Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 


"I huvudet på en våldsverkare: Vad du behöver veta"

Under nedan inlägg finns även ett inlägg om, "varningssignaler som du bör vara uppmärksam på!

Skrivit av: Mary M. Alward, September 6, 2005.
                                                                                                      
Våldsverkare använder sig av en förvrängd logik för att kunna hjärntvätta sina "offer".  De använder sig av samma metoder som fängelsevakter gör som vet hur man kontrollerar de intagna för att få dem att samverka.  subversiv manipulation av förståndet och att omintetgöra ”offret” är de perfekta redskapen som gör det möjligt för Våldsverkaren att lyckas.


Händelseförloppet bakom hjärntvätt

Våldsverkaren använder sig av en rad olika tvångsmetoder för att hjärntvätta sitt ”offer”.  De är som följer:

Att isolera

Sakta men säkert försöker våldsverkaren isolera sitt ”offer” från familj och vänner.  Detta för att få bättre kontroll över sitt ”offer”.

Att skapa beroende

Våldsverkaren manipulerar sitt ”offer” till att bli mentalt och fysiskt beroende på honom/henne vilket gör det svårare för ”offret” att frigöra sig.

Hot

Våldsverkaren använder sig av hot för att skapa oro, förtvivlan och en oförmåga att motstå.  För det mesta hotar de med att barn, familjemedlemmar och vänner skall skadas om ”offret” inte lyder.

Eftergivenhet

Då och då kommer våldsverkaren att ge efter till förmån för ”offrets” önskningar för att på så sätt ge skäl för honom/henne att senare ge efter för våldsverkarens önskningar.

Allsmäktig

Våldsverkaren gör det klart för ”offret” att det är lönlöst att motsätta sig hans/hennes önskningar.

Triviala begär

Våldsverkaren håller strängt på att hans/hennes önskningar blir tillgodosedda för att på så sätt göra det till en vana för ”offret”.

Nedvärderar

Våldsverkare nedvärderar i syfte att förstöra ”offrets” självkänsla och kan på så sätt få ”offret” att känna sig hjälplös.  Självförtroendet kan skadas bortom all hjälp och ”offret” reduceras till att ha lika stor betydelse som ett djur.

Om våldsverkare

De metoder som våldsverkare, män som kvinnor, använder sig av för att manipulera sitt ”offer” är en naturlig del av deras personlighet.   Alla våldsverkare har ett likadant beteendemönster och tankesätt. Detta i sin tur, gör dem dysfunktionella, osäkra och oförmögna att ha en relation om, de inte har fullständig kontroll över den.

Våldsverkaren ser alltid till att ”offret” inte vet om vad som sker bakom kulisserna.  De har nästan uteslutande kontroll över ekonomin, pratar illa om ”offret” bakom ryggen på honom/henne för att på så sätt isolera och planerar saker utan att rådfråga sin partner.   Våldsverkarens mål är att få kontroll över ”offrets” tid och fysiska omgivning för att på så sätt tygla hans/hennes beteende.   En våldsverkare talar om för sin partner var och med vem han/hon kan umgås med.   Våldsverkaren kan kräva att ”offret” slutar sitt arbete och stannar hemma där han/hon kan hålla ett öga på dig eller kräva att du inte medverkar i några egna fritidsaktiviteter.  Våldsverkare fordrar också att du flyttar bort från familj, vänner eller andra du har kontakt med som kan ge dig stöd. (Om du nu redan bor långt ifrån)

Våldsverkare gör sitt bästa för att ingjuta rädsla, maktlöshet och beroende hos sitt ”offer”.   Både verbal och känslomässig misshandel gör att dessa känslor växer med tiden.

Våldsverkaren saknar logik.  Han/hon låter inte sin partner göra sin röst hörd och accepterar ingen kritik.  Våldsverkaren gör det klart för ”offret” att det är han/hon som bestämmer.

Metoder som våldsverkaren använder sig av

Det finns en rad olika tillvägagångssätt som våldsverkaren använder sig av för att göra sitt ”offer” orkeslös.   Om du känner igen några av dessa så var mycket uppmärksam. (varningssignaler)

Dominerar

Våldsverkare är extremt dominanta, till den milda grad att de måste kontrollera allt som ”offret” gör.   Om de inte får sin vilja igenom så beter de sig som små bortskämda småungar.  Våldsverkaren använder sig också av hot, för att få sin vilja igenom.  Om du tillåter våldsverkaren att kontrollera dig så kommer du att förlora all din självrespekt.

Verbala påhopp

Våldsverkaren förnedrar sitt ”offer” genom att kalla honom/henne för en rad nedklassande namn, nedvärderar honom/henne, skriker, hotar, kritiserar, läxar upp och förödmjukar .  De påpekar eller förstorar upp småsaker inför familj och vänner.  De gör otrevliga antydningar, använder sig av sarkasm för att förgöra ”offrets” självkänsla.  Att nedvärdera ”offret” inför andra görs i syfte att isolera honom/henne och därmed få mer makt över ”offret”.   Misshandeln ökar allt eftersom tiden går.

Gasljus

Gasljus är ett slangord från 1950-talet som används för att beskriva en taktik som våldsverkaren använder sig av.   Enligt uppslagsboken, så står det; att driva någon till vansinne.  Detta används av våldsverkaren för att få kontroll över sitt ”offer”.  Våldsverkaren svär på att olika saker aldrig inträffade eller inte var sagda, att ”offret” bara inbillat sig det.   ”Offret” vet förstås sanningen men börjar till slut ifrågasätta sin egen mentala hälsa.  Var mycket uppmärksam på detta eftersom du kan börja tro att du håller på att bli galen.

Utpressning

Våldsverkaren använder sig av känslomässig utpressning för att få sin vilja igenom, han/hon vet vilka knappar som skall tryckas på.   Våldsverkaren försöker få ”offret” att känna medkänsla, rädsla, känna sig skyldig eller hänvisar till hans/hennes värderingar för att på så sätt få sin vilja igenom.   Han/hon kan vägra att prata med ”offret”, hota med att göra slut, eller dra tillbaka det ekonomiska stödet för att på så sätt göra det svårt för ”offret” att leva.  Våldsverkaren använder sig av känslomässig utpressning för att få sin vilja igenom.

Konstant Kaos

Våldsverkaren ser till att hushållet alltid befinner sig i ett kaos och gör detta genom att ständigt bråka med ”offret” eller vara i konflikt med andra familjemedlemmar.

Att förvänta misshandel

Våldsverkare ställer orimliga krav på ”offret”.   De förväntar sig att deras partner alltid skall ställa upp för honom/henne, oavsett vad som pågår.  Däribland, ständigt sex, att tvinga sin partner till sexuella handlingar som går emot deras vilja eller kräver att de spenderar all sin tid med våldsverkaren.   Oavsett hur mycket ”offret” ställer upp för att tillfredställa våldsverkaren så räcker det ändå inte, han/hon kommer alltid att kräva mer.   ”Offret”, man som kvinna kommer därför alltid bli kritiserad för att inte ställa upp för våldsverkaren/ tillgodose hans/hennes önskningar.

Oberäknelig

Detta innefattar; känslomässiga utbrott så som att vara glad ena stunden för att sedan i en handvändning få ett vredesutbrott.  Din partner tycker om en sak ena dagen men inte den andra, man kan med andra ord inte förutse hans/hennes reaktion.  Detta skadar ”offrets” självkänsla, självförtroende och mentala välbefinnande eftersom ”offret” aldrig vet vad de kan förvänta sig.   Att leva under sådana förhållanden är mycket svårt, oroligt och stressigt för ”offret” och leder till problem med hälsan.  ”Offret” lever i en ständig rädsla, känner sig otrygg och saknar därför en balans i livet.  Om våldsverkaren är alkoholist eller använder droger så förvärras situationen än mer.

I huvudet på våldsverkaren

Våldsverkare anser sig vara unika, och att de därför inte behöver hålla sig till samma regler som gäller för andra.  Hur som helst, så är det tvärtom som gäller.  Alla våldsverkare tänker och beter sig likadant för att få kontroll över sitt ”offer”.

Skuldbelägga

Våldsverkare har en tendens att skylla ifrån sig och skuldbelägger ”offret, det är ditt fel att. . . .  Våldsverkaren kan därför säga, ”om du inte sagt emot mig så hade jag inte slagit dig”.  Fall inte för detta! Det var våldsverkaren som slog och oavsett vad du gjorde eller inte gjorde, så är det inte ditt fel.  Våldsverkaren anklagar dig för sina egna brister så, anklaga aldrig dig själv, inte för en enda sekund!

Hittar på ursäkter

Våldsverkare tar sällan ansvar för sina handlingar och försöker hela tiden rättfärdiga sitt beteende.   De kan säga att det berodde på en taskiga uppväxt, en dålig dag på jobbet osv.  I deras eget huvud så är det aldrig deras fel.

Fantasier om framgång

Våldsverkare anser att om det inte var för andra som höll dem tillbaka så hade de varit framgångsrika och berömda.   Allt som går fel är därför på grund av andra och på grund av detta så anser sig våldsverkaren berättigad till att ”ge igen”, på alla sätt och vis, genom att känslomässigt eller fysiskt misshandla andra/utnyttja dem.  Han/hon nedvärderar för att höja sig själv och för att få en känsla av makt.

Manipulation

Våldsverkare använder sig av olika manipulationstaktiker så som att göra ”offret” orolig, bara för att se hans/hennes reaktion, ljuger och provocerar fram argument och sätter vänner och familjemedlemmar upp mot varandra.  Våldsverkaren charmerar sitt ”offer” och andra människor som han/hon vill manipulera genom att säga att han/hon bryr sig om deras välbefinnande, de öppnar sig, vilket leder till att våldsverkaren kan göra än större skada.

Förminska betydelsen av…

Våldsverkaren förminskar alltid betydelsen av vad han/hon har gjort och beskyller sedan andra för sina problem/det som har gått snett.   En våldsverkare anser sällan att han/hon har fel, eller för den delen, inte perfekt.   Det är alltid någon annans fel för att de betedde sig som de gjorde.  

Gör antaganden

Våldsverkarens tankeprocess gör att han/hon anser sig veta vad andra, inklusive ”offret” tycker och tänker.   De använder sig av denna vurpade logik för att skuldbelägga andra för deras beteende.   T.ex., en våldsverkare kan säga, ”jag visste att du skulle bli arg så jag tog några drinkar efter jobbet för att slappna av.  Varför skulle jag rusa hem för att höra dig gnälla?”

Beroende

Tro det eller inte, men våldsverkaren är känslomässigt beroende på sitt ”offer”.  Detta i sin tur orsakar ett inre vrede vilket gör att han/hon får utbrott.   Eftersom våldsverkaren är så beroende, så måste han/hon också kontrollera sitt ”offer”.   Detta är ett sätt att vägra se sin egen svaghet och i stället känna sig stark.

Tecken på att våldsverkaren är känslomässigt beroende

Tecken på ett känslomässigt beroende innefattar, men är inte begränsat till, en fruktansvärd avundsjuka, våldsam svartsjuka och äganderätt.   Våldsverkare lägger ner otroligt med tid på att studera och hålla koll på sitt ”offer”.   Vanligtvis så har våldsverkaren inget nätverk av människor som finns till hand för att stödja honom/henne och saknar någon att förlita sig på.   Ett annat tecken på ett känslomässigt beroende är det som drabbar våldsverkaren när ”offret” ger sig av.   Han/hon kommer att göra allt för att få ”offret” att komma tillbaka.

Fastlåsta i sitt tänkande/attidyder

Våldsverkare i hemmet håller hårt på vilken roll som ”offret” skall spela.   Kvinnor förväntar sig att mannen skall kunna reparera saker om de går sönder och upprätthålla sin fadersfigur.   Män kan förvänta sig att deras fru skall arbeta heltid men ändå se till att huset är städat, tvätten tvättad, middagen på bordet och att barnens behov blir tillgodosedda.   Med andra ord, allt som man skall dela på i en relation.

Lögner

De flesta våldsverkare är lögnare.  Genom att ljuga så får våldsverkaren kontroll över den information som ”offret” får och kan på så sätt lättare manipulera honom/henne.  De ljuger också för att psykologiskt få ”offret”, men även andra, i obalans.  Genom att ljuga eller undanhålla information så får våldsverkaren ett övertag, i alla situationer.

Tillbakadragande

Våldsverkare har en tendens att aldrig frivilligt ge ut någon information om sig själv, de håller gardet uppe.   Han/hon håller sina känslor för sig själv och är inte intresserad av vad andra tycker eller tänker om honom/henne.    Våldsverkare tycker om att ha hemligheter, är stel och har en bestämd åsikt i fråga om det mesta.   En våldsverkare anser sig, i varje situation, ha rätt.

Drama


Våldsverkare, män som kvinnor, tycks inte kunna utveckla en nära och givande relation som varar eller för den delen en dålig sådan.   De ersätter närhet med drama för att göra deras liv mer intressant.  De älskar att iaktta andra gräla och bråka och gör hela tiden saker för att skapa kaos och tumult.

Minimerar deras handlande

Våldsverkare minimerar alltid sina handlanden och vägrar att acceptera sina misstag.   En våldsverkare kan därför säga till sin partner som har en blåtira, ”Jag slog dig inte tillräckligt hårt för att ge dig en blåtira”.

Äganderätt och Innehav

Våldsverkare är extremt possessiva och anser att de skall få allt de önskar.  De anser sig också berättigade till att göra vad de vill med det som de äger och ser sin partner eller sambo som något som en sak, som de äger. De anser sig berättigade till att göra illa sin partner och att ta hans/hennes saker, attackera mentalt och fysiskt och kontrollera alla delar av ”offrets” liv.

Anger Management, att lära sig hantera sin ilska

De flesta våldsverkare har haft en våldsam och hård uppväxt i en dysfunktionell/inte fungerande familj.  De har fått ta del av att en förälder har misshandlats.   De har också lärt sig från barnsben att använda sig av våld för att klara av problem och att få in vilja igenom.  De ser våld som en naturlig del för att lösa konflikter.   Som vuxna kan de därför inte lösa problem på något annat sätt eller kanalisera sin ilska.  De håller därför sin ilska inombords till dess att den ”exploderar”.   När detta händer så är de personerna i deras närhet som får ta det känslomässiga, mentala och fysiska smällarna.

Regler

Våldsverkare anser sig stå över andra och anser sig därför inte behöva följa de regler som alla andra i samhället måste följa.   Detta är också attityden som hundratals kriminella har jorden runt.   Dessa kriminella anser att andra intagna har gjort sig skyldiga till brott men inte att de själv är skyldiga.   Våldsverkare anser att det är deras partner som behöver rådgivning och att de kan hantera sina liv utan någon hjälp från andra.

Separata liv

Våldsverkaren, man som kvinna, gör sitt bästa för att hålla isär sitt liv, den som misshandlar och den som inte gör det.  Till exempel: våldsverkaren kan slå sin partner och sina barn så gott som dagligen men lägga ett finger på någon annan utanför hemmets väggar.    Rent psykologiskt delar de också upp sitt liv i delar.  På söndag går de till kyrkan och utåt sett upprätthåller de en fasad av att vara normal allt medan de bakom lyckta dörrar misshandlar sin partner och sina barn.   En våldsverkare betraktar detta som ett normalt beteende och anser sig därför berättigad till att bete sig som han/hon gör.   Om de däremot hör att någon annan misshandlar sina närmaste så är de kvicka med att fördöma våldsverkaren.

Verbal kommunikation

Våldsverkare är inte kapabla till att ha en relation där tydlig ömhet ingår. Man tror att detta beror på att de är rädda för att öppna sig och vara sanningsenliga gentemot andra.   Våldsverkare anser att det är upp till deras partner att omvandla sin ilska till något som tillfredställer deras behov.   Partnern till en våldsverkare förväntas därför vara en tankeläsare och på så sätt se till att kunna tillfredställa hans/hennes önskningar/behov.   När detta inte händer så känner sig våldsverkaren osäker, oälskad och avvisad och detta gör att han/hon anser sig berättigad till att känslomässigt, mentalt och fysiskt misshandla.

Glorifierad

Våldsverkare, män som kvinnor, anser sig vara självständiga, oberoende, överlägsna och starka.   Om någon skulle våga kritisera dem eller säger något som gör att de känner sig förolämpade så anser de sig berättigade till att vara våldsamma mot personen i fråga.   Detta är det enda sättet för dem att hantera sina brister.

Att vara vag

Våldsverkare är vaga för att på så sätt undvika sina skyldigheter.   Om man frågar var de har varit eller vad de har gjort så får man bara ett vagt svar.  Om deras partner fortsätter att ifrågasätta så blir de defensiva och slår ifrån sig för att få kontroll över situationen.

Saker du behöver veta om våldsverkare:

* Både män som kvinnor misshandlar sin partner, känslomässigt, mentalt, fysiskt och verbalt.

* Kvinnliga våldsverkare tenderar att ha en macho attityd i fråga om att vara kvinna.   De ser kvinnliga egenskaper som en svaghet och är rädda för närhet eftersom att det skulle göra dem sårbara.

* En våldsverkares nivå i fråga om hat är mycket högre än hos de som inte brukar våld.  Känslor förväxlas snabbt till ilska som i sin tur förvandlas till ett våldsamt beteende.   Våldsverkare förtrycker oro, spänningar och stress tills det att de slutligen ”exploderar” och utövar våld.

* Våldsverkare har en dålig självkänsla.  De blir känslomässigt beroende på sin partner och känner sig hotade om partnern tänker lämna dem.

* Många våldsverkare är beroende av alkohol och/eller droger.   Om de försöker göra sig av med sitt beroende så blir de oftast våldsamma under avvänjningsperioden.

* Många våldsverkare som misshandlar har utsatts för eller blivit vittne till våld under sin uppväxt.   Detta får dem att känna sig värdelösa och ger dem ett dåligt självförtroende, vilket traumatiserar dem och ger dem skador som de bär med sig genom livet.

Varningssignaler

Många människor, män som kvinnor ser tidiga tecken på saker som de bör vara uppmärksamma på men som de misstar för att vara tecken på omvårdnad och romantik.  Här följer en lista på tecken som du bör vara uppmärksam på:

* Din partner envisas med att du spenderar all tid med dem för att på så sätt isolera dig från familj och vänner.

* Du måste alltid tala om för din partner var du tänker gå, vem du skall gå ut med och när du kommer hem.

* Din partner blir mycket upphetsad och arg när han/hon inte får sin vilja igenom.

* Din partner säger till dig vad du får och inte får göra och går med dig ut när du handlar kläder.

* Du anklagas ständigt för att vara otrogen, ha flirtat eller att ha en älskare/älskarinna vid sidan om.

* Din partner nedvärderar andra och håller tidigare relationer hemliga.

* Våldsverkaren var mentalt, fysiskt, känslomässigt och verbalt misshandlad som barn.

* Din partner växte upp i ett hem där en förälder misshandlade den andra, känslomässigt, mentalt, fysiskt och verbalt.

* Han/hon brer på och/eller är inställsam samt har lätt för att finna ord/”snacka”.

* Han är avskyvärd mot sin mor eller syster och talar nedsättande till dem, använder slang eller skällsord.

* Har orealistiska förväntningar.

* Har en tendens att vara elak mot djur eller husdjur.

* Personen i fråga har skadat ett barn.

* Din partner har misshandlat sin förra partner.  Om så, så kommer det ta också att hända dig.

* Personen i fråga har extrema humörsvängningar utan någon uppenbar anledning.

* Manliga våldsverkare anser kvinnor vara underlägsna och till för att tillfredställa alla deras önskningar.

* Kvinnliga våldsverkare anser männen vara underlägsna och vill hela tiden ha deras partners uppmärksamhet.

* Våldsverkare tycker om att skrämmas och använda sig av ett hotfullt kroppsspråk.  De kan kasta saker, slå hål i väggen eller förstöra ”offrets” tillhörigheter.

* Våldsverkare låter inte deras partner lämna rummet medan bråket pågår.

Varning!

Om du ser några av dessa varningssignaler hos din partner, var mycket vaksam.   För din egen säkerhets skull avsluta relationen omgående.   Det är bättre att vara ensam än att befinna sig i ett förhållande där du misshandlas på ett eller annat sätt.  Sök hjälp nu!

Texten har blivit översatt till svenska, originaltext, klicka Här OBS!!! Detta är en av de sidor som nyligen blivit föremål för en annonskampanj av scientologerna (samtliga i USA) . Att ge sig på människor när de befinner sig i ett utsatt läge och är i behov av hjälp är tyvärr inget nytt, oavsett om det är en organisation som försöker rekrytera eller enskild individ. Hur som helst, denna sida godkänner inte och är inte på något sätt eller vis, associerad med ovan nämnda organisation.

********

Några "varningssignaler"

"Avundsjuk på att du lägger ner tid och resurser på andra.
Blit irriterad/arg då du talar med din familj på telefonen.
Tycker att all tid som läggs ned på barn är bortkastad tid.
Säger att det är inte bra att ringa och prata med din familj.
Blir arg då du hjälper andra eller ger dem saker.
Kastar hellre saker än ger bort dem.
Är ointresserad eller känner sig hotad i fråga om dina intressen och/eller mål.
Tycker alla dina hobbies är tråkiga, ointressanta, oproduktiva och ett slöseri med tid.
Inte samarbetsvillig då det handlar om att gå på dina inbjudningar/parties eller andra tillställningar som intresserar dig.
Ställer till med bråk eller skapar någon slags 'kris' strax innan du skall göra något som är viktigt för dig (ta ett prov, gå till ett möte, hålla ett tal...)
Låter meddela att att dina intressen skall inte gå före honom/henne.
Är ohyfsad och visar ingen omtanke på ett egoistiskt sätt.
Måste diskutera saker med dig medan du läser eller tittar på TV.
Förväntar sig att du skall svara då det ringer på dörren eller i telefonen.
Förväntar sig att du skall släppa allt då han/hon ropar på dig
Avbryter andra medan de talar, stup i ett.
Bryr sig inte om att göra det trevligare eller mer bekvämt för andra.
Går inte utomhus för att röka
Sänker inte ljudet på TVn eller radion medan andra pratar.
Bryr sig inte och ber inte om ursäkt då man påtalar ett ohyfsat uppförande.
Respekterar inte din rätt att bestämma över dina egna val.
Säger att alla beslut du tar involverar dem och skall därför göras tillsammans.
Blir arg eller "sårad" om du inte tar hans/hennes råd.
Kritiserar eller ifrågasätter dina beslut.
Anser deras intellekt och förnuft vara bättre än alla andras.
Anser att de alltid har rätt
Påstår att deras argument är baserade på logik och starka bevis mer så än dina.
Anser att beslut fattade på intution eller känslor inte är av något värde.
Anser dina åsikter vara ologiska, hysteriska eller själviska.
Tål ingen kritik i fråga om beslut, uppförande eller annat.
Är övertygad om att deras chef och/eller anställda är defekta på ett eller annat sätt.
Anser att alla dina vänner är idioter
Har en åsikt om allt och kritiserar ständigt andra.
Rasist och/eller ser ner på det andra könet.
Överdriver andras beteende.
Accepterar inga åsikter än sina egna.
Dubbelstandard råder.
Är ohyfsad mot din familj.
Avskyr din familj.
Har problem på arbetet.
Är kroniskt arbetslös eller byter ofta jobb.
Anser sig vara ett "offer" när saker och ting inte går som han/hon har tänkt sig.
Anser att chefen behandlar dem dåligt.
Anser att deras kollegor/medarbetare behandlar dem dåligt.
Struntar i lagar och/eller bestämmelser som står i vägen för deras välbehag och/eller mål.
Är inte intresserad av högtider eller av att ge presenter.
Ointresserad av att följa familje eller religiösa seder.
Anser att hårt arbetande människor är idioter.
Använder droger. (Bör observeras att här ingår också alkohol)
Är mycket oroade över sin egen image.
Behandlar dig bättre när ni är ute jämfört med hemma.
Blir arg om de tror att du har fått dem att framstå i en dålig dager.
Skryter om dig eller dina prestationer men privat så får du aldrig några komplimanger eller beröm.
Försöker göra dig svartsjuk och/eller osäker.
Hotar att lämna dig.
Antyder eller säger att de har andra älskare som väntar på dem.
Jämför dig med tidigare partners.
Beundrar främlingar och jämför dig med dem.
Talar om för dig att att ingen annan kommer att bry sig lika mycket om dig som han/hon gör.
Är svartsjuk och misstänksam.
Anklagar dig för otrohet.
Vidhåller att vänner av det motsatta könet försöker förföra dig.
Säger att du fått ditt jobb på grund av ditt utseende.
Vill inte att du skall delta i några aktiviteter eller gå på några utflykter, möten ... osv eftersom risk föreligger att du kanske träffar någon annan.
Rusar på i fråga om relationen, vill att saker skall ske snabbt.
Sätter press på att ni skall flytta samman.
Pressar dig att ha sex innan du är redo.
Vill på ett tidigt stadium i relationen att ni skall gifta er.
Respekterar inte ditt privatliv.
Läser din dagbok/anteckningar.
Öppnar din post.
Går igenom dina skrivbords- byrå lådor.
Manipulerar andra för att nå sina mål.
Ger dig skuldkänslor.
Gör oärliga och/eller illegala saker.
Försöker få dig att göra saker som får dig att känna dig obekväm.
Hotar med att ta livet av sig på ett eller annat sätt om du inte samarbetar med dem.
Tjatar/predikar/ läxar upp dig tills det att du ger med dig.
Blir arga på människor som försöker hindra/sätta stopp för deras aktiviteter.
Drar igång med s.k. "Road Rage" för att visa andra bilister vem som bestämmer.
Otålig.
Intollerant i fråga om barn och djur.
Stiger inte upp för att mata eller byta blöjor på bebisen.
Vill inte ha djur på grund av att de stökar till och/eller innebär för mycket arbete.
Visar att de föredrar ett barn framför ett annat (speciellt i fråga om naturliga och styvbarn).
Anser inte att barn skall få det stöd eller behandling som vuxna får.
Påstår att de är "offret" i relationen.
Anklagar dig för att vara självisk, ohyfsad, egoistisk och att du sätter dig på tvären.
Påstår att du inte värderar relationen lika mycket som honom/henne.
Anklagar dig för att inte älska och bry sig om dem.
Saknar empati.
Kan inte sätta sig in i hur andra känner sig.
Ovillig att trösta om nu skulden inte är någon annans.
Gör inga uppoffringar när någon annan mår dåligt, är skadad eller sjuk klagar dock på hur jobbigt det är för honom/henne då han/hon är sjuk.
Elak mot djur
Anser donationer vara bortkastad tid/pengar.
Oförmåga att sätta sig in i andras problem/se deras smärta om inte synlig.
Skruvar upp ljudet på TVn när du har huvudvärk.
Kräver starkt kryddad mat när din mage är orolig.
Förväntar att du sköter dina hushållssysslor även när du är sjuk.
Bryter ner ditt självförtroende och eroderar din självkänsla.
Överreagerar till situationen.
Ifrågasätter småsaker.
Säger åt dig att välja, avvisar sedan ditt beslutl och vill att du skall välja om igen.
Anklagar dig för att vara allt för känslig när det gäller kritik.
Kallar dig öknamn.
Öppet kritiserar dig.
Lägger sig i eller vill kontrollera din karriär.
Vill att du skall sluta eller byta jobb.
Anser att din chef är orsak till era relationsproblem.
Försöker lösa dina problem som du har på jobbet.
Försöker "hjälpa dig" med din karriär och blir arg/sur om du inte samarbetar.
Försöker välja ditt jobb/projekt.
Straffar dig eller hotar med att straffa dig för olydnad.
Lämnar dig ensam på farliga ställen/medvetet försvinner i syfte att skrämma dig.
Pratar inte med dig/osynligör dig.
Skriker åt dig.
Läxar upp dig.
Gör dig sen för ditt arbete eller aktivitet eftersom han/hon vill diskutera något.
Sätter i gång med att bråka när ni lagt er och låter inte dig somna.

Se upp med följande beteende när det handlar om dig själv;

Rädd för att misslyckas, mycket osäker vad det gäller din egen kompetens.
Försöker dölja eller minimera dina egna misstag.
Är rädd för att bli sedd som att vara dum, slö eller svag.
Känner att andra förväntar sig att du skall kunna hantera situationen eller uppgiften.
Rädsla att andra ser dig som en förlorare om du väljer att ge upp/sluta.
Anser att det inte finns en tillräckligt bra ursäkt för de misstag du gjort.
Villig att ha överseende med andras misstag och/eller fel.
Anser att alla andra är perfekta och har en bra ursäkt om varför de begick ett fel/misstag.
Anser att du kan få andra att "leva upp till sin potential"
Tvivlar på dina egna beslut.
Anser att dina åsikter inte är lika mycket värda som andras.
Anser att det finns skäl för att inte lita på din "magkänsla".
Anser att all kritik mot dig är befogad.
Måste fråga någon annan innan du kan fatta ett beslut.
Anser att du inte förtjänar att behandlas väl.
Går "omvägar" för att inte orsaka problem för någon annan.
Vill inte ses som krävande eller ses som en "problemmakare".
Anser att då någon behandlar dig illa att du förtjänar det.
Förvänta dig och är redo att ta emot kritik då du slutfört en uppgift.
Är ovillig/rädd för att säga vad du tycker och tänker.
Undviker att diskutera saker med din partner för rädsla att han/hon kommer att bli upprörd.
Ovilja att avsluta en dålig relationen eftersom du inte vill såra din partner.
Önskar i all hemlighet att din partner skall dö, flytta, hitta någon annan eller avsluta relationen.
Tillåter andra fatta de flesta beslut.
Låter andra fatta beslut som berör dig.
Låter andra fatta beslut utan någon diskussion eller ditt medgivande.
Tillåter andra fatta beslut som du inte tycker om.
Fattar beslut som tillfredställer alla andra men inte dig själv.
Finner det lättare att följa med strömmen än att stå emot.
Gömmer dig bakom "kvinnliga sysslor" så som att laga mat i stället för att se verkligheten i vitögat Alt. "manliga sysslor" så som att meka med bilen i stället för att se verkligheten i vitögat.
Bete dig som om att du håller med andra även då du inte gör det.
Upprepar/apar efter någon annans opinion eller beteende.
Låter någon annan tro att du håller med dem på grund av din tystnad.
Tycker inte att det som du har att säga är viktigt nog att ta strid för.
Försvarar andra på egen bekostnad.
Rädd för att såra andra.
Ett Liv Med Fart och Fläkt eller Siffernissarnas julaftonTar på dig skulden när du inte är skyldig.
Ger upp aktiviteter/hobbies som du tycker om att göra eftersom din våldsverkare inte tycker om dem.
Ger upp relationer för att vara din våldsverkare till lags.
Stoppar undan foton och andra saker för att din våldsverkare inte tycker om att se dem.
Ger bort saker för att de stökar till i hemmet
Isolerar dig från andra förutom din våldsverkare.
Tillåter relationer rinna ut i sander eftersom din våldsverkare inte tycker om dem.
Besöker och ringer inte till dina anhöriga lika ofta eftersom din våldsverkare inte tycker om dem.
Spenderar mindre och mindre tid med vänner och familj för "det tar för mycket tid".
Du går aldrig någonstans utan din våldsverkare.
Döljer inför andra vad som i verkligen pågår.
Tror att andra "inte kommer att förstå" och bortförklarar din våldsverkares beteende.
Tycker att det är pinsamt att du tillåter dig själv bli behandlad på ett sådant sätt.
Din våldsverkare har gjort det förstått att du gör bäst i att inte berätta.
Är rädd för att få dem att framstå i en 'dålig dager'.
Tar på dig skulden för saker som du inte är skyldig till.
"Hjälper" andra med deras konflikter genom att medla.
Ber om ursäkt för saker som andra bär skulden för.
Tar på dig saker som andra bär ansvar för.
Ber om ursäkt bara för att få lugn och ro.
Attraherad av personer med auktoritet.
Attraherad av smarta, självsäkra personer samt de med makt.
Försöker bevisa att du duger.
Är glad när någon 'högre upp' uppmärksammar dig.
Tar för givet att de råd och rekommendationer som personer med makt ger dig går att lita på."

Ovan, översatt från; Abuser Red Flags/Victim Red Flags (Sunday, January 31, 1010) Klicka Här
OBS! Din våldsverkare behöver givetvis inte uppvisa samtliga drag men om du känner igen allt för mycket även hur du själv har ändrat ditt beteende på grund av våldsverkaren, gör andra uppmärksamma på din situation, familj, vänner eller tag kontakt med en organisation som hjälper kvinnor/män. Man som kvinna, du har ingenting att skämmas över, vem som helst kan hamna i en sådan destruktiv samt farlig relation. Skaffa hjälp för att ta dig ur situationen men var uppmärksam på att inte låta din våldsverkare känna till dina planer, eftersom det i sin tur kan få oanade konsekvenser. Låt dig å andra sidan inte skrämmas till att stanna kvar i en sådan relation vilken aldrig kommer att bli bättre, bara än värre. När du väl lämnat relationen, se till att inte träffa våldsverkaren på egen hand. För hjälp se bl.a., Här
(Feb. 19, 2010)

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013