Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

The Paradoxical Commandments

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Hur känner man igen dessa våldsverkare?


De utnyttjar andra som "redskap" för att själv inte "åka fast". (Notera fegheten i det hela!) De försätter medvetet människor i situationer där, oavsett vad de gör, så är de dömda att misslyckas. Detta låter givetvis väldigt sjukt och elakt för de som inte har drabbats av detta våld och det är precis vad det är.


*
Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera "måltavla" för våldsverkarens vrede.

Tyvärr är det inte alltid så lätt att upptäcka den här typen av våldsverkare eftersom han/hon många gånger framstår som trevlig, trovärdig och kan ge ett intryck av att trivas med sig själv. Men, det handlar om ett påtvingat beteende, en förklädnad, en ”mask” som han/hon bär. Bakom fasaden döljer sig ett perverst monster utan like. Våldsverkaren kommer också förr eller senare att avslöja sitt riktiga ”jag”. Det värsta med detta är, att när ”masken” faller av, så är det oftast för sent för "offret" att dra sig ur situationen. Med andra ord, våldsverkaren har redan hunnit skada sitt "offer". Även om skillnaderna mellan t.ex. psykopater och de som lider av sjuklig narcissism kan vara ”luddiga”, det handlar om en grad skillnad, så har de gemensamma drag.

 Viktigt: Man inte kalla någon för en psykopat, narcissist, antisocial, sociopat eller något annat utan att verkligen veta att personen i fråga har en sådan störning. Likaså kan man inte själv diagnostisera någon med hjälp av följande förteckning av karaktärsdrag. Vad man bör vara uppmärksam på, för att kanske slippa råka illa ut, är att, när någon individ visar allt för många av följande drag och gör det under en längre tidsperiod, då bör man se upp!

1. Saknar samvete

Känner ingen skuld eller skam för något och kan därför, skrämmande nog, säga eller göra precis vad som helst. Våldsverkaren är otroligt nog fullt medveten om vad han/hon säger och gör, men bryr sig inte, för han/hon saknar ett samvete. Är därför mycket hänsynslös och kall och detta märks bl.a. genom att han/hon inte drar sig för att använda andra som ”redskap”, d.v.s. utnyttja dem genom att manipulera dem på en rad olika sätt för att få sin vilja igenom eller slå ihjäl någon utan minsta tvekan för att sedan, om ertappad, rättfärdiga det genom att säga, "han skulle ha det", " hon förtjänade det". För att bortförklara sitt handlande så använder sig våldsverkaren också många gånger av frasen, ”jag vet inte vad som kom över mig” eller, "allting blev svart". Detta är givetvis bara lögner för att slippa åka fast. Den här individen njuter av att skada/döda, vilket man nu även har "bildbevis" på tack vare magnetröntgen. Det bör absolut också nämnas att de kan ”psyka” andra till att begå brottsliga handlingar för dem, även mord.
(Ett samvete = den känslomässiga bond vi har till andra människor/allt levande, som gör att vi hellre hjälper än stjälper. Olikt de med någon typ av antisocial störning så bryr vi oss om andra och vi känner skuld om vi skulle göra någon annan illa.)

2. Saknar empati

Empati, är det som för oss människor (med känslor) samman men den här typen av våldsverkare saknar denna inlevelseförmåga. Detta kan verka ofattbart men är dessvärre sant. Våldsverkaren kan därför aldrig förstå, än mindre bry sig, om den känslomässiga smärta som han/hon orsakar sitt/sina "offer". Våldsverkaren kan endast tycka synd om sig själv, t.ex. när han/hon inte får sin vilja igenom. Våldsverkaren är då snabb med att "spela offer", "tyck synd om stackars lilla mig".

Våldsverkaren vill att vi skall tycka synd om honom/henne men han/hon kan aldrig, på grund av sin störning, tycka synd om någon annan. Känslan finns helt enkelt inte där. Arga och frustrerade människor (vilka dessa individer alltid är) kan inte känna något medlidande, än mindre empati. Om de över förväntan skulle visa dig någon empati, dvs. härma beteendet av att känna medlidande, så gör han/hon endast detta i syfte att kunna utnyttja dig på ett eller annat sätt vid ett senare tillfälle. Någon förståelse för en annan persons lidande finns alltså inte. Våldsverkaren är mycket känslokall, beräknelig och oerhört egoistisk.

3. En grandios självbild

Jag är speciell och därför förtjänar jag speciella privilegier. Jag är överlägsen alla andra och är det så att de inte erkänner det så skall de straffas.

Våldsverkaren är ständigt på jakt efter uppmärksamhet och beundran och måste alltid stå i centrum. Han/hon lever i sin egen lilla fantasivärld där han/hon är bättre än alla andra och bäst, på allt. Den här typen av våldsverkare fantiserar också om att bli berömd, rik eller få andra framgångar. Han/hon gör också sina fantasier till verklighet genom sina ord och/eller handlingar och tar sig fram genom att ”trampa” på andra. Våldsverkaren gör detta genom att t.ex. sprida lögner, nedvärdera, förlöjliga, skrämma/hota eller fysiskt ge sig på andra. Ingenting får stå i vägen.

Eftersom våldsverkarens självkänsla är uppbyggd av fantasier så kan den också lättare rasa samman. Detta, i sin tur gör våldsverkaren mycket känsliga för kritik. Skulle man våga ifrågasätta något så kan det leda till fruktansvärda vredes utbrott. (Har även med deras kontrollbehov att göra)

Våldsverkaren ser sig själv som en ”Gud”, allsmäktig (omnipotent) och ostraffbar. Han/hon är hur som helst ateist även om han/hon till yrket t.ex. är präst. (det finns ju ingen bättre än honom/henne) Somliga av dessa individer kan även gå så långt som att t.ex. klä ut sig och/eller uppträda annorlunda, allt för att dra andras uppmärksamhet till sig.

Bilden av att vara bäst, gör också att våldsverkaren hela tiden lider av en sjuklig avundsjuka (även mot sina egna barn) vilket i sin tur leder till att han/hon hela tiden känner ett oerhört hat mot alla. Eftersom våldsverkaren ser sig själv som störst och bäst, så inbillar sig han/hon också att andra är lika avundsjuka på honom/henne. Lite motsägelsefullt, minst sagt.

Då våldsverkaren t.ex. vill ha någon eller något så agerar han/hon som ett rovdjur på jakt efter sitt villebråd. Våldsverkaren måste ha den/det, genast, d.v.s., de är mycket otåliga. Får våldsverkaren inte som han/hon vill så tjurar, skriker, och slår han/hon , precis som ett litet barn. Många som haft med dem att göra säger därför att det är som om våldsverkaren fortfarande befann sig i trotsåldern. När våldsverkaren inte får som han/hon vill så kan detta leda till att han/hon skadar/dödar någon annan person. Men, det kan också leda till att våldsverkaren skadar sig själv och detta för att "säga", tyck synd om mig samtidigt som våldsverkaren också får den uppmärksamhet som han/hon så innerligt eftertraktar. Eftersom den här våldsverkaren är oerhört feg så leder det sällan till självmord.

Våldsverkarens tro på sin egen överlägsenhet visar sig också i hans/hennes kroppsspråk. Våldsverkaren framstår många gånger som att vara självsäker och ha kontroll över sitt liv. Många gånger yttrar det sig genom att han/hon framstår som arrogant eller av att vara överlägsen andra. Eftersom våldsverkaren ser sig själv som unik/speciell, bättre än alla andra, så vill han/hon också behandlas därefter. För att våldsverkaren skall kunna uppnå känslan av att vara bäst så måste han/hon hela tiden nedvärdera andra, ”suga” livsglädjen ur dem, varav de ibland kallas för mänskliga vampyrer/energi tjuvar mm. och där du, "offret", är ”bytet”.

Även då våldsverkaren ser sig själv som att vara bättre än alla andra, så, på grund av en personlighetsklyvning har han/hon också en annan bild av sig själv. Denna bild är av att vara en mycket ond och oduglig människa (se Sadister, nedan). Denna motsatta bild av sig själv ger våldsverkaren, i sin tur, ett extremt dåligt självkänsla. Klyvningen gör också att han/hon inför sig själv men även andra, hela tiden måste visa hur ond han/hon egentligen är. På grund av denna klyvning så är det många i våldsverkarens väg som råkar rejält illa ut. Att ljuga, förnedra, skrämma, hota, tortera och döda är därför vanliga inslag i den här våldsverkarens vardag.

För att göra livet drägligare för sig själv så måste våldsverkaren hela tiden projicera (sätta) alla sina egna brister och perversiteter på andra personer. Han/hon står helt enkelt inte ut med sig själv. Samtidigt som han/hon ser sig själv överlägsen alla andra så avskyr han/hon sig själv också. (Motsägelsefullt, än en gång) Denna klyvning gör att det ständigt råder ett kaos i hans/hennes inre, ett kaos som han/hon inte har någon kontroll över. Våldsverkaren dämpar denna oförmåga, att inte ha kontroll över sig själv, genom att försöka kontrollera andra, "gör som jag säger, annars så . . . ". Likaså gäller detta situationer, varpå våldsverkaren hela tiden, ljuger, manipulerar, utnyttjar andra mm. allt i syfte att ha situationen under kontroll.

Eftersom våldsverkaren inte ser något fel med sitt beteende så söker han/hon inte heller någon hjälp. Våldsverkaren anser ju sig själv vara "störst och bäst" och ser därför ingen anledning till att göra det. Skulle en våldsverkare uppsöka en psykolog eller terapeut så är det vanligtvis på grund av att han/hon hamnat i någon typ av krissituation. Detta i sin tur leder vanligtvis till att hon/han till slut driver psykologen eller terapeuten till vansinne. Detta är också en anledning till, att de som känner till dessa våldsverkare, helst inte vill ha någonting med dem att göra.

Skrytsam. Skryter om sina eröringar, pengar, "fina" vänner mm, kan inte få nog av sig själv och måste visa andra så bra han/hon är. (Skriker givetvis dålig självkänsla, något som han/hon aldrig kommer att medge) Måste synas och höras. Kan inte få nog av att höra och se sig själv.

4. Patologiska lögnare

Den här våldsverkaren ljuger lika lätt som han/hon andas. Övertygande lögnare eftersom han/hon själv tror på de lögner som han/hon sprider. Eftersom våldsverkaren själv tror på sina egna lögner så blir han/hon också en mycket övertygande lögnare. Detta gör den här våldsverkaren till mycket farlig för oss andra eftersom han/hon kan lura en hel del personer i början, d.v.s. innan sanningen till sist kommer fram. Detta orsakar givetvis mycket onödigt lidande för "offret". Genom att "tro" på sina egna lögner så rättfärdiga våldsverkaren dem också inför sig själv. Samtidigt är han/hon medveten om sina lögner och får en oerhörd "kick" av att kunna lura andra. (Än en gång, mycket motsägelsefullt - se upp med ett intensivt stirrande, våldsverkaren gör detta för att se om han/hon har lyckats lura/övertyga dig, för att skrämma dig eller när han/hon försöker förstå något, detta eftersom den här våldsverkaren saknar förmågan att kunna se samband mellan saker och ting och kan därför framstå som tafatt).

Våldsverkaren har också ett mycket stort behov av att få andra att tro på hans/hennes lögner och detta oavsett hur absurda dessa än må vara. Våldsverkaren kan därför t.ex. anlita tidningar eller annan media för att framstå som den som talar sanning. Ingen/ingenting får stå i hans/hennes väg även om detta innebär att döda någon för att "vinna". Den här våldsverkaren är otroligt besatt av att vinna och det är därför som t.ex. Dr. Hare varnar andra att inte ge sig in i en maktkamp med dessa individer eftersom våldsverkaren måste vinna till varje pris!

Våldsverkaren älskar att skapa kaos. Desto mer förvirrade omgivningen blir desto mer kontroll får den här typen av våldsverkare. Ett sätt att åstadkomma detta är givetvis att sätta upp en person mot en annan och se till att hålla dessa personer/grupper åtsklilda åt. Gäller det två individer så används vanligtvis den ena till att ge trovärdighet åt de lögner som våldsverkaren sedan utnyttjar honom/henne till att sprida. De lögner som sedan sprids, gör de begåvade till obegåvade, de dugliga till odugliga, de anständiga till oanständiga osv. Det är också vanligt att olika personer, var för sig, får höra olika versioner av "sanningen" vilket givetvis skapar än mer kaos.

I sin "smutskampanj" mot "offret", så rekryterar våldsverkaren alla personer som han/hon kan lura eller som av egen illvilja vill delta i deras "smutskampanj" mot personen i fråga. OBS! Den här känslokalle våldsverkaren drar sig inte heller för att använda barn som redskap för att få sina lögner att se trovärdiga ut. Lögnerna sprids sedan ut till alla som vill lyssna och tro på dem. För att uppnå känslan av att vara överlägsen och samtidigt gömma sitt rätta "jag" så projicerar våldsverkaren, d.v.s. ”kletar" ner sitt ”offer” (oftast en enskild person) med alla sina egna brister, elakheter och perversiteter. Var uppmärksam på att de är extremt elaka och sexfixerade så deras lögner handlar vanligtvis om otroligt elaka, vidriga och omoraliska saker. Det finns nämligen ingen gräns på deras elaka lögner.Syftet är, som alltid, att göra ner en annan person så att våldsverkaren själv framstår som att vara bäst, ha högre moral, vara snällast, smartast osv.

Som barn brukade man, då man lekte, använda sig av ett magiskt tänkande och att använda sin fantasi över sanningen kom helt naturligt. Man lekte att man var polis, cowboy, prinsessa mm. Den stora merparten av oss slutar dock upp med att ljuga ihop historier och låtsas som om det vore verklighet men det gör inte den här typen av våldsverkare. De fortsätter tragiskt nog att leva kvar i denna barnsliga fantasivärld. I en värld där allt de säger och gör är "verklighet" och därför kan alla möjliga saker hända och händer också.

Om de blir tagna på bar gärning eller konfronteras angående sina lögner så kan följande hända:

1) De förvränger saker som sagts till sin fördel och försöker sedan byta ämne.

2) Drar till med fler lögner för att dölja tidigare lögner.

3) Börjar gråta, låtsas vara ledsna. Låt dig inte luras, våldsverkaren är endast frustrerad och arg över att ha blivit ertappad vilket gör att han/hon tycker mycket synd om sig själv.

4) Våldsverkaren kan också reagera med ilska och under sitt raseriutbrott kan han/hon avslöja sig själv, det gäller att vara uppmärksam på vad våldsverkaren säger. Håll i minnet att han/hon är mycket motsägelsefull vilket gör att man lätt, om man är uppmärksam på problemet, kan avslöja honom/henne. Även om våldsverkaren blir avslöjad, svart på vitt, så betyder det inte att han/hon kommer att erkänna sig skyldig, vare sig det gäller t.ex. att ha spridit lögner eller att ha mördat någon. Oavsett vad som har hänt så kommer den här våldsverkaren inte att erkänna något, inte i första taget varje fall. Det är alltid någon annans fel, han/hon blev provocerad osv. och karusellen är i gång igen, tidigare lögner döljs av nya, de skyller på någon annan osv.

Eftersom den här våldsverkaren anser sig vara bättre än alla andra så måste han/hon alltid vinna, kosta vad det kosta vill. Så småningom så uppdagas den här typen av lögnare eftersom hans/hennes lögner är uppbyggda på osanningar. Till slut, är det endast de mest naiva, outbildade och de som deltagit av egen illvilja som fortsätter att stödja den här typen av våldsverkare.

5. Manipulativa, uträknande

Våldsverkaren är mycket bra på att ”läsa av ” andra människor, en ”tallang” som han/hon använder sig av för att kunna manipulera sitt "offer" men även sin omgivning. För att försöka undgå att falla "offer" så bör man därför vara uppmärksam på sina ”svagheter”. Är du t.ex. en mycket empatisk person, bryr dig om andra människor och förstår deras smärta, så kommer den här våldsverkaren att försöka få dig att framstå som kall och okänslig. Allt det som våldsverkaren är, utmålas du, "offret" till att vara. Våldsverkaren vill att du skall känna skuldkänslor över saker du varken sagt eller gjort i syfte att få din självkänsla att vackla, få dig att må dåligt, i obalans och helst ta livet av dig själv. Ta inte på dig någon skuld, det är inte ditt fel!

För att kunna lyckas lura, göra ner eller få kontroll över någon annan så försöker den här våldsverkaren tillskansa sig så mycket information som möjligt angående sitt tilltänkta "offer". För att få tag i denna information så låtsas han/hon bry sig, tar reda på vad andra vet om dig, spionerar på dig mm. Men var så säker på att all information som den här våldsverkaren tillgodogör sig, förr eller senare förvrängs till hans/hennes fördel för att sedan kunna göra ner sitt ”offret”. Våldsverkarens sadistiska sida träder då också fram, eftersom han/hon med sina kalla uträkningar, kan visa, att eftersom ”jag” kan orsaka skada, så är det ”jag” som kontrollerar personen/personerna/situationen. Våldsverkaren har, som tidigare nämnts, ett oerhört kontrollbehov.

Våldsverkaren är också mycket föraktfull mot de personer som han/hon lyckas lura och manipulera. Detta kan visa sig i form av t.ex. ett överlägset leende, hånande skratt eller något liknande som upplevs som nedsättande. Lägg på minnet att de behandlar andra människor som ”saker”, ”objekt”, som de sedan utnyttjar för egen vinnings skull och som sedan "kastas" åt sidan när han/hon så behagar. Dessutom ser den här våldsverkaren det också som sin rätt att utnyttja andra eftersom hans/hennes behov måste tillfredställas.

Den här våldsverkaren är också känd för att iscensätta situationer, på sätt och vis skapa en "teaterföreställning" där han/hon agerar regissör. Genom sina intriger sätter han/hon upp personer mot varandra, får dem att "agera" efter eget behag och njuter av "skådespelet". Våldsverkaren manipulerar sin omgivning på en rad olika sätt så som att insinuera, ljuga, undanhålla information, hota, få någon att känna skuld/medlidande/hat, irritera, terrorisera mm. allt i syfte att slutligen kunna "sätta dit" sitt "hatobjekt" eller uppnå något annat mål. Våldsverkaren skapar på så vis ett kaos utan like och ser till att ingen får ett riktigt grepp om vad som pågår eller varför och olika människor, om de skulle fråga, får höra olika "sanningar" för att vilseleda/manipulera än mer.

6. Ytliga och hala

Våldsverkaren berättar mycket lite om sig själv och delar ogärna med sig oavsett om det handlar om information eller tjänster, d.v.s. om det inte gagnar honom/henne själv på ett eller annat sätt. Skulle våldsverkaren t.ex. berätta något om sig själv så gör han/hon oftast detta i ”tredje person” och då på ett mycket ”kliniskt” sätt. Den här typen av våldsverkare har för det mesta många kortvariga relationer pga. att han/hon har svårt för att utveckla ett nära samband, rent känslomässigt, till någon annan. Detta gäller f.ö. alla, en partner, sina barn, släktingar, arbetskamrater o.s.v., det är svårt att förstå men, känslorna finns helt enkelt inte där. Ordet älska, är därför t.ex. lika känsloladdat som ordet lampa . Ett ”kärleksobjekt” eller en ”vän” kan därför ”kastas bort” lika lätt som ett tomt smörpaket. Den här våldsverkaren är extremt känslokall och älskar bara sig själv.

Beträffande relationer så kan man givetvis inte dra alla över en gräns och så även gällande dessa våldsverkare. Det finns dem som har/har haft långvariga relationer. Eftersom våldsverkaren saknar sanna känslor så förvandlas partnern och eventuella barn till s.k. "narcissistisk näring" som han/hon trakasserar, terroriserar och utnyttjar på alla sätt och vis, allt i syfte att höja sin egen självkänsla och därför må bättre. Familjen finns där också som en fasad bakom vilken han/hon döljer sin "mörka" sida. Familjen kan givetvis "kastas" bort om något bättre "dyker upp" och detta utan någon förvarning eller några känslor. Otrohet är givetvis ett vanligt inslag i den här typen av relation och anledningen till dessa "snedsteg" skylls oftast på partnern.

Gällande våldsverkaren så kan man inte få ett riktigt "grepp" om vem han/hon är, än mindre vad som rör sig i huvudet på honom/henne. Det går inte lita på honom/henne eftersom allting, alltid är ombytligt. Den här våldsverkaren följer inte uppsatta lagar och regler utan skapar sina egna vilka givetvis endast gagnar honom/henne själv. På grund av att våldsverkaren saknar riktiga känslor så blir han/hon många gånger känd som en skojare/bedragare, den värste hjärtekrossaren, ”sol och våraren”, den oärlige försäljaren osv.

7. Rastlösa, blir lätt uttråkade

Våldsverkaren är hela tiden på jakt efter nya äventyr och upplevelser. Detta eftersom han/hon hela tiden måste fylla det tomrum som ständigt är närvarande. Dessa ”äventyr” måste också hela tiden trappas upp så att våldsverkaren "känner" att han/hon lever. De psykiska men även fysiska trakasserier han/hon utsätter andra för förvärras, små brott bli stora brott, det sexuella går mot det bisarra osv.

Våldsverkaren har även svårt för att sitta still och koncentrera sig en längre tid vilket gör att somliga, som barn, får diagnosen ADHD ( Attention-Deficit Hyperactive Disorder). På grund av sin rastlöshet så drar sig våldsverkaren ofta till arbeten där han/hon kan ”röra” sig relativt fritt, där det hela tiden händer något och där han/hon kan utöva någon typ av kontroll.

Den här våldsverkaren tycks även ha problem med att befinna sig på en och samma plats en längre tid, t.ex. rum, byggnad eller arbetsplats. Eftersom han/hon lätt blir uttråkade så måste det hela tiden hända något och händer det inget så ser våldsverkaren till att själv sätta i gång med något. Den här våldsverkaren älskar att skapa kaos och förvirra omgivningen vilket i sin tur leder till att han/hon lätt kan ta kontroll över situationen. Detta tillfredställer givetvis både makt och kontrollbehovet.

8. Extremt kontrollbehov

Bakom den många gånger överdrivet städade fasaden så har den här våldsverkaren ett extremt kontrollbehov. Han/hon måste först och främst se till att hålla sina egna tvångstankar och humör i schack men måste också ha kontroll över andra, t.ex. sitt ”offer”, sina ”vänner”, situationen osv. Detta kontrollbehov gör i sin tur gör att han/hon framstår att ha en ”pedantisk läggning”, vara extremt petig. Med tiden så ökar dock tvångskänslorna och han/hon måste då få utlopp för dessa. (t.ex. förnedra, våldta eller döda någon)

Den sjukliga avundsjuka och sjukliga hat som ständigt är närvarande gör också att våldsverkaren blir lätt kränkt. Det behövs inte mycket för att han/hon skall ilskna till eller känna sig förödmjukade. Vanligtvis handlar det om saker som ”normala” personer inte ens går och tänker på. Det kan handla om vad som helst, din klädsel, du ser yngre ut, du är bättre utbildad, du får (enligt dem) mer uppmärksamhet, du har en "finare" bil, ditt barn går på en "finare" skola osv. Denna sjukliga avundsjuka leder i sin tur till ett sjukligt hat och ”hat objektet” måste därför förnedras och tillintetgöras.

Våldsverkaren tål ingen kritik och är känd för sina humörsvängningar. Detta gör honom/henne mycket oberäknelig. Ena minuten kan han/hon utstråla en oerhörd mildhet och vänlighet för att i nästa minut förvandlas till ”ondskan” själv, ett monster utan like. Kontrasten är i det närmsta ofattbar. Detta ”vansinniga” beteende är minst sagt skrämmande för omgivning. Dem som haft den här typen av våldsverkare i sin närhet beskriver det många gånger som att de hela tiden gick "på äggskal", med andra ord, de behövde hela tiden akta sig för vad de sa och gjorde.

Den här våldsverkaren är känd för att slå och misshandla sin partner och sina barn. Att han/hon verbalt förnedrar eller förlöjligar familjemedlemmar eller någon annan inför andra är också mycket vanligt, det tillhör deras livsstil så att säga. Han/hon måste göra ner andra för att uppnå känslan av att vara överlägsen och av att vara i kontroll.

Ta alla hot på alvar! Kom i håg, att du har med en mycket, mycket sjuk individ att göra.

9. Parasitisk livsstil

Våldsverkaren måste alltid ha någon vid sin sida även då ett ”känslomässigt” beroende skrämmer dem. "Vännen", "partnern", "följeslagaren", måste vara någon som hela tiden ser upp till våldsverkaren, d.v.s., upprätthåller den grandiosa bild som våldsverkaren har av sig själv. På arbetsplatsen väljer våldsverkaren oftast ut någon som han/hon anser vara mindre intellektuellt begåvade än honom/henne själv för att ha vid sin sida. Följeslagaren är oftast en person som tycker om den spänning som det innebär att vara i närheten av våldsverkaren och detta på grund av att det alltid händer något. Somliga menar därför att ”följeslagaren” med all sannolikhet också lider av någon typ av störning. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fallet eftersom "följeslagaren" själv kan ha kommit från s.k. "onormala" hemförhållande där psykiskt och fysiskt våld var en del av vardagen. Följeslagaren har därför vant sig vid att acceptera detta våld samt har inget annat att jämföra med.

Som partner väljer våldsverkaren oftast någon som dem anser kommer att "höja" deras status på ett eller annat sätt samt samtidigt utnyttja. Det kan handla om allt från makt, pengar, deras skönhet osv. Relationen varar dock bara så länge som partnern underkastar sig våldsverkaren eller det att han/hon finner ett nytt och bättre "objekt" varpå han/hon gör sig av med sin partner på ett oerhört brutalt sätt. Som "vänner" väljer de också personer som kan höja deras status på ett eller annat sätt. Dessa utnyttjas till fullo tills det att våldsverkaren t.ex. på grund av sin sjulkiga avundsjuka inte klarar av dem längre eller "vännen" har satt ner foten och sagt i från.

Den här typen av våldsverkare lever många gånger också genom andra. Våldsverkaren kan låtsas vara någon annan än han/hon är och lever sig fullkomligen in i rollen och kan därför vara mycket skickliga bedragare, t.ex. "sol och vårare". Våldsverkaren kan också leva genom andra på så sätt att han/hon "regisserar" vad som skall hända härnäst, bara det, att det är "offret" som oftast får ta "smällen".

Hur det än slutar så blir det alltid den som har haft någon typ av kontakt med våldsverkaren som får "stå för notan". Det kan handla om allt från att de förlorar sina tillgångar, sina barn, blir "smutskastade", blir förföljda, eller blir mördad.

10. Sexuellt avvikande och promiskuösa

Angående de somatiska, d.v.s. kroppsfixerade, så har de svårt att hålla sig till en partner. Lyckas dem göra det så är otrohet ett vanligt inslag. Otroheten skylls dock oftast på partnern. De somatiska är många gånger personer som vi i dag kallar för ”sexmissbrukare”. De skryter också gärna om sina sexuella erövringar, verkliga som overkliga till alla som vill lyssna. För den så kallade, rationelle, d.v.s. den förståndsmässige, så används sex oftast som ett ”vapen” i syfte att kontrollera sin partner. Med andra ord, om partner inte gör som dem vill så undanhålls ömhet och sex.

Kan vara heterosexuella, homosexuella eller bisexuella. Eftersom de ständigt är på jakt efter nya upplevelser så är grupp sex, sadistiska inslag så som S & M, B & D, och andra avvikande företeelser inte ovanliga. Är otroligt ”sex fixerade” och alla är till för deras njutnings skull. Att t.ex. sprida sexuellt överförbara sjukdomar bryr de sig inte om på grund av de både saknar ett samvete och skuldkänslor. Nekrofili är nog ett ord som bör nämnas i detta sammanhäng eftersom somliga av dessa våldsverkare också har en sexuell böjelse för lik.

I den här gruppen tycks man även många gånger finna sexförbrytare av varierande slag, detta eftersom det inte handlar om sex utan om kontroll. Enligt experterna så har mellan 40 - 60 % av dessa individer också blivit sexuellt utsatta som barn. Detta är givetvis tragiskt men detta gör också att de är oerhört misstänksamma och kan därför lätt anklaga andra för att vara sexuellt avvikande och detta för att "gömma" det faktum att han/hon själv är pedofil.

OBS! Den här typen av våldsverkare är känd för att härja på nätet!

11. Ingen moral

Moral, saknar våldsverkaren helt och hållet och har ingen aning om vad det är. Våldsverkarens syn på vad som är moraliskt rätt eller fel, beror på omständigheterna. Vill dock gärna framstå som en väldigt moralisk människa och detta i syfte av att dölja sin egen ”mörka” sida. Anklagar därför ofta andra för att vara omoraliska. Än en gång ser man hur motsägelsefull den här våldsverkaren är. Se upp när någon vill framstå som att ha en hög moral, hela tiden påpekar hur moraliska de är. Se upp för den här "besten" för han/hon kommer att anklaga DIG för att vara omoralisk och "kleta ner" DIG med sina egna perversa handlingar.

OBS! Våldsverkaren kommer att insinuera och sprida de mest vidriga saker om dig bakom din rygg, sätta sina egna brister och mörka sidor på dig, "offret". Om de kan så utnyttjar de också andra till att sprida ut illasinnade rykten, var därför uppmärksam när du hör saker om andra, ifrågasätt och försök att ta reda på fakta, hur trovärdigt det hela verkar vara.

12. Tidiga beteende problem

Speciellt märkbart under tonåren, även då problem kan visa sig betydligt tidigare. (För att klassas som psykopat skall problem ha uppstått före 15 års ålder.) Det kan handla om allt från att han/hon ständigt ljuger, ständigt lägger skulden på andra, är stökiga, skapar kaos, har svårigheter med att sitta still och koncentrera sig en längre tid, är högljudd, olydig, vill hela tiden bli uppmärksammad, mobbar, slåss, begår brott (stora som små), har en tidig sexuell debut, startar bränder, klär och/eller beter sig på ett mycket avvikande sätt samt i vissa fall skadar/dödar djur eller t.o.m. familjemedlemmar.

De finns dock i motsatts till ovan beskrivning, de som drar sig undan och mer eller mindre beter sig som enstöringar. Men bara för att barnet är tyst och isolerar sig från andra så betyder det inte att han/hon inte kan hitta på de mest otäcka och vidrigaste saker någonsin. Man får inte glömma att dessa individer har en mycket "mörk" sida som han/hon, in i det sista, försöker dölja för andra.

Ungdomsbrottlighet är inte ovanligt eftersom han/hon inte gärna vill anpassa sig till samhällets lagar och regler. Våldsverkaren ser sig själv, som om att han/hon står ”över lagen”. Om våldsverkaren hamnar i någon knipa eller blir ertappade för att ha begått något brott, så är det enligt honom/henne, aldrig hans/hennes fel, han/hon, blev helt enkelt provocerad, lurad, kränkt osv., det finns alltid någon eller något att skylla på.

Avsaknaden av ett samvete, gör att de här "barnet" inte bryr sig om konsekvenserna av sina handlingar och därför tar vad han/hon vill ha och gör som han/hon behagar. Att kombinationen, droger, alkohol, och en anti-social störning är en dödlig ”cocktail” speciellt för omgivningen är inte att ta miste på, detta eftersom dessa individer fullkomligt saknar respekt för andra människor.

13. Saknar realistiska mål och är lata

Saknar ofta långsiktiga planer. Har svårigheter med att planera, organisera eller förbereda sig för något eftersom han/hon lever i nuet och oroar sig inte för morgondagen. Tycks även ha problem med att se samband mellan saker och ting och kan därför inte skapa sig en helhetsbild och planera framåt. Detta tillsammans med det faktum att våldsverkaren också är mycket rastlös gör att han/hon har svårt med att nå långsiktiga mål.

Ovan nämnda problem gör att våldsverkaren t.ex. under sin utbildningstid tar sig fram genom att utnyttja andra dvs. låta dem göra jobbet (älskar grupparbeten), plagiera, fuska osv. vilket i sin tur leder till att kunskaper saknas. Söker våldsverkaren sig vidare till någon högre utbildning så fortsätter han/hon givetvis på samma sätt som tidigare. På grund av sin rastlöshet så är det också vanligt att han/hon hoppar från den ena utbildning till den andra och saknar därför många gånger en fullbordad utbildning. Inte ovanligt att dessa individer "klipper och klistrar ihop" sin egen meritförteckning. Är "mästare" (för de som inte känner till tillståndet) på att dupera och kan därför maskera sin inkompetens mycket väl.

Använder vanligtvis sin verbala förmåga för att nå sina mål, dvs. ”snackar” sig till ett bättre betyg, bättre jobb, en högre position osv. På en arbetsplats så gör våldsverkaren allt för att slippa undan men tar gärna åt sig äran för andras arbete. Det är inte ovanligt att den här våldsverkaren tjänar sitt levebröd genom att lura, stjäla, leva på andra, utnyttja andra till att göra hans/hennes arbete eller begå brott.

14. Impulsiva och otåliga

Våldsverkaren gör vad som faller honom/henne in för stunden, detta utan någon tanke på konsekvenserna. Våldsverkaren förstår inte orsak och verkan och lär sig därför aldrig av sina tidigare misstag. Våldsverkaren måste också hela tiden fylla den tomhet som ständigt är närvarande. Något ansvar känner han/hon inte gentemot någon eller något. Håller oftast inte det som han/hon lovar och en handskakning, ett kontrakt eller dylikt betyder ingenting.

Vill våldsverkaren ha något eller någon så går han/hon efter sitt "byte" likt ett rovdjur på jakt efter sitt villebråd. Våldsverkaren måste också, helst ha "det" genast. Våldsverkarens oförmåga att kontrollera sina impulser leder därför till att han/hon gör, säger och tar vad han/hon vill. Våldsverkaren är ju, enligt honom/henne själv, allsmäktig, berättiga till det osv. Oförmågan att kontrollera sina impulser kan också leda till t.ex. mat, alkohol, drog, sex och spel missbruk.

På grund av sin impulsivitet och snabba humörsvängningar så är våldsverkaren extremt farlig eftersom han/hon lätt kan döda någon under ett raseriutbrott. Han/hon saknar spärrar.

15. Paranoida

Mycket misstänksam, är övertygade om att andra hela tiden vill honom/henne illa, är ute för att lura eller på något annat sätt skada honom/henne. Våldsverkaren litar inte på någon, detta omfattar även familjemedlemmar. Kan därför t.ex. anförtro sig till en vilt främmande människa i stället för någon i sin egen familj.

För att hålla sitt sköra ego i schack och undvika ”skada” så måste våldsverkaren hela tiden se till att nedvärdera andra. Rädslan för att t.ex. bli ”upptäckt” på sin arbetsplats gör att han/hon med alla medel försöker att få bort dem som han/hon tror har/kommer att genomskåda honom/henne. Lyckas våldsverkaren med detta får han/hon senare också en bättre kontroll över de kvarvarande. Våldsverkaren gör allt (t.o.m., mördar) för att inte bli "upptäckt".

Paranoian gör också att många av dem är hypokondriker (en känsla av att lida av en eller flera allvarliga sjukdomar). Kan därför ”springa till doktorn” allt som oftast för att försäkra sig att han/hon inte lider av någon sjukdom.

Det finns två former av paranoia , 1) det "elaka mig" (får lättare raseriutbrott och är sadister) och 2) "stackars lilla mig” (ingen tycker om mig, alla hatar mig).

16. Hemliga liv

Gömmer saker för ”nära och kära” allt från pengar till relationer och andra aktiviteter. Har många gånger någon udda ”hobby” vid sidan om sitt ”normala” liv. En intressant sak att notera är att den här våldsverkarens "hemliga liv" inte alltid är så hemligt/väl gömt. Det verkar också som att våldsverkaren då och då behöver ta en "semester" in i snusk och förnedring, mer om detta i kapitel 25 och 26 i boken, The Mask of Sanity.

Våldsverkaren lever alltså ett dubbelliv, t.ex., familjefar - våldtäktsman, dagisfröken - porr skådis, präst - har en homosexuell älskare, sjuksköterska - misshandlar sin man, politiker - hustrumisshandlare osv. Om våldsverkaren är gift så kan hela familjen också få bära på hemligheter så som misshandel, incest eller något annat perverst.

17. Sadister

Även då våldsverkaren är fylld av fantasier av att vara storslagen, har en grandios självbild, så har han/hon också en annan bild av sig själv vilken är fylld av skam och hat. Denna klyvning (av jaget) gör att han/hon också ser sig själv som en mycket ond och elak person. För att visa, hur ondskefull och elak han/hon egentligen är så måste våldsverkaren på det mest vidrigaste och sadistiska sätt ge sig på en annan människa. Var så säker på att våldsverkaren njuter av att se dig plågas och lida. Desto mer avsmak våldsverkaren väcker hos dig, desto vidrigare lögnerna är, desto mer äcklad och upprörd du blir, desto ”gladare” blir han/hon.

Enligt experterna så har psykopaten det största behovet av att visa sin ondska. Den här våldsverkaren måste försöka tillfoga sitt "offer" så mycket skada som möjligt och han/hon är mycket driven. Dem som har råkat illa ut för den här typen av våldsverkare säger därför, många gånger, att det är som ett möte med djävulen själv, man som kvinna. Våldsverkaren, kan också försöka göra sitt "offer" illa genom att förlita sig på sina ”magiska krafter”, som han/hon tror sig ha. Den här typen av våldsverkare måste få utlopp för sin sadism, ta ut det på någon så han/hon inte börjar plåga sig själv. Att tortera och sakta plåga någon till döds är saker som den här typen av våldsverkare fantiserar om men även gör, mot både djur och människor.

Våldsverkarens sadistiska sida visar sig oftast när han/hon inte ”behöver” dig längre eller du bestämmer dig för att lämna relationen eller arbetsplatsen. Våldsverkarens mun är hans/hennes värsta vapen och han/hon kommer att sprida ut vidriga lögner om dig till alla som vill lyssna. Målet är att få dig att må så psykisk dåligt att du till slut funderar över att begå självmord. Många har, sorgligt nog, även gjort detta. Den psykiska stress som ”offret” utsätts för kan också leda till att personen i fråga blir fysiskt sjuk vilket i sin tur kan leda till att ”offret” går en allt för tidig död till mötes. Tyvärr finns det allt för många hjärtslitande historier. Målet är att skada dig, så mycket som möjligt, på ett eller annat sätt. Låter vansinnigt elakt, men är dessvärre sant.

18. Sjuklig Avundsjuka

Den här våldsverkaren jämför sig själv hela tiden med andra och om hans/hennes barn, bil, möbler osv., vad det än må vara, inte är bättre än andras så anser han/hon sig sämre än alla andra. Detta får i sin tur våldsverkaren att "koka" av avundsjuka, en sjuklig avundsjuka vilken sedan övergår till ett sjukligt hat. Avundsjukan leder till att han/hon MÅSTE med all kraft och på alla sätt och vis göra ner sitt "hat objekt" för att höja sig själv och må bättre. Våldsverkaren har ett oerhört behov av att väcka beundran och att imponera på andra och måste därför alltid synas, höras och få bestämma för att må någotsånär bra.

Vad det gäller par så handlar det även om en fruktansvärd svartsjuka eftersom det inte krävs mycket för att den här våldsverkaren skall bli misstänksam. (män son kvinnor)

 

Andra utmärkande drag

 1. De älskar att skapa kaos och gör detta många gånger utan någon uppenbar orsak. Detta kan ske genom att t.ex. sätta upp en person mot en annan, att själv börja insinuera, sprida ur rykten eller manipulera andra till att göra det.
 2. De har svårt för att visa tacksamhet eller berömma andra, de är ju bäst, låt oss inte glömma detta. Skulle de över förväntan göra det, så har han/hon något annat i sikte.
 3. Tycker om att reta andra.
 4. Alltid redo att slåss om så behövs.
 5. Kan vara och är mycket oförskämda - saknar skam och skuldkänslor.
 6. De är otroligt motsägelsefulla.
 7. Talföra, munviga vilket bl.a.beror på att de saknar skam och skuldkänslor samt är mycket känslokalla, de behöver alltså inte brottas med sitt samvete, för något sådant har de inte.
 8. Visar förakt för de personer som de lyckas lura.
 9. Känner sig alltid missförstådd.
 10. Dåligt omdöme.
 11. Överkänslig, lätt kränkt.
 12. Otroligt lata. Förväntar sig att andra hela tiden skall göra saker som han/hon kan klara av själv.
 13. Impulsiva, tänker sig inte för innan de säger eller gör något.
 14. Saknar ett "sunt förnuft".
 15. Får våldsamma vredesutbrott, det finns ingen spärr och man kan aldrig veta var det bär hän.
 16. Lär sig inte av tidigare misstag. Förstår inte orsak och verkan.
 17. Kan då de känner sig trängda eller vill göra sig lustiga tala med en barnslig röst.
 18. Delar för det mesta inte med sig, vare sig det gäller idéer eller känslor.
 19. Saknar många gånger humor. "Skojar" ytterst sällan om sig själv men gör det gärna på andras bekostnad. Man kan givetvis inte se humor i något om man alltid är avundsjuk och arg.
 20. Sarkasm tycks gå ”rätt över huvudet” på dem. Det är som om du pratade ett vilt främmande språk.
 21. Tycks ha ett otroligt minne gällande siffror.
 22. Inte praktiska, vet inte innebörden av ordet.
 23. Tycker om att ”snacka” och snackar gärna ”skit” om andra.
 24. Lägger sig hela tiden i andras angelägenheter. Måste ju se om de kan gräva upp någon "skit" som sedan kan användas mot personen i fråga.
 25. Kan skapa en aura omkring sig som mystisk eller skrämmande.
 26. Vapenfixerad, sexfixerad, mm. se upp med någon som är överdrivet fixerad/beroende av något.
 27. Överdriver sina erfarenheter, problem, händelser, ”känslor” mm.
 28. Förväntar sig att du skall sluta upp med vad du gör och hjälpa dem omedelbart.
 29. Pessimister, gällande allt och alla.
 30. Tror och förväntar sig att andra skall fylla det tomrum som ständigt är närvarande.
 31. Pedanter, allting måste vara perfekt. Vill gärna ses som perfektionister men klantar ofta till det.
 32. Snål.
 33. Skrytsam.
 34. Är inte intresserade av att lösa problem, han/hon kungör, diskuterar inte, dina idéer eller lösningar räknas inte, han/hon måste ha sista ordet. Han/hon måste ha rätt, måste vinna, måste göra ett bra intryck. Att vara i kontroll är ett absolut ”måste”.
 35. Är fascinerade av kroppsfunktioner. Har troligtvis med att göra att de känslomässigt ligger på en sådan låg nivå. Mycket ”kiss och bajs” men även att rapa och fisa.
 36. Är ateister även då de till yrket kan vara präster eller kult ledare, de är ju Gud själv.
 37. Har svårigheter med att se samband mellan saker och ting.Verkar många gånger fullkomligt oförståndiga. (har med det kognitiva att göra)
 38. Ofta hänsynslösa i trafiken. Här kommer JAG! Många, speciellt kvinnor vittnat om vansinnesfärder.
 39. ”Tom blick”, livlösa ögon. Eftersom ögonen sägs ”återspegla själen” så är det många som har sagt, att när de tittat våldsverkaren i ögonen är det som om han/hon saknade en själ, fullkomligt uttryckslösa, döda ögon. Andra upplever hans/hennes blick/ögon som skrämmande, som att titta ett rovdjur i ögonen, iskalla ögon.
 40. Oftast undvikande med blicken, förutom när han/hon är intresserade av vad du säger, när han/hon vill göra dig uppmärksam på något, skrämma dig eller se om han/hon har lyckats övertyga, manipulera dig till att tro på hans/hennes lögner, då ”sätter hon/han blicken i dig”, stirrar intensivt.
 41. Är klängiga, måste ha någon att sluta sig till, har svårigheter med att vara ensam. Vill ha någon som hela tiden ser upp till honom/henne eller som är beroende av dem. Har även svårigheter med att "släppa" sitt "offer", speciellt om våldsverkaren inte har lyckats "knäcka" personen i fråga, kan klänga sig fast i år!
 42. Är tröttsamma att vara med eftersom de har en förmåga att ”tömma dig”, mentalt, känslomässigt, fysiskt, ekonomiskt o.s.v.
 43. Kastar bort saker som kan vara användbara. Det handlar om saker som man verkligen reagerar över att han/hon slänger.
 44. Har en tendens att utföra/göra saker på ett allt för metodisk och noggrann sätt.
 45. Finns dem som kan förefalla vara allt för tysta och blyga, till en grad att man börjar känna sig obekväm.
 46. Somliga sparar också på ”troféer” av udda slag, en våldsverkare kan t.ex. spara på sina "offers" trosor.
 47. Se upp med någon som verkar vara allt för intresserad av dig! De kan vara mycket charmerande och trovärdiga i inledelsefasen. Vad våldsverkaren gör, är att han/hon återspeglar dig och dina värderingar. En själsfrände?????? Se upp!!!! Ta tid på dig att lära känna någon, annars kan du råka väldigt illa ut.
 48. Somliga, när de stöter på den här typen av våldsverkaren, säger sig ”känna” närvaron av ondska.
 49. Tycks ha svårt med att orientera sig.
 50. Skaffar sig plötsligt en hobby men lägger sedan den lika plötsligt åt sidan.
 51. ”Dr. Jekyll och Mr. Hyde” personlighet, d.v.s. två olika personligheter i en och samma person.
 52. Vissa som arbetar inom området påstår att deras beteende avtar runt medelåldern medan andra hävdar tvärtom. En orsak till detta kan vara att när föräldrarna dör så finns det inte längre någon ”spärr” och detta kan göra dem än värre.
 53. Vid sociala sammankomster så föredrar våldsverkaren oftast att observera i stället för att delta. Han/hon passar då på att ”studera” andras miner och rörelser för att sedan kunna härma och ta efter dessa eftersom han/hon saknar riktiga känslor. ( Det är skrämmande att observera om man är medveten om vad för en person man har att göra med.) Desto bättre våldsverkaren kan imitera verkliga känslor, desto mer framstår han/hon att vara ”normal”. Desto bättre våldsverkaren blir, ju svårare blir det också för oss andra att ”upptäcka” honom/henne. Ett exempel som Dr. Robert Hare, en av de främsta experterna inom området psykopati berättar om, är hur han hjälpte Nicole Kidman förbereda sig inför sin roll i filmen, Malice (Skenet Bedrar, 1993) . Lätt översatt, ”Jag sa, här är en scen som du kan använda dig av”. ”Du går nedför gatan och ser att det har hänt en olycka. En bil har kört på ett litet barn vid ett övergångsställe. En grupp av människor har samlats vid olycksplatsen. Du går fram och ser att det ligger ett barn på marken och att det finns blod överallt. Du tittar ner, och ser att du fått blod på din sko och säger, ”skit också”! Du tittar sedan på barnet smått intresserad, inte för att du tycker det är hemskt eller upprörande. Du är helt enkelt bara intresserad. Sedan tittar du på mamman och blir fascinerad av alla hennes känslor, hon gråter, skriker ut i sin förtvivlan, alla dessa olika känslor. Efter några minuter så vänder du dig om för att gå hem. Du går in i badrummet och ställer dig framför spegeln och försöker härma moderns alla ansiktsdrag och rörelser.” Dr. Hare tar sedan en paus och säger, “Detta är psykopaten: någon som inte förstår vad som pågår känslomässigt, men förstår att något viktigt har hänt”.

De blir med tiden mycket duktiga på att imitera riktiga känslor vilket gör det mycket svårare för oss andra att upptäcka dem i tid.

Länkar:

Klicka Här THE PSYCHOPATH - The Mask of Sanity - Special Research Project of the Quantum Future Group.

Klicka Här What Is a Psychopath? Special Research Project of the Quantum Future Group.

Klicka Här PSYCHOPATHS AMONG US Av: Robert Hercz

Klicka Här Många informativa länkar på Ken Windish hemsida.

Klicka Här Can you recognize a narcissist by his eyse? Intressanta frågor och svar gällande våldsverkarens ögon.

Klicka Här Sociopath; Sociopaths; Psychopath; Psychopaths; The Sociopathic or Psychopathic Personality Artiklar, information och länkar om psykopati/psykopater och sociopati/sociopater.

Klicka Här Spegelsida

Klicka Här Psychopath Early Warning Web Page This web site has been set up to make information available about the ongoing menace and unresolved social problem of the existence of the psychopath among the rest of the population. En sida med många, mycket bra och intressanta länkar.

 

När lögnen har uppdagats eller ifrågasätts så är de sällan märkbart förvånade eller generade -- de bara ändrar sin historia eller ändrar om fakta så att dessa överensstämmer med lögnen.
Robert Hare, PhD

 

Upp (till toppen)

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013