Jennifer Grace, MA och Laurie Whitehurst, PhD. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 35:1:74-82 (2007) När det handlar om barn som blivit mördade så måste man undersöka om någon av föräldrarna har en grav personlighetsstörning så som t.ex. psykopati.

Klicka Här Fabrication and induction of illness in children: the psychopathology of abuse Av; C. Bass och G. Adshead. Advances in Psychiatric Treatment, May 1, 2007; 13(3): 169 - 177.

Klicka Här Mothers Against Munchausen Syndrome by Proxy Allegations (MAMA )

Klicka Här Factitious Disorder - Munchausen Syndrome, PsychNet-UK

Klicka Här Falsely accused, harassed, ignored, distortion, hate mail, manipulated, deliberate harm?

Klicka Här Court to Rule on Dutch Nurse Accused in 13 Deaths


Böcker;

Devil's Waltz Författare; Jonathan Kellerman. Dr. Kellerman, som i många år arbetade som psykolog på ett sjukhus har med detta skönlitterära verk sett till att "öppnat ögonon" för många som arbetar inom sjukvården gällande syndromet, Munchausen by Proxy. En hel del personer som "fallit offer" för den här typen av våld har därmed också kunnat räddas. Hans hemsida; Här Bokrecension Här

Do No Harm?: Munchhausen Syndrome by Proxy Författare; Craig McGill I boken så ställer författaren bl.a. frågan, vad kan vi göra så att man inte felaktigt anklagar föräldrar för barnmisshandel? Bokrecension Här

Mamma sa att jag var sjuk . Författare; Julie Gregory En bok där hon berättar om den misshandel hon fick utstå som barn p.g.a. att hennes mamma hade Munchausen by Proxy och ingen inom vården upptäckte att något var fel, mycket fel. På grund av mammans störning så fick Julie genomgå den ena undersökningen efter den andra och bl.a. äta mediciner för sjukdomar hon inte hade. En bok som bör läsas av alla, vare sig man arbetar inom vården eller inte. (På svenska) Bokrecension; Här

Munchausen by Proxy: Identification, Intervention, and Case Management Författare; Louisa J. Lasher och Mary S. Sheridan. Steg-för-steg guide för att hjälpa till och identifiera denna farliga form av barnmisshandel. (2004)

Munchausen by Proxy Syndrome: Misunderstood Child Abuse Författare; Teresa F Parnell, Deborah O. Day och Teresa F. Parnal. En bisarr form av barnmisshamndel som sorgligt nog kan sluta med permanenta skador eller döden för barnet.Bokrecension Här

Munchausen's Syndrome by Proxy Reconsidered Författare; Eric G. Mart and Chris E. Stout. Boken tar en titt på de oerhörda skador som en fel diagnos av MSP kan innebära för barnet och familjen i helhet. (På engelska) Bokrecension Här

Patient or Pretender: Inside the Strange World of Factitious Disorders Författare; Dr. Feldman, Charles V. Ford och Toni Reinhold. (På engelska) Bokrecension Här

Playing Sick? Untangling the Web of Munchausen Syndrome, Munchausen by Proxy, Malingering and Factitious Disorder. Författare; Dr. Mark Feldman. (På engelska) Dr. Feldmans hemsida se; Här och bokrecension Här

Nyheter;

A New Era of Medical Blackmail (June 17, 2014) Här


 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2014