Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Hemsidor - Bloggar och Forum

Svenska

borderline.nu

Terapisnack

Engelska

BPDCentral

Borderline Personality Disorder Blog

Borderline Personality Disorder forum

 

"Mobbaren" - Möt psykopaten

"Mobbaren", "mobbar" i skolan, på¨arbetsplatsen, i hemmet, sittande på en hög maktposition inom samhället, ja, överallt "mobbaren" befinner sig, så "mobbar" han/hon. "Mobbning" är ett dödligt våld!

"Mobbaren" gör allt i sin makt för att förstöra din vänskap med andra. Ett sätt är att bakom din rygg sprida falska och illasinnade rykten om dig till andra, detta görs i syfte att isolera dig, göra dig mer sårbar. Som "offer" för detta våld kommer du snabbt att få reda på vem dina verkliga vänner är. De som väljer att tro på lögnerna, tiger och inte säger något till dig om vad som pågår, gör det på grund av att detta får dem själv ätt 'må bra', dvs. de är lika ondskefulla som "mobbaren" (undantag är de mentalt handikappade).

"Correlational analyses demonstrated that psychopathy was most strongly related to bullying"
Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. (Dec. 2011) Klicka Här

Se även;
Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social behaviour in adulthood. Klicka Här

Varför "mobbare" fortsätter att "mobba" oavsett ålder
Att "mobba", ett allt för vänligt ord om en process som kan leda till ett livslångt lidande men även döden för de som drabbas av våldet.

Man vet sedan tidigare att det finns ett samband mellan "mobbare" och en s.k. uppförandestörning, t.ex. Här. I nedan studie tittade man närmare på de barn med uppförandestörning som också visade sig ha s.k. callous-unemotional traits (CU), dvs. barn som också bl.a.inte känner någon skam eller skuld, är kalla, okänsliga, manipulativa och saknade empati. Det visade sig då att de barn med en uppförandestörning som också hade en okänslig attityd mot andra var mer hänsynslösa i fråga om direkt och indirekt mobbning.  Man fann också, i linje med tidigare studier att pojkar mer öppet visade sin aggressivitet medan flickor utnyttjade metoder som inte märktes lika tydligt, så som utfrysning och "smutskastning"/sprider illasinnade/falska rykten.

Problemet i fråga om "mobbning", ligger i att de "mobbare" som också saknar empati inte heller bryr sig om att de blir straffade för sitt uppförande. Med andra ord, straff avskräcker inte. Det spelar över huvudtaget ingen roll för dessa individer vilket i sin tur gör att de inte heller är angelägna om att ändra sitt beteende. Liksom psykopater så ser det inget fel/problem med sitt minst sagt, avskyvärda uppförande.
The contribution of callous-unemotional traits and conduct problems to bullying in early adolescence. (April, 2009) Klicka Här

De som "mobbar" blir också själv utsatta för en slags "mobbning", då bl.a. deras aggressiva beteende gör att andra, mer eller mindre försöker undvika dem. Det har också visat sig att de som psykiskt misshandlar, "mobbar" andra många gånger också har någon typ av psykiatrisk störning. I nedan studie så rekommenderar man att de som "mobbar" och därmed visar tecken på psykiatriska problem bör genomgå en psykiatrisk utredning.
Psychiatric conditions associated with bullying. Klicka Här

Individer som "mobbar", njuter också av att kunna skada andra (så sjuka är de). Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. Klicka Här Liknande studier har gjorts på vuxna med samma resultat. Men du behöver inte skanna hjärnan för att se att de njuter, det där lilla "överlägsna leende/självgoda flinet" som de då och då uppvisar, säger allt.

Ett barn med t.ex. en ärftlig störning så som psykopati som "mobbar" andra under sin uppväxt kommer att fortsätta "mobba" andra som vuxen. Detta är givetvis anledningen till att vi också har "mobbning" på våra arbetsplatser. En personlighetsstörning som t.ex. psykopati "växer inte bort" med åren och går i dag inte att "bota". Dessa individer fortsätter att vara hänsynslösa i sitt beteende gentemot andra.  De som banat sin väg mot toppen utmärker sig bl.a., genom att de har en mycket hög lön, en rad olika fördelaktiga förmåner samt att de bl.a. också saknar moral, något som Dr. Robert Hare (Psykopatens värld) påpekade för mycket länge sedan. Dessa våldsverkare lever på andras arbete och pengar, de för en s.k. parasitisklivsstil. *

Det är därför oerhört viktigt att så många som möjligt lär sig om dessa gravt störda individer. Hade du låtit en gravt störd individ ta hand om dina pengar eller på annat sätt styra över ditt liv?  De flesta hade nog svarat nej på den frågan. Hur som helst så har vi i dag individer sittande på mycket höga positioner bl.a. inom politiken, statliga och privata företag samt organisationer som har en grav personlighetsstörning. Dessa individer utgör en stor fara för de personer som de styr över. På grund av detta så har röster höjts runt om i världen och då i fråga om att personlighetstesta de som sitter på eller söker positioner där de har/kommer att få makt över andra. Desto snabbare vi identifierar dessa individer desto snabbare kan vi också förbättra tillvaron för oss alla.

Att hålla i minnet: De som kränker andra, oavsett ålder och var de befinner sig, har med stor sannolikhet någon grav personlighetsstörning.

Andra studier av intresse;  
Size matters: Increased grey matter in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. Här
Too much of a good thing: increased grey matter in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. Här

Fler studier finns t.ex. mot slutet av sidan Barn med störning Klicka Här (Se även studier från föregående år)

Mer läsning av intresse; White collar psychopath fraudfeasors who use other people as tools for conning, duping, manipulating and perpetrating fraud: brain scan study. Does a broken moral neural circuit excuse evil? Här

* Parasitisk livsstil - Se bl.a., Psychopathy /Millon., 9. Parasitic Lifestyle, s. 175.)
(9 mars, 2009)

Om du blivit "mobbad" så kommer du snart att märka vilka som var dina verkliga vänner och vilka som aldrig var värda din vän vänskap.

"Mobbning" - Ett dödligt våld

Den psykologiska stress som "mobbning" innebär för "offret" kan leda till sjukdom men även död. Långvarig stress leder många gånger till att individen hamnar i en djup depression, så djup, att personen i fråga många gånger överväger att ta livet av sig, i vilket fall det handlar om s.k., mord genom självmord.
Långvarig psykologisk stress kan man säga, är också som att se ett stroke hända i slowmotion, se bl.a.,
Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke (2008) Klicka Här

En alldeles ny studie av intresse som visar att långvarig stress skadar immunsystemet och därmed kan leda till sjukdom och död;
Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress. By; George M. Slavich, Baldwin M. Way, Naomi I. Eisenberger and Shelley E. Taylor. (pdf) Här Abstract Här
En artikel som tar upp studien; Social Stress Linked to Inflammation (August 10, 2010) Här
Stort tack till neurologicalcorrelates som uppmärksammade mig på studien Här (Thanks!)
Se även; Mood, Blood Pressure, and Heart Rate at Work: An Experience-Sampling Study (April 2010) Här

Även av intresse; ”Diktatoriska chefer bakom mobbning på arbetsplatser” (2010-08-07) Här

Mer läsning; Seriemobbaren Här och Smutskampanjen Här

"Mobbning" på arbetsplatsen, sker för det mesta, i det tysta och bakom ryggen på "offret". Handlar det om en "chef" så trakasseras och terroriseras den anställde, för det mesta, när det inte finns några vittnen. Mobbaren är en sadist ut i fingerspetsarna och gör allt i sin makt för att göra det till en sådan smärtsam upplevelse som möjligt för "offret". Om du blivit utsatt, lär dig om psykopater och Post Traumatisk Stress Här

Anledning till att vi fortfarande dras med "mobbning" på arbetsplatsen och i skolan samt bl.a., familjevåld är på grund av att vi har "mobbare" i vår regering vilka njuter av sin makt över andra. Här ett ex.,
Regeringen varnades för självmord bland sjukskrivna Här
Tvingades att jobba – tog sitt liv Här
Snart fyra år senare och Björklund har inte klarat av sin uppgift som skolminister, var tog de 40 miljonerna mot "mobbning vägen? Här För att få det att se ut som om han gör något så häver han ur sig populistiska fraser lite då och då, det senaste i raden; FP: Föräldrar ska vakta bråkiga barn i skolan (8 augusti 2010) Här och med tanke på att, V och FP ger varandra stöd Här så kan ju Björklund börja med att t.ex., be sin kompis Lars Ohly's mamma eller pappa (förutsatt att de lever) att sitta med nästa gång Lars är med i TV eftersom han, än i idag, uppenbarligen inte kan uppföra sig, Lars Ohly lyfter fingret (Video) Här
En gammal och beprövad metod som i bästa fall fungerar som en temporär lösning. Björklund saknar kompetens och borde därför bli återbetalningsskyldig, dags för skattebetalarna att höja sina röster!!!

Om "mobbare" och "mobbning" - Mördare mitt ibland oss

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen/personerna som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

Så kallad "mobbning" handlar om ett medvetet känslomässigt och psykologiskt våld eller vad man sammanfattningsvis kallar för, psykisk misshandel. "Mobbaren" använder sig av en rad olika "härskartekniker" , se Här för att på så sätt ta makten från "offret"/"offren", i syfte att styra/nå sitt 'mål'/få sin vilja igenom. Lägg därtill hot och skrämseltaktiker - i syfte att "vinna". Bör noteras att psykisk misshandel kan även leda till fysisk sådan. Se även, Seriemobbaren Här En "seriemobbare" kan liknas vid en seriemördare på grund av att de skador som han/hon tillfogar sitt/sina "offer" eftersom dessa kan leda till döden för de som drabbas av våldet.

Psykisk misshandel skadar men även dödar. Personer som blir utsatta för den här typen av misshandel hamnar i en depression som i sin tur kan leda till tankar på självmord, de ser ingen annan utväg ur sitt personliga helvete. Tragiskt nog så begår somliga denna handling, något som kallas för "mord genom självmord", här ett minst sagt, ytterst tragiskt exempel, Måns Jenningers Minnesfond Här här ett annat, Mari-Louise tog sitt liv – nu svarar de utförsäkrade Här och Här Bör nämnas, "mobbarna" och deras medhjälpare vilka är anvariga för ovan grova våldsbrott har till dags datum inte ställts inför rätta.
Vidare läsning; Post Traumatisk Stress Här
Läkare varnar – ökad risk för fler självmord Här
Var tionde mobbad på jobbet Här

"Mobbaren" driver alltså medvetet sitt/sina offer till att ta död på sig själv, något som de t.o.m., njuter av att göra, bildbevis - Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. (2008) Här och det eftersom detta får "mobbaren" att känna sig 'allsmäktig', ja så 'sjuk' är "mobbaren".

Förutom att "mobbning" kan leda till självmord så kan det även leda till livslånga psykiska skador, bl.a., en låg självkänsla. Den negativ stress som offret blir utsatt för kan även leda till fysiska skador så som en hjärnblödning, en hjärtinfarkt eller t.ex., cancer som också kan leda till döden. Nedan en studie,
Psychological distress, major depressive disorder, and risk of stroke (2008) Här
För fler studier och information se "Post Traumatisk Stress" Här

Så kallade "mobbare" finns överallt, vi finner dem i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet men även sittande på höga maktpositioner inom samhället, positioner som de flesta har "mobbat" sig fram till.

Så vad är "mobbning" och vem, "mobbar"?

Så kallad "mobbning" handlar om ett cyniskt medvetet utstuderat känslomässigt och psykologiskt våld i syfte att skada/döda offret. Eftersom normala människor med ett samvete inte begår sådana, minst sagt , grova övergrepp så behöver man inte vara allt för begåvad för att förstå att "mobbaren" inte är 'mentalt frisk'. För att medvetet kunna skada/döda någon annan så krävs det att individen saknar ett samvete, alltså "mobbaren" känner inte någon skam eller skuld/ånger över de övergrepp/skador som han/hon är ansvarig för, övergrepp, som han/hon f.ö., anser sig berättigad till att begå. Så, vilka individer saknar ett samvete? Jo, psykopater. Att uppmärksamma: Dessa "skådespelare" fejkar många ånger i syfte att slippa bli straffade, spelar "stackars lilla mig", "tyck synd om mig" osv. Psykopaten är besatt av att "vinna" vilket också kan härledas till en skadad hjärna, Mesolimbic dopamine reward system hypersensitivity in individuals with psychopathic traits. (2010) Här
Artikel; Psychopaths’ Brains Wired to Seek Rewards, No Matter the Consequences (2010) Här

För att citera Kent A. Kiehl, "Ett kännetecken som definierar psykopati är viljan att avsiktligt begå alla möjliga moraliska övergrepp mot andra utan att känna någon skuld eller ånger." Psykopaten saknar alltså ett samvete och ett samvete är det som hindrar normala människor från att begå övergrepp/skada/döda andra. Vidare läsning, Aberrant Neural Processing of Moral Violations in Criminal Psychopaths (2010) pdf. Här

Psykopaten är fullt medveten om sina handligar/övergrepp, Psychopaths know right from wrong but don't care (Cima et al 2010) Här vilket är anledningen till att psykopati klassats som en personlighetsstörning och inte en mental sjukdom eftersom en sådan bl.a., kräver att individen har vanföreställningar. Hur som helst, man kan faktiskt säga att psykopaten, även då han/hon är medveten om sina handligar så har han/hon även vanföreställningar så som, att vara "bättre/smartare" än alla andra, vilket i sin tur har gjort att somliga som arbetar inom området börjat diskutera om att klassa psykopati som en mental sjukdom och inte en störning. Störningen i sin tur beror på på medfödda/nedärvda neurobiologiska skador som vi i dag inte kan "bota". Psykopater, bör nämnas, är inte "smartare" än alla andra, de är manipulativa lögnare och bedragare och där i ligger en stor skillnad. Psykopater, vilka ljuger lika lätt som de andas, har mer "vit substans" och mindre
"grå substans" i hjärnan Här, varpå man kan säga att de är "felkopplade. De avslöjar därför sig själv många gånger genom att vara motsägelsefulla (ett av många drag drag) Det är inte alltid så lätt att hålla lögnerna isär, så när avslöjad så hittar psykopaten på nya lögner i hopp om att dölja tidigare sådana. De ljuger, manipulerar, förnekar osv.

De som blivit drabbade av psykopatens våld beskriver oftast psykopaten som, "ondskan personifierad". Övergreppen som psykopaten begår är så galna och så grymma att människor som inte haft ett "personligt möte med onskan" har stora svårigheter med att förstå, än mindre tro på de övergrepp som psykopaten begår. Även de som fallit offer har, till en början, svårt med att verkligen förstå den ondska som dessa individer besitter och det, eftersom den är nästintill ofattbart. En fråga som människor med ett samvete därför ställer sig är, - varför skulle någon avsiktligt vilja skada någon annan? Möt psykopaten!

Det ofattbara förakt för andra som psykopaten besitter tillsammans med avsaknaden av ett samvete gör att han/hon kan begå de mest otroliga och ondskefulla övergrepp på andra. Dessa 'galna' och grova övergrepp gör att de som inte är insatta i problematiken får svårt med att tro på att "offret" talar sannaing. Utomstående som inte är insatta i vad "mobbning" handlar om väljer därför många gånger att tro på "mobbaren", för vem kan vara så känslokall och grym mot någon annan? Möt psykopaten. Den ofattbara ondskan förvirrar inte bara offret utan får också honom/henne att känna en maktlöshet inför våldet, "you're dammed if you do and dammed if you don't". Lägg därtill att psykopaten skam och skuldbelägger offret i syfte att på så sätt, till en början, effektivt tysta honom/henne. Detta är anledninget till att barn som "mobbas" oftast inte berättar om övergreppen för sina föräldrar eller andra vuxna och anledningen till att kvinnan/mannen som blir psykisk misshandlad också, många gånger väljer, att inte berätta om de övergrepp som sker inom hemmets väggar. Psykopaten får "offret att skuldbelägga sig själv för det inträffade och tro på att de förtjänar att bli misshandlade. Ingen förtjänar att bli misshandlad och den som blir utsatt för den här typen av våld skall aldrig skämmas eller skuldbelägga sig själv, all skam och skuld tillhör psykopaten.

.Något "offret" också måste hålla i minnet är, för att citera Tim Field, "Det finns en beklagansvärd attityd vilken vill göra gällande, att du måste vara svag om du fallit 'offer', men det är raka motsatsen som stämmer överens med verkligheten." Här och detta gäller för samtliga som blivit utsatta för den här typen av våld, oavsett var, i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans.

Hur som helst, den ofattbara ondska och förakt för andra som psykopaten besitter har med tiden, i takt med övergreppen också lett till att allt fler människor fått upp ögonen för dessa våldsverkare. Se bl.a., Vacciner Här, GMO Här, Chemtrails Här , Klimatbedrägeriet Här sidor som f.ö., är baserade på fakta, fakta som vem som helst, själv kan ta reda på. Vi måste därför alla lära oss om psykopati/psykopater i syfte att inte bli manipulerade, lurade, bedragna eller skadade på andra sätt.

Att vi har "politiker" som uppenbarligen saknar ett samvete får vi bl.a. veta genom följande artikel, Kommunpolitikern som tjänar lika mycket som statsministern Här, nej, den här "politikern" skäms uppenbarligen inte över något, vilket inte är förvånade och det med tanke på tidigare övergrepp så som följande för att ta ett exempel i mängden, Holm och Ljungman betalar tillbaka semesterersättning Här Men Vellinge kommun är långt ifrån den enda kommunen i vilken det pågår övergrepp och anledningen till detta ligger givetvis i att vi uppenbarligen har "mobbare" sittande i regering samt riksdagen, för mer insikt se,
Bankrättsföreningen Här Corruptio Här Den Dolda Agendan Här Nya Politiken Här Rune Lanestrand Här och bl.a., Vaken Här

"Correlational analyses demonstrated that psychopathy was most strongly related to bullying"
Mobbning och psykopati går hand i hand. (12/1!12)
Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. (Dec. 2011) Klicka Här

Som tidigare nämnt så handlar det om neurobiologiska medfödda/nedärvda skador. Några intressanta studier från november 2011 nedan,
Psychopaths' Brains Show Differences in Structure and Function (Nov. 2011) Här
Reduced Prefrontal Connectivity in Psychopathy (Nov. 2011) Här
Se även swivelchairs inlägg från samma månad; We called it: Psychopath brain disconnects and reduced functions Här Det handlar alltså om mycket gravt störda individer som saknar "spärrar" och som njuter av att skada/döda andra. Ofattbart med dessvärre sant. För mer info.se Forskning Här

Vad gäller de som har en familjemedlem som olyckligtvis hamnat i greppet på en psykopat så kommer övriga familjemedlemmar, förr eller senare, också att drabbas av våldet. Det är t.ex., inte ovanligt för ett offer som befinner sig i en relation med en psykopat att psykiskt börja misshandla/"mobba" sina egna familjemedlemmar, speciellt de som uppdagat psykopaten. För att bättre förstå, läs Dr. Leedom inlägg, längre ner på sidan, Kan den som fallit "offer" bli lik psykopaten? samt Normaliseringsprocessen Här Det är därför ytterst viktigt att anhöriga sätter sig in i problematiken. Se även, Family and Friends of the Victim Här

Psykopater begår övergrepp och så gott som samtliga svenska medborgare är "mobbade" och då inte bara ekonomiskt sett genom bl.a., höga skatter (synliga som osynliga) höga energikostnader och andra "avgifter". Vår hälsa är också hotad på grund av en gradvis nedmontering av vårt välfärdssytem, vår mat innehåller också allt mer GMO (kemisk matförgiftning) lägg därtill andra tillsatser så som t.ex., aspartam och fluor, de nya farliga "energisparande" lamporna vilka innehåller kvicksilver, nanopartiklar i allt från mediciner till hudvårsprodukter, "vacciner" som ämnar att skada och döda - syftet, pengar och att reducera jordens befolkning - Se F.N:s vidriga Agenda 21 Här, I skolan sker en systematisk "fördumningsprocess" eftersom begränsade kunskaper gör människor mer sårbara, en anledning till att man talat tyst om psykopati. Från ovan "sprayas" vi ofattbar nog av allehanda 'ohälsosamma saker' (se chemtrails Här) vilket i sin tur kan vara en anledning till att, Fler unga drabbas av lunginflammation (Jan. 2, 2012) Här Se även, Mycoplasma and Chemtrails Här

Galet, overkligt, hänsynslöst, djävulskt, ansvarslöst? Möt psykopaten! Lär dig så mycket du kan om dessa mycket gravt störda individer, först då kan vi gemensamt sätta stopp för deras vidriga övergrepp, var än de sker.

(Jan. 9, 2011)

 

"Mobbning"
2 studier av intresse

Att barn som tvingas bevittna familjevåld, rent psykiskt tar skada är bevisat, nedan en studie som pekar på att de som blir åskådare till "mobbning" också tar skada.

Observing bullying at school: The mental health implications of witness status. By; Rivers, I., Poteat, V., Noret, N., & Ashurst, N.. School Psychology Quarterly. Vol 24(4), Dec 2009, 211-223. Klicka Här Se även följande artikel; Witnessing school bullying carries its own psychological risks (18 January 2010) Klicka Här

I fråga om "vuxenmobbning", de inkompetenta aggressiva mobbarna på arbetsplatsen;
Research Article: When the Boss Feels Inadequate - Power, Incompetence, and Aggression. By; Nathanael J. Fast and Serena Chen. Klicka Här Se även följande artikle; Role of Incompetence of Aggressive Bully Bosses Confirmed Klicka Här

I fråga om "mobbning", så lär det fortsätta vara ett samhällsproblem så länge vi har "vuxna" sittande på maktpositioner som själv begår våldsbrott och grova övertramp vilket i sin tur beror på att de saknar ett samvete och empati.

Avslutningsvis, om gener, "orkidé hypotesen" eller "plasticitet hypotesen";
The Science of Success (December 2009) Klicka Här

(Jan 19, 2010)

Om “mobbning”

*Termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.

Corporate Psychopaths (05/05/2005) Artikel och VIDEO Klicka Här OBS! Klicka på Windows media eller Real Player ovanför bilden på sidan för att se denna informativa video. (Lika relevant nu så som tidigare)

Ordet “mobbning” är ett allt för "vänligt" ord för att beskriva en process som kan sluta med att den som fallit ”offer” för våldet slungas in i ett tillstånd av hjälplöshet vilket tragiskt nog kan leda till att personen inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig själv, i vilket fall det handlar om s.k. ”mord genom självmord”. Stressrelaterade sjukdommar är inte heller ovanliga för de som drabbas av våldet.  Mobbning kan ske på arbetsplatsen, i skolan men även medborgarna i ett land kan bli utsatta för detta våld av ”politiker” som sitter på maktpositioner.

Detta inlägg kommer hur som helst att handla om arbetsplatsen.  Om vi tar en närmare titt på ”mobbaren” så handlar det om en mycket gravt störd individ som saknar ett samvete och empati, dvs. är psykopat. Mobbningsprocessen är ungefär den samma för alla som blir utsatta för den här typen av våld, vare sig de bor i Sverige, Australien, se ovan video, eller någon annan plats på jorden.  Psykopaten sätter i gång med att sprida falska rykten bakom ryggen på ”offret” i syfte att tillföra så mycket skada som möjligt, förhoppningsvis driva ”offret” till att begå självmord. (Låter givetvis ofattbart för någon som inte blivit utsatt för den här typen av våld men är desvärre sant)

”De säger det du vill höra allt medan de sticker en kniv i ryggen på dig”
Corporate Psychopaths

I videon så manipulerar psykopaten den anställda (i detta fall en kvinna) att skriva ner sina intryck i fråga om arbetsplatsen.  Psykopaten ljuger och inbilla henne att andra tycker hon är så duktig att hon borde bli befordrad (ljuger, manipulerar och”charmar” henne) och får henne till sist att skriva ner sina intryck/synpunkter genom att säga att han inte kommer att visa det hon skriver ned för någon utan att först ha fått hennes tillåtelse.   Dessa intryck/synpunkter vrider psykopaten sedan till sin fördel och får henne att framstå som en missnöjd anställd som klagar och smutskastar andra.  Som alltid så går psykopaten till en överordnad för att framställa sig själv i en ”ljus dager” och påbörjar därmed sin smutskastning av ”offret”.  I sann psykopatisk anda så sker smutskastningen bakom ryggen på ”offret”. (Psykopater är fega och vågar aldrig stå för vad de säger och gör)

Förtalskampanjen bakom "offrets" rygg, pågår vanligtvis en längre tid innan han/hon får upp ögonen för vad som pågår och då är det oftast försent för ”offret” att börja försvara sig, för vem skulle nu tro på honom/henne?  ”Offret” "förvandlas" till att vara det som psykopaten i själva verket är, i detta fall, någon som förtalar andra bakom deras rygg.  Psykopater avancerar sig själv genom att utmåla sina ”offer” för vad de själv är, en psykopat som är pedofil, kommer således att anklaga ”offret” för att pedofil, en psykopat som är alkoholist kommer att anklaga "offret" för att vara alkoholist osv., se Projisering

Att inte kunna "ge igen"/försvara sig mot de osanna anklagelserna får ”offret” att känna sig maktlös vilket i sin tur leder till att han/hon blir allt mer deprimerad och till sist, hamnar i en djup depression där tankar på självmord inte är ovanliga.  Sorgligt nog så ser somliga ingen annan utväg ur sin situation än att ta livet av sig själv, det handlar då om s.k. "mord genom självmord", psykopaten har drivit "offret" till att ta livet av sig själv.  För den som lyckas ta sig på fötter igen väntar än mer ”mobbning”, personen kommer att bli förföljd av psykopaten och alla som han/hon lyckats lura eller som av egen illvilja vill delta (medel tycks ligga runt 10 år enligt FBI) samt bli utsatt för mordförsök, gång på gång.  En psykopat är extremt hämndlysten och besatt av att ”vinna” samt han/hon tar hjälp av förståndshandikappade och likasinnade för att nå sitt/sina ”mål”.

Tyvärr så har det inte funnits och finns fortfarande mycket lite hjälp för de som blivit utsatta för den här typen av våld.   Missinformation i fråga om psykopater finns det dessvärre gott om, på den svenska wikipedia sidan går det bl.a. att läsa "Men psykopaten är inte som den sadistiskt lagde våldtäktsmannen en person som njuter av att skada andra och att ha makt över andra." Här Detta är en ren osanning, man har till och med ”bildbevis” på att även unga ”mobbare” njuter av att skada andra, se bl.a.,  Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. University of Chicago (November 7, 2008) Här  Liknande undersökningar har gjorts på vuxna där man ser hur ”njutningscentrat” lyser upp då de skadar.  Så som normala människor mår bra av att hjälpa andra så mår psykopater bra av att skada och ta död på andra.  Kan låta otroligt för någon som aldrig blivit utsatt för den här typen av våld men är dessvärre sant.

Missinformation finner man även bl.a., på sidan psykopat.se där det bl.a. går att läsa följande; "Nästan inga politiker eller företagsledare är psykopater." samt, "För att överleva i maktens korridorer så måste ibland vara hårdhudad. Det betyder inte att man är en psykopat." Här Dessa två uttalanden, får mig personligen, att ifrågasätta sidans trovärdighet. Psykopater strävar hela tiden efter att få makt och kontroll över andra, det är det som driver dem. En psykopat strävar därför efter en "maktposition" på arbetsplatsen varpå man oftast finner en sådan individ sittande på t.ex., en chefspost. Psykopaten har banat sin väg dit, inte genom sin kompetens utan genom att ha "mobbat" sig fram, dvs. trampat på, förtalat, hotat men även, i vissa fall, mördat för att "vinna". Psykopaten vet också att pengar ger än mer makt och kontroll vilket i sin tur är anledningen till att vi finner en hel del sittande på höga maktpositioner med höga löner, bonusar och andra ”fördelaktiga förmåner” både inom näringslivet och politiken.  Läs bl.a., följande;  Research Article: When the Boss Feels Inadequate - Power, Incompetence, and Aggression. By; Nathanael J. Fast and Serena Chen, Klicka Här Se även följande artikle; Role of Incompetence of Aggressive Bully Bosses Confirmed Klicka Här  Boken Snakes in Suites – When psychopaths go to work  Här skriven av Dr. Robert Hare (expert inom området, Här) samt Dr. Paul Babiak rekommenderas för att få mer insikt i problematiken.

Eftersom psykopati handlar om neurobiologiska skador (se Forskning) så finns det också de som undrar om dessa individer skall stå till svars för sina handlingar.  Svaret på den frågan är JA , eftersom det handlar om ett medvetet utstuderat våld och psykopaten vet vad som är rätt och fel.  Någon ”behandling”/"botemedel" finns inte för denna störning och för att få bukt med problematiken så bör man börja med att kräva att samtliga politiker personlighetstestas  innan de får tillträde till någon maktposition. Psykopater som begår våldsbrott skall låsas in tills det att man kan "bota" dem. För att förebygga och minimera de skador som psykopater är orsak till så bör så många som möjligt ”utbilda” sig i fråga om denna grava störning, att ifrågasätta och ta reda på fakta är ett "måste". Många som olyckligtvis råkat illa ut säger samma sak, "jag önskar att någon hade berättat för mig om psykopater".

Avslutningsvis, världen börjar sakta men säkert ”vakna” och har börjat  inse vad vi har för några individer sittande på maktpositioner runt om i världen, även i Sverige, dvs., störda individer som konspirerar bakom kulisserna för att få nå sina ”mål”.  Här en av de senaste artiklarna; America’s Crash Course in Narcissism 101 Klicka Här
(januari 28, 2010)

"Mobbare"

Individer som bl.a., kränker andra på alla möjliga sätt och vis, kallas för "mobbare". Reinfeldt och Malmström är "mobbare" och det eftersom de begick ett maktövergrepp på hela svenska folket då de, utan en folkomröstning, skrev under Lissabonfördraget, vilket i sin tur, förde Sverige in i en diktatur. EU är en diktatur eftersom det Europeiska rådets ordförande tillika Bilderbergaren, Herman Von Rompuy, inte är folkvald. Normala människor begår inte övergrepp på andra eftersom de har ett samvete och empati, något som "mobbare" däremot saknar. Individer som saknar ett samvete och empati är vad man kallar för personlighetsstörda vilket innebär att de har genetisk nedärvda neurobiologiska skador på hjärnan vilket bl.a., även gör att de njuter av att skada andra Här Dessa individer mår alltså bra av att skada/döda andra, eftersom det får dem att känna sig 'allsmäktiga'. När man har och göra med individer som begår övergrepp på andra, så måste man sätta gränser, något som bl.a., danskarna nu gör när de ställer deras statsminister Lars Løkke Rasmussen inför rätta, Högsta domstolen i Danmark tillåter prövning avseende att Lissabonfördraget godkändes utan folkomröstning Här samt Han stäms för grundlagsbrott Här

"Även i Sverige utreds nu hur vi kan stämma Reinfeldt för grundlagsbrott!" Klicka Här

Undertecknandet av Lissabonfördraget är givetvis bara ett av många övergrepp på de svenska medborgarna, FRA, farliga "vaccin"och hemliga avtal, GMO, chemtrails, s.k., "koldioxid skatter" (bedrägeri) och att vi nu nästan är en fullvärdig medlem i NATO varpå man nu även försöker lura så många ungdomar som möjligt ut i krig, Arbetsförmedlingen och Försvaret hjälper dig att få jobb Här Tala om ett medvetet och utstuderat våld!!!

Samtliga sittande "politiker" bör personlighetstestas!
(Jan 16, 2011)

En "mobbare" i familjen
Även av intresse för de vars dotter/son har hamnat i greppet på en psykopat

"Mobbning", ett allt för lättvindigt uttryck för en process som ämnar att förgöra/ta död på den som faller "offer" för detta ytterst aggressiva våld. 

Jag hade förmånen att lära känna Tim Field några år innan han gick en alltför tidig död till mötes. (Troligtvis pga. den negativa stress han själv blev utsatt för) I syfte att hjälpa andra att bättre förstå samt hålla hans minne och viktiga arbete levande så har jag nedan valt att översätta/sammanfatta hans inlägg i fråga om mobbning inom familjen, Bullying in the family - Dealing with a serial bully, psychopath or sociopath in the family Här

Psykologisk misshandel lämnar inga ärr eller blåmärken. Den här typen av misshandel handlar i stället om verbal och känslomässig misshandel, däribland, konstant kritik, att inte bli sedd, värdesatt eller berömd. Manipulering, isolering och uteslutande är andra favoritiserade tillvägagångssätt som mobbaren använder sig av samt att "spela offer" och/eller förfölja "offret" då han/hon blivit uppdagad.

Avsikten/Målet bakom mobbning handlar om, makt och kontroll, att dominera och kuva individen som fallit "offer" för våldet. Våldsverkaren uppnår sitt 'mål' genom att bl.a., ta makten från "offret", skrämma till lydnad, genera och skuldbelägga, manipulera (speciellt i fråga om känslor och verklighetsuppfattning), rituell förnedring och förnekelse. När du bor ihop med någon som hela tiden förnekar vad de har sagt eller gjort, för en dag sedan, för en timme sedan, för en minut sedan, så driver det dig till vansinne. När du sedan, på grund av detta, t.ex., blir arg/upprörd, så kommer mobbaren att säga till dig att du har "problem med din mentala hälsa". Att bli arg/upprörd är inte tecken på att DU är tokig!

Kontroll är ett vanligt tecken på att du har en seriemobbare där hemma - kontroll över ekonomin, kontroll över var du går/åker, kontroll över ditt val av vänner, din rätt att arbeta, kontroll över vad du får tycka och tänka, osv.
Allt handlar om att ta makt ifrån dig
.

Att sätta upp människor mot varandra är en välkänd metod som mobbare använder sig av och ändamålet med detta är;
a) Mobbare får en känsla av belåtenhet (en pervers form av tillfredsställelse) genom att kunna provocera fram bråk, gräl och fientligheter för att sedan titta på medan andra förstör den relation de har med varandra.
(*I fråga om romantiska relationer så manipulerar "mobbaren" sin partner att ta avstånd från en familjemedlem - skapar osämja, motsättningar, kaos osv.)
b) Genom att få människor att bråka med varandra så distraherar, avleder mobbaren uppmärksamheten från den bakomliggande orsaken till varför de bråkar.
(*Detta kännetecknar också "mobbarn" på arbetsplatsen som ständigt baktalar andra och sprider falska rykten)

Mobbare inom familjen, speciellt kvinnliga sådana, är mästare (mästarinnor) på att känslomässigt manipulera andra och då genom deras åsikter, synsätt och uppfattning. Alla "svagheter" hos andra ser mobbaren som en möjlighet/tillfälle till att manipulera och de dras till de mest sårbara. Äldre släktingar, fysiskt/mentalt svaga, sjuka, de mest sårbara eller de som är i behov av ett känslomässigt stöd, dessa individer utnyttjas sedan på alla sätt och vis.

Mobbaren inom familjen uppmuntrar och manipulerar också andra familjemedlemmar att ljuga, vara oärliga, undanhålla information, sprida misinformation och straffa "offret" för ihopfantiserade kränkningar. Övriga familjemedlemmarna förvandlas således omedvetet (ibland medvetet) till att agera som våldsverkarens "förlängda arm" för att på så sätt kunna terrorisera "offret" än mer.

Mobbare är skickliga på att förvränga andras synsätt (familjemedlemmar, grannar, vänner, myndigheter osv) i syfte att ge dem en negativ bild av "offret". Mobbaren gör detta, genom att få andra att tvivla och bli misstänksamma och det samtidigt som de låtsas bry sig om "offret".  Det 'gift' som mobbaren implanterar i andras 'huvuden' kan vara svårt att bemöta, hur som helst, om man lungt och sansat förklarar för människor hur det igentligen ligger till, hjälper dem att genomskåda lögnen/lögnerna och får dem att förstå hur och varför de utnyttjas som "verktyg" i syfte att tillföra "offret" än mer skada.

Mobbaren kan försöka skapa en speciell relation (baserad på till synes tillit och förtroende) med en familjemedlem som sedan ser på mobbaren som en trovärdig källa vad gäller information, mobbaren lyckas med detta genom att få "offret" (men i bland även andra familjemedlemmar) att framstå som oansvarig, mentalt ostabil, någon som man inte kan lita på, inte omtänksam, vilket är något mobbaren åstadkommer genom att hela tiden fästa uppmärksamheten på fabricerade 'sanningar' eller genom att förvränga information till sin fördel - för att sedan få "offret" att framstå som den person som "mobbaren" vill att "offret" skall framstå som att vara. Detta späs på med att då och då sprida lite skvaller om påstådda förseelse och att "offret" inte är att lita på/inte talar sanning. Merparten av vad mobbaren säger handlar om projisering Här (mobbaren "kletar ner" "offret" med sina egna perversa förehavanden) Målet med detta är att få andra familjemedlemmar att endast tro på och/eller förlita sig på att det som mobbaren säger är sant. Den som lyckas med att avslöja mobbaren kan räkna med, att så fort tillfälle ges, få sitt namn och rykte nedsvärtat.

När mobbaren tror sig ha blivit avslöjad, så spelar "mobbaren" "offer" för att på så sätt dra uppmärksamhet åt sig själv - detta är ett annat sätt/annan metod som mobbare använder sig av  för att känslomässigt manipulera andra, få dem att tycka synd om, känna sympati, känna skuld osv. Kvinnliga mobbare är speciellt benägna att dra uppmärksamhet åt sig själv genom att hävda att de fallit "offer" allt medan de får det verkliga "offret" att framstå som förövaren. När det verkliga "offret" försöker förklara syftet med denna"lek", så blir de snabbt stämplade som "paranoida". Att dra uppmärksamhet åt sig själv är vanligt bland känslomässigt omogna individer.

Seriemobbare är lätta att upptäcka när du väl känner till personlighetsdragen: Har en Jekyll och Hyde personlighet, patologisk lögnare, manipulerar (känslor, din uppfattning/iakttagelseförmåga, din åsikt vad gäller andra osv.), oförutsägbara, lurar och bedrar, förnekar, arroganta, narcissister, vill ha uppmärksamhet, osv. allt medan de framstår som att vara charmiga och trovärdiga, speciellt när någon lättlurad är närvarande.  För än mer information om seriemobbaren Klicka Här  Alla känner igen någon med dessa drag - vem passar in på den beskrivningen i ditt liv?

Att notera: Känslomässigt omogna individer, så som psykopater, kan inte argumentera på ett känslomässigt moget sätt och är därför snabba med att, på alla sätt, försöka förlöjliga andra. De känner sig alltså underlägsna, vilket de också är - Ett exempel av många, varför psykopaten ständigt måste sätta sig på andra.

Män som kvinnor kan vara seriemobbare - den största skillnaden ligger i att kvinnliga mobbare är betydligt mer manipulativa, hala, rävaktiga, lömska, mer benägna att använda sig av psykiskt våld, subtila samt lämnar mindre spår efter sig. Kvinnliga mobbare manipulerar allt som oftast män för att på så sätt få dem att göra "smutsjobbet" åt dem.  Manliga mobbare har en tendens att vara mindre subtila, har en benägenhet att vara fysiskt aggressiva och är mestadels inte lika 'smarta' som den kvinnliga mobbaren. Klicka Här för mer information i fråga om kvinnligt våld. Kvinnliga mobbare tycks även vilja dra mer uppmärksamhet åt sig själv mer så, än manliga sådana.

Att notera: Föräldrar vars barn har hamnat i greppet på en psykopat kommer att märka av att deras dotter/son, allt eftersom tiden går, antar många av psykopatens personlighetsdrag, de förnekar, mobbar, manipulerar, ljuger, agerar på ett känslomässigt omoget sätt osv. Det är ytterst tragiskt men det är vad som händer när en normal person hamnar i greppet på en psykopat. De blir förr eller senare känslomässigt, psykologiskt samt många gånger även fysiskt skadade (könssjukdomar är vanliga inom denna grupp), somliga ser ingen utväg ur sitt personliga helvete och begår självmord eller på annat sätt drivs till att ta sitt eget liv. Tragiskt nog så blir somliga också mördade av sin partner. Hjärnan hos dem som utsätts för den här typen av känslomässigt och psykologisk våld tar också skada, How an Emotionally Toxic Environment Affects Your Brain Klicka Här Mer läsning, se nedan inlägg; "Smittar" personlighetsstörningar av sig? samt bl.a., Dejtar ditt barn en psykopat? Att uppmärksamma: Det mest skrämmande är, om ditt barn haft en tidigare relation med en psykopat så faller de lätt "offret" för en en annan psykopat, som är än farligare! Mer läsning, Sanctuary for the Abused Här

Om en annars kärleksfull dotter/son har tagit avstånd från dig så försök att inte bli ledsen/arg. Det handlar om ett känslomässigt våld i syfte att skada dig. Genom din dotters/sons handling så berättar våldsverkaren om sig själv, dvs. din dotter/son är dagligen utsatt för samma typ av känslomässigt aggessivt våld. Likt andra misshandlade så kommer din dotter/son att själv ta på sig skulden för brytningen, hon/han har blit tuktad av sin partner att alltid ta på sig skulden och det även om hon/han förnekar detta. Somliga, har tragiskt nog blivit så traumatiserade och psykologiskt skadade, dvs., de är så manipulerade och duperade att de själv inte inser att de beslut de fattar inte är deras egna, vilket i sin tur, medför att de självmant tar på sig skulden. Grymt och ofattbart, men dessvärre sant. (se kognitiv dissonans)
Psykopater är mycket farliga, de skadar psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och på flera andra sätt.

Psykologiskt våld är mycket farligt för den som blir utsatt. För att skydda dig själv mot stressrelaterade sjukdomar (cancer, stroke, depression mm.) se till att motionera!

Om du befinner dig i en "romantisk" relation med en psykopat - Ge dig av! Ju längre du stannar, desto större blir skadorna och desto längre tid tar det att läka. Ditt eget liv står också på spel även om du själv inte inser detta! Psykiskt våld är lika dödligt som fysiskt sådant!

 

Seriemobbare - Seriemördare, ingen större skillnad

 

“To those who abuse: the sin is yours, the crime is yours, and the shame is yours. To those who protect the perpertrators: blaming the victims only masks the evil within, making you as guilty as those who abuse. Stand up for the innocent or go down with the rest.”
Flora Jessop, Church of Lies Här

 

(27 juli, uppdaterad sept. 17, 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013