Hem

Psykopaten

Narcissisten

20 personlighetsdrag

Samlade karaktärsdrag

Anti-social personlighetsstörning

Borderline

Munchhausen / Munchhausen by proxy

På arbetsplatsen

I skolan

Kvinnomisshandel

Kvinnovåld mot män

Vilka faller offer?

Andra kränkande företeelser

Smutskampanjen

Forskning

Kan man bota dem?

Begå inte självmord

Behöver du någon att prata med?

Böcker

Fast i trotsåldern

Den troliga lögnen

Konsten att överleva

Hur kan jag skydda mig själv?

Kritiska misstag

Post Traumatisk Stress

Projicering

Stalking förföljd

Föräldrar med störning

Barn med störning

Vad säger lagen?

Vad skall vi göra med dem?

Humor

Tänkvärda tankar

Svenska länkar

Engelska länkar

The Paradoxical Commandments

Evenemang 2008 Events - 2008

Forum

Kontakta oss

 

Psykopaten och känslor

Låt börja med två studier som uppenbarligen ämnar att manipulera och vilseleda. Först. psykologen Dacher Keltner's studie uppmärksammad av amerikansk gammelmedia (MSNBC) som menar att "de rika är annorlunda och inte på ett bra sätt, de som har pengar har också mindre empati." The Empathy Ceiling: The Rich Are Different — And Not In a Good Way, Studies Suggest - The 'Haves' show less empathy than 'Have-nots' Här Att "de rika" har mindre empati stämmer med stor sannolikhet eftersom många av dem som vi finner
sittande på maktpositioner är psykopater vilka banat sin väg fram genom att aggressivt ge sig på andra, "mobbat", manipulerat, mördat genom s.k. 'mord genom självmord' mm. De utmärker sig genom sina kriminellt höga "löner" och andra "förmåner", det finns nämligen ingen "spärr" för vad dessa individer anser sig berättigade till. Ett drag hos psykopaten är minskad förmåga till empati, något som i sin tur beror på medfödda skador på hjärnan däribland amygdala Här och ventromedial prefrontal cortex Här. Detta utgör hur som helst ingen ursäkt eftersom psykopaten är väl medveten om sina handlingar och njuter av att skada, bildbevis Här

Studier av intresse;
Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. R.J.R. Blair (2005) Här eller Här
The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in morality and psychopathy R.J.R. Blair (2007) Här alt. Här
The amygdala and ventromedial prefrontal cortex: functional contributions and dysfunction in
psychopathy
. R.J.R. Blair (2008) Här
Fine cuts of empathy and the amygdala: dissociable deficits in psychopathy and autism. Blair (2008) Här
Neurobiology of Empathy and Callousness: Implications for the Development of Antisocial Behavior (2009) Här

Vidare, så går det att läsa gällande Keltner's studie, "In video recordings of conversations, rich people are more likely to appear distracted, checking cell phones, doodling, avoiding eye contact, while low-income people make eye contact and nod their heads more frequently signaling engagement." - "rika människor framstår att vara mer distraherade, kollar sina mobiltelefoner, klottrar, undviker ögonkontakt medan låginkomsttagre hade ögonkontakt, nickade oftare för att visa sitt engagemang." Ytterst intressant speciellt vad gäller ögonkontakt vilket även pekar på att det handlar om psykopater. Den nu avlidne Tim Field, grundare till sidan bullyonline noterde bl.a., detta på sin sida genom att säga att "seriemobbare uppvisar olämplig ögonkontakt, antingen för lite sådan eller ingen alls eller för mycket (stirrar) Här En rad studier av intresse nedan bl.a., vad gäller ögonkontakt och barn med s.k., callous-unemotional traits (hårda-känslokalla drag) samt psykopater.

Love, eye contact and the developmental origins of empathy v. psychopathy. MR Dadds (2011) Här Att notera; "Impairments in eye contact are characteristic of children with callous-unemotional traits, and these impairments are independent of maternal behaviour." Den normala föräldern skall inte skuldbelägga sig själv eftersom det handlar om en genetiskt nedärvd störning.
Samt, Commentary: Are callous unemotional traits all in the eyes? Examining eye contact in youth with conduct problems and callous unemotional traits – reflections on Dadds et al. By R.J.R. (March 2011) Här
Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social behaviour in adulthood. Bender et al. 2011 Här
Impaired attention to the eyes of attachment figures and the developmental origins of psychopath
y. Dadds (2010) Här
Early maternal and paternal bonding, childhood physical abuse and adult psychopathic personality. Raine, Gao et al. (2010) Här
Learning to 'talk the talk: the relationship of psychopathic traits to deficits in empathy across childhood. Dadds (2009) Här
The relationship between psychopathic traits and attachment behavior in a non-clinical population
Tawny D. Mack et al. (June 2011) Här
Gällande ouppmärksamhet/distraherade, Structural Brain Abnormalities in Psychopaths—a Review (2008) Här

Vad gäller 'stirrandet' (predatory stare) så skriver en individ som säger sig vara psykopat följande; "stirrandet är ett förspel till självtillfredsställelse och ett sätt att utöva makt" Här Detta kan mycket väl stämma då psykopaten många gånger stirrar för att se om han/hon lyckats manipulera och lura sitt "offer" samt bl.a., för att skrämma. Stirrandet ger många gånger upphov till en obehaglig känsla men det kan även lura en person som inte vet att de har med en psykopat att göra att han/hon är intresserad/bryr sig, Neuologlical correlates tog också upp detta psykopatiska drag för ett år sedan, The Reptilian Stare: Psychopath’s pupil dilation when you are the target Här

Att Keltner's "studie" har blivit uppmärksammad av media är inte så konstigt eftersom den uppenbarligen handlar om att "tycka ner" de som inte uppvisar psykopatiska drag, "Låginkomsttagare, olikt de rika är beroende av andra för sin överlevnad", enligt Keltner, så de "lär sig att vara mer sociala". Vad kan man säga mer än att individen bakom studien uppenbarligen saknar kunskaper. De "rika" (parasiterna) är mer beroende av "låginkomsttagarna" än tvärtom, för vad vore de inkompetenta politikerna utan skattebetalarnas pengar? (vilka bla. även betalar för alla "utredningar" eftersom "politikerna" saknar kompetens) Vad vore de numera kallade "banksterna" (bankmän/gangster) utan människors besparningar och bl.a., investeringar/lån? osv. De som "lär sig vara sociala" gör det i syfte att cyniskt manipulera, dupera och utnyttja andra, möt psykopaten.

Makten ligger hos folket. (Något dessa individer vet om vilket bl.a. är anledningen bakom avlyssning som FRA) Det handlar inte om "politk" det handlar om individer/psykopater som begår övergrepp på andra och det på grund av att de är "felkopplade" och därmed anser sig berättigade till att göra som de behagar. Psykopaten vet vad som är rätt och fel men bryr sig inte, Psychopaths Know Right from Wrong but Don't care (2010) Här När sådana individer tillåts sitta på ledande maktpositioner så blir hela samhället corrupt.

Nästa (LOL) "studie", On the Tyranny of Professional Labelling (June 2011) Här där det bl.a., går att läsa, "The specific construct of psychopathy is used to demonstrate some of the unpleasant albeit unintended effects of professional labelling." En kommentar till studien, Want some cheese and crackers with that whine (wine)? Att bli kallad psykopat sitter inte väl med psykopaten eftersom han/hon anser sig vara överlägsen alla andra (LOL) Att slippa ta ansvar för sina handlingar - anledningen bakom "seriemobbarens" förmåga att 'glida undan' Här. Finns det någon metalt frisk individ som hellre hade varit född hjärnskadad? Troligtvis inte. Med andra ord ingen är avundsjuk på psykopaten oavsett hur mycket pengar individen tjänar eller vilken "titel" han/hon innehar. (i media, han/hon tjänar mest, är mäktigast osv. - hur barnsligt får det bli?) En löjesväckande studie för att säga det minsta som inte bidrar med något.

Claudia (psychopathyawareness) har skrivit ett intressant inlägg om psykopaten och känslor, The Psychopath’s Emotions: What Does He Feel? Här. Ett sammandrag och snabböversättning följer nedan. Som vanligt "han" kan ersättas med "hon". Om du fallit "offer" så skall du inte klandra dig själv, det är inte ditt fel!

"Fram tills nu så har jag bett er föreställa er en person som saknar empati för andra och som saknar förmågan att överhuvudtaget känna några djupa känslor för någon/något. Jag har bett er föreställa en person som ständig lider av rastlöshet och tristess och bara finner nöje i att dupera, manipulera och kontrollera andra. Han är en individ som kan låtsas visa respekt eller vara artig men som i grund och botten bara föraktar andra, ser dem som objekt (nyttiga idioter) vilka kan utnyttjas för att för stunden underhålla eller tillfredställa honom. Han är en individ, som är en egoist, 'ut i fingerspetsarna'.

Men detta ger långt ifrån en fullständig bild av eller omfattningen av psykopatens känslomässiga tomhet. Det kanske ger en inblick i vad psykopaten inte känner men för att verkligen förstå hur och varför psykopaten är driven till att skada andra så måste du också få en uppfattning om vad psykopaten kan känna. Psykopaten står inte ut med att vara ensam. Så som vi inte kan leva utan mat och vatten likaså kan inte psykopaten överleva känslomässigt, utan offer.

Psykopaten ser på kärlek med förakt. Människor med långvariga relationer anses motbjudande, en intetsägande klump. Eftersom de inte kan uppleva eller ens förstå kärlek så ser de andra som moraliskt svaga. De har inget annat än förakt för de känslor som normala människor känner. Men samtidigt så kan de inte leva utan att suga kraften ur de djupa känslor som människor har som bryr sig om dem, personer som kan känna kärlek; med andra ord, de som psykopaten utnyttjar, misshandlar, "leker" med, ljuger för och skadar.

Psykopater är många gånger sexuella predatorer. Men, än mer, och i grund och botten, så är de känslomässiga predatorer. Vad de är ute efter är mer än att "äga" någon, kropp och själ eller utnyttja någon för sex. De måste tillfredsställa sitt omättliga behov för att skada samt bevisa sin överlägsenhet genom att förgöra andra, in och utvändigt, kropp och själ. Psykopatens känslomässiga huvuddrag är som ett vakum som behöver suga ut all känslomässig energi ur mentalt hälsosamma individer för att på så sätt överleva. Detta är anledningen till att dessa individer i bland beskrivs som verklighetens vampyrer, vad vi måste förstå och oroa oss över är mer än deras skönlitterära motpart.

En psykopat lider brist på mycket mer än empati för andra vad gäller hans känslomässiga repertoar. Han saknar också förmågan att kunna uppleva de känslor som kräver en djupare insikt i och psykologisk medvetenhet. Han upplever bara primitiva känslor, vilka är lika kortlivade som de är intensiva. Hur som helst så gör detta dem inte mindre farliga. Allt pekar på att Scott Peterson och Neil Entwistle planerade sina mord i förväg medan Mark Hacking agerade impulsivt.

När arg och frustrerad så är psykopaten kapabel till vad som helst även om hans ilska försvinner några minuter senare. Som Hervey Cleckley noterade; "Förutom hans oförmåga att kunna uppleva kärlek så uppvisar psykopaten, generellt sett, ett fattigt känsloliv. Detta även om han verkar vara upprymd och jublar av glädje, verkar vara entusistisk eller verkar fälla bittra tårar och med väl valda ord berättar om sina motgångar och olyckor, om man är medveten om detta och iakttar honom så ser man att det handlar om ett skådespel, i stället för djupa och verkliga känslor." (The Mask of Sanity, 349)

De primitiva känslor som psykopaten känner kan än en gång härledas till att tillfredställa hans omedelbara önskemål eller frustration över dessa: "ilska, illvilja, snabba och labila utbrott av skenbara känslor, retlig förbittring, ytlig sinnesstämning, självmedlidande, barnsliga inställning till fåfänga och löjesväckande uppvisningar av att ha blivit 'förolämpad' är alla delar i hans spelprogram. Men känslomässigt mogna uppvisningar av ilska, av att ha blivit förolämpad, innerlig sorg, innerlig glädje, stolthet eller förtvivlan finns inte inom honom." (The Mask of Sanity, 349)

Detta är anledningen till att psykopaten inte känner oro om han skulle hamna i fängelse. Där liksom överallt annars så förnöjer han sig med att försöka manipulera och lura andra fångar och fångvaktare. Samma ytliga känslor som leder till att han inte besvarar andras behov och känslor eller känner ånger då han skadar någon.

Psykopatens känslor: Vad känner han?

1) Glädje. då han lyckas lura någon eller får som han vill.
2) Ilska. Generellt sett så kan du inte förutse vad det är som får honom att ilskna till, liksom hans 'charm' så handlar det om att kontrollera dem omkring honom. Du behöver inte ha gjort eller sagt något för att utlösa ett utbrott. Psykopaten kan bli uppretad över något litet medan han behåller sitt lugn över något stort och allvarligt. För honom handlar det om att fastställa, vem det är som bestämmer. Oavsett om psykopaten skriker, förolämpar, skadar eller dödar, så är de alltid medvetna om vad de gör. De är medvetna om att de skadar andra och än mer, de njuter av det.
3) Frustration. Psykopaten kan känna frustration över att hans tilltänkta flickvän vägrar lämna sin partner för att i stället vara tillsammans med honom samtidigt som han är allt för förtrollad av henne för att bli arg på henne. Han anser också att skulle han bli arg på henne så skulle han mista sin chans att få henne att "fastna på kroken". Psykopaten blir frustrerad då något kommer i vägen för honom att nå sitt mål vilket gör honom än mer målmedveten. Allt handlar bara om att vinna.
4) Häpnad. Psykopater formar inga känslomässiga band till andra det handlar i stället om att dominera dem. När de som han vill kontrollera inte längre vill låta sig kontrolleras alt. lämna relationen, så upplever han i bland ilska men hans första reaktion är häpnad. Psykopaten kan inte fatta att hans dåliga uppförande, vilket han alltid har en ursäkt för, kan leda till att någon vill bryta kontakten med honom och detta även om han i en relation var otrogen, ljög, manipulerade, utnyttjade och isolerade sin partner. Psykopaten anser inte att han skall bli straffad för sitt beteende därutöver så anser han att det han gjorde, gjorde han för hennes eget bästa. Låt säga att psykopaten isolerar sin partner från familj och vänner och när hon sedan är helt ensam med honom så är han otrogen. Han känner sig berättigad till detta eftersom han anser att hon förtjänade denna behandling på grund av att hon inte, i hans huvud, tillfredsställde honom, var otillräcklig som en partner. För att gå rakt på sak, psykopaten kan sparka in tänderna på dig och sedan förvänta sig att du tackar honom.
5) Uttråkad. Denna känsla är nog den värsta för psykopaten. För att lätta på trycket, så är han ständigt på jakt efter spänning vilket i sin tur skadar andra. Oavsett varje ny person eller aktivitet så blir han snabbt uttråkad och måste därför gång på gång "ge sig ut på jakt" efter fler upplevelser.
6) Histrioniska utbrott. Vet inte om detta är en känsla men vet av erfarenhet att psykopatens uppvisningar vad gäller kärlek, samvetskval och empati saknar betydelse och djup. Detta ser man t.ex., om man tittar på en individ som är åklagad för mord, inför rätten så spelar han ledsen, ångestfylld för att i nästa minut skämta och skratta. Alla känslor som psykopaten visar andra är fejkade, hans skådespel går bara ut på att manipulera i syfte att vinna.
7) Förblindad. När psykopaten har ett offer i sikte så blir han som förtrollad. Han fokuserar all sin uppmärksamhet på sitt blivande offer. Man kan jämföra honom med ett rovdjur på jakt efter sitt villebrå. Det handlar inte om att bygga vänskap, bry sig eller för den delen genuin kärlek, så fort han har "vunnit" så är det "roliga över".
8) Egenkär (på sätt och vis). Eftersom psykopater bara bryr sig om sig själv så skulle man kunna tro att detta är den enda verkliga känsla som psykopaten har. Hela deras liv går ut på att främja sig själv. Men genom att vara egenkär så skadar psykopaten också sig själv. Sällan slutar psykopaten sitt liv som lycklig eftersom så gott som alla i psykopatens närhet har övergett honom/henne. De är ensamma med sig själv (och de tomma väggarna som omger dem).
9. FÖRAKT. Jag skriver detta ord med stora bolstäver eftersom detta är känslan som utgör hela hans identitet och hur han betraktar andra. Oavsett hur 'charmig' eller 'vänlig' som psykopaten framstår att vara så är alla psykopater på insidan, misantroper/människohatare. Kärnan i psykopatens känsloliv handlar om förakt för andra, för de han lyckas lura och bedra, utnyttjar, misshandlar och människor i allmänhet. Hans 'mask' faller av när han inte behöver dig längre eller när du har genomskådat honom. Han ser sig som överlägsen alla andra. Världen är uppdelad i de som är överlägsna (dem själva) och de underlägsna (alla andra). predatorer (dem själva) och villebrå (deras offer), Duperare (dem själv) och de duperade (naiva/lättlurade). Även om psykopaten anser sig överlägsen så rangordnar han andra i hur lättlurade de är."

Ett tillägg till ovan inlägg av Claudia gällande psykopaten och frustration samt att han/hon "måste vinna",
Psychopathy, frustration, and reactive aggression: The role of ventromedial prefrontal cortex (2010) Här
Mesolimbic dopamine reward system hypersensitivity in individuals with psychopathic traits (2010) Här
Artikel, Psychopaths’ Brains Wired to Seek Rewards, No Matter the Consequences (Mar. 15, 2010) Här
Having to Win: The Combative Thinking of the Disturbed Character Här

Psykopaten är en skådespelare/skådespelerska vars inneboende hat är nästintill ofattbart
(Nov. 10/11, 2011)

 

Psykopater kan inte fatta förståndiga beslut

Med stöd av ny forskning (2007)så kan en individ som saknar verkliga känslor inte fatta några vettiga beslut.  Enligt, Joshua Greene, psykolog och forskare på Harvard så beror detta på att det finns ett samband mellan känslor och tankeverksamhet.   Dr. Greene, som har forskat mycket inom området säger också att eftersom psykopater, i allra högsta grad, är känslomässigt störda så kan de inte fatta några förståndiga beslut.  Dr. James Blair, kognitiv psykolog tillika framstående forskare samt författare till boken The Psychopath: Emotion and the Brain säger att detta, i fråga om psykopater, leder till ett farligt beteende.

Tidigare trodde man att individer utan känslor kunde fatta bättre beslut eftersom deras känslor inte "stod i vägen” men så är det alltså inte.   En psykopat som befinner sig i en ledande position, t.ex. inom politiken eller inom affärsvärlden utgör därmed en stor fara eftersom han/hon inte kan fatta några förnuftiga beslut. Detta är ju också något som man sett resultatet av gång på gång i Sverige men även runt om i världen.  Eftersom en psykopat också omger sig av likasinnade och ”ja sägare” så är detta något man definitivt skall uppmärksamma om man vill värna om sitt eget och andra människors välbefinnande. Se nedan för vidare läsning;

Klicka Här Hearts & Minds. The Boston Globe "Since Plato, scholars have drawn a clear distinction between thinking and feeling. Now science suggests that our emotions are what make thought possible."
Klicka Här   Tracking down the seat of moral reasoning
Klicka Här  The Science Behind Making Moral Decisions By Allan Coukell. Listen Now (5: 40 min.)
  Klicka Här A useful depiction of a paranoid psychopath.  (Jan 5, 2007)
Klicka Här  Beware the [Political] Psychopath, My Son. (May 12th, 2008)

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © Copyright evah.org 2003-2013